onsdag 4. september 2013

Nr. 682.: Nordens «største» Evangelist Frank Mangs ble selv skilt – levde enslig resten av livet – et forbilde enn i dag!

Nr. 682:

Nordens «største» Evangelist Frank Mangs ble selv skilt – levde enslig resten av livet – et forbilde enn i dag!

Bilde av Nordens «største» Evangelist Frank MangsHan var gift, fikk to barn, ble skilt, levde enslig resten av livet som Guds ord sier bla. I 1 Kor. 7. 10 De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille sig fra sin mann; 11 men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike sig med sin mann - og at en mann ikke skal skille sig fra sin hustru.

Hva skal en troende en som er kristen gjøre etter et samlivsbrudd? Enten forlike seg eller leve alene: 1 Kor. 7. 10 De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille sig fra sin mann; 11 men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike sig med sin mann - og at en mann ikke skal skille sig fra sin hustru.

Hvor lenge varer ekteskapet? Livet ut eller til den andre dør: Rom. 7. 2 Den gifte kvinne er jo ved loven bundet til sin mann så lenge han lever; men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til mannen. 3 Derfor skal hun kalles en horkvinne om hun, mens mannen lever, ekter en annen mann; men dersom mannen dør, er hun fri fra loven, så hun ikke blir en horkvinne om hun ekter en annen mann.

Har noe lov å gifte seg med en fraskilt? Nei, gjør en det så får en samme dom som den gjengiftede, og lever i hor. Lukas 16. 18 Hver den som skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en annen kvinne, han driver hor, og hver den som gifter sig med en kvinne som er skilt fra sin mann, han driver hor.

Hvordan gå frem overfor de som er gjengiftet som troende eller gift med en fraskilt, hva sier skriften? Vi skal tale de til rette, først i enerom, dernest ta en eller to med oss. Og omvender de seg ikke da, skal det legges frem for menigheten før de støtes ut! Matt. 18. 15 Men om din bror synder mot dig, da gå bort og irettesett ham i enrum! hører han på dig, da har du vunnet din bror; 16 men vil han ikke høre, da ta ennu en eller to med dig, forat enhver sak skal stå fast ved to eller tre vidners ord. 17 Men hører han ikke på dem, da si det til menigheten! men hører han heller ikke på menigheten, da skal han være for dig som en hedning og en tolder. Vedkommende er da som en hedninge og verre en det da vi ikke engang skal spise i sammen med vedkommende. 1 Kor. 5. 9 Jeg skrev til eder i mitt brev at I ikke skulde ha omgang med horkarler - 10 jeg mente ikke i almindelighet horkarlene i denne verden eller de havesyke og røverne eller avgudsdyrkerne, ellers måtte I jo gå ut av verden; 11 men det jeg skrev til eder, var at I ikke skulde ha omgang med nogen som kalles en bror og er en horkarl eller havesyk eller avgudsdyrker eller baktaler eller dranker eller røver, så I ikke engang eter sammen med ham. 12 For hvad har vel jeg med å dømme dem som er utenfor? dømmer ikke også I bare dem som er innenfor? 13 men dem som er utenfor, skal Gud dømme. Støt da den onde ut fra eder!

Artikkel fra Vårt Land: Mannen som vekket Oslo

«Frank Mangs er en av 1900-tallets største Gudsmenn. Hadde han levd og bodd i USA, ville han vært en verdensevangelist», er Billy Grahams beskrivelse av finlandssvensken som skal ha ført 100.000 nordmenn til Jesus.

Mangsvekkelsen startet 8. oktober for 75 år siden, og varte fram til krigsårene. Men hvem var egentlig Mangs, og hvorfor klarte han å vekke 30-tallets mennesker? Populære møter

– Mangsvekkelsen betød enormt mye for Oslo, men også utenfor hovedstaden. Og Misjonsforbundet fikk gleden av å stå midt oppe i den, forteller rektor på Ansgarskolen i Kristiansand, Bjørn Øyvind Fjeld.

Kort fortalt startet vekkelsen i Norge med et søndagsmøte i Oslo misjonskirke Betlehems møtelokaler, som den gang lå i Mariboesgate i Oslo. Etterhvert som ryktet om Mangs begynte å spre seg, ble møtene så populære at et kjempetelt med plass til 4.000 mennesker ble satt opp ved Trikkestallene på Majorstuen i Oslo. I perioder ble det avholdt møter seks dager i uken, og både kirkefremmede og folk som tilhørte andre kirkesamfunn enn Det norske misjonsforbund deltok.

Amerikansk innflytelse

Mangs var imidlertid populær også utenfor Norge. Ikke minst i hjemlandet Finland, i Sverige, der han holdt store møteserier i flere av de store byene. Men også i USA. – I Chicago fylte han Moodykirken, og sto midt i en voldsom vekkelse også der. Mangs var sterkt preget av den amerikanske forkynneren A.B. Simpson, som var en av de mest innflytelsesrike forkynnerne ved århundreskiftet og utover, forteller Ivar Øvergaard.

Øvergaard vokste opp i Betlehem, og var siden pastor der. I dag er han pastor i Misjonskirken i Stavanger. Denne menigheten feirer i år 70-årsjubileum, og er en direkte avlegger av vekkelsen som fant sted på 30- og 40-tallet. Selv om Øvergaard er for ung til å huske Mangsvekkelsen, har han møtt Mangs flere ganger.

Dynamisk taler

– Hva var det ved Mangs som fengslet? – Frank Mangs hadde en ufattelig evne til å være poengtert, kortfattet, dynamisk og intellektuell i sin tilnærming. Samtidig hadde han en voldsom evne til å treffe folk midt der de var i sine daglige liv.

Øvergaard husker blant annet godt hva han tenkte da Frank Mangs deltok i programmet «Dette er ditt liv» med Anny Skaug og Harald Tusseberg. – Da han sto sammen med dem på scenen, slo det meg at det var en åndsatomsfære ved Mangs. Han hadde en myndighet som var det vi kan kalle «low key» - selv om han var dramatisk var han ikke en som direkte spilte på følelsene dine. Han hadde en lavmælt måte å tale på, og en sjelden fortellerevne. Mangs favnet absolutt alle, og fikk ørene til unge mennesker like mye som eldre, forteller Øvergaard.

Pinsevenn-trekk

Det blir sagt at Mangs bidro til større åpenhet for karismatiske innslag i Misjonsforbundet. – Misjonsforbundet har en stor Plymouthtradisjon, og endel av de eldre var ikke like glad for pinsetrekkene som kom inn med Frank Mangs, sier Ansgar-rektor Fjeld. – Spesielt i Sverige var Misjonsforbundet relativt konservativt og litt stivt, og det var endel drøftelser om hvorvidt Mangs hørte hjemme i dette miljøet. Han reiste også mye blant pinsevennene i Sverige og Norge, men hele tiden var han en økumenikkens mann, forteller Øvergaard.

Han mener bestemt at Mangs hadde et karismatisk element i seg.

– Mangs hadde et veldig klart syn på at tro er et åndelig liv. Jeg husker godt at jeg satt på galleriet i Betlehem på 60-tallet, da han snudde seg mot forsamlingen og sa «har ni glemt at feire halleluja her i Betlehem?». Han opplevde nok at forsamlingen var ganske stiv, sier Øvergaard.

Magesår og ensomhet

Mangs arbeidet som nevnt samtidig i fire land, Sverige, Norge, USA og Finland. Og allerede i siste halvdel av 30-tallet begynte Mangs å kjenne seg sliten. Han så lite til sin kone Karin og deres tre barn Runar, Margaretha og Christian.

I 1947 ble han sendt på sykehus med blødende magesår etter en møteserie i New York, og etterpå fulgte et langt opphold på Lovisenberg sykehus i Oslo.

Det var her Mangs begynte å skrive sin bok om livet - Sangen om Livet.

«Jag var tvungen att bli sjuk för att jag skulle få tid att leva. Det är en sak att se livet och försöka beskriva det för andra, en annan sak är att själv få tid att leva. Jag måste bli sjuk och ensam och få den där lappen på dörren för att jag åtminståne för en tid skulle få möjöighet att drunkna i livet,» skriver Mangs.

Skilsmisse

En tid senere flyttet også Mangs og fru Karin fra hverandre. Mangs følte seg mer ensom enn noen sinne. «Utåt var jag alltjämt en efterfrågad evangelist. Men inom mig var jag ensam. Ohyggligt ensam,» uttalte Mangs.

I kretsen rundt ham ble skilsmissen fortiet, og Mangs opplevde dette som at han ikke egentlig angikk noen.

Øvergaard beskriver imidlertid Frank Mangs forkynnelse blir som spesielt ærlig og livsnær.

– Mangs snakket mye om livet i den hellige ånd. Da jeg var ung og skulle ordineres til tjeneste, samlet han en gruppe blivende pastorer, og fortalte oss om hvordan hans sjelsliv hadde svingt mellom øverste topp og dypeste dal. Som unge pastorer ble vi sterkt grepet av Mangs og det han vitnet om sitt åndelige liv med gud, forteller Øvergaard.

Mediepersonen Mangs

«Frank Mangs har ikke hatt en lett vei å gå. Han kunne ha blitt bitter. I stedet har han ikke bare bevart troen, men i Guds hender blitt en profet i vår egen tid, en bærer av hellig ild, stadig fornyet gjennom stadig på ny å ha overgitt seg til Herren,» sier Margareta Malmgren om Mangs. For samtidig som Mangs trappet ned på offentlige opptredener, følte Mangs at han kunne ha en oppgave sjelesørger. Han ble en aktiv skribent innen dette feltet, og ga ut det evangeliserende tidsskriftet «Ordet» i Finland, som skulle nå ut til kretser som hadde fjernet seg fra kirken og kristenheten. I Sverige begynte Mangs å skrive artikler i flere aviser. Blant annet hadde han i 23 år en egen spalte i Svenska Journalen der han svarte på leserspørsmål under vignetten «I förtroende». De siste årene av livet fikk Mangs oppleve en ny offentlighet i en egen TV-serie. Her talte han og svarte på titter-spørsmål.

– Mangs ble en av de aller mest brukte kommentatorer innen svensk media. Han var kommentator, en som man spurte til råds, og en som svarte på enkle spørsmål som vanlige mennesker hadde, forteller Ivar Øvergaard.

Synlige resultater

I Oslo er resultatene etter Mangs fremdeles synlige. Utestedet Cosmopolite bebor idag stedet som Betlehem åpnet som menighetslokaler i 1938 i Møllergaten 26. Stedet hadde 1700 sitteplasser. Noe som var helt nødvendig, da Betlehem hadde vokst fra kraftig på svært kort tid. I dag holder Betlehem til i Geitmyrsveien i Oslo, men er i ferd med å bygge en splitter ny kirke på Abildsø i bydelen Østensjø.

Den enorme veksten har likevel også ført til store utfordringer for de menighetene som hadde fått mangedoblet sine medlemstall.

– Når hovedtyngden av mennesker velger Gud i en bestemt alder av livet, så vandrer denne generasjonene gjennom livet med menigheten. Hvis menighetene ikke får påfyll, blir dette et problem. Og alle menighetene som opplevde vekkelsen har hatt store utfordringer med dette, da de som ikke tilhørte gruppen kunne føle seg litt fremmede, medgir Øvergaard.

Sluttkommentar:

Selv den «beste» kan bli skilt, her er det minst to om det om enn skal lykkes. Men når skilsmissen er et faktum, hva da? Da gjelder det å holde tunga rett i munn, og ikke bli ledet av følelser og hva andre mener, men Guds ord.

Sal 119:105 Ditt ord er en lykte for min fot og et lys for min sti.

Sal 18:3 Herren er min klippe og min festning og min frelser; min Gud er min klippe, som jeg setter min lit til, mitt skjold og min frelses horn, min borg.

Sal 138:2 Jeg vil kaste mig ned foran ditt hellige tempel, og jeg vil prise ditt navn for din miskunnhets og din trofasthets skyld; for du har gjort ditt ord herlig, mere enn alt ditt navn.

Hva skal en da gjøre, spesielt du som mann? Be om at en blir ført sammen igjen eller leve enslig. Dette gjorde Frank Mangs, et forbilde og mønster for da andre troende. Skriften er så klinkende klar her. Enten forlike seg med sin første og rette hustru, eller leve enslig. Innleder enn et nytt forhold eller gifter seg med en fraskilt lever enn i hor! Er dette lett? Umulig for menneske i seg selv, fullt ut mulig for Gud, bare enn vil legge sitt liv og alt i Herren hender!

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-337-pinsevenner-og-karismatikere-er.html http://blog.janchristensen.net/2013/05/nr-599-bibelsk-rad-og-veiledning-til.html http://blog.janchristensen.net/2013/09/nr-684-bibelsk-rad-og-veiledning-til.html http://blog.janchristensen.net/2013/08/nr-656-gjengiftetde-forkynnere-er-et.html http://blog.janchristensen.net/2012/09/nr-506-gjengifte-helt-uproblematisk-nei.html http://blog.janchristensen.net/2013/04/nr-590-yvind-kleiveland-ble-skilt.html http://blog.janchristensen.net/2013/04/nr-583-evangelist-benny-hinn-gift-pa.html http://blog.janchristensen.net/2011/07/nr-155-hvorfor-angriper-du-herrens.html http://blog.janchristensen.net/2011/06/nr-149-hvem-er-de-falske-profetene-i.html http://blog.janchristensen.net/2010/09/nr-2_6535.html http://janchristensen.net/

Ingen kommentarer: