torsdag 15. april 2021

Nr. 2850: Byrådsavdeling for byutvikling forsvarer PBE mange bløffer og unnlatelses synder!

 Nr. 2850:

Byrådsavdeling for byutvikling forsvarer PBE mange bløffer og unnlatelses synder!

 

Fikk denne mailen ifra Byrådsavdeling for byutvikling.

 

 


 

Her er vårt svar:

 

20/3164 Byrådsavdeling for byutvikling

Oslo 15/4.2021

 

PBE saksnummer: 202006740, 201510929, 201609223 og 201610333

 

Dere sendte denne mailen:

Svar vedr. Krokstien 2 C og Stormyrveien 4 og 6

Det vises til Deres e-poster av 09.04.2021 og 11.04.2021.

Når det gjelder Deres anmodning om befaring av Stormyrveien 4 og 6 vises det til at oppfølging av ev. ulovlige forhold etter plan- og bygningsloven er delegert til Plan- og bygningsetaten etter gjeldende delegasjonsreglement for Oslo kommune.

Hva gjelder oppfølging av ulovlig utførte tiltak i Krokstien 2 C viser vi til vårt brev av 10.03.2021 samt Plan- og bygningsetatens besvarelse av 12.04.2021 med saksnr. 201510929. Når det gjelder deres anførsler om saksbehandlingen vedrørende oppfølgingen av de ulovlig utførte tiltakene i Krokstien 2 C

Viser byrådsavdelingen til Fylkesmannens stadfestelse datert 14.02.2020.

 

Med vennlig hilsen

Einar Jerven Sigstad                                           Petter Hval

fagsjef spesialrådgiver

(sitat slutt.)

 

Her berører dere virkelig sakens kjerne med å liste opp at alle offentlige etater forsvarer hverandre – blindt!

 

Vi har ved å få kontakt med en tidligere saksbehandler som har jobbet med slike saker.

Han har sett på saken og kan konstaterer brudd på brudd av PBE.

 

Der de bl.a. er lovpålagt å svare oss.

Vi har er her vitne til, noe som åpenbart også hele det offentlige må også være?

Når de ikke har fanget opp at PBE virkelig har brutt Norsk lov gang på gang med å unnlate å svare oss.

 

Når dere referer til disse instansene som ikke har oppdaget dette.

Det bare vitner om at vi står ovenfor et offentlig Norge som er ala Nors Korea der «målet helliger midlet». Slik at ulov blir lov. Det er faktisk ikke lov etter Norsk lov å unnlate svare eller bortforklare som PBE gjør med å hevde at de har svart oss når de ikke har svart oss!

 

Håper dere forstår at det som dere forsvarer er ikke noe annet enn PBE som ikke vil svare oss. Vil ikke holde ord, de gjør akkurat som det faller dem inn!

 

Dere skriver:

Viser byrådsavdelingen til Fylkesmannens stadfestelse datert 14.02.2020.

Det var før vi skjønte og viste hva Norsk lov sier.

PBE er lovpålagt å svare oss.

Selv enkle spørsmål får vi ikke svar på.

 

At dere ikke skjønner at det offentlige Norge fremstår som en Mafiavirksomhet imot oss lovlydige borger, er forferdelig!

Vi har endog byget muren vår veiledet av PBE.

Den ligger ½ meter lengre inne enn vår før godkjente fyllmasse.

Den ligger på en rett strekning, og det er ikke en plass i Oslo by som buss og andre kjøretøyer kjører så lett forbi om det er sommer eller vinter.

Men over på andre siden i Stormyrveien 4 og 6 er det akkurat motsatt!

 

Dere gjør en ting, prøver å fordreie saken imot oss som vi har gjort noe helt forferdelig.

Mens andre som virkelig ikke har ting på stell, som i Stormyrveien 4 og 6, der ser dere, PBE og alle andre offentlige etater glatt gjennom fingrene med alt!

 

Skjønner ikke den sterke uviljen imot oss, at vi skal til de grader bli forulempet og prøvd å bli kjørt i senk av det offentlige!?

 

Det vi opplever er ikke noe annet enn makt- og myndighetsmisbruk av dimensjoner.

 

Der den lille velvilje vi trenger (dispensasjon), bliver vi møtt på verst tenkelig måte!

 

Selv dialog som vi ble lovet i det eneste møte vi har hatt med PBE for snart 3 år siden, har blitt satt til side for mer hat, uvilje og forulemping!

 

Mvh

Berit og Jan Kåre Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo

 

 

 

 

onsdag 14. april 2021

Nr. 2849: Unibuss gikk med på rettsmekling i Oslo tingrett!

 Nr. 2849:

Unibuss gikk med på rettsmekling i Oslo tingrett!

 

Bilde av Oslo Tingrett

 


Relaterte linker, der jeg bl.a. skriver om Unibuss mobbing, diskriminering, forskjellsbehandling og trakassering.

 

https://blog.janchristensen.net/2021/04/nr-2730-opplysninger-sendt.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/03/nr-2837-stevningen-til-oslo-tingrett.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/02/nr-2827-nar-en-sier-ifra-om-forhold-ma.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/02/nr-2823-unibuss-har-mottatt-en-ny.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/01/nr-2818-minn-tidslinje-i-unibuss-med.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/01/nr-2815-avisenoslo-pa-saken-mellom-meg.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/01/nr-2816-unibuss-sier-de-ikke-kunne.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/01/nr-2814-kraftig-omtale-i-haugesunds.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/01/nr-2813-unibuss-har-drevet-med.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/01/nr-2810-hva-unibuss-star-for-og-hva-jeg.html

 

https://blog.janchristensen.net/2020/12/nr-2806-overveldende-sttte-fra.html

 

https://blog.janchristensen.net/2020/12/nr-2805-jeg-nsker-at-arbeidstilsynet.html

 

https://blog.janchristensen.net/2020/12/nr-2804-sendt-arbeidstilsynet-der-en-av.html

 

https://blog.janchristensen.net/2020/12/nr-2801-skal-mte-unibuss-til.html

 

https://blog.janchristensen.net/2020/12/nr-2798-fikk-fin-omtale-i-dag-i.html

 

https://blog.janchristensen.net/2020/11/nr-2780-mte-advokat-johannes-straume-og.html

 

https://blog.janchristensen.net/2020/10/nr-2777-skal-mte-sjefsmobber.html

 

https://blog.janchristensen.net/2020/10/nr-2772-nar-personalsjefen-i-unibuss.html

 

https://blog.janchristensen.net/2020/10/nr-2770-per-christian-bing-opptradte.html

 

https://blog.janchristensen.net/2020/10/nr-2768-nar-ledelsen-prver-bygge-et.html

 

https://blog.janchristensen.net/2020/10/nr-2766-hadde-jeg-vrt-sikh-hindu-muslim_6.html

 

https://www.ao.no/sok?query=jan%20k%C3%A5re%20christensen&offset=0&startDate=

 

https://www.f-b.no/bussjafor-jan-kare-56-mener-han-fikk-sparken-for-a-spille-jesus-pop-for-passasjerene/s/5-59-2106616

 

https://www.sokelys.com/?s=unibuss&submit=S%C3%B8k

 

https://lovdata.no/artikkel/2016-utgaven_av_korrupsjonsdomssamlingen/1681

 

https://frifagbevegelse.no/nyheter/han-varslet-om-korrupsjon-i-unibuss-i-arevis-6.158.190159.27b8cdb3b7

 

https://www.sokelys.com/tag/per-christian-bing/

 

https://blog.janchristensen.net/2020/12/nr-2802-dommen-imot-tom-liab-x-sjafr-i.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/02/nr-2819-en-sjafrs-beskrivelse-av.html

 

https://blog.janchristensen.net/2020/11/nr-2604-mobbing-og-hetsing-av-bussfrer.html

 

 

 

Så nå arbeider vi med dette.

 

Rettsmekling

 

Rettsmekling er en mellomløsning mellom utenrettslige forhandlinger og rettssak.

 

Selv om partene ikke kom til enighet på egenhånd før søksmål ble reist, eksempelvis i forhandlingsmøtet, så kan saken avgjøres ved rettsmekling.

 

Rettsmekling betyr i korte trekk at partene ved hjelp at retten forsøker å finne en minnelig løsning. I motsetning til forhandlinger før et søksmål, møtes nå partene i et rettsmøte med en dommer som mekler. Saken er fortsatt innenfor partenes kontroll; det er ikke dommeren som skal avgjøre saken, men partene selv.

 

Retten skal bare veilede og mekle med sikte på å få partene til å komme til enighet. Rettsmekling kan sies å være en siste mulighet for partene til selv å bestemme utfallet av saken.

 

En rettsmekling kan imidlertid ikke påtvinges en part som ikke ønsker det. For at rettsmekling skal gjennomføres må både saksøkeren og saksøkte ha sagt seg villige til å delta på mekling.

 

 — Tidspunkt

 

Meklingen vil som regel kunne avholdes tidsmessig før en hovedforhandling ville.

 

 Selv om partene har forsøkt å forhandle tidligere, vil saken på tidspunktet for rettsmekling ofte være bedre belyst. Kanskje virker ikke saken lenger så åpenbar for saksøkeren.

 

— Uenighet

 

Dersom partene blir enige under meklingen, vil det bli skrevet et rettsforlik som omhandler de sentrale sider av saken, slik som hvor mye erstatning som skal utbetales, hvem som skal betale sakens kostnader, osv.

 

Etter dette er tvisten løst og partene har unngått en rettssak. Rettsforliket kan heller ikke påankes.

 

Dersom partene derimot ikke blir enige under rettsmeklingen, vil tvisten fortsette til rettssak.  

Nr. 2730: Opplysninger sendt Arbeidstilsynet etter Unibuss mobbing og trakassering!

Nr. 2730:

Opplysninger sendt Arbeidstilsynet etter Unibuss mobbing og trakassering!

 

Til arbeidstilsynet                                  Oslo 12/6-2020

Referansenummer 2020/1324

 

Ny tjenestepåtale p.g.a. blant feil skobruk!

 

Du tror det ikke før de leser det.

Jeg snakket med ledelsen om dette for noen år siden.

De sa at det var «innenforbi» å bruke sorte sandaler, men ikke brune.

Men med sokker, noe jeg har gjort på sommeren.

Så plutselig, andre bruker joggesko, jeg og enkelte andre bruker sandaler.

Greit, reglementet som ikke er oppdatert sier sorte sko.

Jeg har atter å ha snakket med ledelsen, de har «godkjent» sandaler med sokker.

Skulle det ha vært et problem, da måtte de kommunisert.

Her misbruker de regelverket for å ta meg, dette er mobbing og trakassering.

Bilde av de 2 skoene jeg har brukt, begge kostet vel 2.000, - kr og er veldig gode skor. At nå henger jobben min i en tynn tråd etter feil skovalg høres mer ut som en spøk en som en sannhet.

 

 

Tjenestepåtale av 8.6.2020

 

Av det som kommer frem i denne tjenestepåtalen, er det flere forhold som sett fra mitt ståsted ikke er riktig fremstilt.

 

1.)  Når det blir nevnt dette med å stjele på SAS Radisson Hotell, er dette kommentert før. Da ble dette skrevet.

 

«Vedrørende tjenestepåtale

 

Jeg viser til tjenestepåtale av 08.november 2017.

 

Først vil jeg påpeke at jeg synes det er unødvendig å gi advarsel for ting som jeg ville innrettet meg etter ved en enkel henvendelse fra nærmeste leder. Bl.a. at jeg etterlater bussen «grisete» og at jeg har vært inne på SAS Nydalen.

Alt er sågar engangshendelser, gjøre et stort nummer ut av dette er nedrig og søkt.

 

Når det er sagt bestrider jeg advarselen på følgende punkter:

 

-          Jeg kjenner meg ikke igjen i at jeg etterlater bussen grisete.

-          Jeg har ikke kjørt på rødt lys.

-          Jeg har ikke stjelt mat/drikke hos SAS Radisson Nydalen. Jeg har av og til vært innom og kjøpt en kaffe på hotellet, og av og til har jeg fått en kaffe og kanskje et eple. Betjeningen har vært veldig hyggelig, frem til det var en som plutselig mente jeg måtte betale for full buffé for en kopp kaffe, noe jeg sa meg villig til. Jeg synes ikke det tilsier en advarsel, og jeg kommer uansett ikke til å dra tilbake dit.»

 

2.)  Dette med ikke uniformert skotøy er sett fra min side, det som skrives her løgn.

Jeg hadde som sagt noen brune sandaler. Per Christian Bing og Leite som nå er sluttet spurte jeg om hva som var det riktige. Slik jeg husker det, så kunne vi ha sorte sandaler men med sorte sokker. Det var «innenforbi».

At andre har joggesko og annet fottøy, blir ikke påpekt. Dette blir absurd og nedrig å dra dette inn i en tjenestepåtale når det er blitt kommunisert, og det praktiseres så ulikt.

Nå har jeg sendt forslag til fagforeningen om at sandaler skal være lov å bruke.

I mellomtiden bruker jeg ikke sandaler lengre, noe som jeg trives best med. Dette er primitivt at Bing, og uriktig fremstilt.

 

3.)  Når det gjelder andre forhold, ligger det så mange år tilbake i tid, og jeg vasker ikke bilen min lengre heller i vaskehallen om jeg har sett flere andre gjøre det. Selv når de i vaskehallen vet om det, det er greit for meg.

At det er en regel for andre, og en regel for andre. Slik er jeg vant med å ha det.

 

4.)  Jeg hadde Andrej med meg i bussen, og han fikk oppleve å kjøre med meg. Det gikk knirkefritt, som alt det jeg ellers gjør pleier det å være slik hvis ikke ledelsen begynner med mobbing, trakassering og diskriminering.

 

5.)  Ellers så er den siste kundeklagen ikke troverdig. Det er fysisk umulig å spille på høy lyd og samtidig føre en samtale bak sperrebånd 2 meter avstand. Samt en sidevegg mellom, det lar seg ikke i praksis gjennomføre.

 

6.)  Jeg kan ikke se at jeg spiller høyere eller lavere musikk/radio når jeg hadde Andrej med meg eller de kundeklagene.

 

7.)  I det store og det hele, så kan jeg kun finne 2 små feil jeg har gjort i løpet av de siste 12 årene. Det er i 2016 da jeg hentet kaffe kl. 06. på morgen og parkert inntil fortauet i sykkelfelt. Ikke en sykkel på mil omkrets, men feil. Nr. 2 var nå da jeg leverte et kort, og parkerte foran inngangen kl. 06. på morgenen. Ikke rett, men kun 2 feil.

 

8.)  Jeg har alltid når det har vært noe, da med skader, sparing på diesel etc. Alltid vært i det øverste sikte. Jeg kjører buss forbilledlig.

 

9.)  At Per Christian Bing ikke vil innrette seg etter en dom fra Diskriminergsnemda sier han. Det vitner om å være særdeles høy på seg selv, her skal ingen få lære meg!

 

10.)                     I tjenestepåtalen nevnes det kjørestil etc. Jeg anser meg selv for å være en hyggelig og god bussjåfør, alle tilbakemeldinger jeg får, peker også i den retningen. Høy musikk liker jeg ikke, og det har jeg aldri på heller når jeg kjører buss.

 

Mvh

Jan Kåre Christensen