onsdag 4. november 2020

Nr. 2779: Skal møte Advokat Johannes Straume og Personalsjef Per Christian Bing som ønsker å si meg opp, noe som vil være en usaklig oppsigelse!

 Nr. 2779:

Skal møte Advokat Johannes Straume og Personalsjef Per Christian Bing som ønsker å si meg opp, noe som vil være en usaklig oppsigelse!

 

https://blog.janchristensen.net/2020/10/nr-2776-det-er-uverdig-normovertredende.html

 

https://blog.janchristensen.net/2020/10/nr-2775-sendt-saken-min-angaende.html

 

https://www.sokelys.com/omtaler-sin-personalsjef-som-sjefsmobber-i-blogginnlegg-i-forkant-av-fredagens-mote-med-ledelsen/

 

https://blog.janchristensen.net/2020/10/nr-2777-skal-mte-sjefsmobber.html

 

Angående mobbing, personforfølgelse, diskriminering og trakassering!

 

Hva er mobbing, trakassering og personforfølgelse?

Det som Unibuss holder på med overfor meg!

 

Systematisk og ovenfor meg så driver de med en form for psykisk terror der alle hendelser kjører de på som om det er en alvorlig hendelse.

Der de alltid tar de «gamle» hendelsene inn, i de nye.

Da blir det som en smørbrødliste, selv om de hendelsene er motbevist som kun hendelser. Så blir det brukt, eller misbrukt.

Det er en form for å fabrikkere stadigvek nye tjenestepåateler ut av luft og ingenting, en stygg sak som ledelsen i Unibuss holder på med!

 

Proporsjonene blir helt, helt hinsides! Dette i seg selv er mobbing.

Dette er en form for personforfølgelse som skaper stor utrygghet og ingen form forutsigbarhet.

Trygghet og et godt arbeidsmiljø er umulig å skape i et slikt destruktivt og negativt miljø! Det psykososiale arbeidsmiljø blir resultatet, noe mange andre enn meg også kan bevitne.

De har kjørt et «oppsamlingsheat» for å presse meg ut faktisk flere ganger og for å gi meg tjenestepåtaler og drive med mobbing.

Men i dette har jeg gjennom 15 år omtrent ingen skader, ingen fall i bussen og alt som jeg har «levert» tilbake er fremragende busskjøring når en tenker på hva jeg har blitt utsatt for.

 

At jeg har evnet å stå oppreist, har virket slik at ledelsen med Per Christian Bing har blitt mer harniske, kyniske og undertrykkende.

Før Per Christian Bing kom inn med full styrke, hadde jeg flere destruktive ledere som Einar Tvedt, Linda Ellingsen, Kåre Berg, Reidunn Borrmann, Espen Pokorny og andre.

Stein Thom var egentlig den verste, da han drev med vesketelling til alle tider og heldigvis hadde jeg «for mye» i vesken, noe jeg hadde lært meg da jeg hadde sett faktisk en fører få sparken p.g.a. for lite penger i vesken.

 

De tåler rett og slett at en står imot deres synspunkter og væremåte, når den er så negativ og undertrykkende,

Deres håndtering av meg og hver hendelse er ikke noe annet enn mobbing.

Selv skotøy, kaffedrikking og bilvask blir et stort problem!

 

At jeg parkerte en gang i et sykkelfelt er faktisk den «største» feilen jeg har gjort, selv om dette var tidlig på morgenen.

Denne hendelsen er nevnt i alle tjenestepåtaler, av den enkle grunn at dette er egentlig eneste reelle feilen jeg har gjort de 10 siste årene som er dokumentert.

De feilene som jeg har gjort, er noe som mange andre har gjort. Og ikke fått noen reaksjon. Samt, dett er drøssevis med sjåfører som har gjort langt mer alvorlige ting, og ikke fått noen reksjoner. Hvorfor?

Fordi Unibuss og Bing driver med personforfølgelse og mobbing.

Dette jeg opplever er egentlig heksejakt og personforfølgelse imot meg.

Vil gjøre oppmerksom på at jeg bl.a. har fått reist til København fordi jeg kjørte skadefritt, det er ikke mange sjåfører som har fått opplevd dette som kjører buss på Alnabru. Hvorfor fikk jeg det? Ja, det sier seg selv, at når rettferdigheten slår inn og en ikke har en hat-agenda imot meg.

Så viser det seg at jeg er blant de «beste» i det meste.

Med andre ord, agendaen til Bing er å dra frem ei smørbrød liste imot meg med hendelser. For å fortelle meg at jeg hverken vil høre, lære eller forandre meg. Dette er manipulatoren i aksjon!

 

For i realiteten så kjører jeg buss forbilledlig!

 

Det skriker også om at det er mangel på sjåfører – spesielt bussførere

 

https://frifagbevegelse.no/forside/bussbransjen-trenger-1000-nye-sjaforer-i-aret-ifolge-rapport-6.158.603903.bdf143cac9

 

Hvis det er slik, burde ikke arbeidsgiver, ledelsen og ellers alle som er implisert da være noe moderat og oppført seg inkluderende? Er blir jeg nå beskyldt for å spille kristne radioprogrammer med høy lyd.

Selv om når instruktører og gruppeleder har vært med på bussen, har dette med høy lyd aldri vært tema.

Nå skal jeg prøves å sies opp p.g.a. dette. Her er en så urimelig, og oppfører seg så dårlig at ord ikke strekker til!

 

Eller når jeg kom 1 minutt for sent, en gang. Ble kalt inn på kontoret, selv om gruppeleder så og mente jeg kom 1 minutt for sent. Ville trekke med 1 time som jeg måtte gå til fagforeningen med slik at det ble ikke noe trekk!

Tenk, slik har Unibuss holdt på med meg over år, dette er mobbing og trakassering da dette egentlig har pågått i 15 år.

 

Hva er mobbing og trakassering?

 

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/mobbing/

 

Når negative hendelser systematisk og vedvarende rettes mot en og samme person, er det mobbing. Her kan du lese mer om mobbing, og hva du kan gjøre om du utsettes for mobbing på arbeidsplassen.

 

Mobbing kan ha mange former. Det kan dreie seg om å bli utelukket fra det sosiale nettverket på jobben, stadig bli forbigått eller oversett når oppgaver skal utdeles, bli uriktig eller overdrevet beskyldt for dårlig arbeid, eller ertet, fleipet med og latterliggjort.

 

Mange kan oppleve å bli utsatt for ulike former av dette. Slike episoder er uheldige, men for å kalle det mobbing må det skje gjentatte ganger og over tid.

 

Typiske kjennetegn ved mobbing, er at de negative hendelsene er gjentakende, systematiske og forekommer over tid, og at det er en opplevd maktubalanse mellom partene der én part opplever å ha vanskelig for å forsvare seg.


Mobbing skal tas på alvor, og den enkelte har både rett og plikt til å si fra dersom man ser andre bli mobbet eller selv opplever dette.

 

Arbeidsmiljøloven forbyr trakassering og annen utilbørlig opptreden på arbeidsplassen. Selv om arbeidsmiljøloven ikke benytter mobbing som begrep, faller denne type atferd inn under atferd som arbeidsmiljøloven forbyr. Den sier også en del om arbeidsgivers og arbeidstakers plikter for å ivareta et godt arbeidsmiljø, og verneombudets rolle. Både arbeidsgiver og arbeidstaker plikter å ivareta et godt arbeidsmiljø.

Virksomheten skal ha rutiner for melding av avvik

 

Virksomheten skal ha en rutine for rapportering av avvik, herunder mobbing. Rutinen skal være gjort kjent for alle, og gi informasjon om hvordan man skal melde fra om arbeidsmiljøproblem og hvem man skal henvende seg til. Dette er som oftest den nærmeste overordnede, den tillitsvalgte eller bedriftens verneombud.

 

Undersøk om virksomheten har en rutine for melding av avvik. Når det gjelder mobbing kan det være greit å henvende seg til en person eller kollega man føler seg fortrolig med (eventuelt verneombud, tillitsvalgt eller bedriftshelsetjeneste). Da kan man på en uformell måte få satt ord på problemene. Be gjerne om hjelp til å utarbeide en saklig fremstilling av problemet for ledelsen.

 

Når det meldes avvik, skal overordnet og verneombud få beskjed, eventuelt også tillitsvalgt. Hvis man opplever å bli mobbet av leder, så er det dennes overordnede som skal være mottaker av avvik. Dersom man opplever å bli mobbet av virksomhetens øverste leder må det vurderes å sende avviksmelding til styret.

 

Arbeidsgiver har ansvar for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, og har en undersøkelses- og aktivitetsplikt dersom arbeidsmiljøet ikke er i samsvar med kravene i arbeidsmiljøloven. Det er et krav om at påstandene om mobbing undersøkes, og at det iverksettes konkrete tiltak for å forhindre gjentakelser. Husk den gode sakshåndteringen for å sikre habilitet, at alle parter blir hørt, dokumentasjon og personvern.

 

Sluttkommentar:

 

Jeg har gjennom over 15 år aldri hatt en eneste alvorlig hendelse.

Nå påstår sjefsmobber Per Christian Bing at jeg hverken vil eller ønsker å forandre meg.

Nå har jeg spurt hva jeg skal forandre, men har ikke fått noe svar.

Dette er også en form for mobbing, at en ikke svarer når en spør.

Legg merke til hva det står her om mobbing:

 

«Mange kan oppleve å bli utsatt for ulike former av dette. Slike episoder er uheldige, men for å kalle det mobbing må det skje gjentatte ganger og over tid.

Typiske kjennetegn ved mobbing, er at de negative hendelsene er gjentakende, systematiske og forekommer over tid, og at det er en opplevd maktubalanse mellom partene der én part opplever å ha vanskelig for å forsvare seg.»

 

Her er maktbalansen ubalansert i styrkeforholdet. Derfor må jeg innrette meg etter såkalt overordnet. Men hva gjør de?

Drar gang på gang ubetydelige og hendelser som en kunne samtalt om.

Som om det er noe veldig, og når jeg spør.

Så vil en ikke svare, blir bare innkalt til møter igjen og igjen, der en blir overstyrt og diktert.

Dette er ikke noe annet enn mobbing og trakassering av Unibuss med Per Christian Bing, Reidunn Borrmann, Abdullah Hatay, Espen Pokorny og alle andre i ledelsen i Unibuss der en gjør små og ubetydelige hendelser til å bli stygge hendelser.

Dette er gjentagende og har pågått over år, dette er mobbing og trakassering!

 

Norge må ha veldig god råd når en tillater slik å holde på. Og jeg er ikke den eneste som Per Christian Bing har prøvd å fjerne og vært en mobber ovenfor.

Her bør en snarest grippe inn, og undersøke saken og gjøre noe der jeg som forulempet får hjelp og de/den som har drevet med mobbing blir stilt til ansvar for det som de har gjort over mange år!

Der det forhåpentligvis blir sunne og gode forhold der det i dag åpenbart mangler mye på dette!

 

Vil til slutt ta med at dere må lese den dommen fra nevnte sjåfør der Bing tapte.

Det er egentlig de samme forhodene i dag, der Bing har fått lov å herje og holde på som den besserwisseren i sammen med et kobbel av dårlige ledere.

Der riktignok Bings nære venn og medarbeider Helge Leite fikk mange år i fengsel når en del av hva han hadde bedrevet med kom for dagen.

Egentlig så er det så mye av den samme kultur og væremåte som den dag i dag henges med Unibuss (tidligere Sporveien) som ikke er blitt lukket ut.

Derfor ser vi her at når jeg tar til motmæle for egentlig små feil som egentlig alle sjåfører gjør mer eller mindre. Så blir jeg behandlet på strengest mulig måte da en ikke vil at noen skal få lov å kritisere og si imot!

Dette er som sagt meget viktig poeng i min anførsel imot Unibuss og personalsjef Per Christian Bing som nå ha innkalt meg til drøftelsesmøte!

Tenk dere, jeg har minimalt med avvik. Det jeg har er egentlig «normalt» etter så mange år. Eneste som er litt «unormalt» er at flere reagerer på min radiospilling. Men det er ene og alene fordi det er kristne radioprogrammer.

Da er egentlig ikke noe som er «unormalt». Bortsett fra ledelsen i Unibuss som overhode ikke tåler å bli motsagt og bli konfrontert med at jeg har andre synspunkter enn dem. Dette er så umusikalsk og usunt det er mulig og forblitt.

Eneste utvei for meg som står «under» dem, da de er mine overordnede. Det er at dere eller en annen instans kommer inn og får sett på forholdene og rettet de opp.

Nå har kompisen og tidligere arbeidskollega til Bing sittet i fengsel Helge Leite, og fått en dom.

At Bing ikke har tatt innover seg noe, vitner om at han hverken vil eller ønsker å forandre seg!

 

https://blog.janchristensen.net/2020/10/nr-2770-per-christian-bing-opptradte.html

 

https://blog.janchristensen.net/2020/10/nr-2772-nar-personalsjefen-i-unibuss.html

 

https://forskning.no/arbeid-kronikk-ledelse-og-organisasjon/kronikk-det-er-umulig-a-vaere-kritisk-nar-sjefen-har-talt/1162232

 

https://www.dagen.no/meninger/N%C3%A5r-kritikk-ikke-t%C3%A5les-539921

 

Avslutter dette med å gjengi litt ifra siste link (artikkel).

 

«Når kritikk ikke tåles av et lederskap, så har det alltid gått veldig galt med makten. Da har den onde inntatt maktens sete.»

2 kommentarer:

Anonym sa...

Lykke til imorgen. Håper dette ordner seg. 🌹

Jan Kåre Christensen sa...

Takk, er glad for omtanke!