torsdag 26. mai 2016

Nr. 1535: Det er bare et skuespill at Åge Åleskjær har forandret på læren – det har alltid vært det samme; fullstendig og full frihet for det gamle menneske!

Nr. 1535:
Det er bare et skuespill at Åge Åleskjær har forandret på læren – det har alltid vært det samme; fullstendig og full frihet for det gamle menneske!

Bilde av bløffmakeren og den falske profet Åge Åleskjær.


Åge Åleskjær er utdannet lærer, og en god pedagog!

Her bløffer han den Norske kristenhet at han har forandret seg!
He-he! Han er den samme gamle bløffmakeren han alltid har vært, og sikkert kommer til å forbli? Intet nytt under solen!

Hva er evangeliet? Essensen i evangeliet er Galaterbrevet 2 der jeg er korsfestet med Kristus, og lever ikke lengre selv.

Se mine bibelkommentarer for Galaterbrevet:


Hva går trosforkynnelsen og Åge Åleskjærs forkynnelse ut på? Alltid det samme om det er Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Joyce Meyer, Jan Hanvold, Jørn Strand, Jan Aage Torp eller hvem det nå måtte være!

Det er hva JEG KAN FÅ AV GUD, IKKE HVA GUD SKAL FÅ AV MEG!

Evangeliet blir snudd på hodet, det er JEG OG MEG I SENTRUM!
Ikke Guds ord og Kristus Jesus!

Jesus blir ikke Herre, men en selv blir Herre. Jesus kommer på avstand, men en selv blir stor og fortreffelig!

Selve grunnforståelse av hva evangeliet er, og hvorfor en trenger Gud og hans frelse er borte!
Samt, en lover alltid en vekkelse som aldri kommer. Det er med å holde innsatsen og givergleden oppe!

Her er noen artikkler jeg har skrevet om Åge Åleskjær og OKS:
Det er en som har skrevet om OKS og Åge Åleskjær på Verdidebatt som er veldig leseverdig, innholdsrikt og sant. Se her:

Skrevet av Torgeir Tønnesen
Problemet med din far Åges Åleskjærs forkynnelse er nr. 1 at han aldri deltar i en debatt. Jeg har selv hørt han si hundre ganger at han ikke har en "diskusjons-ånd", leser Dagen eller andre kristne aviser og ser på kritikk som en "ånd". Dette er forøvrig helt i tråd med hans mentorer Kenneth Hagin og Kenneth Copelands lære.

Saken er den, at når din far Åge innså at det begynte å gå dårlig med trosbevegelsen, så tok han en ny vri: han introduserte "nådelæren". Åge skjønte at folk var lei løfter om vekkelse som aldri kom. Din far har profetert vekkelse i Norge siden 1983, og før den tid. Vekkelsen kom aldri og derfor endret han taktikk, og introduserte nådelæren: Nå skulle alle krav tas bort i trosbevegelsen, alt skulle være avslappet og han åpnet for ekumenikk på pinsekarismatisk grunn. Dette er i grunnen dette du viser til i artikkelen din.

Det du kanskje er for ung til å huske (Du var en liten gutt når jeg gikk på OKS -konferanser) er at Åge sier en ting, men praktiserer noe annet. Han sier det ikke er krav om tiende, men i virkeligheten maser han stadig om penger og tiende hvor velsignet det er å gi. Han sier at det er ikke er et bibelsk krav å tjene i en menighet, men underviser likevel om underordning, pastor-hierarki og velsignelsen av "lydighet" og å ha sin faste plass i menigheten. Han ser på menigheten som pastorens egen, og naturligvis var det hans egen sønn Thomas som tok over hans posisjon som Pastor. Åge snakker varmt om demokrati og lederstrukturerer i menigheten, men selv skyr han eldsteråd som han regner som gammeldags lovisk tøv. Han håndplukket selv sine eldste i sin tid som Pastor. Ingen har foraktet andre tradisjoner og lutherske sammenhenger som din far har gjort. Har tar innstendig avstand for alt gammelt i sitt hjerte, men selv drar han gjerne opp en gammel pinsesalme for å stå frem som troverdig. Falskt alibi.

Jeg synes det er trist at du David må stå frem og forsvare din far.

Luneborg, dette er Åge Åleskjærs problem, hans Bibelskole-rektor og mentor Kenneth Hagin.


Jeg har ingen tro på den frihet som du ser i denne videoen. Hvis det er dette som menes med full frihet, da vil jeg heller legge meg under lovisk luthersk lov og bud-kristendom.

Åge har aldri tatt avstand fra Hagin og Copeland (som nå for tiden driver ekumenikk med Paven)

"Full frihet" -boken som Åge skrev, anser jeg som ett oppgjør med hans tid i misjonssambandet, som han selv har sagt skadet ham med lover og bud og regler. Åge ville slik jeg ser det ikke ha loviskheten tredd nedover hodet, og derfor bruker han termen "full frihet".

David Åleskjær har invitert til en debatt om sin fars oppgjør med nettopp ditt og datt.

Klarer du og forholde deg til det, luneborg?

Eller må du kverulere og bruke superlativer om meg?

David Åleskjær har sikkert også behov for å klargjøre Åleskjær sitt forhold til Hagin?

Da kan du vel kommentere You-tube-videoen med Hagin som ikke er fra 1983, men fra 90 tallet og muligens også 2000 tallet. Ikke gjør meg til en løgner.

Rykk tilbake til start - og prøv og si om du anser Kenneth Hagin som en salvet profet i denne videoen.

Er denne mannen Åges åndelige mentor, eller var han?


Du har altså sett videoen av Kenneth Hagin, Åge Åleskjærs mentor, hvor Hagin går rundt og hveser som en kvelerslange.

Så sier du dette er en pinse-manifestasjon ala Peter og gutta hadde på pinsedag?

En ting er sikkert Wara, vi har ikke rett begge to.

Jeg kaller dette masse-demonbesettelse. Du kaller det Guds Ånd. Vi kan ikke ha rett begge to.

Hvis du har rett så er jeg besatt.


Se selv, -om du tør, betrakt og se om dette er rette person til å være mentor for norske predikanter.

Jeg er glad for at du er enig med meg, men jeg tror du har sovet i timen som mange andre også dessverre gjør. Men jeg ser at du er "ny-frelst" 1996, så du er unnskyldt. 20 år er lite-)

Hagin er Åge Åleskjærs åndelig far, etter hans egne ord. Hans mentor og lærer.

Her er Hagin.

Jeg har selv i min fortid gjennomført Levende Ord bibelskole. Jeg var cellegruppeleder i mange år og kjenner trosbevegelsen ut og inn, helt siden 1980 tallet. Jeg ble reddet ut i 2003 etter ti år, fordi jeg hadde luthersk bakgrunn og mistet ikke frelsen jeg hadde når jeg gikk inn.

OKS ble startet på grunnlag av at Åge Åleskjær reiste til USA hvor han fikk en såkalt fornyelse i Rhema-miljøet hos Kenneth Hagin. Jeg har vært på hundrevis av møter med Ulf Ekman, Åge Åleskjær og Flåten og andre trosforkynnere.

Jeg påstår at både Ulf Ekman og Åge Åleskjær bygger all sin lære på Kenneth Hagins forkynnelse. Først og fremst En-Pastor på toppen-læren, hierarki og underordningslæren, sykdom er satanisk-læren, så og høste læren, Jesu åndelige død læren, Hagin -the spriritual-man( Den påny-fødte nye skapning kan leve og gjøre alt som Jesus kunne), underordning i menighetslæren, og læren om at Gud har forlatt de gamle menigheter( Om de ikke fornyes med "det nye Gud gjør" ), Gud gjør deg rik og lykkelig læren......

Jeg kunne fortsett i det uendelige i dette temaet om jeg hadde giddet. Mens responsen er så laber at jeg modererer min aktivitet etter som årene går. Det får bli som Jesus selv sa: La de blinde lede de blinde, så går de begge vill og i grøften. Bibelen læren at dette med trosbevegelsen er den store villfarelse som skal komme over hele jorden. Millioner skal bli ført vill og miste himmelen og frelsen. Denne villfarelsen er antikrist (trosbevegelsen og andre villfarne) som setter seg i tempelet. (Menigheten) og gjør seg selv til gud.

Jeg har fått 0 likes på 1500 visninger. Det er harde fakta for meg. Men jeg tror jeg har rett, - Det store flertallet tar dessverre feil. Min oppgave er å prøve og avradikalisere mennesker som dessverre tror på eventyr om vekkelser, helbredelser og en gyllen tid for menigheten i verden. Jeg tror ikke det er slik det blir. Mon tro om han finner troen på jorden, i sitt komme?

Få skal bli frelst, står det skrevet. Men mange er kommet hjem til Jesus. Gud har mange nok og har full kontroll.

Åge har ikke tatt noe oppgjør med noe som helst som har med Hagin å gjøre. Tvertimot han fremmer og forfekter Hagins lære den dag i dag.

Åge preker ofte på Credo-kirken i Bergen. Hva tror du han preker om? Luthersk dåpslære?

Nei, han preker om suksess i kristenlivet, stor tro, glede og økonomisk fremgang på alle livets områder og en frisk kropp i en frelst sjel, som han brukte og si.

Det er ikke grunnleggende forskjell på undervisningen til Åge Åleskjær, Hanevold eller Kenneth Hagin eller noen annen trosforkynner. Tanken, filosofien, teologien, metodene er de samme og har samme mål -underbygge løgnen om vekkelsen som aldri kommer.

Siste replikk:

Eirik Flikke
Et lite innspill fra sidelinja
@Tønnesen er aldeles ikke far out når han knytter en "link" mellom Kenneth Hagin og Åge Åleskjær.

Da Åleskjær skrev kronikken "Min stille utgang", på trykk i Vårt land i juli 2006, var det relativt klar tale i den innledende ingressen som lyder slik:

"Jeg tror det har skjedd mye beklagelig i kjølevannet av en misforstått trosforkynnelse, og jeg ber om tilgivelse for at jeg ikke har vært klarere i min kritikk av disse sidene ved trosbevegelsen."

Men mot slutten av kronikken inngår altså ikke Hagin i dette oppgjøret da Åleskjær skriver:

"Det er ingen tvil om at trosforkynnelsen har bommet! For meg er det hverken Jesus, Peter, Paulus, Kenyon, Hagin eller Osborn som har skylden for dette! Det er nok andre miljøer og personer i kjølevannet av Trosbevegelsen som har gått langt ut over det læreboka sa."


Og slik fremstår det hele som noe underlig - når nettopp Hagin, som av svært mange regnes for trosbevegelsens far - ikke er en del av de varsellampene som Åleskjær tenner.
 
Relaterte linker: 

onsdag 25. mai 2016

Nr. 1533: Den kristne menighet har alltid vært imot kvinnelige hyrder – gjengifte og homofili!

Nr. 1533:
Den kristne menighet har alltid vært imot kvinnelige hyrder – gjengifte og homofili!

http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1500-homoekteskap-gjengifte.html


Bilde av Jan Aage Torp som er fraskilt og lever med en ny dame som Guds ord sier er ekteskapsbrudd. Det som er blitt så ille, som gjør at frafallet sprer seg mer og mer. Det er at dette er blitt et mønster for kristenheten i dag at en godtar enten stiletiende eller forsvarer gjengifte.

I dag godtar en det samme angående kvinnelige hyrder og homofili/lesbiske parforhold, da er frafallet er ved veis ende! Nå er det egentlig ikke mer «land» å innta for mørke lengre, det hele er blitt mørke.
Jesus advarte imot denne tiden, og nå er den snart kommet?!

Aina Lanton som skal være Torps nye hustru gir seg også ut for å være Pastor og hyrde, frafallet er da katastrofalt og mørke er enerådende!

Joh.e. 9. 3 Jesus svarte: Hverken han har syndet eller hans foreldre, men det var forat Guds gjerninger skulde åpenbares på ham.  4 Jeg må gjøre hans gjerninger som har sendt mig, så lenge det er dag; natten kommer da ingen kan arbeide.


Ser at det er mange, mange som nå ikke orker, vil eller ønsker mer angående den Norske Kirke. Dette er fullt forståelig!

Men hvis vi ser homofili spørsmål separert, så ser vi med nærsynthet og trange brilleglass som gjør at vi ser egentlig alt feil. Og vi vil få de feil svarene, her er det en dypere, bredere og større sammenheng som ligger til grunn.

2 Pet. 2. 8 For når disse ting finnes hos eder og får vokse, da viser de at I ikke er uvirksomme eller ufruktbare i kunnskapen om vår Herre Jesus Kristus; 9 for den som ikke har disse ting, han er blind, nærsynt, idet han har glemt renselsen fra sine fordums synder. 10 Derfor, brødre, legg enn mere vinn på å gjøre eders kall og utvelgelse fast! for når I gjør disse ting, da skal I ingensinne snuble; 11 for på denne måte skal det rikelig gis eder inngang i vår Herre og frelser Jesu Kristi evige rike.

Denne blindheten som er så rådene i dag er skremmende!

Guds ord sier at det vil komme et frafall, og det har allerede kommet og sprer seg mer og mer!

2 Tess. 2. 3a La ingen dåre eder på nogen måte! for først må frafallet komme,

Det vi ser i dag at snart så har vi heterofile ikke noe mer å si, da en liten gruppe i samfunnet snart styrer hele kristenheten. De kan i dag diktere mye, ikke minst innforbi den Norske kirke.

Jeg velger å se «etappen» ned i tre deler som hører i sammen, det er følgende:

1.)  Kvinnelige hyrder
2.)  Gjengifte
3.)  Homofili

Hvorfor er disse tre sannheter så knyttet nær til hverandre? For det berører det mest vesentlige med Gud, at han er skaperen av alt liv. Disse tre sannheter hører med under selve skapelsen, og forandre på dem. Så rokker en egentlig ved selve fundamentet i vår kristne tro.

Jeg kan ta et drøssevis av bibelvers som støtter opp om dette. Forklare, utlegge og advare imot. Men for korthets skyld tar jeg kun et vers for hver sannhet.

1.)  Kvinnelige hyrder:

2. Tim. 2. 11 En kvinne skal la sig lære i stillhet, med all lydighet; 12 men jeg tillater ikke en kvinne å være lærer eller å være mannens herre, hun skal være i stillhet. 13 For Adam blev skapt først, derefter Eva, 14 og Adam blev ikke dåret, men kvinnen blev dåret og falt i overtredelse; 15 men hun skal bli frelst gjennem sin barnefødsel, såfremt de blir i tro og kjærlighet og helliggjørelse med tuktighet.

Legg merke til at Apostelen Paulus går tilbake til skapelsen, hvordan Eva lot seg dåre. Selv om mannen – Adam var den hoved skyldige, så var det Evas innblanding og «veiledning» som gjorde at synden kom inn blant oss mennesker og hele skapelsen ble lagt under dette.

2.)  Gjengifte.

Matt. 19. 7 De sa til ham: Hvorfor bød da Moses å gi hustruen skilsmissebrev og skille sig fra henne?  8 Han sa til dem: For eders hårde hjertes skyld gav Moses eder lov til å skilles fra eders hustruer; men fra begynnelsen av har det ikke vært således.  9 Men jeg sier eder at den som skiller sig fra sin hustru, uten for hors skyld, og gifter sig med en annen, han driver hor, og den som gifter sig med en fraskilt kvinne, han driver hor.

Legg merke til hva Jesus sier, og henviser til skapelsen: «men fra begynnelsen av har det ikke vært således.»

Her igjen bryter gjengifte med selve skapelsen, at Gud skapte menneske til en mann og en kvinne, livet ut. Kun og alene død opphever et ekteskap.

3.)  Homofili og lesbisk kjærlighet og levesett.

Rom. 2. 20 For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, er synlig fra verdens skapelse av, idet det kjennes av hans gjerninger, forat de skal være uten undskyldning, 21 fordi de, enda de kjente Gud, dog ikke æret eller takket ham som Gud, men blev dårlige i sine tanker, og deres uforstandige hjerte blev formørket. 22 Mens de gjorde sig til av å være vise, blev de dårer, 23 og byttet den uforgjengelige Guds herlighet bort mot et billede, en avbildning av et forgjengelig menneske og av fugler og av firføtte dyr og av krypdyr. 24 Derfor overgav også Gud dem i deres hjerters lyster til urenhet, til å vanære sine legemer sig imellem, 25 de som byttet Guds sannhet bort mot løgn og æret og dyrket skapningen fremfor skaperen, han som er velsignet i evighet. Amen. 26 Derfor overgav Gud dem til skammelige lyster; for både deres kvinner forvendte den naturlige bruk til den unaturlige, 27 og på samme vis forlot også mennene den naturlige bruk av kvinnen og brente i sin lyst efter hverandre, så at menn drev skjenselsverk med menn, og fikk på sig selv det vederlag for sin forvillelse som rett var. 28 Og likesom de ikke brydde sig om å eie Gud i kunnskap, så overgav Gud dem til et sinn som intet duer, så de gjorde det usømmelige:

Her er det en sammenhengende syndeliste der det hele kulminerer og ender opp i kjærlighet totalt avsporet og der en mann ikke ligger med en kvinne. Men en mann med en mann og en kvinne med en kvinne. Da er egentlig synderegisteret fullt og dommen venter!

Sluttkommentar:

Det er de heterofile som har «skylden», de kunne ha stoppet utvikling da det hele var kommet til spørsmålet enten angående kvinnelige hyrder eller gjengifte. Men ikke noe fik de heterofile til å stoppe opp med sin synd og ulydighet imot Guds ord og Jesu bud.

Da å begynne å nærmest rakke ned og ansvarliggjøring de homosekuelle og lesbiske, er virkelig å bomme på målet.

Det hele begynte med aksept for kvinnelige hyrder og lærere. Dernest gjengifte.

Så endte det hele ut i at menn holdt på med menn, og kvinner med kvinner! Syndermålet er fult, nå er det bare dommen over Guds menighet som vi kan forvente hvis enn ikke omvender seg.
Våkner opp, omvender seg og bekjenner vår synd!

Daniel 9. 3 Da vendte jeg mitt ansikt til Gud Herren for å søke ham med bønn og ydmyke begjæringer under faste og i sekk og aske.  4 Og jeg bad til Herren min Gud og bekjente og sa: Akk, Herre, du store og forferdelige Gud, som holder din pakt og bevarer miskunnhet mot dem som elsker dig og holder dine bud!  5 Vi har syndet og gjort ille og vært ugudelige og satt oss op imot dig; vi har veket av fra dine bud og dine lover.  6 Vi hørte ikke på dine tjenere, profetene, som talte i ditt navn til våre konger, våre fyrster og våre fedre og til alt folket i landet.  7 Dig, Herre, hører rettferdigheten til, men oss vårt ansikts blygsel, som det sees på denne dag - oss, Judas menn og Jerusalems innbyggere og hele Israel, både dem som er nær, og dem som er langt borte, i alle de land som du har drevet dem bort til for den troløshets skyld som de har vist mot dig.  8 Herre! Oss hører vårt ansikts blygsel til, våre konger, våre fyrster og våre fedre, fordi vi har syndet mot dig.  9 Hos Herren vår Gud er barmhjertighet og forlatelse. For vi har satt oss op imot ham, 10 og vi hørte ikke på Herrens, vår Guds røst og fulgte ikke hans lover, som han forela oss ved sine tjenere, profetene; 11 men hele Israel overtrådte din lov og vek av fra dig og hørte ikke på din røst; derfor blev den utøst over oss den forbannelse som han hadde svoret å sende, og som står skrevet i Mose, Guds tjeners lov; for vi hadde syndet mot ham, 12 og han opfylte de ord som han hadde talt mot oss og mot våre dommere, som dømte oss, og han lot så stor en ulykke komme over oss at det ikke under hele himmelen har hendt noget sådant som det som har hendt i Jerusalem. 13 Efter det som skrevet står i Mose lov, kom all denne ulykke over oss; men vi bønnfalt ikke Herren vår Gud og vendte ikke om fra våre misgjerninger og aktet ikke på din sannhet. 14 Derfor hadde Herren ulykken stadig for øie og lot den komme over oss; for Herren vår Gud er rettferdig i alt det han gjør, men vi hørte ikke på hans røst. 15 Og nu, Herre vår Gud, du som førte ditt folk ut av Egyptens land med sterk hånd og gjorde dig et navn, som det er på denne dag! Vi har syndet, vi har vært ugudelige. 16 Herre! La efter alle dine rettferdige gjerninger din vrede og harme vende sig bort fra din stad Jerusalem, ditt hellige berg! For på grunn av våre synder og våre fedres misgjerninger er Jerusalem og ditt folk blitt til spott for alle dem som bor omkring oss. 17 Hør nu, vår Gud, på din tjeners bønn og hans ydmyke begjæringer og la ditt åsyn lyse over din ødelagte helligdom - for din egen skyld, Herre! 18 Vend, min Gud, ditt øre hit og hør! Oplat dine øine og se våre ruiner og staden som er kalt med ditt navn! For ikke på våre rettferdige gjerninger grunner vi våre ydmyke begjæringer, som vi bærer frem for ditt åsyn, men på din store barmhjertighet. 19 Herre, hør! Herre, forlat! Herre, gi akt og gjør det og dryg ikke - for din egen skyld, min Gud! For din stad og ditt folk er kalt med ditt navn. 20 Mens jeg ennu talte og bad og bekjente min synd og mitt folk Israels synd og bar min bønn for min Guds hellige berg frem for Herrens, min Guds åsyn.
 

tirsdag 24. mai 2016

Nr. 1528: Anders Torp og Rut Helen Gjævert tar et oppgjør som ligger 7 – 17 år tilbake i tid, mitt «oppgjør» gjelder i dag ut i fra Guds ord!

Nr. 1528:
Anders Torp og Rut Helen Gjævert tar et oppgjør som ligger 7 – 17 år tilbake i tid, mitt «oppgjør» gjelder i dag ut i fra Guds ord!

Bilde av Thomas Erlandsen som er som en prygelknabe for kristenfolket – han har de «kontroll» på. Meg har de ikke – derfor er jeg som et sandkorn på øyet og blir kalt for de mest tåpelige ting at jeg er et kristent nettroll og mye annet stygt og rart!Jeg ser Guds finger med i «spillet» og begivenheten at Anders Torp og Rut Helen Gjævert har stått frem med sine historier.
Tror på hvert ord de har sagt og skrevet. Det er forferdelig hvilken behandling de har fått. Spesielt ille er det med Anders Torp som fikk det fra dem han stolte på og som skulle vise ham omsorg og trøst. Her sviktet alle rundt denne pene og herlige gutten! For det er virkelig et Guds under at han står oppreist og tross alt ikke virker dypt skadet etter alt det han er blitt utsatt for av både det ene og det andre!

Men hva jeg formidler gjennom det jeg skriver og taler, er annerledes!

Derfor vil de kristne ikke bli konfrontert med det jeg formidler for her blir de avslørt på en helt annen måte, som gjør at de blir svar skyldige!

Kristenfolket søker kontroll – når f.eks. Thomas Erlandsen går av som pinseforkynner/Pastor og fremmer et homofilt samliv så kaster de seg på!

Men jeg som påpeker ut i fra Guds ord at gjengifte er hor – da gjør de det motsatte, hvorfor?

Det burde da være mye mer interessant? Jeg har hverken forlatt troen eller er en frafallen som de påpeker med nevnte andre. Hvorfor?
Meg har de ikke kontroll på, da jeg formidler kun en ting. Hva Guds ord sier, og det er tidløst! Samt at jeg lever som jeg selv lærer (med Guds hjelp og nåde).

Matt. 5. 19 Derfor, den som bryter et eneste av disse minste bud og lærer menneskene således, han skal kalles den minste i himlenes rike; men den som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike.

Her er sakens kjerne, jeg formidler Guds ord som er tidløst, det hater kristenfolket! Men at noen står frem med historier som ligger x antall år tilbake i tid, der har de tross alt en hvis kontroll! Samt at det er «tynge» instanser i samfunnet som formidler dette. Så må de bare «logre» og føye seg da de aldri har lært seg å stole på Gud og han alene!

Med andre ord, Guds folk hater egentlig han de skal tjene når de ikke forholder seg til Guds ord og innretter seg etter Guds ord.
Jesus bruker benevnelsen om seg selv som Guds ord.

Joh. Åp. 19. 13 og han er klædd i et klædebon som er dyppet i blod, og han er kalt Guds ord.

Dette er om Jesus, som blir kalt Guds ord. Jeg formidler ikke dårlige opplevelser, svikter Kristus, og annet. Som tross alt er blitt resultatet med enkelte andre. Jeg lever selv som Guds ord sier, forkynner Guds ord og holder frem at kristne også skal forholde seg til Guds ord. Dette blir ikke tålt, ikke debattert og på mange måter oversett. Hvorfor? Jeg mener helt bestemt at kristenfolket hater å miste kontrollen over eget ståsted, og egen utvikling!

Vi leser i Hebrerbrevet 11. 6 men uten tro er det umulig å tekkes Gud; for den som treder frem for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham.

Hva vil det si å vandre i tro? Fremfor alt å stole på Gud og hans ord, fremfor noe annet!

Hvorfor slik uvilje mot å fokusere på synd innad i menigheten, der gjengifte blant forkynnere er uten tvil den synd fremfor alle andre som blir godtatt og akseptert? Som virkelig er skjøgekristendom fremfor noe annet!

Jeg vet en ting, at min forkynnelse er det samme som Jesus og apostlene forkynte. Det vi hører iblant de troende veldig mye er ikke det da de ser gjennom fingrene med synd, ikke minst synd blant de kristne!

Det var veldig bra at Anders Torp og Rut Helen Gjævert tar et oppgjør med det de har vært igjennom. Dette er uakseptabelt, spesielt hva Anders Torps har gått igjennom er så hinsides at det gjør vondt langt inn i magen! At nettstedet Søkelys nesten forsvarer slike ugjerninger og ikke tar 100 % parti for den forulempede parten her forteller oss alle at vi har med et meget farlig nettforum å gjøre!

Sluttkommentar:

På mange måter kan en si at Rut Helen Gjævert og Anders Torp tar et oppgjør med «symptomene» på hva som ikke er sunt, rett og godt blant de troende!

Mens jeg tar et oppgjør med selve årsaken til hvorfor så mye blant de troende ikke er sunt, rett og godt!

Med andre ord, mitt anliggende er mye dypere og tidløst. 
Mens Rut Helen Gjævert og Anders Torp er noe som er i «tiden!»
Alt det er bra, men når f.eks. Thomas Erlandsen står frem, da er han som en prygelknabe for kristenfolket – han har de kontroll på.
Meg har de ikke kontroll på – like lite som de har kontroll på Gud og hans ord – da Gud står over alt. Det er min evne til å formidle Guds ord som kristenfolket hater, for her møter de seg selv i døra!

Kristenfolket vil ha verdens barn til å forholde seg til Kristus og Guds ord. Men de selv, akkurat som de religiøse på Jesu tid. Kun vektlegger enkelte ting i Guds ord, men overse annet! Dette er hykleri og ikke sann kristendom!

Joh. e. 10. 1. Sannelig, sannelig sier jeg eder: Den som ikke går inn i fårestien gjennem døren, men stiger over annensteds, han er en tyv og en røver.

Her sier Jesus selv at slik kristendom vi finner i dag, at de går ikke inn gjennom døren. Men hopper over et annet sted, som tyver og røver gjør det!

Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1524-vil-ditt-eller-mitt-liv-og-lre.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1476-jan-hanvold-var-ogsa-gift-for.html

mandag 23. mai 2016

Nr. 1524: Vil ditt eller mitt liv og lære tåle Guds ords og Guds Ånds lys er det store spørsmålet for oss alle!

Nr. 1524:
Vil ditt eller mitt liv og lære tåle Guds ords og Guds Ånds lys er det store spørsmålet for oss alle!

Jan Hanvold forteller om denne perverse søplekjærligheten som homoseksualiteten jo er på Visjon Norge i går kveld (dette er hva Jan Kaare Hanvold omtaler dette som):
 

Bilde av Jan Hanvold som mener at hans kjærlighet er mer verd enn andres selv om Guds ord sier han lever i en virkelig «søppel-kjærlighet» som vil ta han og Inger med til fortapelse. Det er virkelig «søppel-kjærlighet» spør du meg!Jeg har prøvd, og til dels lykkes med å sette fokus på at Gud ikke graderer synd som vi gjør. For ham er all synd, synd. Skriften sier:

Jakob 2. 10 For enhver som holder hele loven, men snubler i én ting, han er blitt skyldig i alle.

Med andre ord, vi kan ikke «godkjenne» gjengifte som Guds ord sier er hor. Og samtidig advare imot lesbiske og homosekuelle forhold. Skriften sier veldig klart at alt dette er synd, som gjengifte, lesbisk og homoseksuelle parforhold.

1 Kor. 6. 9 Eller vet I ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Hverken horkarler eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller bløtaktige eller de som synder mot naturen, 10 eller tyver eller havesyke eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike.

La oss ta for oss disse syndene her:
 
1.)  Horkarler
2.)  Avgudsdyrkere
3.)  Ekteskapsbrytere
4.)  Bløtaktige
5.)  Synder mot naturen
6.)  Tyver
7.)  Havesyke
8.)  Drankere
9.)  Baktalere

10.)                 Røvere

Skal vi gå røft over dette her, så er det flere av disse syndene som er allment akseptert i dag både blant troende og ikke troende.

Det er allright å baktale noe i samfunnet, sex i alle former og varianter er allright. Og det meste ellers. Men i Guds menighet så er det egentlig kun en synd som har vært «problematisk»? Det er sex mellom det samme kjønn. Men hvordan ser Gud på dette? Han sier veldig klart i Guds ord at det er lun legalt å gifte seg en gang med en person av det motsatt kjøn enn seg selv. Alt utenforbi dette er synd!

Derfor blir det veldig rart og sprøtt, slik det er i dag at en kan forkynne imot homosekuelle og lesbiske forhold blant de troende. Men alle de ti tingene som jeg tok frem som synd, er like ille!

Her er lista:

1.)   Horkarler
2.)   Avgudsdyrkere
3.)   Ekteskapsbrytere
4.)   Bløtaktige
5.)   Synder mot naturen
6.)   Tyver
7.)   Havesyke
8.)   Drankere
9.)   Baktalere

10.) Røvere

Vi mennesker har ikke lov å klassifisere og sette ting opp imot hverandre. Vi må alle bøye oss for Gud og hans ord, eller så er vi ille ute!

Sluttkommentar:

Vi hører kristne mennesker si noe slikt til de lesbiske og homosekuelle:
«Dere må bøye dere for Guds ord, ellers så er dere ille ute»!

Til de som er gjengiftede hører vi dette:
«Det var vel ikke lett for deg å leve alene? Fint du fikk deg ei ny dame/mann, Gud tilgir synd vet du!»

Dette er virkelig ille, så ille at jeg har ikke ord på å si hvor stor forskjells behandling enn her gir. Guds ord er klinkende klart. Alle som lever i synd, arver ikke Guds rike, og går fortapt!

Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1476-jan-hanvold-var-ogsa-gift-for.html

Nr. 1525: Horkarlen Jan Hanvold påstår at ingen som er gjerrige kommer inn i himmelen – men hva med de som er gjengiftet og lever i synd?

Nr. 1525:
Horkarlen Jan Hanvold påstår at ingen som er gjerrige kommer inn i himmelen – men hva med de som er gjengiftet og lever i synd?
 
Jeg har transkribert det videoklippet det er lenket til i innlegget:
"Amen!

Vi skal gi deg en mulighet til å gi. Amen! Okay. Ingen tvang, fordi Gud elsker en glad giver. Gjerrige folk, de kommer ikke inn i himmelen. Det er garantert, altså. De går til helvete, for gjerrige folk er det verste Gud veit."

Guds ord sier at ekteskapsbrytere kommer ikke inn i himmelen – de skal ikke arve Guds rike!

Men hva med de som er gjerrige?

Jan Hanvold påstår de går fortapt – men han blir frelst!
Jan Kaare Hanvold hevder da grangivelig i denne videoen at gjerrige folk går til helvete!!!!!!!!!!!!!!!!!
("...fordi gjerrige folk er det verste Gud veit").

Se her: 

Nr. 1523: Guds folk er underutviklet til ånd, sjel og legeme!

Nr. 1523:
Guds folk er underutviklet til ånd, sjel og legeme!

Gud vil at hans standard skal være målet for oss troende, ikke det vi mener er rett, men hva Guds ord sier. Bilde av Guds ord som er rettesnor for liv og lære for oss troende!


 1.    Tess. 5. 23 Må han, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og kropp bli bevart uskadet, så dere ikke kan klandres for noe når vår Herre Jesus Kristus kommer. 24 Trofast er han som kaller dere til dette. Han skal også fullføre det.

Ser alle disse konfliktene som foregår og er kommet til overflaten. Det forteller meg at vi som troende ikke er på det nivået med våre liv og tjenesten i menigheten som Gud vil, og som en skulle forventet.

Ser f.eks. her er det store familiekonflikter som er kommet frem. Og når de er såpass store, så kan og skal en ikke feie det under et teppe. Slik jeg ser dette, så er det fritt spillerom for den Onde på mange måter i Guds menighet da ting ikke kommer frem i lyset og ting blir satt fingeren på. Det er ikke dermed sagt at alle ting blir løst med en gang. Men at troende mennesker i en familie uansett uenigheter ikke kan møtes, det er en tragedie og dypt ubibelsk. Da trenger en å fokusere på at vi som troende på legge av det gamle menneske, og ikle oss det nye menneske, Kristus.

Guds ord sier vi skal: «ånd, sjel og kropp bli bevart uskadet». Eller som det står i 1930 oversettelsen: «Men han selv, fredens Gud, hellige eder helt igjennem, og gid eders ånd og sjel og legeme må bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme!»

Jeg liker mye bedre 1930 oversettelsen. Den stemmer også med grunnteksten atskillig bedre.

Grunnteksten: «Men han selv, fredens Gud, komplettere dere i alle deler, deres ånd og sjel og legeme må bevares fullkomne og ulastelige den dagen vår Herre Jesu Kristi kommer!

Vi leser i Salem 23. 3a Han vederkveger min sjel.

Grunnteksten står det: «Han gjenoppretter min sjel.»

Med andre ord, vi skal bli lik Jesus som han var i alle deler. Ikke bare noen deler, men lik ham i et og alt.

Jesus var intakt til ånd, sjel og legeme. Slik skal vi også være hele til ånd, sjel og legeme.

Hvordan få dette til? Da er det tre ting jeg kort vil nevne.

1.)  La alltid Guds ord være rettesnor for våre liv.
2.)  Alle ting i våre liv må tåle lyset fra Guds ord, og andre menneskers meninger.
3.)  De menneskene rundt oss, må også leve i lyset. Vi er hverandres lemmer, skal vi som troende bli sterke er vi også avhengig av andre rundt oss som står med oss i kampen for det gode!

Sluttkommentar:

Slik jeg ser det, når det nye menneske reiser seg i oss. Da vil ikke bare vi være seirende, men omgivelsen rundt oss vil også få merke det hele.

Her er fra mine bibelkommentarer Efeserbrevet 4. 21 Dere har jo hørt om ham og fått opplæring om ham etter den sannhet som er i Jesus:

 Disipler kommer også i lidelser og trengsler, men i lidelsene preges Mesterens bilde og vesen i oss og vi blir gjort lik med ham. Det er en del av den avtalen som Gud gjør med sine disipler. ”Dette er den pakt jeg vil opprette med dem etter disse dager – så sier Herren: Jeg vil gi mine lover i deres hjerter og skrive dem i deres sinn, og deres synder og deres overtredelser vil jeg ikke mer komme i hu.” Heb. 10:16-17. Når vi er tro i fristelsene og prøvelsene og ikke gjør vår egen vilje, skjer dette likedannelsesverk. Det er fantastisk for et menneske å komme inn i en slik utvikling. Jesu sto overfor de samme utfordringen som oss med de samme “hjelpemidler” da han hadde gitt avkall på sin Guddomsprakt og makt og blitt et menneske som oss fullt ut. Han seiret ved bønn og Guds Ånds hjelp!

 22 Dere skal ikke leve som før, men legge av det gamle menneske som blir ødelagt av de forførende lystene.

Helliggjørelse er ikke å gjøre en rekke handlinger eller ritualer. Ført må du forstå hva gudsfrykt er. Gudsfrykt handler om rett tilbedelse. Tilegne seg Guds ord. Hvis du har en god tilbedelse av Jesus vil du kunne oppleve det gode ved hellighet. Gudsfrykt som fører til rett tilbedelse i alt du gjør, dette fører til hellighet. Det er DHÅ som skaper hellighet i deg. Frimodighet og glede i ditt indre. En glede som ikke er grunnet i denne verden.
Ordspråkene 2, 5 Da skal du skjønne hva gudsfrykt er, og vinne kjennskap til Gud. 6 For det er Herren som gir visdom, kunnskap og innsikt går ut fra hans munn. 7 Han lar de rettsindige ha fremgang.
Tilbedelse er ikke at jeg føler meg bra hele tiden. Men også at jeg lar Guds ord gjøre noe med meg. Mine tanker, handlinger og holdninger. Trengs det noen ganger litt disiplin av oss. Ja selvsagt. Gudsfrykt av kjærlighet fører til at Guds Ånd helliggjør oss.

 23 Dere må bli fornyet i sjel og sinn

”For slik som han tenker i sin sjel, slik er han…..” (Ordspråkene 23:7)
 Hvorfor tenker du slik som du gjør? Har du noen gang tenkt på hva det er som får deg til å tenke slik du gjør? Hva får deg til å resonnere og ta de avgjørelser du gjør? Alle de ulike tankene som har strømmet gjennom hodet ditt i dag, hva er det som har fått dem til å dukke opp i hodet ditt?
Vi leste her at du er slik som du tenker! Vi blir altså et produkt av våre tanker. Det er tankelivet vårt som styrer hele vår hverdag. Vi tar bestemmelser og valg, tenker og handler ut fra hva som befinner seg i våre sinn.
Alle mennesker er mer eller mindre bundet opp i ulike tankemønstre. Gud vil at du skal ha RETT tankemønster. Bibelen sier at vi derfor må igjennom en prosess som kalles for ”Sinnets fornyelse”. Mennesket er en todelt skapning der ånd og sjel hører sammen. Og legeme er det ytre menneske men ånd og sjel er det indre menneske lærer Guds ord. Sette i legemet er hjerte, slik er det også med det indre menneske. Dette hjerte har Herren byttet ut fra å ha et stenhjerte til å få et kjødhjerte som han kan forme, danne og la sitt liv strømme i og gjennom!

 24 og kle dere i det nye menneske, det som er skapt etter Guds bilde til et liv i rettferd og hellighet etter sannheten.
    
 Det nye menneske er Kristus, og han skal vi ikle oss. Dåpen hører med, men det er noe langt mer. En daglig vandring der vi blir mer og mer lik Jesus. Det nye livet vokser, trives i det som er rett, sant og helliget. Akkurat som en blomst eller en plante trives i den rette atmosfære med riktig mengde sollys trives det nye menneske i Guds lys og under påvirkning fra Kristus.
Hemmeligheten til seier, virkelig seier i kristenlivet er de gode vanene. Og hvorfor lider vi nederlag, selv som “gamle” kristne? Vi bryter med vanene og det straffer seg. Kong David drog hver vår ut i krigen men det året han brøt den vanen ble også det året katastrofen rammet ham og hans hus. Det er tobakksvarer, alkohol vaner, spille vaner, TV vaner og mange andre vaner som til slutt vil lede oss bort i fra Kristus og i den store tilintelsgjørelsen. Mens gode vaner vil lede oss nærmere Kristus og hverandre. Vaner er dannede og forbyggende!

søndag 22. mai 2016

Nr. 1521: Sannhetens ord i Slemmestad liberale holdning til gjengifte blir utelatt i kritikken av dem, det er deres største brøde!

Nr. 1521:
Sannhetens ord i Slemmestad liberale holdning til gjengifte blir utelatt i kritikken av dem, det er deres største brøde!

Matt. 23. 23 Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer det som veier mer i loven: rettferdighet, barmhjertighet og troskap. Det ene burde gjøres og det andre ikke forsømmes. 24 Blinde veiledere, som siler bort myggen, men sluker kamelen!

Det som har kommet frem i avisen Dagen over påståtte overgrep, så har jeg og min familie opplevde alt dette + mye, mye mer.
Men allikevel, hovedsiden som det gis aksept til i denne menigheten og mange andre menigheter i dag er uten tvil gjengifte. De samarbeider med bl.a. Sten Sørensen, Jan Hanvold og andre som er gjengiftet som troende. Dette er synd til døden som er mye mer alvorlig enn alt dette som kommer frem i flere artikkler.

Vi må begynne å se på ting som Gud ser ting, der gjengifte er likestilt i skriften med mord, tyveri, lesbiske, homosekuelle forhold. Så alvorlig er gjengifte etter hva Guds ord sier. Gjengifte er å drive hor og være en ekteskapsbryter.

1 Kor. 6. 9 Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? La dere ikke føre vill! Verken de som driver hor, de som dyrker avguder eller de som bryter ekteskapet, verken menn som ligger med menn eller som lar seg ligge med, 10 verken tyver, grådige, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike.

Hvem er det som ikke skal arve Guds rike?
Det står rett ut her: «de som bryter ekteskapet, verken menn som ligger med menn eller som lar seg ligge med, 10 verken tyver, grådige, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike.»

Her blir gjengifte, grådige mennesker, homo- og lesbiske (som lever ut sin synd), de som ligger under for rus og ransmenn i sammen med ateister (spottere). Alle de lever i synd til døden, og vil ikke arve Guds rike, men gå fortapt!

Det er ille at personer bli nektet å gå på klassefest, reise til Israel, får høre at de lever i synd fordi de stiller spørsmål og annet. Alt dette er kjent stoff for meg, og alt dette har jeg gått igjennom som 35 år som en troende, og mye, mye mer!

Men dette er ikke synd til døden som gjengifte er, hvorfor er ikke David Østby forundret over at dette blir akseptert? Er han og de aller fleste troende blitt så nedsløvet i sine åndelige smaksløker at de rett og slett ikke kjenner forskjell lengre?
Det var som bonden som kom hjem til kona og fikk kjøttkaker og takket for de gode fiskekakene (denne historien er sann.)

Ser også at «Gutteklubben» grei er ute og forsvarer Sannhetens ord bibelsenter.

Det har selvfølgelig null troverdighet da de bare kommer innom, preker og får et godt honorar.

Kritikken har ikke gått på forkynnelse, men at en vil kontrollere og styre andre mennesker. Det er ikke bra, men det er desto verre at en godtar gjengifte og annet som Guds ord sier er synd!

Jeg får høre bl.a. at jeg ikke har sosiale antenner da jeg påpeker at Guds ord sidestiller gjengifte med alle andre «grove» synder som drap, homofili og annet.

Ja, ja! Hva vil det si å ha sosiale antenner? Jeg skjønner meget godt at dette passer ikke det moderne menneske som vil grafse og ta for seg akkurat som det passer enn selv. Jeg prøver bare å holde frem hva Guds ord sier. Og jeg skjønner meget godt at det er ikke dette som menneskene ønsker og vil høre. De vil høre og tro at det er nåde å få hele veien! Ja, ja, hva sier Guds ord om dette er ikke populært, men det er dette som er hva Gud sier i sitt eget ord!

Matt. 18. 6 Men den som lokker til fall en av disse små som tror på meg, han var bedre tjent med å få en kvernstein hengt om halsen og bli senket i havets dyp.
     7 Ve denne verden som lokker til fall! Forførelsene må komme, men ve det mennesket som de kommer fra!
     8 Om hånden eller foten din lokker deg til fall, så hugg den av og kast den fra deg! Det er bedre for deg å gå lemlestet eller halt inn til livet enn å ha begge hender eller begge føtter og bli kastet i den evige ild.  9 Og om øyet ditt lokker deg til fall, så riv det ut og kast det fra deg! Det er bedre for deg å gå enøyd inn til livet enn å ha begge øyne og kastes i helvetes ild.

Jesus hadde ikke sosiale antenner han heller, men han forkynte menneskene veien til Guds evige himmel!

Jeg er i godt selskap med å få så mye motbør imot meg. Derfor er jeg ikke flau eller skamfull heller, det er livets rette vei som Guds ord holder frem for oss mennesker. Det er en himmel å vinne, og en fortapelse å unngå for oss alle!

Er gjengifte så viktig? Er ikke det viktigere at mennesker trives og har det godt?

Før jeg ble frelst hadde jeg et super-liv. Men frelste det meg? Det var først den dagen jeg ble frelst at jeg fikk kontakt med Gud. Og mitt liv begynte på rette måten.

Det er selvfølgelig ikke akseptabelt slik lederskapet og Astrid Bentsen holder på. Gjengifte leder til fortapelse, det er en synd til døden. Ha det godt eller dårlig i dette livet spiller svært liten rolle innforbi Gud. Det er ikke avgjørende om vi når hjem til det nye Jerusalem. Det er kun et rett forhold til Gud som avgjør dette.


Her en artikkel jeg har skrevet om dette emne:

Nr. 605:
Det er bedre å gå alene inn til livet, enn å være gjengift som troende å gå fortapt!


Jesus selv – Guds Sønn – levde enslig hele livet. Da er det fullt mulig også for andre, om det er prøvsomt for kjødet.


Matt. 18. 7 Ve verden for forførelser! for forførelser må komme; men ve det menneske som forførelsen kommer fra! 8 Men om din hånd eller din fot frister dig, da hugg den av og kast den fra dig! det er bedre for dig å gå halt eller vanfør inn til livet enn å ha to hender eller to føtter og bli kastet i den evige ild. 9 Og om ditt øie frister dig, da riv det ut og kast det fra dig! det er bedre for dig å gå enøiet inn til livet enn å ha to øine og bli kastet i helvedes ild.


I den Katolske Kirka er sølibat påbudt, det er demonisk sier Apostelen Paulus. Blant protestantene, spesielt blant de frikirkelige er gjengifte blant troende helt åpent, tillatt og akseptert. Dette er også demonisk sier Apostelen Paulus da den som holder seg til en som er gjengift eller fraskilt er å anse som en horkarl. Men etter en skilsmisse lærer Guds ord at troende enten skal leve enslig eller forlike seg. Gifte seg med en fraskilt er også å drive hor.


Leve enslig går fint an, det finnes mange eksempler på i skriften at det var mennesker som levde alene. Enten at de var enker eller aldri hadde vært gift. Går det ikke an for dagens mennesker å leve alene? Jo!

Den enslige stand blir i skriften ikke neglisjert eller sett ned på, men opphøyet. Apostelen Paulus ville gjerne at alle skulle leve enslig p.g.a. den nødstid vi befant oss i. Derfor skal det være helt allright å kunne leve enslig, selv om verden rundt skriker at dette er ekstremt og det er å fornekte seg alle «gleder» i livet.


Skriftavsnitt som advarer imot gjengifte er mange, veldig mange. Hvorfor ikke ha fokuset på dem? Det tørr og vil de aller fleste ikke, men her kommer noen:

Markus 10. 6 Men fra skapningens begynnelse skapte Gud dem til mann og kvinne. 7 Derfor skal mannen forlate sin far og mor og holde sig til sin hustru, 8 og de to skal være ett kjød. Så er de da ikke lenger to, men ett kjød. 9 Derfor, det som Gud har sammenføiet, det skal et menneske ikke adskille.


Ekteskapet eller selve pakten er det kun død som kan oppheve, ikke noe annet.

Vi hadde som overskrift: «Det er bedre å gå alene inn til livet, enn å være gjengift som troende å gå fortapt!».


Den enslige stand blir på en helt annen måte i Guds ord opphøyet og sett på som noe edelt, godt og helt mulig å leve som enn hva dagens norske samfunn forteller oss, om det er kristne eller ikke. Derfor er det totalt feil å tillatte gjengifte av troende, de skal støtes ut fra menigheten og ikke ha adgang til å delta på møtene, ikke minst offentlig. Så får enhver gjøre seg opp sine meninger, men en dag skal vi alle stå innforbi Gud med våre liv, tenk over det kjære venn!

Sluttkommentar: tar med en artikkel jeg fant på nette av Christian, les selv og vurder:

Her beveger jeg meg inn på et av de ømmeste og vanskeligste emner som kan taes opp i bibelen, hva sier bibelen om skilsmisse og gjengifting? Før jeg begynner vil jeg si at det jeg skriver her ikke må taes opp som dømmende. Jeg har all mulig respekt for de som har opplevd skilsmisse og alt det vonde dette fører med seg. De som har opplevd dette skal møtes med respekt og kjærlighet, ikke fordømmelse. Så vær snill og husk at vi her kun er interessert i hva bibelen sier. Det er viktig at ikke følelser og hensyn til andre begynner og forme hva vi står for, det må bibelen og bibelen alene gjøre.

Da det norske ordforrådet er veldig dårlig i forhold til engelsk, så vil jeg her bruke endel engelske bibelvers, og jeg vil se nærmere på grunnteksten noen ganger, så vi får et klarere bilde. På norsk heter f.eks. hor det samme i og utenfor ekteskap, det gjør det ikke i grunntekstene og på engelsk heldigvis, så ved og se på grunntekstene og engelske bibelvers kommer mere av meningen i bibelen frem heldigvis.


Vi vil dele dette skrivet i tre deler. Første del er angående enker og enkemenn, kan de gifte seg på nytt? Andre del tar opp skilsmisse, åpner bibelen for skilsmisse eller ikke? Så kommer tredje delen, det er der det er stor uenighet blandt troende om hva bibelen virkelig sier, gjengifting. Det påståes idag (siden 1500 tallet) at ved hor i ekteskapet, kan den uskyldige skille seg og gifte seg på nytt med en annen. Dette stemmer ikke med Jesus ord, og bibelen ellers. Dette siste emnet er det vi vil bruke mest tid på her, da det er dette emnet det er diskusjon rundt hos de fleste troende.


Del 1. Enker og enkemenn kan gifte seg på nytt i følge bibelen, dette er den veldig klar på. Enker og enkemenn kan helt klart gifte seg på nytt, vist de gifter seg med en som selv kan gifte seg lovlig. Det vil si at den andre personen ikke er skilt. Rom 7:3 ”Så lenge mannen lever, gjelder hun som ekteskapsbryter hvis hun gifter seg med en annen. Men dersom mannen dør, er hun fri fra loven og bryter ikke ekteskapet om hun gifter seg med en annen”. 1. Tim.5.14.”Jeg vil derfor at de yngre enker skal gifte seg, få barn, og styre sitt eget hus, slik at de ikke gir motstanderen noen anledning til baktalelse”. 1. Kor.7.39. “En hustru er bundet så lenge hennes mann lever. Men om hennes mann er død, da har hun frihet til å gifte seg med hvem hun vil, bare det skjer I Herren”.


Ikke bare tillater bibelen gjengifting for den lengstlevende vist den ene parten i et ekteskap dør, bibelen oppfordrer nesten til det. Ruts bok er et veldig godt eksempel på hvordan bibelen ser positivt på gjengifte, når det gjelder enker og enkemenn. Det er interessant å legge merke til at en hel bok er opptatt med dette spørsmålet, og også at vi i Jesus slektslinje møter gjengifte enker/enkemenn. Så her er bibelen veldig klar, enkemenn og enker kan gifte seg på nytt vist den de gifter seg med da selvfølgelig kan gifte seg lovlig, det er jo selvfølgelig en forutsetning.


Del 2. Hva sier bibelen om skilsmisse, åpner bibelen for skilsmisse eller gjør den ikke det? Mark 10:2 ”Også noen fariseere kom, og for å sette ham på prøve spurte de: Har en mann lov til å skille seg fra sin hustru? 3 Hva har Moses pålagt dere?» sa han. 4 De svarte: Moses har tillatt mannen å skrive skilsmissebrev og skille seg fra henne. 5 Da sa han til dem: Fordi dere har så harde hjerter, har Moses gitt dere dette budet. 6 Men fra begynnelsen av, ved skapelsen, skapte Gud dem til mann og kvinne. 7 Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor, 8 og de to skal være ett. Så er de ikke lenger to; deres liv er ett. 9 Det som altså Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille.» Legg merke til at Gud har sammenføyd de to, og at ingen mennesker skal eller kan skille det Gud har satt sammen. Videre så ser vi at fariseerne utfordrer Jesus videre på dette emnet. De har nå skjønt at der er ingen skilsmisse. Men Moses innvilget på deres tid skillsmissebrev da de var så harde i hjertene men dette var midlertidig og ikke slik Gud har ment det står det og det er ikke slik det skal være nå. De spør så Jesus videre om dette når de kommer til huset de var på vei til og Jesus svarer dem veldig klart i neste vers:


Mark 10:10 ”Da de var kommet i hus igjen, spurte disiplene ham om dette. 11 Han sa til dem: Den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, han begår ekteskapsbrudd mot den første. 12 Og om en kvinne skiller seg fra sin mann og gifter seg med en annen, bryter hun ekteskapet”. Luk 16,18 “Hver den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, driver hor. Og den som gifter seg med en kvinne som er skilt fra sin mann, driver hor”. 1. Kor 7:10 ”Til de gifte har jeg dette påbudet, ikke fra meg selv, men fra Herren: En kvinne skal ikke skille seg fra mannen sin. 11 Men hvis hun likevel skiller seg, skal hun leve ugift eller forlike seg med mannen. Og en mann skal ikke skille seg fra sin kone”.


Bibelen er krystall klar på dette med skilsmisse. Hver den, legg merke til “hver den”, som skiller seg, og gifter seg med en annen driver hor. Og den som gifter seg med en fraskilt driver hor. Dette er bibelen så klar som det er mulig på. Men hva vist en først er blitt skilt, sier bibelen noe om det? Ja den gjør det, vi så nettopp i 1.kor 7:11 at da skal hun eller han som er skilt leve alene eller gjenforenes med den personen enn var gift med. Gifter denne personen seg istedet med en annen, driver personen hor i følge bibelen.

Del 3. Der er et unntak i Matteus 19,9 sier noen i dag, men la oss kikke nærmere på dette verset. Her er unntaket sier mange dag. Vist den ene personen driver hor, så har den andre rett på skilsmisse og kan fritt gifte seg med en annen, så lenge den andre personen selv kan gifte seg lovlig. Den som var skyldig i hor kan ikke gifte seg på nytt i følge denne feil tolkningen.

Men dette er slettes ikke hva Jesus sier i Matteus kap 19 og jeg vil vise hvorfor. Men først vil jeg gjerne se på hva hor er i følge Jesus selv, det er nemelig ikke bare det vi oftest selv tenker, å ha fysisk sex med en annen, det er noe mye mere vist vi lar Jesus definere hor.


Matt 5:28 ”Men jeg sier dere: Den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede begått hor med henne i sitt hjerte”. Dette er noe av det Jesus kjempet for og lære bort mens Han var her på jorden. Lære oss at synd i tankelivet vårt er det samme som syndige handlinger vi utfører fysisk. Jesus definerer selv for oss hva og drive hor er og det er hans definisjon på hva hor er vi må forholde oss til. Så la oss nå late som matt 19,9 virkelig betyr det mange sier idag. Da kan altså en person skille seg, og gifte seg med en annen, vist den andre personen i ekteskapet har kikket med begjær på en annen person. Da har denne personen i følge Jesus selv drevet hor, og den andre kan altså skille seg, og gifte seg med en annen.


Dette viser hvor feil det blir når en tolker matt 19,9 slik, da er der nesten ikke en gift person som da ikke vil ha krav på og kunne skille seg og gifte seg på nytt med en annen. Vist vi er ærlige, så har nok de aller aller fleste av oss falt her en eller annen gang og betyr Matt 19,9 det noen i dag sier, så skal altså da den andre parten kunne skille seg og gifte seg med en annen vist dette skjer. Det neste en må tenke på er at vist matt 19,9 betyr det noen tolker det til, så kan altså en kvinne som har en ektemann som har syndet i tankelivet, kun med og begjære en annen kvinne (uten og røre henne), skille seg, og gifte seg på nytt. Mens en kvinne som lever med en tyrann, en mann som slår henne og rundjuler henne hver helg når han er full, hun kan ikke skille seg, eller gifte seg på nytt slik de tolker Matt 19,9. Dette viser bare enda mere hvor gal denne tolkningen av Matteus 19,9 virkelig er når en ser nærmere på hva denne tolkningen egentlig fører til.


Og enda verre, denne gale tolkingen av Matt 19,9 har bare ført til enda mere krangel og vanskeligheter mellom ektefolk, da ektepar ofte ender opp med og krangle om hvem som er den uskyldige og den skyldige. Heldigvis sier ikke Matt 19,9 det endel i dag sier, Jesus snakker om noe helt annet og det skal vi se på nå: Hva er det egentlig Jesus sier i Matt 19,9 som noen i dag feilaktig kaller unntaksregelen? Matt 19,9 ”Jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin kone av noen annen grunn enn hor, og gifter seg med en annen, han begår ekteskapsbrudd”. Dette er verset, her settes den uskyldige part ved hor i et ekteskap fri, til både skilsmisse og gjengifting sier dem. Det kan se slik ut ved første blikk, men det er i full konflikt med resten av det bibelen sier om skilsmisse og gjengifte. Her er to store problemer i denne teksten, det står kone, og det står hor. Dette med at det står kone vil jeg se på etterpå, la oss først konsentrere oss om dette med hor. Problemet med den norske bibelen er dårlig ordforråd, i forhold til f.eks. engelsk bibel og grunntekstene i bibelen. På norsk skrives det hor både om utroskap utenfor ekteskapet og i ekteskapet. Dette gjør derimot ikke grunnteksten i bibelen, den skiller mellom utroskap i ekteskap, og utenfor ekteskap, med to forskjellige ord. La oss aller først se på Matt 19,9 i engelske bibler:

Matthew 19:9 “And I say to you, Whoever shall put away his wife, except it be for fornication, and shall marry another, commits adultery: and whoever marries her which is put away does commit adultery”. Legg merke til at her er to forskjellige ord for utroskap. Fornication og adultery. Det Jesus sier her er at den som går fra sin kone av noen annen grunn enn “fornication” og gifter seg med en annen, driver “adultery”, og gjør også at den som gifter seg med den fraskilte kvinnen driver “adultery”. Hva sier så ordbøkene om ordene fornication og adultery? Sjekk dette gjerne ut selv i online ordbøker, Wikipedia eller liknende, jeg har hentet fra en stor online ordbok:

Webster defines Adultery as: Voluntary sexual intercourse between a married man and someone other than his wife or between a married woman and someone other than her husband. Webster defines Fornication as: Consensual sexual intercourse between two persons not married to each other. Vist vi så går inn i grunntekstene på gresk og kikker, så ser vi at i de greske grunntekstene i nye testamentet brukes ordet ”porneia” på fornication. Vi ser videre at ordet adultery kommer fra ordet “moicheia”, så grunnteksten gjør også et viktig skille på de to ser vi. La oss kikke på endel eksempler i bibelen som viser at bibelen skiller mellom de to tingene hele veien:


Hebrews 13:4 “Marriage is honorable among all, and the bed undefiled; but fornicators and adulterers God will judge”. 1.Corinthians 6:9 “Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexuals, nor sodomites”. Galatians 5:19 “Now the works of the flesh are evident, which are: adultery, fornication, uncleanness, lewdness”. Vi ser det gjennom hele nye testamentet, fornication og adultery er to separate ting og begge ordene ramses opp i samme setninger som to forskjellige ting. Husk også at Paulus sa at for og unngå fornication (sex utenfor ekteskap), er det bedre at de giftet seg. 1. Kor 7: “But because of fornication, let a man take a wife and a woman take her husband”.

Vi begynner nå og ane hva ordene fornication og adultery virkelig betyr, og nå er det kanskje på tide og hente frem Matt 19,9 igjen som jo er diskusjonen i dette avsnittet. Snakker Jesus virkelig om utroskap i ekteskapet i dette verset? Matthew 19:9 “And I say to you, Whoever shall put away his wife, except it be for fornication, and shall marry another, commits adultery: and whoever marries her which is put away does commit adultery”.


Nei, Jesus bruker ordet fornication, ikke ordet adultery, så Jesus snakker altså ikke om utroskap i ekteskapet i Matt 19,9. Men hva snakker Han om? Og hvorfor står det “wife” vist de ikke er gift? Vi vil se etterpå at Josef beskrives som Marias ektemann før de var gift, dette ser vi i alle bibler, men hvorfor kalles det wife and husband når de ikke er gift enda? Og hvorfor står det “put away” og ikke divorce ang den enn skiller seg fra her pga hor?


Jeg oppfordrer alle som leser dette til og selv studere jødisk bryllups tradisjoner på seriøse nettsider. Der vil en se at når de trolovet seg var de ”husband and wife” og regne for. De var bundet og trolovet til hverandre, men de var enda ikke blitt ett kjød, det ble de først når de hadde giftet seg, da er de ett til døden skiller dem. Vi leser videre i jødisk bryllups tradisjon at kun ting som f.eks. vist kvinnen ikke var jomfru osv var grunnlag for og bryte med henne når de var trolovet. Og det er dette Jesus tar opp i Matt 19,9. Derfor bruker Jesus ordet fornication, ikke adultery. Legg nå merke til at Maria og Josef var forlovet, de var under denne trolovelstiden før ekteskap når Maria ble gravid med den Hellige ånd. Josef kalles hennes mann i norske bibler og det kommer enda bedre frem i engelske bibler og i grunnteksten som vi ser i det andre verset under her.


Matt 1:19 ”Josef, mannen hennes, som var rettskaffen og ikke ønsket å føre skam over henne, ville da skille seg fra henne i all stillhet. 20 Men da han hadde bestemt seg for dette, viste en Herrens engel seg for ham i en drøm og sa: «Josef, Davids sønn! Vær ikke redd for å ta Maria hjem til deg som din kone”. Matt 1, 19 “Then Joseph her husband, being a just man, and not willing to make her a publick example , was minded to put her away privily”. Fikk du med deg alt her?. Her ser vi at de regnes som ektemann og kone, før de var endelig gift, de er her kun trolovet med hverandre slik jødisk skikk var, men Josef kalles her av bibelen selv for hennes ektemann. Dette forklarer hvorfor det står kone i Matteus 19,9, de ble i følge jødisk tradisjon regnet som ektemann og kone i denne perioden også viser bibelen selv her. Jeg oppfordrer igjen til og lese om jødiske bryllupstradisjoner og selv se at dette stemmer.


Legg også merke til ordlyden “put away”, Josef ønsket og “put away” Maria når han skjønte at hun var gravid, de hadde jo enda ikke blitt gift og hatt sex. Det står ikke divorce i Matt 19,9, det står “put away”, og det er det de gjorde om de brøt trolovelsen. Også dette vil en kunne lese om på nettsteder som tar for seg jødiske bryllups tradisjoner. “Put away” er ikke skilsmisse, det er brudd i trolovelstiden, pga utroskap, manglende jomfrudom osv.


Det hebraiske ordet “shalach” i den greske grunnteksten som oversettes til “put away” betyr seperasjon, gå fra hverandre, skille lag, osv, men det betyr ikke og har aldri betydd skilsmisse i ekteskap, aldri. Bibelen bruker ikke det ordet for skilsmisse en eneste gang. Det som er interessant er at Jesus selv, ble beskyldt for og ha blitt født i fornication. Altså at moren Hans, Maria, skulle ha vært utro i trolovelsestiden siden hun ble gravid: Joh.8:40 ”Men dere vil drepe meg, et menneske som har sagt dere sannheten han har hørt av Gud. Det gjorde ikke Abraham. 41 Dere gjør som deres egen far.» «Vi er ikke født i hor», sa de. «Vi har én far: Gud.» 42 Jesus svarte: «Var Gud deres far, da hadde dere elsket meg”. John8:40 “But now ye seek to kill me, a man that hath told you the truth, which I have heard of God: this did not Abraham. Ye do the deeds of your father. Then said they to him, We be not born of fornication; we have one Father, even God.

Her ser vi i både norsk og engelsk bibel, at de mobber Jesus, for og være født i hor. Vi er ikke født i hor sier de til Ham på en spydig måte. Men igjen er problemet med norsk at det er samme ordet for utroskap før og i ekteskap, hor. Men på engelsk, og i grunnteksten, gjør bibelen det klart her hva den snakker om, den snakker om fornication ser vi rett over her. Jesus blir beskyld for og bli født i fornication, altså utroskap under trolovelsestiden til moren.


Det er denne type utroskap, Jesus tar et oppgjør med i Matt 19,9, det er ikke utroskap i et ekteskap, da ville det stått adultery, ikke fornication, og det ville stått divorce ikke put away. Så ved og vrangtolke Matt 19,9 blir mange villedet og tror her er ett unntak fra dette med skilsmisse og gjengifting, men det er ikke sant, og resultatet er at mange dessverre lever i hor og tror at alt er greit. Dette er da altfor strengt, Gud kan ikke være slik sier mange. Forlanger Han virkelig at jeg skal leve alene resten av livet vist jeg blir skilt? Ja det er det Guds ord sier, da skal en enten leve alene eller gjenforens med den en var gift med. Går ikke det nå, så går det kanskje senere, Gud kan hjelpe og gjenopprette alle skadete ekteskap vist vi slipper Han til, alt er mulig for Gud.

Men vist dette er for hardt av Gud og forlange noe slikt, hva da med alle andre som må gjøre store ofringer for og leve i harmoni med Guds ord og vilje? Vist f.eks. to homofile blir frelst, leser bibelen og skjønner at dette er imot Guds vilje, så har de to valg. Enten fortsette og leve slik og forkaste Guds ord, eller legge det frem for Gud, be om tilgivelse og vende om fra det livet. De kan ikke be Gud om tilgivelse også fortsette i synden, tilgivelse skjer ved omvendelse fra synden lærer bibelen.


To samboere kan heller ikke fortsette som samboere om de blir frelst og skjønner Guds ord, de må da vende om fra dette livet. Dette er viktig, så viktig at døperen Johannes ga hodet sitt for dette, han ble halshugget etter og ha advart mot ulovlig gjengifting. Det trenger heldigvis ikke vi gjøre, men her er det viktig med klar tale da Guds ord er veldig klar på hva som skjer vist vi bryter dette. Ett av de ti bud sier at vi ikke skal bryte ekteskapet og det er de ti bud vi alle skal dømmes etter, det viser viktigheten av og få dette rett.


Relaterte linker:
http://janchristensen.net/Jesu_ord_om_skilsmisse_og_gjengifte.pdf http://blog.janchristensen.net/2011/07/nr-99-klosterlivet-er-det-tuftet-pa.html http://blog.janchristensen.net/2012/09/nr-502-gjengifte-helt-uproblematisk-nei.html http://blog.janchristensen.net/2012/11/nr-509-gi-rom-for-gjengiftede.html http://blog.janchristensen.net/2013/03/nr-554-nar-kommer-gruppe-sex-swinging.html http://blog.janchristensen.net/2013/04/nr-590-yvind-kleiveland-ble-skilt.html http://janchristensen.net/index2.php?side=linker http://janchristensen.net/index2.php?side=video http://janchristensen.net/Guds_ord_om_ekteskap_skilsmisse_og_gjengifte_3.pdf http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=artiklerrmenyhoved