mandag 2. mai 2016

Nr. 1477: Evangelist og bibellærer Jan Kåre Christensen – en profet ala Mika i vår tid! Jeg profeterte allerede i 2007 at Ulf Ekman ville bli katolikk! Del 2

Nr. 1477:
Evangelist og bibellærer Jan Kåre Christensen – en profet ala Mika i vår tid!
Jeg profeterte allerede i 2007 at Ulf Ekman ville bli katolikk! Del 2

Et sitat av meg:
 
140. Den beste måten å evangeliser på i hverdagen er å være seg selv og være fyllt av Ånden. Da skjer det utroliges rundt enn!

Kommentar #27921, skrevet av Evangelist | 05. august 2007 kl. 15:15

Dette er skrevet i 2007 på kristenblogg.no:

59. Det er underlig å høre enkelte her. Selvfølgelig er alle sannheter skjult tilstede. Jeg har bare påpekt når Ulf Ekman og andre karismatikere vender tilbake til den Katolske Kirka, så kommer de hjem igjen. Til skjøgekirken!

At pinsevennene, som ikke er pinsevenner i ordet rette forstand, nå tillater at tom Katolikker skal tale på 100-års markeringen, så vitner det for meg om en ting, profetordet går i oppfyllelse, som vi bl.a. finner i åpenbaringsboka 17-18.

Det er klart at Hanvold sier mye bra, men at Leif og 90 % av alle forsvarer han i tykt og tynt her, forteller meg om at det er livsfarlig å ta med syndere på kristne møter i Norge hvis det er den åndelige standarden.

Jan Kåre
Kommentar #27275, skrevet av jan | 28. juli 2007 kl. 10:56
(sitat slutt).

Bilde av Ulf Ekman som fikk møte Paven i sammen med sin fru, som i 2014 ble katolikk.

Jeg hadde allerede i 2007 profetert dette under sterk motstand, men som «vanlig»!
Jan Kåre Christensen som holder frem Guds ord tok ikke feil, men hadde rett og dette var ikke noen overraskelse eller til å undres over!
Her noen kommentarer mer fra meg:

2.    Til Arild
Jeg synes du er vanskelig, jeg har gitt deg utallige opplysninger både selv og internettsider, les dem og du vil se at karismatikerne bygger på opplevelser men ikke på Guds ord og skriften alene!
Kommentar #27496, skrevet av Evangelist | 31. juli 2007 kl. 18:56

5.    Hva er vranglære i de karismatiske menighetene?
1.) Det som ikke blir forkynt, der helliggjørelse i bibelsk termologi er omtrent utelatt. Uten helliggjørelse skal ingen se Herren. En merker når en er på karismatiske møter at det er støy og ikke bønnenånd og nådensånd som er rådende.
2.) Når Ulf Ekman forkynte på 80-tallet at Jesus sonet synden i dødsriket, noe han fornekter i dag. Når slike personer som Ekman lyver, snakker usant og fordreier sannheten akkurat som han selv vil og folk vil tro løgnen fremfor sannheten, da er det ikke lett.
3.) Ubibelsk ledermodel. Bibelen nevner eldste i flertallsform, i karismatiske menigheter er det en leder på topp og et lederråd som han kan avsette og innsette akkurat som han selv ønsker det.
4.) Hvis en har den “rette” troen så er en alltid frisk, lykkelig, rik, da har en den “rette” troen, dette er okkult.
5.) I trosmenigheter og karismatiske menigheter er den en utpreget Demonisk virksomhet der forkynneren kan skrike, pyste, plystre, klappe i hendene og få “menigheten” til å falle og han styrer og manipulerer “menigheten” akkurat som han selv vil.
6.) Gjentatte ganger har jeg lest og også personlig hørt at en blitt straffet hvis en går imot “Guds Salvede”. Altså lederne og forkynnerne i de karismatiske menighetene og konferansene som de har et utall av da aktivitetsnivået er på topp, da DHÅ Salvelse er fraværende.
7.) Det er utallige ubibelske og mangelfull bibelforståelse innforbi karismatiske menigheter, skal en samle alt dette, så hadde det blitt bøker ut av dette.
8.) I karismatiske menigheter kan man gifte seg om igjen utallige ganger, leve i synd og gjøre det meste bare man er enig med lederen som kan være skilt og gift opptil flere ganger selv.
9.) I karismatiske menigheter er det en utpreget “elite” tenkning som er totalt fremmed for det alminnelige prestedømme som NT legger slik vekt på.
10.) I karismatiske menigheter er det er utall ubibelske læresetninger der forsoningen er selvfølgelig det aller værste der en tror at Jesus ikke sonet synden på Golgata, det er som Åge Åleskjær sa, Golgata er et tilbakelagt stadium!
Her kunne jeg holdt på 7 dager til og ha skrevet minst 5 bøker om dette. Men vi får gjøre som Guds ord sier; disse skal du vende deg i fra!
Jan Kåre
Kommentar #27512, skrevet av Evangelist | 31. juli 2007 kl. 23:21

Det er rart at ingen ser galskapen i det karismatiske. Åge Åleskjær har startet en menighet der han har gått tilbake på omtrent alt han har lært før og ført inn en ny vranglære som han kaller for nådeforkynnelsen.
Men man kan få tak i bøker og alt annet som omhandler JDS-læren. åndelig krigføring og alt annet, for et sammensurium!
Kommentar #27541, skrevet av Evangelist | 01. august 2007 kl. 7:04

10. Slik jeg ser det, så er det en forførelse i fra Satan den karismatiske “fornyelsen”.
Selvfølgelig så skjer det gode ting der også. Men allikevel så har det resultert i at mange ikke tar Guds ord på alvor lengre, selvmord, splittelser, frafall, mennesker har mistet troen på Gud, økonomisk ruin og mange, mange andre ting.
Og så langt jeg vet det, Ulf Ekman har ikke gått tilbake på JDS-læren.
Jan Kåre
Kommentar #27548, skrevet av jan | 01. august 2007 kl. 10:32

12. Til Leif
Villmannen Ulf Ekman i Sverige ble intervjuet i Dagen, Bergen, da løy han og sa at han aldri hadde forkynt denne vranglæren, det er du og likesinnede som er uvitende.
Kommentar #27552, skrevet av Evangelist | 01. august 2007 kl. 11:29

2.    Til Arild
Jeg synes du er vanskelig, jeg har gitt deg utallige opplysninger både selv og internettsider, les dem og du vil se at karismatikerne bygger på opplevelser men ikke på Guds ord og skriften alene!
Kommentar #27496, skrevet av Evangelist | 31. juli 2007 kl. 18:56

3.    Til Arild Holta
Du nevner ar karismatikerne tror på Den Hellig Ånd. Det er akkurat det jeg har hevdet hele tiden.
Men den karismatiske bevegelse er forskjellig fra plass til plass, men det er allikevel noen fellesnevnere.
La meg ta noen.
Når Kenneth Hagin ikke tror på forsoningen i vanlig bibelsk og protestantisk tenkning, men han sonet synden i dødsriket, så ser en at “alle” karismatikere som Ulf Ekman, Kenneth Copeland, Benny Hinn, Aril Edvardsen og mange andre alltid forsvarer Kenneth Hagin uansett om han ikke har et bibelsk syn på det aller viktigste i Guds ord, forsoningen.
Opplevelsefeleskap ikke Åndens samfunn. Innforbi det karismatiske så dyrker enn opplevelse, men når våre opplevelser går utaforbi Guds ord, så er opplevelsen viktigere enn Guds ord. Det har jeg hørt mange karismatikere si gjentatte ganger.
Men det er en grunn for at pinsebevegelsen og mange andre godtar nå karismatikeren, det er fordi at det har skjedd et stort fall i Ånden, der enn har åpnet seg opp for villfarelse, enn er ikke så nøie lengre som enn var før, det er mer bekvemmelig for kjødet og den menneskelige natur!
Kommentar #27498, skrevet av Evangelist | 31. juli 2007 kl. 20:12

5.    Hva er vranglære i de karismatiske menighetene?

1.) Det som ikke blir forkynt, der helliggjørelse i bibelsk termologi er omtrent utelatt. Uten helliggjørelse skal ingen se Herren. En merker når en er på karismatiske møter at det er støy og ikke bønnenånd og nådensånd som er rådende.

2.) Når Ulf Ekman forkynte på 80-tallet at Jesus sonet synden i dødsriket, noe han fornekter i dag. Når slike personer som Ekman lyver, snakker usant og fordreier sannheten akkurat som han selv vil og folk vil tro løgnen fremfor sannheten, da er det ikke lett.

3.) Ubibelsk ledermodel. Bibelen nevner eldste i flertallsform, i karismatiske menigheter er det en leder på topp og et lederråd som han kan avsette og innsette akkurat som han selv ønsker det.

4.) Hvis en har den “rette” troen så er en alltid frisk, lykkelig, rik, da har en den “rette” troen, dette er okkult.

5.) I trosmenigheter og karismatiske menigheter er den en utpreget Demonisk virksomhet der forkynneren kan skrike, pyste, plystre, klappe i hendene og få “menigheten” til å falle og han styrer og manipulerer “menigheten” akkurat som han selv vil.

6.) Gjentatte ganger har jeg lest og også personlig hørt at en blitt straffet hvis en går imot “Guds Salvede”. Altså lederne og forkynnerne i de karismatiske menighetene og konferansene som de har et utall av da aktivitetsnivået er på topp, da DHÅ Salvelse er fraværende.

7.) Det er utallige ubibelske og mangelfull bibelforståelse innforbi karismatiske menigheter, skal en samle alt dette, så hadde det blitt bøker ut av dette.

8.) I karismatiske menigheter kan man gifte seg om igjen utallige ganger, leve i synd og gjøre det meste bare man er enig med lederen som kan være skilt og gift opptil flere ganger selv.

9.) I karismatiske menigheter er det en utpreget “elite” tenkning som er totalt fremmed for det alminnelige prestedømme som NT legger slik vekt på.

10.) I karismatiske menigheter er det er utall ubibelske læresetninger der forsoningen er selvfølgelig det aller værste der en tror at Jesus ikke sonet synden på Golgata, det er som Åge Åleskjær sa, Golgata er et tilbakelagt stadium!
Her kunne jeg holdt på 7 dager til og ha skrevet minst 5 bøker om dette. Men vi får gjøre som Guds ord sier; disse skal du vende deg i fra!
Jan Kåre
Kommentar #27512, skrevet av Evangelist | 31. juli 2007 kl. 23:21

1.    Hvem er Guds Salvede?
Det er de som forkynner Guds ord og lever derefter, ingen andre!
Jesus sa at de som lever etter som de preker, og preker rett, skal kalles stor i Guds rike, ingen andre.
Jeg tror at Ulf Ekman og likesinnede er mer eller mindre styrt av Satan når de ikke forkynner Guds ord rett!
Kommentar #27554, skrevet av Evangelist | 01. august 2007 kl. 11:36

4.    Til Arild Holta
Du har lest mye, men når det gjelder kunnskap og kjennskap på det åndelige område, så ligger du nok langt baketter. Det virker som du ikke forstår hva som foregår i den åndelige verden, derfor skjønner du ikke at det er en åndskamp.
Selvfølgelig har ikke Åge Åleskjær gått tilbake på alt i ordets rette forstand hvis du leser det jeg skriver som en 4-åring, men du er da en voksen mann? Men hvis du skal ha det som en 4-åring, mye har han gått tilbake på og han har “innført” en ny reformasjon som er rett i fra Demonisk påvirkning i hans mørke hjerte og sinn!
Klarer enn dette kan jeg vel ikke si det?
Kommentar #27579, skrevet av Evangelist | 01. august 2007 kl. 18:46

5.    Til Leif
Vi får slutte dette med å si at vi er utrolig uenige i det meste!
Men det er vel ikke bare jeg som skal stå innforbi Gud med mitt liv? Det gjelder deg med dine negative utspill mot meg som stort sett er grunnløse. Men de som både lever i mot Guds ord og preker etter sitt eget hode, forsvarer du! Ja, slik kan man se det når man er forblindet, slik ser jeg det og da mener jeg også å ha Guds Ånd!
Jan Kåre
Kommentar #27580, skrevet av Evangelist | 01. august 2007 kl. 18:51

6.    Viser du deg motløs på trengselens dag er din kraft ringe sier Salomo.
Man kan lese i det uendelige i Guds ord, bøker og høre uendelige med taler. Men når man kommer opp i uventede og vanskelige situasjoner i livet, da viser vi vår sanne karakter.
Når en mann som Arild Holta sier gang på gang at han ikke har klart å taklet vanskelige situasjoner, men har lest og hørt utallige bøker og taler, men sier rett ut at han ikke takler ting. Da må vi forstå at det er uendelig forskjell på kunnskap og kjennskap. Det er viktig med kunnskap, men det er kjennskapet til Jesus og det åndelige livet som er det avgjørende. Det er her stort sett hele kristen-Norge svikter og også i den vestlige verden. Det er derfor vi ser det frafallet innforbi de kristne menighetene i den vestlige verden, Norge innberegnet!
Jan Kåre
Kommentar #27584, skrevet av Evangelist | 01. august 2007 kl. 18:58

Kjenner vi bibelens språkbruk? Når det står at all verdens skulle skrives inn i manntall, så var det ikke etthvert menneske, men de som levde innforbi Romerrikets grenser. Når jeg hevder alt, så er det selvfølgelig et måte å fremlegge en sak på. For meg så har Åge Åleskjær alt av vesentlig betydning for man på 80-tallet forandret på “alt”, bare for å avkrefte det Holta sier er ubibelskt som jeg mener er godt Norsk!
Kommentar #27586, skrevet av Evangelist | 01. august 2007 kl. 19:21

9.    Hvem er Guds Salvede? Uten enn evner å gå i seg selv, så vil en selvfølgelig miste Salvelsen. Så hvis jeg ikke hadde hatt evnene til å gå i meg selv, så hadde jeg mistet den enorme Salvelsene Gud har lagt på meg!
Det er den som lyder, er lydige, Gud gir sin Ånd. Vi synger også i en sang: Lyde og tro, gir hvile og ro! Det er der vi alle må leve og Gud ønsker å ha oss alle, det er også det alminnelige prestedømme som NT legger slik vekt på. Den elite-tenkning som mange har er ubibelsk, Gud har kun en “favoritt” det er hans Sønn Jesus Kristus. Når vi lever i ham og er lydige mot Ordet, Jesus er Ordet, da vil vi til fylle oppleve Guds Salvelse. Men beveger vi oss bort i fra Kristus og Guds ord, så bringer vi forvirring og mørke inn i våres og andre liv.
Hvem er de sanne Hyrder i Guds menighet? De som lever etter Guds ord og preker som Guds ord og tar ansvar også overfor ubibelsk lære og forkynnelse og levesett!
Jan Kåre
Kommentar #27587, skrevet av Evangelist | 01. august 2007 kl. 19:28

12. Jack Tommy Anderfors sier mange Norske veldig lite. Men han er en av lederne eller Hyrdene i pinsebevegelsen i Sverige. Når striden med Livets Ord og pinsebevegelsen var der på 80-talet så fikk jeg det av Den Hellige Ånd da jeg holdt den svenske avisen Dagen da, at han som var mest i mot Ulf Ekman og Livets Ord kom til å “snu”.
Hvorfor? Han var en kirkesammfunnsmann og ikke noe annet. Han hadde og har mye kunnskap, men kjennskap til det som har med Gud og de åndelige virkningene i den åndelige verden, er dessverre han og de fleste Kristne lederne i Scandinavia veldig fremmede for, derfor er det åndelig stagnasjon innforbi de kristne menigheter. Mye kunnskap i Guds ord, men lite kjennskap på det åndelige planet. Og de som har den erfaringen, blir tilsidesett og motarbeidet, men det vil komme en tid da Gud begynner uavhengig av menneskelige feil og anstrengelser å gjøre et verk, Den Hellige Ånds verk (Sakarja 4) Amen Hallelujah!
Kommentar #27596, skrevet av Evangelist | 01. august 2007 kl. 20:16

14. Arild, den åndelige dømmer alt men selv blir han ikke dømt av noen sier skriften, jeg rakker ikke ned på noen men viser bare hva Guds ord sier om saken.
Når vi leser troskapitlet i Hebreerbrevet 11 så ser vi at lydighet og tro er helt flettet inn i hverandre. Trosbevegelsen legger vekt på tro men lydighet mot Guds ord er nesten utelatt derfor er det som de holder på med også villfarelse!
Men Guds ord står fast allikevel; Herren kjenner sine.
Kommentar #27600, skrevet av Evangelist | 01. august 2007 kl. 20:49

15. Til Arild
Les Arild Pollestad sine bøker (de er på Norsk, med det orker du sikker ikke da du ikke engang vil høre på en tale av meg), der kommer det klart frem at den Katolske Kirka først prøvde å motarbeide pinsevennene, noe som de fremdeles gjør i Sør-Amerika. Så ble det en ny taktikk, samarbeid. Det er akkurat det sm foregår over alt i dag; samarbeid. Akkurat som den homoseksuelle kjærligheten er unormal men reel, så er det at pinsevenner, karismatikere, katolikker, lutheranere og andre samarbeider uten å stå opp for sine “sannheter”.
At det bilde vi finner i Åpenbaringsboka 17-18 er i ferd med å skje, men de fleste ser det ikke da en er åndelig blind og nærsynt!
Men Herren har sine tjenere som har åndelige klarsyn, og jeg tror jeg er 1 av de, men han har mange, mange andre over den hele verden.
Likesom han kalte Paulus, Silas, Peter, Johannes og mange andre blant de første kristne så har han kalt meg og mange, mange andre til å være HANS sendebud i den siste tiden før HANS gjenkomst i skyen for å hente dem som er rede og elsker HANS åpenbarelse!
Jan Kåre
Kommentar #27610, skrevet av Evangelist | 01. august 2007 kl. 22:35

16. Jeg har alltid lurt på hvorfor en skal høre dette når en forkynner eller skriver mot karismatikere, en rører med Herrens Salvede!
Hvis en studerer disse forkynnerne, så minner de om Bileam, Beors sønn, som elsket urettferdighets lønn, slik er nok de fleste “Herrens Salvede” karismatikerne.
Skriften sier klart at disse skal en vende seg i fra, det har jeg gjort og jeg oppfordrer alle andre til å gjøre det samme.
Der kan jeg si som Paulus; ha meg som forbilde!
Jan Kåre
Kommentar #27611, skrevet av Evangelist | 01. august 2007 kl. 22:46

23.“Det er seier, seier, det er seier i Jesu ærerike navn, ja det er er seier, i Jesu navn. Han frelste meg, han bevarer meg, han leder meg, det er seier i Jesu ærerike navn!”, Hallelujah og Takk og lov. Snart skal vi se vår Konge stor! Det er seier over alle onde makter i Jesu navn. Seieren han vant på korset!
Kommentar #27622, skrevet av Evangelist | 02. august 2007 kl. 0:23

25.“Der kan jeg si som Paulus; ha meg som forbilde!”
9.    Det er rart at ingen ser galskapen i det karismatiske. Åge Åleskjær har startet en menighet der han har gått tilbake på omtrent alt han har lært før og ført inn en ny vranglære som han kaller for nådeforkynnelsen.
Men man kan få tak i bøker og alt annet som omhandler JDS-læren. åndelig krigføring og alt annet, for et sammensurium!
Kommentar #27541, skrevet av Evangelist | 01. august 2007 kl. 7:04

10. Slik jeg ser det, så er det en forførelse i fra Satan den karismatiske “fornyelsen”.
Selvfølgelig så skjer det gode ting der også. Men allikevel så har det resultert i at mange ikke tar Guds ord på alvor lengre, selvmord, splittelser, frafall, mennesker har mistet troen på Gud, økonomisk ruin og mange, mange andre ting.
Og så langt jeg vet det, Ulf Ekman har ikke gått tilbake på JDS-læren.
Jan Kåre
Kommentar #27548, skrevet av jan | 01. august 2007 kl. 10:32

Til anonym
Jeg har advart mot utglidningen lenge, men det ar også kostet. De såkalte ledene brødrene i pinsebevegelsen og mange andre har gjort alt med å stoppe meg.
Men det er et tegn at jeg har et budskap og en tjeneste. Men Egil og Arne er noen herlige brødre, de er spesielle!
Jan Kåre
Kommentar #27649, skrevet av Evangelist | 02. august 2007 kl. 10:49

Til anonym
Nådegavene til prøve ånder begynte å virke i livet allerede som ungdom uten jeg var klar og bevisst om det. Men etter hvert har jeg blitt mer og mer klar over det.
Men det aller viktigste er å prøve alt på Guds ord, det er det som er det avgjørende til syvende og sist søster!
Det er ikke store resultater, menneskelig annerkjennelse eller noe slikt, men stemmer det en forkynner med Guds ord og en lever selv etter det budskapet en selv forkynner, en slik person skal kalles stor i Guds rike sier Jesus i Bergprekenen!
Jan Kåre
Kommentar #27653, skrevet av Evangelist | 02. august 2007 kl. 11:10

19. Til Arild
Har du lest om de Profetene og Apostlene i bibelen. Det var menn, og noen få kvinner som virkelig hadde tro på det budskapet Gud hadde gitt dem.
Du viser enn veldig rar innstilling her. De karismatikerne som jeg har advart imot, de går ikke akkurat med noen ydmyk innstilling selv om de preker imot Guds ord i mange ting og mange lever også en form for dobbeltliv. De er langt mer selvhevdende enn det jeg er som så langt jeg vet både preker rett og lever rett i motsetning til de karismatikerne som du, Leif og mange andre forsvarer.
Nei takke meg til å være frimodig, det gjør jeg med god samvittighet og med hevet hode, jeg er ikke redd for å si det at jeg vet 100 % at den karismatiske “fornyelsen” ikke er det Guds verk som du og mange andre hevder, det stemmer ikke med GUDS ORD, derfor er jeg ikke flau over å hevde det jeg gjør broder Arild!
Jan Kåre
Kommentar #27687, skrevet av Evangelist | 02. august 2007 kl. 19:29

20. Til anonym
Takk for stadigvekk oppmuntrende ord. Jeg er frimodig da jeg vet at jeg holder frem Guds ord og Gud sanksjonerer det med en overveldende fred i mitt hjerte og liv, takk for forbønn også!
Kommentar #27688, skrevet av Evangelist | 02. august 2007 kl. 19:33

21. Det er vel mye forlangt, men nå må Leif, Arild, Jone, olec og alle andre heller gå disse karismatikerne litt i “sømmene”?
De skal fortelle og belære meg hele tiden.
Men nå får fokuset heller værre disse vranglærene Aril Edvardsen, Åge Åleskjær, Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Benny Hinn, Ulf Ekman, Jan Hanvold og mange andre karismatikere. Da har de sikker arbeid for lang tid fremover. For de er både frekke, freidig, og lever og forkynner ganske så annerledes enn Guds ord lærer!
At de mener jeg mangler selvinnsikt tror jeg er noe sprøyt! Jeg vet da at jeg trenger Guds nåde hver dag!
Kommentar #27689, skrevet av Evangelist | 02. august 2007 kl. 19:53

38. Til Arild
Nå har du endelig skjønt det. Du har repetert og andre sur kritikk imot meg, derfor har jeg måttet gjenta at det er ikke meg dette dreier seg om
Men all den ubibelske læren og forkynnelsen innforbi de karismatiske menigheten som du og andre lukker øynene for.
Når jeg er frimodig, det er feil. Når jeg er opptatt med det ene eller det andre, alt er hvis feil.
Nå må du og likesinnede rette øynene bort i fra meg og heller lese Guds ord og be og sammenlign det dere leser i bibelen med hva som blir forkynt. Det har jeg gjort, og jeg er forskrekket over hva disse karismatiske forkynnerne kan forkynne og lære, det er like ille som Jehovas Vitner og Mormonene, men mer fordekt!
Jan Kåre
Kommentar #27726, skrevet av Evangelist | 02. august 2007 kl. 23:52

40. Til anonym
Men Paulus sier hvorfor de tror løgnen! De har først fått muligheten ved at de har hørt sannheten forkynt, men den har de skyvet i fra seg. Derfor kommer det noe nytt inn; de tror løgnen istedenfor sannheten.
At en ikke ser at den karismatiske fornyelsen er en kraftig villfarelse kommer av at en er forført av mørke. Og hva sier skriften? Den som vandrer i mørke ser ikke lyset!
Jan Kåre
Kommentar #27728, skrevet av Evangelist | 03. august 2007 kl. 0:08

Til Arild
Det er ingen som vil herske med deg, det er bare det at du ikke forstår dette med forskjellen på den karismatiske forførelsen og den herlige pinsevekkkelsen. At pinsebevegelsen i Norge er helt åpen for det karismatiske er nok i grasrota i pinsebevegelsen, men de manipulerende lederne på toppen!
Jan Kåre
Kommentar #27731, skrevet av Evangelist | 03. august 2007 kl. 0:30

43. Arild Edvardsen som den ulven i fåreklær han er, vet nå mer enn Gud.
Han skal avlyse den store trengsel og den kommende dom. Men han er en løgner og bedrager.
Dette er fra Troens Bevis:
Bibelens fortelling om profeten ”Jonas og Ninive” forteller tydelig at alle forestående katastrofer kan utsettes og unngås av hver generasjon. Bare den generasjon som sår hat, synd, krig og umoral drar over seg selv katastrofer som Gogkrigen og Harmageddonkrigen. Derfor må vi alle støtte fredsarbeide over alt på kloden, sier Aril Edvardsen i en pressemelding forut for denne talen. (link til pressemeldingen
Kommentar #27734, skrevet av Evangelist | 03. august 2007 kl. 0:32

44. Rettelse:
Jeg skrev: At pinsebevegelsen i Norge er helt åpen for det karismatiske er nok i grasrota i pinsebevegelsen, men de manipulerende lederne på toppen!
Jeg mente at det er nok ikke er grasrota i pinsebevegelsen som er fullt ut åpen for Ulf Ekman, Åge Åleskjær og andre karismatiske forkynnere, men de manipulerende lederne på toppen som lever nok et liv borte fra Kristus og Guds ord!
Jan Kåre
Kommentar #27735, skrevet av Evangelist | 03. august 2007 kl. 0:36

45. Til Arild
Hvilken hersketeknikk er det du bruker? Du vil nekte meg i å være med i debatten fordi du ikke skjønner hva som er hva!
Nei, jeg kommer fremdeles til å advare mot forførelse! (Esekiel 34).
Kommentar #27736, skrevet av Evangelist | 03. august 2007 kl. 0:41

Hvem er splittene i Guds menighet? De som fører inn ny og ubibelsk lære!
Da er det den karismatiske forkynnelsen som splitter, ikke de som holder seg til Kristus og Guds ord og som anerkjenner de vekkelsen som Gud har sendt som Baptistene, Frie venner, Pinsevekkkelsen og mange andre, men når det kommer en såkalt ny vekkelse med ubibelsk lære og forkynnelse, som dessverre er blitt alt for mye akseptert, da må en si i fra!
Jan Kåre
Kommentar #27742, skrevet av Evangelist | 03. august 2007 kl. 1:00

. Tusen takk for det anonym
Du skriver også meget godt og hør på Egil og Arne og den forkynnelsen og du hører evangeliet!
Når det gjelder karismatikerne og trosbevegelsen så er det de som fører inn ny og ubibelsk lære og skaper splittelse, ikke vi som vil holde fast på Guds ord og hva de “gamle” har lært oss.
Jeg husker godt de “gamle” forkynnerne som advart mot det som nå blir lovprist!
Husk, det finnes ikke noe større bedrag enn det som ligner på sannheten men ikke er det.
Jeg ser for meg Arild Edvardsen som den aller værste av dem alle, det var han som åpnet opp for dette i Norge først i Sarons Dal!
Jan Kåre
Kommentar #27796, skrevet av Evangelist | 03. august 2007 kl. 19:14

64. Til Liss
Du må komme med noe mer konkret. Jeg har ikke sakt at du er det du sier mener jeg.
Og jeg bygger ikke på noe annet enn Guds ord, ikke noe annet. Men jeg har opplevd mange ganger gaven til å prøve ånder, det er en gave til uvurderlig hjelp overfor falske brødre og falske forkynnere! De er det noen av, spesielt innforbi de karismatiske menighetene!
Jan Kåre
Kommentar #27799, skrevet av Evangelist | 03. august 2007 kl. 23:05

Jesus sa som det første og viktigste endetidstegne i Matt. 24; pass på at ingen fører dere vill!
At det som er det første og viktigste tegne på at vi lever i endetiden rett før Jesu gjenkomst og Antikrist og den Falske Profet vil tre frem, burde fått flere troende til å våkne og bli vekket opp for den rusen de er blitt fylt av!
Jesus sa at det var ikke til å unngå at forførelse ville komme, men ve den som den kommer i fra. Det hadde vært bedre for disse karismatikerne og andre forførere at de hadde blitt hengt en kvernestein rundt deres hoder og druknet. Dette er ikke mine ord, men bibelens ord.
Jan Kåre
Kommentar #27802, skrevet av Evangelist | 04. august 2007 kl. 0:

libkon skriver så godt, så godt.
Det er akkurat det Jesus profeterte i åpenbaringsboka om den siste menigheten før han kommer å henter bruden. At den tror den er noe den ikke er. Den mener å være rik, ha overflod, men den er ynkelig, fattig, naken, blind. Det er akkurat som en leser om hvordan pinsebevegelsen er blitt etter den har åpnet seg opp for den karismatiske forførelsen. Dette gjaldt menigheten Laodikea (Åpenbaringen 3.14-22).
Men i dag så gjelder dette menighetene først og fremst i den vestlige verden. I den 3. verden går vekkelsen frem i Åndens og Jesu ærerike mektige navn.
I Norge og den vestlige verden vil den som holder seg til Guds ord og ikke fornekter Jesu navn møte problemer, spesielt av de religiøse (Karismatikerne, Jehovas Vitner, Mormonene og en del andre tilhører nok den gruppen).
Jan Kåre
Kommentar #27823, skrevet av Evangelist | 04. august 2007 kl. 9:27

26. Arild
Jeg har ikke fokusert på livsførselen til Ulf Ekman og andre, men læren, eller skal jeg si mangel på sann lære!
At det finest mange gode og oppriktige kristne som tjener Herren innforbi de karismatiske menighetene har jeg aldri nektet på. Men forkynnelsen der er ubibelsk, også livet til enkelte er helt bak mål, der Jan Hanvold er et meget dårlig eksempel eller Robert Liardon som misbrukte gutter. Men det er forkynnelsen som jeg har satt i fokus. Men det er hvis enkelte som må angripe meg hele tiden istedenfor å holde fokus på det jeg vil ha sakt; at den karismatiske lære ikke stemmer med Guds ord og det er ikke en bevegelse som skulle ha blitt forenet med pinsebevegelsen eller noen annen evangelisk menighet, det er en villfarelse mener jeg som “ligner” på sannheten, men det er ikke det. Det er en væremåte som passer inn med Jannes og Jambres som sto Gud og Moses i mot (2. Tim.3).
Jan Kåre
Kommentar #27704, skrevet av Evangelist | 02. august 2007 kl. 22:10

35. Til Jone
Jeg forstår ikke hvordan folk kan støtte Hanvold! For meg er han ekstrem og ubibelsk og usunn på alle måter.
Men det er læren eller mangel på sunn lære som er mitt hovedankepunkt i mot det karismatiske.
Så får da en begynne å undersøke saken selv, de fleste bortsett fra anonym har nok ikke satt seg særlig grundig inn i dette. Hvis en det hadde gjort, så hadde en nok ikke skrivet det enn har gjort!
Jan Kåre
Kommentar #27721, skrevet av Evangelist | 02. august 2007 kl. 23:09

Mangel på kunnskap går mitt folk til grunnes skrev Hosea.
Når en ikke vil bøye seg for sannheten, så vil Gud sende enn villfarelse der enn tror løgnene fremfor sannheten skriver Paulus til menigheten i Tessalonike.
Ta det til hjerte og studer dette nøye og med bibelen i hånd og på dine knær, så vil Gud åpenbare sannheten!
Jan Kåre
Kommentar #27722, skrevet av Evangelist | 02. august 2007 kl. 23:29

74. libkon skriver så godt, så godt.
Det er akkurat det Jesus profeterte i åpenbaringsboka om den siste menigheten før han kommer å henter bruden. At den tror den er noe den ikke er. Den mener å være rik, ha overflod, men den er ynkelig, fattig, naken, blind. Det er akkurat som en leser om hvordan pinsebevegelsen er blitt etter den har åpnet seg opp for den karismatiske forførelsen. Dette gjaldt menigheten Laodikea (Åpenbaringen 3.14-22).
Men i dag så gjelder dette menighetene først og fremst i den vestlige verden. I den 3. verden går vekkelsen frem i Åndens og Jesu ærerike mektige navn.
I Norge og den vestlige verden vil den som holder seg til Guds ord og ikke fornekter Jesu navn møte problemer, spesielt av de religiøse (Karismatikerne, Jehovas Vitner, Mormonene og en del andre tilhører nok den gruppen).
Jan Kåre
Kommentar #27823, skrevet av Evangelist | 04. august 2007 kl. 9:27

75. Til Arild
Nå kommer også libkon med de internettsiden som jeg har kommet med før. Kunne du vært så snill å tatt deg tid til å lese dem så kunne du kanskje sett at du er blitt villedet til å tro på løgnen og ikke sannheten. Kjære Broder, jeg regner deg som en av de som har med Gud å gjøre og som følger Jesus i ditt liv. En del andre opplever jeg ikke akkurat det med, men det er noe med deg som jeg liker om jeg ikke er enig med deg i alle ting, så er du en god broder!
Jan Kåre
Kommentar #27824, skrevet av Evangelist | 04. august 2007 kl. 9:36

76. Å bli møtt med verdighet. Det er akkurat det siste jeg har opplevd med karismatikerne og en del moderne pinsevenner. Det er for meg et sikkert tegn på at det er kjødet som driver disse menneskene fremover, ikke Ånden.
Når en møter Jesus, så behandler enn tom sine fiender med verdighet og respekt. Med andre ord, det er et demonisk drag over hele dette, det var det samme demoniske drage som førte Jesus til korset, men han vant seier. Det vil vi også gjøre!
Jan Kåre
Kommentar #27825, skrevet av Evangelist | 04. august 2007 kl. 9:44

77. Jeg skal knuse deg. Det er et standarduttrykk for karismatikere når de møter motstand eller så må de fjernes de som gjør motstand mot oss, det er den innstillingen de har.
Men den innstillingen som de religiøse hadde på Jesu tid over Jesus, det er akkurat de samme trekka for de har den samme demoniske ånd og draget over seg!
Eller så prøver de å tie deg ihjel!
Jan Kåre
Kommentar #27828, skrevet av Evangelist | 04. august 2007 kl. 10:50

83. Til Andreas
Når jeg bruker ordet “knuse deg” så innbefatter det selvfølgelig så mye mer enn selve ordet. Det som jeg mener med det, er at her gjelder ikke kristen ydmykhet med å sette den andre høyere en deg selv, men jeg har opplevd å blitt forbannet og ønsket alt negativt av mange karismatikere da jeg har “avslørt” at den fornyelsen ikke er i fra Gud.
Og hvis det skjer noe negativt med den som er imot dette, så er det å få høre at det er et resultat av at en var imot Guds tjenere.
Dette er et av mange demoniske drag over det karismatiske!
Kommentar #27844, skrevet av Evangelist | 04. august 2007 kl. 18:48

84. Til Leif
Du er ikke lett å diskutere med da du vrenger og vrir på alt som blir sakt. Du vet hva jeg mener om dette med å knuse, det gjelder ikke det du skriver!
Kommentar #27845, skrevet av Evangelist | 04. august 2007 kl. 18:53

85. Til Andreas
Jeg tror på å prøve alt og holde fast ved det gode. Men for meg så er den karismatiske forkynnelsen\fornyelsen er verk fra Satan på lik linje med Jehovas Vitner, Mormonene og “Jesu only”.
Kommentar #27846, skrevet av Evangelist | 04. august 2007 kl. 18:58

86. Til Andreas
Jeg tror på å prøve alt og holde fast ved det gode.
Men for meg er ikke den karismatiske forkynnelsen\fornyelsen et verk av Gud om Gud også har virket der.
Jeg som pinsevenn ønsker ikke å samarbeide og dele plattform med dem som lærer og tror helt annerledes enn meg og det som pinsevekkkelsen sto for i begynnelsen.
Med andre ord, avstanden er for stor fra pinsevekkkelsen til det karismatiske.
Jeg tror det er helt feil å åpne opp for dette innforbi de etablerte menighetene da folk ikke klarer å se forskjell på hva!
Kommentar #27847, skrevet av Evangelist | 04. august 2007 kl. 19:06

87. Til redaktøren
Jeg tror på å prøve alt og holde fast ved det gode.
Men for meg er ikke den karismatiske forkynnelsen\fornyelsen et verk av Gud om Gud også har virket der.
Jeg som pinsevenn ønsker ikke å samarbeide og dele plattform med dem som lærer og tror helt annerledes enn meg og det som pinsevekkkelsen sto for i begynnelsen.
Med andre ord, avstanden er for stor fra pinsevekkkelsen til det karismatiske.
Jeg tror det er helt feil å åpne opp for dette innforbi de etablerte menighetene da folk ikke klarer å se forskjell på hva!
Kommentar #27848, skrevet av Evangelist | 04. august 2007 kl. 19:08

88. Til Redaktøren
Du skriver: Sist jeg snakket med Edvardsen var han ganske så sterkt imot det meste som du tydeligvis mener er typisk for karismatikere (JDS-lære, rar oppførsel under “DHÅ”s kraft, apostelnettverk osv).
Hvis Aril Edvardsen hadde ment dette, så hadde han ikke samarbeidet med de forkynnerne og solgt demmes bøker og CD`er. Så det viser vel nok en gang at Edvardsen er en luring som lurer slike godtroende mennesker som det står om i Guds ord.
Kommentar #27849, skrevet av Evangelist | 04. august 2007 kl. 19:14

89. Hva er så feil med Edvardsen?
Selvfølgelig er det vanskelig å si det, men det er summen av hva han står for, han er tross alt slik jeg ser det ikke en sann evangelisk forkynner men en ulv i fåreklær!
Han samarbeider med alle uten å holde frem sannheten. Han sier en ting og gjør akkurat motsatt. Han setter seg selv i sentrum og ikke Jesus.
Han tror ikke på Jesu gjenkomst i skyen og den kommende dom men dette kan “sløyfes” hvis verden kristnes.
For meg så er han den største og verste bedragerne i Norge på det åndelige område da han manipulerer med ord, lære, kjærlighet, forståelse og hva som helst. Han er en rendyrka psykopat som lurer og fordreier sannheten av godtroende mennesker akkurat som han selv vil! Han er manipulerende:
Romerbrevet 16.17-18:” Men jeg formaner dere, brødre. Hold øye med dem som volder splittelse og anstøt imot den lære som dere har lært. Vend dere i fra dem! For disse tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen buk. Og ved sine fagre og smigrende ord dårer de hjertene til de godtroende”.
Legg merke til dette, det må vel gjelde ganske så mange?
“Og ved sine fagre og smigrende ord dårer de hjertene til de godtroende”.
Jan Kåre
Kommentar #27850, skrevet av Evangelist | 04. august 2007 kl. 19:27

For å avslutte:
Jeg tror på samarbeid med Lutheraner, Baptister, Frelsesarmeen og andre.
Men ikke med Jehovas Vitner, Katolikkene og Karismatikerne.
At det finnes kristne også i de “leirene” skal ikke jeg utelukke.
Og når pinsevennen som skal markere at det er 100-år siden pinsevekkkelsen kom til Norge og Europa, så tror jeg det som skal foregå i Oslo Spektrum i september er en blekk skygge av hva som egentlig er pinsevekkkelsen!
Det er nok dette her vi ser skjer:
Det er akkurat det Jesus profeterte i åpenbaringsboka om den siste menigheten før han kommer å henter bruden. At den tror den er noe den ikke er. Den mener å være rik, ha overflod, men den er ynkelig, fattig, naken, blind. Det er akkurat som en leser om hvordan pinsebevegelsen er blitt etter den har åpnet seg opp for den karismatiske forførelsen. Dette gjaldt menigheten Laodikea (Åpenbaringen 3.14-22).
Kommentar #27855, skrevet av Evangelist | 04. august 2007 kl. 20:24

93. Blant de første kristne så ble menigheten styrt av Apostlene og de eldste.
Men i dag så har de som skulle ledet og styrt menigheten rundt omkring sviktet så totalt, derfor så ser vi også dette store læreverket som det er i dag i fra Apostolisk lære og tro i dag i Norge!
Kanskje Visjon Norge og Jan Hanvold skal redde oss? Tror dere virkelig at Jesus, Paulus eller Peter hadde godtatt en slik mann? Hvis de det hadde gjort, om de troende i Norge gjør det, så viser vel det at vi lever på et åndelig lavmål her i Norge?
Derfor blir all dette åndelige surret godtatt! Men det kan jeg ikke se er bibelsk i det hele tatt.
Kommentar #27856, skrevet av Evangelist | 04. august 2007 kl. 20:39

Til Redaktøren
Har Aril Edvardsen og den karismatiske fornyelsen ført Guds menighet nærmere Kristus og Guds ord? Til det er det å svare et klart Nei!
Har Lutheranerne og Luther, har baptisten, har frelsarmeen. har pinsevekkkelsen når den kom ført Guds menighet nærmere Kristus og Guds ord? Ja.
For meg så er den karismatiske fornyelse ikke det den gir seg ut for å være! Men et bedrag på lik linje med Jehovas Vitner, Mormonene og “Jesu only”!
Disse skal en vende seg i fra og i ha noe med å gjøre. Men jeg utelukker ikke at det finest gode og fine mennesker også der!
Jan Kåre
Kommentar #27859, skrevet av Evangelist | 04. august 2007 kl. 20:49

En bedrager som Edvardsen er vanskelig å “avsløre” da han er slik garvet i faget å manipulere og bedra godtroende mennesker. Jannes og Jambres form for bedrag er alltid den vanskeligste (2. Tim.3.9).
Når det gjelder å stå innfor Kristi Domstol så hadde jeg tapt lønn hadde jeg ikke advart mot slike manipulerende mennesker som karismatikerne mange ganger er!
Jan Kåre
Kommentar #27871, skrevet av Evangelist | 04. august 2007 kl. 22:27

105.                Til anonym
Jeg er 100 % enig i deg gode søster. Hør på Egil og Arne og likesinnede forkynner og du får hva jeg elsker å høre; Guds ord!
Jan Kåre
Kommentar #27872, skrevet av Evangelist | 04. august 2007 kl. 22:30

109.                Til Leif
Du forsvarer vranglærer og forførere og de som har en forkynnelse etter Guds ord fordreier du og er kverulerende imot hele tiden, men du er under den samme påvirkning som Jannes og Jambres.
Og når det gjelder anonym, så døpte nettopp en av desse Evangelistene henne. Men jeg er “vokst” opp med begge to, derfor sier jeg det jeg sier. Og de hadde et budskap fra Gud, derfor setter jeg pris på dem begge to om de ikke reiser slik som før da den ene er satt tilbake på grunn av sykdom.
Kommentar #27876, skrevet av Evangelist | 04. august 2007 kl. 23:11

111.                Jeg har kommet med utallige dokumentasjoner både fra Guds ord, fra hva nevnte forkynnere har forkynt og internettsider. Men dere hverken vil eller ønsker å høre, derfor fordreier dere det jeg sier hele tiden som Jannes og Jambres gjorde med Moses, men jeg overlever dette også. Jeg vet på hvem og hva jeg tror!
Jan Kåre
Kommentar #27878, skrevet av Evangelist | 04. august 2007 kl. 23:24

112.                Til Arild
Jeg tror jeg kan si dette, at jeg har mer oversikt over de bibelske sannheter en de fleste her på bloggen. Men jeg evner å glede meg både med klare Evangelister og dype bibellærere, vi trenger alle de tjenestene som Gud har opprettet!
Jan Kåre
Kommentar #27879, skrevet av Evangelist | 04. august 2007 kl. 23:27
113.                Vi må bare innse at den karismatiske forkynnelsen er en forlengelse av Jannes og Jambres virksomhet inn i vår tid (2. Tim. 3.8).
Jan Kåre
Kommentar #27880, skrevet av Evangelist | 04. august 2007 kl. 23:36

115.                Til Arild
Det jeg mente som du ikke ville forstå. Hvis en enkel Evangelist holder seg til Guds ord så gleder jeg meg over det som når en dyp bibellærer holder seg til Guds ord.
For meg så er det aller viktigst at en holder seg til bibelen. Hvis en ikke det gjør, så har en ingenting å gjøre i evangelisk sammenheng!
Jeg har bevist alt det du og andre har bedt om mange ganger, men hvis forståelsen og viljen til forståelse er borte, da er det ikke lett!
Men det er da mange som skjønner hva jeg vil ha frem!
Jeg avslutter med det jeg ville ha sakt i en sluttreplikk:
Vi må bare innse at den karismatiske forkynnelsen er en forlengelse av Jannes og Jambres virksomhet inn i vår tid (2. Tim. 3.8).
Jan Kåre
Kommentar #27884, skrevet av Evangelist | 05. august 2007 kl. 0:09

117. Her har vi TV Visjon og Jan Hanvolds virksomhet:
6 Til dem hører også de som sniker seg inn i husene og fanger kvinnfolk som er nedtynget av synder og drives av mange slags lyster,
7 som alltid vil lære, men aldri kan komme til sannhets erkjennelse.
Tenk Paulus viste ved Ånden at det var de som ville snike seg inn i stuene ved TV-apparatet og lure kvinner spesielt og noen menn til å støtte en virksomhet som fører enn bort i fra Kristus og Guds ord.
Det er akkurat det den karismatiske fornyelse gjør, den virksomhet som Aril Edvardsen og Sarons Dal som var den første som åpnet seg opp for dette i Norge!
Kommentar #27886, skrevet av Evangelist | 05. august 2007 kl. 0:37

124. Til Arild
Pinsebevegelsen i dag er en blek skygge av hva den engang var, derfor “glir” karismatikerne så lett inn. Men jeg har da litt åpenbaring og så har vi Guds ord; der står det klart at den vei som pinsebevegelsen går på i dag i 2007 i Norge er frafallets vei.
Når det du nevner om evangelisering så har jeg akkurat motsatt syn en deg, før, for 25 år siden hadde pinsevenner og andre frie menigheter nød for ufrelste og drev med evangelisering.
I dag har de nød for alt annet en de ufrelste, men så er det som sakt frafall!
Men Herren har sine sannhetsvitner som lever i Ånden og har åpenbaring, jeg er glad for at jeg er en av de!
Jan Kåre
Kommentar #27899, skrevet av Evangelist | 05. august 2007 kl. 7:26

134. Anonym skriver:
Men en ting som slår meg er at det stort sett snakkes kun om pinseretningen her, der finnes da mange andre menigheter og grupperinger som ikke har dette som utgangspunkt. Og som har mye bedre klart å styre unna alt “dette nye” som faktisk har ødelagt og forvoldt splittelser rundt omkring.
Jeg har konfrontert mange med Guds ord sannheten også av såkalte ledende brødre, alle som en er unnviker, derfor har dette dessverre fått slik fotfeste.
Men Egil og Arne og en del andre har holdt seg til Guds ord og den sunne lære hele tiden og det takker vi Gud for!
Kommentar #27915, skrevet av Evangelist | 05. august 2007 kl. 13:39

135. Når det gjelder dette med evangelisering og synliggjøring så er det aller viktigste at det blir et gjennombrudd i den åndelige verden, da skjer det også i den synlige verden!
Kommentar #27916, skrevet av Evangelist | 05. august 2007 kl. 14:06

138. Der jeg vokste opp var det så mange kristne at vi viste hvem som ikke var kristne. Men Egil og Arne hadde en kjempevekkelse der på slutten av 60-tallet der 200-300 ble kristne og det hadde vært mange vekkelser der før også!
Men anledningen kommer alltid før eller siden at en får vitne når en lever med Herren!
Kommentar #27919, skrevet av Evangelist | 05. august 2007 kl. 14:56

140. Den beste måten å evangeliser på i hverdagen er å være seg selv og være fyllt av Ånden. Da skjer det utroliges rundt enn!
Kommentar #27921, skrevet av Evangelist | 05. august 2007 kl. 15:15

144. Men Arild
Når en går med Gud så fungerer vel det meste? Slik erfarer jeg det!
Jeg er ikke avhengig av en menighet som fungerer eller ikke. Jeg er et vitne 24 timer i døgnet og 7 dager i uken, det får vel holde!
Arbeidsoppgavene står i kø for meg ihvertfall og det har det alltid gjort uberoende av en fungerende menighet, men jeg fungerer da!
Jan Kåre
Kommentar #27926, skrevet av Evangelist | 05. august 2007 kl. 16:37

146. Til Leif
Jeg forlanger ikke en ting av noen. Jeg har fått “pakken” selv. Den Hellige Ånd skal veilede oss til hele sannheten og han er akkurat den personen vi alle trenger.
Det er de som må reise hit og ditt og leter etter fornyelse. Jeg får min i lønnkammeret og det holder i massevis.
Men det kan være bra og reise, jeg var hos Jimmy Swaggart 1 mnd. og jeg har vært andre plasser som har inspirert meg. Men jeg er ikke avhengig av noe slikt, kun Gud!
Kommentar #27928, skrevet av Evangelist | 05. august 2007 kl. 17:05

153. Til olec
Du og en del andre gjør det vanskelig. Skriften sier at vi skal så ved alle vann. Vi vet vel ikke hva som virker alltid?
Det står at vi skal alltid være rede selv når den som ikke hører på er rede. Vi skal være et vitne og så får vi overlate resultatene til Gud, men vi skal be om visdom, men i Norge er de fleste kristne “overviselige”. Nei, så ved alle vann og vær frimodig, glad og fornøyd og en vil nå ut med budskapet til mange!
Jan Kåre
Kommentar #27938, skrevet av Evangelist | 05. august 2007 kl. 20:55

154. Når korrigerer Gud oss? ikke når vi er lydige og gjør det rette, da kjenner vi en uavbrutt fred.
Men Gud korrigerer oss når vi er ulydige og uvillige!
Kommentar #27939, skrevet av Evangelist | 05. august 2007 kl. 20:57

157. Pål Bryn opplever at han får Jesu sårmerker og lidelser, jeg synes så absolutt ingenting om det. Men han når mange med at han er så pågående, så det fører noe godt med seg ved at han er ute å evangeliserer veldig mye.
Kommentar #27942, skrevet av Evangelist | 05. august 2007 kl. 21:13

158. Takk at du er enig med meg anonym.
Jeg tror at jeg er et brev kjent og lest av alle mennesker, da trenger en vel ikke å pynte på brevet med at en skal føle 100000 forskjellige ting? Jesus bor ved troen i mitt hjerte og da er jeg et vitne der jeg er. Om jeg snakker om Gud eller ikke, men det er herlig å få snakke om evangeliet, det gir livet mening og innhold!
Kommentar #27943, skrevet av Evangelist | 05. august 2007 kl. 21:17

161. Leif skriver: Vel - ta en tur til Majorstua før kl. 09 om morgenen. Der står det en velmenende broder med gitar og synger vekkelsessanger. Det har han gjort i månedsvis. Problemet er bare at det ikke er pent å høre på…
Når han et eneste menneske av Oslos sofistikerte borgere?? Antagelig ikke. Er man greker må man kommunisere som en greker forventer
Men hvordan kan du da forsvare Hanvold? Han er vel alt annet enn det jeg vil si verdig i sin fremtoning av det kristne budskapet og livet hans er vel?
Kommentar #27946, skrevet av Evangelist | 05. august 2007 kl. 21:43

165. At du bruker hode for mye!

Ikke tenk på at du skal være så viselig i alt men vær deg selv og snakk naturlig om Jesus og alt annet! Det gjør jeg og jeg mener jeg er et vitne! Jesus bor ved troen i mitt hjerte. Der jeg er, der er Jesus, det er vel nok?

Kommentar #27950, skrevet av Evangelist | 05. august 2007 kl. 22:14

168. Til olec
Og der du er, der er Jesus.
Kommentar #27953, skrevet av Evangelist | 05. august 2007 kl. 22:22

169.                Arild Holta skriver: De gamle pinsevennene var noen skikkelige bråkmakere!
Herlig at folk er forskjellige.
Dette er vel noe av den kjødelige naturen som broderen lovpriser?
Men kan det ha noe med det ufullkomne språket vårt?
Kommentar #27954, skrevet av Evangelist | 05. august 2007 kl. 22:24

170.                Jeg spurte Leif hvorfor han angriper en enkel broder som spiller og synger rundt i Oslo for Jesus. Men han forsvarer Hanvold med nebb og klør som er vel ekstrem i det meste!
Får håpe på et svar når den stakkaren skal angripes enda en gang, han har gjort det flere ganger før. Hva en har gjort mot en av de minste nevnte Jesus i forbindelse med å gjøre regnskap for Gud!
Kommentar #27955, skrevet av Evangelist | 05. august 2007 kl. 22:39
Til Leif
Det som er åndelig ser du på som dumt. Det som er kjødelig og menneskelig ser du på som stort! Den dømmekraften din er så oppblandet med ditt eget at det er umulig å nå inn til deg med Guds ord! Slik erfarer jeg deg!
Arild
Jeg synes du er herlig, jeg skal be for deg broder!
God natt og sov godt i Jesu navn!
Kommentar #27962, skrevet av Evangelist | 05. august 2007 kl. 23:21

179. Til ole
Jeg tror ikke du helt forstår meg. Du skriver at du skal høre gå og en hel del andre ting. Ånden kom på pinsedag og siden har Ånden sakt Gå! Ikke noe dikedarierer der.
Kommentar #27981, skrevet av Evangelist | 06. august 2007 kl. 16:37

180. Kristen karakter
Tilgivelse er noe av det vesentlige. At Leif angriper Swaggart som har ei tvers igjennom åndelig kone som lever etter Guds ord og tilgir, er meg ubegripelig.
Jesus sa vi skulle tilgi 70 x 7, altså fullkomment!
Dette har med en kristen karakter som vi burde lovprist og når en enkel sanger synger evangeliet burde vi være glade når det er om Jesus!
Men hva gjorde Jannes og Jambres? Det same som Leif, de opponerte hele tiden mot de Gud brukte og forsvarte trollmenn! Der har vi Leif og likesinnede karismatikere, disse skal en vende seg i fra! (2. Tim.3).
Kommentar #27982, skrevet av Evangelist | 06. august 2007 kl. 16:50

183. Når noen er gift som forkynner og en blir skilt og ikke tilgitt, da skal en tre ut av predikantgjerningen og heller ta seg en vanlig jobb!
Men får man tilgivelse som bibelen taler om, da er man kommet inn i en gjenopprettelses prosess!
Det takker vi Gud for, Kong David er et klassisk eksempel på å få tilgivelse og gjennopprettelse etter et dypt fall!
Jan Kåre
Kommentar #27991, skrevet av Evangelist | 06. august 2007 kl. 18:59

184. Vi skal legge merke til utgangen på ens ferd til en forkynner. Har en bygd sitt liv på Guds ord, så legger en merke til at når en slik mann feiler, så står han allikevel. Det var det som skjedde med Swaggart. Kona tilgav han og alle som fulgte Jesus også, hva kan grunnen være? Swaggart gjennom sin forkynnelse hadde bygget en karakter inn i sin medarbeidere og familie der tilgivelse var viktig.
Hva skjer med de som ikke bygger sitt liv på nytestamentlig kristendom, et fall leder til katastrofe og nye ekteskap og nye læresetninger og tragedier!
Det er deilig og sikkert å bygge på Guds ord, da står en også når problemene kommer, Jesus er god!
Jan Kåre
Kommentar #27997, skrevet av Evangelist | 06. august 2007 kl. 21:59

186. Til olec
Hvis det fungerer så er det greit!
Jeg sår ved alle vann, noen tar imot, andre ikke. Jeg er opptatt med å alltid være parat, som i militærere. Når noen spør meg, så svarer jeg, om det er den ene eller den andre!
Jeg har hørt så mange som skal høre så mye og som har fått gjort så lite.
At Jesus døde for mine synder og sto opp til min rettferdiggjørelse, det holder å vite, da går jeg og du og alle andre!
Jan Kåre
Kommentar #28000, skrevet av Evangelist | 06. august 2007 kl. 23:00

198. Til Arild
Hør nå den talen min om dette om ekteskap og skilsmisse, der tar jeg dette opp. Ydmyk deg selv og lytt!
Ingen som er gjengiftet som frelst har noe i en forkynnergjerning å gjøre!
Og det jeg skrev også, er at den som bygger sitt liv på Guds ord og lever i Ånden, selv når det glipper for han, så star han om han enn faller. Min erfaring er også at det, til mer vanskeligheter, til mer seier og glede. Ikke det at jeg ønsker vanskeligheter, men når enn kommer oppi vanskeligheter, og en holder fast ved Herren, så vinner vi mer enn seier sier Paulus i Romerbrevet 8.
Herren gjør en manns gang stø, og han har velbehag i hans vei. Når han snubler, faller han ikke til jorden, for Herren støtter hans hånd. (Salme 37.23-24).
For meg så er en som tjener Herren, som Swaggart et godt eksempel på og Jim Bakker har egentlig aldri vært inni i Guds fylde. Når de begge såkalt falt, så ser vi i dag at det er milevis forskjell på dem, noe som dessverre de fleste kristne ikke vil se. Jim Bakker er skilt og gift opp igjen og har en ministry som egentlig er????
Swaggart har vel aldri vært så Salvet og god som han er nå, det er bare å gå på hans internettsider, de er vidunderlige!
Kommentar #28020, skrevet av Evangelist | 07. august 2007 kl. 6:14

199. Til ole
Hvorledes bli ledet av Gud? Når en gjør Guds vilje så kjenner en fred!
Det er når man er ulydig eller Gud vil noe spesielt at det du nevner gjelder. Man kan ikke leve på dessert, ei heller på det du nevner. Men det er godt med en dessert, men det er ikke middagen!
Jeg har opplevd det du nevner mange ganger, men normalen er å være et vitne der en er og går uten noen spesiell form for ledelse, vi er ledet alltid egentlig, det er i ham vi lever, rører oss og er til.
Jan Kåre
Kommentar #28051, skrevet av Evangelist | 07. august 2007 kl. 15:15

215. Til Arild
Det er sant som du skriver at det er mye kjødelighet blant pinsevennene! Men jeg ønsker ikke å være blant dem. Jeg vil leve på “Hallelujah-siden”, vil ikke du?
Da må du innstille deg på den rette kanalen!
Du bare henvender deg til Gud Fader (ikke Zevs eller noen andre) i Jesu Navn, så be om hva du vil og du skal FÅ! Jeg har prøvd, prøv du også!
Kommentar #28124, skrevet av Evangelist | 08. august 2007 kl. 14:17

217. Til Arild
Hvorfor ikke kalle ham Jahve eller Far, da er du på trygg bibelsk grunn. Og Jesus kan du kalle Joshua eller min beste venn, da er du fremdeles på trygg bibelsk grunn!
Kommentar #28133, skrevet av Evangelist | 08. august 2007 kl. 15:56

218. »Og en av de syv engler som hadde de syv skåler, kom og talte med meg og sa: Kom, jeg vil vise deg dommen over den store skjøge, som sitter over de mange vann, som kongene på jorden drev hor med, og de som bor på jorden ble drukne av hennes horelevnets vin. Og han førte meg i ånden ut i ørkenen, og jeg så en kvinne sitte på et skarlagenrødt dyr, som var fullt av bespottelses-navn og hadde syv hoder og ti horn…. Og på hennes panne var skrevet et navn, en hemmelighet: Babylon, den store, mor til skjøgene og til stygghetene på jorden” Joh.åp. 17.1-3 og 5.
Dette er Bibelens egen beskrivelse av frafallets kirker og menigheter, den katolske kirke og alle hennes døtre (Barratt sa at den Katolske Kirka er den store skjøgen og alle som samarbeider med henne er hennes skjøgedøtre).
Sjokkert og i stor undring ser Jesu Kristi apostel Johannes på dette kirkeorganisasjons- monster og alt som er født ut av dette. Han tror knapt hva han ser, og får av Guds engel en detaljert beskrivelse og identifikasjon. Be også du om at Guds engel, en himmelsendt budbringer, må ta deg ved hånden og si: ”Kom, jeg vil vise deg dommen over den store skjøge.” Og under Åndens åpenbarelse i Ordet vil du sjokkert bevitne at størstedelen av den såkalte ”kristenhet” er under Guds dom, og kanskje også din kirke og menighet! Og når du så blir smertefull klar over dette må du ta de nødvendige skritt for å komme unna Guds fastsatte dom over de falne kirker. Da lyder røsten til deg fra kp. 18.4: ”Gå ut fra henne, mitt folk, for at dere ikke skal ha del i hennes synder, og for at dere ikke skal få noen av hennes plager!”
Det må interessere deg: Hvem er denne kvinne? Og Bibelens beskrivelse levner ingen tvil. Kp. 17.18: ”Og kvinnen som du så er den store by som har kongedømmet over kongene på jorden” Kvinnen representerer en by. Og på den tiden Johannes skriver var byen Rom verdens hovedstad og Cæsar utøvde makt over alle jordens konger. V. 9 forteller at ”de syv hoder er syv fjell, som kvinnen sitter på.” Alle leksikon vil betegne Rom som ”byen på de syv fjell.”
Verken Washington D.C., Moskva, Paris, Berlin, New York eller London regjerer over verden. Men det gjør Rom gjennom pavemakten og E.U. Paven bærer også tittelen “kongenes konge og herre over herrene på jorden.” Ved den siste pavens død, Johannes Paul den 2., så vi ”kongene på jorden” samlet i Vatikanet. Og her har de ”alle” vært for å få pavens velsignelse, politiske konger, verdensreligionenes ledere og kirkeorganisasjonenes religiøse overhoder. Og Bibelens ord i Hebr. 7.7 oppfylles:
Men uten all motsigelse er det den ringere som velsignes av den høyere.” Paven står over dem.
Åp.17.1 sier ”den store skjøge som sitter over de mange vann.” Og i v.15: ”De vann som du så, hvor skjøgen sitter, er folk og skarer og ætter og tunger.” Den katolske kirke hevder å ha mer enn en milliard medlemmer. De er i hvert land og paven hylles på alle språk. Dette visste den Allvitende Gud om på forhånd og informerte sin apostel.
Kp.17.4: ”Og kvinnen var kledd i purpur og skarlagen og lyste av gull og edelstener og perler; hun hadde et gullbeger i sin hånd, fullt av styggheter og av hennes horelevnets urenheter.” Hvilken øyevitnebeskrivelse til den katolske kirkes parader og prakt slik vi har sett det på T.V. De purpurkledde kardinalene og skarlagenskledde biskopene og erkebiskopene og gullkrusifiksene de bærer rundt halsen og rosenkransene av perler og pavens tiara. Paulus advarer mot slike klær og utsmykninger i 1.Tim.2.9.
Kirkens ytre glamour kan dog ikke skjule stygghetene og horelivets urenheter. Kirkens lære er 100% fremmed for alt apostlene lærte. Så til de grader har skjøgen og hennes døtre hatet den Bibelske lære at de har systematisk forfulgt og drept alle som forkynte sannheten. Kp.17.6: ”Og jeg så kvinnen drukken av de helliges blod og av Jesu vitners blod.” Et sted mellom 50-100 millioner sannhetsvitner måtte betale med sitt blod da de ikke ville bøye seg for den katolske kirke og hennes falske lære. Bare i løpet av en seksårsperiode drepte skjøgen 6 millioner foruten alle dem hun torturerte på det grusomste. Moderkirken er moderkirken. Hun er under strengere overvåking og internasjonale menneskevettsregler i dag, men vær du sikker: morderånden og hatet til Herrens sanne vitner lever i henne fremdeles og kommer til å blusse opp med full styrke under trengselstiden. Verden har enda ikke sett dybdene av de ”styggheter” denne kirke og hennes døtre rommer. Hun vil bli ”drukken av de helliges blod og av Jesu vitners blod”. Men enhver som har opponert mot henne og hennes døtre har følt hatet og forakten.
Kp.17.5: ”Og på hennes panne var skrevet et navn, en hemmelighet: Babylon, den store, mor til skjøgene og stygghetene på jorden.”
Hennes røtter og åndelige opphav er i Babylon. Der de like etter vann- flom men bygde et tårn til himmelen slik at om der kom en ny flom og Guds dom over synden kunne de bringe seg selv i sikkerhet ved å klatre opp i sitt menneskeproduserte frelsestårn. Her er opphavet til den menneskelagde religion som samlet alle i Babylon i samme sinn og tanke, politisk og religiøst.
Senere finner vi Babel og den stolte pave og konge Nebukadnesar, holde sin tale i Dan.4.30: ”Er ikke dette det store Babel, som jeg har bygget til kongesete ved min veldige makt og til ære for min herlighet?” Men før kongen var ferdig med sin tale ble riket revet ifra ham og Gud utstøtte ham fra menneskene og tok fra ham forstanden.
Så kom Belsasar. Vi husker storfesten hans og hans vanære av Guds hellige tempelkar og Guds finger som skrev på palassets kalkede vegg: ”Veiet er du på vektskål og funnet for lett, tellet er ditt kongedømmes dager…”
Og likesom Nimrod, Simiraris, Nebukadnesar og Belsasar, de tidligere herskere i Babylon mottok sin dom, kommer pavekirken, den store skjøge og hennes døtre til å få sin dom. Skriften på Vatikanets kalkede vegg og de andre kirke og menighetvegger er tydelig nok for den som har øyne å se med. Deres dager er talte og timeglasset er i ferd med å renne ut!
Babylon, skjøgen er mor til skjøgene. En skjøge som har fått barn uten å ha en ektemann. Guds menighet er gjennom Det nye Testamente kalt Jesu Kristi brud og hustru. Se 2.Kor.11.1-3, Efes.5.31-32, Åp.21.2 og 19.7-8.
Dere må ha det klinkingene klart at Aril Edvardsen og den såkalte karismatiske fornyelsen som har åpnet opp for dette i Norge. At den såkalte pinsebevegelse skal ha en Katolsk Biskop å tale på 100-års markeringen i Oslo Spektrum viser vel bare hvor langt og stort dette frafallet er kommet også innforbi de frie menigheter, jeg er glad at jeg ser dette og ikke tar del i dette!
Jan Kåre
Kommentar #28139, skrevet av Evangelist | 08. august 2007 kl. 17:47

222. Til Leif
Det står i Barratts samlede verker som Martin Ski er forfatter til.
Du vil allikevel ikke ha sannheten, hvorfor bryr du deg?
Kommentar #28143, skrevet av Evangelist | 08. august 2007 kl. 19:09

230.                Per Arne
Er du politimann? En gang var du opphengt i noe som ikke er ulovelig i det hele tatt, fakse artikler.
Jeg har selvfølgelig brukt noen andre, slike som C. H. Macintosh og andre forkynnere når de skriver det samme som jeg mener. Jeg har hentet mye der i fra, slik som Jannes og Jambres, men der fikk jeg også “korreks” av de fleste her på bloggen.
Les og ta stilling til det. For meg er den katolske Kirka en frafallen kirke som det er ufattelig av evangeliske Kristne kan samarbeide med, selv om jeg tror det finnes gjenfødte kristne også i den Katolske Kirka, og i enkelte karismatiske bevegelser, men jeg tror ikke på samarbeid!
Kommentar #28154, skrevet av Evangelist | 08. august 2007 kl. 21:31

231. Til Per Arne
Jeg har sitert mange forkynnere her før og fått slik at ørene har flagret. Men det er da godt at du følger med. Men hva var det som var ubibelskt? Det er vel det dette dreier seg om?
Men jeg kommer også til å bruke sitater i fra andre, både her på bloggen og når jeg preker!
Kommentar #28161, skrevet av Evangelist | 08. august 2007 kl. 22:28


234. Når det gjelder synet på felleskristent arbeid, så har jeg veldig likt syn som Torkild, jeg har også reist med ham. Men jeg tar sterk avstand fra hans syn på treenigheten!
Men jeg har sitert flere andre, nå senest Barratt, men det mente Leif G ikke var sant.
Uansett hva jeg kommer med her på bloggen, så reagerer dere ganske så likt, om det er mine sitater ellers andres, jeg har brukt mest en gammel bibellærer her utenom hva jeg har fått selv av Herren.
Men dere skyver alltid det rene Guds ordet fra dere som dere har fått noe vondt. Men kommer noen med slike oppdiktete ting, f.eks. som Leif, dere elsker det her det her på bloggen. Det er som Jone sa det en gang, dette forstår jeg, og det var et visvas!
Ja, jeg får legge meg og tenke på at nå har også Ole gitt opp å formane meg. Men jeg har nesten til gode at han eller noen andre her på bloggen formaner andre. Man tom forsvarer den værste forføreren her i Norge, værre en Jehova vitner og Mormonene; Aril Edvardsen og den karismatiske “fornyelsen”!
Jan Kåre
Kommentar #28165, skrevet av Evangelist | 08. august 2007 kl. 23:02

Sluttkommentar:

Ja, dette er skrevet for ni år siden. Utrolig hvor godt det står seg i dag også!

Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/
http://undervisning.janchristensen.net/
http://the-heavenly-blog.janchristensen.net

Ingen kommentarer: