lørdag 7. mai 2016

Nr. 1498: Når minste felles multiplum er å tro på «Jesus», da kan en tro på alt annet også samtidig! Større forførelse enn vi ser i dag har det ikke vært i menighetens historie!

Nr. 1498:
Når minste felles multiplum er å tro på «Jesus», da kan en tro på alt annet også samtidig! Større forførelse enn vi ser i dag har det ikke vært i menighetens historie!

       
Det var noen underlige møter med Guillermo Maldonado der de ikke sang, men skrek først på engelsk. Og enda høyere på spansk når Guillermo Maldonado oppviglet de til å både skrike, danse og oppføre seg som Israels barn oppførte seg under Bileam, Beors sønn.

http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-138-hvem-var-bileam-og-hva-star-hans.html
Det er fint å tro på Jesus, men når en samtidig tror på alt annet også. Da er det egentlig New Age. Det vi har sett i Telenor Arena, tidligere kjent som Fornebu Arena, som er innendørs multibrukarena på Fornebu i Bærum i Norge.
Med den falske apostelen og gjøgleren Guillermo Maldonado som hadde et team på 64 personer med seg. Og den falske profet og «forretningsmannen» Jan Hanvold, er ikke noe annet en et gedigent stort og fryktelig dårlig skuespill!

Troen på «Jesus» er «felles», så er alt annet lov bare en ikke støter noen!

Det er lov å være gjengiftet en gang, to ganger, tre ganger, fire ganger, fem ganger og ellers så mange ganger enn selv vil. Jesus «forener»!
Men det er ikke bibelens Jesus. Liker du dans og såkalt lovsang, men eller tro og lev som du selv vil. Så har en den kristendommen som Jan Hanvold vil innføre, det passer perfekt etter hans eget livsmønster og tro!

Hvor vil dette ende?

Det vil ende i en «super-kirke» som igjen vil ende i ildsjøen, den annen død!
Dette er harde ord, ja, men det er akkurat dette som Guds ord sier og lærer.

Vi synger i en sang; «Vil du til himmelen, så må du gå på veien som fører ditt!»

Her har du sangen, dessverre så har han som har skrevet denne sangen selv valgt en annen vei i dag!
Sangen er inspirert av et hus på gamle E18 på Sør­lan­det stod det for noen tiår siden med stor skrift:
- Vil du til Him­me­len, må du gå veien som fører dit.

Hans Inge Fagervik - Vil Du Til Himlen

Vers1:
Det jeg nå skal fortelle det hente
På en såkalt bilferie
På reise over landet
Jeg dro fra sted til sted

Jeg og bilen svetta
Oss fram oljegrus
Da fekk jeg se noe som sto malt
På veggen av et hus (der sto)

Ref:
Vil du til himmelen
Ja, da må du gå vegen som fører dit
Orda skinte i mot meg
De stod der svart på kvitt
Vil du til himmelen
Ja, da må du gå vegen som fører dit
Orda brente seg fast i minnet mitt

Vers 2:
 Vi stoppa og fekk vite at for ho som hadde malt
Så var det viktig at denne sangen blei fortalt
Mange år er siden gått og den gamle dama er borte
Veggen er malt på nytt, men e kan huske det som sto!

Ref:
La dem brenne seg fast i minnet ditt
(sitat slutt).

Dette er virkelig ille at så få ser dette, selv de såkalt store aktørene som Dagen, Vårt Land og Korsets Seier advarer ikke imot denne masseforførelsen. Men heller forsvarer dette og gir det stor plass og til dels støtte!

Vi lever i endetiden, der vi må legge oss på hjerte alle de ordene som taler om forførelse og villedelse før Jesus kommer og hente bruden, for å bli med!
Her er en artikkel jeg skrev for noen år siden, som er mer aktuell enn noen gang:


Hentet fra nettet, veldig godt skrevet:

Vanligvis så skriver jeg ikke innlegg i media, men nå klarer jeg ikke å dy meg. Forkynnelsen til Maldonado gir meg en veldig angst for at denne typen av forkynnelse skal spre seg rundt i andre kristne menigheter. Jeg er redd for at vi skal miste våre hyrder, jeg er redd for at Satan skal klare å rive vår åndelige føde bort fra oss og at vi i stedet skal bli servert denne gift-suppa som serveres på Maldonados sine: Hei-og-hopp-og-halleluja-møter. Forkynnelsen minner om det som står i Bibelen om han samlet giftige ville agurker, skar dem og hadde dem opp i gryta sammen med maten som ble servert til profetdisiplene. Videre står det i Skriften;

«De øste opp, så mennene kunne få spise. Men da de smakte på maten, skrek de opp og ropte: “Det er død i gryten, gudsmann!” Og de orket ikke å spise. (2 Kong 4,40)». Det er sånn det er for flere av oss kristne, vi orker ikke å høre på denne forkynnelsen det smaker gift.

Oppjaget stemning, stress og psykologisk sett svinge pisken over forsamlingen preget Moldonados møter; forsamlingen skal si det ene og si det andre til sidemannen og tre andre personer, reise seg, danse, klappe, hoppe. Alt på befaling fra talestolen. Dette minnet meg om mer om fredagens kosetimer på barneskolen enn et kristent møte. Og mye verre; de oppmuntret forsamlingen til at de skulle være gale og fulle for Jesus. Denne rusingen i forsamlingen med hopp og sprett, dansing, rop og jodling var altså planlagt av mennesker og ikke under ledelse av Ånden. Kan menneskene sette opp på programmet at i kveld skal Ånden falle? Er Guds menighet en organisasjon eller en organisme? Er vi ikke en organisme, altså vi er alle lemmer på Kristi kropp? Slik det står i Bibelen: «På samme måte er vi alle ett legeme i Kristus, men hver for oss er vi hverandres lemmer (Rom 12,5)» Derfor kan vi ikke sette opp et program for møtene, vi kan ikke programmere en organisme. Gud er fredens Gud står det i Bibelen. Jeg tror at stress, angst og uro også motorisk uro er et tegn på at forkynnelsen ikke er fra Gud. Det står skrevet; «for Gud er ikke uordens Gud, men fredens Gud (1 Kor 14,33)»

Og så er det helbredelsen da. Alle så vi at Maldonado helbredet i Jesu navn, ingen vil nekte for det. I Bibelen står det om en mann som driver ut onde ånder i Jesu navn som ikke var sammen med disiplene, Jesus sa til disiplene at de ikke skulle hindre mannen i dette. Slik står det skrevet i Mark 9,38.-39: «Johannes sa til ham: “Mester, vi så en mann som ikke er i følge med oss, drive ut onde ånder i ditt navn. Vi forsøkte å hindre ham, siden han ikke er i følge med oss.” Jesus svarte: “Dere skal ikke hindre ham! For den som gjør en mektig gjerning i mitt navn, vil ikke så snart tale ondt om meg».

Er tegn, under og helbredelse et bevis på menneskene som utfører dette er klar for evigheten? At de lever under Guds vilje? Jesus sier at menneskene kommer ikke inn i himmelen bare pga. de gjør tegn og under; Jesus sier om dette: «Mange skal si til meg på den dag: Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, og drevet ut onde ånder ved ditt navn, og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn? Men da skal jeg si dem rett ut: Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett! (Matt 7,22-23)»

Det står også i Bibelen om Faraos spåmenn og åndemanere som gjorde tegn og under i 2. Mos 7,10-12: «Så gikk Moses og Aron fram for farao og gjorde som Herren hadde sagt. Aron kastet staven sin ned foran farao og mennene hans, og staven ble til en slange. Da sendte farao bud på vismennene og trollmennene, og så gjorde de egyptiske spåmennene det samme med kunstene sine. Alle kastet stavene sine, og de ble til slanger»

Jeg tror at Jesus fortsatt, også i våre dager, vil kalle sanne forkynnere som hyrder for våre menigheter. 

Slik Jesus kalte Peter tror jeg han kaller mennesker til sin tjeneste også i dag; «Peter, elsker du meg?» Dette står i Johannes 21,17: «Så sier han (Jesus) for tredje gang: “Simon, sønn av Johannes, har du meg kjær?” Peter ble bedrøvet over at Jesus for tredje gang spurte om han hadde ham kjær, og han sa: “Herre, du vet alt; du vet at jeg har deg kjær.” Jesus sier til ham: “Fø mine sauer! “» Forkynnere som er av Gud, elsker Jesus dypt, inderlig og ekte og når de elsker Jesus så elsker de også sine medmennesker og seg selv. Da har de nød for mennesket som evighets-vesen, de har nød for menneskets sjeler (også sin egen) for evigheten. De gir Guds menigheten åndelig føde som den kan vokse og utvikle seg til åndelige voksne, og ikke den barnematen som serveres på Maldonados møter. Jeg vil ikke ha baby mat når jeg setter meg til bords, Herrens tjenere vil ikke alltid servere barnemat, da ville vi ikke få muligheter til å vokse i troen på Jesus. I Hebr 5,13 står det: «For den som får melk, mangler innsikt i budskapet om rettferdighet; han er umoden. 14 Men den faste føde er for de modne, for dem som ved å bruke sine sanser har øvd dem opp til å skille mellom godt og ondt.»

Jeg må fatte meg mere i korthet eller så blir dette til for mye skriving. Derfor bare henvisning til bibelsteder her etter. Til slutt vil jeg kommentere dette med utdrivelse av onde ånder og dette med pengeinnsamling som det er store reaksjoner på i mediene etter Maldonados møter. Det står mye i Bibelen om utdrivelse av onde ånder, og om utdrivelse av sykdomsånder, det er derfor ikke noe merkelig i at vi kristne tror på det. Dette er ikke noe nytt heller, det har skjedd og skjer hele tiden det at mennesker blir helbredet av Jesus. Det er heller ingen journalist med respekt for seg selv som gidder å skrive om slikt gammelt nytt, nei de gjør som de skriftlærde og fariseerne; de blir sinte og vil heller arbeide for å stoppe helbredelsene i Jesu navnet.


De som samler inn penger til Guds sak har tatt på seg et stort ansvar, og regnskapets time kommer også for dem som forvalter pengene i Guds menigheter. 

Judas hadde også ansvaret for pengepungen (John 13,29), og vi vet at han forsynte seg av og til, til privat bruk av pengene, altså han stjal av felleskassa (John 12,6). Vi vet alle, enten vi er lite eller mye bibelkjente, at det var Judas som forrådet Jesus for 30 sølvpenger (Matt 26,15), altså han var glad i penger. Det er det Judas er kjent for; han som svek Jesus for penger («Judas-kysset»). Jesus snakket mye om hvor farlig det er å være glad i penger, også Judas som var i Jesus nærmeste krets hørte dette. Derfor er jeg ikke forbauset over at det går noen Judaser iblant oss, også i dag, som skor seg av felleskassa. Gud ser dem og hevnen hører Herren til (Rom 12,19). Men Herren elsker en glad giver (2Kor 9,7), så vi som gir til Herrens sak blir velsignet etter hva vi gir og ikke etter at andre stjeler fra oss. Det vil ikke si at jeg har tro på dette med «å-så-inn» for å kjøpe tjenester fra Gud, dette trodde jeg at folk hadde sluttet å tro på for flere hundre år siden, men det ser ut til at menneskene liker tanken på å kunne kjøpe Guds godhet for penger – dette er rett og slett dette avlatsbrev i repetisjon: «Når pengene i kisten klinger, sjelene ut av skjærsilden springer». Jeg har forstår det slik at vårt offer gis av kjærlighet til Jesus, ikke av frykt eller for å få tilfredsstilt egne behov, eller at vi gir når det smerter å gi fra seg offeret. Jesus sier: «Gå og lær hva dette betyr: «Det er barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer» (Matt 9,13).

Nr. 685:
Verre enn Verden er nå standarden blitt i Guds menighet, ikke minst nå gjennom Visjon Norge og Jan Hanvold!


Hadde bestemt meg for å ikke skrive mer om Visjon Norge og Pastor Jan Hanvold. Men etter hans vulgære, uortodokse, provoserende, ekle og stygge måte han har profilert seg selv og det politiske partiet de kristne i det siste, trengs det atter igjen å si i fra. Søkelys skriver at det er hakk i plata, men når sannheten blir fortiet og neglisjert, må de gjentas, om noe ville høre og omvende seg?!

Bilde ar den gamle horkarlen Jan Hanvold som er på det åndelig og moralske område som et dyr, og i sin språkbruk så vulgær og ekkel det går an å være

http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-162-hvorfor-vil-gamle-predikanter-ha.html


1.) Dette er en åndelig lov, når en ikke har tatt «tyren ved hornet» som er Jan Hanvolds horeri ut i fra Guds ord ved at han er gjengiftet som en troende så slipper enn alle Åndsmakter som bor og virker i ham opp og frem. Ingen som er gjengiftet som en kristen har lov eller rett til å inneha en tjeneste som Hanvold. Nå må kristen Norge «betale» følgende for dette med hans vulgære, uortodokse, provoserende, ekle og stygge måte han har profilert seg selv og det politiske partiet de kristne i det siste. Det hviler «blodskyld» (Esekiel 34 etc.) på de kristne i Norge for å ikke ha advart andre mot denne mannen og hans virksomhet. De skal alle bli stilt til ansvar for dette, de ikke gjorde og unnlate å gjør også.

2.) Jeg har blitt spurt om enn må bli så rar og snodig for å bli en kristen som Hanvold er. Tusener om ikke hundre tusener er blitt støtt bort fra Jesus og evangeliet gjennom denne virksomheten og Jan Hanvold. At han han «vunnet» andre som er nesten like rar og snodig som han selv, det kan kansje være sant? Men hans virksomhet og han selv er og forblir alt annet en sunn og evangelisk.

3.) Hanvold er en ekkel broiler som i hele sin fremtoning ligner på alt annet enn en Guds mann og Apostel som han sier han er nå. Latterlig, forførisk, løgnaktig og demonisk er det!

4.) Her er noen uttalelser av de som støtter Hanvold: «Hanvold treffer spikeren på hodet!». Neste: «Hanvold sier sannheten. Hanvold taler der andre tier. Jan Hanvold er snart den eneste røsten i Norge som taler de Bibelske sannheter, det meste andre serverer nå er noe sukkersøtt pjott jeg er blitt dritlei av. Masse pjottetaler og aktiviteter uten substans eller kraft - tomt pjott = tomme kirker. Tragisk!».

Disse menneskene er slik innsauset og forført. Alt p.g.a. at de kristne har stilltiende godtatt denne mann å komme frem. Og han «lopper» de troende for 100 Millioner som han nå får inn gjennom sin virksomhet. Jesus selv sa følgende om Hanvold og likesinnede i endetiden.

Matt. 24. 4 Og Jesus svarte og sa til dem: Se til at ikke nogen fører eder vill! 11 og mange falske profeter skal opstå og føre mange vill. 12 Og fordi urettferdigheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kold hos de fleste. 24 For falske messiaser og falske profeter skal opstå og gjøre store tegn og under, så at endog de utvalgte skulde føres vill, om det var mulig.

Denne utviklingen tillatter og blir akseptert i kristen Norge i dag, enten stilltiende eller at en tror løgnen fremfor sannheten!

5.) Hanvold er vulgær og har en fremtoning som verdens mennesker og de som er oppadgående synes er upassende, vulgær og primitiv. Han lever i hor og er en herlighetsteolog. Fremmer de kristne som er en parti som ingen sanne troende burde og skulle hatt noe å gjøre med. Hvor vil dette ende? I «Babylon den store skjøge tror jeg»!

6.) Hvem blir tiltrukket av Hanvold? Han er ingen sann troende og Jesu etterfølgere. Spør deg selv innforbi Gud, hvorfor har du vært på skjermen hans, støttet ham eller på noen måte gått god for ham. Be Gud åpne dine øyne og ransake deg. Jeg vet ikke hvorfor mennesker blir slik villedet, men skriften sier om disse at de har forkastet sannheten og derfor sender og tillatter Gud en demonisk villfarelse komme over dem.

2. Tess. 2. 10 og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst. 11 Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, 12 forat alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten.

7.) Verdens mennesker ler av Hanvold, de som er noenlunde «normale». Mens det er de som er rare og utskudd blir tiltrukket, og forførte troende er mitt inntrykk. Hanvold lever hverken i vater med Gud eller omgivelsen, tenk deg selv godt om. Er det verd å støtte en slik mann og en slik virksomhet? Legge dette innforbi Gud i bønn og studer skriften og sammenlign Hanvolds forkynnelse med Guds ord. Det har jeg gjort, og blitt forferdet!

8.) Skriften sier at en liten surdeig syrer hele deigen. Hva menes med det?

«Rens derfor ut den gamle surdeig, så dere kan være ny deig, siden dere jo er usyret. For vårt påskelam er slaktet, Kristus. Så la oss holde høytid, ikke med gammel surdeig, ikke med ondskapens og lastens surdeig, men med renhets og sannhets usyrede brød!» (1 Kor 5,5)

Vi vet at likesom gjæret trenger igjennom hele deigen eller melet som står til heving. Slik vil en eller flere av våre synder trenge igjennom i våre liv. Hos Hanvold er det minst to store kardinal synder. Den ene er:

1.) Han lever i hor da han er gjengift som en kristen.

2.) Han er vranglærer av verste sorten da han er herlighets-teolog.

9.) Skriften sier i Fork 10:1 Giftige fluer får salvelagerens salve til å lukte ille og gjære; endog et lite grand dårskap ødelegger en mann som utmerker sig ved visdom eller ære.

Hanvold har tilsynelatende også en del gode ting, men ser en på de dårlige tingene med han så er det som giftige fluer i salvelageret salve som lukter ille og åpner opp for Satan både i hans liv og alle andre som han kommer i kontakt med. Det er Ånds infiltrasjon eller «overføring» av verste sort. Dette har den Norske kristenhet åpent opp for nå ved å tillatte Hanvold og Visjon Norge å holde på.

10.) Verdens dårlige standard hadde vært Guds anledning for at det igjen kunne sett forskjell på verdens barn og de kristne, men her er faktisk de troende og verden et i synd og umoral.

Sluttkommentar:

For meg er det som «toget» har gått for den Norske kristenhet. Skal det blir forandring eller vekkelse, så tror jeg kun Gud som må og skal gripe inn. Men jeg vil allikevel si, ikke gi opp kjære venner. Men søk Herren på nytt igjen, vi har Guds ord og hans løfter at han vil la seg finne av oss hvis vi søker ham. Om det er lyse eller mørke tider i Guds menighet og verden.

Jer 42:12 Og jeg vil la eder finne barmhjertighet, og han skal forbarme sig over eder og la eder vende tilbake til eders land.

Jer 29:13 og I skal søke mig, og I skal finne mig når I søker mig av hele eders hjerte.

Jer 6:16 Så sa Herren: Stå på veiene og se til, og spør efter de gamle stier, spør hvor veien går til det gode, og vandre på den! Så skal I finne hvile for eders sjeler. Men de sa: Vi vil ikke vandre på den.

Bare i disse tre versene er det så mye godt og matnyttig som gjør at vi vet at det tross alt lønner seg å søke Herren og gå på hans vei. Hanvold og likesinnede går på syndens og dødens vei og er levende døde og på vei imot fortapelse. Og skriften sier at hvis en blind som Hanvold leder andre, så vil de få hans endelikt. Men for du som vi gå Herrens vei, lev som Guds ord lærer, studer Guds ord og la det bli og være din rettesnor for alt i livet. Og da vil Gud svare oss i sin tid, men skriften sier at nå er frelsens dag. Derfor forvent store og ufattelige ting som skal og vil skje i livet og tjenesten din meds søsken!

Relaterte linker:
  http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=jan-hanvold-en-falsk-profet http://blog.janchristensen.net/2013/04/nr-585-visjon-norge-og-pastor-jan.html http://blog.janchristensen.net/2013/02/nr-546-hvorfor-jeg-mener-at-tv-grunder.html http://blog.janchristensen.net/2012/11/nr-511-det-er-forskjell-pa-demonsik.html http://blog.janchristensen.net/2012/11/nr-510-jan-hanvold-er-selve-prototypen.html http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-343-visjon-norge-er-en-andelig.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-336-hvorfor-sporer-sa-mange.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-335-falske-profeter-na-rett-inn-i.html http://blog.janchristensen.net/2011/11/nr-253-jan-hanvold-en-falsk-profet.html http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-162-hvorfor-vil-gamle-predikanter-ha.html http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-167-visjon-norge-er-det-en-kanal-vi.html

Ingen kommentarer: