søndag 19. april 2015

Nr. 1105: Hvorfor jeg ikke reagerer eller vil anmelde mennesker som skriver løgner og usannheter om meg. Med de verste og styggeste karrastikker og fabler!

Nr. 1105:
Hvorfor jeg ikke reagerer eller vil anmelde mennesker som skriver løgner og usannheter om meg. Med de verste og styggeste karrastikker og fabler!

Slik som jeg har gjort, å anmelde Jan Aage Torp for falske anklager da han åpenbart en falsk apostel, narsissistisk og manipulerende. 
Så var det en tvungen nødvendighet, som jeg gjorde som siste utvei!

Og den personen som skriver under psynonym navnet som har raljert med mailer og på blogger uten noen har stoppet vedkommende. Og det er sikkert også samme person som skriver under flere psynonym navn som Jens B Jensen som tyner også min og min kones arbeidsgivere, kolleger og på konas jobbmail!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeg har egentlig opp gjennom tidenes løp etter jeg ble en troende og begynte å følge Guds ord nøye, alltid opplevd motstand. 
Samtidig, jeg tror jeg kan si at i det store og det hele har jeg vendt det andre kinnet til og oversett det aller meste!

Bilde av psykolog Jan Atle Andersen som har en undervisning som går ut på er ikke HVA SOM BLIR SAGT, MEN HVORDAN VI TAKLER DET SOM BLIR SAGT!
 
Jeg er imot å anmelde mennesker da Guds ord fraråder dette, Gud skal «kjøre» vår sak og er alles dommer. Samtidig skal vi troende ha en indre justis der vi retter opp i slike ting. Da det som regel alltid er mer en åndelig konflikt enn hva en ser med det blotte øye. Men som nødtvunget kan man anmelde og hvis det er selvfølgelig noen veldig kriminelle handlinger etc.

Jeg har hørt så mye om meg, ikke minst i den senere tid av Jan Aage Torp og nettstedet Søkelys. Bl.a. at jeg er en Demon, falsk profet, trenger behandling, er evneveik, har aspargeser syndrom, vranglærer, nedrige blogger, lystløgner, snart dømt og sitter i fengsel, stalker, ser evneveik ut, trenger behandling, farlig, lider av en sinnslidelse, mangler empati, skyldig i økonomisk kriminalitet og så mye annet det vil ta for langt tid å nevne mer.

Hvordan reagerer jeg? Jeg prøver den enkelte utsagn, og spør meg, er det noe hold i det. Alt dette som her er nevnt er det ikke det, derfor lar jeg meg ikke prege av dette i det hele tatt!

Jeg har hørt på en psykolog Jan Atle Andersen som har veldig mye lærerikt å si oss.

Det som hans undervisning bl.a. går ut på er ikke HVA SOM BLIR SAGT, MEN HVORDAN VI TAKLER DET SOM BLIR SAGT!

Jeg har hørt ham på P2 på radio programmet Ekko der han har sagt utrolig mye godt, og har lest litt om ham i ettertid. Her er noe av hva han har svart under et intervju:

- Når jeg får slike meldinger, er jeg glad jeg har lært meg å ikke la meg krenke av ord, sier Andersen til bt.no i dag.

Hovedpoengene til Andersen er at mobbeofre lar seg krenke av mobberen.

For å redusere mobbing, må man tidlig lære barn å ta ansvar for seg selv og sine egne reaksjoner. Barn må også lære at ord ikke kan såre, stikke eller drepe. Å tro noe annet er ren voodoo, sier Andersen.

«Missing link»

- Jeg hadde forventet mye mer pepper enn jeg fikk for disse utspillene. Overraskende mange har gitt meg støtte, sier Andersen.

- Hvilke tilbakemeldinger fikk du?

- Noen mener min måte å tenke på er et slags «missing link» i mobbeproblematikken. Noen mener dette er måten å tenke på fremover, sier Andersen.

Men Andersen har også fått hard kritikk. En lærer ba Andersen være stille.

«Mobbing fører til angst, depresjon og selvmord. Det er en grunn til at voodoo virker. Bruk ordene dine til å oppmuntre, hjelpe, rose, veilede - eller vær stille»

- Noen av meldingene har vært fulle av skjellsord, gjerne fra personer som sier de har vært mobbeofre. De reagerer i affekt, og det er gjerne det som er problemet. De lar seg krenke uten at det har vært meningen fra min side å krenke dem. De har ikke lært å ta ansvar for sine egne følelser. Det er ikke jeg som irriterer dem, men de som irriterer seg selv, sier Andersen.

- Hvilken tilbakemelding har du fått fra fagfolk?

- Der er det veldig liten støtte. Jeg er blitt anklaget for å si dette for å få PR rundt egen person. Jeg tenker heller at de snakker om seg selv, sier Andersen.

- Du har fått noen henvendelser fra mobbeofre som har fortalt sin historie. Hvilket inntrykk gjør det på deg?

- Jeg tenker at det har vært så forferdelig mange unødige tragedier. Jeg svarer de fleste av de som har henvendt seg, dersom det ikke er for mange skjellsord involvert. Min oppfatning er: Dersom jeg viser medynk med mobbeofferet, så sylter jeg dem inn i offerrollen. Dersom jeg sier de må finne veien ut av offerrollen, så opplever de det som krenkende, sier Andersen.

- Hva med dem som ikke er i stand til å reise seg ut av en eventuell offerrolle?

- Det beste vi kan gjøre er å lære dem å ta ansvar i eget liv, men det er lettere sagt enn gjort, sier Andersen.

- De lar seg krenke uten at det har vært meningen fra min side å krenke dem. De har ikke lært å ta ansvar for sine egne følelser, psykolog Jan Atle Andersen

Diskusjon med Bekkemellem


Lørdag var psykologen i radiodebatt med Karita Bekkemellem i forbindelse med utspillet sitt. Den forhenværende Arbeiderparti-ministeren har tidligere stått frem i media og fortalt hvordan hun ble mobbet av etablerte AP-kvinner da hun kom som ung 24-åring til Stortinget.

- Men Bekkemellem har en ganske sterk historie om hvordan hun skal ha blitt fryst ut av en ganske bisk kvinnegruppe i Arbeiderpartiet. Hva skulle hun ha gjort i en slik situasjon?

- Kort og godt ikke bry seg om det de sa. Folk har ansvar for sine egne følelser. Jeg tror heller ikke det nødvendigvis er riktig at de damene i Arbeiderpartiet nødvendigvis var så fæle som Karita vil ha det til. Fra min erfaring som konfliktrådgiver i arbeidslivet, har jeg aldri opplevd en situasjon med mange slemminger som går mot et uskyldig offer, sier Andersen.

- Som regel har en person som er i konflikt fått både ett og to og tre gule kort, før det røde kommer, sier psykologen.

Generelt mener Andersen at de aller fleste personer som blir kastet ut av et parti eller en arbeidsplass, har bidratt selv til situasjonen de har havnet i.

- Jeg tror ikke arbeidsplasser er fulle av psykopater. Når man får kollektive reaksjoner, så har man svært ofte bidratt selv, enten ved å opptre illojalt eller utfordret normene. Veldig ofte skyldes det hele mangel på sosial intelligens, sier psykologen.

Sjåvinistisk hersketeknikk

Selv sier Bekkemellem til BT at hun reagerte sterkt på psykolog Andersens opptreden i radioprogrammet.

- Jeg vil ha meg frabedt at jeg lot meg provosere. Han må tåle motargumenter til synet sitt. Å hevde at jeg åpenbart lot meg provosere er ikke noe annet en sjåvinistisk hersketeknikk, sier Bekkemellem.

- Det er helt greit at han uttaler seg om min bakgrunn, men jeg reagerer sterkt på signaleffekten i at en fra hans profesjon går ut og fremstiller det som om mobbeofre kan lastes for det de blir utsatt for, sier Bekkemellem.

Hun sier hun er blitt møtt med mange støtteerklæringer etter sitt radiomøte med psykologen.

- Facebook-veggen min er full av hilsener, sier hun.
- Gjør seg selv til et offer i livet

Andersen har også kommet med flere kommentarer om KrFs tidligere nestleder Inger Lise Hansen.

- Generelt tror jeg på at den som tar ansvar, styrker seg selv. Den som skylder på andre, svekker seg selv og gjør seg selv til et offer i livet. Etter 26 år som konfliktbehandler, har jeg fremdeles til gode å høre et menneske si «Jeg har rotet meg inn i en konflikt med noen på jobben. Jeg lurer på om jeg kan ha oppført meg dumt. Kanskje skal jeg gå og be noen om unnskyldning»

- Det er alltid «de andre» som har skylden, sier Andersen.
(sitat slutt).

Sluttkommentar:

2 Kor. 6. 3 Vi gir ikke mennesker noen grunn til å bli støtt bort, så tjenesten ikke skal bli spottet.  4 Nei, vi viser oss som Guds tjenere på alle måter: med stor tålmodighet i motgang, nød og angst, 5 under mishandling, i fengsel og i opptøyer, i hardt arbeid, i nattevåk og sult.  6 Vi går fram med redelighet og visdom, med tålmodighet og godhet, i Den hellige ånd, med oppriktig kjærlighet, 7 med sannhets ord og i Guds kraft, med rettferds våpen i høyre og venstre hånd, 8 i ære og vanære, baktalt og hedret. De sier vi leder folk vill, men vi taler sant, 9 vi er miskjent, men likevel anerkjent, vi er døende, men se, vi lever! Vi blir slått, men ikke slått i hjel, 10 vi sørger, men er alltid glade, vi er fattige, men gjør mange rike, vi har ingenting, men eier alt.
    11 Vi har nå talt rett ut til dere, korintere. Dere har stort rom i hjertet vårt. 12 Dere har det ikke trangt hos oss, det er i deres eget hjerte det er trangt. 13 Men jeg snakker som til barn: Gjør gjengjeld! Åpne dere for oss.

Hva er det egentlig Apostelen Paulus sier her? Nøkkel setningen er i midten her:
«i ære og vanære, baktalt og hedret. De sier vi leder folk vill, men vi taler sant, vi er miskjent, men likevel anerkjent, vi er døende, men se, vi lever!».

Som kristne, ikke minst som offentlige forkynnere må vi regne med at dette er «normalen». Å erfare ære og vanære, ikke alle vil like oss. Baktalt og hedret, Jesus fikk høre både hosianna og korsfest, slik vil det nok være for oss også!

De sier vi leder folk vill, men vi taler sant. Det vil aldri bli «in» å være en sann forkynner av Ordet, motstanden vil mange ganger være størst fra de såkalt troende.

Vi er miskjent, men likevel anerkjent, Guds anerkjennelse og velbehag er mer dyrebar og viktigere enn menneskers ros og annerkjennelse.

Vi er døende, men se, vi lever! Vi dør bort i fra vårt eget, og denne verden. Til mer og mer blir vi frigjort, glade og levende. Det er smerten og gjennom smerten vi får erfare våre største seirer og hva som bor i oss blir åpenbart og det kommer frem!

Så la aldri hva andre mennesker syns og mener styre deg, eller meg. Men hva Guds ord sier, og hva som bor i våre hjerter, følge det og legg vinn på å ha en uskadd og ren samvittighet! Da vil vi vinne seier, ja, mer enn seier er Herrens ord og Herrens løfter til oss!

Ap.gj. 23. 1. Paulus så rett på Rådet og sa: «Brødre, med helt god samvittighet har jeg levd mitt liv for Gud fram til i dag.»

Rom. 8. 31 Hva skal vi så si til dette? Er Gud for oss, hvem er da mot oss? 32 Han som ikke sparte sin egen Sønn, men ga ham for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alt sammen med ham?
    33 Hvem kan anklage dem Gud har utvalgt? Gud er den som frikjenner. 34 Hvem kan da fordømme? Kristus Jesus er den som døde, ja, mer enn det, han sto opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han ber for oss. 35 Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd? 36 Som det står skrevet:
           For din skyld drepes vi dagen lang,
           Vi regnes som slaktesauer.
37 Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss. 38 For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, 39 verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.

onsdag 15. april 2015

Nr. 1102: De som er gjengiftet som kristne, har et merkelig forhold til egen synd!Nr. 1102:

De som er gjengiftet som kristne, har et merkelig forhold til egen synd!

Jeg har påpekt at gjengifte for kristne er hva bibelen sier ekteskapsbrudd, horeri, synd etc. Det er rett og slett ikke akseptabelt, bibelsk og rett.
Så blir de rasende, sure eller prøver å overse meg, og bibelens budskap.
Men greit, så attpåtil krever de å kunne fritt dømme alle, samt selv å bli tatt i med silkehansker.

Bilde av Karl Johan Hallaråker som er teolog og indremisjonsleder. Det vrir seg i meg over slike typer som taler klart imot de homoseksuelle, men godtar gjengifte over en lav sko. Han t.o.m. samarbeider med Hanvold og Visjon Norge. Og er bl.a. med på stevne på Bildøy som Norge i dag arrangerer. Alt som Norge i Dag arrangerer er direkte i fra mørke.
  


Dette er fra en artikkel jeg har skrevet om dette emne:
Jeg må le av den kristne dobbeltmoralen. "Vi skal elske de homofile, men de må ikke gå inn i noe forhold, for det står jo i bibelen at det er synd".

Når det så gjelder skilsmisse og gjengifte blant kristne lyder det "Kristne er jo som folk flest og det finnes jo tilgivelse, ikke vær så dømmende.." Ja ja:)
(sitat slutt).

Hvorfor skal det være slik forskjell?

De som er homoseksuelle og lesbiske de lider. De blir holdt utenforbi, stigmatisert og ikke akseptert. Greit, slik må det være da de ikke lever i samsvar med Guds ord. Men hva med de som er gjengifede? De lever også i strid med Guds ord. De blir akseptert, får fritt holde på og har stort sett ingen hindringer. De som advarer imot disse gjengifede, de får egentlig samme «dom» som de homoseksuelle. Hvorfor skal de som er gjengiftede få gå fri? Og forsvart og akseptert?

Finnes det en «middelvei» for de gjengiftede, men ikke for noen andre som lever i hor?

Det ser slik ut at det er slik de aller fleste protestantiske menigheter vil praktisere det?! Men er dette i samsvar med Guds ord? Og er dette en farbar vei?

Jeg tror at dette fører dom, død og mørke over menigheten. Gradvis, mer og mer!

Sluttkommentar:

Vet nesten ikke hvordan jeg skal fortsette skrive. Men slik jeg ser det, så er det umulig at det kan fortsette at det skal være fritt frem å gifte seg på nyt som troende. Hvordan angripe dette problemet? Uten tvil så er det de som er forkynnere, Hyrder og andre med et tillitsverv som må gå i seg selv! Uten det så vil vi aldri komme videre som Gudsmenighet og inn i det liv som Gud har for oss!

Men skal en tro Guds ord, så har de gjengifede dessverre gode kår, helt til Antikrist kommer. Skriften sier at en skal ta seg lærer i hopetall. Hvorfor? Fordi de vil ha det som ikke smerter, eller som Paulus sier det; «klør det i øret!».

Det er de sanne troende som må lide, og står utenforbi. Men der er Jesus, og der velsigner Herren.

Joh. Åpenb. 18. 4 Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Gå ut fra henne, mitt folk, forat I ikke skal ha del i hennes synder, og forat I ikke skal få noget av hennes plager!

Jeg er vokst opp med å høre at den Katolske kirke er den store skjøgen. Men som et paradoks, så er det den Katolske kirka som er snart den eneste kirke og som har en forkynnelse som går på moralske og etiske ting. Der de ser på ekteskapet som et sakrament og gjengifte er ikke tillatt.

Tar med til slutt den katolske kirke sitt syn på ekteskapet som et sakrament. Legg merke til at selv om en blir skilt, så er det kun død som opphører et ekteskap. Og som da gir anledning til gjengifte – så lenge det skjer i Herren.

Ekteskapet kan være et sakrament

Dersom begge ektefeller er døpte, binder ekteskapet dem sammen på samme måte som Kristus er bundet sammen med Kirken. Derfor regnes et slikt ekteskap blant sakramentene.

Når ekteskapet er et sakrament, blir idealet og kravet om livsvarighet opphøyet til et absolutt krav. For «om vi er troløse, ... forblir (Kristus) trofast, for han kan ikke fornekte seg selv» (2. Tim 2, 13).

Det gjør at vi skal tenke oss om før vi inngår ekteskap. - Samtidig er det også mulig å tenke seg så mye om at livet går mer eller mindre til spille i mellomtiden, og det for flere!

Det er ektefellenes ansvar med sine liv å demonstrere hva Kristi kjærlighet til og troskap overfor Kirken innebærer. Det er en viktig form for evangelie-forkynnelse som spesielt hører til lekfolks kall. Det kan skje på mange måter. Ideelt skjer det om man klarer å få familielivet til å fungere godt, og i åpenhet overfor andre.

Også et sakramentalt ekteskap kan fungere så dårlig at separasjon er den beste løsning. Biskopen kan innvilge «kirkelig separasjon». Det har i Norge ingen borgerlig virkning, men er uttrykk for at Kirken offisielt gir sitt moralske aksept til den som finner det nødvendig å bryte opp fra ektefellen sin.

I visse tilfeller kan et ekteskap som ikke er sakramentalt, oppløses selv om begge ektefellene er i live.

Et fullbyrdet sakramentalt ekteskap kan bare oppløses av døden, d.v.s. med den følge at Kirken kan anerkjenne et nytt ekteskap som «gyldig». Men dersom de kirkelige domstoler fastslår at et ekteskap faktisk aldri har vært inngått, f.eks. fordi en av ektefellene dypest sett aldri samtykket i å inngå et virkelig ekteskap, vil et nytt ekteskap være mulig. Selv om et tidligere ekteskap på den måten «annulleres», annulleres selvfølgelig ikke det moralske foreldreansvaret for barn fra det «ugyldige» ekteskap.

tirsdag 14. april 2015

Nr. 1101: Hva Jan Hanvold sier har dypest sett ikke noen betydning, da han uansett er gjengiftet og lever da som en som har bryte ekteskapet, og lever i da i synd!

Nr. 1101:
Hva Jan Hanvold sier har dypest sett ikke noen betydning, da han uansett er gjengiftet og lever da som en som har bryte ekteskapet, og lever i da i synd!

Fra nettstedet Søkelys.com:
Ellen Irene Bøe
Her har Jan Kåre en bunnsolid sak. Når en forkynner som Jan Hanvold får seg til å banne på kristent nærradio er bunnen nådd. At Hanvold karakteriserer kritikk av han som søppel og nekter å kommentere viser hvor feig og frafallen denne “pastoren” er. Mannen er gift en hel haug ganger i strid med Guds ord. Han importerer og fremmer vranglære i stort monn og skitner til norske kristne med sin vranglære. Hanvold er en tradisjonell vranglærer som må omvende seg fra ekteskapsbrudd og falsk lære. Mannen er ikke frelst. En som er født på nytt vil aldri finne på å banne på radioen, slik Hanvold har gjort. At denne mannen samler tusener på tusener til sin skitne tv kanal er over det jeg begriper.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hva Jan Hanvold skriver, mener eller taler har ingen betydning for Gud så lenge han lever i synd. Guds ord sier klart og tydelig at det eneste som opphører et kristent ekteskap i den nye pakt, det er død. Det er det nye testamente klare lære ut i fra hva Jesus og Apostelen Paulus lærer og underviser.

Bilde av Humanisten Erasmus fra Rotterdam som egentlig «innførte» gjengifte blant de troende på 1500 tallet. Som en parentes her, så kom min bestefar også fra Rotterdam og het Lennart Nab. Han var også Hollender.


http://blog.janchristensen.net/2014/01/nr-751-humanisten-erasmus-fra-rotterdam.html
 
Kjell Andersen som driver nettstedet Søkelys som har vært sterkt kritiske til den Himmelske blogg og Smyrna Oslo. Og latt de mest horrible og stygge uttalser blitt skrevet på bloggen sin. Har fått kontakt med den falske hyrden Jan Hanvold.

Her er noe av den korrespondansen det har vært mellom Kjell Andersen og Jan Hanvold. Og til slutt mitt svar på det hele til Kjell Andersen.

Kjell Andersen til Jan Hanvold:
Blogger Jan Kåre Christensen hevder i et blogg innlegg at du på radio 107,7 skal ha sagt

Jan Hanvold på Radio 107.7 her i Oslo flere ganger: «Til helvete med alle som ikke godtar at jeg er gjengiftet!»

Stemmer dette som Christensen skriver eller vil du avvise det og si det er løgn?

MVH Kjell Andersen

Jan Kaare Hanvold skriver tilbake:
Fra: Jan Hanvold [mailto:jan@visjonnorge.com]
Sendt: 13. april 2015 23:12
Til: Søkelys
Emne: Re: JKC


Hva folk måtte skrive av søppel om meg, må stå for deres egen regning. jeg har ingen kommentar til dette. gud velsigne deg.

Sendt fra min iPhone

Jeg svarer Kjell Andersen og Søkelys.Com følgende:

Fra: Jan Kåre Christensen [mailto:jk.chris@online.no]
Sendt: 14. april 2015 07:38
Til: 'Søkelts'
Emne: VS: JKC

He-he!

Hanvold vet at det jeg har skrevet er noe han har sagt. Jeg husker også i hvilken setting det var.

Han fortalte om da han hadde truffet Inger og hun ble med han rundt på møter etc.

Da var det flere som var noe avvisende overfor henne. Og dette fortalte Jan om at det var ikke helt greit for han, for Inger var først hans kjæreste, og så ble hun hans kone etc.

Så skrek han til og sa hvis de ikke godtok ham, og hans nye kone. Så skrek han på sin vulgære måte følgende: «Til helvete med alle som ikke godtar at jeg er gjengiftet!».

Og det er også en kjensgjerning at han er gjengiftet? Eller skal også det dokumenteres?

Nei Kjell, disse som er gjengiftet lever i synd og krever å bli behandlet som det er Gud som har gitt de både en, to og flere nye koner!

Guds ord sier at det livet som Hanvold fører og den læren han har er søppel!

Men du vil aldri få en dementi og at det ikke er et Hanvold sitat, for det er det!

Ha en fortsatt fin dag!

Mvh

Jan K

Sluttkommentar:

Dette var på Radio her i Oslo mens jeg kjørte buss jeg hørte dette. Og så får en ta det der i fra. For meg så betyr dette svært lite og ingenting så lenge Hanvold er gjengiftet. Det er kun det som er det springende punktet. Men innerst inne så er jeg sikker på at Hanvold vet at han lever i synd så sant han er en troende og har noen rester igjen av sin samvittighet intakt!

mandag 13. april 2015

Nr. 1100: Jan Hanvold på Radio 107.7 her i Oslo flere ganger: «Til helvete med alle som ikke godtar at jeg er gjengiftet!»

Nr. 1100:
Jan Hanvold på Radio 107.7 her i Oslo flere ganger: «Til helvete med alle som ikke godtar at jeg er gjengiftet!»

Hanvold er så vulgær og ekkel. Her på radio i Oslo skriker han ut at han er skyldig i to ekteskapsbrudd. Men til helvete med alle de som ikke godtar at jeg er gjengiftet skriker han ut.
Hvor åndelig blind må en bli for å se at han er en falsk profet som Jesus sa mange skulle det komme av i endetiden? Matt. 24. 11 og mange falske profeter skal opstå og føre mange vill.

Kirkemøte i 2016 skal ta stilling til homoseksuelle og lesbiske prester og vigsel! Uansett, det er bare et tidsspørsmål før dette er lov! Men hvor «startet» det hele?

Hva sier Guds ord om synd?

Jakob 2. 10 For den som holder hele loven, men snubler i ett av budene, har gjort seg skyldig i å bryte dem alle. 11 For han som sa: Du skal ikke bryte ekteskapet, han sa også: Du skal ikke slå i hjel. Om du ikke bryter ekteskapet, men slår i hjel, da er du en lovbryter.

Her ser vi, som så mange andre steder i Guds ord. At det å drepe et menneske, leve som gjengiftet, eller stjele. Alt er synd.

Ekteskapsbrytere, drankere, mordere, ingen som gjør synd, skal arve Guds rike. Her blir gang etter gang alle som lever i synd utesteng, fra Guds rike om de ikke blir det fra menigheten

1 Kor. 6. 9 Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? La dere ikke føre vill! Verken de som driver hor, de som dyrker avguder eller de som bryter ekteskapet, verken menn som ligger med menn eller som lar seg ligge med, 10 verken tyver, grådige, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike. 11 Slik var noen av dere før. Men nå er dere vasket rene, dere er gjort hellige, dere er gjort rettferdige i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds Ånd.

Ingen som gjør uret skal arve Guds rike, dette er bibelens klare og konsise lære!

Kan vi sjalte og valte med hvilke synder som skal aksepteres, og hvilke som ikke skal det?

Norges lover og Guds ord, er det også det samme? Nei, vi som kristne skal følge Guds ord selv på de punktene der Norges lover aksepterer synd. F.eks. bibelen sier at pedofili er synd, men det sier også Norges lover og bibelen det samme. Men hva når det gjelder ekteskapet? Der sier Norges lov, skill og gift deg så mye du orker og vil. Hva sier skriften? Gift deg kun en gang, det ekteskapet varer til den ene dør, punktum!

Rom. 7. 2 En gift kvinne er etter loven bundet til mannen sin så lenge han lever. Men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til mannen.  3 Derfor gjelder hun som ekteskapsbryter hvis hun gifter seg med en annen så lenge mannen lever. Men dersom mannen dør, er hun fri fra loven og bryter ikke ekteskapet om hun gifter seg med en annen.

Hvor startet denne utglidningen vi i dag ser? Slik jeg ser det, så var det den dagen det ble godtatt og allment akseptert at forkynnere og andre tillits personer fikk anledning til å gifte seg på nytt. Det var som å legge dynamitten i demningen, revna ble satt. Det er bare et tidsspørsmål før hele demningen går!

Snart er alle synder akseptert i verden, når blir det samme i Guds menighet?

Klagesangen 1. 10 Fienden rakte sin hånd ut efter alle hennes kostelige ting; for hun så hedninger komme inn i hennes helligdom, de som du bød ikke skulde komme inn i din menighet.

Dette er nå i ferd med å skje, samme standarden det er blant mørkets barn er det blant de som skal være lysets barn. Hvor mørkt er det da ikke blitt som Jesus talte om?!

Joh. e. 9. 4 Jeg må gjøre hans gjerninger som har sendt mig, så lenge det er dag; natten kommer da ingen kan arbeide.

Er det nå i ferd med å bli så mørkt, selv i Guds menighet at det er umulig å kunne gjøre den gjerning og tjeneste Gud har satt en til? Det ser nesten slik ut?!

Her er en artikkel jeg skrev om dette emne for en tid tilbake:

Nr. 759:

De troende har svikter Herren, men er ikke klar over det og ser det ikke, som Samson var det og menigheten i Laodikea!

Det er en utbredt frekkhet blant de troende, spesielt de frikirkelige, der en ikke er klar over eget åndelig ståsted. Det holder ikke å tro at nåden dekker alt, der Gud ser igjennom med alt. Og de som påpeker dette er enten fariseere, dømmende, loviske og der en kommer med alle former for unnskyldninger. Samtidig så elsker ikke Guds folk lengre hverandre inderlig av hjerte. Hva kommer det av? At lovløsheten er inntatt ikke bare verden, men Guds menighet. Men det var dette Jesus også sa skulle skje:

Matt. 24: 10 Og da skal mange ta anstøt, og de skal forråde hverandre og hate hverandre; 11 og mange falske profeter skal opstå og føre mange vill. 12 Og fordi urettferdigheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kold hos de fleste. 13 Men den som holder ut inntil enden, han skal bli frelst.

Dessverre så viste ikke Samson at Dalila bedrog ham og fratok ham styrken hans. Slik vet ikke Guds menighet at verden bedrar dem da de er blitt så dus med verden. De lever på mange måter likt, om Jesus sa at verden hater meg og vil også hate dere, men det kommer av at de ikke lengre kjenner ham og han vedkjenner seg ikke de beljende kristne hvis det ikke skjer en stor forandring og omvendelse. Løfte til menigheten i Laodikea står ved lag enda, selv for en frafallen og korruptere kristenhet:

Fra mine bibelkommentarer Johannes Åpenbaring: http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-Johannes-aapenbaring 3. 19 Alle som jeg har kjær, dem refser og tukter jeg. La det bli alvor og vend om! Er dette gjort i kjærlighet? Hvordan er kjærligheten vi leser om i 1. Kor. 13? v. 6 Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Det måtte bli alvor og en må ta det innover seg at budskapet gjaldt dem.

20 Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg. Hele menigheten hadde meget vanskelig for å ta imot budskapet fordi de ville ha det som klødde dem i øret. Men det var om mulig enkelte innfor menigheten som ville ta det til hjerte? De skulle få oppleve det nære fellesskapet og samfunnet med Jesus på nytt igjen.

21 Den som seirer, ham vil jeg la sitte sammen med meg på min trone, likesom jeg selv har seiret og satt meg med min Far på hans trone. Igjen henvender Herren seg til de seirende og som ønsker å følge ham. En gang frelst alltid frelst er en av Satans største løgner. Frelsen er noe en også skal vokse i og ta vare på. For den som seirer skal en få den samme posisjon og stilling som ham selv. Vi skal sitte med Kristus i det himmelske. Efes. 2. 6 I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. (sitat slutt).

Bilde av Samson og Dalila, maleri av Anthonis van Dyck, før 1620.
Både Samson og menigheten i Laodikea trodde at det var langt bedre stilt med dem en det i virkeligheten var. De levde i et kraftig åndelig selvbedrag der en ikke var klar over at en satt over et åndelig konkursbo. Tragisk at slik er det også fatt med den Norske kristenhet i en veldig stor utstrekning.

Samson sviktet på det moralske og menigheten i Laodikea ble selvbeskuende og demokratiet rådet og Guds ord ble satt til side for at de fleste meninger betydde mer enn hva Gud sa i sitt eget ord!

Det er to måter å bli blind eller svaksynt på. Det er de som er født slik, eller så er det de som er født seende men ved sykdom, ulykke eller på andre måter inntreffer det et hendelsesforløp som gjør dem enten svaksynte eller blinde. Men resultatet er stort sett det samme da en blir svaksynt eller blind. Men hva gjør en svaksynt eller blind på det åndelige område som Apostelen Peter nevner:

2 Pet. 1. 3 Eftersom hans guddommelige makt har gitt oss alt som tjener til liv og gudsfrykt, ved kunnskapen om ham som kalte oss ved sin egen herlighet og kraft 4 og derved har gitt oss de største og dyreste løfter, forat I ved dem skulde få del i guddommelig natur, idet I flyr bort fra fordervelsen i verden, som kommer av lysten, 5 så legg og just derfor all vinn på i eders tro å vise dyd, og i dyden skjønnsomhet, 6 og i skjønnsomheten avhold, og i avholdet tålmod, og i tålmodet gudsfrykt, 7 og i gudsfrykten broderkjærlighet, og i broderkjærligheten kjærlighet til alle. 8 For når disse ting finnes hos eder og får vokse, da viser de at I ikke er uvirksomme eller ufruktbare i kunnskapen om vår Herre Jesus Kristus; 9 for den som ikke har disse ting, han er blind, nærsynt, idet han har glemt renselsen fra sine fordums synder.

Apostelen Peter nevner: «for den som ikke har disse ting, han er blind, nærsynt».

Hva er det som gjør at dessverre er det en form for åndelig svaksynt og blindhet som blir mer og mer rådene over kristenheten i hele den vestlige verden? Ønsker å nevne kort ti (10) ting:

1.) Det er ikke klima eller mulighet i menigheten for å debattere og diskutere ting.

Vi leser blant de første kristne at de debatterte, undersøkte og t.o.m. talte hverandre til rette. Det var et sunt og godt menighetsmiljø for å utveksle synspunkter og meninger, når vekkelsen brant som heftigst. Evnet vi ikke å kommunisere og diskutere oss imellom så faller fort den åndelige temperaturen.

2.) Enn ser igjennom fingrene med vranglære.

Vi kan ikke ta lett på noe, aller minst når ting bryter imot Guds ord. Jeg har ikke noen problemer med å akseptere at andre tror og mener annerledes enn meg selv. Men å godta barnedåp, gjengiftede blant de kristne, kvinnelige Pastorer og eldste etc. Da har en godt for langt i å akseptere annerledes troende.

3.) Enn ser gjennom fingrene med synd.

Jeg har skrevet imot gjengifte blant de kristne, og har nevnt også forkynnere med navn som Jan Hanvold. Og har virkelig fått høre det. Han gjør så mye godt sies det og mye annet. Det hjelper null og niks hvis en godtar synd i sitt eget liv sier skriften mange, mange plasser. Se her: 1 Kor. 13. 3 Og om jeg gir til føde for fattige alt det jeg eier, og om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det mig intet.

4.) Nådegavene er ute av funksjon.

Dette med at nådegavene virker er av største betydning i Guds menighet. Det er ved åpenbaring vi blir ledet, uten det ender vi i villfarelse eller stagnasjon.

“Herren gikk foran dem om dagen i en skystøtte som viste dem veien, og om natten i en ildstøtte som lyste for dem. “(2. Mos.13,21-22).

Slik skal også nådegavene utgjør en forskjell, der vi blir formant, trøstet og oppmuntret. Og ved at nådegavene er i funksjon blir synd og synderen avslørt og avkledd og på den måten kan han/hun finne frelsen i Kristus Jesus.

1 Kor. 14. 3 den derimot som taler profetisk, taler for mennesker til opbyggelse og formaning og trøst. 24 Men om alle taler profetisk, og det så kommer inn en vantro eller en ukyndig, så refses han av alle og dømmes av alle, 25 hans hjertes skjulte tanker åpenbares, og så vil han falle på sitt ansikt og tilbede Gud, og vidne at Gud sannelig er iblandt eder.

5.) Evnen til å bedømme blir ikke lagt vekt på.

Det er klart slik som det er blitt i mange menigheter og kirker det en ikke kritisk og sunt prøver alt på Guds ord og Åndens sanksjon, så blir alt tillatt og like bra. Det er det ikke, det er noe som er rett, og noe som er feil etc.

1 Kor. 14. 29 Men av profeter tale to eller tre, og de andre prøve det! 30 og får en annen en åpenbaring mens han sitter der, da skal den første tie.

Det står klart at vi ikke skal forakte eller ringakte profetisk tale, men hva skal de andre gjøre? «de andre prøve det!». Hemmeligheten til at ting ikke skal utvikle seg negativt, er at en prøver og kontrollerer hele tiden. Jeg har bygget flere hus og en leilighet. Hva gjorde vi da? Vi gjorde litt arbeid, så kontrollerte vi og vatret osv. hele tiden. Hva gjør en i Guds menighet, ikke minst i dag? Har ne person tillitt så kan nærmest vedkommende si, mene og forkynne det meste. Og profeterer den «store» Guds mann, da må det være fra Gud. Det er nok å nevne noen som er falske tvers igjennom og som vel ikke har kommet med en rett profeti som den nå avdøde Aril Edvardsen og Emanuel Minos, de er gjennom korrupte men allikevel tror storparten av den Norske kristenheten på slike falske profeter!

6.) Enn respekterer ikke Guds ord, bl.a. tillatter en kvinnelige Pastorer og eldste.

Dette med kvinner som skal overta mannens område er også et endetidstegn. Guds ord sier klart gjennom hele skriften både i GT og NT at det er enkelte områder som er forbeholdt mannen. Som det f.eks. å være lærer og Hyrde for en menighet: Bibelen forteller oss at en pastor er en eldste (1 Tim 5:17), og at eldste skal være ”én kvinnes mann” (Tit 1:5-7). Den greske Bibelen sier: ”mann til én kvinne”. Videre sier Paulus i 1Tim 2:12-13: ”Jeg tillater ikke en kvinne å opptre som lærer, heller ikke å være herre over mannen; hun skal være stille. 13 For Adam ble skapt først og så Eva.” Siden Paulus forbandt dette med rekkefølgen mennesket ble skapt, kan man ikke si at det har noe med kultur å gjøre.

Det er noen raringer som masser om det ordet at kvinnen ikke skal tale i en menighets samling, men det gjelder hennes skvaldring og kakling, ikke hvis hun profeterer, ber eller vitner om Guds nåde. Her må vi skille bart fra snør!

7.) En tillatter gjengiftede forkynnere og de som lever direkte i stridd med Guds ord, bare «for» de gjør så mye «godt»!

Synd er synd, om det er homoseksuelle, lesbiske, gjengifte eller gifte seg med en fraskilt. Det er ikke store, og små synder hos Gud. Det å bevist stjele er synd som et stor bankran. Vi må huske at alle bankranere begynte som småtyver, derfor kan vi aldri kvalifisere og måle synd. All synd er farlig og skiller oss i fra Gud, her må vi ikke gå på kompromiss og overse noe.

8.) Kjærligheten er blitt lunken og kald, det ser en ved at en ikke oppsøker de som faller utenforbi.

Det forundrer meg at kristne ikke bryr seg om den ene, når den trenger hjelp. En overlater hverandre så fort til «Satan». Det er ikke bra, vi har ansvar for å ta oss av hverandre, også de brysomme og som faller utenforbi A4 mønsteret.

9.) Det indre samholdet og respekten er ikke lengre intakt.

Dessverre så er egentlig Jesu mest klare ord og bud, også det budet og de ordene som blir mest neglisjert og oversett av de kristne:

Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre! Som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre. Av dette skal alle kjenne at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre.( Joh. 13 v34-35).

Dette er enkelt….ikke sant? Hvis vi kristne, som er menigheten, er fylte av kjærlighet til hverandre, vil vi vise verden hva Jesus har sagt og med det vise lys til en fortapt verden. Når vi vandrer med Jesus, det vil si du elsker Jesus og har et hjerteforhold til Jesus som er så sterkt at du hater synd, på en slik måte at synd smerter når du detter i synd (fordi det gjør du).

Men når hjerteforholdet til Jesus er så sterkt, vil det smitte over på andre rundt deg, fordi kjærlighet er omsorg og medfølelse. Vi har kjærlighet i fra Jesus, fordi vi er plugget inn i vintreet som er Jesus. Vi har del i han. Se Joh 15 v1-17.

Altså,- kjærligheten vi har fra Jesus er omsorg og medfølelse for alle mennesker, men mest mot troens egne folk (Gal 6 v10) . Altså, ut i fra det vi leste i Joh. 13 v34-35, skal alle kjenne at dere er mine disipler, sa Jesus. Det vil ikke si at alle blir frelst, men alle blir konfrontert og demonstrert med det Jesus sa. Og Jesus sa: Slik skal alle mennesker få vite hvem dere er når dere har kjærlighet til hverandre. Slik vil verden se at Jesus er virkelig. Så lett er det altså å få folk til å forstå at Jesus lever. Svaret er enkelt på hvordan folk skal forstå at Jesus lever. Svaret er så enkelt at vi har oversett det!

Bibelen er lett å forstå, vi har faktisk forfatteren av Skriften i oss ved DHÅ (Joh 14 v16-17+ v26). Vi trenger ikke lange bibelstudier eller komplisert teologi for at folk skal se Jesus. Nei, bibelen er enkel, jordnær og praktisk. Jeg kan ikke forstå de som mener bibelen er vanskelig å forstå. Problemet er vel kanskje at de aldri åpner den og leser i den. Vel, Jesus sier: Ved at dere har kjærlighet til hverandre, skal alle forstå. Vi har en forpliktelse, ved å konfrontere verden med evangeliet. Jesus sa: Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet (Mark 16 v15). Det er også en annen ting jeg vil vise dere. Det er at kjærlighet til hverandre ikke er et valg, det er et bud! Et nytt bud gir eg dere: dere skal elske hverandre (Joh. 13 v34).

Hvordan skal vi klare det?

Jo, på den måten Jesus elsker oss, d.v.s. på en uselvisk måte hvor de andres beste er i fokus. Jesus sier at klarer vi å elske slik, vil hele verden se det! Fordi slikt finnes ikke i verden.Verden vil ha det selvisk, selvrettferdig og ha-mentalitet. Ved at vi elsker hverandre vil altså denne situasjonen som samfunnet er bedervet av, bli snudd opp ned. Verden vil raskt se at de kristne, ja de har kjærlighet,- og at dette er helt unormalt for verden. De ufrelste, den første tiden av kristendommens tid, sa om de første kristne: ”Se, hvor de elsker hverandre!” altså, det som grep mennesker mest, var altså den innbyrdes kjærlighet de så demonstrert i det kristne fellesskapet. Noen av dem som arbeider med den eldste kirkehistorien, hevder at en av de viktigste faktorene i den raske veksten, i den første tiden av kristendommens tid nettopp var selve fellesskapet, som var preget av kjærlighet. Om vi som Jesu stedfortredere ikke går i mot verden ved å vise kjærlighet, hva er vi da? Hva er vi som kristne,- uten kjærlighet? Jo, ingen ting, verdiløs. Se Matt 5 v13. Vi er plugget inn i vintreet som er Jesus og får kjærlighet der i fra, men vi må velge om vi vil videreformidle denne kjærligheten…. Jesus sier at dette er et bud.

Så hva er vi når vi ikke bruker kjærlighet til hverandre? Jo vi er ulydige! Vi er ulydige mot budet Jesus ga oss: Dere skal elske hverandre! (Joh .13 v34) Vel ,vi har to valg.

1. Elske hverandre som Jesus elsket oss, - da er vi lydige. 2. Ikke elske hverandre, - da er vi ulydige.

Jeg vil med dette ”skubbe til deg” og få deg til å stoppe opp og tenke over dette du nettopp har lest! Jeg tror vi som menighet i Norge går mot en ny tid, hvis vi velger det! Menneskene rundt oss ser etter noe meningsfylt de kan fylle livet med. Menneskene finner ikke fred, før de finner Jesus. Som Jesu stedfortredere må vi oppføre oss som gode forbilder, vi har nok av kjærlighet i oss fra Jesus til å elske både hverandre og vår neste, men vi må altså velge å ta dette i bruk.

10.) Det er ikke noe alternativ til den frafalne og lunkne kristenhet som er i dag.

Noe som er veldig nedslående og til dels farlig, som gjør at frafallet og den åndelige blindheten får vokse mer og mer, er at det ikke er et alternativ til alt som ikke er bra. vi mennesker er sosiale, og søker til plasser der andre mennesker er. Når det er få og lite alternativ til det som er forførisk og negativt, da blir det at selv de som ser mye av det jeg underviser om, blir dradd med i det store dragsuget. Derfor er min bønn følgende:

Gud reis opp forkynnere og menigheter over hele Norge og over hele verden som står for Gud, hans ord og som han har behag i og over!

Sluttkommentar:

Norsk kristenhet er blitt så apatiske og uten empati, der en setter seg selv og sitt eget ego i sentrum at en ikke evner lengre å se de åndelige realitetene. Hvordan komme videre? Jesus sier tim menigheten i Laodikea som mangel på åndelig klarsyn skulle de få øyensalve:

Joh. Åpenb. 3. 18b: salve til å ha på øynene dine, så du kan se.

Hva er øyensalve? Det kan stå for flere ting, men salve i bibelen har med at Gud selv gjør noe. At Gud Salver oss med sin Ånd. Og hvordan kommer øyensykdommer? Det er flere ting som spiller inn, men øyensykdom kan også være symptomene på andre sykdommer i kroppen. Derfor er det også gjerne indikasjon at du har problemer med øynene på et annet og større problem. For en kristen er synd i alle dets former og skikkelser alltid det største problemet da det er vår synd som skaper avstand og skille mellom oss og Gud!

Jesaja 59. 2 Men eders misgjerninger har gjort skilsmisse mellem eder og eders Gud, og eders synder har skjult hans åsyn for eder, så han ikke hører.

Guds menighet står i dag ved et skille da så mye av verden og dets vesen er blitt et med menigheten.

Klagesangen 1. 9 Hennes urenhet hang ved hennes kjortelfliker; hun tenkte ikke på hvad ende det vilde ta med henne; da sank hun på underlig vis, ingen trøstet henne. Herre, se min elendighet! Fienden gjør sig stor. 10 Fienden rakte sin hånd ut efter alle hennes kostelige ting; for hun så hedninger komme inn i hennes helligdom, de som du bød ikke skulde komme inn i din menighet.

Hennes urenhet henger ved henne i dag også ved alle de skilte, gjengiftede, fraskilte og andre synder som blir mer og mer godtatt og akseptert. Det er så mye at snart er det som er unormalt, normalt. Synd og verslighet er erstattet med sann Gudsfrykt og respekt for Guds ord.

Hvor vil det ende? Det avgjør vi ved våre valg, enten dårlige eller gode!


lørdag 11. april 2015

Nr. 1099: De homoseksuelle skal avstå fra sin kjærlighet, mens de gjengifte skal ikke, selv om den samme bibelen sier at både gjengifte og homoseksuell praksis er synd!

Nr. 1099:

De homoseksuelle skal avstå fra sin kjærlighet, mens de gjengifte skal ikke, selv om den samme bibelen sier at både gjengifte og homoseksuell praksis er synd!

Hykleri hva er det?

Det er f.eks. at de homoseksuelle skal avstå fra sin kjærlighet, mens de gjengifte skal ikke, selv om den samme bibelen sier at både gjengifte og homoseksuell praksis er synd! Vi kan ikke være imot de homoseksuelle, at de ikke skal få praktisere det som bibelen sier er synd.

At de har kjønnslig omgang og eventuelt innleder et forhold. Mens de som er gjengiftet, de får lov, dette er hykleri og dobbeltmoral. Alt dette er synd etter Guds ords lære!

Hva sier skriften?

Jakob 2. 10 For den som holder hele loven, men snubler i ett av budene, har gjort seg skyldig i å bryte dem alle. 11 For han som sa: Du skal ikke bryte ekteskapet, han sa også: Du skal ikke slå i hjel. Om du ikke bryter ekteskapet, men slår i hjel, da er du en lovbryter.

Her ser vi, som så mange andre steder i Guds ord. At det å drepe et menneske, leve som gjengiftet, eller stjele. Alt er synd.

Ekteskapsbrytere, drankere, mordere, ingen som gjør synd, skal arve Guds rike. Her blir gang etter gang alle som lever i synd utesteng, fra Guds rike om de ikke blir det fra menigheten

1 Kor. 6. 9 Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? La dere ikke føre vill! Verken de som driver hor, de som dyrker avguder eller de som bryter ekteskapet, verken menn som ligger med menn eller som lar seg ligge med, 10 verken tyver, grådige, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike. 11 Slik var noen av dere før. Men nå er dere vasket rene, dere er gjort hellige, dere er gjort rettferdige i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds Ånd.

Ingen som gjør uret skal arve Guds rike, dette er bibelens klare og konsise lære!

Her er en artikkel jeg skrev for en tid tilbake, som er mer aktuell enn noen gang:

Nr. 945:

Det er dobbeltmoral å være imot homoseksuelle, transer etc., men samtidig godta gjengifte blant de kristne!
 http://blog.janchristensen.net/2014/11/nr-945-det-er-dobbeltmoral-vre-imot.html

Jeg må le av den kristne dobbeltmoralen. "Vi skal elske de homofile, men de må ikke gå inn i noe forhold, for det står jo i bibelen at det er synd".

Når det så gjelder skilsmisse og gjengifte blant kristne lyder det "Kristne er jo som folk flest og det finnes jo tilgivelse, ikke vær så dømmende.." Ja ja:)
 
Bilde av Hans Inge Fagervik som dessverre lever i hor etter skriftens ord med å være gjengiftet som en troende, tragisk!

 

Mitt budskap er egentlig enkelt og klart, å følge Guds ord til punkt og prikke på alle områder. Ikke overdriv noen plasser eller overse noe. Men hvem gjelder Guds ord for? Alle, men det er hyrdene og de med lederansvar vi skal påse at de lever deretter.

Jeg har ikke problemer med at det sitter noen på «siste» benk og ruset, gjengiftet, homo, transer eller hva de nå er. Men når de begynner å sitte på talerstolen og skal ha lederansvar, da vrir det seg i meg.

Jeg begynte med en uttalelse jeg hentet fra nettet. Det står følgende:
Jeg må le av den kristne dobbeltmoralen. "Vi skal elske de homofile, men de må ikke gå inn i noe forhold, for det står jo i bibelen at det er synd" Når det så gjelder skilsmisse og gjengifte blant kristne lyder det "Kristne er jo som folk flest og det finnes jo tilgivelse, ikke vær så dømmende.." Ja ja:) skrevet av Judith Bjørsvik.

Hva omtaler Guds ord de som skiller og gifter seg igjen?

1.)  Ekteskapsbrytere.
2.)  Horkarler eller horebukker på godt norsk.
3.)  Horkvinner eller tøyte på godt norsk
4.)  Syndere
5.)  Bryter ekteskapet.
Og den som ikke har vært gift før men gifter seg med en fraskilt kommer inn under samme dom som den som gifter seg på nytt etter en skilsmisse.

Hva sier Guds ord om den som velger å leve med en person av det samme kjønn?

1.)  Hor.
2.)  Synder mot naturen.
3.)  Forvendte den naturlige bruk til den unaturlige.
4.)  Driver skjenselsverk.
5.)  I GT omtales homoseksualitet som  en vederstyggelighet.

Dette er bare for å vise ut i fra Guds ord så er det dypest sett hor og synd uansett hvilken «form» en velger å leve utenfor ekteskapet. Vi kan ikke «godta» en form for synd, men være imot en annen, det er dobbeltmoral og hykleri!

Men hvem skal gå foran, og være gode eksempler? Verden? Guds menighet?
Ja, Guds menighet, men der er forkynnerne og de med lederansvar som skal være gode eksempler og forbilder. Dette lærer og taler skriften om.

Kyrre Vidar Simonsen Vi vet jo hva Bibelen sier om å skille seg! Skal man følge guds ord eller sitt eget Kjød? Pastorer og ledere som driver å gifter å skiller seg har mye å svare for, når dem er med på å lede for eksempel ungdommer på samme kurs, dvs at det skal på en måte være godkjent og akseptert å skille seg å gifte seg flere ganger, det er helt imot guds ord, Gud hater skilsmisse, og det er ikke mange årsaker bibelen nevner som grunn til å skille seg! kristne og da spesielt ledere har et stort ansvar når det gjelder signaler dem sender ut med sin livstil. Folk skiller seg jo for dem minste sak, og vær ærlig hvorfor? Æ har null respekt for kristne ledere som ikke velger å følge Guds ord. Som velger å følge egne kjødelige lyster og veier.
(sitat slutt).

1 Pet. 5. 2 Vær hyrder for den Guds flokk som dere har hos dere! Ha tilsyn med den, ikke av tvang, men av fri vilje, slik Gud vil, og ikke for vinnings skyld, men av hjertet.  3 Gjør dere ikke til herrer over dem som Gud har gitt dere ansvar for, men vær et forbilde for flokken.

1930 oversettelse: men således at I blir mønster for hjorden.

Jeg vil spørre et enkelt spørsmål, er en et mønster for hjorden hvis en er skilt og gifter seg igjen? Nei mener jeg. At mange mener annerledes enn meg får være deres valg. Men det kommer veldig ofte av at en ikke skiller forkynnere fra «vanlige» folk. Guds ord legger noe helt annet på Hyrder enn andre «kristne».

1 Tim. 5. 17 Eldste som er gode ledere i menigheten, fortjener dobbel belønning, særlig de som arbeider med forkynnelse og undervisning.

Sluttkommentar:
Dette taler vel for seg selv? Det er synden som skaper skille mellom oss og Gud, og små og store synder finnes ikke hos Gud. Der er alle synder «store» for det er synden som skaper skille, men gjør vi opp vår synd. Omvender oss, forlater f.eks. ektefellen hvis en er gjengiftet eller hvis en er homoseksuelle så må en forlate sin mann eller dame. Å leve med en person av samme kjønn er synd, akkurat som gjengifte er det. Vi kan ikke godta en synd og advarer imot en annen, slikt er hykleri og dobbeltmoral!

Relaterte linker: