mandag 5. april 2021

Nr. 2845: Mail sendt Plan- og bygningsetaten med kopi til Oslo Byråd!

 Nr. 2845:

Mail sendt Plan- og bygningsetaten med kopi til Oslo Byråd!

 

https://blog.janchristensen.net/2021/03/nr-2842-den-statlige-og-kommunale.html

 

Når en har med det offentlige å gjøre, så skal også de følge Norsk lov.

Det gjør ikke Plan- og bygningsetaten når de ikke svarer oss!

 

Se her for Grunnloven, det er ikke noe feil med Grunnloven.

Men med de menneskene som jobber i PBE, som hverken følger intensjonen med loven eller lovens bokstav.

Det er like ille å bryte begge deler.

Det er viktig å prøve å legge ting til rette for folk, ikke motarbeide folk.

Spesielt slik som her hos oss, som har prøvd å heve standarden på vår eiendom.

At PBE driver et spill med hersk og splitt, det er ille!

 


Mailen vår:

 

Sak 201908605, 202006740 og 201510929                           

Oslo 5/4-2021

  

Kopi Byrådsavdeling for byutvikling

Sak 20/3164  

 

Presisering, vi er ikke så naive og uvitne som vi engang var.

Derfor er det klart hvor saken vår står nå.

Den står ikke med tvangsinndrivelser, bøter eller noe annet.

Men at dere må svare på spørsmål som dere ikke har gjort inntil nå.

 

Selv om denne saken har pågått over lang tid, så er dere pliktig å svare oss på våre spørsmål.

Vil bare minne dere på dette.

 

Vi gjentar derfor noen av spørsmålene.

Slik at dere ikke tror dere kan gi oss noen pålegg eller tvangsmulkter eller noe annet før vi har fått fullgode svar på spørsmålene våre.

Det mest rimelige og beste, er selvsagt at vi får godkjent mur, trapp og bod.

 

1.)  Advokat Ole Sperre var ute av saken vår, men dere fikk han inn på «banen» igjen. Ber dere om unnskyld for dette?

 

2.)  Dere har gjentatte ganger skrevet Jan Kåre Christensen, selv om det er sendt ifra Berit og Jan Kåre Christensen. Vil dere rette opp dette over alt? Ber dere om unnskyldning for disse feilene?

 

3.)  Er det meningen at dere mener at vi skal rive mur, trapp og bod? Eller bare mur? Det er selvsagt veldig fordyrende og fordummende hvis det er slik at dere mener at vi skal rive ting etappevis?

 

4.)  Siden vi ble veiledet av dere å bygge mur, er det ikke urimelig at dere er så lite imøtekommende da? Samt nabo Roar Telje og alle andre skrev under på vår lille bod, og dette bør vektlegges til vår fordel, ikke bakdel.

 

5.)  Siden muren vår ligger lengre inne enn vår før godkjente fyllmasse. Som også nabo i dag har, som er godkjent. Hvorfor svarer dere ikke på våre spørsmål i forbindelse med dette?

 

6.)  Når naboer får utnytte tomten uendelige mye mer enn oss, hvorfor denne forskjellsbehandlingen?

 

7.)  Er det slik at selv når det er snakk om minimale overskridelse som er til det beste for alle. At dette er langt mer alvorlig enn store overraskelser som dere har gitt dispensasjon på? Det er altså «bedre» med saftige overskridelser da PBE gir heller dispensasjon der enn ved minimale overskridelser?

 

8.)  Det er viktig å se helhetlig på dette. Når f.eks. naboer i Stormyrveien 4 og 6 har tomter og utkjørsler, samt mur som er til store trafikale problemer og misforståelser. Vi har noe som er til gunst for alle. Da er det rett og rimelig at dere blir gjort noe med før det gjørs noe med våre ikke problemer, som ikke er noe annet enn noen få bagatellmessige overskridelser.

(Se sak: 202006740.)

 

9.)  Her sier det om offentlighetsloven der dere er pliktig å svare oss, og det konstruktivt og på en slik måte at en kan forhode seg det til det. Vil dere etterkomme Norsk Lov i fremtiden og NÅ? Med svar som ikke er svada og bortforklaringer, mer?

 

10.)                     Proporsjonalitetsprinsippet (også kalt forholdsmessighetsprinsippet) går ut på at det kan oppstilles et krav om forholdsmessighet mellom mål og middel, eller lovbrudd og straff. Proporsjonalitetsprinsippet er et grunnleggende rettsprinsipp og det kommer til uttrykk på mange rettsområder. Hvorfor bryter dere dette helt bevist og med fullt overlegg? Dette er ille som dere holder på, ser dere ikke dette eller tror dere at dere ikke bryter Norsk Lov?

 

Det gir ingen mening og rettferdighet at vi skal behandles som om vi har bygget en villa i strandsonen ulovlig med hensyn til alt.

 

Men i realiteten er våre bygg masse bare positivt og godt på alle måter.

Vi har fått en fyllmasse som holder seg inne på vår eiendom.

Samt at vi har fått en trapp vi kan gå opp og ned, før hadde vi et tau som vi slengte oss ned og heiste oss opp. Samt at ting vi lagrer står nå både tørt og trygt.

Problemene med det vi har bygget finnes ikke slik vi ser det!

 

Håper på svar her før noe nytt skjer i saken så vi kan innforbi de rammene som Norsk lov skisserer opp, at dere også kan forholde dere og ikke drite fullstendig i Norsk lov som dere har gjort inntil nå!

Samt den behandlingen vi har fått, er narsissistisk og ambivalent.

Vi får veiledning hvordan bygge. Når vi det gjør, så blir saksbehandler Kaja Aubert Lange tatt av saken. Vi får saksbehandlere som bare er ute etter å lage kvalme og behandle oss så dårlig som mulig etterpå, ille!

Mvh

Berit og Jan Kåre Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo

 

Ingen kommentarer: