onsdag 11. mai 2016

Nr. 1495: Kong David hadde «toppet» verstinglista, men omvendte seg og «vant» tilbake alt det han hadde «tapt» da Gud er en overmåte tilgivende Gud!

Nr. 1495:
Kong David hadde «toppet» verstinglista, men omvendte seg og «vant» tilbake alt det han hadde «tapt» da Gud er en overmåte tilgivende Gud!

Rom. 15. 13 Men håpets Gud fylle eder med all glede og fred i eders tro, så I kan være rike på håp ved den Hellige Ånds kraft!
Bilde av Jan Aage Torp som nok topper lista i dag og det med god margin. 
Ser han gir skyts til alt og alle, men skjønner overhode at det er ikke andre, men det er han som er problemet.

Har ikke hørt han si en eneste gang hva Kong David sa; «Jeg har syndet!»Jeg tror at selv Jan Aage Torp kan finne Gud, om han i dag står milevis unna!

Han angriper enda sin egen sønn, for både det ene og det andre.
Men det er han som far og Pastor, som familiens «yppersteprest» som har ansvaret for hva som har skjedd med sin egen familie.

Ikke rart at han også angriper BV, som Torp bør prise seg lykkelig over at han ikke har noen barn boende hjemme hos seg. Hadde han hatt det i dag med den kunnskapen og alt som er kommet frem om Torp, så hadde etter alle solemerker Torp og hans tidligere kone Ann-Christin vært fratatt barna ved akutt situasjon. Hele mannen og alt han står for har sett så fint og flott ut, men det har virkelig vært det som Jesus sier i Matteus 23. om Torps egentlige tilstand.


Matt. 23. 13 Men ve eder, I skriftlærde og fariseere, I hyklere, I som lukker himlenes rike for menneskene! for selv går I ikke der inn, og dem som er i ferd med å gå der inn, tillater I ikke å gå inn. 14 Ve eder, I skriftlærde og fariseere, I hyklere, I som opeter enkers hus og for et syns skyld holder lange bønner! Derfor skal I få dess hårdere dom. 15 Ve eder, I skriftlærde og fariseere, I hyklere, I som farer over hav og land for å vinne en eneste tilhenger, og når han er blitt det, gjør I ham til et helvedes barn, to ganger verre enn I selv er! 16 Ve eder, I blinde veiledere, som sier: Om nogen sverger ved templet, det er intet; men den som sverger ved gullet i templet, han er bundet! 17 I dårer og blinde! hvad er størst, gullet, eller templet som helliger gullet? 18 Og: Om nogen sverger ved alteret, det er intet; men den som sverger ved den offergave som ligger på det, han er bundet. 19 I blinde! hvad er størst, offergaven, eller alteret som helliger gaven? 20 Derfor, den som sverger ved alteret, han sverger ved det og ved alt det som ligger på det, 21 og den som sverger ved templet, han sverger ved det og ved ham som bor i det, 22 og den som sverger ved himmelen, han sverger ved Guds trone og ved ham som sitter på den. 23 Ve eder, I skriftlærde og fariseere, I hyklere, I som gir tiende av mynte og anis og karve, og ikke enser det som veier tyngre i loven: rett og barmhjertighet og trofasthet! Dette burde gjøres, og det andre ikke lates ugjort. 24 I blinde veiledere, som avsiler myggen, men sluker kamelen! 25 Ve eder, I skriftlærde og fariseere, I hyklere, I som renser beger og fat utvendig, men innvendig er de fulle av rov og griskhet! 26 Du blinde fariseer! rens først begeret og fatet innvendig, forat det også kan bli rent utvendig! 27 Ve eder, I skriftlærde og fariseere, I hyklere, I som ligner kalkede graver, som utvendig er fagre å se til, men innvendig er fulle av dødningeben og all urenhet! 28 Således synes også I utvendig rettferdige for menneskene, men innvendig er I fulle av hykleri og urettferdighet. 29 Ve eder, I skriftlærde og fariseere, I hyklere, I som bygger profetenes graver og pryder de rettferdiges gravsteder og sier: 30 Hadde vi levd i våre fedres dager, da hadde vi ikke vært medskyldige med dem i profetenes blod! 31 Så gir I da eder selv det vidnesbyrd at I er deres barn som slo profetene ihjel; 32 fyll da også I eders fedres mål! 33 I slanger! I ormeyngel! hvorledes kan I undfly helvedes dom?

Salme 51. 1. Til sangmesteren; en salme av David, 2 da profeten Natan var kommet til ham, efterat han var gått inn til Batseba.  3 Vær mig nådig, Gud, efter din miskunnhet, utslett mine overtredelser efter din store barmhjertighet!  4 Tvett mig vel, så jeg blir fri for misgjerning, og rens mig fra min synd!  5 For mine overtredelser kjenner jeg, og min synd er alltid for mig.  6 Mot dig alene har jeg syndet, og hvad ondt er i dine øine, har jeg gjort, forat du skal være rettferdig når du taler, være ren når du dømmer.

Har tatt for oss hvem som «topper» verstinglista i Norge der det finnes mange «gode» aspiranter.

Men det er en person som hadde «toppet» den hvis han hadde levd i dag, det er Kong David.
Han bedrog hele sin familie, var utro. Og på toppen av det hele så drepte han mannen til henne han var utro med.

Kan det bli verre? Ikke særlig, men her ligger også er håpets budskap som er så overmåte stort og herlig!

Selv for de «Pastorene» og andre som topper og ligger på verstinglisten, finnes det muligheter og håp.

Dette er faktisk en av bibelens herligste sannheter. At også feilende, fallende og ulydig troende kan komme tilbake til Gud og få ny nåde. Ikke bare en dranker og ellers som lever uten håp og uten Gud.
Men også for den ene troende som er gått seg vill!

Er egentlig ikke beretningen i Lukas 15 om den bortkommende sønnen, en beretningen om den bortkommende troende som får ny nåde hos Gud?
Lukas 15. 11 Og han sa: En mann hadde to sønner, 12 og den yngste av dem sa til sin far: Far! gi mig den del av boet som faller på mig! Og han skiftet sin eiendom imellem dem. 13 Og ikke mange dager derefter samlet den yngste sønn alt sitt og drog til et land langt borte, og der ødte han sin eiendom i et ryggesløst levnet. 14 Men da han hadde satt alt over styr, blev det en svær hunger i det land, og han begynte å lide nød. 15 Da gikk han bort og holdt sig til en av borgerne der i landet, og han sendte ham ut på sine marker for å gjæte svin; 16 og hans attrå var å fylle sin buk med de skolmer som svinene åt, og ingen gav ham noget. 17 Men da kom han til sig selv og sa: Hvor mange leiefolk hos min far har fullt op av brød, men jeg setter livet til her av sult! 18 Jeg vil stå op og gå til min far og si til ham: Far! jeg har syndet mot himmelen og for dig; 19 jeg er ikke verdig lenger til å kalles din sønn; la mig få være som en av dine leiefolk! 20 Og han stod op og kom til sin far. Men da han ennu var langt borte, så hans far ham, og han ynkedes inderlig, og løp til og falt ham om halsen og kysset ham. 21 Men sønnen sa til ham: Far! jeg har syndet mot himmelen og for dig, og jeg er ikke verdig lenger til å kalles din sønn. 22 Men faren sa til sine tjenere: Ta frem den beste klædning og ha den på ham, og gi ham en ring på hans hånd og sko på hans føtter, 23 og hent gjøkalven og slakt den, og la oss ete og være glade! 24 For denne min sønn var død og er blitt levende igjen, var tapt og er funnet. Og de begynte å være glade. 25 Men hans eldste sønn var ute på marken, og da han gikk hjemover og kom nær til huset, hørte han spill og dans; 26 og han kalte en av tjenerne til sig og spurte hvad dette var. 27 Han sa til ham: Din bror er kommet, og din far lot slakte gjøkalven, fordi han fikk ham frisk tilbake. 28 Da blev han vred og vilde ikke gå inn. Hans far gikk da ut og talte vennlig til ham; 29 men han svarte og sa til sin far: Se, i så mange år har jeg tjent dig, og aldri har jeg gjort imot ditt bud, og mig har du aldri gitt et kje forat jeg kunde være glad med mine venner; 30 men da denne din sønn kom, han som har ett op din eiendom sammen med skjøger, da slaktet du gjøkalven for ham! 31 Men han sa til ham: Barn! du er alltid hos mig, og alt mitt er ditt; 32 men vi burde fryde og glede oss fordi denne din bror var død og er blitt levende, var tapt og er funnet.

Det er like stort om det er en frafallen sønn som kommer hjem, eller en synder som aldri har tjent eller kjent Gud!

Guds kjærlighet i Kristus Jesus er akkurat like sterk imot alle mennesker, Gud har ingen favoritter. Han gjør ikke forskjell, men alle kan komme tilbake til ham. Bare de betaler prisen, lar seg omvende, og starter på nytt igjen!

Hva vil det si å få nåde av kontra det ikke få nåde?

Jeg tenker meg på flere av disse som har vært alkoholikere og narkomane som et eksempel. De har fått seg et nytt liv, men i løpet av kort tid så oppfører enkelte – lang fra alle – men noen som om de er verdensmestere pluss litt til.
Jeg har tenkt på det flere ganger, hadde jeg vært så utenforbi skråplanet, og fått en ny start. Ville jeg vært så arrogant og kjepphøy? Hvis det, da hadde jeg tenkt som så, at da har en glemt hva en gang var, og hva en er blitt.

Med andre ord, etter vi har fått nåde fra Gud. Så er vi rause overfor andre også. Den som er mye tilgitt, oppfører seg ikke som han/hun er lite tilgitt. Men det er ikke dermed sagt vi skal se gjennom fingrene med synd, langt derifra!
Vi må alltid ha det for øyet, at alle mennesker må få en sjanse til, hvis de vil omvende seg og tro evangeliet. Selv når det ser håpløst ut.

Lukas 13. 6 Men han sa denne lignelse: En mann hadde et fikentre som var plantet i hans vingård, og han kom og lette efter frukt på det, og fant ingen.  7 Da sa han til vingårdsmannen: Se, i tre år er jeg nu kommet og har lett efter frukt på dette fikentre og har ikke funnet nogen; hugg det ned! Hvorfor skal det også opta jorden til ingen nytte?  8 Men han svarte ham: Herre! la det ennu stå dette år, til jeg får gravd omkring det og lagt gjødning på,  9 om det kanskje kunde bære til næste år! hvis ikke, da kan du hugge det ned.

Disse lederne som jeg har omtalt, også Kong David. Guds ord sier at de har enda muligheten til å omvende seg å få nåde. Dette er tilgivelse og muligheter som er langt mer enn noen kan forvente seg. Men så stor er Guds nåde i Kristus Jesus. Selv for disse menneskene som har ødelagt så mye, og så mange. De har muligheter og anledning til å starte igjen. Snakk om en tilgivende og nådig Gud, men da gjelder det å gripe den anledningen. Det gjorde Kong David, med det resultatet at han fikk mer nåde etterpå. Enn han hadde fått før hans fall med Batseba og han drepte hennes mann.

Jeg skrev dette i overskriften:
«Kong David hadde «toppet» verstinglista, men omvendte seg og «vant» tilbake alt det han hadde «tapt» da Gud er en overmåte tilgivende Gud!
Rom. 15. 13 Men håpets Gud fylle eder med all glede og fred i eders tro, så I kan være rike på håp ved den Hellige Ånds kraft!»

Bilde av Ole Bjørn Urne som er vel den eneste av Pastorene som er blitt avslørt og avkledd som har kommet med en ærlig og sann erkjennelse av egne feil og brøde. Det ser riktig lovende ut for Ole Bjørn Urne som legger skylden på seg selv, ikke alle andre.

Det at vi som mennesker får en sjanse nr. to, det er fabelaktig.
Jeg har aldri falt som Kong David eller som disse såkalte kristenlederen som jeg har nevnt. Men faktisk, hadde ikke jeg også fått en sjanse nr. to, så hadde det vært dårlig stelt med meg!

Vi alle trenger ny nåde – nye sjanger – nye muligheter!

Men for den som har falt eller lever i synd, er det desto viktigere. For han/hun er det livsviktig, eller så mister de livet i Gud. Tenk, fra å miste livet i Gud, til å få så stor nåde. Slik er Gud hvis vi omvender oss! Tenk, nåden er så ufattelig og rik!?


Jeg tenker igjen på den fortape sønn – som i det ene øyeblikket var en fremmed. Neste dag var n han sønn. Studerer vi teksten i Lukas 15 så var at han var sønn – og da hadde alle rettigheter og privilegier som var det avgjørende for at han ble tatt til nåde. Da begynte muligheten på nytt igjen!

Se på Kong David – mannen er dypest sett det mest privilegerte menneske av alle. Nest etter Jesus da han skal på en spesiell måte under det kommende tusenårsriket være nærmest Jesus av alle.
Han som var død på grunn av sine synder og overtredelser, og hele hans liv svant bort skriver han om i Salme 32.

Salme 32. 3 Da jeg tidde, blev mine ben borttæret, idet jeg stønnet hele dagen.  4 For dag og natt lå din hånd tungt på mig, min livssaft svant som ved sommerens tørke. Sela.

Hva var hemmeligheten? Han bekjente sin synd og omvendte seg.

Salme 32. 5 Jeg bekjente min synd for dig og skjulte ikke min skyld, jeg sa: Jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren. Og du tok bort min syndeskyld. Sela.

For en herlighet det kom ut av den omvendelsen, bedre enn dette kunne det ikke blitt!

Slik er det nåde å få også for disse pastorene og alle andre, bare en inrømmer egen synd og brøde. Omvender seg, bekjenner sin synd og begynnner på nytt!

Her er noen artikkler jeg har skrevet om Kong David som passer å ta med seg her:
  

Nr. 536: 
Guds Faders Kongerike er evig og himmelsk. Jesu Kristi Kongerike er midlertidig og jordisk. Kristi Kongerike vil gå over i Guds Faders rike når han overgir alt til den eneste sanne Gud; Faderen!

En som har tatt opp dette med forskjell på Kristi Kongerike og Guds Faders Kongerike er den eminente og utrolig innholdsrike studiebibelen til Finis Jennings Dake. Anbefaler alle, ikke minst de som forkynner Guds ord å skaffe, lese og studere i akkurat denne studie bibelen. Den er veldig bra; se her: http://www.dake.com

Nr. 525:
Kong David hadde valget mellom å stå imot og avvise fristelsen eller åpne opp for den og gi etter for den. Valget var Hans,ikke Guds!


Kong David valgte selv å synde og følge sine egne kjødelige lyster selv om han viste bedre. Når vi velger synden fremfor Herren er det aldri noe galt med Herren, men oss. Her illustrasjonsfoto av Kong David og Batseba 

Nr. 1287:

Bilde av Kong David og Batseba, som David var utro med, men som Gud tilgav ham da David omvendte seg og bekjente sin synd og utroskap.

Nr. 1288:
Kong David: «Jeg har syndet! Jan Kaare Hanvold: «Til helvete med alle de som påpeker at jeg lever i synd!»

Det kan ikke fortsette slik at vi kan sette en standard for våre liv, ikke minst forkynnerne som ikke er i samsvar med Guds ord. Og deretter så vil en ikke høre på hva Guds ord sier. Da blir det Bileam og hans lære og forkynnelse som en står for.
Nå tok jeg litt «kunstnerisk» og siterte ikke Jan Hanvold helt rett, dette sa han på Radio (sikkert TV også) da jeg har hørt ham mest på radio:

«Til helvete med alle de som ikke godtar at jeg er gjengifta, de vil jeg ikke ha noe med å gjøre. De får holde sine meninger for seg selv, jeg vil ikke høre på slikt dritt!»

Dette sa Hanvold på Radio her i Oslo fritt sitert. Med andre ord, Hanvolds sier da at han ikke vil ha noe med de menneskene som påpeker hans synd. Da kan jeg stå innforbi denne overskriften: «Kong David: «Jeg har syndet! Jan Kaare Hanvold: «Til helvete med alle de som påpeker at jeg lever i synd!»

6 kommentarer:

Anonym sa...

"Du skal ikke sverge falskt"

Jan Kåre Christensen sa...

Denne skjønner jeg ikke. Forklar :-) :-)

Anonym sa...

Du lyver konstant

Jan Kåre Christensen sa...

He-he! Hva da med?
Dette var bare en påstand!

Anonym sa...

En påstand med solid substans: jeg har ingen problemer med å dokumentere 300 skriftlige løgner det siste halvåret. Vurderer å opprette en nettside: " Jak Kåres daglige løgner", der jeg hver dag legger ut alle løgnene dine!

Jan Kåre Christensen sa...

Da kan du begynne med fem – ti stykker? Alt du har kommet med til nå har vært svada og bare rolp. Men du er nok også en rolpe person??????????