mandag 3. mai 2021

Nr. 2856: De statlige og kommunale overgrepene er fullstendig galskap da straffen for bagatellmessige overskridelser er helt gått av hengslene hos PBE, Oslo!

 Nr. 2856:

De statlige og kommunale overgrepene er fullstendig galskap da straffen for bagatellmessige overskridelser er helt gått av hengslene hos PBE, Oslo!

 

Veldig spesielt i saken vår, det var en X saksbehandler som jeg har valgt å ikke oppgi navnet på. 

Jeg lar han være en anonym person.

Han så veldig fort at Plan- og bygningsetaten hadde systematisk unnlat å svare oss. 

Dette er ulovlig. 

Klart brud på forvaltningsloven.

Derfor er alle vedtak og domfellelser imot oss egentlig ugyldige, og ikke verd engang papiret de er skrevet på.Det er terrorvirksomhet de driver med, hvis du ikke vil innrette deg! Dette ligner Nord Korea!


Her er oversikten over bøter de truer med for bagatellmessige overskridelser. Dette er både urettferdig, meningsløst og gale Mathias de lux!


 

Etter vi fikk kontakt med en tidligere saksbehandler, som virkelig gjorde oss oppmerksomme på at PBE har til gangs bryte forvaltningsloven ved å unnlate å svare på våre spørsmål egentlig igjennom hele den lange og tunge prosessen med Plan- og bygningsetaten her i Oslo.

 

Tenk her, vi har noen minimale overskridelser. Men får de sterkeste, heftigste og kraftiges trusler.

Les her:

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2021037609&fileid=9309086

 

Hvordan er det mulig å true oss med bøter på til sammen 285.000, - kr.

Dette bare for 1 år, hvor i Nord Korea er vi må jeg spørre meg selv.

 

Hvordan er slike ting mulig? Her blir det en straff egentlig for å ha kjørt i 55 kmt i 50 sonen. Der straffen blir som vi har kjørt i 150 kmt?

Hele lovverket sier at slik har en ikke lov å gå frem, men PBE bare kjører på.

Dette er terror imot en familie, og slik ting skal en ikke godta vel?

 

Men det som virkelig opprører meg etter denne avsløringen, det er at de andre offentlige instanser ikke har gjort jobben sin.

De skulle ha avdekket dette, både Sivilombudsmannen, Fylkesmannen (nå Statsforvalter), og domstolene. Men hva gjør de? Forsvarer PBE på deres premisser. Dette er det offentlige Nord Korea? Nei Norge!!!!!!!!!

 

Sluttkommentar:

 

Hvordan er det mulig at dette skal bli slik?

Her gjør PBE alle feil som det er mulig å gjøre?

 

Først veileder de oss, så angriper de oss når vi har bygget som de sa.

Det er greit at de ber oss søke på nytt, når vi i utgangspunktet skulle ha søkt.

Men så gjør de alt for å være mest mulig vanskelige ovenfor oss.

De kommer med bøter på 285.000, - kr bare for dette året, til nå.

Hva skal en si til et slikt kommunalt overgrep og terror imot et totalt uskyldig ektepar?

 

Det virkelig både skremmer meg og gjør meg opprørt at i realiteten må en finne ut det selv hva det offentlige gjør feil med deg.

 

Hvis ikke, så burde det ha vært slik.

Hvis en avdekker feil og mangler selv, at en burde og skulle fått penger igjen for den urett og overgrep enn er blitt utsatt for!

 

Anonym mente også at (X saksbehandler) at når Fylkesmannen (Nå Statsforvalter), Oslo Tingrett, Oslo Byrett og andre offentlige instanser som Sivilombudsmannen ikke har «oppdaget» at her er det gått saksbehandlings feil. Så vitner det om at vi er blitt utsatt for et samlet makt- og myndighetsmisbruk.

Det som var meget spesielt med vår sak, det var at vi hadde fått veiledning å bygge muren.

Allikevel behandlet de oss så hardt, dette mente Anonymous (X saksbehandler) var hårreisende og utilbørlig!

 


 

Ingen kommentarer: