lørdag 30. januar 2016

Nr. 424: Sluttkommentar angående mine konfrontasjoner med Pastor og Apostel Jan Åge Torp. Han er nok Apostel, men ikke en ekte sådan! Gjengifte blant forkynnere er alltid, alltid, alltid innhyllet i en løgnens kultur!

Nr. 424:
Sluttkommentar angående mine konfrontasjoner med Pastor og Apostel Jan Åge Torp. Han er nok Apostel, men ikke en ekte sådan. Gjengifte blant forkynnere er alltid, alltid, alltid innhyllet i en løgnens kultur!

Matt 7. 24 Derfor, hver den som hører disse mine ord og gjør efter dem, han blir lik en forstandig mann, som bygget sitt hus på fjell; 25 og skyllregnet falt, og flommen kom, og vindene blåste og slo imot dette hus, men det falt ikke; for det var grunnlagt på fjell. 26 Og hver den som hører disse mine ord og ikke gjør efter dem, han blir lik en uforstandig mann, som bygget sitt hus på sand; 27 og skyllregnet falt, og flommen kom, og vindene blåste og slo imot dette hus, og det falt, og dets fall var stort!

Det er fire områder jeg har angrepet og påpekt at Torp ikke hoder mål. Sikker flere, men jeg har hele tiden prøvd på å være konkret og saklig selv om Torp har svinget fra lovord til nærmest forbannelse og neglisjering av meg.

Her er Torp i sammen med sin første og rette kone og i sammen med sin «nye» kone. De kan nok være gift i henhold til norske lover men ikke i henhold og i samsvar med Guds ord og hva det nye testamente lærer.
Pastor Jan Aage Torp

Det er følgende fire områder:

1.) Han er gjengiftet som troende og Pastor, lever da i hor.

2.) Falske profetier omgir han seg med. Minst 90 % prosent av de profetiene sagt til den mannen har ikke slått til og dermed viser det seg at det er en løgnens ånd som står bak, ikke Gud egen ånd!

3.) Han er manipulerende og går ikke frem med rene motiver og skal ha sympati eller så er en ikke god nok i hans øyne. Svinger fra en side til neste, fra lovord til fy ord.

4.) Da det også i hans tilfelle ikke ligger utroskap til grunn for skilsmisse etter hva han selv sier. Da er skriften tindrende klar at han enten skulle ha levd alene eller forlikt seg med sin første kone, ikke funnet seg en ny 20 år yngre. Dette er skammelig og da er han ikke et mønster for hjorden!

1. Kor. 7. 10 De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille sig fra sin mann; 11 men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike sig med sin mann - og at en mann ikke skal skille sig fra sin hustru. Lukas 16. 18 Hver den som skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en annen kvinne, han driver hor, og hver den som gifter sig med en kvinne som er skilt fra sin mann, han driver hor.

Her er Pastor Torp i sammen med sin første og dernest andre kone. Etter hva skriften lærer så lever han i hor nå da han egentlig ikke er «lovlig» skilt fra sin første kone. Og han i dag lever som fraskilt og hun som da er hans «2. kone» lever også i hor. Dette er hva skriften lærer ikke hva Jan Kåre Christensen mener, tror og synes! Hele tiden har Pastor Torp prøvd å snakket seg bort fra fakta, og ikke forholdt seg til hva dette dreier seg om, altså uenighet angående liv og lære, ikke om en er et godt medmenneske etc.

For meg fremstår vår uenighet ikke på det menneskelige planet da Torp er grei nok som person, men at vi er totalt uenige angående bibelsyn og etterfølgelse av dette. At Torp også da tillegger meg meninger og synspunkter jeg ikke har, er hele tiden for å avspore hva dette handler og dreier seg om.

Torp bygger sitt liv på sand

Det hjelper ingenting med store profetier eller annet når en ikke lever og lærer i samsvar med skriften, her går Torp fullstendig vill. Om Emanuel Minos har profetert ditt eller datt spiller ingen rolle hvis en ikke lever i samsvar med skriften i dag! Rettesnor for den troende om en er Apostel eller Pastor, det det nye testamente!

Relaterte linker: 
http://blog.janchristensen.net/2012/05/nr-420-pastor-torp-fjernet-alle-innlegg.html http://blog.janchristensen.net/2012/05/nr-417-falske-anklager-imot-meg-fra.html http://blog.janchristensen.net/2012/04/nr-405-en-kaffe-kopp-og-to-med-pastor.html http://blog.janchristensen.net/2012/04/nr-396-evangelist-og-dr-emanuel-minos.html http://blog.janchristensen.net/2012/04/nr-393-partnerbytte-i-norske.html http://blog.janchristensen.net/2012/03/nr-390-hvorfor-det-er-pakrevd-i-henhold.html http://blog.janchristensen.net/2012/03/nr-371-det-er-kun-i-jan-age-torps-liv.html http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-361-jan-age-torp-skjnner-ikke-og-vil.html http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-254-er-emanuel-minos-og-co-ved-sine.html http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-351-jan-age-torp-jan-hanvold-harald.html http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-346-fakta-om-gjenopprettelse-av.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-341-pastor-og-apostel-jan-age-torp-i.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=er-du-medskyldig http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-138-hvem-var-bileam-og-hva-star-hans.html

Ingen kommentarer: