fredag 26. oktober 2018

Nr. 2320: Det er minst på fire områder som min tjeneste har hatt enorm innflytelse!


Nr. 2320:
Det er minst på fire områder som min tjeneste har hatt enorm innflytelse!

Faksmile fra Smyrna Oslos hjemmeside.
Jeg mener at min tjeneste og den forkynnelse som vi har formidlet her gjennom Smyrna Oslo, den Himmelske blogg etc. har hatt og har enorme ringvirkninger.

Der i den åndelige verden står Guds ord fast til evig tid, som er viktigere enn hva som foregår i den naturlige verden.

Salme 119. 89 Til evig tid, Herre, står ditt ord fast i himmelen.

1.     ) Det er trukket en linje i den åndelige verden gjennom den Himmelske blogg at det er uakseptabelt som forkynner og ha et tilsyns-embete og være gjengiftet.

2.) Gjennom vårt arbeid både på blogg og hjemmeside er bibelundervisning og en mulighet for å studere Guds ord fra 1. Mosebok til Johannes Åpenbaring og gå inn i hver bok. Inn i hvert kapitel og vers helt unikt. En kan gjennom vårt arbeid gjøre seg kjent med hele Guds ord, som er helt unikt og gratis.
Også egen undervisningsblogg: http://undervisning.janchristensen.net/

Norges beste undervings sted på nett. 


3.)  Ved vår forkynnelse og undervisning, så blir også nye sannheter belyst ut i fra Guds ord. Jeg tenker på flere sider. Bl.a. Guddommen, evig fortapelse, skilsmisse og gjengifte. Alt Guds ord blir belyst og ikke noe av Guds ord blir holdt tilbake.

4.) Som en både undertone og overtone er vår støtte til Israel og forkynnelse om Israel enormt viktig og riktig. Vi forkynner klart og tydelig at Israel er ikke forkastet av Gud. Men menigheten er kommet inn som en parentes, snart vi evangeliet gå tilbake til Israel og Jødene!
Også egen Israel blogg: http://israel-blogg.janchristensen.net/

Sluttkommentar:

Vil bare si følgende. Det aller viktigste er at du ber, dernest at du støter økenomisk!

Har mange prosjekter på gang, og enda flere i hjerte.

Derfor vil jeg si at når du engasjerer deg, så setter du Gud i bevegelse, hallelujah!

Trenger forbønn og støtte for videre arbeid og tjeneste, vil du være med?
Takk!
Her er kontonummeret i DNB: 0535 06 05845

Vær velsignet i den Herre Jesu Kristi Navn!

Mulighetene er mange, men da må vi stå sammen og hjelpe hverandre fremover i tjenesten!

mandag 15. oktober 2018

Nr. 2311: De syv templer som Guds ord omtaler!


Nr. 2311:
De syv templer som Guds ord omtaler!

Lukas 2. 41 Og hans foreldre drog hvert år til Jerusalem til påskefesten. 42 Og da han var tolv år gammel, drog de der op, som det var skikk på høitiden; 43 og da de hadde vært der de dager til ende, og de vendte hjem igjen, blev barnet Jesus tilbake i Jerusalem, og hans foreldre visste ikke om det. 44 Men da de trodde at han var i reisefølget, kom de en dags reise frem, og lette efter ham blandt slektninger og kjenninger; 45 og da de ikke fant ham, vendte de tilbake til Jerusalem og lette efter ham. 46 Og det skjedde tre dager derefter, da fant de ham i templet; der satt han midt iblandt lærerne og hørte på dem og spurte dem, 47 og alle som hørte ham, var ute av sig selv av forundring over hans forstand og svar. 48 Og da de så ham, blev de forferdet, og hans mor sa til ham: Barn! hvorfor gjorde du oss dette? Se, din far og jeg har lett efter dig med smerte. 49 Og han sa til dem: Hvorfor lette I efter mig? Visste I ikke at jeg må være i min Faders hus?

Legg merket il hva Jesus sa, «Hvorfor lette I efter mig? Visste I ikke at jeg må være i min Faders hus?»
For Jesus var det å være i Templet å være i sin Fars hus, så selve tempeltanken er et hovedanliggende for Jesus.

Bilde av Jesus 12 år gammel i Templet og underviser alle allerede da.Så langt jeg ser og forstår, så omtaler Guds ord syv templer.
Ønsker å skrive en liten kort artikkel om dette emne slik at en ikke skal ha så mye og mange begrepsforvirringer om dette.

Det første templet vi møter i bibelen er Salomos tempel. Så har vi templet som ble gjenoppbygget etter bortføringen fra Babylon. Det såkalte Serubabels tempel.

Videre har vi Herodes' tempel, som var det tempel som sto på Jesu tid.

Det kommende Antikristelige tempel eller som skriften sier om dette «den ødeleggende styggedom».1 Kor. 3. 16 Vet I ikke at I er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i eder?

La oss se nærmere på disse syv templer.

1.)  Salomos tempel.

Israels første tempel, før det så hadde de aldri hatt sitt eget tempel. Dette var Kong Davids store drøm å få bygge dette templet, men det var hans sønn Salomo som bygget det.

Du finner skrevet om dette på våre hjemmesider og blogger flere plasser. Bl.a. her:
Se bibelkommentarer på Kongebøkene og Krønikerbøkene.

2.)  Det såkalte Serubabels tempel.

Så har vi templet som ble gjenoppbygget etter bortføringen fra Babylon. Det såkalte Serubabels tempel.


Du finner også stoff her i Nehemjas, Haggai og Sakarjas bok

3.)  Herodes' tempel.

Herodes' tempel, som var det tempel som sto på Jesu tid.Se også bibelkommentarer Matteus, Lukas og Johannes evangeliet.

4.)  Det kommende Antikristelige tempel.

Det kommende Antikristelige tempel eller som skriften sier om dette «den ødeleggende styggedom».Bl.a. kapitel 11 og andre plasser.

5.)  Esekiels tempel eller Messias tempel.

Videre har vi det kommende tempel under det kommende 1000 års riket, som vi kan kalle Esekiels tempel eller Messias tempel.

Du finner skrevet om dette på våre hjemmesider og blogger flere plasser. Bl.a. her:


6.)  Det tempel som er i Himmelen bl.a. omtalt i Hebreerbrevet der Jesus gikk inn i den sanne helligdom.

Det tempel som er i Himmelen som dypest sett alle templer her på jorden er svake etterligner av. Vi finner det bl.a. omtalt i Hebreerbrevet der Jesus gikk inn i den sanne helligdom.

Fra mine bibelkommentarer Hebreerbrevet 9. 11 Men Kristus er kommet som øversteprest for de frelsesgoder som vi nå har. Han har gått igjennom det teltet som er større og mer fullkomment, og som ikke er laget av menneskehånd, det vil si: som ikke hører denne skapte verden til.

Jesus gikk inn i selve original templet i himmelen. Dette gjorde han kort tid etter oppstandelsen. Da i det teltet som er større og mer fullkomment, og som ikke er laget av menneskehånd, det vil si: som ikke hører denne skapte verden til.

Du finner skrevet om dette på våre hjemmesider og blogger flere plasser. Bl.a. her:


7.)  Det syvende og siste tempel omtalt i skriften, det er oss mennesker som er et tempel.

Det er oss mennesker som er et tempel for den Hellige Ånd.
1 Kor. 3. 16 Vet I ikke at I er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i eder?
Gud er helt konkret nærværende gjennom hele Bibelen, han ønsker å være blant sitt folk. I Mosebøkene leser vi om Gud som tok bolig blant folket ved tabernaklet og tempelet. I evangeliene leser vi om Gud som tok bolig blant folket ved at Jesus ble født som et menneske. I apostelgjerningene står det at Gud tok bolig i disiplene ved den Hellige Ånd, og vi som tror har også fått den Hellige Ånd, han bor i oss.

«Vet dere ikke at kroppen deres er et tempel for Den Hellige Ånd som bor i dere, og som er fra Gud?» (1 Kor 6:19)

Du finner skrevet om dette på våre hjemmesider og blogger flere plasser. Bl.a. her:


Sluttkommentar:

Du vil faktisk finne stort sett alle svarene du leter etter og for å komme i gang. Enten på våre blogget, hjemmeside eller bibelkommentarer. Alt finner du på


Poenget er hvis du er villig, og bruker tid på det, så vil du egentlig finne alle svarene på våre hjemmesider og blogger.
I hvert fall vil du bli satt på «sporet» på det, og komme i gang.
Lykke til!!!!!!!!!!!

Trenger forbønn og støtte for videre arbeid og tjeneste, vil du være med?
Her er kontonummeret i DNB: 0535 06 05845
Vær velsignet i den Herre Jesu Kristi Navn!