tirsdag 10. november 2020

Nr. 2781: Sivilombudsmannen prøver å vri seg unna sin oppgave med å være et «vaktbikkje» ovenfor Diskriminergsnemda, her ser vi hvordan det offentlige beskyter hverandre, trist, men slik fungerer Norge!

Nr. 2781:

Sivilombudsmannen prøver å vri seg unna sin oppgave med å være et «vaktbikkje» ovenfor Diskriminergsnemda, her ser vi hvordan det offentlige beskyter hverandre, trist, men slik fungerer Norge!

 

Jeg sendte denne mailen, etter det svaret jeg fikk som ligger nedunder.

 

Til Sivilombudsmannen                  Oslo 10/11-2020

 

Eirik Namli                                Hilde Kjensmo

Seniorrådgiver                         rådgiver

 

Hei!

 

For et dypt tragisk brev dere sendte.

(saksbehandlings nummer 2020/3832.)

 

Det mest avgjørende i min anførsel har dere ikke fått med dere!?!?

 

Det bør f.eks. ikke gis tjenestepåtaler gitt på kunderklager sier min advokat. Da det ikke kan verifiseres at det er en objektiv part.

 

Dette skrev min Advokat Josefine Wærstad:

«det anføres at det ikke bør gis advarsel for kunderklager (herunder bemerker jeg at jeg også tolker dette som både muntlige og skriftlige tjenestepåtaler), uten at det er en viss grad av sikkerhet for at de representerer den objektive sannheten.»

 

Kristendomsmisligere som her, at de lyver er da vel bare å forvente?

 

Tenk dere, hele komplottet imot meg bygges på hva de som hater det budskapet jeg spiller på radio.

At dette vil en ikke for alt i verden se og tilkjennegi er diskriminering. 

Dette kan da hvem som helst både se og forstå som lar noen hjerneceller hjelpe seg fremover.

Selv en unge vil skjønne dette, at voksne mennesker ikke skjønner dette. 

Da vil en ikke og er ikke ærlig imot seg selv!

 

Den mest «objektive» part her er vel instruktørene i Unibuss?

 

De har vært regelmessig på bussen, gjennom 15 år som jeg har kjørt buss her i Oslo.

Vi kaller de for «spionere» da de som regel kommer uanmeldt på bussen, og de dukker opp når en minst forventer å se dem.

 

Ikke en eneste av dem en eneste gang har noen gang påpekt min såkalte høye radiospilling.

Jeg er snart 60 år og få slike beskyldninger imot meg er så tarvelig og latterlig at selv i Nord Korea og Kongo hadde de ikke trodd på slike løgner. Men i Norge gjør de det, ha-ha!!!!!

 

Neste gang dere skriver noe, bør dere vurdere heller å la være!

 

For å ikke skjønne at Diskriminergsnemda og Unibuss driver med direkte løgner imot meg, må en være temmelig sylta selv ned i den samme regide og mørke forestillingsverden som dere åpenbart ser ut til å være?????????

 

Det er så latterlig og håpløse påstander at jeg spiller på høy radio, at jeg tror at dere innerst selv vet at det som dere holder på med har null med å være en «vaktbikkje» ovenfor myndighetene og den offentlige forvaltningen?

Er dere kjøpt og betalt?

He-he, jeg må bare le at voksne mennesker kan holde på slik, kan bare ikke ta det seriøst!

 

Snart 60 år og kjører skadefritt, og uten fall med passasjerer i bussen år ut og år inn. Jeg kan og gjør jobben min til fingerspissene, da jeg bl.a. aldri lar noe forstyrre meg i jobben som bl.a. høy lyd på radioen!

Hadde jeg spilt på høy radio, hvordan kunne dette da ha skjedd?

 

Det er selvsagt en umulighet, at dere ikke imøtegår Diskriminergsnemda løgndom imot meg, og driver med en hel del unnskyldninger, er bare simpelt, ansvarsfraskrivelse, løgnaktig og unnfallenhet!

 

At dere prøver å skåne Diskriminergsnemda og Unibuss, er ikke noe annet enn en form for kammaderi, løgner og bortforklaring.

 

At dere ikke er villig til å påpeke svakheten i denne dommen ifra Diskriminergsnemda at den utelukkende bygger på påstander imot en eldre mann at han spiller høyt på radio.

Skjønne at dette er løgn og fanteri, bør vel alle normal, tenkende mennesker klare.

Men når en dom som de selv hadde skjønt i Kongo og Nord Korea er løgn og fantasi, er det vel for mye forlangt at dette skjønner enn ikke i Norge?

Verdens beste land å bo i ifølge FN, det må også være en løgn når dere er verre enn Nord Korea og Kongo.

Jeg skjemmes og er skamfull over å være Norsk, heldigvis er jeg såpass gammel at jeg ikke tar dette innover meg.

Så jeg ber ikke om at dere skal synes synd på meg, jeg klarer meg nok om dette justismordet blir stående!

Ønsker dere en fortsatt fin dag!

Her er svaret jeg først fikk, les selv og gjør opp dine tanker:
 


Ingen kommentarer: