fredag 29. desember 2023

Nr. 3321: Johannes Brodwall, en av mange som er forulempet av Plan og bygningsetaten, Statsforvalter, Sivilombudsmann, Oslo Byråd og det offentlige!

 Nr. 3321:

Johannes Brodwall, en av mange som er forulempet av Plan og bygningsetaten, Statsforvalter, Sivilombudsmann, Oslo Byråd og det offentlige!

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/main.asp?text=vardeveien+3&doSearch2=S%F8k+i+sak+

https://www.noblad.no/johannes-trodde-han-satte-opp-lovlig-stottemur-na-ma-den-rives-foler-meg-lurt-og-far-ikke-sove/s/5-56-530984

 

Plan og bygningsetaten her i Oslo gir dispensasjon og godkjennelse til de med mer penger og anseelse enn andre nesten alltid.

Andre får dispensasjon og godkjennelse som er helt hinsides.

Mens andre for små og virkelig ubetydelige overskridelser blir behandlet som dritt av PBE og det offentlige.

 

Norske myndigheter gir milliarder, men oppfører seg som tyranner imot egne innbyggere!

 

Det er så ondt og meningsløst det som myndighetene driver på med.

Finnes null anstendighet. Her er det bygget en pen mur midt i egen hage.

At det er mulig å holde på slik mot egen befolkning.

PBE, Statsforvalteren og disse diverse instanser og etater, skjønner ikke hvordan de oppfører seg imot egne innbyggere.

For det er meget rigid og ond oppførsel!

Det er virkelig ganske merkelig at nordmenn sitter helt rolig, og lar udyktige politikere kjøre Norske borgere i grøften.

Dette er hverken mennesker eller dyr, men roboter styrt av mørke og tror de gjør jobben sin. Tyranner og overgripere!

Galskap og ondskap alt det som disse offentlige myndigheter driver på med!

 

Forunderlig at vi her i Norge godtar alt hva myndighetene gjør.

De er helt på bærtur. Nå må Johannes Brodwall leie en gravemaskin til å rive opp hele sin pene eiendom. Vandalisme og ondskap!

 

 

Her er en artikkel jeg skrev om Johannes Brodwall for en tid tilbake:

https://blog.janchristensen.net/2022/07/nr-3044-johannes-brodwall-i-vardeveien.html

 

 

Nr. 3044:

Johannes Brodwall i Vardeveien 3 har nå sendt sitt skriv til Oslo Byråd angående klage på PBE vanvittige og meningsløse pålegg om riving av mur!

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=202106020

https://blog.janchristensen.net/2022/03/nr-3001-de-statligekommunale.html

https://blog.janchristensen.net/2022/03/nr-2999-johannes-brodwall-ankeskriv-til.html

https://blog.janchristensen.net/2022/03/nr-2998-johannes-brodwall-ma-rive-mur.html

https://blog.janchristensen.net/2022/07/nr-3037-plan-og-bygninsetaten-vil-aldri.html

https://blog.janchristensen.net/2022/07/nr-3040-huseiere-i-vre-smestadvei-14-c.html

 

Bilde av Johannes sin pene hage og mur, fantastisk pen og funksjonell

 

 


Johannes Brodwall ble til dels veiledet av PBE å bygge mur

 

Han misforsto?

Uansett, muren som er bygget er til gunst for alle, helt meningsløst og direkte imot Norsk lov hvis han må rive.

Det er gale Mathias, får bare håpe og tro at han får beholde muren.

Samt, at han får medhold hos politikerne her i Oslo som kan få opp øynene for hva PBE holder på med, galskap!

 

Her er Johannes sitt skriv, veldig godt skrevet.

Vi følger med på denne saken, vår sak og saken i Øvre Smestadvei 14 C

 

Til byrådsavdeling for byutvikling vedrørende klage på avslag på dispensasjon for støttemur i Vardeveien 3a

 

Saksnummer 202106020 Innledningsvis vil vi gjerne si at vi har havnet i en situasjon vi ikke forventet og absolutt ikke ønsket. Basert på veiledning på telefon fra PBE anla vi støttemur på 1 meter som vi forsto til å ikke være søknadspliktig pga regelendringer som den blå-blå regjeringen innførte i 2015. Situasjonen har medført mye angst og søvnløse netter.

 

Vi kan ikke nyte synet av barnas lek i hagen uten å engste oss over at den kan bli tatt fra dem. Vi drømmer bare om et godt utfall slik at vi kan fokusere på livet videre Prosjektet har kostet oss mye innsats direkte og vi har videre investert i å gjøre en skråning med bare gress til en frodig oase med voksne trær og busker til glede for barn og insekter. Om sammenlignbare terrenginngrep Anlegget er mindre i omfang enn for eksempel en av våre nærmeste naboer i Vardeveien 2, i motsetning til det PBE hevder. Bildene som PBE legger ved fra denne eiendommen viser en støttemur på ca 1.5 m med fylling på ytterligere 1 m. Bak denne kan skimtes en ny støttemur i forbindelse med uteplass. PBE anser ikke muren for relevant, men jeg er ikke i stand til å forstå forklaringen på hvorfor. Vardeveien 2 har omfattende terrassering på flere områder og vårt prosjekt fremstår som minimalt sammenlignet med våre naboer. Det er mange flere tilsvarende anlegg i nærområdet og byen generelt. Vi har lagt ved en oversikt over 30 slike tiltak. Vi har ikke kapasitet til å undersøke alle enkelttiltakene, men mener at omfanget av eksempler både viser at tilsvarende terrenginngrep og i harmoni med nabolagets karakter.

 

Spesielt vil vi merke at PBE avviser sammenligningen med noen av våre nærmeste eksempler ettersom de er i forbindelse med avkjørsel. Det er korrekt at småhusplanen tillater avvik for dette, men ordlyden er "mindre avvik" for avkjørsel (vår fremheving) og sammenlignet er ingen av disse avvikene "mindre". Det er også ofte snakk anlegg utover det som er nødvendig for avkjørsel. Forskjellen i aksept av avvik til fordel for biler står ikke i forhold til den minimale aksepten for avvik for grønt, barn og insekter. Totalinntrykket er at vårt nabolag har mange terrenginngrep som er mer omfattende enn vårt eget. For legfolk virker det vilkårlig hva som tillates og hva som ikke gjør det. I en helhetsvurdering burde vårt tiltak være innenfor det burde gis dispensasjon Om brudd på veiledningsplikten Når det gjelder veiledningen er det korrekt som PBE fremsetter at vi fikk et skriftlig svar før vår telefonsamtale, men også før endringene i forskriftene i 2015.

 

Som nye huseiere var vi villfaret om forholdet mellom forskjellige veiledninger og forholdet mellom forskrifter og reguleringer. Det var derfor vi ringte. NOU 2019:5 fremhever at veiledning må gis etter forutsetningene til mottaker. Vi ønsket å handle i tråd med regelverket og handlet i beste tro for å skape et vakkert bidrag til området Vi mistenker at servicesenteret til PBE selv har besittet feil oppfatning om regelverket, da vi har hørt om flere som har fått tilsvarende feilaktig veiledning som oss selv. PBE innrømmer at informasjonen på nettsidene var misvisende og har til og med valgt å oppdatere denne nå. Det kommer ikke helt klart frem fra PBE sitt brev, men teksten i den røde rammen ble altså lagt til som en konsekvens av denne saken.

 

Nå står støttemuren der med et frodig hage. Støttemuren er knapt synlig for andre enn oss, alle naboer har samtykket til tiltaket og den frodige hagen bidrar til områdets småhuskarakter. Om vi skulle tvinges til å omgjøre den vil det være til stor kostnad, det vil utgjøre et stort inngrep i vegetasjonen og en sorg for vår familie. Og til hvilket formål? Hvilken verdi oppnår man ved å tvinge omgjøring av dette inngrepet gjort i god tro mens større inngrep i naboeiendommer har blitt godkjent? Vi er i en desperat situasjon og håper bystyret kan se seg enig i at dispensasjon bør innvilges. Vi bruker begrepet “rettsikkerhet” i denne saken, men hva betyr rettsikkerhet egentlig? Det betyr forskjellen på om noen som ble villedet skal ligge våken og grue seg til neste brev fra kommunen eller om man kan gå videre med livet og se på barnas hoppe på trampolinen og klatre i trærne uten å bekymre seg. Vi håper inderlig på et godt utfall.

 

Med vennlig hilsen Johannes Brodwall

Darija Sapozenkova-Hauge

 

Sluttkommentar:

 

Vanskelig å ikke se hvor direkte onde PBE og det offentlige er imot innbyggere her i Oslo.

Hva er meningen?

Alt er kun for å være kvalmen, stygg og mobbe.

Det er det det er, direkte mobbing.

https://no.wikipedia.org/wiki/Mobbing

 

Mobbing defineres vanligvis som negativ eller ondsinnet atferd, som gjentas og foregår over tid, i en relasjon som er preget av ubalanse i styrkeforholdet mellom partene – det vil si at den som blir utsatt for plagingen har vanskelig for å forsvare seg.

Mobbing regnes som et overgrep, og som en form for antisosial adferd.

 

Relaterte linker:

https://blog.janchristensen.net/2023/01/nr-3153-det-er-en-form-for.html

https://blog.janchristensen.net/2022/03/nr-3001-de-statligekommunale.html

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3104-det-er-trist-med-en-slik.html

https://blog.janchristensen.net/2022/02/nr-2984-pal-granberg-og-astrid-myhra.html

https://blog.janchristensen.net/2019/06/nr-2487-marius-vamnes-godkjente-frst.html

https://www.youtube.com/watch?v=iFla615rAEs&t=22s

https://www.youtube.com/watch?v=ezxitvpF0ss&t=20s

https://blog.janchristensen.net/2023/08/nr-3258-statsforvalteren-prver-straffe.html

https://blog.janchristensen.net/2023/04/nr-3209-plan-og-bygninsetaten-i-oslo.html

https://blog.janchristensen.net/2023/03/nr-3195-plan-og-bygningsetaten-her-i.html

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3064-plan-og-bygningsetaten-mener-at.html

https://blog.janchristensen.net/2022/07/nr-3037-plan-og-bygninsetaten-vil-aldri.html

https://blog.janchristensen.net/2022/03/nr-2999-johannes-brodwall-ankeskriv-til.html

https://blog.janchristensen.net/2022/03/nr-2998-johannes-brodwall-ma-rive-mur.html

 

tirsdag 26. desember 2023

Nr. 3319: De blir oppildnet og blendet av makt til å gjøre ondt, og påføre andre smerte og fornedrelse. Dette er Plan og bygninsetaten her I Oslo. Godt støttet opp av Statsforvalteren og andre offentlige instanser!

 Nr. 3319:

De blir oppildnet og blendet av makt til å gjøre ondt, og påføre andre smerte og fornedrelse. Dette er Plan og bygninsetaten her I Oslo. Godt støttet opp av Statsforvalteren og andre offentlige instanser!

 

Bilde av Byrådsleder, Eirik Lae Solberg, som nå ønsker forandring hos Plan og bygningsetaten her i Oslo.

Der han skal overstyre denne nedrige og i mine øyne, onde etat.

 

 


Hva er Sadisme?

Fra Wikipedia

Sadisme i klassisk forstand betegner en egenskap ved mennesker som opplever lyst eller tilfredsstillelse ved å ydmyke eller undertrykke andre eller å påføre dem smerte.

I nyere tid brukes begrepet også i forbindelse med blant annet BDSM og en sadomasochistisk minoritetskultur, som bygger på gjensidig frivillighet, hvor den ene part finner en masochistisk glede i å bli ydmyket, dominert eller påført smerte av sadisten.

(sitat slutt.)

 

Vi leser i Avisen Oslo følgende:

https://www.ao.no/boligdrommen-pa-kampen-ble-knust-overraskende-beskjed-gir-familien-nytt-hap-foles-absurd/f/5-128-696218

 

Byrådsleder, Eirik Lae Solberg har engasjert seg i denne saken.

Og Avisen Oslo skriver følgende:

Etter at Sanne fortalte familiens historie, ble nåværende byrådsleder, Eirik Lae Solberg (H), engasjert i saken.

Under valgkampen, før han ble valgt som Raymond Johansens erstatter, garanterte han overfor Avisa Oslo at han ville ta saken i egne hender dersom høstens kommunevalg endte med et byrådsskifte.

– Min holdning er at Plan- og bygningsetaten må instrueres til å godkjenne dette, fortalte han.

Nå har han gjort handlinger av sine ord. Tirsdag sendte han en instruks til Byutviklingsutvalget om at familiens forbud mot endringer på eiendommen må oppheves.

– Det føles nesten litt absurd. Det er lett å love ting og bli revet med i valgkampen, men det betyr at han er en mann av sitt ord, forteller Sanne.

Etter det Avisa Oslo kjenner til er det ventet at Byutviklingsutvalget følger byrådslederens instruks. I første kvartal neste år vil dermed bystyret foreta en endelig avgjørelse, noe som også anses å få samme utfall.

Lae Solberg: – Ikke økonomisk forsvarlig

Selv om det nå skulle gå mot en løsning, blir det utfordrende å restaurere huset. Familien har fått anslått at det vil koste rundt sju millioner kroner å pusse opp huset til dagens standarder.

– Kampen er en Oslo-perle, og jeg er enig i at det er viktig å bevare strøkets særpreg. Jeg vet mange ønsker at det skal være næringsvirksomhet i førsteetasje. Dessverre har det over tid vist seg ikke å være økonomisk forsvarlig å drifte en utadrettet virksomhet der, sier Lae Solberg til Avisa Oslo.

Byrådslederen opplever at denne saken har vært «en liten families kamp mot det store systemet».

– Vi har regler og overordnede retningslinjer av en grunn, men det betyr ikke at man aldri skal gjøre unntak. Jeg mener Oslo skal være en ja-kommune. I det legger jeg at kommunen skal være til for innbyggerne. Ikke omvendt, slår han fast.

– Byrådet mener det er bedre at hele eiendommen pusses opp og tas i bruk som bolig, enn at den står tom og forfaller, legger han til.

– Hvor sannsynlig mener Høyre det er for flertall i bystyret?

– Jeg håper og tror det blir flertall i bystyret for at eierne kan realisere drømmeboligen sin, sier han.

(sitat slutt.)

 

Det er spesielt at disse får nå dispensasjon og godkjennelse da følgende står i artikkelen:

«Etter det Avisa Oslo kjenner til er det ventet at Byutviklingsutvalget følger byrådslederens instruks.»

Videre står det følgende:

«– Min holdning er at Plan- og bygningsetaten må instrueres til å godkjenne dette, fortalte han.»

 

En slik nedrig, og til dels Bingo etat. Den om instrueres. Eneste måten å behandle slike mennesker på!

https://blog.janchristensen.net/2023/03/nr-3196-plan-og-bygningsetaten-her-i.html

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2462-pbe-her-i-oslo-fremstar-som-de.html

 

Sluttkommentar:

 

Alle skjønner at hva Plan og bygningsetaten, godt støttet av Statsforvalteren gjør.

Er ikke noe annet enn å «ta ut» noen de dr iver rovdrift imot.

Mens storparten ellers får lov å holde på med hva de vil.

Der utbyggerne har i mange tilfeller en autostradaer, helt forferdelig forskjellsbehandling og ondt.

Der de ser ut som de offentlige i mange tilfeller elsker og trives med å holde på slikt vulgært og meningsløst.

I mine øyne er dette direkte ondt og forskjellsbehandling!

https://blog.janchristensen.net/2022/02/nr-2979-nabo-betina-jeanette-sanne-som.html

https://blog.janchristensen.net/2022/02/nr-2988-to-mailer-var-nok-til-at-hatet.html

https://blog.janchristensen.net/2022/02/nr-2990-betina-sanne-har-sendt-inn-hat.html

https://blog.janchristensen.net/2022/05/nr-3010-naboer-plan-og-byggningsetaten.html

 

 

 

 

 

mandag 25. desember 2023

Nr. 3320: Busselskapet Unibuss som gav meg sparken for å ha spilt kristne radioprogrammer, er teknisk konkurs, da de bare i år taper det svimlende beløpet 100 Millioner!

 Nr. 3320:

Busselskapet Unibuss som gav meg sparken for å ha spilt kristne radioprogrammer, er teknisk konkurs, da de bare i år taper det svimlende beløpet 100 Millioner!

 

Unibuss har mange lokaliteter rundt i Stor-Oslo.

Men de leier Sirkel K bygget nede i Oslo Sentrum for mange millioner.

Ikke noe sparing der selv om de går 100 Millioner i underskudd bare i år.

Hele bedriften er sykelig og mangler totalt dyktige ledere som åpenbart ikke er skikket til å lede et så stort busselskap.

Her bilde fra Sirkel K bygget nede i Schweigaards gate 16

 

 

Jeg fikk sparken for å ha spilt på kristne radioprogrammer!

Les her:

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3177-diverse-omtaler-i-avisen-oslo.html

https://www.sokelys.com/pastor-jan-aage-torp-kommenterer-christensens-forlik-med-unibuss-bussjaforens-ruinhaug/

https://www.sokelys.com/kristenradio-pa-buss-har-stevnet-unibuss-inn-for-oslo-tingrett-for-usaklig-oppsigelse/

https://blog.janchristensen.net/2021/01/nr-2815-avisenoslo-pa-saken-mellom-meg.html

https://blog.janchristensen.net/2020/11/nr-2793-unibuss-mter-seg-selv-i-dra-med.html

https://blog.janchristensen.net/2020/11/nr-2788-sa-langt-jeg-forstar-er.html

https://blog.janchristensen.net/2021/03/nr-2837-stevningen-til-oslo-tingrett.html

https://blog.janchristensen.net/2021/01/nr-2816-unibuss-sier-de-ikke-kunne.html

 

Det er en beretning som har blitt så levende for meg

 

Det er om Saulus – senere Paulus – fikk møte Jesus.

 

Ap.gj. 9. Saulus fortsatte å utøse sine mordtrusler mot Herrens disipler.

Han gikk til overpresten og ba om et skriv til synagogene i Damaskus, slik at hvis han fant noen som tilhørte Veien, enten det var mann eller kvinne, så kunne han føre dem bundet til Jerusalem.

Underveis skjedde det at da han nærmet seg Damaskus, begynte plutselig et lys fra himlene å skinne rundt ham.

Da falt han til jorden, og han hørte en røst som sa: “Saulus, Saulus, hvorfor forfølger du meg?”

Han spurte: “Hvem er du, Herre?” Og Herren svarte: “Jeg er Jesus som du forfølger! [Det skal bli hardt for deg å sparke mot broddene!”

Han skalv av forskrekkelse og sa: “Herre, hva vil du jeg skal gjøre?” Da sa Herren:]** “Reis deg og gå inn i byen! Der vil det bli fortalt deg hva du skal gjøre.”  *tilføyd i senere avskrifter

De mennene som reiste sammen med ham, ble stående som målløse, for de hadde hørt lyden, men kunne ikke se noen.

Saulus reiste seg opp fra marken, men da han åpnet øynene, så han ingenting. De måtte leie ham i hånden for å få ham frem til Damaskus.

I tre dager var han uten syn, og han verken åt eller drakk.

10 En av disiplene i Damaskus hette Ananias. Herren talte til ham i et syn: “Ananias!” Og han svarte: “Se! — Herre!”

11 Og Herren befalte: “Reis deg og gå til Judas’ hus på gaten som kalles Den rette. Der skal du spørre etter en mann fra Tarsus som heter Saulus. Og se! — han ber!

12 I et syn har han sett at en mann som heter Ananias, kommer og legger hendene sine på seg for at han skal kunne se igjen.”

13 Men Ananias svarte: “Herre, jeg har hørt mye om alt det onde denne mannen har gjort mot de hellige i Jerusalem.

14 Og nå har han fullmakt fra øverstepresten til å binde alle som påkaller i ditt navn.”

15 Herren svarte Ananias: “Gå, for han er et utvalgt redskap. Han skal bære mitt navn fremfor de av folkeslagene, for deres konger og for Israels sønner.

16 Jeg vil vise ham hvor mye han må lide for mitt navns skyld!”

17 Ananias dro av sted, gikk inn i huset, la hendene sine på ham og sa: “Bror Saulus, Herren Jesus som viste seg for deg på veien da du kom hit, har sendt meg for å gi deg synet tilbake, og for at du skal bli fylt med Den hellige ånd.”

18 Straks var det som om et skjell falt fra øynene hans, og han fikk synet tilbake. Da reiste han seg og ble døpt.

19 Deretter tok han til seg mat, og han fikk kreftene tilbake. Saulus ble værende en tid hos disiplene i Damaskus.

 

Saulus hadde forfulgt de kristne. Men Jesus sa at han hadde forfulgt han, ikke de kristne. Noe å tenke og lære for alle!

“Hvem er du, Herre?” Og Herren svarte: “Jeg er Jesus som du forfølger!

[Det skal bli hardt for deg å sparke mot broddene!”

 

Det er vel dette som nå skjer?

De får igjen for sitt hat og diskriminering av meg som en Jesus-troende!

Ikke bra i det hele tatt!

 

Unibuss med et underskudd på 100 Millioner i år.

Ingen bedring i nærmeste fremtid, bedriften er egentlig konkurs!

Vi leser fra nevnte artikkel. Der Sjule blir intervjuet.

https://online.flippingbook.com/view/26475954/?fbclid=IwAR38oxvNDzxsEdLPetASYg0tkNlO9UMm5lE4KxFeH-Cglz-_cOLjC8NoqS8

 


 

Unibuss taper penger og dette gir nytilsatt konsernsjef, Birte Sjule, om ikke våkenetter, så ekstraordinære utfordringer.

For ståa i Sporveienes busselskap er knallrød på bånnlinja.

På informasjonsmøter i høst ble det fra Unibuss admitterende direktør Øystein Svendsen antydet 70 millioner i underskudd i år, i november justert opp til 80 millioner i et innlegg på Viva Enganger ført i pennen av Økonomisjef som samtidig ærklerer innkjøpsstopp. Så da nærmer vi oss 100 Millioner kroner i år, og kanskje litt til neste år også. Dette skyldes til dels nye anbudskontraktene, de er som kjent skrapet for alt overflødig når de startet opp. Pengene ligger i at det bestilles mer trafikk enn det kontraktene opprinnelig lød på. Unibuss sliter dessuten med førermangel, et sted mellom 100 og 150 avhengig av sykefraværet, som igjen øker overtidsbruken. Innfasing av 183 nye elbusser og noen hundre nye bussførere (som ikke har lest førerhåndboka) har tatt sitt.

 

Mener at det aller beste at Unibuss blir avviklet og andre får overta.

Det er min personlige mening.

100 Millioner rett ut av vinduet bare i år, er et enormt stort pengebeløp.

 

Leser også følgende:

«Unibuss sliter dessuten med førermangel, et sted mellom 100 og 150 avhengig av sykefraværet, som igjen øker overtidsbruken. Innfasing av 183 nye elbusser og noen hundre nye bussførere (som ikke har lest førerhåndboka) har tatt sitt.»

 

Legg merke til at her så gir de skylden på sjåførene, innfasing av EL busser og alt annet enn seg selv. Dette er en narrativ og totalt inkompetent ledelse som er i Unibuss. Og Sporveiene, som ikke forstår at de er problemet.

 

Unibuss leier i Sirkel K bygget. I Schweigaards gate 16, som de har som hovedkontor. Selv om de har lokaliteter over hele Stor Oslo som de disponerer.

Dette leier de for 10 talls millioner, ikke underlig at dette inkompetente og hatefulle busselskapet har problemer.

De hatet meg for å ha spilt på kristne radioprogrammer, og gav meg sparken for dette.

Det heter seg, som man reder, ligger man.

 

 

Eller som skriften sier det:

Gal. 6. Men la dere ikke forføre, for Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår, skal det også høste.

Den som sår det som er av kjøttet, skal høste kjøttets fordervelse. Men den som sår det som er av ånden, skal i ånden høste tiders liv.

Bli ikke lei av å gjøre godt, for til rett tid skal vi høste hvis vi ikke gir opp.

10 La oss derfor, mens vi har anledning, gjøre godt mot alle, og særlig mot dem som tilhører troen

Sluttkommentar:

Etter 16 år i Unibuss, tenker jeg at dette er en bedrift som behandler sine ansatte meget tarvelig og diskriminerende.

Der jeg fikk sparken av ene og alene en grunn, jeg spilt på kristne radioprogrammer som var noe ledelsen mislikte så mye og intenst.

Som et hat, at de gav meg sparken! Selv om de visste at disse såkalte kundeklagene var usanne og oppdiktede!

Det ser ut som at dette busselskapet ikke er liv lage etter de oppførte seg rett og slett ondt, idiotisk og meningsløst stygt!

Det blir spennende om Oslo Kommune vil berge Unibuss. 

Eller la de gå konkurs?

Eller prøve å selge dette dysfunksjonelle og inkompetente busselskapet det er!?

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3178-det-var-dokumentert-av.html

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3170-ser-pa-tiden-i-unibuss-som-en.html

https://blog.janchristensen.net/2022/06/nr-3029-ruter-som-styrer.html

https://blog.janchristensen.net/2022/05/nr-3019-unibuss-som-et-halvkommunalt.html

https://blog.janchristensen.net/2022/01/nr-2969-min-tidligere-gruppeleder-i.html

https://blog.janchristensen.net/2021/11/nr-2939-narreapostel-jan-aage-torps.html

https://blog.janchristensen.net/2021/11/nr-2952-det-var-utelukkende-kun-av-en.html

https://blog.janchristensen.net/2021/04/nr-2730-opplysninger-sendt.html

http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/2020/12/no-1551-new-information-sent-to.html

https://blog.janchristensen.net/2021/01/nr-2811-nye-opplysninger-sendt.html

https://www.sokelys.com/?s=unibuss&submit=S%C3%B8k

https://www.sokelys.com/page/2/?s=unibuss&submit=S%C3%B8k

https://www.ao.no/sok?keyword=jan+k%C3%A5re+christensen