mandag 13. juni 2022

Nr. 3027: Skjønner ingen i Guds menighet hvilke konsekvenser når en lovsangsleder som Solfrid Gamre innleder et nyttforhold etter skilsmissen fra Pastor Terje Liverød vil bli for de nyfrelste og ubefestede sjeler?

 Nr. 3027:

Skjønner ingen i Guds menighet hvilke konsekvenser når en lovsangsleder som Solfrid Gamre innleder et nyttforhold etter skilsmissen fra Pastor Terje Liverød vil bli for de nyfrelste og ubefestede sjeler?

 

Det vi ser i dagens pinse-karismatiske menigheter er en form for partnerbytte.

De første kristne delte alt, bortsett fra ektefeller.

Da forstår vi hvor langt dagens kristenhet er kommer bort i fra Gud og hans ord

 


https://blog.janchristensen.net/2022/06/nr-3026-guds-ord-omtaler-at-forkynnere.html

 

Svingers miljø er det i ferd og bli blant Norges predikanter og lovsangs ledere.

Her er det blant forkynner skaren at en skiller seg og finner nye partnere.

Det er som det er et «svingers miljø» blant de kristne der en «elsker» og godtar både X partnere og nye partnere!

 

Etter skilsmissen fra Pastor Terje Liverød, så finner han seg ei ny rett etter skilsmissen.

https://blog.janchristensen.net/2022/06/nr-3026-guds-ord-omtaler-at-forkynnere.html

 

Mens han X kone er ute på frierfot og finner seg også en ny en.

Er dette greit?

Da skriften sier bl.a. at forkynnere og de med ansvar skal være èn kvinnes mann eller èn manns ektefelle.

 

Jeg ønsker å være så mild og rettskaffen som mulig her. Men dette er veldig alvorlig for den kristne menighet.

Vi er bygget opp på Apostlenes og profetenes lære.

Hvordan levde de første kristne?

De hadde alt felles, bortsett fra at alle hadde sine egne ektefeller som de ikke var tillatt for noen å gifte seg på nytt med, etter et samlivsbrudd.

Dette har jeg mange skriftsteder på, men kan ikke ta alle.

Tar to skriftsteder som viser dette, selv om jeg kunne brukt veldig mange her:

 

1 Kor. 7. 10 Til en ektefelle befaler jeg ved Herren: En kvinne skal ikke gå fra sin mann.

 

11 Men hvis hun går fra ham, skal hun enten leve i avholdenhet eller bli gjenforenet med sin mann. Og en mann skal ikke forlate sin kvinne.

 

Apostelgjerningene 2. 42 Og de holdt fast ved apostlenes lære i et fellesskap med brødsbrytelse og bønn.

 

43 Og hver sjel ble fylt med ærefrykt av de mange under og tegn som skjedde ved apostlene.

 

44 Og alle som trodde på det samme som dem selv, hadde alt felles.

 

45 De solgte sine eiendommer og eiendeler og delte med alle som hadde trengsel.

 

46 Og de fortsatte dag etter dag å møtes i templet. De brøt brødet i sine hjem, og de åt sin mat med glade og oppriktige hjerter.

 

47 De priste Gud og hadde hele folkets nåde. Og HERREN* la dag etter dag dem til menigheten som skulle bli reddet.

(sitat slutt.)

 

Sluttkommentar:

 

Jeg har enormt mye mer å si her, flere bøker ligger i mitt hjerte angående dette tema om kristen etikk og moral.

Men får prøve å begrense og stoppe skrivingen for at leserne ikke skal drukne i argumenter og bli helt overkjørt.

 

Men ringvirkningene at en slik ubibelsk utglidning som vi her ser, vil få enorme konsekvenser for de ubefestede og lunkne kristne.

De har ingen forutsetning å stå imot et slikt åndspress.

Og forstå at det som disse nevnte menneskene gjør, er direkte imot Guds ord som sier veldig klart at etter en skilsmisse skal en ikke gifte seg på nytt.

Det er og forblir å være hor!

 

Relaterte linker:

https://blog.janchristensen.net/2022/06/nr-3026-guds-ord-omtaler-at-forkynnere.html

 

https://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-424-sluttkommentar-angaende-mine.html

 

https://blog.janchristensen.net/2022/06/nr-3026-guds-ord-omtaler-at-forkynnere.html

2 kommentarer:

Anonym sa...

Mens de første kristne hadde alt felles utenom ektefelle, har kristne i 2022 ingenting felles bortsett fra ektefeller da.
Ektefeller går på rundgang blant kristne ledere.

Jan Kåre Christensen sa...

Det vi nå ser blant kristne, er nesten verre enn Pride og all elendigheten i Verden!
Bare trist og dypt bekymringsfullt!

Dette er mennesker som har vært «kristne» hele sitt voksne liv, og til slutt.
Lever de «verre» enn de mennesker som en skal forsøke å vinne for Gud!