søndag 2. mai 2021

Nr. 2855: Plan- og bygningsetaten har bryte loven, men dessverre ble dette ikke «oppdaget» før vi fikk en fagmann til å se på saken!

 Nr. 2855:

Plan- og bygningsetaten har bryte loven, men dessverre ble dette ikke «oppdaget» før vi fikk en fagmann til å se på saken!


https://blog.janchristensen.net/2019/09/nr-2553-snakket-med-en-som-selv-har-vrt.html


Læren om myndighetsmisbruk bygger på noen ulovfestede regler som setter grenser for hva forvaltningen kan vedta.

Etter disse reglene kan et forvaltningsvedtak bli ugyldig hvis det bygger på utenforliggende hensyn, det er begått usaklig forskjellsbehandling eller vedtaket virker sterkt urimelig.

 

Det er skremmende å se hvordan ting fungerer innforbi det offentlige her i Norge.

Vi har nå blitt klar over at PBE har bryte loven konstant ved å ikke svare på våre spørsmål som de er pliktig til å gjøre.

Den såkalte Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

 

Men det som er egentlig verre, er at ingen andre statelige institusjoner har «oppdaget» dette, hvorfor?

Det er fordi en har satt bukken til å passe havresekken.

Alle får penger av staten, og dermed er det slik at ingen som skal påse at det er noe feil. Tør, ønsker eller vil avsløre udugeligheten og redeligheten til Plan og bygningsetaten her i Oslo er lik null.

 

Når Plan- og bygningsetaten har bryte loven gjennom mange år med å unnlate å svare oss. Dette så en fagmann som vi fikk kontakt med veldig fort.

 

At ikke noen andre offentlige instanser har sett dette, vitner bare at det er kameraderi og mafiavirksomhet som det offentlige i Norge representerer i enkelte tilfeller.

Slik som oss som har fått saken behandlet gjennom det hele offentlige apparatet, som Oslo Tingrett, Sivilombudsmannen, Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen).

Det forteller om at alle vedtak imot oss er av det spekulere og kriminelle slaget.

 

Det PBE og det offentlige har gjort imot oss er tortur og manipulering.

Vi får veiledning hvordan bygge mur.

Vi får senerere høre at vi må søke, noe vi gjorde i 2016.

Så skal den rives.

Hvis ikke vanker bøter helt, helt hinsides.

Se her:

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2021037609&fileid=9309086

 

Hva skjer dersom dere ikke retter innen fristen?

 

Tvangsmulktene vedtatt 28. februar 2020 gis nye frister.

·En tvangsmulkt på kr 60 000 vil forfalle den 15. april 2021

 

·En tvangsmulkt på kr 80 000 vil forfalle den 1. juni 2021

 

·En tvangsmulkt på kr 100 000 vil forfalle den 1. juli 2021

 

Dersom dere retter de ulovlige forholdene innen fristen, vil dere unngå å måtte betale tvangsmulkt. Dette inkluderer også tvangsmulktensom forfalt 1. juni 2020 på kr45000. Dersom dere ikke retter de ulovlige forholdene innen fristen, vil tvangsmulkt innkreves uten ytterligere varsel.

 

Vennlig hilsen

Teknisk fagavdeling

Enhet for byggetilsyn Indre by

Astrid Myhra –enhetsleder

(sitat slutt.)

 

 

Det vi er blitt utsatt for er så mange lovbrudd og så ille, at ord ikke strekker til.

Det er veilederfeil, eller tjenestefeil.

Makt- og myndighetsmisbruk.

Forskjellsbehandling ++++ mange andre forhold.

Vi har selvsagt rent juridisk gjort noen feil, da vi ikke skulle tatt det for «god fisk» å bli veiledet av Kaja Aubert Lange muntlig.

Vi skulle ha undersøkt dette selv også. Men dette er nå historie.

Her er vår siste mail til PBE:

 

Sak 201610333, 201510929 og 201609223

 

Oslo 26/4.2021

 

Kopi Byrådsavdeling for byutvikling

Sak 20/3164  

 

Hei!

 

Vil komme med en liten korrigering.

 

Vi skulle selvsagt ha søkt før vi bygget.

Men vi bygget i god tro.

Da vi ble klar over dette, søkte vi.

 

Vi skulle ha søkt, men da vi søkte i 2016 skulle dere gitt oss dispensasjon da alle ting for dispensasjon var soleklart i vår favør.

Vi har bryte loven, ved å ikke søke.

Unnskyldningen for dette er at vi ble veiledet av dere, dog muntlig.

Men dere har også bryte loven flere ganger.

Bl.a. ikke å svare oss på spørsmål, ikke komme på befaring og ikke hatt møter med oss.

Rett og slett vært vanskelig ovenfor oss.

 

Når det er blitt slik som det er blitt.

Så mener vi det er kun en ting som er rett, og bra.

 

At dere gir oss dispensasjon, og den søknaden vi sendte inn i 2016.

Blir omgjort ifra en ulovlighetsak, til at vår bod, trapp og mur blir godkjent.

Samt at vi får anledning til enten å pusse muren og eventuelt legge noen fliser på den.

For å gjøre den penere og mer renslig.

 

Mvh

Berit og Jan Kåre Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo

 

 

 

Ingen kommentarer: