onsdag 22. juli 2020

Nr. 2737: Arbeid på din frelse med frykt, beven og inderlighet!


Nr. 2737:
Arbeid på din frelse med frykt, beven og inderlighet!

Satan kommer som regel ikke på besøk til oss. Men han sender sine «sendebud» og redskaper.
Ikke minst falske kristne, falske mennesker og andre som han får lov å dominere og styre.
Satans ønskemål for oss kristne, er at vi skal bli brukt som «dørmatte» for ham. Men Guds ord sier motsatt.
Rom. 16. 20 Men fredens Gud skal i hast knuse Satan under eders føtter. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med eder!
«… arbeid på deres frelse med frykt og beven.» Filipperne 2,12.

«… hvor nødvendig er det da at dere ferdes i hellighet og gudsfrykt …» 2. Peter 2,11.Gud krever hellighet, samtidig er det noe som vi selv, ved den nye fødsel og ved at v har fått del i Guddommelig natur. Vi ønsker og lengter etter å leve i hellighet. Det er som en liten unge, den vil ha pup og næring. Slik er det også med det nye livet, vi elsker Gud og hans ord.

Men så komme det noe inn, som virker negativt i og for oss. Det kan være flere ting, men en side er at den åndelige oppfostringen stopper opp, blir mangelfull og haltende. Dypes sett, det er kun Guds ord som kan føre oss videre på veien. Det er Guds ord som er vår rettesnor, åndelige mat og vårt alt.

2 Pet. 2. og lengt som nyfødte barn etter ordets rene melk, så dere ved den kan vokse til frelse. 3 For dere har smakt at Herren er god.

Det er Guds ord som er vår føde for oss troende - ikke noe annet.

Det er derfor vi har laget enn side med bibelkommentarer, bibeloversikt og lydfil der en går igjennom hele bibelen. Dette er fordi at Guds ord er den rene melken som alle troende må ha, trenger og forhåpentligvis lengter etter.


For meg er 80 % hva jeg vil, og 20 % hva Gud vil og formår.

Det er kanskje litt forvirrende for mange, men skal prøve å forklare.
Vi har en egen vilje som styrer oss i det meste. Slik er det bare.
Men så viser det seg gang på gang at vi hverken strekker til. Er på rett plass og alt med oss mennesker er mangelfullt og vi er ikke helt der vi skal være.

Men så får vi overnaturlig hjelp, styrke og klarer det allikevel, hvorfor?
Skriften sier følgende:

«… for Gud er den som virker i eder både å ville og å virke til hans velbehag.» Filipperne 2,13.

Det er dette som er så avgjørende, at Gud kommer oss til unnsetning og hjelper oss.
Uten dette ekstra vil vi ikke klare det, vi trenger Guds hjelp i de avgjørende situasjonene og øyeblikkene.

Dette har jeg erfart tusenvis av ganger, derfor har jeg også vært en overvinner som en troende.

Men å gi meg selv æren for dette, vil både være usant og uhøflig ovenfor Gud, den allmektige!

Vi som troende opplever at Gud virker i oss, til å gjøre hans vilje.
Men uten at vi også tar oss tid til bønn, bibellesning, samvær med andre troende etc. Så gir vi ikke Gud den muligheten han fordrer av oss, derfor er vi også selv med å avgjøre hvilken retning vårt liv tar og har!

Som troende har vi også autoritet over omstendighetene og våre liv.

Skriften sier klart at vi har makt og autoritet.

Jesus selv sier om seg selv at han har all makt og autoritet over og i denne verden.
Hva sier skriften om oss?

Matt. 18. 18 Sannelig sier jeg eder: Alt det I binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og alt det I løser på jorden, skal være løst i himmelen.

Det er ikke tvil om at dette gjelder oss som Jesus troende, at ikke noe skal kunne skade og røre oss. Vi skal få og ha seier på alle livets områder i Jesu navn.

Men da må VI TA AUTORITET OVER VÅRE LIV OG SITUASJONEN.
Hvordan gjør vi det? Jesus selv sa det:

«Alt det I binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og alt det I løser på jorden, skal være løst i himmelen.»

Dette var og rene og klare ord, vi skal ta autoritet og bruke den løse og binde-makten det er i Jesu vidunderlige og store navn!

Sluttkommentar:

Rom. 16. 20 Men fredens Gud skal i hast knuse Satan under eders føtter. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med eder!

Skal vi gjøre Guds vilje i denne onde, mørke og på mange måter Sataniske verden.
Da må vi stå den onde imot sier skriften, og på den måten vinne seier.

1 Pet. 5. 8 Vær edrue, våk! Eders motstander djevelen går omkring som en brølende løve og søker hvem han kan opsluke; 9 stå ham imot, faste i troen, for I vet at de samme lidelser er lagt på eders brødre i verden.

Jesus vant seier, skal den seieren bli vår. Så har Gud sagt at vi skal iklæ oss Kristus, bli Kristus lik.
På den måten vinner vi også seier, og får seier!