fredag 10. juni 2022

Nr. 3025: Det er et gedigent demokratisk problem at plan og bygningsetaten i Oslo, gjør så stor forskjell på innbyggerne, og på en overdreven måte gir de pålegg helt hinsides!

 Nr. 3025:

Det er et gedigent demokratisk problem at plan og bygningsetaten i Oslo, gjør så stor forskjell på innbyggerne, og på en overdreven måte gir de pålegg helt hinsides!

 

Ser en tilbake på PBE de siste 20 årene har det foregått noe meget merkelig som jeg har dokumentert gang etter gang.

Det er den enorme forskjellsbehandlingen de helt bevist legger til grunn for alt de gjør.

Har du en liten overskridelse, PBE forfølger deg som du nesten har drept noen med bøter, vedtak og pålegg.

Har du overskride en lovparagraf kraftig, du kan regne med dispensasjon og godkjennelse.

Grønt og estetisk pent vet ikke de som er ansatt i PBE hva er for noe.

https://blog.janchristensen.net/2022/04/nr-3008-vart-skriv-til-plan-og.html

 

Det er kun noe som en prater og skriver varmt om, men ellers motarbeider enn dette.

 

Det naturlige og riktige hadde vært og fått utnyttet tomten 25 % til hus, og 5 % til annet som bod, overbygg, hageste etc.

Hele PBE er en sykelig etat, som virkelig ikke noen bør feste sin litt til noe av hva de sier og mener!

Det har vi gjort, og blitt så villedet og stolt på PBE at ingen skulle tro at slikt er mulig.

https://www.youtube.com/watch?v=ec4Et9vfTGM

Men PBE her i Oslo er en egentlig veldig useriøs etat som liker å omgi seg med store ord og få oppmerksomhet. Sikkel narcissist og sykelig etat!

 

Vanvittig forskjellsbehandling som hele PBE er gjennomsyret av!

 

Her er en pen eiendom i Øvre Smestadvei 14 c, som har kun noen ubetydelige og små overskridelser.

De blir bedt om å søke, og da ligger det i kortet at de kommer garantert til å få avslag da det er kun et spill for galleriet.

Se selv her: https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201916175

 

Skjermbilde at deres side:

 


 

Men i Slyngveien 9 b, er overskridelsen enorme og helt, helt hinsides.

Godkjennelse selvsagt. Muren er 4 meter og PBE tillater murer på 1.5 meter, 2.5 meter for høy. Astronomisk, dette godkjenner PBE med letthet.

 

Se her for PBE egne hjemmesider.

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=202008342

 

Skjermbilde av deres side

 


Der står det at Status Ferdigattest gitt, men i Øvre Smestadvei 14 c, står det følgende:

Status Ulovlighet konstatert

 

Her noen bilder av den fine muren i Øvre Smestadvei 14 c, som nok må rives hvis PBE får sin vilje.

 

Her er muren i Slyngveien 9 b, som er godkjent og den er så stor og svær i forhold til hva som andre får lov til.

Det viser bare hvordan PBE arbeider, der små og ubetydelige overskridelser forfølger de som om de har drept noen.

Mens store og astronomiske overskridelser blir det gitt tillatelse til og dispensasjon. Med godkjennelse.

Dette er kun et tilfelle der jeg har tatt opp slike forhold, det fines utålige av andre. PBE er en håpløs etat, den er som om den kommer ifra det gamle DDR eller noe slikt.

https://blog.janchristensen.net/2022/04/nr-3007-terje-tinholt-sier-nyaktig-det.html

 

Hele PBE er en sykelig etat og den suger noe veldig.

https://blog.janchristensen.net/2022/04/nr-3008-vart-skriv-til-plan-og.html

 

 Slyngveien 9 b

 

 


 

 Øvre Smestadvei 14 c

 


 

Ingen kommentarer: