søndag 25. september 2022

Nr. 3069: Plan og bygningsetaten går med forstørrelsesglass på vanlige folk for om mulig finne feil som de kan drepe de med bøter og vedtak, men selv kan de gjøre hva som helst!

 Nr. 3069:

Plan og bygningsetaten går med forstørrelsesglass på vanlige folk for om mulig finne feil som de kan drepe de med bøter og vedtak, men selv kan de gjøre hva som helst!

 

Jeg er kun en enkel person, som nå som familie siden 2014 har kjempet imot PBE.

Da vi startet denne kampen, var vi amatører og hadde stor tiltro til både det offentlige og PBE.

I dag føler jeg at vi ikke er amatører lengre, men selvfølgelig ikke profesjonelle.

Noe midt imellom.

Det er liten tvil om at det PBE driver på med, er i det store og det hele, nonsens og flisespikkeri.

Men de selv, mener og tror de kan gjøre det meste.

Har derfor noen saker vi skriver om, om det er så langt flere saker og gripe tak i.

Her er det en sak der Oslos Kommune egen ulovlighet kommer frem, som de ikke gidder engang å svare på!

Slik er denne etaten, alt annet enn ryddig og god.

Se og les selv, vi på den Himmelske blogg prøver å følge med på denne saken og noen andre saker for å belyse hvilken ugrei og uredelig etat PBE er.

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=202117780

 


 
Varsel om ulovlighet i strandsonen.


Med referanse til arbeidet som nå foregår med oppfølging av ulovlige tiltak i strandsonen.
Ett raskt søk av flyfoto over kommunens egne eiendommer på øyene og langs Mosseveien viser nærmere 100 ulovlige tiltak.
Det er flytebrygger, ut fyllinger i sjøen, uthus, garasjer, påbygg osv.
Dette er helt sammenlignbare forhold mot privat e forhold som et at en har prioritert, profilert i media og brukt store ressurser på den siste tiden.
Eksempel:
Saksnr: 202018819 Det er i denne saken ganske nylig ut stedt Rammetillatelse for oppføring av bla. stupetårn.
Det foreligger også en tidligere byggesak på samme område. Tiltaket er søkt oppført / blitt godkjent på en utfylling i sjøen som er ulovlig anlagt.
Det vises ikke noen godkjenning av denne ut fyllingen på saksinnsyn. Hele tiltaket må derfor (slik et at en konkludere med på andre saker for eksempel på øyene) anses som ulovlig og Rammetillatelsen er fattet på feil grunnlag og må anses som ugyldig.
Det må forvent es at et at en nå umiddelbart går igjennom kommunens egne eiendommer og opprett er ulovlighet soppfølging av alle disse forholdene. Det forventes at hvert eneste forhold synliggjøres på saksinnsyn slik at dette kan gjennomgås av byens borgere. Det må vel sies å være særdeles negativt for rettsforståelsen at et at en ikke undersøker egne eiendommer før de tvinger bla. pensjonist er på Malmøya til å fjerne en mindre trapp og en beskjeden flytebrygge etter generasjoners bruk. Fremgangsmåten synes også unødvendig hensynsløs.
Det kan synes som at privat etar bedre vare på kystkulturen enn hva kommunen gjøre på sine egne eiendommer hvor de aller fleste forfaller.

Mosseveien - Forespørsel om mulig ulovligheter i strandsonen langs Mosseveien og på øyene!

 

Se også for her:

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?direct=Y&mode=&caseno=202018819

 

Der Oslo Kommune selv vil ha dispensasjon og godkjennelse, men som hos oss.

Vi har bøter for til sammen egentlig for ½ Million.

Samt, våre ulovligheter og overskridelser er både bagatellmessige.

Samt, vi bor noen meter i fra Østmarka med alle ville dyr.

He-he, galskapen til Oslo Kommune og PBE vil ingen enda ta!

Samt, denne enorme forskjellsbehandlingen og meningsløse adferden er helt, helt vill!

 

Her er planene, og det er da lett for Oslo Kommune og det offentlige å godkjenne alt de driver på med selv.

Mens andre, må og skal straffes for bagatellmessige forhold!

Snakk om forskjellsbehandling!

 Her blir alt godkjent, og i saken der som innsender påpeker ulovligheter.

Gidder ikke PBE engang å følge opp saken.

De vet at uansett hva de selv gjør, så får de det godkjent.

Hvis slik som oss, som har bygget noe til gunst for alle.

Da prøver de å straffe oss hardest mulig for å ikke føye oss etter deres ablegøyer og meningsløse vedtak!

Korrupt alt fremstår det å være!

Men før eller senere, vi alltid sannheten og det gode vinne, vær du sikker!
Ingen kommentarer: