fredag 27. november 2020

Nr. 2792: Det er de som hevder at de røyker hasj eller annet på PBE her i Oslo, jeg vet ikke? Men unormal oppførsel har de i hvert fall!

 Nr. 2792:

Det er de som hevder at de røyker hasj eller annet på PBE her i Oslo, jeg vet ikke? Men unormal oppførsel har de i hvert fall!

 

https://blog.janchristensen.net/2020/11/nr-2791-vi-har-blitt-veiledet-av-pbe.html

 

Her er siste mail til PBE etter deres meget rare oppførsel.

Dette skriver en som har sett på saken mellom oss og PBE.

 

«PBE er latterlig uproffe i sin saksbehandling.

Det er i hvert fall sikkert!

Virker ikke som om de helt vet hva de driver på med?

Lurer på hva de egentlig røyker i den etaten?

Hasj eller noe mer sløvende?»

Jeg tror de holder på med Cannabis eller noe annet? For de er helt syke i sin oppførsel!Det er ikke noe annet enn makt- og myndighetsmisbruk.

Skal vi innrette oss etter dem og fjerne muren vår som er til gunst for alle og det er de som har veiledet oss i å bygge den?

 

Alle i Norge skal, bør og det er rett å følge alle lover og regler.

Men vi er mennesker, som gjør feil, misforstår og som i vårt tilfelle.

Vi er blitt veiledet av Oslo Plan- og bygningsetat i hvordan bygge.

Så viser det seg i ettertid at vi trenger noen minimale dispensasjoner.

Dette skal vi ikke få av grunner som de ikke vil eller kan forklare.

Men vi blir behandlet på verst tenkelig måte. Hva skal en si?

 

Her er siste mail/brev i fra oss. Les selv og gjør dine vurderinger.

 

Saksnummer 201609223, 201510929, 201908605 og

201610333

Byggesak PBE her i Oslo                                25/11-2020

 

Hei!

 

Takk for telefonsamtale i dag 23.november.

 

 Hei Agnes Nygaard Andenæs

 

La kjærligheten seire.

Dere gjør feil.

Vi gjør feil.

Alle feilene som dere gjør, prøver vi å være overbærende med.

Mens dere igjen prøver å finne alle feil med oss for å bruke det imot oss for alt det er verd, det er ufint!

 

Vi tilgir dere når dere har gjort de store bommertene med å sende drøssevis med mailer til Ole Sperre. Vi hadde endelig klart å forklare han at han og vi hadde ikke noen avtale da forsikrings selskapet vårt ikke ville dekke hans salærer.

Men du/dere klarer å få han inn på sporet igjen, og han sender drøssevis med nye fakturerer som går ut ifra advokat firmaet der igjen for å kreve oss for penger de ikke har rett og krav på.

For et surr dere klarer i PBE å stelle til over alt som dere holder på. En stor tragedie er dere, og vi skal rive en mur som dere har veiledet oss til å bygge?

Aldri livet om vi innretter oss etter mennesker som ikke er i vater med hverken virkeligheten, lovverket eller noe som helst egentlig!

 

At dere ikke kan godkjenne mur, trapp og bod hos oss er skremmende og umenneskelig. 

 

Vi har bygget dette veiledet av Kaja Aubert Lange, PBE og i god tro.

 

Så viser det seg at muren er noen cm for langt ute, men årsaken til feilen ligger i PBEs veiledning, ikke oss! 

 

Feil igjen fra deres side. 😁

 

Da bør en virkelighets orientere seg?

 

Vi alle mennesker gjør feil, da bør en ikke opptre som en aldri gjør feil selv. 😄

 

Håper du innser urimelighet i dette pålegget du er i ferd med å gjennomføre. 

Eller har du ikke empati, samvittighet eller litt ydmykhet at vi alle trenger å være litt overbærende da ingen er perfekte eller fullkomne? 😂

 

Dere har gjort masser av feil ellers. At dere behandler oss nå som om det ikke har vært en veiledning fra deres side er skremmende, vi bor da ikke i Kongo eller Nord Korea?

Her er det om å gjøre å prøve være noe smidig, resultat orientert og innse faktum.

Faktum er at dere har veiledet oss, vi har bygget i god tro og nå kan ikke vi få omgjort noen verdens ting.

 

Vi har bygget såkalt ulovlig når en ser alt i ettertid, men etterpåklokskap gagner ingen verdens ting.

 

Er det en skyskraper i strandsonen vi har bygget? Nei, kun en liten bod, trapp og en mur som er til gagn for alle.

 

Da vi søkte i 2015, ønsker vi å ta med den søknaden. Og det som er beskrevet her, viser at å gi oss dispensasjon, godkjenne det vi har bygget. Er det eneste rimelige, rette og gode som dere kan og bør gjøre.

Vedtaket om at det vi har bygget er det ingen mening i, da det er så funksjonelt, Ikke til hedring, kun til gunst og har gjort at vi med denne muren har fått et mye penere og helhetlig uteområde.

Samt at den fyllmassen som før ble trukket ned imot og ut i veibanen, nå holder seg på rette siden. Dette er kun og alene en vinn vinn forhold for alle!

 

At dere mangler kompetanse på det meste, det lever jeg godt med.

Sender mailer feil gjentatte ganger, lover, truer, beordrer, forskjellsbehandler, driver med hersketeknikk, makt- og myndighetsmisbruk.

Tjenestefeil, forulemper og ber om tilgivelse og bot og bedring.

 

Men når vi gjør det, da er det nei, nei og atter et nei!!!!!!!!!!!

Dere burde vært såpass godhjertede og redelelige. At vi hadde fått godkjent mur, trapp og bod.

Eneste som står i veien for dette, er at dere taper ansikt da namsmannen gav oss medhold at saken imot oss var foreldet.

Greit, vi «vinner» og dere «taper».

Men det bør dere kunne leve med, en kan ikke vinne alle kamper.

Det er sunt å ha et tap i ny og ne, det viser at vi er alle mennesker som trenger å være litt nådige og overbærende. Vi alle gjør feil av og til, og det er sunt og godt å erkjenne at av og til må en ta et skritt tilbake eller til siden.

For å komme fremover! 😁 😁 😁 😁

 

Her er et av mange, mange eksempler på feil.

Vi har fått både ferdigattest, bruksendring og det meste. Selv om det gjelder naboen, he-he.

På dette planet operer dere, men når vi gjør feil, så skal vi betale i nå hundretusener klassen. Dette er ille at dere kan holde på slik.

Dere gjør utallige feil, mens vi som er blitt veiledet av dere i hvordan bygge muren. Skal straffes på hardest mulig måte, der er ille!!!!!!!

Dere er kaos, kaos og kaos!

Eneste rette og rimelige her at dere godkjenner mur, trapp og bod som det står og bare innretter etter det som dere sa til å begynne med.

Bygg oppå gammel mur, ikke høyere enn 2 meter med gjerde på 1 meter.

Så går dette bra!

Dette var i 2013 og vi bygget muren, trapp og bod i 2014, dette har stått så lenge og har fungert perfekt inntil nå!

 

Nå bruker dere oss, nærmest for å vise hele Oslo og Norge at PBE har «muskler».

 

Men dette er feigt, da vi har kun en minimal overskridelse og har blitt veiledet av dere og bygget i god tro.

Vi har ikke penger og ressurser å kjempe imot dere.

Men når urettferdigheten og hatet dere legger for dagen imot oss, er så stort og ille. Så er det kun en ting vi kan gjøre, nekte å adlyde deres rigide og meningsløse vedtak som er helt, helt ute av alle profesjoner og rimeligheter!

Gi oss bøter som vi har bygget i strandsonen uten å spurt dere, så skjønner vi at slike bøter kan forsvares.

Men her har vi snakket med dere på forhånd, og dere behandler oss på verst tenkelig måte.

Er det noen mening i dette? Aldri livet, dette er på nivå med Somaliland eller noe slikt der Shari lover gjelder som er helt, helt hinsides!

 

Gi oss dispensasjon, og godkjennelse.

Nå har dere gjort så mange feil, og laget så mye rør.

Slutt, opptre voksent og redelig, ikke la hat og gjengjeldelse råde mer!

 

Mvh

Berit og Jan Kåre Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo

Ingen kommentarer: