torsdag 31. mars 2022

Nr. 3004: Noen eksempler på murer her i Oslo som er noenlunde tilsvarende vår bare de har fått godkjennelse – hvorfor slik forskjellsbehandling? Det er makt- og myndighetsmisbruk av Plan- og bygningsetaten her i Oslo!

 Nr. 3004:

Noen eksempler på murer her i Oslo som er noenlunde tilsvarende vår bare de har fått godkjennelse – hvorfor slik forskjellsbehandling? Det er makt- og myndighetsmisbruk av Plan- og bygningsetaten her i Oslo!

 

 https://blog.janchristensen.net/2019/10/nr-2589-da-vi-har-fatt-veiledning-av.html

 

https://blog.janchristensen.net/2019/06/nr-2475-fremmet-nye-sknad-til-pbe.html

 

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2474-fremmet-nye-sknad-til-pbe.html

 

Her nybygg, er i ferd med å ferdigstilles.

Vil ikke skrive hvor det er, men muren er på det høyeste 7 – 8 meter.

Selvsagt viser dette forskjellsbehandlingene som plan- og bygninsetaten holder på med her i OsloHer er en mur i Oslo som er vel 2.5 meter høy i forkant. 

4 meter høy bakgrunnen.  Lengde vel 12 - 13 meter.


Muren som ligger lengre opp er da selvsagt nesten 4 meter, men PBE bryr seg kun om de som har minimale overskridelser. Ikke de med store.

 

Jeg vil selvsagt ikke skrive hvor det er, for da får disse stakkarene tvangspålegg, og må rive hele muren.

Det er en gjeng med galninger hele Plan og bygninsetaten her i Oslo.

Denne er nettopp ferdig bygget.

 
  
En annen mur imot veien nylig oppført på 1.5 meter

.Tormods vei 16 er et eksempel til, av mange eksempler.

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=200814647

 

Muren er nesten identisk med vår, men de fikk selvsagt dispensasjon da PBE hater oss.

Muren er dobbelt så lang som vår, ligger i regulert veigrunn.

Muren er nesten like høy som vår, det er selvsagt slik det er.

Alt er problemer med det vi har bygget, men ingen andre.

Forskjellsbehandling og alt pågår hele tiden, snakk om en råtten etat.

 


 

https://blog.janchristensen.net/2019/10/nr-2574-plan-og-bygningsetaten-her-i.html

 

https://blog.janchristensen.net/2019/06/nr-2484-ny-sknad-med-nye-saksbehandlere.html

 

https://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2452-det-er-en-hinsides.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/04/nr-2851-det-er-en-kristens-plikt-sta.html

 

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2474-fremmet-nye-sknad-til-pbe.html

 

 

 

 

Nr. 3002: Plan og bygningsetaten her i Oslo har samme tankemønster som Putin og Russland har ovenfor Ukraina og dets befolkning!

 Nr. 3002:

Plan og bygningsetaten her i Oslo har samme tankemønster som Putin og Russland har ovenfor Ukraina og dets befolkning!

 

Bilde av Vladimir Putin som er ansvarlig for krigen imot Ukraina som leder

 


Bilde av Astrid Myhra som er ansvarlig for Plan og bygninsetaten og myndighetens kamp imot oss som leder for denne ondskapen, umoralske og meningsløse kamp imot oss

 


Konstituert avdelingsdirektør for Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune Pål Granberg prøver med alle midler, lovlige som ulovlige.

Å få oss på gata med disse horrible vedtak og summer de krever oss for

 Hele Plan- og bygninsetaten er en syk etat og stinker noe veldig!

Bilde av maktmenneske Lena Catrine Amdal

 


Enhetsdirektør i PBE her i Oslo, Hilde Olea Simonsen som er med på denne fullstendige galskapen imot oss

 


 

Torge Railo, etatsdirektør for Plan- og bygninsetaten her i Oslo

 

 

Kirsten Partapuoli hos Innkrevingsetaten er også med på denne hetsen imot oss, det er helt meningsløst

 

Bilde avden frekke og nærtagende spesialrådgiver i Oslo Kommune Petter Hval


 

Det er mange, mange andre i Oslo by som har bygget med langt større overskridelser enn oss. Får dispensasjon og godkjennelse.

https://blog.janchristensen.net/2019/06/nr-2480-ny-ankesak-sendt-til.html

 

Våre såkalte overskridelser er minimale og til gunst for alle, men vi skal straffes med bøter helt, helt hinsides det normale.

 

Det som gjør likheten så stor – er at de gjør seg bruk av sin «størrelse» for å gjennomføre sine vanvittige og meningsløse «prosjekter»!

 

Putin og Russland med kampfly og bomber.

Plan- og bygninsetaten med vedtak og utpressing gjennom innkrevingsetaten/Namsmannen.

 

Ukraina har rett på det landet som er deres.

Vi har krav på godkjennelse og dispensasjon.

Men Putin og Russland misliker dette, som PBE misliker det pene og funksjonelle vi har bygget.

Hva gjør de?

Setter ut i live et handlemønster som åpenbart er fullstendig sykt og styrt av mørke krefter.

https://blog.janchristensen.net/2022/01/nr-2974-det-er-apenbart-demoniske-og.html

 

Det er viktig og nødvendig å si i fra om slik urett, eller så gjør de verre ting neste gang. Derfor sier vi så klart ifra.

https://www.sokelys.com/christensen-en-kristenplikt-a-sta-opp-med-sivil-ulydighet-mot-oslo-kommune-og-pbe-da-de-er-den-ondes-tjenere/

 

Likheten er store på oss og Ukraina ovenfor «overmakten!»

 

De møter langt større motstand enn forventet og vil garantert tape begge to.

Russland vil aldri klare å nå sine mål så lenge Ukrainerne står imot.

Slik vil ikke det onde PBE her i Oslo aldri nå sine vanvittige mål, så lenge vi ikke etterkommer deres vanvittige krav.

 

Her er siste krav vi fikk i fra dem gjennom innkrevingsetaten.

Et krav vil aldri på noen som helst måte kommer til å bøye oss for, da dette er bare makt- og myndighetsmisbruk av verste sort.

Imot uskyldige og lovlydige borgere.

 


 

Det regnes dermed som myndighetsmisbruk når forvaltningens utøvelse av skjønn (uavhengig av hvor fritt skjønnet er), tar utenforliggende hensyn, treffer vilkårlige, uforholdsmessige eller sterkt urimelige avgjørelser, eller driver usaklig forskjellsbehandling som ikke har sitt grunnlag i loven.

https://jusinfo.no/forvaltningsrett/proving-av-myndighetsmisbruk/laeren-om-myndighetsmisbruk/

 

Ovenfor oss er det temmelig åpenbart at det er et myndighetsmisbruk da de ikke kan eller vil svare på så enkle spørsmål som en 1 klassing hadde evnet å svare på. Da vår mur ligger ½ meter lengre inne på vår eiendom enn vår gamle ekle og bedritne skråning gjorde.

https://blog.janchristensen.net/2022/03/nr-3001-de-statligekommunale.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/09/nr-2931-en-oppsummering-av-pbe.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/06/nr-2885-na-er-vi-kommet-til-et.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/06/nr-2884-selv-en-1-klassingen-kan-svare.html

 

https://blog.janchristensen.net/2022/02/nr-2984-pal-granberg-og-astrid-myhra.html

 

Sluttkommentar:


Selv de enkleste spørsmål evner og vil ikke PBE svare på.

Slik som hvorfor andre får dispensasjon og godkjennelse hinsides vår såkalte ulovlighet.

Samt, de vil ikke svare på andre ting slik som at muren vår nå ligger ½ meter lengre inn enn vår før skråning som naboen har og er godkjent.

Den skaper trøbbel, med at fyllmasse alltid på fuktige dager renner ut i veibanen.

Mens vår mur gjør at fyllmassene holdes på plass og vi har fått et mye bedre og større grøntareal. 

  


Putin og Russland bruker kanoner og kampfly, PBE vedtak og rigide avgjørelser!

Her er det en vinn vinn forhold, som bare dette i seg selv gjør det riktig å beholde vår mur. 

Målet er det samme for Putin og PBE, oppnå sine hensikter og mål. 

Som har ingen mål, mening og hensikter til det gode, kun til det onde!