søndag 29. november 2020

Nr. 2793: Unibuss møter seg selv i «døra» med å si meg opp, gleder meg til fortsettelsen!

Nr. 2793:

Unibuss møter seg selv i «døra» med å si meg opp, gleder meg til fortsettelsen!

 

 https://blog.janchristensen.net/2020/11/nr-2789-oppsagt-fra-unibuss-for-ha.html

https://www.sokelys.com/blogger-jan-kare-christensen-mister-jobben-fikk-oppsigelsesbrev-i-dag/

 

Når de kommer med f.eks. at jeg har vasket bilen som noe negativt.

Så er det egentlig personforfølgelse da andre får lov å vaske bilen, men når jeg gjør det er det grunnlag for tjenestepåtale!

Jeg sto i sammen med andre, for meg er dette atter igjen et bevis at Unibuss driver med forskjellsbehandling, personforfølgelse og diskriminering!

 

Når de kommer med at jeg spiller på radioen, som noe klanderverdig.

Så er det egentlig personforfølgelse når andre får lov å gjøre det samme.

At noen kunder klager er ingen objektiv sannhet, noe min advokat påpekte allerede i 2017.

 

Alt det Unibuss kommer med av anklager er også av bagatellmessig art.

Si opp meg da, er også lovstridig da det er kun bagatellmessige forhold som ligger bak!

Dette igjen gir meg en god anledning å kreve erstatning, samt det viser at Unibuss er en versting i arbeidslivet.

 

Jeg vil kun gjøre en to ting, kjempe for oppreisning og beholde jobben.

Her er siste mail/brev fra min advokat til den hissige Advokat Johannes Straume som har kun en eneste agenda.

Det er å sverte meg og finne feil på meg, snakk om advokat som står i stil til Unibuss. Straume er alt annet enn skikket til å være advokat etter min mening.

At Unibuss og han har funnet i sammen, det forteller vel sitt? Ja!!!!!!!

 

 lørdag 28. november 2020

Nr. 2788: Så langt jeg forstår er oppsigelsesgrunnen at jeg har spilt kristne radioprogrammer, men selvsagt, Unibuss prøver å henge på meg også andre ting for å ramme meg!

 Nr. 2788:

Så langt jeg forstår er oppsigelsesgrunnen at jeg har spilt kristne radioprogrammer, men selvsagt, Unibuss prøver å henge på meg også andre ting for å ramme meg!

 

 https://blog.janchristensen.net/2020/11/nr-2789-oppsagt-fra-unibuss-for-ha.html

 

Jeg har ikke noe imot muslimer eller andre, men det er sørgelig at vi krisne og det kristne budskapet blir slik fortrengt i dagens Norge. 

Jeg har fått sparken for å spille kristne radioprogrammer med dempet lyd, der noen har kommet med falske anklager på at spiller med høy lyd.

Jeg tapte saken imot Jan Aage Torp da han også kom med falske anklager.

Det er hvis den nye parolen blitt, falske anklager og en når frem med det?!

 

Norge er blitt et land det en kommer langt med å anklage andre som en vil ramme, dette er ille.

Bilde av Jesus, som også «tapte» for falske anklager rettet imot ham.

 

 


Men at Unibuss prøver å henge andre ting på meg, det vil nok falle tilbake på dem selv. For det vil avsløre at driver med personforfølgelse!

 

Her er protokollen fra da vi møte Advokat Johannes Straume og Personalsjef Per Christian Bing for § 15-1. drøftinger.

 

PROTOKOLL

 

Fredag 6. november 2020 ble det avholdt drøftelsesmøte etter arbeidsmiljøloven § 15-1 mellom Unibuss AS og Jan Kåre Christensen

 

Til stede:

Jan Kåre Christensen

advokat Josefine Wærstad

Per Chr Bing, personalsjef

advokat Johannes Straume

 

 

Bakgrunnen for møtet var, som det fremkom i innkalling av 27.10.20, at det var kommet ny kundeklage av 14.09.20. Møtet ble avholdt over Teams og protokoll utveksles over mail ved møtets avslutning og er derfor signert elektronisk.

 

Klagen er kommet til tross for forutgående historikk som bl.a. inneholder en advarsel av 10.06.20 for samme forhold. Unibuss har vært av den oppfatning at av Christensens opptreden viser at han verken kan eller vil endre sin adferd.

 

Som svar på dette har Christensen i mail til Bing av 29.10.20 bl.a. gitt uttrykk for følgende:

 

-         "Jeg liker ikke høy radio, spiller ikke høy radio, det er utelukkende dine påstander"

-         "For en løgn, der er du som ikke kan forandre din adferd da du bare fortsetter å mobbe og lyve både til og om meg."

-         "De anklagene du har imot meg er også bagatellmessige, og du blåser det opp som noe veldig"

-         "Du lyver konstant, fordreie sannheten og bare gjøre egentlig bagatellmessige forhold til noe veldig.

Du kan ikke forandre deg, ikke jeg.

Hva skal jeg forandre? Nevn det konkret.

Jeg kan si hva du må forandre, men du vil ikke."

 

 

Arbeidsgiver spurte om Christensen stod fast ved disse utsagnene.

 

Christensen beklager at e-posten var noe skarpt formulert, men viser til at den må sees i en større kontekst hvor det har bygget seg opp mye frustrasjon. Christensen har ikke spilt høyere enn det han gjorde da han hadde Peric med seg under kjøring i juni. Christensen ønsker å komme inn på et mer konstruktivt spor.

 

Christensen forteller at han den siste tiden har fundert mye over hvorfor han får klager. Han opplever møtet med kundene som utfordrende, og føler at han taper uansett hva han gjør. Han har trukket konklusjonen at han må forsøke å håndtere situasjonen på annen måte, og vil i fremtiden skru av radioen hvis noen reagerer negativt. Han vil fortsette å høre på det samme volumet som han og Peric var enige om i juni.

 

Arbeidsgiver presiserer at ingen har bedt han om å skru av radioen, men at det forventes at han oppfører seg anstendig.

 

Christensen ber om en presisering av hva arbeidsgiver mener med anstendig, og ber om å få mer konkret anvisning på hva han skal gjøre annerledes. Dette med volum på radioen sier han at han har overholdt siden han fikk konkret instruks i juni.

 

Arbeidsgiver leser opp uttalelser fra bloggen for å underbygge at de ikke har tillitt til at Christensen, med de «holdninger» han gir uttrykk for har en vilje til bedring. På spørsmål avkrefter arbeidsgiver at Christensens holdninger eller innholdet på bloggen er grunnlag for innkallingen til drøftingsmøte.

 

Christensen foreslår at Unibuss gjerne må gjøre uanmeldte stikkontroller for å verifisere at han snakker sant når han sier at han ikke hører på høyere volum enn de var enige om i juni. Alternativt at Unibuss «plomberer» radioen så det ikke er mulig å høre på høyere volum. Han har vært i kontakt med et verksted som sier det er mulig å gjøre.

 

Arbeidsgiver spurte deretter om det var særskilte sosiale forhold Christensen mente skulle ha betydning for arbeidsgivers vurdering. Christensen hadde, ut over alder, ingen særskilte sosiale forhold å anføre

 

For arbeidsgivers del fremstår det som om Christensen med "konstruktivt spor" mener at arbeidsgiver skal komme ham i møte, og akseptere hans virkelighetsoppfatning. Det fremstår som påtakelig at Christensen gir uttrykk for å ha endret holdninger mellom 29.10.20 og dagens møte, uten å kunne si noe konkret om når og hvordan dette har skjedd.

 

 

Tilføyelse, det står her:

Arbeidsgiver spurte deretter om det var særskilte sosiale forhold Christensen mente skulle ha betydning for arbeidsgivers vurdering.

 

Ja, jeg blir sykemeldt da min opplevelse er at Unibuss mobber, trakasserer og diskriminerer meg.

Min opplevelse av hvordan Unibuss håndterer saken, er alt annet enn god og profesjonell.

Hva du mener skal nevnes, får jeg overlate opp til deg.

Men jeg har et ambivalent og anstrengt forhold til Unibuss og ledelsen.

De har vel det samme og gir klart utrykk for at jeg er en dårlig bussjåfør som ikke evner å behandle kunder. At jeg nå har innsett og prøver å forandre på dette, gjør de direkte motsatt enn hva en god ledelse bør gjøre. Det er å rose og oppmuntre, men de prøver hele tiden bare sette meg i et mest mulig dårlig lys.

 

Videre står det:

For arbeidsgivers del fremstår det som om Christensen med "konstruktivt spor" mener at arbeidsgiver skal komme ham i møte, og akseptere hans virkelighetsoppfatning. Det fremstår som påtakelig at Christensen gir uttrykk for å ha endret holdninger mellom 29.10.20 og dagens møte, uten å kunne si noe konkret om når og hvordan dette har skjedd.

 

Dette svarer jeg på i mail til deg. Da jeg skriver følgende:

 

Men Johannes Straume har litt rett i at jeg har hatt en «Damaskus» opplevelse om han også hadde litt moro av det på min bekostning.

Men det går helt greit at han ler litt av meg hvis det kan glede ham.

Har snakket en god del med en del bussførere og deg.

Det har fått meg til å innse at jeg må og trenger å forandre meg.

Det har ment fra min side å være positiv å diskutere med enkelte passasjerer om dette har skjedd kun noen håndfull ganger.

Dette akter jeg ikke å gjøre mer, men enten skru av radioen eller svitsje over på en annen kanal.

Da mener jeg at jeg har forandret meg så langt som jeg kan med de tingene som jeg kan.

(sitat slutt.)

 

Jeg har innsett av det kan være «feil» å være på den måten som jeg har opptrådt på med å kunne tro at det vil føre godt av sted med å diskutere.

Det har det åpenbart ikke vært!!!!!!!!!!!

 

Vil ta også med noe av hva en kollega skrev, som du eventuelt kan ta med inn i protokollen:

Christensen har en veldig jovial væremåte, med både karismatiske og utadvendte trekk. Dette kombinert med hans tidvise Karl-Marx-skjegg gjør at han kommer lett i kontakt med folk. Vi kan ikke utelukkende at kontaktsøkende personer, og dem er det mange av på busslinjene som opererer Oslo Indre by, har satt i gang en i utgangspunktet munter passiar som er kommet ut av kontroll pga. uenighet om, ja religion eller politikk. Jeg har et helt register av slike saker gjemt bak pannelappen.

 

Dette er en praksis jeg ikke anbefaler. 25 års erfaring med Unibuss er at man holder dialog med publikum, eller kunder som de sporveiskorrekt kalles på et absolutt minimum. Absolutt minimum.

 

Det blir nesten som å mate en sulten hund som har en sykdom. Det er et sjansespill.  Plutselig så biter den til som du vil hjelpe.

Da er det mye bedre som jeg har bestemt meg for å gjøre fremover hvis kunder klager.

Skru over på en annen kanal eller skru helt av.

 

Et moment til, som er viktig for meg. Det er at så lenge dommen ifra Diskriminergsnemda står, må jeg dessverre bare godta at Unibuss kan gjøre forskjell på meg og f.eks. muslimer.

 

Dette må jeg innrette meg etter.

 

Sluttkommentar:

 

Agendaen til Unibuss er å finne noe de kan ta meg for.

Dette er slik jeg ser det, en så dårlig måte å gå frem på som arbeidsgiver det er mulig!

De er dessverre til dels en versting i arbeidslivet med å lage et så til de grader dårlig psykosomatisk arbeidsmiljø!!!!!

 

 

 

fredag 27. november 2020

Nr. 2792: Det er de som hevder at de røyker hasj eller annet på PBE her i Oslo, jeg vet ikke? Men unormal oppførsel har de i hvert fall!

 Nr. 2792:

Det er de som hevder at de røyker hasj eller annet på PBE her i Oslo, jeg vet ikke? Men unormal oppførsel har de i hvert fall!

 

https://blog.janchristensen.net/2020/11/nr-2791-vi-har-blitt-veiledet-av-pbe.html

 

Her er siste mail til PBE etter deres meget rare oppførsel.

Dette skriver en som har sett på saken mellom oss og PBE.

 

«PBE er latterlig uproffe i sin saksbehandling.

Det er i hvert fall sikkert!

Virker ikke som om de helt vet hva de driver på med?

Lurer på hva de egentlig røyker i den etaten?

Hasj eller noe mer sløvende?»

Jeg tror de holder på med Cannabis eller noe annet? For de er helt syke i sin oppførsel!Det er ikke noe annet enn makt- og myndighetsmisbruk.

Skal vi innrette oss etter dem og fjerne muren vår som er til gunst for alle og det er de som har veiledet oss i å bygge den?

 

Alle i Norge skal, bør og det er rett å følge alle lover og regler.

Men vi er mennesker, som gjør feil, misforstår og som i vårt tilfelle.

Vi er blitt veiledet av Oslo Plan- og bygningsetat i hvordan bygge.

Så viser det seg i ettertid at vi trenger noen minimale dispensasjoner.

Dette skal vi ikke få av grunner som de ikke vil eller kan forklare.

Men vi blir behandlet på verst tenkelig måte. Hva skal en si?

 

Her er siste mail/brev i fra oss. Les selv og gjør dine vurderinger.

 

Saksnummer 201609223, 201510929, 201908605 og

201610333

Byggesak PBE her i Oslo                                25/11-2020

 

Hei!

 

Takk for telefonsamtale i dag 23.november.

 

 Hei Agnes Nygaard Andenæs

 

La kjærligheten seire.

Dere gjør feil.

Vi gjør feil.

Alle feilene som dere gjør, prøver vi å være overbærende med.

Mens dere igjen prøver å finne alle feil med oss for å bruke det imot oss for alt det er verd, det er ufint!

 

Vi tilgir dere når dere har gjort de store bommertene med å sende drøssevis med mailer til Ole Sperre. Vi hadde endelig klart å forklare han at han og vi hadde ikke noen avtale da forsikrings selskapet vårt ikke ville dekke hans salærer.

Men du/dere klarer å få han inn på sporet igjen, og han sender drøssevis med nye fakturerer som går ut ifra advokat firmaet der igjen for å kreve oss for penger de ikke har rett og krav på.

For et surr dere klarer i PBE å stelle til over alt som dere holder på. En stor tragedie er dere, og vi skal rive en mur som dere har veiledet oss til å bygge?

Aldri livet om vi innretter oss etter mennesker som ikke er i vater med hverken virkeligheten, lovverket eller noe som helst egentlig!

 

At dere ikke kan godkjenne mur, trapp og bod hos oss er skremmende og umenneskelig. 

 

Vi har bygget dette veiledet av Kaja Aubert Lange, PBE og i god tro.

 

Så viser det seg at muren er noen cm for langt ute, men årsaken til feilen ligger i PBEs veiledning, ikke oss! 

 

Feil igjen fra deres side. 😁

 

Da bør en virkelighets orientere seg?

 

Vi alle mennesker gjør feil, da bør en ikke opptre som en aldri gjør feil selv. 😄

 

Håper du innser urimelighet i dette pålegget du er i ferd med å gjennomføre. 

Eller har du ikke empati, samvittighet eller litt ydmykhet at vi alle trenger å være litt overbærende da ingen er perfekte eller fullkomne? 😂

 

Dere har gjort masser av feil ellers. At dere behandler oss nå som om det ikke har vært en veiledning fra deres side er skremmende, vi bor da ikke i Kongo eller Nord Korea?

Her er det om å gjøre å prøve være noe smidig, resultat orientert og innse faktum.

Faktum er at dere har veiledet oss, vi har bygget i god tro og nå kan ikke vi få omgjort noen verdens ting.

 

Vi har bygget såkalt ulovlig når en ser alt i ettertid, men etterpåklokskap gagner ingen verdens ting.

 

Er det en skyskraper i strandsonen vi har bygget? Nei, kun en liten bod, trapp og en mur som er til gagn for alle.

 

Da vi søkte i 2015, ønsker vi å ta med den søknaden. Og det som er beskrevet her, viser at å gi oss dispensasjon, godkjenne det vi har bygget. Er det eneste rimelige, rette og gode som dere kan og bør gjøre.

Vedtaket om at det vi har bygget er det ingen mening i, da det er så funksjonelt, Ikke til hedring, kun til gunst og har gjort at vi med denne muren har fått et mye penere og helhetlig uteområde.

Samt at den fyllmassen som før ble trukket ned imot og ut i veibanen, nå holder seg på rette siden. Dette er kun og alene en vinn vinn forhold for alle!

 

At dere mangler kompetanse på det meste, det lever jeg godt med.

Sender mailer feil gjentatte ganger, lover, truer, beordrer, forskjellsbehandler, driver med hersketeknikk, makt- og myndighetsmisbruk.

Tjenestefeil, forulemper og ber om tilgivelse og bot og bedring.

 

Men når vi gjør det, da er det nei, nei og atter et nei!!!!!!!!!!!

Dere burde vært såpass godhjertede og redelelige. At vi hadde fått godkjent mur, trapp og bod.

Eneste som står i veien for dette, er at dere taper ansikt da namsmannen gav oss medhold at saken imot oss var foreldet.

Greit, vi «vinner» og dere «taper».

Men det bør dere kunne leve med, en kan ikke vinne alle kamper.

Det er sunt å ha et tap i ny og ne, det viser at vi er alle mennesker som trenger å være litt nådige og overbærende. Vi alle gjør feil av og til, og det er sunt og godt å erkjenne at av og til må en ta et skritt tilbake eller til siden.

For å komme fremover! 😁 😁 😁 😁

 

Her er et av mange, mange eksempler på feil.

Vi har fått både ferdigattest, bruksendring og det meste. Selv om det gjelder naboen, he-he.

På dette planet operer dere, men når vi gjør feil, så skal vi betale i nå hundretusener klassen. Dette er ille at dere kan holde på slik.

Dere gjør utallige feil, mens vi som er blitt veiledet av dere i hvordan bygge muren. Skal straffes på hardest mulig måte, der er ille!!!!!!!

Dere er kaos, kaos og kaos!

Eneste rette og rimelige her at dere godkjenner mur, trapp og bod som det står og bare innretter etter det som dere sa til å begynne med.

Bygg oppå gammel mur, ikke høyere enn 2 meter med gjerde på 1 meter.

Så går dette bra!

Dette var i 2013 og vi bygget muren, trapp og bod i 2014, dette har stått så lenge og har fungert perfekt inntil nå!

 

Nå bruker dere oss, nærmest for å vise hele Oslo og Norge at PBE har «muskler».

 

Men dette er feigt, da vi har kun en minimal overskridelse og har blitt veiledet av dere og bygget i god tro.

Vi har ikke penger og ressurser å kjempe imot dere.

Men når urettferdigheten og hatet dere legger for dagen imot oss, er så stort og ille. Så er det kun en ting vi kan gjøre, nekte å adlyde deres rigide og meningsløse vedtak som er helt, helt ute av alle profesjoner og rimeligheter!

Gi oss bøter som vi har bygget i strandsonen uten å spurt dere, så skjønner vi at slike bøter kan forsvares.

Men her har vi snakket med dere på forhånd, og dere behandler oss på verst tenkelig måte.

Er det noen mening i dette? Aldri livet, dette er på nivå med Somaliland eller noe slikt der Shari lover gjelder som er helt, helt hinsides!

 

Gi oss dispensasjon, og godkjennelse.

Nå har dere gjort så mange feil, og laget så mye rør.

Slutt, opptre voksent og redelig, ikke la hat og gjengjeldelse råde mer!

 

Mvh

Berit og Jan Kåre Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo