mandag 23. mai 2016

Nr. 1524: Vil ditt eller mitt liv og lære tåle Guds ords og Guds Ånds lys er det store spørsmålet for oss alle!

Nr. 1524:
Vil ditt eller mitt liv og lære tåle Guds ords og Guds Ånds lys er det store spørsmålet for oss alle!

Jan Hanvold forteller om denne perverse søplekjærligheten som homoseksualiteten jo er på Visjon Norge i går kveld (dette er hva Jan Kaare Hanvold omtaler dette som):
 

Bilde av Jan Hanvold som mener at hans kjærlighet er mer verd enn andres selv om Guds ord sier han lever i en virkelig «søppel-kjærlighet» som vil ta han og Inger med til fortapelse. Det er virkelig «søppel-kjærlighet» spør du meg!Jeg har prøvd, og til dels lykkes med å sette fokus på at Gud ikke graderer synd som vi gjør. For ham er all synd, synd. Skriften sier:

Jakob 2. 10 For enhver som holder hele loven, men snubler i én ting, han er blitt skyldig i alle.

Med andre ord, vi kan ikke «godkjenne» gjengifte som Guds ord sier er hor. Og samtidig advare imot lesbiske og homosekuelle forhold. Skriften sier veldig klart at alt dette er synd, som gjengifte, lesbisk og homoseksuelle parforhold.

1 Kor. 6. 9 Eller vet I ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Hverken horkarler eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller bløtaktige eller de som synder mot naturen, 10 eller tyver eller havesyke eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike.

La oss ta for oss disse syndene her:
 
1.)  Horkarler
2.)  Avgudsdyrkere
3.)  Ekteskapsbrytere
4.)  Bløtaktige
5.)  Synder mot naturen
6.)  Tyver
7.)  Havesyke
8.)  Drankere
9.)  Baktalere

10.)                 Røvere

Skal vi gå røft over dette her, så er det flere av disse syndene som er allment akseptert i dag både blant troende og ikke troende.

Det er allright å baktale noe i samfunnet, sex i alle former og varianter er allright. Og det meste ellers. Men i Guds menighet så er det egentlig kun en synd som har vært «problematisk»? Det er sex mellom det samme kjønn. Men hvordan ser Gud på dette? Han sier veldig klart i Guds ord at det er lun legalt å gifte seg en gang med en person av det motsatt kjøn enn seg selv. Alt utenforbi dette er synd!

Derfor blir det veldig rart og sprøtt, slik det er i dag at en kan forkynne imot homosekuelle og lesbiske forhold blant de troende. Men alle de ti tingene som jeg tok frem som synd, er like ille!

Her er lista:

1.)   Horkarler
2.)   Avgudsdyrkere
3.)   Ekteskapsbrytere
4.)   Bløtaktige
5.)   Synder mot naturen
6.)   Tyver
7.)   Havesyke
8.)   Drankere
9.)   Baktalere

10.) Røvere

Vi mennesker har ikke lov å klassifisere og sette ting opp imot hverandre. Vi må alle bøye oss for Gud og hans ord, eller så er vi ille ute!

Sluttkommentar:

Vi hører kristne mennesker si noe slikt til de lesbiske og homosekuelle:
«Dere må bøye dere for Guds ord, ellers så er dere ille ute»!

Til de som er gjengiftede hører vi dette:
«Det var vel ikke lett for deg å leve alene? Fint du fikk deg ei ny dame/mann, Gud tilgir synd vet du!»

Dette er virkelig ille, så ille at jeg har ikke ord på å si hvor stor forskjells behandling enn her gir. Guds ord er klinkende klart. Alle som lever i synd, arver ikke Guds rike, og går fortapt!

Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1476-jan-hanvold-var-ogsa-gift-for.html

Ingen kommentarer: