lørdag 21. november 2020

Nr. 2786: Vårt tilsvar til Plan- og bygningsetatens trusselbrev!

 Nr. 2786:

Vårt tilsvar til Plan- og bygningsetatens trusselbrev!

 

https://www.sokelys.com/christensen-og-den-omstridte-muren-fikk-forlenget-frist-med-a-rive-til-15-april-2021/

 

Her er deres trusler:

https://blog.janchristensen.net/2020/11/nr-2785-julefreden-har-ikke-nadd-plan.html

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2020145032&fileid=9309086

 

De lyver konstant når de sier det er vanskelig å gi oss dispensasjon.

Sannheten er at det vi søker om og trenger, er kun en «kosmetisk» dispensasjon.

Sannheten er at det har ingen praktisk betydning.

Det er kun for å bruke dette imot oss.

Da er en paragrafrytter og har kun en meget stærk uvilje og hat imod oss.

Da misbruker sin makt.

Ikke minst når en ser at de gir dispensasjon til alle andre over en lav sko, selv om de har overskride ting opp imot seksti ganger mer enn oss!

 

https://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2452-det-er-en-hinsides.html

 

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2465-pbe-prver-na-skremme-oss-til.html

 

Dette er Forskjells Norge og Forskjells Oslo.

Tenk, vi bor så nærmed skogen det er mulig, og blir behandlet som om vi bodde midt i byen eller i strandsonen, da er ondskapen og uviljen stor hos de ansatte i plan og bygningsetaten her i Oslo.

 

Her er vårt svar til PBE:

 

Saksnummer 201610333, 201609223, 201510929 og 201908605

 

Byggesak PBE her i Oslo                                17/11-2020

 

Svar på mail av 12.11.2020

 

Dere kommer med trusler igjen, ingen imøtekommenhet eller forståelse av saken at den største ulovligheten står dere selv for med å ikke innse urimeligheten og uanstendigheten dere holder på med.

 

Vi har fått veiledning av dere for å bygge denne muren, ulovlighetene står dere for, ikke vi.

Når dere kan gjøre så stor forskjell på folk, og våre såkalte ulovligheter er minimale og til gunst for alle.

Betingelsen nå, de er faktisk enda verre enn tidligere.

Nå er det ikke nok å rive muren innen fristen, du må vi oppdatere dere på fremdriften.

Dette er faktisk det mest ekle og frekkeste skriv vi har fått fra PBE hittil.

Vi har fått et langt bedre uteareal, men det blåser dere fullstendig i.


Ja, vi har fått veiledning flere ganger, her er hva som faktisk skjedde.

 

Vi flyttet inn her i 2012. I 2013 ringte vi ned til vår daværende saksbehandler Kaja Lange Aubert. Det ble ringt ned 2 – 3 ganger, for å være sikker på at vi gjorde det riktige.

Det er ikke lett å gjengi dette åtte år etterpå, og når det var flere telefonsamtaler føles det som en når det er åtte år etterpå.

Samt, at Oslo kommune har overhode ikke vært interessert å høre vår versjon, de hadde bestemt seg for 3 – 4 år siden at vi skulle få nei på alt.

 

Hva skjedde da med de telefonsamtalene vi hadde med vår daværende veileder Kaja Lange Aubert?

 

Mener å huske at vi ringte ned medio mai og august 2013? Det ligger fem år tilbake i tid, det er lenge siden og vanskelig å huske detaljert hvert ord slik det ble sagt, men etter min erindring svarte hun slik som dette.

Da spurte jeg om følgende, vi har satt opp trapp og har lyst å sette opp mur. Trapp mener jeg vi satte opp 2013, da vi før dette hadde hatt et tau som vi slengte oss ned på i Stormyrveien, og tro det eller ei, det er til dette nivået Oslo kommune har gitt oss pålegg om å gå tilbake til, at vi skal bruke et tau å slenge oss ned på veien med. Du tror det ikke, men slik hadde vi det før vi bygget trappa som Oslo kommune har gitt oss pålegg om å rive, fatte det den som kan.

 

Jeg spurte om hva som skal til for å bygge en mur, til det fikk jeg til svar at om det var bygget en mur der fra før, så var det ikke søknadspliktig å bygge en oppå den. Dette svarte Kaja Lange Aubert.

Jeg sa ja, og da svarte Kaja Lange Aubert at da var det ikke SØKNADSPLIKTIG DA DET VAR BYGGET EN MUR FRA FØR!

DETTE GÅR NOK BRA!

 

Jeg sa videre at vi ser for oss en mur på 1.5 meter og 1 meter gjerde.

Dette var ikke noe problem sa hun, da andre fra før av har høyere mur enn dere.

 

I 2013 ringte vi til og med en ekstra gang, sånn for sikkerhets skyld og spurte om det samme, og de samme svarene ble gitt.

BYGGING OPPÅ GAMMEL MUR VAR IKKE SØKNADSPLIKTIG.

Så lenge det var en mur der fra før, så slapp vi å søke selv om muren ble annerledes. Med andre ord, vi fikk tillatelse i forkant av vår bygging av mur, Oslo kommune bryter Norsk lov ved å bestride dette.

 

At dere overhode ikke vil komme oss i møte, truer oss igjen med bøter er så nedringt og ondt det kan forblitt!

 

Når det gjelder bod og trapp som dere påstår også er ille og kaller for ulovligheter. Hva med dette?

Dere mener først riv mur.

Så riv trapp.

Så bod.

 

Vi kan ikke forholde oss til noe av det som dere skriver og mener, da dere svarer overhode ikke på spørsmål konkret.

Vi trenger svar på hvordan dere ser på det hele samlet sett.

Hvorfor vi skal først rive mur, så trapp og bos. Hvorfor er det kun først muren som skal rives?

Da vi søkte om dette i 2015 søkte vi om alt dette samlet, at dette er blitt splittet opp er også uforståelig!

 

Saken vår er også foreldet med hensyn til bl.a. å trekke oss for penger.

Dette har Namsfogden allerede fattet vedtak på.

 

At vi også blir behandlet som vi har bygget en skyskraper i strandsonen, men i virkeligheten har bygget noe til gunst for alle kun 50 meter fra utmarksområde viser bare at PBE forskjellsbehandler, mobber, trakasserer og diskriminerer oss i forhold både til virkeligheten og andre innbyggere både på Hellerudtoppen og i Oslo by!

 

At denne muren skal møtes med slik motstand, er helt, helt uforståelig og er tatt ut av alle proporsjoner.

De bøtene som vi her blir truet med, ligner ikke noe.

Vi har da egentlig kun fulgt PBE gode råd, at vi skal straffes på mest mulig hardest måte er kun og pur ondskap som ligger bak.

 

 

Her bilde av boden som er minimalt liten, at den skal rives når overskridelsene er minimale. Mens andre rett vid siden av oss har bygget, flere og fått utnyttet tomten mellom 50 – 100 ganger mer enn oss. Dette er så stor forskjellsbehandling at det savnet sidestykke.

 


Mur fasade

  

Ingen kommentarer: