mandag 22. april 2019

Nr. 2452: Det er en hinsides urettferdighet med vårt avslag på dispensasjon når nabo av oss får dispensasjon på utnyttelsesgraden 57 ganger mer enn oss, da snakker vi om virkelig forskjellsbehandling!


Nr. 2452:
Det er en hinsides urettferdighet med vårt avslag på dispensasjon når nabo av oss får dispensasjon på utnyttelsesgraden 57 ganger mer enn oss, da snakker vi om virkelig forskjellsbehandling!

Måten vi er blitt behandlet på av PBE her i Oslo, Fylkesmannen, Sivilombudsmannen og rettsvesenet i Norge tror jeg kan si at jeg ikke vet om noen som har møtt så stor urettferdighet som oss?!

Det er 1000 eksempler å ta frem, men vil i denne artikkelen kun ta frem et!

Det er at nabo i Stormyrveien 9 c som ligger i luftstrekning fra oss 50 meter har fått dispensasjon på utnyttelsesgraden på 57 ganger mer enn oss. Har du hørt om noe verre? Ikke jeg, og de får lov å ha sitt stående, men vi må rive vårt.

Her er regnestykke. Og det er også viktig, jeg vil ikke at de skal rive noe. Men at de skal få beholde alt. Det som er det onde her fra alles sider, er at vi skal rive det vi har bygget som er fortreffelig og pent, samt ikke til sjenanse for noen. Det er ei hellet «ulikt» noen andres murer eller noe, da vår er mye lavere enn mange andres. Selv naboens som er en 2.5 meter høy mur, mens vår er 185 cm høy.

Naboen i Stormyrveien har også søkt i flere omganger og fått dispensasjon. De har holdt på med dette lenge etter vi bygget, da de var «ferdig» med alt i mars 2018.


Leser en igjennom dokumentene er flere ting satt opp før de har søkt om dispensasjon. Dette gjelder eiendommen i Stormyrveien 9 c, og for vår del er dette helt, helt greit.
Bl.a. en redskapsbod på 10 kvm2, og annet.
Hadde f.eks. dispensasjonen her vært på 2 – 3 ganger mer enn oss, hadde denne saken også vært meget relevant.

Men her har de bygget, søkt og bygget i flere omganger og bruker samme argumentasjon som oss.
En etterlengtet utebod etc.
Men så har de sprengt alt med 57 ganger større utnyttelsesgraden av tomten. De bygger i samme periode som oss, ligger noen meter i fra oss.

De får ja, vi får nei.

At dette er verre enn Kongo er jeg sikker på. Det er helt, helt hinsides all redelighet og anstendighet hva den Norske stat gjør imot oss.
Det er ondskap og det i en form av å være så primitivt og uredelig at ord ikke strekker til! Det går ikke an å gjøre så stor forskjell på innbyggere og mennesker i samme kommune og på samme sted. og i samme tidsperiode og mene at det vi har gjort er "ulovlig". Mens de som har "sprengt" alle grenser, er "lovlig!".

Den todelte måten som de offentlige etatene fremstår overfor oss, er alt annet en redelig, sunn og demokratisk.
Samt, også rettsvesenet.
På mange måter er det drevet en regelrett heksejakt imot meg for å om mulig å få knekket meg og min familie.

Det er kjedelig å bli utsatt for dette. Men jeg føler ikke at jeg er et offer etc.
Til det er det så åpenbart at de vedtakene og dommene som går imot oss, er manipulerte, styrte og dirkete primitive og onde.
Dommen imot meg og min familie er dypt urettferdig, hensynsløs og mørk!

Når naboen rett bortenfor oss får dispensasjon til å utnytte utnyttelsesgraden på tomten 57 ganger mer enn oss.

Vår overskridelse er minimal på en tomt på 1 595 m². Så er overskridelsen kun noen få m², ca. 6 m². i ettertid viser det seg at det er snakk om kun 2 – 3 kvm2.
Dette var kun et av mange argumenter.
Det er åpenbart feil, udemokratisk og helt uten mening.
Det vi har bygget har faktisk ikke en negativ ting eller virkning med seg.
Det har faktisk kun positive, hensiktsmessige og miljømessige fordeler.
Rive dette gir ingen mening!

Det skal være likhet for både loven og den behandlingen enn får. Jeg har kommet med så mange argumenter, men vil prøve å ta med kun et argument i denne saken eller artikkelen. Det gjelder våre naboer i Stormyrveien 9 c som rett bortenfor oss får dispensasjon til å utnytte utnyttelsesgraden på tomten 57 ganger mer enn oss, eller i større omfang.


La oss gå igjennom denne saken som viser at saken imot oss er ond, primitiv og stygg.


Dette skriver våre ansvarlige søkere, Ferdigattest AS.

«Tiltakshaver stiller seg undrende til at beboere i nærområdet skal ha fått dispensasjon for en oppført bod (sak 201316839 – Stormyrveien 9C). Hvorvidt det er store forskjeller i den saken og nærværende sak er vi litt usikre på, men vi konstaterer i hvert fall at det også her er snakk om en ulovlig oppført bod og at det i saken ble opplyst %BYA opp mot 60%. Vi registrerer for øvrig at den tomten omfattes av en annen regulering, uten at vi er sikre på hvordan det påvirker vurderingskriteriene. Vi forutsetter for øvrig at PBE har oversikt over at det ikke er gitt tilsvarende dispensasjoner mht. %BYA for tilsvarende tiltak i Småhusplanens virkeområde.»

Tomten har en utnyttelsesgrad på 25 %, vår på 24 %. Det er nesten helt likt.
De har utnyttet tomten på 61.3 %, mens vi har utnyttet den til 24,64 %.

De overskriver da det hele med 61.3 % - 25 % som blir 36.3 %.

Vi har en overskridelse på 0.64 %. I Realiteten etter nye opplysninger mindre enn halvparten av dette.

Med andre ord har naboene som bygget i samme tidsperiode som oss og noe senere en overskridelse på 56,72 som blir tilnærmelsesvis 57. med andre ord, naboen har en utnyttelsesgrad på tomten som er 57 ganger større og mer enn oss, bygget i samme periode.

Får ja. Vi skal rive, dette er verre enn i Nord Korea og Kongo som den Norske stat holder på overfor oss.

Det som er vanskelig i vår sak, er at det fremstår for meg som hele den offentlige etat i Norge er pillråtten. Hvordan skal en da vinne frem?
Vi har påvist gang på gang at spesielt PBE her i Oslo tar feil. Andre får bygge murer 5 meter høye om de vil. Andre får utnytte tomten akkurat hva de vil.
Naboen rett bort i gata har utnyttet tomten sin 57 ganger mer enn oss.
Han har utnyttet tomten til bygging med over 60 %. Vi har utnyttet den 24,64 % som er kun 0,64 % ekstra og det er snakk om en 5 kvm2 ekstra. Mens nabo har utnyttet tomten så mye at alle begrensninger er sprengt!

Bare tenk i vår sak med PBE og de offentlige etater her i Oslo, der vi er blitt behandlet på et nivå der faktisk i et diktatur hadde det som oftest ikke vært så ille og urettferdige. Dette er Norge 2019, på et slikt nivå.

Jeg går ikke rundt og synes synd på meg selv, til det er urettferdigheten for stor. Jeg vet hvem som står bak dette, så dette går ganske så greit å takle med Guds og gode menneskers hjelp.

Et av mange ille ting de har gjort, er å ta våre fortrolige papirer og spredd de over hele nettet. Saker er nummeret, det de gjør er nesten en umulighet å spre det slik de gjør uten de går inn for det. Naboen har også en konflikt med PBE. Våre papirer er gjennom lang tid lagt inn både i vår sak og i den saken. Det er helt utrolig hva de har fått til av uredelige og en elendig jobb.

Men de kan bare «slappe» av, de blir aldri stilt til ansvar for hva de gjør, uansett! Nå har de slettet mesteparten da jeg har påpekt dette og andre.
søndag 21. april 2019

Nr. 2448: Flere og flere er enig med meg at Tingrettsdommer Edvards Os ble «grepet" og avslørt som løgner i dommen imot meg da han beskrev en telefonsamtale han aldri har hørt!

Nr. 2448:
Flere og flere er enig med meg at Tingrettsdommer Edvards Os ble «grepet" og avslørt som løgner i dommen imot meg da han beskrev en telefonsamtale han aldri har hørt!

Og en som ikke bare sier imot, men også påberoper å vite hva som er blitt sagt i denne samtalen.
Der han gjengir nesten ordrett hva som er blitt «sagt», mens vedkommende (meg).
Sier at det han skriver og kommer med er løgn.
Samt at den andre vedkommende (Kaja Aubert Lange) ikke motsier seg dette, bare sier at hun ikke husker.
Da mener jeg at Tingrettsdommer Edvards Os opptrer på mange måter som han er over både Gud og mennesker, det er faktisk renspikka løgn og oppdiktning han kommer med.

Bl.a. skriver han dette:
Avviket mellom tillatt samlet høyde etter reguleringsplanen (0,5 meter), og den aktuelle støttemuren (1,85 meter) er på ca. 1,35 meter. Dette er forholdsmessig betydelig avvik.
Før muren ble satt opp, var saksøker i kontakt med saksbehandler Lange i kommunen. De hadde to telefonsamtaler. Han spurte bl.a. om oppføring av mur på den gamle muren. Det kan ikke utelukkes at det i samtalen oppsto misforståelser eller uklarheter. Saksøker oppfattet det slik at han ble fikk bekreftet at det tiltaket ikke var søknadspliktig når det allerede var en mur der, og uansett burde kommunen ha veiledet på en annen måte ved å stille spørsmål, samt forklare hva som forutsettes og hva som må sjekkes.
(Sitat slutt.)

Tenk, her lyver, herjer og fabrikkerer Tingrettsdommer løgn på løgn.
Dikter inn ting som aldri er blitt kommunisert.
Det var absolutt ingen misforståelser eller uklarheter.
Tvert imot, alt ble klart fremlagt for oss gjennom flere telefonsamtaler at Å BYGGE OPPÅ GAMMEL MUR VAR IKKE SØKNADSPLIKTIG!

Dette jeg sier blir også bekreftet av klare indiser som forteller at det jeg sier er sant. Mens det som tingrettsdommer Edvards Os fremholder som «sannhet» er ikke noe annet enn oppspinn og uklarheter, som er løgn.

Synes det er meget alvorlig og løgnaktig når Os skriver dette uten noen form for belegg og referanse i en dom: «Det kan ikke utelukkes at det i samtalen oppsto misforståelser eller uklarheter.»

Dette er så langt ifra sannheten det er mulig å komme. Det har aldri under noen omstendigheter vært i nærheten av noen form for misforståelser eller uklarheter. Dette er tatt i fra den løse luften, det er fabrikkert løgn.

Tingrettsdommer Edvards Os fremstår også som lite profesjonell i dommen imot meg da det nesten er en avskrift i fra Fylkesmannens vedtak imot oss. Her legger han overhode ikke vekt på hva som fremkom i rettsaken. Dette er for dårlig.

Dette står det bl.a. i dommen imot oss:
Det er ikke grunnlag for å konstatere brudd på veiledningsplikten etter forvaltningsloven § 11, eller saksbehandlingsfeil.  Videre er det i denne saken ikke rom for noen vurdering av om det foreligger myndighetsmisbruk.
(sitat slutt.)

Dette er også nonsens. Når naboer i samme område som oss får dispensasjon 57 ganger mer enn oss, da med hensyn til utnyttelsesgraden på tomten, og vi må rive. Da er det myndighetsmisbruk.

Videre skriver Edvards Os at det ikke er brudd på veilederplikten når vi bygget i god tro etter råd og anbefalinger fra PBE her i Oslo. Samt at myndighetene oppfordret til å bygge ting på under 15 kvm2 som ikke skulle søkes om. At vi gjorde dette, og kom litt over utnyttelsesgraden på tomten, og vi blir straffet hardest mulig med at vi skal føre tomten tilbake til slik den var før, er helt horribelt.

Videre skriver Edvards Os i dommen følgende:

Når det gjaldt boden vurdert kommunen fordelene og ulempene ved tiltaket opp mot hverandre, og mente det ikke var en klar overvekt av fordeler ved å gi dispensasjon.
(sitat slutt.)

Oslo kommune ved plan og bygningsetaten mente dette skriver Os. Men hvorfor skriver han ikke sannheten? De har ikke kommet med en eneste negativ ting med det vi har bygget, det finnes ikke.
Derfor er dette et narrespill og løgn som hele den offentlige etat holder på med overfor oss. De lyver konstant både i vedtakene imot oss. Om det er fra PBE her i Oslo, Fylkesammen eller Sivilombudsmannen. Samt fra Norsk rett som er med å videreformidle disse løgnene som de enda ikke har kommet med noen negative ting med. Det er kun positive ting og fordeler med det vi har bygget, derfor er vedtakene og dommen imot oss også ikke noe annet enn faktum usannheter de må begrunne alt med.

Sluttkommentar:

Dette er fra hva min advokat så i retten, som er rett og sant:

Det går en bussrute gjennom Stormyrveien. Det har ikke kommet noen tilbakemelding fra busselskapet om at muren har vært til hinder for trafikken. Den har heller ikke vært til hinder for vedlikehold eller snømåking.

I realiteten er det ingen ulemper med muren.
Man står egentlig bare overfor fordeler. Da kan det gis dispensasjon. Muren innebærer ikke at noen bestemmelser i vesentlig grad har blitt overtrådt.  
(sitat slutt.)

Det springende punktet her er at det har foregått en eller flere telefonsamtaler mellom meg og vår daværende saksbehandler, som gav oss lov til å bygge muren vår oppå den gamle muren. Denne avtalen står fast i dag mener vi så lenge dette ikke er tin hinder, sjenanse eller er noe som er «annerledes» enn hva andre har bygget. Slik at det ikke virker støtende, det er det så absolutt ikke, da naboens mur som ligger på samme høydenivå som oss. De har en mur på 2.5 meter, mens vår er over en halv meter lavere, på 185 cm.

Her er et eksempel på hvordan vår daværende saksbehandler da 2 – 3 rabiate naboer begynte å klage på oss med hensyn til utleie, bygging av bod, trapp og mur ble vi forsvart av vår daværende saksbehandler Kaja Aubert Lange.
Se Skjermfoto her:Det er ikke et vitnesbyrd om samtalene mellom meg og Aubert, men et av mange indisier at da var PBE på vår side og var «normale» i sin oppførsel overfor oss. De fem siste årene har de vært rabiate etter vår oppfatning, og løgnaktige og «utjurne», ikke verdig en offentlig etat!

Min advokat har hatt samtale med Kaja Aubert Lange der hun i dag påstår at hun ikke husker noe av disse samtaler. Dette kan jeg ikke motsi selv om jeg tror og er overbevist om det er blank løgn. Hun beskrev t.o.m. hvordan alt var oppe hos oss, og hvis vi bygget en mur på 1.5 – 2 meter og med gjerde på 1 meter ble ikke vår mur høyere enn naboens. At hun ikke husker dette, er for meg ikke noe annet enn en gedigen «hvis» løgn og en bløff.
Alt for å komme seg ut av denne situasjonen!

lørdag 20. april 2019

Nr. 2447: Gud vil at vi også skal få erfare «gode» dager som troende, etter alle «slagene» rettet imot oss!


Nr. 2447:
Gud vil at vi også skal få erfare «gode» dager som troende, etter alle «slagene» rettet imot oss!

Lewi Pethrus skriver i boken seierstider – brytningstider i kapitelet seierstro – vår ledestjerne følgende: Seieren på Golgata er seieren fremfor alle andre!

«De store skarene begynte å svikte ham da han begynte å tale om sin lidelse og død. Til og med de tolv han hadde utvalgt som sine apostler, sviktet ham og flyktet. Før det skjedde hadde en av dem lykkes med å selge han for tretti sølvpenger til hans fiender. Den mest betrodde av dem alle fornektet sitt disipelskap tre ganger under den offentlige rettergangen imot ham.

Han bannet på at han ikke kjente ham. Menneskelig sett så sluttet kristendommens start med at dens grunnlegger hang ensom og forlatt av Gud og mennesker på et kors mellom to røvere. Dette var ifølge Jesus fiender kristendommens sammenbrudd i selve starten, og mange av de troende jøder så i dette hans nederlag for bestandig.

De så ikke den Guds frelsesplan som lå bakom disse sett så nedslående ytre hendelser. Men i det som så ut til å være det største nederlag, lå den største seier for Guds sak som noensinne er blitt vunnet.

Seieren på Golgata er seieren fremfor alle andre!»
(sitat slutt).


Pastor, bibellærer, apostel og profet Lewi Pethrus

Lukas 4. 13 Og da djevelen hadde endt all fristelse, vek han fra ham for en tid.

Det er en tid for alt sier skriften.

Predikeren 3. 1. Alt har sin tid, og en tid er der satt for hvert foretagende under himmelen.  2 Å fødes har sin tid og å dø har sin tid, å plante har sin tid og å rykke op det som er plantet, har sin tid;  3 å drepe har sin tid og å læge har sin tid; å rive ned har sin tid og å bygge op har sin tid;  4 å gråte har sin tid og å le har sin tid; å klage har sin tid og å danse har sin tid;  5 å kaste bort stener har sin tid og å samle stener har sin tid; å ta i favn har sin tid og å holde seg fra favntak har sin tid;  6 å søke har sin tid og å tape har sin tid; å gjemme har sin tid og å kaste bort har sin tid;  7 å sønderrive har sin tid og å sy sammen har sin tid; å tie har sin tid og å tale har sin tid;  8 å elske har sin tid og å hate har sin tid; krig har sin tid og fred har sin tid.

Jeg har erfart at for åndslivet og det å leve helliget og rent. Så er faktisk motstand, vanskelighet og prøvelser mange ganger «bedre» enn fremgang, hyllest og «gode» dager. Dette ser vi bl.a. med Kong David.

1 Sam. 13. 1. Året etter, på den tiden kongene pleier å dra i krig, sendte David av sted Joab og mennene hans, hele Israels hær. De herjet blant ammonittene og beleiret Rabba. Selv satt David hjemme i Jerusalem.

Kong David gjorde noe som «alle» andre seierrike Konger villa ha gjort etter å ha vunnet seier på seier, det var å «unndra» seg striden som han var «satt» til å lede.
Det er noe som heter å nyte sitt otium, «hvile» på laurbærene eller å «suge» på karamellen. For oss troende passer det meget dårlig, vi står i en kamp som varer livet ut.

2 Tim.2. 12 holder vi ut, skal vi og herske med ham; fornekter vi, skal han og fornekte oss,

Det er en fiende som er klar til å ta oss, konstant mer eller mindre. I hvert fall hvis vi tror at vi kan leve som verden. Det er egentlig det Kong David gjorde, han ble for verdslig. Men det er et fiendskap mellom oss og verden, der vi aldri kan synke ned å leve på et verdslig nivå som troende og tro at vi er «fritatt» fra Satans listige og slu angrep, der er vi ikke!

Vi som troende står i en helt annen kamp enn verdens barn. Der Verdens barn har en standard, har Gud en helt annen standard. Det tror jeg ble Kong Davids bane. Han var ikke nøye nok, det er akkurat det som Verdens standard er, en er lempelig overfor der Gud er nøye, og der Gud er lempelig, er verdens barn nøye!
Det er to forskjellige Riker som står imot hverandre og kjemper.
Gud er veldig nøye med moral og etikk, men mer lempelig med «sølv og gull!», han eier tross alt hele denne verden.
Mens Verdens barn er veldig nøye med «sølv og gull», der Gud er lempelig da det er vår moral, eller mangel på moral som skiller oss mellom ham og oss.

Jesaja 59. 2 Men eders misgjerninger har gjort skilsmisse mellem eder og eders Gud, og eders synder har skjult hans åsyn for eder, så han ikke hører.

Gud vil «teste» oss, slik at han kan se hva som bor i våre hjerter, og vi selv kan få den nødvendige selvinnsikten vi trenger.

Ordspr 24:10 Viser du dig motløs på trengselens dag, så er din kraft ringe.

Satan har en «plan», denne «planen» er veldig ofte Guds «instrument» for at hans vilje skjer.
Med andre ord, det er ingen som «tjener» Gud så «godt» som Satan, når vi som troende slik som Jesus ikke gir etter for Satan eller vår fiendes listige spille og angrep!

Dette er det «normale» kristenlivet, at Satan, de onde åndsmaktene og verden er ute etter oss i større eller mindre grad. Dette er ting som vi ikke kan få gjort noe med så lenge denne Verdens Gud er Satan. Nå blir det mye om ham, men samtidig er den Onde med å fremme Guds vilje i denne verden i den forstand at han «tester» og «prøver» oss om vår overgivelse til Kristus er ekte og sann.
Samtidig gjennom hans motstand så kommer «sannheten» ut da den Onde ikke holder noe skjult for omverden. Han vil at alt om oss skal komme ut, først og fremst våre feilsteg. Finner han ikke noe der, så fordreier og lyver han slik det ser ut som at vi som troende er alt annet enn den vi er.

Jesus hadde det rykte på seg at han var en Samaritan og besatt. Jeg har det «rykte» på meg gjennom Jan Aage Torp og hans disipler at jeg er en hetser og Anders Behring Breivik tilhenger og disippel. Sannheten er så langt i fra dette det er mulig å komme!

Det er gjennom det vanskelige og prøvsomme perioder i livet, at «oppstandelse» morgen vet enn å sette pris på og være takknemlig for.

Vi synger i Sildiregn på Nr. 171 en sang om dette: Kong Saul forbød alt folket mat – Jonatan åt av Herrens fat. Han stakk sin stav i honning klar. Og hans øyne fikk en glans så underbar. Kor: I klippen honning er, i klippen honning er – Overflod av honning nu i klippen er. Kom, smak og se at Gud er god. I klippen overflod av honning er. Sjelden god og innholdsrik sang som forteller om det som jeg her beskriver.

Det er her illustrert med det harde berget, Klippen. Klippen er også et bilde på Jesus som Moses slo på, akkurat som Jesus som ble slått. Så kom det ut vann i fra Klippen til Israels barn. Gjennom Jesu vunder og sår, så kom det ut frelse, legedom og alt godt til oss.

Det er faktisk en verdslig sang av DeLillos som synger av noe ved det samme.

Smak av honning

Mange lever kun for penger
Som de faktisk ikke trenger
Jobber både natt og dag
I et evig statusjag
Men hva blir det så igjen
Av det søte liv min venn

Å ligge på et svaberg og bare være til
Og kjenne solen varme i en luft som er så mild
Det er hva jeg kaller en smak
Av honning
Å vite at man ikke har behov for noen ting
Nei bare kjenne gleden for alt som er omkring
Det er hva jeg kaller en smak
Av honning

Kapitalens krokodiller
Stive blikk bak mørke briller
Alt de ser er kun profitt
Og de glefser alt er mitt
Men hva blir det så igjen
Av det søte liv min venn

Vandre langs en blomstereng med henne du har kjær
Hvor alt er nytt og duggfriskt etter vennlig regnevær
Det er hva jeg kaller en smak av honning
Å høre at hun hvisker jeg er så glad i deg
Å kysse henne kjærlig der blandt gress og timotei
Det er hva jeg kaller en smak av honning

Mange glemmer det å lytte
For det gir dem ingen nytte
Kjøp og salg" er deres sang
Mammons akkompagnement
Men hva blir det så igjen
Av det søte liv min venn

Det er hva jeg kaller en smak av honning
Å lytte til en stemme en stille sommerkveld
Hvor tonen er så fin og myk og varm og sensuell
Det er hva jeg kaller en smak
Av honning
Å kjenne at du lever med alt som du har kjær
Og vite hun du elsker hun sitter der så nær
Det er hva jeg kaller en smak
Av honning
(Sitat slutt.)

Alt dette forteller oss at det er ikke alltid kamp, det er også seier.
Det er ikke alltid regn. Det er også solskinn.
Det er ikke bare strevsomt, vanskelig og prøvsomt, men vi som troende skal få oppleve et land som flyter over av melk og honning.

2 Mosebok 33. 3. Dra op til et land som flyter med melk og honning; jeg vil ikke selv dra op med dig, fordi du er et hårdnakket folk; jeg vilde ellers komme til å ødelegge dig på veien.

2 Mosebok 3. 17 Og jeg har sagt at jeg skal føre dere bort fra plagene i Egypt og opp til landet til kanaaneerne og hetittene, amorittene og perisittene, hevittene og jebusittene, til et land som flyter av melk og honning.

Det er enten landet med melk og honning, eller en ørken. Slik er det også med oss som troende, vi erfarer etter vanskelige og prøvsomme perioder i vårt liv som troende. At utgangen blir enten en ørken, eller så blir det et overflodsliv i og med Gud. Et land som flyter over av «honning og melk.»

Sluttkommentar:

Efes. 6. 13 Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt.

Historien er under – lærerik – spennende!

Det som er det store med kristendommen og det vi tror på, er at våre prøvelser, lidelser og det negative vi erfarer som mennesker er for en hensikt. Det både tester oss, dyktiggjøre oss og det gjør at vi kjenner en fullkommen glede. Det er fordi vi har erfart det negative, at vi setter pris på det positive. Så fra et kristent perspektiv, er ikke noe av hva vi erfarer som mennesker «negativt!»
Alt er egentlig «positivt» da det «negative» har en «positiv» effekt på og for oss. Nå kunne vi tatt så mange historier og skildringer i fra bibelen. Ja, hele bibelen. Men la oss ta med noe ord og setninger fra Josef.
Josef var en av tolv brødre, den som ble mest avholdt av sin Far Jakob. Samtidig fikk han også de desidert største åpenbaringer og drømmer fra Gud, da blant sine brødre.
Dette var ingen grunn til å bli hatet og senere solgt av sine brødre til noen handelsmenn, noen midianittene.
Det så ut som han hadde «ramlet» inn i den store ulykken da han ble solgt som slave, og senere havnet i Potifar hus.
Der ble han løyet på og senere havnet i fengsel, var det mulig å havne dypere og i en vanskeligere og mer preker situasjon?
Neppe, men ut ifra det, begynte også hans «opphøyelse» og Guds plan å utkrystallisere seg. Alt annet er vel historie for den vante bibelleser?

Josef begynte å tyde drømmer i fengsel, bl.a. for to personer, en munnskjenk og en baker. Han ble «glemt» også av disse, selv om han tydet deres drømmer og det gikk i oppfyllelse.
2 nye og lange år gikk, før han fikk muligheten til å tyde nye drømmer.
Men nå var det ikke hvem som helst sin drøm, men Farao. Datidens største og mektigste mann.
Her tydet han Faros drøm, og ble etter dette mannen som var nest etter Farao. Videre så ble han ikke bare opphøyet, men hans brødre kom og bøyde seg for ham som han allerede hadde drømt om!

Hva sier Josef etter alt han hadde gått igjennom, selv om veldig mye av det hele var utrolig negativt og fornedrende!

1 Mosebok 50. 15 Da Josefs brødre så at faren var død, sa de: «Bare nå ikke Josef legger oss for hat og gjengjelder oss alt det onde vi har gjort mot ham!» 16 Så sendte de bud til Josef og sa: «Før han døde, påla din far oss 17 at vi skulle si deg dette: Kjære, tilgi brødrene dine den uretten de gjorde da de syndet og handlet ondt mot deg. Tilgi nå uretten som er gjort av oss som tjener din fars Gud.» Josef gråt da de snakket slik til ham.
    18 Siden kom brødrene selv og kastet seg ned for ham og sa: «Se, vi er dine tjenere.» 19 Da sa Josef til dem: «Vær ikke redde! Er jeg i Guds sted? 20 Dere tenkte å gjøre ondt mot meg, men Gud tenkte det til det gode, for han ville gi liv til et stort folk, slik vi ser i dag. 21 Så vær ikke redde! Jeg skal sørge for dere og barna deres.» Slik trøstet han dem og talte til hjertet deres.

Legg merke til at Josef så alt som skjedde som Guds plan, både med han, brødrene og «hele verden!»

Nå var han blitt den nest etter Farao gjennom dette, han kunne ikke komme «høyere» opp.
Alt det han gikk igjennom, var en del av Guds plan!
Etter kveld, kommer en aften.
Etter mørke, bryter lyset frem!
Det går alltid til seier, glede og hvile for oss troende!