søndag 29. september 2019

Nr. 2568: Forespørsmål om møte og befaring på eiendommen vår har vi nå spurt PBE!


Nr. 2568:
Forespørsmål om møte og befaring på eiendommen vår har vi nå spurt PBE!
Bilde av Marius Vamnes som er en meget underlig «skrue» som åpenbart er ugildet for oppgaven. Han sitter hos Fylkesmannen er den egentlig høyeste autoritet som de fleste ikke er klar over det.

Sender «stormenn» som Kjell Inge Røkke inn en klage om det er en eller to grunner for dispensasjon får de alltid medhold hos denne ugildet personen her. Mens vi, som vanlige arbeidsfolk, der er det nei, nei og atter et nei! 
Snakk om å gjøre forskjell på folk.

Jeg unner Røkke alt godt, men at vi skal få avslag der det kun er snakk om minimale overskridelser.
Mens hos Røkke er det astronomiske i forhold til våre, skjønner vi overhode ikke!


 
Mail sendt til Oslo kommune:

Forespørsmål om møte og befaring på eiendommen vår.
Oslo 29/9-2019

Angående Saksnr. 201908605, 201510929, 201610333 og 201609223

Hei!

Siden vi har spurt dere gjentatte ganger om heller å møtes å diskutere og forhøre oss om mulig løsning på disse sakene våre. Tror vi at møte og befaring vil være på sin plass enn at dere sitter bak deres PC og opptrer verre enn nettroll som tross alt ikke har makt, som dere har.

Vi anser alt det som dere holder på med som myndighetsmisbruk og maktovergrep da de vedtektene dere kommer med ikke har sin rot i virkeligheten og den forståelse vi har av både lovverket og de faktiske forholdene. Da vi står så langt ifra hverandre, mener og tror vi er det mest hensiktsmessig med befaring der dere forklarer hvorfor vi skal rive en mur som er mer «lovlig» nå enn den skråning vi hadde før som lå mer ut i veibanen enn muren vår nå gjør. Vi fatter virkelig ikke hva dere holder på med noen områder.
Hva er problemet med alt annet? Vi skjønner ikke at hvorfor alle andre får dispensasjoner i alle forhold, og der som hos oss det er minst påkrevd. Dette skal rives, helt, helt uforståelig og ikke noe annet enn et myndighetsovergrep slik vi ser det!

I våre øyne har dere ikke bare et «tunnelsyn», men ønsker å sabotere og ødelegge det pene og funksjonelle vi har bygget som er til gunst for alle og ikke til sjenanse eller problem for noen. Alle kriterier for å gi dispensasjon er i vårt tilfelle milevis innenforbi dette der dispensasjon skal og bør gis.

Manglende forståelse av regelverket og manglende praksis av loven!

Er det lov for myndigheter, stat, kommune og rettsvesen å gjøre alt de vil?

Det som er viktig å forstå med lovverket er at det er noe som veier mer enn andre. Når en snur dette på hode, så blir alt feil.

F.eks. i en matrett hvis en skal ha 1 dl sukker og 2 kg hvetemel. Snur enn dette om, så blir det en mislykket matrett. Slik er det vi opplever at loven og fortolkningen blir brukt imot oss av det offentlige. Da står en der og har ingen mulighet å vinne frem da hele det offentlige apparat beskytter og verner om hverandre. Dette er ikke noe annet enn makt- og myndighetsmisbruk.
Med Loven i hånd mistolker de loven imot oss. Vi står der og opplever igjen og igjen et myndighets- og maktmisbruk imot oss!
De evner å vektlegge det som er "ubetydelig" som "dødsviktig!".
Det som er kjempeviktig, det overser en totalt.

Med andre ord, Norge er i dessverre i enkelte tilfeller som en røverstat, dette burde få alle til å våkne opp. Spesielt politikere og de som skal styre regler og forordninger her i Norge.

Selvfølgelig trenger vi et sterkt og klart lovverk som skal følges.
Men når en skyver på lovparagrafer og det som skal veies mest blir totalt oversett og ikke vektlagt. Hva da?
Samtidig lar en alt annet passere, men som i vårt tilfelle der de såkalte lovovertredelsene er minimale, hva da?

I vårt tilfelle blir overhode ikke paragrafen om dispensasjon lagt vekt på når overskridelsene er minimale. Hvorfor ikke?
Men det som ikke betyr noe, noen cm ekstra ut imot veien som ikke har noen praktisk betydning, blir og er det eneste som betyr noe.
Her skyver en egentlig paragrafene slik at det som er viktig, blir oversett. Mens det som ikke er vesentlig viktig, det blir overdrevent lagt vekt på!

Vi har gang etter gang ønsket møter og felles befaring. Dette vil dere ikke, men operer som noen nettroll bak sin PC, dette er fakta og meget trist.

Se her for eksempel:


Det er denne lovparagrafen som skulle vært anvendt hos oss, og når naboer får lov å utnytte tomten som 57 ganger mer enn oss. Da er det helt, helt uforståelig at vi blir behandlet på denne måten. Det er trist og ondt.


Det er to vilkår som begge må være oppfylt for å få dispensasjon:

1.)   Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt.

2.)   Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering

1.)  Når f.eks. muren vår blir mer «lovlig» nå enn hva som det var før med en skrånende tomt og sørpete som lå en 70 – 80 cm fra veibanen. Mens vår mur ligger 1meter fra veibanen. Så er det faktisk slik at det er den skrånede tomten som er mest «ulovlig!».

2.)  Det er kun fordeler med det vi har bygget. Da ligger våre prosjekter milevis innforbi å gi oss dispensasjon, da skal det gis dispensasjon.

At ingen vil gi oss dette, viser bare hvilken ondskap og urettferdighet som ligger bak den kampen dere har kjørt imot oss som er helt, helt hinsides all rettferdighet og anstendighet av det offentlige å gjøre!

Her er det åpenbart mennesker som søker oppmerksomhet og som opptrer som «drama-dronninger» som holder på slik der gjør slik vi ser hele saken!
Det er virkelig ille!

Ønsker derfor møte og befaring!


Mvh
Jan Kåre og Berit N Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo
Tlf.: 99598070


fredag 27. september 2019

Nr. 2567: Manglende forståelse av regelverket og manglende praksis av loven!

Nr. 2567:

Manglende forståelse av regelverket og manglende praksis av loven!

Oslo 27/9-2019

Sendt til noe politikere!

Er det lov for myndigheter, stat, kommune og rettsvesen å gjøre alt de vil?

Det som er viktig å forstå med lovverket er at det er noe som veier mer enn andre. Når en snur dette på hode, så blir alt feil. 

For eksempel i en matrett hvis en skal ha 1 dl sukker og 2 kg hvetemel. Snur enn dette om, så blir det en mislykket matrett. 
Slik er det vi opplever at loven og fortolkningen blir brukt imot oss av det offentlige. Da står en der og har ingen mulighet å vinne frem da hele det offentlige apparat beskytter og verner om hverandre. Dette er ikke noe annet enn makt- og myndighetsmisbruk.

De evner å vektlegge det som er "ubetydelig" som "dødsviktig!".
Det som er kjempeviktig, det overser en totalt.


Med Loven i hånd mistolker de loven imot oss. Vi står der og opplever igjen og igjen et myndighets- og maktmisbruk imot oss!
Med andre ord, Norge er i dessverre i enkelte tilfeller som en røverstat, dette burde få alle til å våkne opp. Spesielt politikere og de som skal styre regler og forordninger her i Norge.

Selvfølgelig trenger vi et sterkt og klart lovverk som skal følges. Men når en skyver på lovparagrafer og det som skal veies mest blir totalt oversett og ikke vektlagt. Hva da?
Samtidig lar en alt annet passere, men som i vårt tilfelle der de såkalte lovovertredelsene er minimale, hva da?

I vårt tilfelle blir overhode ikke paragrafen om dispensasjon lagt vekt på når overskridelsene er minimale. Hvorfor ikke? Men det som ikke betyr noe, noen cm ekstra ut imot veien som ikke har noen praktisk betydning, blir og er det eneste som betyr noe. Her skyver en egentlig paragrafene slik at det som er viktig, blir oversett. Mens det som ikke er vesentlig viktig, det blir overdrevent lagt vekt på!

Slik som disse «nettrolene» holder på med å angripe oss gang eter gang bak sin egen PC, der de ikke vil møte oss. Vitner om mennesker som er meget lave!

Vi har gang etter gang ønsket møter og felles befaring. Dette vil de ikke, men operer som noen nettroll bak sin PC, dette er fakta og meget trist.

Se her for eksempel:Sluttkommentar:

Det er denne lovparagrafen som skulle vært anvendt hos oss, og når naboer får lov å utnytte tomten som 57 ganger mer enn oss. Da er det helt, helt uforståelig at vi blir behandlet på denne måten. Det er trist og ondt.

Det er to vilkår som begge må være oppfylt for å få dispensasjon:

1.)   Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt.

2.)   Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering

1.)  Når f.eks. muren vår blir mer «lovlig» nå enn hva som det var før med en skrånende tomt og sørpete som lå en 70 – 80 cm fra veibanen. Mens vår mur ligger 1meter fra veibanen. Så er det faktisk slik at det er den skrånede tomten som er mest «ulovlig!».
2.)  Det er kun fordeler med det vi har bygget. Da ligger våre prosjekter milevis innforbi å gi oss dispensasjon, da skal det gis dispensasjon.

At ingen vil gi oss dette, viser bare hvilken ondskap og urettferdighet som ligger bak den skitne kampen det offentlige kjører imot oss som er helt, helt hinsides all rettferdighet og anstendighet av det offentlige å gjøre!

Her er det åpenbart mennesker som søker oppmerksomhet og som opptrer som «drama-dronninger» som holder på!
Det er virkelig ille!

Se her for mer informasjon.