torsdag 13. mai 2021

Nr. 2862: Mail til Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup vedrørende Plan- og bygningsetaten her i Oslo!

Nr. 2862:

Mail til Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup vedrørende Plan- og bygningsetaten her i Oslo!


 https://blog.janchristensen.net/2021/06/nr-2877-mail-til-kommunal-og.html

Bilde av Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

 


Mailen som er sendt til Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup:

 

Til Kommunal- og moderniseringsdepartementet!

Oslo 13/5.2021

 

Ved Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

 

Kopi Byrådsavdeling for byutvikling

Sak 20/3164  

 

For oss er det ufattelig at det er lov for Plan og bygningsetaten holde på med å bryte Norsk lov ovenfor oss. Der de ikke engang vil svare oss.

Etter forvaltningsloven er de lovpålagt å svare oss, noe de ikke vil, ønsker eller gjør.

Uten noen griper inn, og gjør noe med saken!

De ønsker nå å knekke oss som familie med bøter og tvangsinnkreving.

Men dette har de ikke lov til etter Norsk lov så lenge de ikke har svart oss på spørsmål. Og det er kun snakk om enkle spørsmål som de ikke vil svare på!!!!

 

Det at vi blir slik behandlet av Plan- og bygningsetaten her i Oslo, der de selv bryter Norsk lov for å «ta» oss, er noe en finner gjennomført og «vanlig» praksis i totalitære stater!

 

Når jeg ser tilbake på denne kampen som det er blitt imot Plan- og bygningsetaten her i Oslo.

Så må jeg si at det er mange områder som gjør at jeg kan si at PBE har et stort, stort forklaringsproblem ovenfor oss.

Samt at deres mange lov overtredelse ovenfor oss (bryte Norsk lov).

Har igjen skapt mange negative ringvirkninger som PBE alene må ta konsekvensene for.

Men dessverre, deres makt- og myndighetsmisbruk har også blitt forsvart og beskyttet av andre offentlige instanser som er satt der for at slike klare og uforholdsmessige vedtak og pålegg ikke skal kunne skje i et demokrati som Norge.

Men PBE har til gangs vist at det som ikke skal skje, det skjer!

 

1.)                      De har bryte veilderplikt ved å veilede oss hvordan vi skulle bygge muren vår. Etterpå kreve oss å søke, for deretter måtte rive den.

 

2.)                      Det har bryte forvaltningsloven gjennom hele prosessen ved å ikke svare oss.

 

3.)                      Dernest det som egentlig er det verste, det er den store forskjellen de gjør på oss og alle andre.

 

 

Saken står slik at vi avventer på videre svar fra PBE.

Men de kjører bare på med bøter og trusler. Dette er psykopatisk oppførsel.

 

De har prøvd å drive med innkreving, som en trussel for å få oss til å rive bod, trapp og mur. Men her kommer de ikke langt, da så lenge de ikke svare oss.

Så kommer vi ikke til å foreta oss noe som helst.

 

Når Plan- og bygningsetaten tror at vi er like dumme og naive som vi var da denne saken startet.

Da bygde vi muren etter deres anvisninger.

Da de sa den var kanskje ulovlig, og de ba oss bestille oppmåling.

Det gjorde vi. Som lovlydige borgere var vi på alerten for å komme det offentlige i møte.

Da de sa vi måtte søke, alt gjorde vi som de ba oss å gjøre.

De vi begynte å komme med spørsmål, og de ikke svarte.

Dette godtok vi DA, men ikke NÅ!

 

Det er nå en forandring, vi har funnet ut at PBE er lovovertredere.

At Fylkesmannen (nå statsforvalter), Sivilombudsmannen, Oslo Byråd og Oslo Tingrett har holdt med PBE som er lovovertredere.

Det vitner imot hele det offentlige apparatet som fremstår som direkte forsvarer PBE. Selv om de åpenbart har bryte Norsk Lov gjentatte ganger og over år!

 

Det er også mange andre forhold som denne saken har påført oss, som er noe som viser at PBE går ikke rett frem etter Norsk lov.

 

1.)  Denne saken har påført oss en stort økenomisk tap med å søke på nytt etter vi ble veiledet av Kaja Aubert Lange (ansatt i PBE og vår daværende saksbehandler i Oslo Kommune/PBE) hvordan bygge muren, som passer inn i terrenget i forhold til vårt hus og annen bebyggelse.

 

2.)  Rettsak som kostet mye penger.

 

3.)  Vi har brukt mye tid på denne saken med hensyn til skrivning og sette oss inn i regler og lovverket etc.

 

4.)  Naboforholdet med intriger og motsetninger er ikke heldig med slike saker. Selv om det var naboene i Stormyrveien som dessverre klaget på oss. Så skaper slike hendelser alltid intriger og et unødvendig dårlig naboforhold. Ikke bra i det hele tatt!

 

5.)  Andre forhold som også kunne vært nevnt.

 

Sluttkommentar:

 

Selv de enkleste og klareste spørsmål evner ikke og vil ikke Plan- og bygningsetaten svare på.

(Plan- og bygningsetaten her i Oslo.)

 

Det er så ille at ord ikke strekker til.

Ikke engang hvorfor godkjente de vår og naboens skråning som ligger en ½ meter lengre ut imot veibanen enn vår mur som såkalt ligger i veibanen?

Slik som det var før oss før vi bygget mur.

Hvorfor veiledet de oss til å bygge muren, men vil at vi skal rive den NÅ?

Slike enkle spørsmål får vi ikke svar på engang, trist!

 

Tenk, dette er en liten konflikt der PBE bryter Norsk lov helt bevist.

De prøver å flå oss, og dette er Norge 2021, trist!

At en etat skal få lov å holde på slik, uten noen griper inn.

Det er en følelse av at en bor i Nord Korea, ikke Norge.

Vi har tross alt kun bygget noe på vår egen eiendom som vi har kjøpt og betalt for.

At myndighetene som her, PBE.

Skal få lov å bryte Norsk lov, for deretter å flå oss.

Det er imot alle rettsprinsipper og uforholdsmessig imot det som her blir påstått å være vår feil her.

Hvis dette ikke blir stoppet.

Og noen gjør noe med PBE, så er det virkelig leit.

Håper å høre fra dere på en konstruktiv og god måte.

Vil også si til avslutning.

Før godtok vi at det at vi ikke fikk svar. Trodde nesten det var normalen, da vi tross alt ikke var klar over alt det vi er klar over i dag.

Men det gjør vi ikke lengre, da vi er blitt klav over at etter forvaltningsloven er de lovpålagt å svare oss!

Plan- og bygningsetaten har bryte Norsk lov med flere forhold, som gjør dem til å være kriminelle.

De som bryter Norsk lov, de er lovbrytere, og lovbrytere er kriminelle!

 

https://blog.janchristensen.net/2021/05/nr-2857-bygnings-ingeniren-som-vi-var-i.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/05/nr-2858-vart-svar-til-plan-og.html

 

https://www.sokelys.com/ellvill-nabokrig-mellom-christensen-og-naboene-i-stormyrveien-4-og-6-om-parkering/

 

https://blog.janchristensen.net/2021/05/nr-2856-de-statlige-og-kommunale.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/05/nr-2855-plan-og-bygningsetaten-har.html

 

https://blog.janchristensen.net/2019/09/nr-2553-snakket-med-en-som-selv-har-vrt.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/04/nr-2853-nok-et-skriv-til-plan-og.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/04/nr-2848-plan-og-bygningsetaten-prver-na.html

 

https://www.youtube.com/watch?v=vWdjLznlhKw

 

https://www.youtube.com/watch?v=zF4dmJRuO6Y&t=39s

 

https://www.youtube.com/watch?v=j3Ply5RQ6uI

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/main.asp?text=Krokstien+2+c&doSearch2=S%F8k+i+sak+

 

 

Ingen kommentarer: