onsdag 29. mars 2017

Nr. 1897: Jeg har påpekt kun og alene at hvis du er gjengiftet som en kristen – så er du diskvalifisert til å være en Ordets forkynner, eller inneha et lederverv i Guds menighet!

Nr. 1897:
Jeg har påpekt kun og alene at hvis du er gjengiftet som en kristen – så er du diskvalifisert til å være en Ordets forkynner, eller inneha et lederverv i Guds menighet!

Jeg har aldri noen gang nevnt noen andre enn forkynnere og andre som innehar et lederansvar når jeg har trukket frem de som er gjengiftet.
Og da gjengiftet som troende. Det en har gjort som ikke frelst, det er ikke et tema hverken i det nye testamentet eller på den Himmelske blogg!

Mine motstandere, de angriper konstant min familie, venner og bekjente.
Selv om ingen av dem er forkynnere eller innehar et lederansvar, så blir de angrepet med navn, bilde, adresse og t.o.m. telefonnummer, jobbmailer etc.

Kampen imot meg er ond, skitten, Satanisk, mørk, demonisk og simpel!

Men en ting vet jeg, det er jeg helt forvisset om!
Gud skal når tiden er inne, holde dom over disse menneskene!
De kommer ikke til å bli dømt lett, men meget hardt da de har gått imot meg på simplest mulig måte! De har rett og slett vært onde i sin oppførsel!

Derfor kjære venner, holde dere unna disse menneskene.
De er bare ute etter å lage trøbbel.

De står Gud og sannheten imot som Jannes og Jambres sto Gud og Moses imot.

Her er en artikkel jeg skrev om nødvendigheten å advare imot forkynnere!
Nr. 963:

Jeg har alltid anstrengt meg for å ikke ramme en person for hans hudfarge, oppvekst eller tilhørighet. Men for det personene faktisk tror, lærer og gjør.
Dette har vært nødtvunget, prekært og helt avgjørende da den Norske kristenheten og ellers i den vestlige verden har på mange måter vært som et skip uten ror og seil. Som har bare drevet rundt på den åpne hav og strømninger, bølger og vinden har styrt «skipet». Men ikke Guds ord.

Bilde Paven og noen katolikker som et Illustrasjonsbilde på at det som katolikkene holder på med er like ille som det protestantene holder på med når deg gjelder at de tillater gjengifte over en lav sko. Det er en vederstyggelighet for Gud er jeg overbevist om når en tillater gjengifede Pastorer, Hyrder og de som kaller seg selv Apostler men er det ikke. Gjengifting blant de troende er noe «svineri». Jesus befalte de onde åndene gå inn i svinene fordi de var urene dyr i GT! I NT er bl.a. gjengifte blant de troende også noe som kan sammenlignes med dette.


Hovedgrunnen for dette er at forkynnerne og andre tillittspersoner har falt så dypt.

Se for deg hva som har skjedd i den katolske kirka med all den sexen med disse stakkars korguttene som er blitt utsatt for pedofile handlinger av forskjellige katolske patere, prester, biskoper, munker og andre. Det er nedverdigende, stygt og ubibelsk. Det er det samme som skjer i den protestantiske del av kristenheten. Men da med at en godtar mer og mer homoseksuelle og gjengifte blant de troende. Alt dette er synd ut i fra Guds ord.

Er det sjikane, ærekrenkelse og annet å advare imot dette?

Hva er sjikane? Fra store Norske leksikon: bruke lovknep; forulempe, håne.
Jeg har aldri brutt noen lover imot noen, bare Guds ord har jeg holdt frem.
Forulemper ingen personer, bare påpeker at en tillitsperson ikke kan leve i synd etter Guds ord. Dette er også normalt blant «vanlige» mennesker.
Håne, det har jeg aldri gjort noe i nærheten engang.
Ei heller oppfordret til drap, vold eller noe annet. Derfor blir de angrepene på meg dypest sett et angrep på Tros- og Ytringsfriheten. Og kristendomsforfølgelse da jeg kun har gjort en ting, holdt frem Guds ord!

Jeg påpeker at en tillitsperson ikke kan leve i synd etter Guds ord!

Her er essensen i hva jeg holder på med, uten at en skjønner dette, så skjønner eller vil en ikke skjønne noe av hva jeg skriver og forkynner imot.

Hvorfor er det så viktig at tillitspersoner, Hyrder og andre som har et mandat overfor andre blir advart imot, også offentlig? Det er fordi de kan og vil utnytte sin stilling og posisjon. Det igjen gjør at menigheten kommer ned på et så lavt nivå at det unormale blir det normale. Vi gir i fra oss alt som vi har stritt og kjempet for!

Ut i fra Guds ord er gjengiftet blant troende, homoseksuelle synder og pedofile handlinger synd!

Vi ønsker å klassifisere synd, men all synd skaper skille mellom oss og Gud.

Jesaja 59. 2 Nei, det er skylden som skiller dere fra deres Gud. Syndene deres skjuler ansiktet han så han ikke hører dere.

Sluttkommentar:

Det var en person som skrev på Søkelys som skrev veldig bra, ønsker å gjengi det her:

Enig med Jan Kåre on 03/12/2014 at 19:19 said:

Ganske bra oppdaget Jan Kåre. I det lange løp vil det bli full seier og Guds ord vil komme seirende ut. Når Guds ånd blåser ned dette byggverket som er reist mot deg på søkelys vil du gå triumferende ut. Du kan gå med hevet hode broder Jan Kåre. Disse dine kritikere er som forvirra veggelus, spriker i alle retninger og skjønner ikke at dette er åndskamp. En kamp disse allerede har tapt da de er håpløst bortkommet i babelsk lære. Derav all bablingen mot deg.

Må Gud velsigne din virksomhet og tjeneste Jan Kåre.
(sitat slutt).

Ja, det er dette det hele handler om. Å bringe ut Guds ord til et folk som er blitt forført, villedet og sannhetten er blitt holdt nede i urett. Men vi som Guds folk som tar vare på Guds ord vil gå seirende ut av både striden og inn i det nye Jerusalem for å feire bryllup med vår brudgom og Herre, Jesus Kristus!

Relaterte linker: 
http://blog.janchristensen.net/2017/03/nr-1879-kristenfolket-ser-igjennom.html
http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-172-de-frste-grunner-i-guds-ord.html http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Veiskille
http://blog.http://blog.janchristensen.net/2017/03/nr-1876-de-samme-menneskene-som-godter.html

janchristensen.net/2011/05/nr-70-hva-mente-jesus-med-ta-opp-sitt.html 
http://blog.janchristensen.net/2017/03/nr-1896-jeg-har-kun-papekt-at-det-er.html
http://blog.janchristensen.net/2014/12/nr-906-star-pastor-torp-og-oslo-kirken.html
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=pastor-jan-aage-torp
http://herescope.blogspot.no/2012/10/sacred-cows-and-stars.html?m=1
http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/2014/12/no-827-is-it-allright-to-receive.html
http://www.deceptioninthechurch.com/Wagner-conference.htm
http://apprising.org/2011/10/27/an-unhealthy-update-on-c-peter-wagner-the-nefarious-narians/
http://www.spiritoferror.org/category/modern-apostles-and-prophets/c-peter-wagner-modern-apostles-and-prophets
https://mkayla.wordpress.com/2011/08/25/c-peter-wagner-in-his-own-defense/
https://www.youtube.com/watch?v=DdZIC-KzL7M
http://herescope.blogspot.no/2011/08/c-peter-wagner-spins-nar.html
http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/2012/04/nr-284-pastors-and-preachers-who-are-re.html

onsdag 22. mars 2017

Nr. 1992: At tilsynelatende at mange ikke støtter meg og den Himmelske blogg, kommer av at vi holder den standarden og den læren som Guds ord fordrer av nytestamentlige kristne!

Nr. 1992:
At tilsynelatende at mange ikke støtter meg og den Himmelske blogg, kommer av at vi holder den standarden og den læren som Guds ord fordrer av nytestamentlige kristne!

Jesaja 5. 20 Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke, som gjør bittert til søtt og søtt til bittert!

Mange tror at jeg går rundt og er smålei meg, og føler på så mye. Men sannheten er at jeg har det bedre enn noen gang. Ser klarere og tidligere alt som dreier seg om det åndelige.

Men det er ikke dermed sagt at jeg ønsker det slik. Alle som forkynner Guds ord ønsker vel mest mulig oppslutning. Og fleste mulig vil høre på enn? Men dessverre, menneske er slik at det vender seg heller til løgnen enn sannheten.

Derfor er jeg ikke forundret heller over hva som har skjedd og skjer, at det er det «profane» og ubibelske kristne budskapet som vinner mer og mer terreng og innpass.
Dette sa både Jesus, alle profetene i GT og alle apostlene i NT skulle skje!

Men samtidig, jeg oppfordrer enhver troende å ha meg til forbilde. Selvfølgelig har jeg mine feil og mangler, men se på meg. den standarden og det livet jeg fører, det er det som fører frem hvis du vil tjene Herren og vil til himmelen!

Derfor, ha meg til forbilde. Her er en artikkel jeg skrev om dette emnet for noen år tilbake.

Nr. 516:
Ha MEG som FORBILDE som jeg har KRISTUS som FORBILDE!

Den kristne menighet har alltid trengt forbilder, slik som jeg følger Kristus, følg du ham på samme måten kjære venn og du vil også bli velsignet av Gud Fader!1 Kor. 11. 1. Bli mine efterfølgere, likesom jeg efterfølger Kristus!

Min erfaring med de troende er nedslående!

Det er selvfølgelig alltid farlig å sette seg over andre. Men Gud kaller oss til et liv i etterfølgelse, uten vi går på den veien er vi ikke det Gud har tiltenkt og ment for våre liv. Lar du den standarden og de meningene som ligger til grunn i kristen Norge og ellers i den vestlige verden ligge til grunn for ditt liv som en troende vil du ende med ditt liv i fortapelsen er jeg stygt redd for. Hva er det snart som ikke blir allment akseptert av synd, feil lære, toleranse, lunkenhet, likegyldighet og hva det enn måte være? Jeg har nevnt slike grelle eksempler, men det er ikke bare det. Hele den Norske kristenhet er dullet inn i en åndelig søvn, og få vekt noen av dem. Det er sannelig ikke lett da de tror de er våkne, men sover. At de er seende, men er åndelige blinde. Akkurat som menigheten i Laodikea.

Motsatsen er slike som meg og noen andre som ikke har bøyet seg for Baal!

1 Kong. 19. 18 Men jeg vil la syv tusen bli tilbake i Israel, alle som ikke har bøid kne for Ba'al, og alle som ikke har kysset ham med sin munn.

For profeten som følte seg alene, så var han ikke det. Det var kun et åndelig «synsbedrag». Virkeligheten og sannheten var at det var 7000 foruten ham selv som ikke hadde bøyet kne og hjerte for Ball, som var en avgud. Det er nok like mange i Norge, og ellers i den vestlige verden der frafallet og forførelsen råder grunn som står med Herren. De skjønner å forkaste troen på en såkalt kristen triadegud, tror ikke at Gud skal pine men tilintetgjøre de vantro som han gjorde med Sodoma og Gomorra. Og de vet at gjengifte for troende ikke er tillatt i den nye pakt som vi lever i som troende i dag, og andre dyrebare sannheter som en holder fast på. Som en dyrebar gave gitt i fra Gud.

Se til at du ikke faller kjære venn, det er meget lett å snuble og falle.

1 Kor. 10. 12 Derfor, den som tykkes sig å stå, han se til at han ikke faller!

Jeg er fullt ut klar over at det går an å heve seg over andre, bli selvgod, dømmende etc. Men allikevel taler skriften om å ha Gud som forbilde, ha Kristus som forbilde, og å ha andre troende som forbilde. Det er for meg helt utrolig at f.eks. Pastor Jan Hanvold kan få noen som helst oppslutning blant troende. Hva er det som gjør dette? Jeg forstår ikke at såkalt seriøse forkynnere kan støtte ham. Troende mennesker gir inn til Visjon Norge i løpet av 1 år snart 100 Mill, hvorfor og hvordan? Er det fordi Hanvold lever et rent og åndelig liv? Han lever i åpenbar synd, hvordan kan en støtte ham og tro at en støtter Gud og has sak? Det er så selvmotsiggende at selv de som er åndelig blinde burde ha vist bedre, eller? Jeg har snakket med en hel del som sier de støtter Hanvold og Visjon Norge regelmessig. De sier veldig ofte slik at han gjør så mye godt, derfor støtter de ham. Men er det ikke manipulering? Vi ser Hanvold og Visjon Norge vet hvor de kan få inn sitt budskap, det markedsfører og eksponerer de. En dag så er det de fattige i Moldova, som blir profilert lagt ut på skjermen. Hvem kan snu seg bort uten å kjenne på i sitt hjerte at disse trenger hjelp? Så er det Israel etc. Men hva hjelper det å støtte en person som lever i synd, er korrupt og lever godt på naive og kjempe godtroende mennesker som tror de ved å sende penger til Visjon Norge ikke også støtter Hanvold og dermed støtter enn horkarl? Det er som om det er minste felles multiplum? En støtter Hanvold, da er ellers alt tillatt!

Guds folk har en «klovne forståelse» av Guds ord!

1 Tim. 3. 10 Også disse skal først prøves; derefter skal de tjene i menigheten, om de er ulastelige.

Det er de som er ulastelige som skal tjene i menigheten lærer skriften. Det er de som «får» det til. Det er ikke snakk om å være god, bedre og best. Men Gud vil også ha enere, for seg. Enn kan komme til Gud som en taper, men bli en vinner. Her blir alt snudd på hodet, ikke sant? Faktisk det normale og som Guds ord lærer, er det de forkynnerne som tar vare på sin første kone, ikke kone nummer to, tre eller mer som skal bekle talerstolen. Men de som lever som de preker, ikke preker en ting, og lever noe helt annet! På mange måter kan en si at kristen Norge er i Old-boys serien, og ikke i eliteserien med den standarden enn legger for dagen! Både i liv og lære, i forkynnelse og undervisning. Ved å allment akseptere de som lever i åpenbar synd, og ikke ta vare på de som lever og preker som Guds ord. Det er dessverre en neglisjering, boikottlinje og forakt for de som går hele veien med Herren, og som ikke slåt av på noen punkter fra og i Guds ord. Apostelen Paulus sa han forkynte hele Guds råd til frelse!

Mitt ønske har alltid vært og er å tekkes Herren, og han alene!

1 Tim. 3. 15 Legg vinn på å fremstille dig for Gud som en som holder prøve, som en arbeider som ikke har noget å skamme sig over, idet du rettelig lærer sannhetens ord.

Evangelist Emanuel Minos og andre profetere og støtter opp om de falske profetene og Apostlene i tiden, gjør de det med bind for øynene? Før F.eks. den falske Apostelen Jan Åge Torp ble skilt så profetert Minos over ham at han skulle få en menighetet her i Oslo ala Kensington Tempel i London. Torp skilte seg, og hva gjorde han etterpå? Han hadde så store profetier over sitt liv av selveste Emanuel Minos og andre. Da Torp fikk sjansen, så viste han for alle og enhver hva som bodde i hans hjerte. Da giftet han seg sporenstreks på nytt, med ei som er 20 år yngre enn ham selv. Dette er så kjødelig, kvalmende og ekkelt! At Minos stiller opp for ham, også da han giftet seg på nytt viser meg at hele kristen Norge er mer eller mindre korrupt, forført og villedet. Slik fremgangsmåte er det bare en måte å takle på lærer skriften; vende seg bort fra dem og overlate de i Satans varetekt, om de slik kan finne omvendelse. Ikke støtte eller forsvare slike ekstreme handlinger sett i lys av Guds ord! Jeg er så glad at jeg fra ungdommen har hatt den innstillingen at hvis jeg skal være forkynner, så skal jeg leve deretter. Og hvis jeg ikke det gjør, så la meg finne på noe helt annet enn å forkynne og undervise andre. At Torp, Minos, Hanvold og likesinnede ikke trekker seg fra forkynnergjerningen sporen straks vitner om en kraftig villfarelse over deres liv! Og de som støtter opp om slike «tjenester» blir også ført bak det samme lyset og får del i deres villfarelse! Skriften taler om: «Legg vinn på å fremstille dig for Gud som en som holder prøve, som en arbeider som ikke har noget å skamme sig over, idet du rettelig lærer sannhetens ord». Det er dette som er malen, ikke noe mindre. Vi som forkynnere har eksamen hver dag, lever vi i samsvar med Guds ord? Preker vi og lærer vi i samsvar med Guds ord? Vi skal ikke bare leve og preke i samsvar med Guds ord, men også være fylt med Guds Ånd og være ledet av Gud. Kan ikke se at kristenheten i Norge er det da de f.eks. ikke unisont advarer mot falsk lærerne i tiden!

Leve og prek som meg, da jeg lever og preker som de første Apostlene!

1 Tess. 2. 10 I er vidner, og Gud med, hvor hellig og rettferdig og ulastelig vi ferdedes iblandt eder, I troende.

Det er klart at det går an å leve og preke som de første kristne. Nå mener jeg ikke vi skal legge et blåkopi ark over, vi må leve våre liv i dag ut i fra den tiden og de forholdene vi har i dag. Da går vi ikke utenom Guds ord, men følger Guds ord i et og alt, og nøye. Herren har gitt sine påbud for at vi skal følge dem nøye, eller? Motstanden fra verden er massiv, forførisk og vi alltid lede oss bort i fra Kristus og Guds ord. Hvilken siden har du valgt? Jeg og min familie har valgt å leve og preke som Guds ord lærer i et og alt og så langt som vi ser, ikke mer, eller mindre!

Sluttkommentar: Det er som sagt farlig å bli for kjepphøy, men det er like farlig, om ikke enda farligere og dille og dale med synd og vranglære! At Emanuel Minos og mange andre har valgt den veien, det gjør meg enda sikrere på en ting. Jan Kåre, hold deg du til Kristus og Guds ord, og det vil gå det utrolig godt i dette og det kommende livet. Hørte en tale av Pastor Chuck Smith i Calvary Chappel i Los Angeles som fortalte om da han etter hvert opplevde fremgang i menigheten. Så var det en annen Pastor som bebreidet ham og sa følgende: « Hvis Gud kan velsigne Chuck Smith, ja da kan han velsigne alle!». Dette er en sannhet, Gud har ikke en spesielt velsignelse for noen av oss egentlig. Det er i den grad vi alle følger Kristus, lar han vinne skikkelse og innpass i våre liv. At velsignelse, gjennopprettelse og Guds velbehag hviler over våre liv. Jeg følger Kristus, noe jeg har gjort i over 30 år. Følger du meg, så følger du Kristus. Følger du Emanuel Minos, Jan Åge Torp, Jan Hanvold etc. så følger du ikke Kristus – men Satan! Valget er ditt, gjennom det jeg skriver, meddeler, og taler. Så vil du bli opplyst om sannheten, kunne tatt stilling til det som du dessverre vanligvis ikke hører i de aller fleste kirker og menigheter. Men det er dette som Gud vil ha sagt i denne tiden. Være derfor lydhør, steng ditt hjerte for løgnen. Åpne ditt hjerte for Kristus, Guds ord og hva du her får formidlet. Og Gud vil velsigne, løfte deg opp og la deg få del i den kommende verdens krefter og velsignelse som jeg og min familie har fått del i det. Gud gjør ikke forskjell på noen, Hallelujah og Amen! Satan har ikke noen spesial forbannelse for noen han. Det er bare å vende seg bort i fra Kristus og Guds ord som Evangelist Emanuel Minos og likesinnede har gjort. Og å oppleve velsignelse, er det en umulighet? Nei, kan Gud velsigne Chuck Smith, meg og mange andre. Så kan og vil han velsigne og styrke deg også kjære venn. Vend deg av hele ditt hjerte – daglig – til Kristus og Guds ord. Avstå fra all urett, ikke ta del i det. Følg det lys og den overbevisning du har. Stol fremfor noe annet på Guds ord! Følg de som lever og preker som Guds ord. Vende deg bort i fra dem som ikke det gjør! Velsignelse, gleden og alt godt vil og kommer til å tilfalle ditt liv som det har tilfalt mitt liv! Alt dreier seg om å holde seg nær Gud, bli i Guds ord, da vil du også oppleve og erfare det som Guds ord taler om. Kristenlivet er ikke noe hokus pokus! Det er Kristus. Det er Guds ord, det er å etterfølge og gå i fotsporene av de som følger Kristus, og følger enn Kristus, da følger enn Guds ord. Det er herlig med profetier, oppmuntringer etc. Men stemmer det med Guds ord? Alt dreier seg om dette ene, følge Kristus og Guds ord som jeg følger Kristus og Guds ord. Dette er terping, men jeg ønsker å gjøre dette så enkelt og klart som mulig. Gud har kun en velsignelse – og den er mer enn stor nok! Det er Kristus. Og i den grad vi følger ham, så blir velsignelsen, gleden og alt godt oss til del. Amen!

Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2017/03/nr-1884-hverken-profetene-i-gamle.html
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Mitt-personlige-vitnesbyrd http://janchristensen.net/index.php http://blog.janchristensen.net/
http://blog.janchristensen.net/2014/12/nr-986-jurister-advokater-og-andre-kan.html
http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1108-oslo-politiet-vil-ha-meg-til.html
http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr.html
http://blog.janchristensen.net/2015/09/nr-1221-kenguru-rettsaken-utsatt-er-det.html
http://blog.janchristensen.net/2015/09/nr-1223-nar-myndigheten-begynner-ta.html
http://blog.janchristensen.net/2015/09/nr-1215-hat-politiet-pa-manglerud-tror.html
http://blog.janchristensen.net/2015/10/nr-1264-den-falske-smyrna-bloggen-og.html
http://blog.janchristensen.net/2015/11/nr-1291-hat-krim-gruppa-pa-manglerud.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1348-i-mine-yne-sa-er-politiet-pa.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1347-manglerud-politiet-er-blitt.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1367-netthetsen-imot-min-familie.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1373-10000-hatmeldigner-imot-meg-og.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1372-tingrettens-dom-viser-med-all.html
http://blog.janchristensen.net/2016/03/nr-1425-manglerud-politiet-lar-norges.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-964-politijurist-oda-karterud-har.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1431-mangleruds-politi-sakalte.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1434-tror-ikke-det-er-noen-er-blitt.html
http://blog.janchristensen.net/2015/11/nr-1284-torodd-fuglesteg-norges.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1433-jeg-er-blitt-utsatt-for-langt.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1437-jeg-tror-at-det-er-ikke-en.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1496-christian-rosland-i-retten-i.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1502-jeg-vet-ikke-hvorfor.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1509-torodd-fuglesteg-sender-mailer.html
http://blog.janchristensen.net/2016/10/nr-1702-hva-hets-mannsgruppa-ottar-har.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1499-hvorfor-blir-ikke-norges-2.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1539-har-det-klikka-for-norges.html
http://blog.janchristensen.net/2016/06/nr-1543-ansgar-braut-har-totalt.html
http://blog.janchristensen.net/2016/06/nr-1550-norges-2-strste-nettroll-ansgar.html
http://blog.janchristensen.net/2016/06/nr-1552-njal-kristiansen-hevder-det.html
http://blog.janchristensen.net/2016/06/nr-1559-politijurist-oda-karterud-og.html
http://blog.janchristensen.net/2017/03/nr-1890-jeg-er-forundret-over-at-oslo.html

Nr. 1891: Googler du Jan Kåre Christensen på nettet, så får du en helt annen person enn den jeg er, men jeg bryr meg døyten!

Nr. 1891:
Googler du Jan Kåre Christensen på nettet, så får du en helt annen person enn den jeg er, men jeg bryr meg døyten!

Har fått tilbakemeldinger at jeg må henvende meg til Google og andre, for å få slettet artikkler som ligger ute.
Det høres sikkert bra ut for mange, men jeg vet at står en opp for Herren og Guds ord.
Så er det en vei å gå. Svartmaling, ryktespredning og alt det andre, det er bare noe som følger med å gå Guds vei!

Det er noenlunde slik som dette.

Først ignorerer de deg, så ler de av deg, så slåss de med deg og så vinner du.

Mahatma Gandhi

Derfor er jeg ikke redd, anmelder ikke noen. Kun motanmeldelser har jeg kommet med. Alt er på stell, alt er under kontroll, dette går som det skal gå!

Gjennom Jan Aage Torps fiktive anmeldelse av meg, så spres budskapet om at gjengifte er synd. På en slik måte jeg aldri kunne ha drømt om! Hallelujah!


Derfor, ha meg til forbilde. Her er en artikkel jeg skrev om dette emnet for noen år tilbake.

Nr. 545:
La oss lære og bli advart av «Pastor» og «apostel» Jan Åge Torp miserable liv! Og evner vi ikke å leve som vi Guds ord lærer, så er siste benk, og ikke talerstolen alternativet! (hvis en da ikke vil omvende seg!)

Hva er grunnen for at Pastor Jan Åge Torp er blitt spedalsk som Kong Ussia ble det? Hvordan kan han fortsette i forkynnergjerningen som ingenting har skjedd etter han valgte å skille seg og gifte seg med ei 20 år yngre dame! Kong Ussia og Pastor Jan Åge Torp har det felles at de begge to er åndelige spedalsk og alle som kommer i kontakt med Torp vil bli smittet da spedalskhet er smittsomt, derfor sier skriften at slike skal en vende seg i fra og overgi dem til Satan for kjødets ødeleggelse, de skal være avsondret fra det kristne felleskapet. Illustrasjonsfoto Kong Ussia, denne skulpturen er modellert av billedhugger Sivert Donali1 Kor. 10. 6 Men disse ting skjedde som forbilleder for oss, forat ikke vi skal ha lyst til det onde, likesom de hadde lyst til det.

Alt håp er nok mer eller ute for Apostel og Pastor Torp, men det er minst to grunner for jeg skriver dette. Den ene er at de som er blitt bedradd eller er i ferd med i bli bedradd at «Pastor» Torp kan lese her og bli opplyst om den virkelige sannheten angående denne svermeren og forføreren. Den andre er at slik som «Pastor» Torp har gått i Satans felle, at ikke hverken jeg eller du skal gjøre det samme. Alt det Torp står for vitner om et nedverdigende og ukristelig liv og en forkynnelse som er villfaren. Derfor la oss se på ham som et forbilde i det å bli lurt av Satan – ikke gjøre det samme – men la oss advare!

1.) Pastor Torp er aldri kalt av Gud til å ha en offentlig tjeneste der han skal eller skulle promoteres og stå for kristne verdier og det kristne budskapet. Dette er noe som han har selv tatt seg til som Kong Ussia gikk inn i templet og «lekte» prest, noe han ikke var men Konge. Det er å påføre seg selv åndelig spedalskhet med å gjøre det Torp har gjort. Han er en Kong Ussia i vår tid som selv tror han kan velge ut en tjeneste selv om NRK, TV og andre media kanaler har kontaktet ham, han skulle ha sagt nei og da hadde han ikke påført seg selv skyld!

Jeg tar med hele kapitelet om Kong Ussia da dette er et enormt viktig avsnitt i Guds ord og er skrevet til lærdom og formaning for den som vil gå helt med Gud. http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-341-pastor-og-apostel-jan-age-torp-i.html

2 Krøn. 26. 1. Og alt Judas folk tok og gjorde Ussias, som da var seksten år gammel, til konge i hans far Amasjas sted. 2 Han gjorde Elot til en fast by og vant det tilbake for Juda, efterat kongen hadde lagt sig til hvile hos sine fedre. 3 Ussias var seksten år gammel da han blev konge, og regjerte to og femti år i Jerusalem; hans mor hette Jekilja og var fra Jerusalem. 4 Han gjorde hvad rett var i Herrens øine, aldeles som hans far Amasja hadde gjort. 5 Og han søkte Gud så lenge Sakarja levde, han som skjønte sig på Guds syner; og så lenge han søkte Herren, lot Gud det gå ham vel. 6 Han drog ut og stred mot filistrene og rev ned bymurene i Gat og Jabne og Asdod; og han bygget byer ved Asdod og på andre steder i filistrenes land. 7 Gud hjalp ham mot filistrene og mot de arabere som bodde i Gur-Ba'al, og mot me'unittene. 8 Og ammonittene kom med gaver til Ussias, og hans navn nådde like til Egypten; for han blev overmåte mektig. 9 Ussias bygget tårn i Jerusalem ved Hjørneporten og ved Dalporten og ved Vinkelen og gjorde således disse steder faste og sterke. / 10 Han bygget også tårn i ørkenen og hugg ut mange brønner; for han hadde stor buskap både i lavlandet og på høisletten, og han hadde jordbrukere og vingårdsmenn på fjellene og i havene; for jordbruket lå ham på hjerte. 11 Ussias hadde en krigsdyktig hær, som drog ut i strid i flokker, mønstret og tellet av statsskriveren Je'uel og tilsynsmannen Ma'aseja, under ledelse av Hananja, en av kongens høvdinger. 12 To tusen og seks hundre var det fulle tall på de djerve stridsmenn som var familiehoder, 13 og under dem stod en krigshær på tre hundre og syv tusen og fem hundre mann, som gjorde krigstjeneste med kraft og mot og hjalp kongen mot fienden. 14 Hele denne hær forsynte Ussias med skjold og spyd og hjelmer og brynjer og buer og slyngestener. 15 I Jerusalem lot han gjøre kunstig innrettede krigsmaskiner, som skulde stilles op på tårnene og murhjørnene til å skyte ut piler og store stener. Og hans navn nådde vidt omkring; for han blev hjulpet på underfull måte, så han fikk stor makt. 16 Men da han var blitt mektig, blev han overmodig i sitt hjerte, så han forsyndet sig; han var ulydig mot Herren sin Gud og gikk inn i Herrens helligdom for å brenne røkelse på røkoffer-alteret. 17 Men presten Asarja gikk inn efter ham og med ham åtti av Herrens prester, modige menn. 18 De trådte op mot kong Ussias og sa til ham: Det tilkommer ikke dig, Ussias, å brenne røkelse for Herren, men bare prestene, Arons sønner, de som er vidd til det. Gå ut av helligdommen! For du har vært ulydig, og det blir dig ikke til ære for Gud Herren. 19 Da blev Ussias vred. Han holdt et røkelsekar i hånden og vilde nettop til å brenne røkelse; men da hans vrede brøt løs mot prestene, slo spedalskheten ut i hans panne, som han stod der foran prestene i Herrens hus ved røkoffer-alteret. 20 Og da ypperstepresten Asarja og alle prestene vendte sig mot ham, så de at han var spedalsk på pannen. Da drev de ham i hast bort derfra; og selv skyndte han sig også å komme ut, for Herren hadde slått ham. 21 Siden var kong Ussias spedalsk like til sin dødsdag, og han bodde i et hus for sig selv som spedalsk, for han var utelukket fra Herrens hus. Hans sønn Jotam forestod kongens hus og dømte landets folk. 22 Hvad som ellers er å fortelle om Ussias, både i hans første og i hans senere dager, har profeten Esaias, Amos' sønn, skrevet op. 23 Og Ussias la sig til hvile hos sine fedre, og de begravde ham hos hans fedre på den begravelsesplass som tilhørte kongene; for de sa: Han er spedalsk. Og hans sønn Jotam blev konge i hans sted.

2.) Han er blitt hovmodig av dette akkurat som Kong Ussia ble det. Denne oppgaven og tjenesten som Gud ikke har kallet ham til, er blitt en snare for ham da han har fått offentlig oppmerksomhet. En «stor» tjeneste er å adlyde Gud, ikke nødvendigvis hvor synlig den er i menneskers øyne!

1 Sam. 16. 7 Men Herren sa til Samuel: Se ikke på hans utseende og på hans høie vekst! For jeg har forkastet ham; jeg ser ikke på hvad mennesket ser på, for mennesket ser på det utvortes, men Herren ser på hjertet.

3.) Pastor Torp lever pr. bibelens definisjon da han er gjengiftet som troende i åpenbar hor. Gjengifte for en troende er å drive hor, skriften lærer at han enten skulle ha levd enslig eller forlikt seg med sin første og rette hustru.

1 Kor. 7. 10 De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille sig fra sin mann; 11 men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike sig med sin mann - og at en mann ikke skal skille sig fra sin hustru.

4.) Når «Apostel» Torp gjør noe er det som oftest alltid ekstremt og langt utfor bi allfarvei. Det er ikke bare det at han gifter seg på nytt igjen direkte i strid med Guds ord, men han gifter seg med ei som er 20 år yngre i menigheten. Alt det Torp gjør vitner imot ham, vi skal så langt som mulig også prøve å ikke være ekstreme, for Torp er det ekstreme det normale. Torp og likesinnede trives ikke med å følge mainstream, men må og trenger alltid å være ultra radikale uansett. Dette er vitner om et sykt sjels liv, er en normal i sjels livet vil en i utgangspunktet trives med å være «midt» på veien, det er bare når Gud kaller enn til å være annerledes at en er annerledes!

2 Kor. 8. 20 for derved undgår vi at nogen skal kunne laste oss for noget som vedkommer denne rike gave som kommer i stand ved vår tjeneste, 21 da vi legger vinn på det som er godt, ikke alene i Herrens, men og i menneskers øine.

5.) Minos og andre profetier om Torp gjør alt med denne store og forførende Apostel bare vondt verre! Har skrevet om dette før, men gjentar det. Profetier gitt fra Gud vil alltid slå til, og skulle de ikke det så burde Minos og andre beklage at de i det hele tatt har profetert over denne åndelige juksemakere ren Torp.

5Mos 18:20 Men den profet som i overmot drister sig til å tale noget i mitt navn som jeg ikke har befalt ham å tale, eller som taler i andre guders navn, den profet skal dø.

6.) Jeg kan fortsette enda lengre men lærdommen nummer en er å ikke gå inn i en tjeneste eller gjerning som Gud ikke har kalt oss til, det vil føre til åndelig nederlag. Her er det mange eksempler på i fra skriften. Her et om Israels barn som hadde vært ulydig og Gud hadde da sagt til dem at de ikke skulle gå til strid men i ulydighet og på trass gjorde de det og det ble dem til fall, nederlag og død.

4 Mosebok 14. 40 Og de stod tidlig op om morgenen og drog opover mot fjellhøiden og sa: Se, her er vi, og vi vil dra op til det sted som Herren har talt om; for vi har syndet. 41 Men Moses sa: Hvorfor overtreder I Herrens bud? Det vil ikke lykkes. 42 Dra ikke der op! For Herren er ikke blandt eder, I kommer bare til å bli slått av eders fiender. 43 For amalekittene og kana'anittene vil møte eder der, og I skal falle for sverdet, fordi I har vendt eder bort fra Herren, og Herren vil ikke være med eder. 44 Men de drog i overmodig tross op til fjellhøiden; men Herrens pakts ark og Moses forlot ikke leiren. 45 Da kom amalekittene og kana'anittene, som bodde der på fjellet, ned og slo dem sønder og sammen og forfulgte dem like til Horma.

Ulydighet vil alltid få sine konsekvenser

At Dr. Emanuel Minos og andre innbiller seg mye rart fritar ingen for ikke å følge Guds ord i liv og lære, her har Torp sviktet durabeligt og han ligger og står som et skremmende eksempel på ikke å gjøre det samme. Har du problemer med synd i ditt liv? Eller andre ting? Få først bukt med det, så skal og kan du tjene Herren. Jeg skrev en artikkel for noen år siden der jeg omhandlet dette emne som jeg vil ta med til slutt, da den passer helt inn her.

Betal prisen eller la være!

Daniel 1. 8 Daniel satte seg fore at han ikke ville gjøre seg uren med maten og vinen fra kongens bord. Han bad den øverste hoffmannen om å få slippe å gjøre seg uren. Lukas 14. 25 Store folkeskarer fulgte med Jesus, og han vendte seg til dem og sa: 26 «Om noen kommer til meg og ikke setter dette høyere enn far og mor, kone og barn, brødre og søstre, ja, høyere enn sitt eget liv, kan han ikke være min disippel. 27 Den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, kan ikke være min disippel. 28 Dersom en av dere vil bygge et tårn, setter han seg ikke da først ned og regner ut hva det vil koste, for å se om han har penger nok til å fullføre det? 29 For har han lagt grunnmuren, men ikke makter å gjøre tårnet ferdig, da vil alle som ser det, gjøre narr av ham 30 og si: 'Denne mannen begynte å bygge, men klarte ikke å fullføre det.' 31 Eller om en konge vil dra i krig mot en annen konge, setter han seg ikke da først ned og tenker over om han med sine ti tusen mann er sterk nok til å møte den andre, som kommer mot ham med tjue tusen? 32 Og er han ikke det, sender han menn av sted for å be om fred mens fienden ennå er langt borte. 33 Slik er det altså: Ingen av dere kan være min disippel uten å gi avkall på alt han eier.

Gud har talt til meg om mange ting og dette jeg her som skal komme inn på har Gud talt til meg siden ungdommen.

Gud vil ha helhjertede kristne og at vi skal tjene ham helhjertede. Hvis ikke kan vi la hver!

Gud er nøye med våre liv om det også finnes tilgivelse å få. Men tilgivelse er knuttet opp imot bekjennelse og omvendelse. Vi klarer aldri å lure Gud og det bør vi vite at mennesker kan ”godkjenne” oss, men å tro at Gud ”godkjenner” oss slik uten videre er å lure og bedra seg selv hvis ikke våre liv stemmer med Guds ord.

Vi mennesker gjør mange ganger Gud forsvarsløs og dum. Tenk deg om kona mi innimellom var utro, gikk ut med andre og stadig vekk tok seg friheter som de aller fleste kristne tar seg overfor Gud?????????????

Jeg ville gitt henne et ultimatum. Enten lar du vær eller så orker og vil jeg ikke fortsette dette ekteskapet. Nå har jeg aldri opplevd dette eller tror jeg kommer til å gjøre det. Men for å illustrere. Men billedlig talt så er det slik så alt for mange Guds barn lever. Gud kan en bruke til det en selv ønsker, det behager og passer en selv. Men da lever en i et hykleri først og fremst med seg selv, men også ovenfor Gud og sine brødre og søstrer i troen! Gud er faktisk sjalu og ønsker oss helt for seg selv.

Jakob 4. 5 Eller mener dere det er tomme ord når Skriften sier: Med brennende iver gjør Gud krav på den ånd han har latt bo i oss? Videre så leser vi innledningsordene mine om Daniel som satte seg fore. Han bestemte seg; han ville følge Guds ord og sin indre overbevisning uansett. Her er forutsetningen for å leve som en helhjertet kristen; total overgivelse og underkastelse under Guds ord og Guds vilje med sitt liv. Videre sier Jesus at vi skal regne med omkostningene. Hvis vi skal gå i krig og skal møte en fiende som er sterkere enn oss og eller å bygge et tårn som er vanskelig å bygge. Vil en klare det? Hvis ikke er det bedre å la hver å gå i krig og å bygge tårnet. Dette illustrerer at en skal regne og tenke om en virkelig ønsker og er i stand til å følge Jesus. Dette er egentlig ABC undervisning. Jeg har påpekt Visjon Norge og redaktøren og grunnleggeren der, Pastor Jan Hanvold. Hvorfor? Når mannen preker et falskt evangelium og lever som mørke regjerer i ham, da tjener han ikke Gud men Satan. Og alle som støtter opp om den virksomheten, kommer inn under samme dom, og det gjelder alle som en. Men hadde han aldri prøvd å gjøre noe for Herren og levd slik han gjør, hadde alt stilt seg annerledes. Da hadde har helt sikker ikke dradd andre med til fortapelsen! Gud blir holdt for narr gjennom dette, han ser ikke gjennom fingrene med det. Men at de kristne gjør det forteller meg at de lar seg bedra! Det er når vi skal tjene Herren og begynne å gå Guds vei; at alt MÅ og SKAL være på Herrens betingelser, og ikke våre egne! Det er mange andre eksempler, men jeg prøver å ta frem de som er så klare at selv en nyfrelst kristen burde og kan skjønne at Hanvold er en ulv i fåreklær. Er dette hård tale? Tenk deg om! Jeg kjører daglig buss i Oslo og det forventes at jeg mestrer jobben eller så kan de ikke ha meg ansatt. Hadde jeg ikke mestret jobben måtte jeg funnet noe annet å gjøre eller fått sparken. Hadde det vært urimelig? Nei, men er Gud annerledes? Han fordrer av oss noe, spesielt de som skal forkynne og lede menigheten. Jakob. 3.1. Ikke mange av dere bør bli lærere, mine brødre, for dere vet at vi lærere skal få så mye strengere dom. Vi gjør Gud dum og naiv med å tillatte synd og vranglære, men det gjør han ikke. Vi skaper Gud i vårt bilde og etter vårt ønske, men det er et Satans bedrag. Hanvold, den nylig gjengiftetde biskopen i DNK, Adventistene som skal både følge Jesus og holde de ti bud og alle andre som ikke følger Herren på hans premisser og hans betingelser har fått ”sparken”! De er til hinder for Guds sanne menighet og for Herrens sak. De er egentlig under demonisk innflytelse. Men i dag setter de alt på hode. De som følger Herren og Guds ord opplever utfrysning og boikott, men de som lever i mot Guds vilje og preker et annet evangelium blir åpnet opp for og tatt imot, da innforbi evangeliske kristne. Dessverre sant men tragisk. Dette er satt på spissen men det er den vei mye går!

Rom.16. 17 Jeg formaner dere, søsken, til å holde øye med dem som skaper splittelse og fører andre til fall ved å gå imot den lære dere har tatt imot. Hold dere unna dem! 18 Den slags mennesker tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen mage. Med fine ord og talemåter fører de godtroende mennesker på avveier. 19 Men alle har hørt om den lydighet dere viser, og derfor gleder jeg meg over dere. Jeg vil at dere skal være kloke i det gode, men enfoldige i det onde. 20 Må fredens Gud snart knuse Satan under føttene deres! Vår Herre Jesu nåde være med dere!

Videre så er det feil fokus og vantro som lammer Guds menighet! En skriker til når staten vil fjerne støtten hvis en ikke godtar homoseksuelle. Da er det bare å la hver å ta imot statsstøtten så ordner alt seg. Så angriper en homoseksuelle og muslimer, men det er ikke her skoen trykker i Guds menighet. Det blir å ha feil fokus og en lurer egentlig seg selv. Muslimene er for ekstreme til at de skal ha noen innvirkning på oss og den homoseksuelle synd er for åpenbar til at den synden skal virkelig kunne lure en sann kristen. Det må en helomvending til for menigheten i dag for det den er blitt - ikke skal bli – en Laodikea menighet er den Norske menighet anno 2010.

Åpenb.3. 14 Skriv til engelen for menigheten i Laodikea: Dette sier han som er Amen, det trofaste og sannferdige vitne, opphavet til Guds skaperverk: 15 Jeg vet om dine gjerninger – du er verken kald eller varm. Om du bare var kald eller varm! 16 Men du er lunken, ikke varm og ikke kald. Derfor skal jeg spytte deg ut av min munn. 17 Du sier: «Jeg er rik, jeg har overflod og mangler ingenting.» Men du vet ikke at nettopp du er elendig og ynkelig, fattig, blind og naken. 18 Derfor gir jeg deg det råd at du kjøper gull av meg, renset i ild, så du kan bli rik, og hvite klær som du kan kle deg med og skjule din nakne skam, og salve til å smøre på øynene dine, så du kan se. 19 Jeg refser og oppdrar alle dem jeg har kjær. La det bli alvor og vend om! 20 Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg. 21 Den som seirer, vil jeg la sitte sammen med meg på min trone, slik jeg selv har seiret og satt meg med min Far på hans trone. 22 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Øyensalve trengs det for menigheten i dag i Norge pga lunkenhet, ikke brennende og ikke helt frafallen. En tror på Jesus og Guds ord, men ikke på rette måten og følger ikke Jesus helt. Noe mitt imellom, ikke helt med Gud men egentlig mot Gud blir det! Gud er ikke urimelig, han vil ha oss helt for seg selv. Da tjener en ikke Gud men egentlig den onde. Alvorlig, men en må og skal følge spillereglene hvis en skal nå frem og være brukbar for Gud, og verdig for ham.

En kan ikke følge håndballregler når en spiller fotball eller motsatt. Det er det så alt for mange troende gjør og prøver å innbille seg. Og de går hardt imot dem som påpekte demmes feil og de føler seg angrepet. Men jeg vil aldri godta at Satan får råde, kun Herren og ingen andre! Gud ser ikke gjennom fingrene med synd. Jeg har min bakgrunn i fra den frie bevegelse der jeg ble frelst. Pga det så skulle jeg med letthet skrevet en bok på minst 2000 sider som omhandlet den karismatiske bevegelse med falske profetier og ubibelsk lære. Men jeg orker og vil ikke. Hvorfor? Uansett hva en kommer med så vil de aller fleste som er inntatt av disse åndsmaktene holde på med det de holder på med, de trives med det. Slik var det på Apostlenes dager og slik er det i dag. Intet nytt under solen.

2. Tim.2.25b. For kanskje vil Gud en gang gi dem å vende om, så de lærer sannheten å kjenne. 26 Da kan de våkne av rusen og komme seg ut av djevelens snare, hvor de holdes fanget så de gjør hans vilje.

Her er humbugen og forførelsen! Men hva er løsningen?

Ønsker å fokusere på to ting.

1.) Studere bibelen selv på egenhånd.

2.) Være selv ledet av Guds Ånd.

Det er min anbefaling og vi har startet en menighet her i Oslo som vi ønsker skal være som en lun og trygg havn for alle som vil!

Relaterte linker: 
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=artiklerrmenyhoved http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-162-hvorfor-vil-gamle-predikanter-ha.html http://blog.janchristensen.net/2013/01/nr-526-demonene-har-fotfeste-i-de-alle.html http://blog.janchristensen.net/2012/11/nr-512-det-er-forskjell-pa-demonisk.html http://blog.janchristensen.net/2012/10/nr-486-pastor-jan-age-torp-er-en.html http://blog.janchristensen.net/2013/01/nr-537-et-svar-til-mr-teaching-apostle.html http://blog.janchristensen.net/2012/05/nr-417-falske-anklager-imot-meg-fra.html http://blog.janchristensen.net/2012/03/nr-371-det-er-kun-i-jan-age-torps-liv.html http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-360-jeg-angrer-ingenting-ikke-minst.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-341-pastor-og-apostel-jan-age-torp-i.html

tirsdag 21. mars 2017

Nr. 1884: Hverken profetene i gamle testamente eller apostlene i det nye testamente hadde en lett vei å gå da denne verden ligger i mørke, og dessverre Guds menighet for en stor del også!

Nr. 1884:
Hverken profetene i gamle testamente eller apostlene i det nye testamente hadde en lett vei å gå da denne verden ligger i mørke, og dessverre Guds menighet for en stor del også!

Bilde av Vebjørn Selbekk som for å bli redaktør i Dagen tok tre skvetter vann på sitt hode og kaller meg et kristent nettroll etterpå. For meg har det aldri vært aktuelt noen gang å gå på kompromiss med Guds ord for å tekkes mennesker!
At Selbekk gjør det, og kaller meg etterpå et kristent nettroll, vitner bare om en hovmodighet av en annen verden! Jeg er så langt i fra dette som det er mulig å komme da jeg skriver og taler åpent og klart om hva Gud selv sier i sitt eget ord.

 

Jeg gjør som Apostelen Paulus skriver:

2 Kor. 4. 1. Derfor, da vi har denne tjeneste, eftersom vi har fått miskunn, så taper vi ikke motet; 2 men vi har sagt oss løs fra alle skammelige snikveier og farer ikke frem med list, heller ikke forfalsker vi Guds ord, men ved å kunngjøre sannheten anbefaler vi oss til alle menneskers samvittighet for Guds åsyn.

Verdens mennesker søker enere, de som kan klare det ekstreme og gjøre mer enn andre.
Mens Guds menighet søker for en stor del det middelmådige, kjedelige og det som flest kan forenes og gå «god» for!

Da jeg ble en kristen, var jeg en såkalt ener i denne verden. Men etter hvert som en troende fant jeg ut at Guds menighet var dessverre motsatt enn hva Gud egentlig at hans menighet skulle være!

Dette har vært en smertelig erfaring, selv om jeg for min egen del har kjent og kjenner Guds godhet, nærhet og ømhet!

Leser vi gjennom det gamle testamente, for å se hva profetene og de som gikk med Gud erfarte i GT. Og i det nye testamente hva Apostlene og de redskapene som Gud valgte seg ut. Hva de erfarte, så kan vi si det hele nesten i et vers fra bibelen.

Ap. Gj. 14. 22 idet de styrket disiplenes sjeler og formante dem til å holde fast ved troen og sa: Vi må gå inn i Guds rike gjennem mange trengsler.

Ønsker å se kort på to personer i denne artikkelen, for å dra lærdom av deres liv og tjeneste. Fa i kortform, for disse personene kan en skrive bøker om.
Det er Moses i GT, og Paulus i NT som jeg vil ta for meg litt.

Moses – mannen som Gud valgte ut på tross av hans temperament og følelsen av egen tilkortkommenhet!

Fra minebibelkommentarer Hebrerbrevet 11. 23 I tro var det foreldrene til Moses gjemte gutten i tre måneder da han var født, for de så at det var et velskapt barn. De lot seg ikke skremme av kongens ordre.

Satans mektigste våpen er og forblir FRYKT! Da må en også ha en tro som tør stå opp imot Satans mektige renkespill. Det hadde Moses familie da det står; de lot seg ikke skremme av kongens ordre.

2. Mosebok 2. 2 Kvinnen ble med barn og fikk en sønn. Hun syntes det var en vakker gutt, og gjemte ham i tre måneder.

24 I tro nektet Moses, da han ble stor, å være en sønn av faraos datter.

Da Moses måtte velge hvem han skulle ha sin identitet hos valgte han slavefolket fremfor herskerfolket. Han såg noe mer i slavene enn hos de styrende da han viste hvem Gud hadde utvalgt av de to folkeslagene.

25 Han ville heller lide vondt sammen med Guds folk enn leve en kort tid i syndig nytelse.

Veldig ofte er kjødets og verdens vei den enkleste for det naturlige menneske.

Guds vei har en tendens til å gå gjennom ild og vann også bokstavelig talt. Det å lide ondt har vi spesielle løfter på i Guds ord at da er Herren med på en spesiell måte.

2. Tim. 2. 12 Holder vi ut, skal vi også herske med ham.
Fornekter vi, skal han fornekte oss.

26 Han holdt Kristi vanære for en større rikdom enn skattene i Egypt. Han så nemlig fram til lønnen som ventet ham.

Hva vi går igjennom her er selvfølgelig veldig tøft og vanskelig når det står på, vi er mennesker med følelser og alt annet som vi er utstyrt med fra naturens side.

Men opp imot lønnen som venter er og forblir alle ting av vanskeligheter ingenting å regne. Jeg ”oppgav” en lovende fotball karriere for å gå på bibelskole og tjene Herren. Hva jeg har fått igjen her i tiden og ikke minst hva jeg vil få igjen når vi er fremme og hjemme. Det blir mangedoblet helt sikker hvis jeg er tro inntil enden.

Rom. 8. 18 Jeg mener at det vi må lide her i tiden, ikke er for noe å regne mot den herlighet som en gang skal åpenbares og bli vår.

27 I tro forlot han Egypt uten å frykte for kongens vrede. Det var som om han så den usynlige, og derfor holdt han ut.

Å ha noe foran seg og ikke være ulydig mot det kall, oppgave, gjerning og tjeneste som Gud har gitt en og lagt ned i ens indre vesen er av avgjørende stor betydning. Med kallet følger ansvar og dyktig gjøring fra Guds side.

Ap.gj. 23. 19 Derfor, kong Agrippa, har jeg ikke vært ulydig mot det himmelske syn.

28 I tro holdt han påske og strøk blodet på dørkarmene, for at den ødeleggende engelen ikke skulle røre israelittenes førstefødte.

Kunne blodet av noen slaktede lam bringe frelse og utfrielse. Og pålegge en hel nasjon på flere millioner mennesker å gjøre det. Da må en ha tro og full visshet for å gjøre noe slikt. Det lønte seg og det lønner seg alltid å stole på Gud og hans tjenere.

29 I tro gikk de gjennom Rødehavet som over tørt land. Men da egypterne prøvde å gjøre det samme, druknet de.

Det er en avgjørende forskjell å være under Guds nåde eller Guds vrede. Troen er det som gjør en forskjell. Troen på Herren og hans ord vil alltid bringe frelse, utfrielse og et sluttresultat å leve med. En går til slutt seirende ut!

Paulus var mannen som hatet først de kristne – men selv ble hatet fordi han omvendte seg og begynte å følge Jesus!

En svært gammel artikkel av meg om Paulus.


Ap.gj. 28.15:” Brødrene der hadde fått høre om oss, og møtte oss helt ute ved Forum Appi og Tres Tabernæ. Da Paulus så brødrene, takket han Gud og fattet mot ”.

Paulus var på vei til Roma i det nåværende Italia. På den tiden selve Hovedstaden i det daværende store Romerriket. Keiser Nero var hersker og Keiser som krevde tilbedelse og fullt ut lydighet mot Rom og seg selv.

Keiser Nero var ikke av den lette typen å hanskes med. Her er en beskrivelse av ham hentet fra internett:
Keisar Nero

Keisar Nero blei keisar i år 54 og då var han berre 17 år. Nero er ofte omtalt som den galne keisaren frå Roma. Han blei keisar etter at mora hans forgifta stefaren hans. Eit år etter dette drap Nero stebroren sånn at han ikkje skulle bli keisar i staden for han. I år 59 fekk keisar Nero også mora si drepen etter at dei to var blitt uvenner.

I år 64 var det ein stor brann i Roma, mens denne brannen foregjekk er det sagt at Nero ikkje gjorde noko for å få den stoppa, men han gjekk og nynna og song imens han såg store delar av Roma brann ned. Etterpå fekk han bygd eit stort palass på eit stort område i sentrum som var gått til grunne i brannen. Palasset blei kalla Domus Aurea (Det gylne palass).

Det starta å gå rykte om at keisaren hadde sjølv starta brannen for å kunne få bygd dette palasset. For å sleppe og bli sett på som ein syndebukk gav keisar Nero dei kristne skylda for brannen. Dei kristne blei etter dette forfølgd i Romarriket, nokre blei kasta til løvene, nokre blei korsfesta og andre blei brent om natta som faklar i hagen til Nero.

Året etter var det folk som prøvde å ta livet av Nero. Då dette blei oppdaga blei 19 personar drepen av Nero og personar som Nero mislikte fekk brev om å ta sjølvmord.

I år 68 hadde Nero ikkje nokre tilhengjara att i Romarriket. Han fekk bare fleire og fleire fiendar. Han valde til slutt å ta sitt eige liv.


Paulus hadde lengtet etter å komme til Roma gjennom mange år. Han var født Romersk borger. Etter han ble frelst og fikk kall til å være hedningens Apostel, så lengtet han etter å få komme til Roma og der få forkynne evangeliet.

Nå var han på vei til Roma, men nedtrykt. Hvorfor?

Tror Paulus hadde sett for seg å komme til Roma under helt andre forhold.

Paulus hadde nok blitt lurt av sine egne illusjoner og sine egne tanker som vi alle enkelte ganger blir lurt og villedet av.

Skulle Paulus få utføre sin gjerning i Roma og få møte Keiser Nero, så måtte han komme som fange, ikke som en fri mann.

Selv om Paulus her var nedstemt, var han mitt i Guds vilje med sitt liv og i sin tjeneste for Gud!

Det var noen enkle frelste brødre som gjorde susen for Paulus. De ofret litt ekstra for ham og de fikk han ut av motløshetens og forsagthetens hengemyr.

Historien forteller av Paulus ble til stor velsignelse for de troende i Roma med sitt besøk. Han hadde skrevet brevet til Romerne en del år før, som er kanskje det brevet som Paulus får frem de åndelige sannheten som Gud hadde betrodd ham på den sterkeste måten. Og det har vært til velsignelse for millioner i ettertid, også for oss i dag.

Historien forteller oss at Paulus møtte Nero og det var han som var ansvarlig for hans død.

Vi leser nedslående om Keiser Nero, men allikevel var det mange som ble vunnet for Gud gjennom Paulus virke i Roma, også som fange. Han skriver i Fil.1 om at dette som har hendt ham har vært til det beste.

Er ikke Herrens veier uransakelige?

Vi kan være mitt i Guds vilje med våre liv akkurat der vi er nå, men vi ser det ikke alltid.

Vær derfor frimodig og gå Guds vei med ditt liv. Det som Herren har vist deg, vil han også gjennomføre i ditt liv. Gi derfor ikke etter for både det ytre og indre presset. Herren brukte Paulus. Og han vil derfor bruke både deg og meg bare vi er lydige. Og holder ut i tro og tålmod!

Sluttkommentar:

Står du for Guds ord i dag, ikke minst blant de som skal være troende. Så får en den følelsen av at i dag er det ingen grenser, det meste er tillatt.
Den som da følger Guds ord og Kristus Jesus i denne tiden, må bare belage seg på å være i mindretall. Selv blant de troende.
Men hvor herlig er det ikke, å samtidig kjenne Guds godhet og nærhet?
Det veier opp for alt det negative. Og den lønn vi vil få, den vil gi oss så uendelig mye mer. At alt det vi går igjennom, er som, ingenting å regne opp imot hva som Himmelen har å by på!

Rom. 8. 18 For jeg holder for at den nærværende tids lidelser ikke er å akte mot den herlighet som skal åpenbares på oss.

Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2014/12/nr-986-jurister-advokater-og-andre-kan.html
http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1108-oslo-politiet-vil-ha-meg-til.html
http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr.html
http://blog.janchristensen.net/2015/09/nr-1221-kenguru-rettsaken-utsatt-er-det.html
http://blog.janchristensen.net/2015/09/nr-1223-nar-myndigheten-begynner-ta.html
http://blog.janchristensen.net/2015/09/nr-1215-hat-politiet-pa-manglerud-tror.html
http://blog.janchristensen.net/2015/10/nr-1264-den-falske-smyrna-bloggen-og.html
http://blog.janchristensen.net/2015/11/nr-1291-hat-krim-gruppa-pa-manglerud.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1348-i-mine-yne-sa-er-politiet-pa.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1347-manglerud-politiet-er-blitt.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1367-netthetsen-imot-min-familie.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1373-10000-hatmeldigner-imot-meg-og.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1372-tingrettens-dom-viser-med-all.html
http://blog.janchristensen.net/2016/03/nr-1425-manglerud-politiet-lar-norges.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-964-politijurist-oda-karterud-har.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1431-mangleruds-politi-sakalte.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1434-tror-ikke-det-er-noen-er-blitt.html
http://blog.janchristensen.net/2015/11/nr-1284-torodd-fuglesteg-norges.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1433-jeg-er-blitt-utsatt-for-langt.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1437-jeg-tror-at-det-er-ikke-en.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1496-christian-rosland-i-retten-i.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1502-jeg-vet-ikke-hvorfor.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1509-torodd-fuglesteg-sender-mailer.html
http://blog.janchristensen.net/2016/10/nr-1702-hva-hets-mannsgruppa-ottar-har.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1499-hvorfor-blir-ikke-norges-2.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1539-har-det-klikka-for-norges.html
http://blog.janchristensen.net/2016/06/nr-1543-ansgar-braut-har-totalt.html
http://blog.janchristensen.net/2016/06/nr-1550-norges-2-strste-nettroll-ansgar.html
http://blog.janchristensen.net/2016/06/nr-1552-njal-kristiansen-hevder-det.html
http://blog.janchristensen.net/2016/06/nr-1559-politijurist-oda-karterud-og.html
http://blog.janchristensen.net/2017/03/nr-1890-jeg-er-forundret-over-at-oslo.html

søndag 19. mars 2017

Nr. 1889: Biskopene i Norge godtar ikke samboende prester, men skilte og gjengiftede, samt homofile som lever i par-forhold blir godtatt, dette er så bort i «hampen» det er mulig å komme!

Nr. 1889:
Biskopene i Norge godtar ikke samboende prester, men skilte og gjengiftede, samt homofile som lever i par-forhold blir godtatt, dette er så bort i «hampen» det er mulig å komme!

Bilde av et lesbisk par som også har barn. Dette er helt i tråd med Guds ord mener Biskopene i den Norske kirke har gått inn for vigsel liturgi og fullt ut aksept for disse. Mens de som er sambo, en gutt og en jente. Som har tenkt å gifte seg, blir nå sett på som den ultimate synd.
For noen år siden var homofil og lesbisk kjærlighet synd. Før dette var gjengifte sett på å være synd. Her flytter en grense alt etter som det passer med tidsånden og hva de finner for godt i sine enge bedervede hoder. Hvor skal dette ende?
For oss som er gjenfødt til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, er det kun en ting som teller. Det er Guds ord og de påbudene som Gud har satt der og gitt oss. Ære være Gud og Lammet fra nå og inntil evig tid! 
La meg si det med en gang, gjengiftede prester og Pastorer er i Guds øyne det aller verste. For de skal være et forbilde, i å følge Guds ord men er det ikke.

1 Pet. 5. 3 heller ikke som de som vil herske over sine menigheter, men således at I blir mønster for hjorden;

Dernest, så er både det å være samboende, gjengiftet og leve med en person av de samme kjøn som en selv synd imot Gud. Det bryter med Guds ord, og slike skal ikke arve Guds rike sier skriften.

1 Kor. 6. 9 Eller vet I ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Hverken horkarler eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller bløtaktige eller de som synder mot naturen, 10 eller tyver eller havesyke eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike.

Vi kan ikke diktere Gud til å mene noe som han åpenbart ikke mener. Det er det som biskopene og kristenfolket i Norge gjør.

Faktisk, av alle store kirkesamfunn er det bare den katolske kirken som holder fast på hva Guds ord sier om ekteskapet. Hadde noen sagt dette til med for 20 år siden at dette kom jeg til å skrive. Så hadde jeg bedt dem tatt seg en valium. Men faktumet er at alle er på vikende front her.

Skjønner ikke at en ikke ser at samboerskap og gjengifte er like feil. Guds ord sier faktisk at gjengifte er enda verre, for da går man inn i et ugyldig ekteskap. Samboer kan tross alt gifte seg, og få orden på sitt liv. Mens de som er gjengiftede, må bryte opp fra sitt ugyldige ekteskap og sitt syndeliv!

For meg så fremstår dette som både hykleri og direkte ubibelskt. Samboerskap, gjengifte og leve i sammen med en person som det samme kjønn som seg selv. Det er ut i fra det nye testamentet, spesielt hva Jesus og Paulus lærte og forkynte. 100 % ubibelskt og imot Guds vilje. At en skal gi aksept for deler av det som Gud er imot, men samboerskap skal da være den «store» synden nå. Før var det homofili som var det, er for meg utrolig banalt og uforståelig!


Her er noe hentet fra den Himmelske blogg som har ligget ute lenge!

Nr. 1362:

Bilde av meg og min kone som har en «forestillingsverden» som er helt hinsides ifølge Jan Aage Torp og Vebjørn Selbekk.Selbekk skriver i avisen Dagen på lederplass lørdag 30. januar 2016 følgende:
«Han viste til de tekstene i Den nye testamentet som handler om skilsmisse og gjengifte og pekte på at ordet «hor» brukes om slike forhold. Torp er skilt fra sin kone og gift på nytt og i Christensens forestillingsverden gjør det Torp til en horkarl og uskikket til å være kristen leder.»

Med andre ord, det er i min «forestillingsverden» dette har oppkommet at gjengifte er synd for troende? I hvert fall ifølge Vebjørn Selbekk.

Det har vært svært vanskelig og lærerikt å møte en person som «Pastor» Jan Aage Torp da han har brukt alle metoder som er mulig for å prøve å knekke meg og min familie. Enten selv eller gjennom «stråmenn» som har fått operer fritt under Torps og politiets beskyttelse.

Jeg er ikke advokat som, men også rent juridisk er denne dommen åpenbar feil da det står at jeg har overtrådt den private sfæren etc. noe som er også løgn. Men det har Jan Aage Torp og hans støttespillere og «lakeier» gjort, og det til gangs.

Jeg har aldri tatt kontakt med Torp, men han med meg.

Og hans støttespillere og «lakeier» har virkelig til gangs tatt kontakt med min sønn, min arbeidsgiver, med min kone både på hennes jobbmail og private mail. Hennes skole, arbeidsgivere og ledelsen. Truet, løyet og holdt på. Dette overser politiet totalt, det hele bilde er akkurat motsatt enn det politiet sier og fremstiller saken!

Jeg er underveis, og prøver å forbedre meg og gjøre ting rett. Men her har de benyttet seg av de aller skitneste triks som er, det er å kontakte og sette min familie ut av spill!

Det at min familie, også nå mine to døtre er offentlig nevnt med navn. Dette er virkelig skittent spill som drives imot meg!

At jeg har reagert? Kanskje også overreagert? Det vitner om at da har Torp allikevel lykkes med sin taktikk og skitne spill? Men aldri om jeg gir meg, om jeg ikke er fullkommen! Jeg må ha lov på egen blogg å skrive akkurat hva jeg tror og mener er rett og bibelsk uten at dette blir kriminalisert? Eller skal tros- og ytringsfriheten bli helt utradert og satt til side for at slike personer som Jan Aage Torp med sitt skitne spill skal få lov å holde på?

Vebjørn Selbekk setter seg over Jesus og apostelen Paulus ved sin dømming og tillegger meg ting som ikke er sanne og reelle skrev jeg i overskriften. Det er vitterlig bibelens lære at gjengifte er synd, hor og ekteskapsbrudd for troende. Eller har jeg dette bare i «forestillingsverden» dette har oppkommet at gjengifte er synd for troende? I hvert fall ifølge Vebjørn Selbekk, men ikke ifølge Guds ord! 
Ære være Gud og Lammet fra nå av og inntil evig tid!

Tar med en artikkel (litt lengre nede) til slutt angående ekteskapet fra en «katolsk» nettsted som Torp mener at jeg og to sko er. Les selv, og vurder ut i fra Guds ord, det er ikke noe som er i min «forestillingsverden», men som stemmer med hva Jesus og apostelen Paulus forkynte og lærte. Og de forkynte og talte Guds ord!

Før var det straffbart å gifte seg på nytt og leve som lesbisk og homoseksuell.
Blant de kristne var gjengifte før helt utenkelig, og å være forkynner og være gjengift, helt utenkelig. I dag vil en ikke engang nevne det og ta det opp i forkynnelsen.
Hvor vil Guds menighet og verden ende? Det er vel ikke vanskelig å se og vite? Det som kjer i verden, og er tillatt i verden. Det går 5 – 10 – 15 år. Så er det samme standard blant de kristne, om ikke enda verre da de ikke vil vedkjenne sin miserable og ubibelske standard og liv.
Hvor skal grensene gå? Der Gud har satt dem for oss troende, åpner vi opp for noe mer, så setter vi døra på gløtt for Satan, synden, kjødet og verden. Og er døra først satt opp, et vindkast, så er døra full åpen blitt. Det er akkurat dette som har skjedd og som skjer. Hva er da de to store kardinal syndene for Guds menighet i dag når dette skrives i januar 2016?

1.) Gjengifte blant de troende.

2.) Tillatelse å gifte seg med en fraskilt.

Det heter at en må være to om det, derfor har den som også gifter seg med en fraskilt det samme ansvaret som den er fraskilt og som gifter seg på nytt!
Lukas 16. 18 Hver den som skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en annen kvinne, han driver hor, og hver den som gifter sig med en kvinne som er skilt fra sin mann, han driver hor.

Tar med litt av en artikkel: "Et ekteskap - en gang" av Ruth Silje Johansen.

Å gifte seg på nytt

Rom 7:3: Derfor skal hun kalles en horkvinne dersom hun, mens mannen ennå lever, blir en annen manns hustru. Men dersom mannen dør, er hun fri fra loven, og er ingen horkvinne om hun gifter seg med en annen mann.
I Guds øyne vil gjengifte uten at ektefellen er død, forbli ett problem, da du fortsatt er din første ektefelles kone eller mann. Guds Ord beskriver dette som ekteskapsbrudd.
Mark.10:11-12: «Han sier til dem: Den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, gjør seg skyldig i ekteskapsbrudd.
Og dersom en kvinne skiller seg fra sin mann og gifter seg med en annen, så driver hun ekteskapsbrudd. Det vil si det som gjør at du lever i vedvarende synd er ditt seksuelle liv med din nye ektefelle.
Å skille seg vil du kunne få tilgivelse for. Å gifte deg på nytt vil du kunne få tilgivelse for, om du omvender deg og går ut av det. Men å leve seksuelt med det som i utgangspunktet ikke er din rettmessige ektefelle vil føre deg i vedvarende synd i mot Gud og din egen kropp. Hor er ikke synd som er utenfor legemet, men det er synd i mot din egen kropp.
1Kor 6:18 Fly hor! All synd som et menneske ellers kan gjøre, er utenfor legemet. Men den som driver hor, synder mot sitt eget legeme.
Eller vet dere ikke at deres legeme er et tempel for Den Hellige Ånd som bor i dere, og som dere har fått fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere er dyrt kjøpt! La da legemet være til ære for Gud!
Hor

I det nye Testamentet beskrives hor med to ulike betydninger. På norsk sier Bibelen at synden som kunne oppløse ekteskapet, er hor. På norsk blir dette ordet gjerne oppfattet som seksuell aktivitet av en gift person. På gresk forteller Bibelen oss noe helt annet. Ordet som Jesus brukte for hor er Porneia, som oversettes utukt, seksuell aktivitet av en UGIFT person. Dette gjelder en person som aldri hadde vært gift. En person som giftet seg med en fraskilt kvinne, begår ikke Porneia, men Moicheia, som oversettes med utroskap, seksuell aktivitet av en gift person.
Om en ugift mann og en gift kvinne har samleie gjør mannen seg skyldig i Porneia, og kvinnen i Moicheia. Porneia og Moicheia er to vidt forskjellige handlinger.
Porneia, brukes som det vanlige ordet for utukt og løsaktighet, en person som ikke er gift, og aldri har vært gift. Moicheia, brukes om ekteskapsbrudd. Mark.10:11-12: Han sier til dem: Den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, gjør seg skyldig i ekteskapsbrudd. (Moicheia) Og dersom en kvinne skiller seg fra sin mann og gifter seg med en annen, så driver hun ekteskapsbrudd. (Moicheia)

Luk.16:18: «Hver den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, driver hor (Moicheia)
Matt.5:32: «Men Jeg sier dere at hver den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor(Porneia),er årsak til hun bryter ekteskapet(Moicheia). Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, bryter ekteskapet(Moicheia).
Matt.19:9: Men Jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor(Porneia), og gifter seg med en annen, bryter ekteskapet(Moicheia). Og den som gifter seg med henne som er skilt, bryter ekteskapet(Moicheia). (sitat slutt).

Sluttkommentar:

Det som er så trist, er at synden vil alltid utvikle og forsere nye ting og nye sider.
Åpner en først opp for det som er synd og ikke rett, så kommer alt det andre også med. Det skal bli som bl.a. det var på Lots dager, der en tvang seg til den sexen en ville ha, og en bli alltid ustraffet. Alt var tillatt!

Fra minebibelkommentarer Johannes Åpenbaring 22. 11 La den som gjør urett, fortsatt gjøre urett, og den urene fortsette i sin urenhet! La den rettferdige fortsatt gjøre det som er rett, og den hellige fortsette i helliggjørelse. Nå vender vi tilbake til hva vi ellers finner i Guds ord av sannhet og lærdom.  Vi finner det samme i en Profet i GT som ofte blir sammenlignet med Johannes, profeten Daniel. 12. 10 Mange skal bli renset og tvettet og lutret. Men de ugudelige skal fortsette i sin ugudelighet, og ingen av dem skal skjønne noe. Men de forstandige skal forstå. Verden er håpløst fortapt, men hvordan er det med de kristne? Går de videre og videre med Herren? Dessverre så viser det seg at alt for ofte blir en liggende etter på veien. Men for den som går med Herren skal vandringen bli herligere og herligere. Som troende så ligner vi mer og mer på Jesus ettersom vi vandrer med ham.
12 Se, jeg kommer snart og har min lønn med meg, for å gjengjelde enhver etter hans gjerning.
Vi som mennesker vil få lønn som fortjent hos Herren. Det er viktigere å samle skatter i himmelen enn på jorden. Det er mer dyrebart enn alt. Bibelen gir anvisning også her. Matt. 6. 33 Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. (sitat slutt).
Det er i sannhet mye negativt som foregår, og som ligger foran oss. Hvorfor? Fordi vi ikke tar et oppgjør med synden i vårt eget liv, og når andre også klapper oss på skuldrene og sier at dette ekteskapet er av Gud. Det forje var ikke det som jeg har hørt mang en gang i PinseKaresmatiske menigheter så trenger enn ikke lure på hvorfor utviklingen er så negativ og i samsvar med hva den Onde ønsker og vil. Men for oss troende, som går med Gud som Enok, hvordan skal vår vandring være?
Ordspr 4:18 Men de rettferdiges sti er lik et strålende lys, som blir klarere og klarere til det er høilys dag.
Ordspr 31:25 Kraft og verdighet er hennes klædebon, og hun ler av den kommende tid.
Hvordan skal vår vandring være? «De rettferdiges sti er lik et strålende lys, som blir klarere og klarere til det er høilys dag». Og hvilken fremtidstro har vi som sanne kristne som vandrer med Gud og i lyset med våre liv? «Hun ler av den kommende tid». Det er klart at det er mye som tar på, men det er mye som løfter og bærer også. En ting som bærer mer enn noe annet, er at alt det vi ser i dag, både positiv og negativt, alt dette har Gud talt om i sitt eget ord at slikt komme det til å være og skje, og da, hvordan skal vi som Jesus troende forholde oss? Rette opp både rygg, hjerte og vitnesbyrd, for dagen for å se og møte Jesus er da like rundt hjørnet.

Luk 21:28 Men når dette begynner å skje, da rett eder op og løft eders hoder! for eders forløsning stunder til.

Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2017/03/nr-1887-ny-youtube-video-den-kommende.html
http://blog.janchristensen.net/2017/03/nr-1888-ny-youtube-video-narreapostel.html
http://www.sokelys.com/?p=19901
https://smyrnamenighet.wordpress.com/2015/08/14/grov-sjikane-mot-pastor-jan-aage-torp/
http://kristin.no/pastor-jan-aage-torp-fester-grepet-kristin-b-bruun/
http://blog.janchristensen.net/2017/01/nr-1822-medierettsadvokat-jon-wessel.html
http://blog.janchristensen.net/2017/01/nr-1818-rettsak-i-borgating-lagmansrett.html
http://blog.janchristensen.net/2017/01/nr-1817-hvis-dommen-fra-tingretten-blir.html
http://blog.janchristensen.net/2017/01/nr-1815-rettsaken-starter-i-borgating.html
http://blog.janchristensen.net/2016/08/nr-1642-hvis-borgating-kommer-til-feil.html
http://blog.janchristensen.net/2016/08/nr-1630-fra-youtube-om-den-kommende.html
http://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1591-det-er-to-mulige-utfall-mellom.html
http://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1586-det-er-kun-lovanvendelsen-som.html
http://blog.janchristensen.net/2016/06/nr-1559-politijurist-oda-karterud-og.html
http://blog.janchristensen.net/2016/03/nr-1406-uventet-men-desto-mer-kjrkommen.html
http://blog.janchristensen.net/2016/03/nr-1405-politi-jurist-dag-paulsen-siste.html
http://blog.janchristensen.net/2016/03/nr-1404-narreapostel-jan-aage-torp.html
http://blog.janchristensen.net/2016/03/nr-1403-fire-nye-undervisningsvideoer.html
http://blog.janchristensen.net/2016/03/nr-1399-star-apostel-og-pastor-jan-aage.html
 

http://blog.janchristensen.net/2016/03/nr-1404-narreapostel-jan-aage-torp.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1432-et-ekko-av-jan-kare-christensen_8.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1430-har-lest-ferdig-boken-av-anders.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1418-ann-christin-during-woll-og.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1468-tragedien-vi-ser-rammer-jan.html
http://blog.janchristensen.net/2016/03/nr-1404-narreapostel-jan-aage-torp.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1432-et-ekko-av-jan-kare-christensen_8.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1430-har-lest-ferdig-boken-av-anders.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1418-ann-christin-during-woll-og.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1468-tragedien-vi-ser-rammer-jan.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1447-jan-aage-torp-fremstar-i-full.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1469-jan-aage-torp-lyver-igjen-at.html
 http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1505-det-nedrige-nettstedet-skelys.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1510-det-var-jan-aage-torp-som-fikk.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1506-det-er-min-dd-som-er-jan-aage.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1509-torodd-fuglesteg-sender-mailer.html