torsdag 27. februar 2020

Nr. 2677: Corona-viruset og alle andre epidemier kan spores tilbake at en ikke følger Mose-loven og de renhets-skikker vi finner der!


Nr. 2677:
Corona-viruset og alle andre epidemier kan spores tilbake at en ikke følger Mose-loven og de renhets-skikker vi finner der!

Mange jøder ble beskyldt for mye da dødeligheten blant jøder var mye, mye lavere enn blant andre. Hva kom det av? Kort fortalt, deres renslighet.
Håndvask har en blant alle jøder vært praktisert i 3400 år, blant Europeere 200 år. 

I Kina som Corona-viruset startet spiser en t.o.m. snegler og andre ting levende med hendene. ++++ mange andre ting, ikke rart at Corona-viruset har sitt utspring der, om jeg på ingen som helst måte mener at vi er så mye bedre enn dem.

Det er noe helt uforståelig over mange mennesker som jeg ikke forstår. 

Derfor vil jeg oppfordre alle til å legge vinn på å være nøye, tenke seg godt om og leve opp imot Moseloven selv om vi som troende ikke nødvendigvis er kalt til å følge Moseloven i et og alt!Rom. 1. 19 for det som en kan vite om Gud, ligger åpent for dem, for Gud har åpenbaret dem det. 20 For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, er synlig fra verdens skapelse av, idet det kjennes av hans gjerninger, forat de skal være uten undskyldning, 21 fordi de, enda de kjente Gud, dog ikke æret eller takket ham som Gud, men blev dårlige i sine tanker, og deres uforstandige hjerte blev formørket. 22 Mens de gjorde sig til av å være vise, blev de dårer, 23 og byttet den uforgjengelige Guds herlighet bort mot et billede, en avbildning av et forgjengelig menneske og av fugler og av firføtte dyr og av krypdyr. 24 Derfor overgav også Gud dem i deres hjerters lyster til urenhet, til å vanære sine legemer sig imellem, 25 de som byttet Guds sannhet bort mot løgn og æret og dyrket skapningen fremfor skaperen, han som er velsignet i evighet. Amen. 26 Derfor overgav Gud dem til skammelige lyster; for både deres kvinner forvendte den naturlige bruk til den unaturlige,

Nå tror jeg som evangelisk troende ikke til blind lydighet imot alt i Moseloven. Men det er allikevel så mange ting der som vi bør og skal ta vare på. Samt at Gud selv sier at Moseloven og hele den forordning Gud gav til Israel er åndelig, rett, god og til best for oss mennesker. Det ligger en beskyttelse og vederkvegelse i å holde Loven, om den aldri kan bringe oss frelse!

Rom. 7. 12 Så er da loven hellig, og budet hellig og rettferdig og godt.

Jeg vil ikke spekulere i dette, men jeg er overbevist om det er mangel på renslighet i omgang med dyreslaktning og videre bespisning.
Der antagelsesvis noen har spist ting som ikke er godt og ikke minst vanlig kost for oss.
Her kan en spekulere mye, men det er ikke tvil om at Moseloven og dens forskrifter er vel anvennelig 3400 år etter den ble skrevet.

Legger ved noen linker som en kan se på:
tirsdag 25. februar 2020

Nr. 2675: Hele det offentlige forsvarer plan- og bygningsetatens «dirty tricks» eller skitne triks imot Fam. Christensen!


Nr. 2675:
Hele det offentlige forsvarer plan- og bygningsetatens «dirty tricks» eller skitne triks imot Fam. Christensen!

Arroganse, skitne triks, makt- myndighetsmisbruk og inkompetanse er vår erfaring er PBE «varemerke!» Samt, hele det offentlige er med på dette.

Når PBE sammenligner vår mur med murer som er til hinder for trafikken, brøytebil og utrykningskjøretøyer som nabo Roar Telje hevdet. F.eks. i Tamburveien 10 og andre steder i Oslo.
Det viser seg at det er stikk motsatt med oss, der det er til fordel for brøytebil, trafikk og utrykningskjøretøyer.
De vil ikke kommentere dette. Da viser det seg at hele den offentlige etat og nabo Roar Telje er med på et skittent spill imot oss.
Det hevdet at brøytebil ikke kom frem etc. Det viser seg at dette har vært århundrets løgn.
Går enn inn i saken i Tamburinveien 10 så har den slående mange eksempler lik vår sak, men da i motsatt fortegn.
Nabo ovenfor oss i Stormyrveien 6 har nesten identisk mur som de i Tamburinveien 10.
Dette har jeg påpekt. Men PBE og ingen i den offentlige etat vil svare meg for dette. Det viser bare hvilken råttenskap det er hos PBE.


Bilde av såkalt ulovlig mur i Tamburveien 10. Den skal rives.


Stormyrveien 6, som er like ille. Den skal ikke rives.Vår mur som er bare fantastisk, den skal rives. Det er ikke noe annet enn ille det som det offentlige holder på med. Her er ikke likhet for loven.
Det som er bra, skal rives. Det som er dårlig, vil det offentlige skal rives her på Hellerudtoppen.
Vår Søknaden skal således behandles ut fra rettstilstanden på vedtakstidspunktet heter det. Men de behandler vår søknad på verst tenkelig måte, det viser bare hvilket råttent spill det er imot oss!

Dishonest activities intended to harm someone you are competing against
Oversatt:
Uærlige aktiviteter som er ment å skade noen du konkurrerer mot eller har en sak som utkjempes.

Her har jeg mange, mange eksempler. Men skal prøve å begrense meg og kun ta noen få eksempler.

1.)  Sist avslag i fra Fylkesmannen vi fikk, er ikke noe annet enn et skriv fullt av «dirty tricks» eller skitne triks imot Fam. Christensen!

La meg prøve å forklare på en enkel og sannferdig måte.

Når en i et vedtak kun tar med sluttsatsen utformet av det offentlige, som her stort sett har vært våre motstandere. Da i hovedsak av PBE her i Oslo, men også domstolene og Fylkesmannen, og ikke tar med våre kraftige innsigelser.
Våre kraftige innsigelser har både vært i forkant og etterkant, de har vært massive og konstante.


a.)   Fylkesmannen kan ikke se at det er holdepunkter for at kommunen har forsømt sin veiledningsplikt i denne saken. Hva gjelder anførselen om at det er gitt muntlig tillatelse til å oppføre støttemuren over telefon viser vi til vår behandling av denne anførselen i vårt vedtak av 10. april 2018 med referanse 2017/31746, og til Oslo tingretts dom av 21. desember 2018. 
(stat slutt.)

Når det gjelder dette, så har vi protestert, sagt ifra og ikke forholdt til noe annet enn vår versjon av saken. At vi har fått aksepten, veiledning og klarhet i både å bygge mur uten å søke. Vi trengte ikke å søke og nå i ettertid så viser det seg at den muren som er nå bygget, er ikke til sjenanse for et menneske her i på Hellerudtoppen. Den er perfekt, passer perfekt inn i terrenget og står i stil til huset vårt.

Det blir virkelige å komme med «dirty tricks» eller skitne triks når vår versjon ikke blir hørt elle lagt overhode vekt på. Ikke minst når vi vet at vi husker alt, men vår saksbehandler ikke husker noe som helst.
Dette er selvfølgelig løgn, her blir egentlig da Kaja Aubert Lange løgn som hele den offentlig setter sin litt til.
b.)  Les her hvordan en av vår mange saksbehandler prøvde å lure meg. Jeg skriver og imøtegår Nils Henrik Henningstad som sammenligner vår eiendom med problem eiendommer som åpenbart må rive. Der ville brann etaten og andre etater at muren skulle rives. Hos oss er det motsatt. Når jeg avslørte Nils Henrik Henningstad som en manipulator, ble det ikke noe svar tilbake. Les for mer her: http://blog.janchristensen.net/2019/10/nr-2594-nils-henrik-henningstad-prvde.html

c.)   Reglene i pbl. Kapittel 32 om ulovlighetsoppfølging setter klare rammer for hvordan ulovlighetsoppfølging skal gjennomføres, blant annet gjennom formkrav, krav til at den det gjelder skal få uttale seg og regler om frister og forholdsmessighet. Når disse kravene er oppfylt kan vi ikke se at det innebærer maktmisbruk fra kommunens side å følge opp ulovligheter. Vi viser til at kommunen har en plikt til å følge opp ulovlige forhold etter pbl. § 32-1 første ledd.
(sitat slutt.)

Vi har fått utalt oss. Men det er også det eneste. Da vi har talt for døve ører, og uansett hvor mange ganger vi har imøtegått det offentlige. Det være seg PBE, Sivilombudsmannen, Fylkesmannen eller domstolene. Så sier de, «Vi hører deg!»
Så driter de fullstendig i alle våre argumenter, og bare kjører sitt eget løp!
Sluttkommentar:

Kommentar fra nettstedet Søkelys her:
23/02/2020, kl. 22:43 sa Z:

Er faktisk litt enig med Christensen. Hadde dette vært en person som var innafor sirkelen til eliten, hadde han fått en symbolsk bot og fått la muren stå. Sunn fornuft finnes ikke hos myndighetene. Der er det eksempelets makt for maktens skyld. Er i utgangspunktet enig at man skal følge lover og regler, men det er lov å bruke sunn fornuft. Det er stor forskjellsbehandling i slike saker rundt om i landet.
(sitat slutt.)


Her er vi blitt villedet av PBE, med hensyn til bygging av muren. Samt, i ettertid viser det seg at muren reagerer ingen negativt på som er ærlige imot seg selv.

De anklagene som vår nabo har kommet med, Roar Telje. Har vist seg å være latterlige og ikke noe hold i.
Brøytebilen ville ikke komme frem etc. Samt at muren er ruvende er så feil det er mulig å si.
Da burde han ha lagt vekt på andre her i Stormyrveien som har bygget, som har eiendommer som er laget slik. Der muren er til hindring for trafikken og ligger mye lengre inn imot veien enn vår eiendom gjør det.

Her er det noen som gjør et nummer egentlig ut av ingenting!

Når PBE sammenligner vår mur med murer som er til hinder for trafikken, brøytebil og utrykningskjøretøyer som nabo Roar Telje hevdet. F.eks. i Tamburveien 10 og andre steder i Oslo.
Det viser seg at det er stikk motsatt med oss, der det er til fordel for brøytebil, trafikk og utrykningskjøretøyer.
De vil ikke kommentere dette. Da viser det seg at hele den offentlige etat og nabo Roar Telje er med på et skittent spill imot oss.
Det hevdet at brøytebil ikke kom frem etc. Det viser seg at dette har vært århundrets løgn.
Går enn inn i saken i Tamburinveien 10 så har den slående mange eksempler lik vår sak, men da i motsatt fortegn.
Nabo ovenfor oss i Stormyrveien 6 har nesten identisk mur som de i Tamburinveien 10.
Dette har jeg påpekt. Men PBE og ingen i den offentlige etat vil svare meg for dette. Det viser bare hvilken råttenskap det er hos PBE.

fredag 21. februar 2020

Nr. 2672: Noen tanker angående dåpen i den hellige Ånd og det å være en «tungetaler!»


Nr. 2672:
Noen tanker angående dåpen i den hellige Ånd og det å være en «tungetaler!»
Illustrasjonsbilde fra et møte der en priser Gud og taler i tunger, ære være Jesu Kristi navn!Ap.gj. 2. 1. Og da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted.  2 Og med ett kom det en lyd fra himmelen som av et fremfarende veldig vær og fylte hele huset der de satt.  3 Og det viste sig for dem tunger likesom av ild, som skilte sig og satte sig på enhver av dem.  4 Da blev de alle fylt med den Hellige Ånd, og de begynte å tale med andre tunger, alt efter som Ånden gav dem å tale.  5 Nu bodde det i Jerusalem jøder, gudfryktige menn fra alle folkeslag under himmelen.  6 Da nu denne lyd kom, strømmet hopen sammen og blev forvirret, fordi de hørte dem tale enhver på sitt eget mål; 7 og de blev forferdet og undret seg, og sa: Men er ikke alle disse som taler, galileere?  8 Hvorledes går det da til at vi alle hører vårt eget mål, som vi er født i,  9 vi partere og medere og elamitter, og vi som bor i Mesopotamia og Judea og Kappadokia, Pontus og Asia, 10 Frygia og Pamfylia, Egypten og landskapene i Libya ved Kyrene, og vi tilreisende fra Rom, 11 både jøder og tilhengere av jødenes tro, kretere og arabere: vi hører dem tale om Guds store gjerninger på våre tungemål? 12 Men de blev alle forferdet og var rådville, og de sa til hverandre: Hvad kan dette være? 13 Men andre sa spottende: De er fulle av søt vin! 14 Da stod Peter frem med de elleve, og løftet sin røst og talte til dem: I jødiske menn og alle I som bor i Jerusalem! Dette være eder vitterlig, og lån øre til mine ord! 15 For disse er ikke drukne, således som I mener; det er jo bare den tredje time på dagen; 16 men dette er det som er sagt ved profeten Joel: 17 Og det skal skje i de siste dager, sier Gud, da vil jeg utgyde av min Ånd over alt kjød, og eders sønner og eders døtre skal tale profetiske ord, og eders unge menn skal se syner, og eders oldinger ha drømmer; 18 ja, endog over mine træler og over mine trælkvinner vil jeg i hine dager utgyde av min Ånd, og de skal tale profetiske ord. 33 Efterat han nu er ophøiet ved Guds høire hånd og av sin Fader har fått den Hellige Ånd, som var lovt, så utgjød han dette som I både ser og hører. 34 For David fór ikke op til himmelen, men han sier selv: Herren sa til min herre: Sett dig ved min høire hånd, 35 til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter! 36 Så skal da hele Israels hus vite for visst at Gud har gjort ham både til Herre og til Messias, denne Jesus som I korsfestet. 37 Men da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostler: Hvad skal vi gjøre, brødre? 38 Peter sa da til dem: Omvend eder, og enhver av eder la sig døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal I få den Hellige Ånds gave! 39 For løftet hører eder til og eders barn og alle dem som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller til. 40 Og med flere andre ord vidnet han og formante dem, idet han sa: La eder frelse fra denne vanartede slekt! 41 De som nu tok imot hans ord, blev døpt, og det blev på den dag lagt til omkring tre tusen sjeler. 47 idet de lovet Gud og hadde yndest hos hele folket. Og Herren la hver dag dem som lot sig frelse, til menigheten.

Jeg har forkortet ned dette kapitlet en del for å få frem det som er viktigst angående dåpen i den hellige Ånd og det å leve i Ånden.

Ikke alle troende er døpt i den hellige Ånd, men alle troende har den hellige Ånd som en iboende Ånd.

Skriften er klar her:

Rom. 8. 9 Men I er ikke i kjødet, men i Ånden, såfremt Guds Ånd bor i eder; men har nogen ikke Kristi Ånd, da hører han ikke ham til.

Har vi ikke Guds Ånd – den hellige Ånd – Kristi Ånd, da hører vi ikke Gud til. Men har vi den hellige Ånd, så hører vi Gud og Kristus til.

La meg kort vise forskjell på det å ha Ånden, og det å være døpt i Ånden.

Joh.e. 4. 14 men den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste, men det vann jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann som veller frem til evig liv.

Joh.e. 7. 37 Men på den siste, den store dag i høitiden stod Jesus og ropte ut: Om nogen tørster, han komme til mig og drikke! 38 Den som tror på mig, av hans liv skal det, som Skriften har sagt, rinne strømmer av levende vann. 39 Dette sa han om den Ånd som de skulde få som trodde på ham; for Ånden var ennu ikke kommet, fordi Jesus ennu ikke var herliggjort.

Her taler Jesus først om å være frelst, da er det en kilde i ens indre, som veller frem!
Men etter dåpen i den hellige Ånd, er det strømmer, som veller frem!

Jeg kunne gått mye lengre inn i dette tema, men henviser til boken Åndens dåp - Werner Skibsted

Her:
http://janchristensen.net/index2.php?side=linker


Disiplene fikk et utrolig stort oppdrag, men de skulle ikke gjøre noe før de hadde erfart å bli døpt i den hellige Ånd. Det var ført etterpå, da skulle de utføre Jesu befaling!

Det er med andre et «trinnvis» løp for disiplene, som det er for oss.

Første de opplevde, var å bli frelst og få den hellige Ånd.

Joh.e. 20. 21 Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. 22 Og da han hadde sagt dette, åndet han på dem og sa til dem: Ta imot den Hellige Ånd! 23 Dersom I forlater nogen deres synder, da er de dem forlatt; dersom I fastholder dem for nogen, da er de fastholdt.

Legg merke til Jesu ord at han sier «åndet han på dem og sa til dem: Ta imot den Hellige Ånd!».

På grunnteksten står det fritt oversatt kun det ene ordet åndet som betyr det samme som når Gud skapte himmel og jorden omtalt i
1 Mosebok 1. 1. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.
Samt 1 Mosebok 2. 7 Og Gud Herren dannet mennesket av jordens muld og blåste livets ånde i hans nese; og mennesket blev til en levende sjel.

Bibelen er skrevet stort sett på to språk. GT på hebraisk og NT på Gresk.
Men det er de samme ordene som er brukt, at Gud Åndet, og da ble det en varig og fullstendig forandring. Gud selv la noe av seg selv inn i menneske.
Både det at vi er mennesker, men fremfor alt når vi aksepterer Jesus som vår personlige frelser og Herre, som disiplene gjorde det!

Dåpen i den hellige Ånd – en opplevelse etter frelsen.

Vi leser om disiplene, de hadde blitt født på nytt. Men de erfarte allikevel noe mye mer på Pinsefestens dag. De ble alle fylt med den hellige Ånd, noe de ikke hadde erfart før Pinsefestens dag.
Jo, de hadde den hellige Ånd, men de trengte allikevel noe mye mer. Som de erfarte og mottok på Pinsefestens dag – en kraftig og herlige dåp i den hellige Ånd eller som skriften sier det.

«Da blev de alle fylt med den Hellige Ånd, og de begynte å tale med andre tunger, alt efter som Ånden gav dem å tale.»

Det er så viktig, rett og godt å få erfare en dåp i den hellige Ånd. Men det stopper ikke der, det er en begynnelse, på noe enda mer.
Derfor sier skriften igjen og igjen, la dere atter fylles med Ånden, det stopper aldri opp!

Ap.gj. 4. 8 Da sa Peter til dem, fylt av den Hellige Ånd: I folkets rådsherrer og Israels eldste!

Efes. 5. 18 Og drikk eder ikke drukne av vin, for i det er der ryggesløshet, men bli fylt av Ånden,

Skal ikke dra denne artikkelen så langt ut da jeg har fått frem så mange gode poeng her. Det er begrenset hva en kan klare å fordøye, og la gå innover seg.

Men det er kort fortalt en «rekke» her som en må følge.

1.)  Født på nytt, ved Guds Ånd og Guds ord, da mottar en Ånden som pant i hjerte for evig og alltid.

2.)  Dåp i den hellige Ånd, der tungene følger med som et tegn skal en følge det mønsteret enn finner i det nye testamentet.

3.)  En stadig vek fylde av Ånden, som en trenger daglig. Ja, faktisk flere ganger på en dag.

4.)  Vandre i Ånden, som på mange måter en Kristi fylde. Noe en må leve i hver dag, dette er «fersk-vare!»

5.)  En dag skal vi bli Jesu lik, når vi ser ham. Alt i våre lik peker frem imot dette.

Sluttkommentar:

Her har jeg kun prøvd å la leserne få et innblikk i det bibelske mønsteret. Der en blir frelst, og får den hellige Ånd. Videre frem imot både en dåp i Ånden, og en videre fylde og vandring i Ånden.
Har her mye mer å si, og skrive. Men tror det er nok for denne gang.