lørdag 21. november 2020

Nr. 2785: Julefreden har ikke nådd plan- og bygningsetaten her i Oslo, der er truslene, forskjellsbehandlingene, hatet, personforfølgelsen og det totalt meningsløse sterkere enn noen gang!

 Nr. 2785:

Julefreden har ikke nådd plan- og bygningsetaten her i Oslo, der er truslene, forskjellsbehandlingene, hatet, personforfølgelsen og det totalt meningsløse sterkere enn noen gang!

 

 https://www.sokelys.com/christensen-og-den-omstridte-muren-fikk-forlenget-frist-med-a-rive-til-15-april-2021/

 

 https://blog.janchristensen.net/2020/11/nr-2786-vart-tilsvar-til-plan-og.html

 

Vi blir behandlet og bøtelagt som om vi har bygget uten tillatelse og tatt oss til rette med å bygge en skyskraper i strandsonen eller ute i havet.

Det må være veldig mørkt og hatefullt når en til de grader bruker eller misbruker lovverket slik til de grader imot oss.

Vi har ikke bygget slik som dette, men blir behandlet som om vi har gjort det.

Nærmeste nabo til oss er nok reven eller et villdyr, vi bor så langt ifra strandsonen det er mulig å komme i Oslo by.

Snakk om å hate noen totalt meningsløst som PBE og den som har skrevet under på det siste brevet er Astrid Myhra.

 

Hun beskriver seg som dette:

 

Enhet for byggetilsyn Indre by Astrid Myhra – enhetsleder.

Vi bor så langt ifra indre by, men etter bøtene hun gir, så må hun tro at vi bor i strandsonen?

Da må hun kjenne Oslo by særs dårlig, ha-ha!!!!!!!!!!

 


Mens julefreden er i ferd med å senke seg da det er nå kun 1. mnd. til selveste Juleaften.

 

Så har ikke dette rammet PBE her i Oslo det hatet, ønske om å skade mest mulig, hemningsløst frekkhet, arrogansen og diskriminering er sterkere enn noen gang!

 

Vi trenger egentlig kun en liten dispensasjon, og muren er bygget etter muntlig veiledning ifra PBE.

Når de går til det drastiske skrittet at alle andre får dispensasjon for alt de har bygget i samme periode som oss.

Andre har også bygget «for langt» ut imot veibanen der det er snakk om kun noen få cm som har absolutt ingen praktisk betydning bortsett fra paragraf ryttere som ønsker å være mest mulig vanskelige.

F.eks. her i Tormods vei 16 og mange andre plaser er det lignede forhold som hos oss.

PBE gir oss nå bøter verre enn noen gang.

Truer oss verre enn noen gang.

Julefreden har ikke nådd plan- og bygningsetaten her i Oslo, der er truslene, forskjellsbehandlingene, hatet, personforfølgelsen og det totalt meningsløse sterkere enn noen gang!

Når vi som bor helt utenfor allfarvei her i Oslo by der omtrent nærmeste nabo er Østmarka, og blir behandlet som vi har bygget en skyskraper i strandsonen.

Da er det så mørk og ondskapen til de ansatte i OBE her i Oslo er skremmende!

 

Vi blir behandlet og bøtelagt som om vi har bygget uten tillatelse og tatt oss til rette med å bygge en skyskraper i strandsonen eller ute i havet?

Det må være veldig mørkt og hatefullt når en til de grader bruker eller misbruker lovverket slik til de grader imot oss.

 

Faksmile av PBE skriv til oss.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Denne saken er ferdig behandlet.
Fakta du har aldri hatt tillatelse til å starte å bygge mur. Du har ikke brukt fagfolk, og kan ikke fremvise kvittering på byggearbeidet.

Du kan gjøre som nærmeste nabo, fjern mur, grav deg ned og lage uteplass i henhold til reglene. Da blir det helhetlig og fint.

Jan Kåre Christensen sa...

PBE lyver konstant når de sier det er vanskelig å gi oss dispensasjon.
Sannheten er at det vi søker om og trenger, er kun en «kosmetisk» dispensasjon.
Sannheten er at det har ingen praktisk betydning.
Det er kun for å bruke dette imot oss.
Da er en paragrafrytter og har kun en meget stærk uvilje og hat imod oss.
Da misbruker de sin makt.
Ikke minst når en ser at de gir dispensasjon til alle andre over en lav sko, selv om de har overskride ting opp imot seksti ganger mer enn oss!
Dette er Forskjells Norge og Forskjells Oslo.
Tenk, vi bor så nærmed skogen det er mulig, og blir behandlet som om vi bodde midt i byen eller i strandsonen, da er ondskapen og uviljen stor hos de ansatte i plan og bygningsetaten her i Oslo.
Hva andre naboer og andre gjør, de får dispensasjon og medhold konstant som bygget i 2014 som vi gjorde det!
Det er kun uvilje og de misbruker sin makt imot oss!

Tjohei sa...

Så er du i gang igjen. Dine fiender går fra seier til seier. Du tapte overfor Torp, du tapte overfor din arbeidsgiver og du har tapt denne saken også.
Hvordan er det å tape hele tiden?
Er enig med anonym her. Saken er ferdig behandlet. Du tilfører ikke noen nye momenter i det du skriver og sender dem.
Du skulle nok ha fulgt normale normer og skaffet deg en tillatelse før du begynte å bygge.
Intet av det du har bygd er lovlig. Alt er ordnet på kriminellt vis. Sikkert svart arbeid, ingen kvitteringer, ingen moms, ikke skikkelige fagfolk og resultatet er at du har begått ulovligheter. Dermed blir du en lovbryter, en kriminell med litt andre ord.
Arbeidskriminalitet er et prioritert felt for myndighetene, og du er gått inn i den kategorien.
Du oppfører deg som mange andre forbrytere, skjeller ut og kjefter på dem som er satt til å opprettholde loven. Egentlig burde du vise anger og bot, beklaget at du tok deg til rette og brøt lovene. Men etter alle dine tap både i rettsvesen og ulike nemder, er du vel blitt ganske forherdet, en hardbarket lovbryter som ikke klarer å erkjenne sin brøde.
Du skal få et råd helt gratis av meg: Dette vil spare deg for noen kroner: Og det er følgende: RIV! , og slett alt det negative du skriver om ansatte som bare gjør jobben sin.

Jan Kåre Christensen sa...

Så er du i gang igjen. Dine fiender går fra seier til seier. Du tapte overfor Torp, du tapte overfor din arbeidsgiver og du har tapt denne saken også.
Hvordan er det å tape hele tiden?
Er enig med anonym her. Saken er ferdig behandlet. Du tilfører ikke noen nye momenter i det du skriver og sender dem.
Du skulle nok ha fulgt normale normer og skaffet deg en tillatelse før du begynte å bygge.
Intet av det du har bygd er lovlig. Alt er ordnet på kriminellt vis. Sikkert svart arbeid, ingen kvitteringer, ingen moms, ikke skikkelige fagfolk og resultatet er at du har begått ulovligheter. Dermed blir du en lovbryter, en kriminell med litt andre ord.
Arbeidskriminalitet er et prioritert felt for myndighetene, og du er gått inn i den kategorien.
Du oppfører deg som mange andre forbrytere, skjeller ut og kjefter på dem som er satt til å opprettholde loven. Egentlig burde du vise anger og bot, beklaget at du tok deg til rette og brøt lovene. Men etter alle dine tap både i rettsvesen og ulike nemder, er du vel blitt ganske forherdet, en hardbarket lovbryter som ikke klarer å erkjenne sin brøde.
Du skal få et råd helt gratis av meg: Dette vil spare deg for noen kroner: Og det er følgende: RIV! , og slett alt det negative du skriver om ansatte som bare gjør jobben sin.

Tjohei

1.) Når du har så sterke meninger, hvorfor skriver du ikke under fullt navn? Det viser bare at det du skriver ikke er troverdig Tjohei.

2.) Jeg har da ikke tapt over Unibuss? På hvilken måte? Dommen ifra Diskriminergsnemda var et justismord, slik som dommen med Jan Aage Torp.

3.) Du skriver at jeg er kriminell, men hvorfor sitter jeg da ikke i fengsel? Vet ikke om noen som er kriminelle som ikke er i fengsel.

4.) Ikke noe av det som er bygget er såkalt svart arbeid. Den som sto ansvarlig for dette var min sønn som har fagbrev som forskallings snekker. Hva er da en forskallings snekker?

Det er følgende:
En forskalingssnekker er en person som arbeider med å bygge forskalinger til betongkonstruksjoner. Forskalingssnekkere arbeider enten på en byggeplass eller i en betongelementfabrikk. Etter Kunnskapsløftet trådte i kraft i august 2006 ble forskalingssnekker slått sammen med fagbrevene jernbinder og betongindustriarbeider til det nye fagbrevet betongfagarbeider.

Så da kan ikke min sønn være ansvarlig for dette?

Det du kommer med er kun en haug med falske anklager!

Så må du se det også fra min side.
Prøve å se dette noenlunde objektivt.

I Norge har vi både tros- og ytringsfrihet. Den benytter jeg meg av, og mener du at dette er ikke allright? Flytt til Nord Korea!

5.) Jeg mene at ikke de ansatte i diverse etater gjør jobben sin. Du må følge med litt da? Ikke være helt Nazi. Norge er selve verstingen i Strasbourg i menneskerettighetsdomstolen. Hvorfor?

Selv om den Norske stat er styrtrik så fungerer den ikke i nærheten som denne veldige rikdommen tilsier denne skulle ha gjort.
Norge er på mange måter på vei nedover, om det ikke skjer noe positivt og til det bedre!
Rikdom som Norge har er ingen ting som tilsier at alt fungerer!
At du mener at jeg er forherdet, det er så langt ifra sannheten som er mulig å komme.
Jeg står kun opp imot urett og en form for sadisme som jeg opplever disse statlige holder på med

6.) Du gir et særdeles dårlig råd når du mener jeg skal rive og Namsfogden sier at kravet imot oss er foreldet!

God kveld!