torsdag 29. april 2021

Nr. 2854: Skal møte Unibuss til rettsmekling 1. juli, fører ikke det frem, blir det rettsak i uke 41!

 Nr. 2854:

Skal møte Unibuss til rettsmekling 1. juli, fører ikke det frem, blir det rettsak i uke 41!

 

Stevningen:

https://blog.janchristensen.net/2021/03/nr-2837-stevningen-til-oslo-tingrett.html

 

Fra Søkelys:

https://www.sokelys.com/oppsagt-bussjafor-til-rettsmegling-med-unibuss-forste-juli/

 

Fikk denne mailen ifra min advokat:

 

Hei igjen.

 

Da blir det rettsmekling 1. juli og hovedforhandling i uke 41 ser det ut til.

 

Dette til informasjon.

 

Med vennlig hilsen

 

Josefine Wærstad

Advokat

 

 

Her synger en hvordan en skal møte mobberne, når det ikke er like lett på jobben.

At en møter mobberne som også sitter som ledere og advokater.

 

 


 

Her en annen artikkel fra Haugesunds Avis som belyser denne saken, at det er både en oppsigelsessak. Samt en mobbe og diskriminerings sak:

 

https://blog.janchristensen.net/2021/01/nr-2814-kraftig-omtale-i-haugesunds.html

 

 

 Nr. 2814:

Kraftig omtale i Haugesunds Avis om Unibuss mobbing av meg!

 

Det aller beste hadde selvsagt at løgneren Per Christian Bing og den brautende og svertede Advokat Johannes Straume hadde evnet og gått i seg selv, og trukket oppsigelsen imot meg!

Men det er ikke enkelt for enkelte som lever i en narsissistisk verden der de selv kan både lyve, skjelle ut og ellers gjøre det meste.

Men når de selv får kjenne litt på egen «medisin», så er de så såret!

Slike mennesketyper som dette har jeg null respekt for, men det er da lov å håpe at de også kan innse egen brøde!?

 

Her er artikkelen:

 

https://www.h-avis.no/fikk-tilbud-om-a-slutte-pa-dagen-med-full-lonn-etter-betent-konflikt-viser-at-de-er-redde-for-a-mote-oss-i-en-rettssak/s/5-62-1125930

 

Fikk tilbud om å slutte på dagen, med full lønn, etter betent konflikt: – Viser at de er redde for å møte oss i en rettssak

 

Bussjåfør Jan Kåre Christensen spilte lovsang på jobben. Nå har Unibuss sparket ham.

 

Den betente konflikten mellom bussjåføren Jan Kåre Christensen fra Skudeneshavn og arbeidsgiveren Unibuss i Oslo kom ikke til noen løsning da partene møttes til et forhandlingsmøte. Saken ser ut til å gå mot arbeidsrettssak.

 

Den 56 år gamle bussjåføren som opprinnelig er fra Skudeneshavn, har blitt oppsagt fra jobben med det han mener er en usaklig grunn: fordi han spiller kristen radio i bussen.

 

Unibuss bestrider dette, viser til flere kundeklager og at Christensen har spilt på for høyt volum gjentatte ganger.

 

Jan Kåre Christensen viser til en protokoll de har skrevet fra møtet hvor det fremkommer han ble tilbudt å slutte på dagen med full lønn ut oppsigelsestiden frem til 1. mai.

 

«Unibuss tilbød Christiansen å bli fritatt for arbeidsplikt i oppsigelsestiden, med full lønn og mulighet til å ta annet arbeid om han klarte å skaffe seg dette. Tilbudet står ved lag frem til 18.01.21.» heter det i protokollen som Christensen har videresendt til Avisa Oslo (AO).

 

Satser på arbeidsrettssak

 

– Jeg mener det er en usaklig oppsigelse og at jeg bare har gjort jobben min. Jeg ser ikke for meg at det er ikke noe godt tilbud, sier Jan Kåre Christensen.

 

– Hva gjør du da?

 

– Jeg regner med at jeg vil da satse på å beholde jobben og ta en arbeidsrettssak.

 

Tilbudet står ved lag frem til 18. januar, men Christensen sier videre: «Jeg kan aldri se for meg at det skal være noe bra for meg.»

 

Vanlig praksis

 

Christensens advokat Josefine Wærstad, som han får bistand fra gjennom medlemskapet i Yrkestrafikkforbundet, sier at klienten har fått et tilbud han må ta stilling til, men påpeker at det er krevende å gjøre en vurdering av selve tilbudet.

 

Hun beskriver at lignende tilbud er lovlig og vanlig praksis i yrkeslivet.

 

– Det er ikke uvanlig og det kan være mange forskjellige grunner til at en bedrift velger å komme med et tilbud, sier advokat Wærstad.

 

– Hva sier det deg at du får et slikt tilbud, Christensen?

 

– Det viser at de er redde for å møte oss i en rettssak. Jeg tolker det sånn.

 

– Dette er en personalsak, og vi ønsker ikke å kommentere hva som er sagt i interne møter mellom partene, eller detaljene i tilbudet. Vi synes dette først og fremst er en lei sak, og håper vi kan enes om en løsning innen kort tid, svarer Unibuss' kommunikasjonssjef Emilie Mejlænder.

– Opptrer dårlig

 

– Jeg synes at Unibuss-ledelsen opptrer på en veldig dårlig måte overfor meg og prøver å sette meg i et dårlig lys, sier Christensen.

 

– Hvordan gjør de det?

 

– Kunder klager på meg, sier de. Men så viser det seg at de har hatt en instruktør ute på bussen som indirekte sier at min versjon stemmer ved at jeg ikke spiller høyt, men det prøver de å holde skjult.

 

Han viser til at en instruktørrapport – en slags stikkprøve – som er skrevet om hans kjøring av en kontrollør fra Unibuss 31. august i fjor. Christensen forteller at han har kjempet lenge for å få ut denne rapporten som han nå videreformidler til AO.

 

Om radiospillingen står det:

 

«Han hører på radio, noen ganger kommer det sang og noen ganger noe prating men jeg som satt rett bak sperringen kunne nesten ikke skjønne hva som ble sagt på radioen.»

 

– Jeg tenker at det bygger oppunder Christensens forklaring om at han hører på riktig volum. Det understøtter hans versjon, sier advokaten hans, Josefine Wærstad.

 

Bussjåføren hevder at denne rapporten ble holdt tilbake da saken ble behandlet i Diskrimineringsnemnda. Der vant Unibuss frem enstemmig, noe de også har påpekt tidligere.

 

Unibuss har ikke besvart AOs spørsmål om hvorfor de skal ha holdt denne informasjonen tilbake, slik Christensen påstår.

Ber om faktasjekk av klage

 

Nå har Christensen og hans advokat bedt Unibuss om å sjekke mer opp i de faktiske forholdene rundt den siste klagen mot bussjåføren som kom i høst. Det var den som utløste prosessen som førte til oppsigelsen.

 

– Vi spurte om den er kontrollert og om de har snakket med det vitnet, for eksempel hvor hun satt i bussen. Det er ikke gjort noen faktasjekk på den klagen. Vi har etterspurt at de kontakter vitnet og får bekreftet at han har hørt på det volumet som de var blitt enige om tidligere, sier advokat Wærstad.

 

– Når man klager på kollektivtrafikken i Oslo, går klagene direkte til Ruter. Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan kundeklager behandles eller «sjekkes» vil jeg anbefale å kontakte dem, svarer kommunikasjonssjef Emilie Mejlænder i Unibuss.

 

Hun har ikke besvart oppfølgingsspørsmål om hvorvidt Unibuss bør sjekke opp klagen mer, gitt konflikten de står i.

 

For øvrig ønsker busselskapet å påpeke:

 

– Vi avviser at vi «prøver å sette han i et dårlig lys», som du skriver. Likevel har vi vært nødt til å rette opp noen direkte feil som har blitt sitert i media. Et eksempel er påstanden om at saken handler om religion, og det er feil. Saken handler om lydnivå på radio under busskjøring. Å kjøre buss er et serviceyrke og vi må naturligvis ta klagene på alvor.

 

Men det er underlig at de ikke vil kommentere den rapporten fra instruktøren som de har prøvd å holde skjult. Snakk om å være løgnere, kjeltringer og bedragere!

 

 https://www.sokelys.com/nytt-oppslag-om-christensens-konflikt-med-unibuss-i-avisa-oslo-mot-arbeidsrettssak-for-christensen/

 

 

 

onsdag 28. april 2021

Nr. 2852: Det nye testamentet Norges beste bibeloversettelse endelig lagt ut på vår hjemmeside!

 Nr. 2852:

Det nye testamentet Norges beste bibeloversettelse endelig lagt ut på vår hjemmeside!

 

Så er vi endelig, endelig ferdig med å få lagt ut det nye testamentet

Jeg er kjempestolt, glad og fornøyd.

Se selv her:

 

http://janchristensen.net/bibelen.php?side=bibel-hoved

 

Garantert Norges beste og mest riktige oversettelse av det nye testamentet.

 

Vil du være med å støtte dette prosjektet?

 

Se her:

 

Trenger forbønn og støtte for videre arbeid og tjeneste, vil du være med?

Takk!

 

Her er kontonummeret i DNB: 0535 06 05845

 

Vær velsignet i den Herre Jesu Kristi Navn!

Mulighetene er mange, men da må vi stå sammen og hjelpe hverandre fremover i tjenesten!