torsdag 2. februar 2023

Nr. 3173: Vi får ingen hjelp av myndighetene angående rettshjelp i overgrep saken vi er blitt utsatt for!

 Nr. 3173:

Vi får ingen hjelp av myndighetene angående rettshjelp i overgrep saken vi er blitt utsatt for!

 

Ikke 1 krone å få i hjelp av Statsforvalteren for å få Advokat.

Hvis vi ikke får dekket advokat utgifter på andre måter, må jeg være min egen Advokat i denne overgrepsaken.

Da får jeg bare gjøre en Advokats jobb.

Forje gang, i 2018.

Da var saken vår oppe i retten. Les linkene under.

Hadde vi Advokat hjelp av Knut Howlid.

Som gjorde en rimelig god jobb.

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3120-plan-og-bygningsetaten-bruker.html

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3122-at-anken-var-til-borgarting.html

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3123-dommen-i-fra-oslo-tingrett-en.html

 

 


 

Etter denne overgrepsaken der vi skal møte Namsmannen i Oslo Tingrett der de vil ta min kones bil i første omgang.

Bilen er hennes, men fordi den har stått i mitt navn.

Så mener disse onde menneskene at det er legitimt å ta hennes bil.

https://blog.janchristensen.net/2022/12/nr-3941-vart-skriv-til-oslo-tingrett.html

https://blog.janchristensen.net/2022/12/nr-3138-det-blir-2-gangs-rettsak.html

 

Dette har vi søkte da Statsforvalteren om få dekket advokat utgiftene.

Men vi hadde for høy inntekt til å få fri rettshjelp.

 

Derfor har vi begynt med en innsamling hvis noen ønsker det?

 

Her er kontonummeret i DNB: 0535 06 05845

 

Vær velsignet i den Herre Jesu Kristi Navn!

 

Se her:

https://blog.janchristensen.net/2022/12/nr-3134-innkrevingsetaten-her-i-oslo.html

https://blog.janchristensen.net/2022/12/nr-3940-vi-foretrekker-ha-advokat-da-vi.html

 

Her er mailen vi sendte:

 

Hei Cecilie

 

Takk for svar.

 

Har tenkt på saken her.

Jeg trenger egentlig ingen advokat.

Saken er så klar at PBE argumenter er oppdiktede og direkte misvisende, løgn.

https://blog.janchristensen.net/2023/01/nr-3148-nar-plan-og-bygningsetaten.html

 

De sier at tomten vår er flatt, noe den ikke er.

De sier at muren vår ligger i veien, selv om den er trukket inn over ½ meter i fra før vår skråning lå som var godkjent.

Som naboen vår har i dag i Krokstien 2 b, vi bor i c.

https://blog.janchristensen.net/2023/01/nr-3159-det-er-nok-tvilsomt-at.html

 

 

Vår tidligere saksbehandler sier at hun ikke husker samtalene hun hadde med meg da vi ble veiledet hvordan bygge, flere samtaler.

 

Vi har også dokumentert at andre har fått dispensasjon og godkjennelse helt astronomiske i forhold til våre.

https://blog.janchristensen.net/2022/07/nr-3041-plan-og-bygninsetaten-her-i.html

 

Vil ikke retten tro på dette som jeg har fremlagt gjennom vel nesten 2000 sider, så taper vi saken uansett!

Regner med at vi har små muligheter å vinne frem uansett for det kammaderi og overgrepet vi er utsatt for, det gjør nå myndighetene alt de kan for å opprettholde?

 

Dette vi sier ifra er mer en symbol sak for oss (rettsaken).

Da den virkelige kampen er at vi ikke etterkommer PBE og det offentlige på noen områder med bl.a. å rive muren vår.

Selvsagt håper vi at myndighetene her på en eller annen måte innser sin brøde, men det er vel små muligheter til regner vi uten det skjer et ytre press på dem.

For her skal vi knebles og lystres til lydighet, selv om de driver med et skittent spill i våre øyne.

https://blog.janchristensen.net/2023/01/nr-3159-det-er-nok-tvilsomt-at.html

 

Regner med at de går snart på huset vårt og skal tvangsselge dette?

For den råskapen og alle de løgnene til det offentlige i denne saken, ser ut til å være ubegrenset!

https://blog.janchristensen.net/2022/02/nr-2984-pal-granberg-og-astrid-myhra.html

https://www.sokelys.com/selv-nazistene-og-adolf-hitler-var-ikke-sa-ille-som-det-offentlige-er-imot-oss-er-vi-overbevist-om-for-dette-er-ikke-noe-annet-enn-et-offentlig-overgrep/

 

 

Her er etter min vurdering ikke bare slik at dette er en tvil sak til vår fordel, men en overgrep sak.

https://blog.janchristensen.net/2022/12/nr-3128-det-er-fritt-frem-for-plan-og.html

https://blog.janchristensen.net/2023/01/nr-3160-overgriperne-om-det-er.html

 

Regner med at vi ikke får advokathjelp heller, så dette er egentlig å bruke energi på noe som ikke vil føre frem!

Vi ligger over den grensen så langt jeg kan se, derfor er dette unødvendig å søke.

Skulle gjerne hatt Advokat, men bruke penger på dette når saken er så klar til vår fordel.

Vinner vi ikke med det som er lagt frem av bevis, så tror jeg ikke en Advokat vil kunne gjøre en forandring?

 

Vi hadde Advokat i forje rettsak, og våre argumenter ble ikke hørt da heller. Da var det en dommer som diktet t.o.m. opp hvordan samtalen vår var mellom meg og vår saksbehandler.

Tro at rettssystemet er rettferdig er som å tro på julenissen.

Det ser vi nå med Viggo Kristiansen og fetteren til Birgitte Tengs, tragisk!

Og dessverre, det er utallige justismord i Norge der retten dikter opp «sannheten» som vi opplevde det i 2018.

https://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2446-selv-om-pbe-vil-na-komme-oss-i.html

 

Vi sendte også anke til Borgarting Lagmannsrett, med Advokat skriv.

De så ikke engang på våre argumenter, ingen vits å bruke for mye energi på et system som er ambivalent og korrupt slik vi ser det.

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3120-plan-og-bygningsetaten-bruker.html

 

Her er svaret vi fikk, de svarte ikke engang seriøst.

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3122-at-anken-var-til-borgarting.html

 

Takk, og ha en fortsatt fin fin dag!

 

Vennlig hilsen

Jan Kåre Christensen

 

Her er mailen vi svarte på:

 

Hei, viser til din søknad i epost 11.01.2023.

 

Jeg har vært i kontakt med Oslo tingrett og fått bedre klarhet i hva saken din gjelder, og mottatt kopi av Namsmannens oversendelse til Tingretten 14.12.2022 samt kopi av utleggsforretning datert 14.09.2022 og Namsmannens beslutning ikke å ta din klage til følge.

 

Det fremgår at du er gift, og vi har ikke mottatt fullstendige opplysninger om økonomi slik at vi kan ta stilling til søknaden. Som ektepar er det deres samlede økonomi som skal legges til grunn, og du bes sende inn siste års skattekort for dere begge, som viser brutto inntekt og netto formue for hver av dere. Dersom skattekortene ikke viser deres faktiske økonomiske situasjon, kan du fremlegge dokumentasjon som utdyper dette. Fra 01.01.2023 er brutto inntektsgrense for par hevet til540 000 kroner og formuesgrensen til 150 000 kroner, men egenerklæringsskjemaet (vedlagt og som bes returnert i utfylt tilstand), er ennå ikke riktig oppdatert på de nye grensene.

Vi vil informere deg om at saker om utleggstrekk etter rettshjelploven § 16 tredje ledd ikke blant de prioriterte sakstyper, og vil kun unntaksvis bli innvilget av Statsforvalteren. 

Saken stilles i bero til vi hører fra deg.

Med vennlig hilsen

(Navn sladdet)

rådgiver

onsdag 1. februar 2023

Nr. 3169: Slik som plan og bygningsetaten her i Oslo holder på ovenfor oss – med de aller fleste offentlige etater støttende – er kriminelle og uetiske handlinger!

 Nr. 3169:

Slik som plan og bygningsetaten her i Oslo holder på ovenfor oss – med de aller fleste offentlige etater støttende – er kriminelle og uetiske handlinger!

 

https://blog.janchristensen.net/2023/01/nr-3161-det-er-en-tirader-med-overgrep.html

 

For denne pene muren har vi fått til nå bøter opp imot 300.000, - kr.

Oslo Kommune fremstår som en fullstendig syk og rigid Kommune her ved plan og bygningsetaten.

Fullstendig galskap og helt hinsides. 

Muren er lovlig etter deres egne regler, men vi skal tas. 

Dette er selvfølgelig et overgrep.

Bilen til min kone skal tas nå som det første leddet i deres fullstendige ondskap.

https://blog.janchristensen.net/2023/01/nr-3160-overgriperne-om-det-er.html

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3072-faktum-i-saken-var-er-at-vi-har.html

https://blog.janchristensen.net/2023/01/nr-3164-den-uretten-og-overgrepet-vi-er.html

 
Så viser det seg at vår mur er lovlig da fallet på vår eiendom er såpaset stort.

Muren er lovlig. Den er etter deres eget regelverk lovlig.

Det er ikke noe å utsette på den, men den skal rives uansett!

Eneste grunnen er hat, hat og atter hat ifra det PBE imot oss!

Jeg vet ikke alltid grensen mellom kriminelle handlinger og uetiske handlinger

 

Men slik som PBE og Oslo Kommune holder på, er det virkelig mye å gripe tak i.

På mange måter er det min kone og min ærlighet og redelighet i motsetning til PBE, Oslo Kommune og det offentlige.

https://blog.janchristensen.net/2022/12/nr-3941-vart-skriv-til-oslo-tingrett.html

https://blog.janchristensen.net/2022/01/nr-2966-det-er-min-og-min-kones.html

 

Dessverre er dette et mønster, som jeg vil underbygge med disse tre artiklene

 

Les selv, og vurder.

Skal vi som rettskafne og lovlydige borgere innrette oss etter kriminelle og uetiske mennesker?

Det kan jeg ikke se er av det gode.

 

Det burde vært straffeskjerpende at PBE og det offentlige driver med ren og skjer vandalisme og overgrep imot oss hva vi har lovmessig bygget på egen eiendom.

Dette de holder på med er åpenbart styrt av negative og mørke krefter.

Noe jeg har hevdet i flere år.

https://blog.janchristensen.net/2022/01/nr-2974-det-er-apenbart-demoniske-og.html

 

Dette i fra en dom

 

«Det er straffskjerpende at handlingen ble begått i hjemmet, et sted fornærmede skal kunne føle seg trygg, og uten forutgående provokasjon eller annen foranledning enn at han var sint etter et angrep fra en katt», står det i dommen

 

Egentlig., slike mennesker skulle fått seg en kraftig lærepenge når de driver med sine overgrep.

Det er jeg sikker på de vil også få før eller siden hvis de ikke går i seg selv og forbedrer sin oppførsel og væremåte.

 

Overgrepet vi har erfart og opplevd, at egentlig hele Oslo Kommune har mange, mange usunne og uetiske forhold

 

Saken vår og enkelte andre saker er også kriminelle er jeg overbevist om.

Det er virkelig mye her innenfor det offentlige som er sterkt kritikkverdige.

Som viser bare at her er de ikke skikket for oppgaven, og den myndighet de er blitt gitt.

Ja, egentlig delegert autoritet/mak som de regelrett misbruker.

Lar det gå utover andre som de skulle ha vært til hjelp og velsignelse for.

Som her i vår sak, der andre får dommer imot seg for å overskride grenser. Går disse fri, det er virkelig udemokratisk og langt ifra slik det skal være.

Men de vil før eller siden måtte svare for sin brøde!

 

Her i fra EiendomsWatch

https://eiendomswatch.no/nyheter/bolig/article14500431.ece?fbclid=IwAR0OIYb_UQD7Lj_3r4yW07s3t2xIJs31Kw8S0GnwQCSGw30z1sRkkMJgR30

 

Håper på Økokrim-etterforskning av lekkasjer før byggestopp i Oslo

Cecilie Lyngby i Folkets Parti FNB i Oslo ønsker at lekkasjer i forkant av byggeforbud skal granskes og håper på tyngre etterforskning i regi av Økokrim.

 

ØNSKER EKSTERN GRANSKNING: Cecilie Lyngby og Folkets Parti FNB ønsker at det som skjedde før byggeforbudet i Oslo ble kjent skal granskes.

 

Her artikkel i fra avisen Vårt Oslo, bare deler av den:

https://www.ao.no/kritisk-til-detaljfokus-i-kommunen-usikkert-om-saken-ble-godkjent-pa-grunn-av-n-centimeter/s/5-128-458524

 

Kritisk til detaljfokus i kommunen: – Usikkert om saken ble godkjent på grunn av én centimeter

 

Juks og løgn

I kommentarfeltet har flere reagert, blant andre Andre Falchenberg. Han er utbygger og har i løpet av de siste 20 årene stått bak en rekke byggeprosjekter på Nordstrand og flere andre steder i byen.

Han mener PBE bevisst gjør praksisendringer. Dette for å gi seg selv uendelig saksbehandlingstid og dermed unngå tap av gebyr.

Tar behandlingen ulovlig lang tid kan nemlig ikke etaten kreve fullt saksbehandlingsgebyr.

– Dette gjør de for å sno seg unna lovgivers ønsker om at saker skal behandles innen 12 uker. I løpet av de 20 årene jeg har holdt på har jeg aldri opplevd å få en sak behandlet på 12 uker, og jeg vet ikke om noen andre utbyggere som har fått det heller, sier han.

 

Han mener det er en negativ trend i etaten, der hver minste detalj skal reguleres.

– Det er et helt sinnssykt regelverk. På et prosjekt i Silurveien fikk vi et mangelbrev der saksbehandler mente det var usikkert om saken kunne godkjennes fordi terrenget var endret én centimeter, sier han.

I det aktuelle byggeprosjektet fikk utbygger først avslått søknaden om rammetillatelse. Dette ble senere opphevet av Statsforvalteren, og PBE godkjente søknaden. Godkjennelsen er senere påklaget av Statens vegvesen, og saken ligger igjen hos Statsforvalteren.

Mener PBE endrer praksisen

Etter to tiår i bransjen sier Falchenberg at detaljstyringen bare har blitt verre.

– Vi har hatt saker i andre kommuner enn i Oslo, og det er ikke noe sted som er like ille. Når alle andre kommuner er enklere å ha med å gjøre, og alle utbyggere og arkitekter i Oslo mener det samme, bør kanskje etaten gå i seg selv, sier han.

 

I kommentarfeltet på Facebook sier Falchenberg at han har bevis for at etaten bevisst endrer praksisen for å kjøpe seg mer tid.

Til Avisa Oslo sier han at dette dreier seg om at det tidligere var enklere å få dispensasjoner fra det som ble kalt veigruppen og vanngruppen, men at denne ordningen er lagt ned. Nå må dispensasjonen gå gjennom saksbehandler, dermed får de 12 ukers frist på seg.

– De har avskåret lovgiver som vil ha dette behandlet på tre uker. Vi opplever at etaten konsekvent sender mangelbrev etter 11 uker og 3–4 dager, til tross for at de blir klar over dette etter 4–5 dager. Da kommer brevet rett før fristen og de kjøper seg 12 uker ekstra, sier han.

Flere erfaringer

Denne erfaringen ytrer flere i kommentarfeltet at de har erfaring med.

– Jeg innbiller meg at det har blitt bedre, men vi har også flere enn en gang fått disse brevene etter 11 uker og 5 dager (for å sette det på spissen, men det har skjedd). Av og til er manglene legitime, men mange ganger er det basert på «etatens tolkning». Det kan oppfattes som frustrerende, skriver arkitekt Stian Schjelderup.

Noen skriver imidlertid at de er uenige, og opplever etaten som løsningsorienterte og imøtekommende.

I kommentarfeltet på Facebook svarer PBE Andre Falchenberg at de ikke kan love at de vil kaste seg på tilbudet hans om å ta kontakt med han for å høre hvordan de jukser med loven, men at de «skal gjøre vårt beste for å yte god service til deg og andre utbyggere fremover, som vi alltid har forsøkt å gjøre.»

– Ikke sikkert vi blir enige, denne gangen. Du sitter på bevisene, skriver de.

Avisa Oslo har vært i kontakt med PBE om å svare på kritikken fra Falchenberg, men opplyser at påstandene han tar opp tar tid å undersøke, og at de ikke har anledning til å kommentere de på nåværende tidspunkt.

 

Fra Avisen Vårt Oslo

https://vartoslo.no/kommunerevisjonen-mislighold-utdanningsetaten/oppsummerer-kommunalt-mislighold-i-fjor-ansatt-ga-jobb-pc-til-datter-127000-kroner-borte-fra-skole-og-lege-jukset-med-timelister/435129

 

Oppsummerer kommunalt mislighold i fjor: Ansatt ga jobb-PC til datter, 127.000 kroner borte fra skole og lege jukset med timelister

I årevis har Kommunerevisjonen jevnt og trutt rapportert om mislighetssaker blant ansatte i Oslo kommune. Det vanligste som avdekkes er underslag. Men i fjor dukket det også opp noen litt spesielle saker.

 

Hvordan kan 127.000 kroner forsvinne sporløst fra en safe i et låst rom ved en Oslo-skole?

Forholdet ble politianmeldt, men saken ble henlagt av politiet. Foreløpig har ikke Kommunerevisjonen heller kommet med noen konklusjon på hvordan pengene forsvant fra skolen.

Ga datteren jobb-PC - men fikk ikke sparken

— Kommunerevisjonen foretar ytterligere undersøkelser og vil komme med en endelig innberetning til kontrollutvalget. I den endelige innberetningen vil kommunens oppfølging av forholdet framkomme, heter det i et dokument til bystyrets kontrollutvalg.

 

En sak som er oppklart og avgjort er forholdet der en ansatt i en kommunal etat ga jobb-PC`en sin til datteren.

— Den ansatte erkjente forholdet samt at det var utvist dårlig dømmekraft. Saken har ikke ført til endringer i stillingsforholdet, skriver revisjonen.

Etaten opplyste at de – etter råd fra byrådsavdeling for finans – ga den ansatte en skriftlig tilrettevisning (advarsel). Saken ble ikke politianmeldt.

 

Sluttkommentar

 

Etter dette vi har vært igjennom med alle disse uærlighetene, intriger, løgner og den uforsonligheten av Oslo Kommune ved sine etater.

(Alle offentlige instanser her i denne saken, også domstolene, kommunal og moderniseringsdepartementet etc.)

https://www.sokelys.com/fikk-ikke-hjelp-av-kommunal-og-moderniseringsdepartementet-i-krigen-mot-pbe/

https://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2446-selv-om-pbe-vil-na-komme-oss-i.html

 

Så er det noen ord i Titus som kommer for meg igjen og igjen.

Disse ordene:

 

Titus 3. Også vi var en gang uforstandige, ulydige og forførte. Vi lå under som slaver for forskjellige lyster og begjær. Vi levde i ondskap og misunnelse, vi ble hatet og vi hatet hverandre.

Men så viste Gud, vår Redningsmann, sin godhet og menneskekjærlighet for oss.

Det var ikke fordi vi hadde gjort rettferdige gjerninger, men av sin barmhjertighet, han ville redde oss. Og han renset oss til gjenfødelse og fornyelse ved Den hellige ånd.

 

Jeg og min kone er rettskafne, løsning orienterte, pragmatiske og har kun fulgt den veiledning vi har fått. Handlet i god tro

 

Så viser det seg at vår mur er lovlig da fallet på vår eiendom er såpaset stort.

Muren er lovlig. Den er etter deres eget regelverk lovlig.

Det er ikke noe å utsette på den, men den skal rives uansett!

Eneste grunnen er hat, hat og atter hat ifra det PBE imot oss!

https://blog.janchristensen.net/2023/01/nr-3159-det-er-nok-tvilsomt-at.html

 

Så lager det offentlig et spetakkel som er helt hinsides.

Lyver, vil ikke svare og gir oss bøter og vedtak som er rene ondskapen.

Her er en Kommune som er syk og giftig.

Selvsagt ikke hele Kommunen, heldigvis.

Men deler av den, og disse galningene og giftige menneskene får lov å fortsette ser det ut som!?

Ja, hvor vil dette ende?

Vi akter i hvert fall ikke gi etter for noe av det offentlige vandalisme av vår EGEN EIENDOM!

 

Relaterte linker:

https://blog.janchristensen.net/2023/01/nr-3147-avslag-ifra-plan-og.html

https://blog.janchristensen.net/2023/01/nr-3145-det-er-den-enorme.html

https://blog.janchristensen.net/2022/02/nr-2984-pal-granberg-og-astrid-myhra.html

 

søndag 29. januar 2023

Nr. 3168: De kristne gyver løs på de ikke troendes synd – men behandler synd og det som bryter imot Skriften blant de troende på å si at «Jesu blod» dekker synd som en ikke er omvendt ifra

 Nr. 3168:

De kristne gyver løs på de ikke troendes synd – men behandler synd og det som bryter imot Skriften blant de troende på å si at «Jesu blod» dekker synd som en ikke er omvendt ifra

 

Gud tillot at Jan Hanvold (bildet) ble sendt inn blant de troende, for å se hvem som følger Herren 100 % eller går på akkord med Guds ord.

http://jan-hanvolds-blogg-usminket.janchristensen.net/

 


Dette er hykleri og ubibelsk!

Matt. 5. 13 “Dere er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan kan det da få saltinnholdet tilbake? Da er det ikke brukbart til annet enn å bli kastet ut og bli trampet ned av mennesker.”

14 “Dere er verdens lys. En by som ligger på en høyde, kan ikke holdes skjult.

15 Heller ikke tenner noen en lampe for å holde den skjult under et målekar*. Du setter den i en lysholder for at den skal gi lys til alle i huset.  *modios = skjeppe, ca. 20 liter

16 På samme måte skal også dere la deres lys skinne for menneskene, for at de skal se deres gode gjerninger og gi æren til deres Far i himlene.”

Det er en rettferdig Gud vi har å gjøre med!

Når en hører på faktisk de fleste kristne forkynnere og hva som blir formidlet blant de troende. Så er det til dels en form for en Gud som er veldig nådig ovenfor troende. Fordi «Jesu blod» og alt annet «beskytter» de troende.

Mens Verdens barn, blir Gud bare «sintere» og mer harm på.

Skriften sier det ikke slik. Hør bare:

1 Pet. 4. 17 For tiden for dommen skal begynne med Guds hus! Men hvis vi skal være først, hva da med dem som mot slutten er ulydige mot Guds budskap?

18 For: ‘Hvis det er vanskelig for en rettferdig å bli reddet, hvordan skal det da gå med de gudløse og synderne? ORD 11,31 

19 Og derfor skal den som må lide etter Guds vilje, overgi sin sjel til gode gjerninger i trofasthet mot Skaperen.

Dommen begynner ikke med Verdens barn, men med de kristne!

Her gjør virkelig dagens forkynnere og ellers de troende en stor, stor brøde.

Enn overser synder iblant de troende, men en overfokuserer på de ikke troende.

Vi må ha klart for oss at de ikke troende er i mørke, og de er styrt av denne Verdens Gud i et og alt!

De er redningsløst fortapt, og lever et liv egentlig helt prisgitt sin Herre.

Skriften er klart på hvem dette er, det er faktisk Mørkest Fyrste Satan.

Her kommer noen skriftsteder som dekker det jeg her sier:

2 Kor. 4. For denne tidens gud har forblindet de vantroendes sinn, slik at de ikke kan se at lyset i herlighetens i budskap om Kristus, han som er i Guds bilde, skal skinne for dem.

 

Efes. 2. Også dere var døde i deres ugjerninger og synd.

For tidligere levde dere etter denne verdens tidsånd, etter den ånd som er av luftens fyrste, den som nå virker i ulydighetens sønner.

Tidligere levde også dere etter kjøttets begjær. Dere fulgte kjøttets vilje og tanke. Av natur var dere vredens barn, slik også resten av oss var.

 

Ap.gj. 26. 18 Du skal åpne deres øyne og vende deres mørke til lys. Du skal lede dem bort fra Satans fullmakter til Gud for at de skal få tilgivelse for sine synder. Da skal du få en arv blant de hellige som har trodd på meg.’

 

Kol. 1. 13 Han har befridd oss fra mørkets makter, og han skal føre oss frem til sitt rike ved sin Sønns kjærlighet.

 

Mennesker som lever i mørke og i lyset, skal da ikke kreves det samme av?

 

Gud er en rettferdig Gud, men de kristne driver med så mye rart.

Det er forstummende å se hvordan de krever det ene og det andre av mørkets barn. Men selv kan de få seg til å gjøre det meste.

Nevner en f.eks. at gjengifte for troende er synd.

Da får en høre dessverre av de fleste at «Jesu blod» dekker over dette.

Men det gjør det ikke, da en må omvende seg før en får tilgivelse.

Gud han sier da klart i sitt eget ord at troende hvis de blir skilt.

De skal enten forlike seg eller leve singel. Gjør de noe annet, med å finne seg en ny partner.

Da sier skriften det klart og tydelig. At man driver hor.

Dette er da skriftens vitnesbyrd og klare ord.

 

Lukas 16. 18 “Alle som forlater sin kvinne for å ta en annen til ekte, driver hor. Også alle som tar til ekte en som er forlatt av sin mann, driver hor.”

 

Rom. 7. Dere er ikke uvitende, brødre — og jeg taler til dere som kjenner loven — om at loven har herredømme over et menneske den tiden det lever.

En kvinne som har en ektemann, er bundet til ham, men hvis hennes mann dør, er hun løst fra sin manns lov.

Hvis hennes mann lever og hun blir sammen med en annen, skal hun kalles en horkvinne. Men hvis hennes mann dør, er hun fri fra hans lov og er ingen horkvinne om hun blir sammen med en annen mann.

 

1 Kor. 7. 10 Til en ektefelle befaler jeg ved Herren: En kvinne skal ikke gå fra sin mann.

11 Men hvis hun går fra ham, skal hun enten leve i avholdenhet eller bli gjenforenet med sin mann. Og en mann skal ikke forlate sin kvinne.

 

Sluttkommentar

Det er virkelig underlig og ikke til å forstå hvordan man misbruker «Jesu blod», nåde, tilgivelse etc. Dette vi ser her iblant dessverre storparten av de kristne menigheter her i Norge er nikolaittenes lære.

Menigheten i Efesus måtte kjempe imot denne vranglære, dagens kristne menigheter lever på mange måter slik at dette inkluderes!

 

Hva er så Nikolaittenes lære?

 

Eller Bileams lære som er egentlig en avart av samme sak.

 

Jeg har skrevet noe om dette i minebibelkommentarer fra Johannes Åpenbaring   

2. 6 Men den ros skal du ha, at du hater nikolaittenes gjerninger, slik jeg selv gjør.

Om det var ting som skortet i det inderlige samfunns forholdet så hadde de allikevel Guds ord kjært. Nikolaittenes gjerninger er egentlig det Apostelen Johannes gikk imot i sitt første brev. At en kan synde med legemet men allikevel være en levende troende. Dette er kort fortalt hva nikolaittenes gjerninger er; å synde med legemet men allikevel være tilgitt og leve med Herren. Dette er selvfølgelig vranglære når synd blir allment akseptert både i våre liv og i menigheten.

(sitat slutt.)

Det er dette, at vi tror på Guds tilgivelse og frelse.

Men ikke omvender oss og lever et kristenliv Gud og Kristus verdig.

Dette som er nå så utbredt iblant de troende med bl.a. så mye gjengifte og dobbeltmoral blant de troende. Dette er nikolaittenes gjerninger eller lære.

 

Blir virkelig opprørt når en hele tiden skal unnskylde de troendes synd og mangel på selvbeherskelse. Der en igjen og igjen unnskylder f.eks. gjengifte.

Men andre ting som også er ubibelsk, blir angrepet på det sterkeste.

Skriften sier da har du forbrutt deg imot et av Guds bud, har du brytt dem alle.

Det er ikke noen unnskyldning for noen synder. All ulydighet er synd.

Og en må omvende seg i fra, ikke bare bekjenne.

Det er virkelig fremmed lære som brer mer og mer om seg!

Relaterte linker:

https://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-138-hvem-var-bileam-og-hva-star-hans.html

https://blog.janchristensen.net/2013/09/nr-683-dagens-nade-forkynnelse-vil-i.html

https://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-209-emanuel-minos-og-likesinnede-er.html

https://blog.janchristensen.net/2011/12/nr-295-informasjonsleder-i-norsk.html

https://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1111-de-som-er-gjengiftet-som.html

fredag 27. januar 2023

Nr. 3167: Plan og bygningsetaten er pålagt etter forvaltningsloven å svare – men de bryter denne loven notorisk, men dette er ikke akseptabelt og kriminelle handlinger!

 Nr. 3167:

Plan og bygningsetaten er pålagt etter forvaltningsloven å svare – men de bryter denne loven notorisk, men dette er ikke akseptabelt og kriminelle handlinger!


De har et sinn som ikke duger, eller er bedervet.

Kjennemerket på slike er at de har tapt sin samvittighet. 

Da evner enn ikke heller å skille rett fra galt.

Eller løgn ifra sannhet. 

Det finnes dessverre ingen ansvarlige innenfor det offentlige som kan ta opp dette med de såkalte saksbehandlere, enhetsledere, ledere etc.

Selv Statsforvalteren, Oslo Tingrett, Lagmannsretten, Oslo Byråd og Regjeringen ved Kommunaldepartementet (de har forskjellige navn til enhver tid) gjør noe som helst hvis en henvender seg til dem for å få medhold ovenfor denne giftige og nedrige etaten!

 

Vi har sendt mange spørsmål til PBE, og ikke fått svar i de aller fleste tilfeller!

 

Det blir alt for langt å liste dem opp, men her er noen dere kan gå inn på hos PBE sine nettsider.

Og kanskje vi får noen svar før eller siden?

En kriminell og giftig etat er dette som ikke svarer i det store og det hele:

Hele etaten lager kvalme, at ingen griper inn og ser på forholdene der er meg en gåte!

Norge innen den offentlige forvaltningen er til dels gjennom korrupt, ille!

Det som er, at det er også så mange lover og regler. At PBE bruker alt de kan imot oss.

Når vi bruker Norges lover og lover og regler imot dem. Blir de potte sure og svare som regel ikke.

Helt forferdelig hvilket lavmål den offentlige forvaltningen i Norge er på.

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201916175

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=202215996

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=202109878

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=202217139

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=202216021

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=202215130

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=202013694

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=202217429

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=202008342

 

Det er langt flere plasser, men dette illustrerer bare hvilken etat dette er.

Inkompetent, uærlig og giftig.

For å ikke ta med alle sakene, kommer sikkert til å skrive noe om dette?

Så tar jeg kun med denne saken her.

Der det ser ut som vi først fikk dette som en egen sak?

Så er det blitt sladdet, borte er det i hvert fall ifra PBE sine egne hjemmesider innsyn.

 

Her er en av mange mailer vi har sendt uten å få svar på:

Angående sak 201708173

Spørsmål til PBE/Anke til Statsforvalteren!

Oslo 21/1. 2023

 

Hus Krokstien 2 b har en skråning ute i veibanen.

Som vi har spurt om før ikke fått svar.

Hvordan kan den være lovlig og ikke vår mur da det hevdes at den ligger ute i veibanen?

 

Mvh

Berit og Jan Kåre Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo

 

Her er bildet vi la med, og skjønner godt at de ikke vil svare. Da de her er satt sjakk matt av oss.Sluttkommentar:

Plan og bygningsetaten her i Oslo driver egentlig en ulovlig etat der de sjakter og valter med ting som en fyll sjømann.

De har ikke styr på noe, og lyver i annenhver setning.

Samt de driver med vedtak og bøter som er helt ute av kontroll.

Det som er så ille, er jo at ingen imøtegår de. De får lov å holde på slik.

Fatter det simpelthen ikke, hele etaten er giftig og lyver konstant!

https://blog.janchristensen.net/2023/01/nr-3148-nar-plan-og-bygningsetaten.html

torsdag 26. januar 2023

Nr. 3166: Spørsmål angående hva det vil si å være løst ut ifra 1 Kor. 7.27!

 Nr. 3166:

Spørsmål angående hva det vil si å være løst ut ifra 1 Kor. 7.27!

 

Apostelen Paulus og Jesus var samstemte, gjengifte for troende er ikke tillatt

 


Det er fullt mulig å sende inn spørsmål til den Himmelske blogg.

Her er mail adressen for dette:

Jk.chris@online.no

 

Fikk et spørsmål inn her, der jeg ikke oppgir navn.

 

Her blir det spurt om hvem som er det apostelen Paulus taler om i angående å være løst (vers 27.)

1 Kor. 7. 25 Når det gjelder jomfruer, har jeg ikke noe påbud fra Herren, men jeg gir råd som bygger på Herrens barmhjertighet og min egen troverdighet.

26 Jeg mener derfor at det på grunn av nåtidens nød er til menneskenes eget beste å være slik de er.

27 Er du bundet til en kvinne? Ikke forsøk å bli løst fra henne. Og hvis du er fri i forhold til kvinner, så ikke forsøk å finne deg en kvinne.

28 Men hvis noen tar til ekte, synder han ikke. Og hvis en jomfru gir til ekte, har heller ikke hun syndet. Men de kan få trengsler i kjøttet, noe jeg vil spare dem for.

29 Dette sier jeg, brødre, fordi det er trange tider. Fra nå av må også de som har kvinner, være som om de ikke hadde noen.

30 De som gråter, skal være som de som ikke gråter. De som gleder seg, skal være som de som ikke gleder seg, og de som kan kjøpe, skal være som de som ikke har noe.

31 De som gjør bruk av denne verden, skal være som om de ikke gjør bruk av den. For denne verden, i sin nåværende form, skal forgå.

32 Jeg vil at dere skal være uten bekymringer. For en som ikke har tatt til ekte, kan bekymre seg om det som er av Herren og om hvordan han skal behage Herren.

33 Men en som har tatt til ekte, bekymrer seg om det som er av verden og hvordan han skal behage sin kvinne.

34 Det er forskjell på en kvinne og en jomfru, for hun som ikke har gitt til ekte, bekymrer seg om det som er av Herren slik at hun kan være hellig både i legemet og i ånden. Men en som har gitt til ekte, bekymrer seg om det som er av verden og hvordan hun skal behage sin mann.

35 Jeg sier dette til deres eget beste, ikke for å legge en felle for dere, men for at dere skal leve slik som det passer seg for en som vil tjene Herren uten hindringer.

36 Men hvis noen mener at han har handlet urett mot en som er jomfru fordi hun er kommet over blomstringsalderen, og han føler skyld for at det har blitt slik, bør han la henne gjøre som hun vil. Hun synder ikke. La henne gi til ekte.

37 Men hun som står fast i sitt hjerte og ikke har et behov, men har myndighet over sin egen vilje og som dømmer i sitt hjerte at hun fortsatt vil være jomfru, gjør godt.

38 Derfor gjør hun som gir til ekte, godt. Og hun som ikke gir til ekte, gjør også godt.

39 En kvinne er bundet etter loven den tid hennes mann lever. Men om mannen har falt i søvn, står hun fritt til å ekte den hun ønsker, bare det skjer slik Herren vil.

40 Men velsignet er hun hvis hun holder ut etter mitt råd, for jeg tror at også jeg har av Guds ånd.

 

Svar:

Slik jeg forstå spørsmålet og det som er sendt ved, er tolkningen her i spesielt vers 26 Jeg mener derfor at det på grunn av nåtidens nød er til menneskenes eget beste å være slik de er.

27 Er du bundet til en kvinne? Ikke forsøk å bli løst fra henne. Og hvis du er fri i forhold til kvinner, så ikke forsøk å finne deg en kvinne.

28 Men hvis noen tar til ekte, synder han ikke. Og hvis en jomfru gir til ekte, har heller ikke hun syndet. Men de kan få trengsler i kjøttet, noe jeg vil spare dem for.

 

At dette skal snakkes om å gi berettigelse for gjengifte høres veldig søkt ut.

 

Det Apostelen påpeker er for både den ugifte mannen og jomfruen.

At et ekteskap vil også være krevende i forhold til kjøttet.

Ikke snakk om våre begjær etc. som er naturlig og Gudgitt.

Men rett og slett, de utfordringer det er med å forsørge og ha ansvar for familie og barn.

Der en rett og slett vil påføre seg selv arbeid og ansvar ved siden av å være et Jesu-vitne!

 

Kan ikke se at dette her omhandler gjengifte før i slutten av kapitlet.

Der Apostelen gir anledning for enken eller enkemannen å innlede et nytt ekteskap, hvis en selv ønsker der. En er ikke lengre bundet.

Det er kun død som i realiteten gir anledning for et nytt ekteskap for troende.

 

Du spør videre om følgende:

 

Noen påstår at når det 1 kor 7 står løst fra sin hustru så er det ved skilsmisse og ikke død.

 

Det står bl.a. løst 27 Er du bundet til en kvinne, da søk ikke å bli løst fra henne; er du ikke bundet til en kvinne, da søk ikke en kvinne!

 

Dette er da ikke noe annet enn om du har et forhold til en kvinne.

Jeg er gift, og er bundet. En som er singel, er «løst».

Dette er Apostelen fremhever som noe positivt.

Skjønner ikke hvorfor dette egentlig blir dradd inn som en mulighet for gjengifte. Det er også viktig å se Guds ord på rette måte. F.eks. Matteus er skrevet til jøder. Da må en lese Matteus med bakgrunn i dette.

 

Skriften er som sagt klar, det er kun alene ved død som en er «løst» hvis en er gift.

 

Rom. 7. Dere er ikke uvitende, brødre — og jeg taler til dere som kjenner loven — om at loven har herredømme over et menneske den tiden det lever.

En kvinne som har en ektemann, er bundet til ham, men hvis hennes mann dør, er hun løst fra sin manns lov.

Hvis hennes mann lever og hun blir sammen med en annen, skal hun kalles en horkvinne. Men hvis hennes mann dør, er hun fri fra hans lov og er ingen horkvinne om hun blir sammen med en annen mann.

 

Håper dette gav deg en bedre forståelse.

Det er alltid de som vil komme med stråargumentasjon, tåkelegging og annet!!

Relaterte linker:

https://blog.janchristensen.net/2014/01/nr-745-en-mann-en-kvinne-en-pakt-ett.html

http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Ekteskapet

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3052-gjengiftede-forkynnere-er-den.html