søndag 19. september 2021

Nr. 2931: En oppsummering av PBE notoriske brudd på Norsk lov til Statsadvokaten!

 Nr. 2931:

En oppsummering av PBE notoriske brudd på Norsk lov til Statsadvokaten!

 

Når en møter enkelte ansatte innforbi det offentlige, så lurer jeg på om de er mobbeoffer eller lignede?

Slik de holder på, og er ufine og misbruker sine stillinger?

Så skal de ta igjen for tapt barndom eller hva er det?

Noe riv ruskende gærnt er det i hvert fall!

  

Vi har anmeldt Astrid Myhra hos Plan- og bygningsetaten

 


Lena Christin Omdal hos Plan- og bygningsetaten

 

 

Samt Kirsten Partapuoli hos Innkrevingsetaten

 

 

Mailen til Statsadvokaten her:

Statsadvokaten i Oslo      Oslo 19/9.2021

 

Klage på henleggelse av

sak 15528512 48006/21-201

 

En oppsummering av PBE notoriske brudd på Norsk lov, som dessverre ingen bryr seg om at det skal ha, eller få noen konsekvenser!

 

(Dessverre er det slik at hele det offentlige apparatet med Kommune, Politi, Sivilombudsmannen, Domstolene, Statsforvalter og Staten forvarer hverandre i tykt og tynt, det er en nesten umulig kamp. Eneste som har «forsvart» oss er Namsmannen, det er vårt eneste lille halmstrå hvis ikke Statsadvokaten gjør noe til vår fordel, ber om etterforskning.)

 

Myndighetene har lagt opp til at en skal kunne bygge uten å søke etc.

Vi ringte endog ned og ble veiledet etc. Hva gjør PBE?

De prøver å være mest mulig vanskelige, samt de bryter gjerne Norsk Lov for å være det!

Det er en etat som notorisk og gjentagende bryter Norsk lov!

 

Plan- og bygningsetaten er notoriske lovbrytere og på feil siden av Loven gang etter gang i møte med oss.

 

Dette med at de nå driver med trusler, er bare et mønster ovenfor oss, at de bryter Norsk lov.

Men det er deres trusler om pengekrav/bøter etc. vi har politi anmeldt Astrid Myhra og Lena Christin Omdal hos Plan- og bygningsetaten her i Oslo By.

Samt Kirsten Partapuoli hos Innkrevingsetaten.

 

PBE har vært på feil side av Norsk lov med oss gjentatte ganger!

Ser en ikke dette, så er det kun og alene for en vil ikke se!

At vi da skal tas så hardt, for egentlig bagatellmessige overskridelser.

Det er virkelig ille når vi ser som her.

Det offentlige er rause imot seg selv og egne lovovertredelser.

Mens de er knallharde, ja urimelige og hatefulle mot oss for minimale og bagatellmessige overskridelser.

Er vi ikke da mennesker? Som alle kommer noe til kort?

Derfor er det bl.a. at det som i vårt tilfelle, skal det gis dispensasjon og godkjennelse. Ikke bøter og vedtak i flere hundre tusen kroners klassen.

 

1.)  Da vi først tok kontakt med PBE i 2013 hadde vi en kjempefin saksbehandler som forsvarte oss imot vrange naboer og på alle måter gjorde jobben sin, hun veiledet oss hvordan bygge.
Dette ble hun presset på å gå tilbake på og lyve og si at hun ikke husket. Det er åpenbart et meget dårlig arbeidsmiljø hos PBE der en ikke tør å stå for sannheten, for da kommer en i unåde. Tørkeloftet hos PBE er velkjent, stakkars Kaja Aubert Lange som ble omplassert. Sikkert kun og alene for hun sto for noe, innbyggernes beste, ikke verste!

Se her:

https://www.youtube.com/watch?v=ec4Et9vfTGM&t=28s

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28/KAPITTEL_2-4#%C2%A7160

 

https://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2439-pbe-her-i-oslo-var-i.html

 

https://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2446-selv-om-pbe-vil-na-komme-oss-i.html

 

https://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2448-flere-og-flere-er-enig-med-meg_21.html

 

https://www.sokelys.com/blogger-christensen-far-ikke-provd-sin-byggesak-i-lagmannsretten-ma-dermed-ut-med-naermere-en-halv-million/

 

2.)  Dispensasjonsloven bryter også PBE. Selve intensjonene bak regelverket bryter de fullstendig, ved å ikke gi oss dispensasjon. Byggene våre vil ikke medføre noen ulemper for allmennheten, tvert imot. Det er en klar fordel, ikke minst at muren vår ligger ½ meter lengre inne enn vår før bedritne skråning. Som både var stygg og som gjorde at det stadigvek kom fyllmasse i veibanen under fuktige dager. Som vår nabo har det i dag som er direkte ekkelt, stygt og ikke til fordel og gunst for en eneste person i Oslo by. Mens vi har de tørt, rent og pent. For allmenheten er vårt byggverk en fordel og en høyere gradering.  At vi ikke får dispensasjon og godkjennelse er kun av en grunn, uvilje og hat i fra PBE!

Se her:

https://blog.janchristensen.net/2019/10/nr-2588-det-er-dispensasjonsloven-som.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/08/normal-0-21-false-false-false-no-bok-x.html

 

https://www.youtube.com/watch?v=j3Ply5RQ6uI

 

3.)  Elendige naboforhold skaper også slik forskjellsbehandling, der PBE egentlig setter alle naboer opp imot hverandre.

 

Se her:

https://www.sokelys.com/ellvill-nabokrig-mellom-christensen-og-naboene-i-stormyrveien-4-og-6-om-parkering/

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=202006740

 

4.)  Forvaltningsloven bryter de også, da de ikke vil svare oss.

 

Se her:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10

 

https://blog.janchristensen.net/2021/06/nr-2891-10-sprsmal-til-plan-og.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/05/nr-2857-bygnings-ingeniren-som-vi-var-i.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/06/nr-2885-na-er-vi-kommet-til-et.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/06/nr-2884-selv-en-1-klassingen-kan-svare.html

 

https://www.youtube.com/watch?v=ihjNgVeZhdc&t=20s

 

5.)  De gjør stor forskjell på oss og andre naboer som også har bygget samtidig med oss, det er også brudd på Norsk Lov som sier at en skal ikke gjøre forskjell innforbi det samme regelverket. Vi blir rett og slett diskriminert og forskjellsbehandlet. Dette er også Lovbrudd.

 

Se her:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-51

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2462-pbe-her-i-oslo-fremstar-som-de.html

https://blog.janchristensen.net/2019/06/nr-2484-ny-sknad-med-nye-saksbehandlere.html

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2462-pbe-her-i-oslo-fremstar-som-de.html

 

https://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2452-det-er-en-hinsides.html

 

6.)  Vi står ovenfor notoriske lovbrytere som tar seg selv til rette. At de nå truer med fiktive bøter og prøver å knekke oss. Alle lover og regler har de null respekt for.

Samt, det er et overveldende hat og vandete imot oss. At vi skal måtte rive dette, er av eneste grunn at PBE skal få viljen sin, som er det glade vanvidd.


Se her:

https://blog.janchristensen.net/2019/08/nr-2542-tilleggsopplysninger-til.html

 

https://www.sokelys.com/blogger-christensen-fikk-faktura-pa-kroner-180-000-fra-plan-og-bygningsetaten-christensen-raser-og-kaller-fakturaen-kriminell/

 

https://blog.janchristensen.net/2021/08/nr-2920-selv-plan-og-bygningsetatens_27.html

 

De kunne ha løst dette i dag, med å bare godkjenne det vi har bygget som er til gunst for alle. Er det så viktig for oss å vinne?

Ja, la oss ta med til slutt hvor viktig dette er.
Plan- og bygningsetaten her i Oslo vil at vi skal rive alt, selv om det vi har bygget ikke sjenerer enn eneste person i Oslo by.

Alle anklager som er rettet imot oss av nabo Roar Telje har vist seg å være oppkonstruerte og løgn. Bl.a. at brøyte bil og utrykningskjøretøy ikke kunne komme frem p.g.a. det vi hadde bygget med mur og trapp.

 

Da vi trengte sykebilen for noen år siden, så kom den ikke frem til oss da vi er en klynge på fire hus. Hva gjorde de?
Parkerte i Stormyrveien, og brukte selvsagt trappa vår og fikk komme inn til oss. Selv naboen rett bortafor oss som har en mye lavere kant imot Stormyrveien fikk godkjent trappa, mens vi skal rive alt selv om alt står på vår eiendom. Forstå det den som kan det med slik forskjellsbehandling.

Vi står ovenfor en hatefull og kriminell etat som åpenbart er kun ute etter å lage kvalme og driver med en totalt ondskapsfull heksejakt på oss for å ha bygget noe etter deres anvisninger og til gunst for absolutt alle.

Vi har fått et mye flatere uteterreng, og grønnere.

Vi går sikkert opp og ned ifra Stormyrveien med den trappa vi har som ligger 100 % på vår eiendom, men skal rives allikevel!

Samt, boden gjør at ting kan stå trygt og sikkert inne på vår egen eiendom.

Ingen se den heller fra veien, da den er både liten (11 kvm2). Den ligger så skjermet til og på skyggesiden, bedre måte å utnytte tomten på finnes ikke. Det er vandalisme, og minner om terror det som PBE holder på med.

Sluttkommentar:

Har bare et ønske, se på saken med ugildhet øyne.

Objektivt, da er vi overbevist om at Astrid Myhra og Lena Catrine Amdal hos PBE, og Kirsten Partapuoli hos Innkrevingsetaten.

De alle tre har gått over streken, og de bør og skal straffes med bøter for å ha drevet med trusler og skremmende adferd.

Samt, ovenfor oss har PBE bryte mange Norske lover, som viser at de faktisk er notoriske lovbrytere som har fått gått under radaren da de er overbeskyttet av andre offentlige instanser som Sivilombudsmannen, Statsforvalter, Oslo Tingrett, Oslo Byråd, og til sist Politiet!

Men vi skal tas, for forhold som åpenbart er innforbi flere lover, ikke minst dispensasjonsloven som sier at hvis det er mer fordeler enn bakdeler, skal dispensasjons gis. Hos oss er det kun foredler, ikke en eneste bakdel!

Det som PBE holder på med, er kun trusler. Det er uredelig og primitivt!

 

Vår tanke er at bøtene på 30 000 og 45 000 som vi aldri fikk fra dem viser at etaten har null kontroll eller bevist hoppet over disse bøtene for å gi oss større og mer sviende bøter!

Hadde namsmannen gått til inndrivelse av de 30 000 kronene hadde de andre bøtene som nå er kommet, vært relevante!

Men så hopper PBE bukk over de to mindre bøtene, og går rett på 60 000, 80 000 og 100 000. 240 000 kroner for å true oss hardest mulig for at vi skal trues til å rive mur, trapp og bod! Dette er brud på mange lover, ikke minst angående trusler. Straffeloven § 263 om trusler omhandler akkurat hva PBE foretar seg ovenfor oss. Det som Astrid Myhra og Lena Christin Omdal hos Plan- og bygningsetaten gjør.  Samt Kirsten Partapuoli hos Innkrevingsetaten gjør, er kun trusler og misbruk av makt og stilling til å skremme oss til å gjøre noe som er vandalisme og helt bak mål. Rive trapp, mur og bod som er bygget til det beste for alle, og etter PBE anvisninger!


Det er virkelig ille når vi ser som her. Det offentlige er rause imot seg selv og egne lovovertredelser. Mens de er knallharde, ja urimelige og hatefulle mot oss for minimale og bagatellmessige overskridelser.

Er vi ikke da mennesker? Som alle kommer noe til kort? Alle trenger en viss form for raushet eller nåde, selv de som jobber i det offentlige. De igjen må da være noe rause og nådefulle tilbake? Eller så har vi et diktatur, synke så lavt som PBE gjør, får vi håpe blir gjort noe med gjennom en politi etterforskning!

9 kommentarer:

Anonym sa...

Dessverre er det slik at hele det offentlige apparatet med Kommune, Politi, Sivilombudsmannen, Domstolene, Statsforvalter og Staten forvarer hverandre i tykt og tynt, det er en nesten umulig kamp. Eneste som har «forsvart» oss er Namsmannen, det er vårt eneste lille halmstrå hvis ikke Statsadvokaten gjør noe til vår fordel, ber om etterforskning.

Forklar dette mer, takk!

Jan Kåre Christensen sa...

Dessverre er det slik at hele det offentlige apparatet med Kommune, Politi, Sivilombudsmannen, Domstolene, Statsforvalter og Staten forvarer hverandre i tykt og tynt, det er en nesten umulig kamp. Eneste som har «forsvart» oss er Namsmannen, det er vårt eneste lille halmstrå hvis ikke Statsadvokaten gjør noe til vår fordel, ber om etterforskning.

Du skriver at jeg skal forklare dette.
Fikk denne mailen i fra Politiet der de skriver følgende:
Jan Kåre CHRISTENSEN Krokstien 2C 0672 OSLO
Deres referanse Vår referanse Dato 15528512 48006/21-201 09.09.2021

Forholdets art Etterforsker Trusler
Saken er registrert ved Påtaleansvarlig jurist FKE Seksjon for felles straffesaksinntak og påtale Johansen, Kristine Torp

Gjerningsdato Gjerningssted Din rolle i saken 01.07.2020 Vahls gate 1 Fornærmet Underretning til klager Anmeldte nr. 1: 02.09.2021 Plan- og bygningsetaten De underrettes om at forholdet er henlagt da det antas ikke å være rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold, jf. Straffeprosessloven par. 224, 1.ledd.

Skulle det senere fremkomme nye opplysninger som fører til at etterforskingen blir gjenopptatt, vil de få ny underretning.
Henleggelsen kan påklages til nærmeste overordnede påtalemyndighet (statsadvokaten i distriktet/riksadvokaten).

Fristen for å klage er tre uker fra denne underretningen kom frem til dem. Klage skal sendes om politidistriktet

Svar:
Hvordan PBE har holdt på med sine trusler over 3 år, at dette ikke er straffbart, er kun det offentlige som kan få seg til å mene. Hvorfor?
Kammaderi!
Eneste grunn for ikke å etterforske Plan- og bygninsetaten her i Oslo

Anonym sa...

Dette var oppklarende.

Det er helt sikkert at de har drevet med trusler da Namsmannen har sagt at saken imot dere er foreldet og de ikke kan kreve dere for penger.

At disse ikke blir stoppet og tiltalt av politiet, er som du skriver ikke noe annet enn at det offentlige beskytter ugjerninger over en lav sko her i Norge!

Jeg er enig med deg, dette er kammaderi!

Jan Kåre Christensen sa...

Vi er blitt truet med falske, fiktive og grunnløse bøter og annet av Plan- og bygninsetaten gjennom nå 3 år.

Ved spesielt 3 ansatte.

Astrid Myhra og Lena Christin Omdal hos Plan- og bygningsetaten her i Oslo By.

Samt Kirsten Partapuoli hos Innkrevingsetaten har drevet med gjentatte trusler.Fra 1 Juli 2020 er det ti ganger så ille da Namsmannen har sagt at saken imot oss er foreldet!Selv etter dette blir trusler gjennom fiktive, falske og grunnløse bøter sendt ut av disse personene, ikke bare en gang.

Men mange ganger, og tar en med det som har skjedd mellom mnd. skifte august/september 2018 da tvangsgrunnlaget imot oss ble foreldet, og inntil Namsmannen sa sitt.

Blir det massivt, og ikke 1 krone er blitt inndrevet da selve grunnlaget for truslene. De bøtene vi har fått, er foreldet!Henleggelse her vil virke også at politiet vil sees på at de driver med kammaderi ovenfor en offentlig etat som totalt har mistet all dømmekraft og rett og slet har lat hat og uvilje til de grader få råde.

Det er kortslutning hos disse personene og disse etatene, og hele det offentlige sitter stille og lar disse holde på, ufattelig og dette ligner Nord Korea.999 ut av 1000 personer ville selvsagt ha etterkommet PBE trusler uten å blunke da de aller fleste som bor i Kongeriket Norge er totalt lydige imot øvrigheten uansett hva de foretar seg.Vi har ikke etterkommet totalt meningsløse og urettferdige krav.

Da har PBE gjort alt for å knekke oss og få os til å etterkomme pålegg som er helt, helt meningsløse og kun for å drive med ren og skjær vandalisme!

De har t.o.m. gått til kartverket og misbrukt sin makt med å tinglyse en fiktiv og foreldet heftelse.

Råtnere enn dette er ikke mulig å være, alt for å skape kvalme, bryderi og for om mulig få verdien av huset vårt ned!Vi klager på henleggelsen, som vi anser som 100 % uriktig.

Det lukter langt på vei kammaderi da det er en offentlig etat som skal etterforske enn annen offentlig etat.Vi vet at i utlandet så kan Norske diplomater vise sitt diplomat pass, og gå fri da de har immunitet gjennom sin status som diplomater.

De er underlagt andre lover, de Norske og Norske myndighet.Her i Norge er det slik ser det ut som hvis en er en offentlig person, truer og skremmer med fiktive bøter og annet.

Da går en fri, av den enkle grunn at en er offentlig ansatt.

Da har en immunitet og alt er lov, selv å true og gjør alt for å lage bråk, kvalme og intriger.Vi klager på henleggelsen som direkte virker som her beskytter det offentlige hverandre!

Hvis disse som er anmeldte ikke blir etterforsket og må stå til rette for sin truing og skremmende og plagsomme adferd.

Da er det ingen hensikt å anmelde noen i det offentlige, de går fri uansett!

Jan Kåre Christensen sa...

Spørsmål:

Trusler fra myndigheter anses ikke som trusler siden de er alle av det samme systemet?

Når politiet henlegger en slik opplagt sak, hva skal til da?

Her er det trusler og skremmende adferd dokumentert gjennom flere år.

Selv Namsmannens vedtak har ikke fått disse personer til å slutte?

Dette gjelder også en såkalt «fillesak» som skulle ha vært godkjent for myndighetens side for lenge siden. Men de vil ikke komme oss i møte.

De er den profesjonelle parten og burde ha kjent til regelverket, men de turer frem i sitt hat og totalt mange på sunn dømmekraft!

At denne saken da skal henlegges viser vare oss alle det offentlige sitt kammaderi og at det offentlig dekker over hverandres ugjerninger og kriminelle bedrifter, uansett hvor opplagt og klart det er!Er det lov i Norge å holde på slik i årevis med trusler som de ikke følger opp?Når de ikke følges opp får man en følelse av at de ikke har juridisk grunnlag for å fremme dem, eller er vår subjektive opplevelse fantasi og oppdiktning?Det hele er en form for terrorisering, mobbing og prøve å skremme oss til å bli «lydige» vedtak som vi er både imot, og som vi tror er imot Norsk lov!Siden dere ikke vet åpenbart hva trusler er, og ikke vil gjøre noe med dette.

Så legger vi med en link i fra Wikipedia som forteller hva trusler er, og her har disse personene beveget seg milevis innforbi.https://no.wikipedia.org/wiki/Trussel

Anonym sa...

Kjære Jan Kåre, tips VG og NRK, dette må være en toppsak?
Tenk, etter som du skriver så har Namsmannen gitt dere medhold, og de fortsetter med trusler og fiktive bøter.
Skal du tipse noen om saken?

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym du skriver:
Kjære Jan Kåre, tips VG og NRK, dette må være en toppsak?
Tenk, etter som du skriver så har Namsmannen gitt dere medhold, og de fortsetter med trusler og fiktive bøter.
Skal du tipse noen om saken?

Svar:
Gjør det du, takk!

Anonym sa...

Jan Kåre, det vil jeg gjøre.
Disse offentlig ansatte gjør en slett jobb om vi kan kalle det jobb.
De misbruker jobbene sine til å utføre kriminelle handlinger.


Jan Kåre Christensen sa...

Ja, de er kriminelle og misbruker sine stillinger.