torsdag 21. desember 2023

Nr. 3318: Plan og bygningsetaten, godt støttet av Statsforvalteren opptrer som sadister og bødler ovenfor de som ønsker å oppgradere og forskjønne egen eiendom!

 Nr. 3318:

Plan og bygningsetaten, godt støttet av Statsforvalteren opptrer som sadister og bødler ovenfor de som ønsker å oppgradere og forskjønne egen eiendom!

 

Når det gjelder Nancy Sporsheim og André Standberg, føler jeg litt dårlig samvittighet.

Dette var en sak som var død.

Så skrev jeg om denne muren på den Himmelske blogg.

Hatet og ondskapen til de ansette i Plan og bygningsetaten kom frem, da hatet imot meg og min kone er så enorm.

Nå godt støttet av hatet og ondskapen til Statsforvalteren.

Dette er nå slott i sammen.

Er dette blitt en av mange overgrep saker ovenfor Oslos innbyggere.

Der de skulle for lenge siden. Fått dispensasjon og godkjennelse.

Hatet og sadismen råder her, der en elsker å se andre blir påført smerte.

https://blog.janchristensen.net/2023/04/nr-3210-nancy-sporsheim-og-andre.html

https://blog.janchristensen.net/2022/06/nr-3025-det-er-et-gedigent-demokratisk.html

 

Her er avslaget i fra Statsforvalteren

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2023178532&fileid=11167992

 

Hva er det som gjør at disse menneskene innbiller seg at de gjør en god jobb. Når alt de holder på med er så farget av hvilket humør de har den dagen.

Den offentlige forvaltningen er mer som en bingo eller tombola å regne!

https://blog.janchristensen.net/2023/03/nr-3196-plan-og-bygningsetaten-her-i.html

https://blog.janchristensen.net/2023/04/nr-3208-vart-siste-skriv-til-plan-og.html

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3072-faktum-i-saken-var-er-at-vi-har.html

 

Vi leser om Plan og bygningsetaten er som et enøyet troll i møte med Nancy Sporsheim og André Standberg, som har bygget en mur på deres eiendom i Øvre Smestadvei 14 C som de er beordret rive og eventuelt omsøke for en ny mur!

https://blog.janchristensen.net/2023/07/nr-3243-plan-og-bygningsetaten-er-som.html

 

I vedtaket imot dem fra Statsforvalteren, skriver de følgende:

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=202214178

 

Vedtak i klagesak - Byggesak - Oslo - 32/976 - Øvre Smestadvei 14 C

«Selv om tiltaket er utført på privat eiendom, er det reguleringsformålet som er avgjørende for hvilke tiltak som tillates. Reguleringsformålet setter av dette arealet til vei, og skal dermed sikre at det kan benyttes til det formålet nå og i fremtiden, og fungerer derfor som et forbud mot andre tiltak som er i strid med arealformålet. Dersom det senere blir aktuelt, vil et krav om opparbeidelse av veien følge av plan- og bygningsloven § 18-1. Kommunen trenger ikke å ekspropriere veiarealet for å sikre at veien opparbeides. Videre har kommunen redegjort for at det ikke er praksis for å gi slike erklæringer for støttemurer som står i selve veiarealet. Vi påpeker at ingen har krav på dispensasjon.»

 

Leser en dette i sammenheng.

Er alt kun for å være en sadist.

Ekkel, ond og vanskelig slik jeg ser dette.

Drar inn noe helt usaklig og en form for konspirasjons teori.

Hvis det skal bygges en motorvei på byggefeltet som er opparbeidet.

Så må de ha 1 meter ekstra.

Disse etaten er kun onde! Hva da meg alle andre murer?

Muren til Nancy Sporsheim og André Standberg ligger ikke lengre ute imot veibanen enn andre murer. Hva er problemet?

Problemet er den onde og rigide offentlige forvaltningen, ikke noe annet.

 

Videre skriver de i vedtaket følgende:

«§ 19-2 andre ledd stiller opp to vilkår som må være oppfylt for å gi dispensasjon. Det første vilkåret er at de hensyn som ligger til grunn for den/de bestemmelser det er aktuelt å dispensere fra, hensynene i lovens formålsbestemmelse, eller nasjonale eller regionale interesser, ikke blir vesentlig tilsidesatt. Det andre vilkåret er at fordelene ved dispensasjon må være klart større enn ulempene.»

 

Loven blir da ikke vesentlig satt til side. Deres mur skiller seg iverhodet ikke ut i nabolaget. Tvert imot, den er helst over gjennomsnittet pen og funksjonell!

Problemene sitter kun i hodene og hjertene hos PBE og Statsforvalteren!

 

Avslaget er ført i hånden av kanskje den mest hatefulle og onde personen jeg har truffet innenfor noen offentlig forvaltning.

Det er Marius Vamnes som hater meg noe voldsomt slik han har forskjellsbehandlet meg i forhold til andre.

Les mer om han her:

https://blog.janchristensen.net/2019/03/nr-2422-hans-rustad-og-documentno-nsker.html

https://blog.janchristensen.net/2019/03/nr-2428-nye-youtube-videoer-om-oslo.html

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2467-det-er-selvflgelig-et-stort.html

https://blog.janchristensen.net/2019/06/nr-2478-avslag-fra-fylkesammen-atter.html

https://blog.janchristensen.net/2019/06/nr-2487-marius-vamnes-godkjente-frst.html

https://blog.janchristensen.net/2019/08/nr-2545-foresprsmal-til-huseiernes.html

https://blog.janchristensen.net/2019/09/nr-2564-sendt-dette-som-tips-til-noen.html

https://blog.janchristensen.net/2019/09/nr-2566-avslag-fra-fylkesmannen-og-var.html

https://blog.janchristensen.net/2019/09/nr-2567-manglende-forstaelse-av.html

https://blog.janchristensen.net/2019/10/nr-2578-svar-til-fylkesmannen-i-oslo-og.html

https://blog.janchristensen.net/2019/12/nr-2633-i-saken-mellom-oss-og-det.html

https://blog.janchristensen.net/2021/10/nr-2936-plan-og-bygninsetaten-vil.html

https://blog.janchristensen.net/2022/01/nr-2977-saksbehandler-aubert-lange.html

https://blog.janchristensen.net/2022/02/nr-2984-pal-granberg-og-astrid-myhra.html

https://blog.janchristensen.net/2022/03/nr-3001-de-statligekommunale.html

https://blog.janchristensen.net/2022/05/nr-3020-mange-gode-innspill-til-plan-og.html

https://blog.janchristensen.net/2022/07/nr-3037-plan-og-bygninsetaten-vil-aldri.html

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3104-det-er-trist-med-en-slik.html

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3171-denne-enorme.html

 

Sluttkommentar:

 

Problemene med slike nedrige og dysfunksjonelle etater som PBE og Statsforvalteren.

Er at de gir enkelte astronomiske fordeler og godkjennelse.

Mens andre, slik som her med Nancy Sporsheim og André Standberg. Blir tatt med jernhanske og alt de har gjort.

Blir fremlagt slik at det som er til deres fordel, blir totalt oversett og ikke tatt med.

Det som er negativt, blir ikke engang registrert.

Da kan en få lov, dispensasjon og godkjennelse for egentlig hva som helst!

Det er sadistisk. Det en rett og slett utnytter og mobber en motpart.

Det er samtidig trist å se hvor stille presse og media er i slike saker.

Skulle en finne på, slik som vi har gjort.

Opponerer imot denne uretten og meningsløse fremferden!

Så blir en forsøkt kneblet med bøter og vedtak som er helt hinsides!

Ute av alle propensjoner, for knekkes.

Det skal en hvis en går imot disse onde og rent ut mørke mennesker!

 

 

Her er noen av artiklene vi har skrevet om Nancy Sporsheim og André Standberg forut før denne saken:

https://blog.janchristensen.net/2022/07/nr-3040-huseiere-i-vre-smestadvei-14-c.html

https://blog.janchristensen.net/2022/08/nr-3051-sa-satte-plan-og-bygningsetaten.html

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3063-nancy-sporsheimhjemmelshaver.html

https://blog.janchristensen.net/2022/10/nr-3074-sknad-fra-nancy-sporsheim-om.html

https://blog.janchristensen.net/2022/10/nr-3082-nye-hendelser-i-maurtuveien-4.html

https://blog.janchristensen.net/2022/10/nr-3093-plan-og-bygningsetaten-nekter.html

https://blog.janchristensen.net/2022/10/nr-3095-andre-strandberg-og-nancy.html

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3101-statsforvalteren-gir-oss-avslag.html

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3121-huseierne-i-vre-smestadvei-14-c.html

https://blog.janchristensen.net/2022/12/nr-3130-vi-klaget-pa-plan-og.html

https://blog.janchristensen.net/2022/12/nr-3131-plan-og-bygningsetaten-her-i.html

https://blog.janchristensen.net/2023/01/nr-3150-det-ser-ut-som-nancy-sporsheim.html

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3174-plan-og-bygningsetaten-blir.html

https://blog.janchristensen.net/2023/04/nr-3210-nancy-sporsheim-og-andre.html

https://blog.janchristensen.net/2023/07/nr-3243-plan-og-bygningsetaten-er-som.html

 

Bilde fra Øvre Smestadvei som viser at muren til Nancy Sporsheim og André Standberg. Ikke er annerledes enn andres, at da begrunnelsen for at de ikke får beholde muren.

Er at det ved kommende forhold, skal Oslo Kommune ikke ha noen problemer.

Med muren som de påstår ligger for langt ute imot veien.

Selv om muren ligger 100 % på deres eiendom.

Her fra nr. 6 i Øvre Smestadvei som har en mur som ligger faktisk mer imot veien enn denne muren som er «ulovlig»!

Plan og bygningsetaten, Statsforvalteren og de offentlige etater.

Fremstå som direkte onde og sadistiske det en elsker å påføre andre smerte, fornedrelse og det som er sadisme.

Mennesker som opplever lyst eller tilfredsstillelse ved å ydmyke eller undertrykke andre eller å påføre dem smerte.

Åpenbart, der er den offentlige forvaltningen med plan og bygningsetaten og Statsforvalteren i spissen.

 


4 kommentarer:

Anonym sa...

Hvorfor skulle du ha litt dårlig samvittighet pga dette? Du har da ikke gjort noe galt?

Jan Kåre Christensen sa...

Jeg la ut åte til blodhundene.
Saken hadde nok ikke blitt tatt tak i om jeg ikke hadde skrevet om den.
PBE hater meg og leser jevnlig på den Himmelske Blogg.

Anonym sa...

Ønsker deg og dine en God Jul og vi får be om at Kemner, PBE og resten av det offentlige Norge viser litt barmhjertighet og nestekjærlighet på nyåret! Uansett har vel den flotte muren med trapp og bod stått i over 10 år nå? Og det er i seg selv en stor seier!

Jan Kåre Christensen sa...

Takk, takk. I like måte.
Jeg tror og vet at vi vil få beholde mur, trapp og bod.
Ikke bare 10 år, men for alltid!

Enig, be! Beste av alt!