mandag 3. mai 2021

Nr. 2857: Bygnings ingeniøren som vi var i kontakt med, var rystet over Plan- og bygningsetaten her i Oslo på alle måter!

 Nr. 2857:

Bygnings ingeniøren som vi var i kontakt med, var rystet over Plan- og bygningsetaten her i Oslo på alle måter!

 

Dette var kun bagatellmessige overskridelser, at de ikke ville godkjenne det vi har bygget. Ikke minst sett på bakgrunn at vi også var veiledet av PBE, gjorde han opprørt, oppgitt og syntes dette var fullstendig håpløst alt det PBE gjorde og har gjort.

Men samtidig, dette at vi hadde blitt veiledet og oppfører seg slik i ettertid.

Det mente han ikke ord strekker til å holde på slik.

 

Her er vår siste mail:

 

Sak 201610333, 201510929 og 201609223

 

Oslo 3/5.2021

 

Kopi Byrådsavdeling for byutvikling

Sak 20/3164  

 

Hei!

 

Nok et skriv til Plan- og bygningsetaten da de helt bevist har prøvd å lure oss, neglisjere oss og overse oss!

 

Kaja Aubert Lange er som en «løs kanon på dekk!»

  

Vi fikk tilfeldigvis kontakt med en som hadde jobbet gjennom flere år med saker opp imot Plan- og bygningsetaten i Oslo.

Samt andre kommuner her på Østlandet med tilsvarende saker.

Han brakte mange nye opplysninger til oss.

Han kjente seg igjen i hvordan Plan- og bygningsetaten jobber.

Vi er på ingen som helst måte et enestående tilfelle med å bli urettferdig behandlet.

 

At andre med langt større overskridelser, får dispensasjon.

Det er nesten en "regel", enn et unntak.

Han mente at det var nesten «dagsformen» til saksbehandleren var avgjørende.

 

Det å bli lurt som oss, ved å stole på noen i det offentlige.

Dette var dessverre noe som ikke var slik, at vi er eller var et enestående tilfelle.

Det er nesten som barnevernet, som gladelig tar barn fra velfungerende foreldre.

Mens de som sliter, får beholde dem.

Forstå den som kan, men her i dette Norge går det meste av galskap an!

 

Andre offentlige instanser holder med galskapen til PBE, det var ikke kutyme at en offentlig forvaltning går imot en annen offentlig forvaltning.

Her er det bukken som passer på havresekken.

 

Men det var en ting som var veldig spesielt med vår sak.

I forhold da til andre saker han hadde jobbet med.

Det var at saksbehandler som hadde veiledet oss i å hvordan bygge muren.

At hun fullstendig ble oversett av andre.

Det mente denne saksbehandleren at da var nok ikke Kaja Aubert Lange veldig ansett blant de andre?

Hun var som den «stygge» andungen i avdelingen.

Sikkert gjort tilsvarende feil, som hadde satt PBE i et dårlig lys mente nevnte mann.

En "løs kanon på dekk!"

 

For når de første hadde sagt ja, gå tilbake på dette var ikke vanlig.

Vår mann som vi fikk kontakt med, mente at nok Kaja Aubert Lange var som den stygge Andungen i H. C. Andersen eventyr på avdelingen i PBE.

På mange måter kan en si at PBE er en giftig offentlig forvaltning.

 

Det Kaja Aubert Lange ble sett som en for svak person å håndtere oss.

Derfor måtte det noen «krigere» til!

 

Han mente at det var ingen grunn for oss å rive, denne saken var til vår fordel.

Av to – tre grunner.

At naboene har skrevet under, vi har fått veiledning av PBE.

Men det viktigste, når saken drar på.

Så vil det vise seg at det skulle ha gitt oss dispensasjon da overskridelsen er bagatellmessig.

Det er snakk om kun på tegnebrettet, for når en kommer inn på vår eiendom.

Så er det vi har bygget og laget, en forbedring av eiendommen.

Da vil hele saken falle i fisk når PBE fortsetter med sin heksejakt på oss!

 

Dette er en tapt sak for PBE så lenge vi ikke river, da må de til slutt godkjenne det vi har bygget.

Vi akter ikke å gjøre eller foreta oss noe heller!

Tror nok det var en ledelse at vi traff han, vi var som sagt ikke klar over hvor ille PBE og det offentlige har behandlet oss gjennom mange år.

De har bryte Norsk Lov konstant, og løyet utenom.

Det verste i vår sak, var at det er utallige gode relevante spørsmål som aldri er besvart. 

Dette skulle vært oppfanget av Fylkesmannen, Sivilombudsmannen, Domstolene eller Oslo Byråd. 

Dette viser at hele den offentlige forvaltning er korrupt og forsvarer hverandre. 

Dette er så ille mente nevnte mann.

At saken vår er åpenbart makt- og myndighets misbruk/overgrep. 

 


 

Det har vært en bratt læringskurve.

Vi trodde blindt på Plan- og bygningsetaten.

Men de lyver, og holder oss for narr, konstant.

De lyver, svarer ikke på spørsmål.

Vi skjønte og var ikke klar over at de som en offentlig forvaltning er pliktig å svare oss.

Dette har de unnlat å gjøre i alle de år.

Så er det også mega trist og meget kritikk verdig at ingen offentlige etater har fortalt oss dette.

Det var først da vi var klar over at det er en plikt de har, og vi har en rettighet å få klare svar, når vi spør!

Forhåndskonferanse og dialog er det pliktig å gi oss anledning til.

Dette har vi etterspurt, samt befaring.

Dette har PBE fullstendig dritte i.

Trist å se en slik offentlig forvaltning som overhode ikke er interessert å følge Norsk Lov, men lyver og fordreier virkeligheten!

 

De statlige og kommunale overgrepene er fullstendig galskap da straffen for bagatellmessige overskridelser er helt gått av hengslene hos PBE, Oslo!

 

Veldig spesielt i saken vår, det var en X saksbehandler som jeg har valgt å ikke oppgi navnet på. 

Jeg lar han være en anonym person.

Han så veldig fort at Plan- og bygningsetaten hadde systematisk unnlat å svare oss. 

Dette er ulovlig. 

Klart brud på forvaltningsloven.

Derfor er alle vedtak og domfellelser imot oss egentlig ugyldige, og ikke verd engang papiret de er skrevet på.

 

 

Det er terrorvirksomhet de driver med, hvis du ikke vil innrette deg! Dette ligner Nord Korea!


Her er oversikten over bøter de truer med for bagatellmessige overskridelser. Dette er både urettferdig, meningsløst og gale Mathias de lux!

 

 

Etter vi fikk kontakt med en tidligere saksbehandler, som virkelig gjorde oss oppmerksomme på at PBE har til gangs bryte forvaltningsloven ved å unnlate å svare på våre spørsmål egentlig igjennom hele den lange og tunge prosessen med Plan- og bygningsetaten her i Oslo.

 

Tenk her, vi har noen minimale overskridelser. Men får de sterkeste, heftigste og kraftiges trusler.

Les her:

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2021037609&fileid=9309086

 

Hvordan er det mulig å true oss med bøter på til sammen 285.000, - kr.

Dette bare for 1 år, hvor i Nord Korea er vi må jeg spørre meg selv.

 

Hvordan er slike ting mulig? Her blir det en straff egentlig for å ha kjørt i 55 kmt i 50 sonen. Der straffen blir som vi har kjørt i 150 kmt?

Hele lovverket sier at slik har en ikke lov å gå frem, men PBE bare kjører på.

Dette er terror imot en familie, og slik ting skal en ikke godta vel?

 

Men det som virkelig opprører meg etter denne avsløringen, det er at de andre offentlige instanser ikke har gjort jobben sin.

De skulle ha avdekket dette, både Sivilombudsmannen, Fylkesmannen (nå Statsforvalter), og domstolene. Men hva gjør de? Forsvarer PBE på deres premisser. Dette er det offentlige Nord Korea? Nei Norge!!!!!!!!!

Hvordan er det mulig at dette skal bli slik?

Her gjør PBE alle feil som det er mulig å gjøre?

 

Først veileder de oss, så angriper de oss når vi har bygget som de sa.

Det er greit at de ber oss søke på nytt, når vi i utgangspunktet skulle ha søkt.

Men så gjør de alt for å være mest mulig vanskelige ovenfor oss.

De kommer med bøter på 285.000, - kr bare for dette året, til nå.

Hva skal en si til et slikt kommunalt overgrep og terror imot et totalt uskyldig ektepar?

 

Det virkelig både skremmer meg og gjør meg opprørt at i realiteten må en finne ut det selv hva det offentlige gjør feil med deg.

 

Hvis ikke, så burde det ha vært slik.

Hvis en avdekker feil og mangler selv, at en burde og skulle fått penger igjen for den urett og overgrep enn er blitt utsatt for!

 

Anonym mente også at (X saksbehandler) at når Fylkesmannen (Nå Statsforvalter), Oslo Tingrett, Oslo Byrett og andre offentlige instanser som Sivilombudsmannen ikke har «oppdaget» at her er det gått saksbehandlings feil. Så vitner det om at vi er blitt utsatt for et samlet makt- og myndighetsmisbruk.

Det som var meget spesielt med vår sak, det var at vi hadde fått veiledning å bygge muren.

Allikevel behandlet de oss så hardt, dette mente Anonymous (X saksbehandler) var hårreisende og utilbørlig!
Mvh

Berit Nyland Christensen og Jan Kåre Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo

Ingen kommentarer: