torsdag 15. april 2021

Nr. 2850: Byrådsavdeling for byutvikling forsvarer PBE mange bløffer og unnlatelses synder!

 Nr. 2850:

Byrådsavdeling for byutvikling forsvarer PBE mange bløffer og unnlatelses synder!

 

Fikk denne mailen ifra Byrådsavdeling for byutvikling.

 

 


 

Her er vårt svar:

 

20/3164 Byrådsavdeling for byutvikling

Oslo 15/4.2021

 

PBE saksnummer: 202006740, 201510929, 201609223 og 201610333

 

Dere sendte denne mailen:

Svar vedr. Krokstien 2 C og Stormyrveien 4 og 6

Det vises til Deres e-poster av 09.04.2021 og 11.04.2021.

Når det gjelder Deres anmodning om befaring av Stormyrveien 4 og 6 vises det til at oppfølging av ev. ulovlige forhold etter plan- og bygningsloven er delegert til Plan- og bygningsetaten etter gjeldende delegasjonsreglement for Oslo kommune.

Hva gjelder oppfølging av ulovlig utførte tiltak i Krokstien 2 C viser vi til vårt brev av 10.03.2021 samt Plan- og bygningsetatens besvarelse av 12.04.2021 med saksnr. 201510929. Når det gjelder deres anførsler om saksbehandlingen vedrørende oppfølgingen av de ulovlig utførte tiltakene i Krokstien 2 C

Viser byrådsavdelingen til Fylkesmannens stadfestelse datert 14.02.2020.

 

Med vennlig hilsen

Einar Jerven Sigstad                                           Petter Hval

fagsjef spesialrådgiver

(sitat slutt.)

 

Her berører dere virkelig sakens kjerne med å liste opp at alle offentlige etater forsvarer hverandre – blindt!

 

Vi har ved å få kontakt med en tidligere saksbehandler som har jobbet med slike saker.

Han har sett på saken og kan konstaterer brudd på brudd av PBE.

 

Der de bl.a. er lovpålagt å svare oss.

Vi har er her vitne til, noe som åpenbart også hele det offentlige må også være?

Når de ikke har fanget opp at PBE virkelig har brutt Norsk lov gang på gang med å unnlate å svare oss.

 

Når dere referer til disse instansene som ikke har oppdaget dette.

Det bare vitner om at vi står ovenfor et offentlig Norge som er ala Nors Korea der «målet helliger midlet». Slik at ulov blir lov. Det er faktisk ikke lov etter Norsk lov å unnlate svare eller bortforklare som PBE gjør med å hevde at de har svart oss når de ikke har svart oss!

 

Håper dere forstår at det som dere forsvarer er ikke noe annet enn PBE som ikke vil svare oss. Vil ikke holde ord, de gjør akkurat som det faller dem inn!

 

Dere skriver:

Viser byrådsavdelingen til Fylkesmannens stadfestelse datert 14.02.2020.

Det var før vi skjønte og viste hva Norsk lov sier.

PBE er lovpålagt å svare oss.

Selv enkle spørsmål får vi ikke svar på.

 

At dere ikke skjønner at det offentlige Norge fremstår som en Mafiavirksomhet imot oss lovlydige borger, er forferdelig!

Vi har endog byget muren vår veiledet av PBE.

Den ligger ½ meter lengre inne enn vår før godkjente fyllmasse.

Den ligger på en rett strekning, og det er ikke en plass i Oslo by som buss og andre kjøretøyer kjører så lett forbi om det er sommer eller vinter.

Men over på andre siden i Stormyrveien 4 og 6 er det akkurat motsatt!

 

Dere gjør en ting, prøver å fordreie saken imot oss som vi har gjort noe helt forferdelig.

Mens andre som virkelig ikke har ting på stell, som i Stormyrveien 4 og 6, der ser dere, PBE og alle andre offentlige etater glatt gjennom fingrene med alt!

 

Skjønner ikke den sterke uviljen imot oss, at vi skal til de grader bli forulempet og prøvd å bli kjørt i senk av det offentlige!?

 

Det vi opplever er ikke noe annet enn makt- og myndighetsmisbruk av dimensjoner.

 

Der den lille velvilje vi trenger (dispensasjon), bliver vi møtt på verst tenkelig måte!

 

Selv dialog som vi ble lovet i det eneste møte vi har hatt med PBE for snart 3 år siden, har blitt satt til side for mer hat, uvilje og forulemping!

 

Mvh

Berit og Jan Kåre Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo

 

 

 

 

Ingen kommentarer: