fredag 30. september 2022

Nr. 3073: Namsmannen skriver at de 270.000, - kr som de er blitt rundlurt til å tro av plan- og bygningsetaten å kreve inn, er nå satt i bero inntil videre!

Nr. 3073:

Namsmannen skriver at de 270.000, - kr som de er blitt rundlurt til å tro av plan- og bygningsetaten å kreve inn, er nå satt i bero inntil videre!

 

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3071-plan-og-bygningsetaten-har-hevn.html

https://blog.janchristensen.net/2022/05/nr-3011-nar-det-offentlige-beskytter.html

https://blog.janchristensen.net/2021/12/nr-2958-et-kroneksempel-pa-byrakratisk.html

https://blog.janchristensen.net/2021/08/nr-2923-ja-jeg-tror-pa-guds-forsyn-i.html

https://blog.janchristensen.net/2021/08/nr-2741-saken-imot-oss-er-na-foreldet.html

 

En liten, men viktig seier over det offentlige og den hatefulle etaten som Plan og bygningsetaten her i Oslo er.

Med at pengekravet imot oss er foreløpig satt i bero.

 


Noe positivt, for 270.000, - kr å betale er for oss et meget stort beløp.

Vi er da hverken direktører eller mangemillionærer!

Er selvsagt da glad for dette er satt i bero, og tror at de aldri vil innkreve oss for 1 krone.

Uansett, det er direkte ondskap og rett ut i fra mørke det som de ansatte på PBE holder på med.

Det er så hinsides redelighet og anstendighet det er mulig å komme.

 

Her er noe av mailutvekslingen mellom oss og Namsmannen her i Oslo.

 

Hei,

 

Viser til dagens telefonsamtale.

 

Namsbok vil bli oversendt.

 

Mvh

 

……………………………………….

 

Oslo politidistrikt

Felles enhet for sivil rettspleie/Namsfogden i Oslo

 

Tlf.: 21014700

E-post: oslo.namsfogd@politiet.no

 

 

 

Takk

 

Vi bestrider dette!

 

Mvh

Berit og Jan Kåre

 

------ Original melding ------

Fra "Postmottak Namsfogden i Oslo Asker og Bærum" <oslo.namsfogd@politiet.no>

Til "'jk.chris@online.no'" <jk.chris@online.no>

Dato 22.09.2022 12:48:21

Emne T2022-141318

 

Hei,

 

Namsmannen bekrefter at klagen tilknyttet ovennevnte sak ble registrert den 22.09.22. Det gjelder også etterfølgende informasjon/dokumentasjon.

 

Det må påregnes noe tid før klagen blir behandlet.  

 

 

Med hilsen

 

Oslo politidistrikt

Felles enhet for sivil rettspleie/Namsfogden i Oslo, Asker og Bærum

 

Telefon: (+47) 21 01 47 00

Hjemmeside: www.politiet.no

 

Takk!

 

Politiet skal opprettholde alminnelig orden, forebygge og forhindre straffbare handlinger, og beskytte borgerne og deres lovlydige virksomhet.

 

Her er vi de lovlydige, mens Plan- og bygningsetaten er ikke det!

 

Vi er redelige, snakker og skriver sant.

PBE er uredelige, frekke og evner ikke å forholde seg til faktum i denne saken.

 

Men driver med makt- og myndighetsmisbruk og de ansatte der burde ha fått store bøter for tjenesteforsømmelse, og misbruke sine stillinger, posisjoner og makt!

 

Mvh

Berit og Jan Kåre Christensen

 

 

------ Original melding ------

Fra "Postmottak Namsfogden i Oslo Asker og Bærum" <oslo.namsfogd@politiet.no>

Til "'jk.chris@online.no'" <jk.chris@online.no>

Dato 29.09.2022 13:29:29

Emne Vedr. klage i sak T2022-141318

 

Sluttkommentar:

 

 

Vi kommer aldri til hverken å betale 1 krone eller innretter oss etter noe i fra det offentlige i denne saken som er i vår disfavør.

Da hele saken er et komplott og heksejakt imot oss av dimensjoner som minner mer om det gamle DDR eller hvilket som helst kommunistisk land!

På mange måter fremstår hele PBE som en sekt der de beskytter hverandre for alt den andre gjør.

Får håpe at Statsforvalteren og Namsmannen ser det samme?

Uansett, er glad for at pengekravet er stoppet nå i første omgang uansett!

 

tirsdag 27. september 2022

Nr. 3072: Faktum i saken vår er at vi har fått bot på 270.000, - kr for at vi ikke ønsker overvann, smuss og vandalisere eiendommen vår!

 Nr. 3072:

Faktum i saken vår er at vi har fått bot på 270.000, - kr for at vi ikke ønsker overvann, smuss og vandalisere eiendommen vår!

 

Hele saken viser bare at PBE og det offentlige i denne saken er slik det gamle DDR og kommunistene drev på.

Sunn fornuft, Norsk lov, og det som er tjenlig betyr absolutt ingenting!

Kun lydighet imot myndighetene, som en skal bøye seg for uansett hvor dumt, ulovlig (imot Norsk lov) og stupid det er!

 

Se her slik var det før – og slik vil PBE det skal bli igjen.

Da slik naboen vår hadde det før.

 


Som naboen har det i dag – lovlig, moll og overvann.

 


 

Her viser litt av den gamle muren med blokker på flere tonn.

Det er også flere blokker fjernet under bygging, da bl.a. en vannledning sprakk.

Derfor ble noe også fjernet, men det viser med all tydelighet.

At det var oppå en gammel mur vi bygget.

At PBE prøver å bløffe seg ut av dette med at de ikke husker, viser bare hvor korrupt og løgnaktig denne etaten er.

 


 

Overvann, er det slik vi skal ha det?

Hvis vi ikke fører eiendommen tilbake til dette, så skal vi betale 270.000,- kr.

Viser bare at vi står ovenfor en kriminell etat.

 


Nydelig det er nå hos oss, tørt, rent og pent!

At vi skal rive muren og skape overvann, moll og dritt for å slippe å betale 270.000, - kr viser bare hvor rigid og helt hinsides det PBE holder på med ovenfor oss. Det er kriminelt og ondt.

Nå er det grønt, grønt og grønt hos oss.

PBE vil at alt skal fjernes og erstattes med mold, plastikk gjerde og leire som vi hadde det før.

For en kriminell og helt på tryne etat.

At andre offentlige instanser forsvarer disse, viser bare at vi står imot kriminelle mennesker!
Alle bilder er stort sett tatt samtidig. 
Overvann og bedritent hos naboen. 
Tørt, rent og pent hos oss.