lørdag 8. februar 2020

Nr. 2666: Den Norske stat og øvrigheten fremstår som en stat med null troverdighet og at «tiden» har løpt fra dem!


Nr. 2666:
Den Norske stat og øvrigheten fremstår som en stat med null troverdighet og at «tiden» har løpt fra dem!


Be om visdom, et lydhørt hjerte som kan skille mellom godt og ondt. Dette ba Kong Salomo om, dessverre så har Norske myndigheter og det offentlige Norge totalt mistet evnen til å ha et lydhørt hjerte til å skille godt i fra ondt.
Men hvis de ber, og frykter Herren, så vil de få!
Dette er hva Guds ord sier og lærer, det tror jeg på.Kong Salomo ba de hugge den levende ungen i to, og da dukket morskjærligheten opp til den ekte moren, og hun fikk ungen sin. Dette er visdom som dessverre Norske myndigheter er blottet for.


Det som nå ble behandlet i Høyesterett, var en mer "ydmyk" stat enn hva jeg har sett på lenge. Nå har det vært 7 saker med BV i Strasbourg i Frankrike (menneskerettighetsdomstolen), og 28 venter.
Når Norge fortsetter å tape, da har de null troverdighet.
Det som skjer nå, er ikke noe annet enn en jordskjelv, som ryster hele «verden!»
La oss bare prøve å være «stille», og for her er det ingen vei tilbake for Norge.
Dette som er i ferd med å skje og som skjer, er en seier for det Norske folk.
Samtidig er det er kolossalt nederlag for besserwisserne og maktapparatet her i Norge. De har vist seg som ikke skikket for jobben!

Dette skriver Marius Reikerås:

Jeg så hvordan staten prøvde, med alle midler, å unndra seg ansvar i nordsjødykkersaken.

Det var ikke måte på hvordan staten jukset med bevisene i den saken, også bekreftet av Den Europeiske Menneskerettsdomstolen i desember 2013.

Jeg har sett, og fortsatt ser, hvordan offentlige tjenestemenn har jukset med bevis i Scandinavian Star saken.

Jeg har sett hvordan FN- soldater, oljearbeidere i Nordsjøen, amalgamofre mm, har blitt sviktet av den norske stat.

Jeg var tilstede da krigsbarna presenterte saken sin for Menneskerettsdomstolen mars 2007, bare for å tape som følge av staten hadde hemmeligholdt den dokumentasjon som kunne påvist offentlig ansvar.

I årene 1988-94 deltok ca. 180 000 ungdomsskoleelever og 50 000 militærrekrutter i utprøvingen av en vaksine mot meningokokk-B sykdom, den såkalte MenBVac.

Jeg har møtt noen av de som er blitt syke for livet av dette gigant eksperimentet, uten at staten løfter en finger for å hjelpe dem.

Hvem ønsker å bli ufør i en alder av 23 år?

Jeg har sett hvordan mennesker går til grunne som følge av et rettsløst barnevernsystem. Regelrett juks satt i system, bekreftet mange ganger av Den Europeiske Menneskerettsdomstolen allerede.

NAV-skandalene er følgelig bare en oppfølging av det vi har sett i mange år allerede.

Juks satt i system.

Og slik kunne jeg ha fortsatt med konkrete eksempler, langt inn i de små nattetimer.
(sitat slutt.)

Sluttkommentar:

1 Kong. 3. 5 I Gibeon åpenbarte Herren sig for Salomo i en drøm om natten; Gud sa: Bed om det du vil jeg skal gi dig!  6 Salomo svarte: Du har vist stor miskunnhet mot din tjener David, min far, efterdi han vandret for ditt åsyn i sannhet og i rettferdighet og i hjertets opriktighet mot dig, og denne store miskunnhet vedblev du stadig å vise ham og gav ham en sønn som skulde sitte på hans trone, således som det er idag.  7 Nu har du da, Herre min Gud, gjort din tjener til konge i min far Davids sted; men jeg er bare en ungdom og vet ikke hvorledes jeg skal bære mig at i ett og alt.  8 Og din tjener står her midt iblandt ditt folk, det som du har utvalgt, et folk som er så stort at det ikke kan regnes eller telles, så stort er det.  9 Så gi da din tjener et hørsomt hjerte til å dømme ditt folk, til å skille mellem godt og ondt! For hvem kunde ellers dømme dette ditt folk som er så tallrikt? 10 Herren syntes godt om at Salomo hadde bedt om denne ting. 11 Og Gud sa til ham: Efterdi du har bedt om denne ting og ikke bedt om et langt liv og ikke bedt om rikdom og heller ikke om dine fienders død, men har bedt om forstand til å akte på hvad rett er, 12 så vil jeg gjøre som du beder: Jeg vil gi dig et vist og forstandig hjerte, så det ikke har vært din like før og ikke vil komme din like efter dig. 13 Og det du ikke har bedt om, vil jeg og gi dig, både rikdom og ære, så det ikke skal være din like blandt kongene alle dine dager. 14 Og dersom du vil vandre på mine veier, så du holder mine lover og mine bud, som din far David gjorde, så vil jeg gi dig et langt liv. 15 Da våknet Salomo, og han skjønte at det var en drøm. Og da han kom til Jerusalem, trådte han frem for Herrens pakts-ark og ofret brennoffer og bar frem takkoffer og gjorde et gjestebud for alle sine tjenere. 16 På den tid kom det to skjøger og trådte frem for kongen. 17 Og den ene kvinne sa: Hør på mig, herre! Jeg og denne kvinne bodde i samme hus, og jeg fødte et barn i huset hos henne. 18 Og den tredje dag efterat jeg hadde født, fødte også denne kvinne et barn. Der var vi nu sammen; det var ingen fremmed hos oss i huset; bare vi to var i huset. 19 Om natten døde sønnen til denne kvinne fordi hun hadde ligget på ham; 20 og hun stod op midt om natten og tok min sønn fra min side, mens din tjenerinne sov, og hun la ham ved sin barm, og sin egen sønn som var død, la hun ved min barm. 21 Da jeg så stod op om morgenen for å gi min sønn die, fikk jeg se at han var død; men da jeg om morgenen så nøiere på ham, da var det ikke min sønn, den som jeg hadde født. 22 Da sa den andre kvinne: Nei, den som lever, er min sønn, og den som er død, er din. Men den første sa: Nei, den som er død, er din sønn, og den som lever, er min. Således talte de mens de stod for kongen. 23 Da sa kongen: Den ene sier: Denne som lever, er min sønn, og den som er død, er din. Og den andre sier: Nei, den som er død, er din sønn, og den som lever, er min. 24 Så sa kongen: Hent mig et sverd! Og de kom med et sverd og bar det frem for kongen. 25 Da sa kongen: Hugg det levende barn i to stykker og gi den ene halvdel til den ene og den andre halvdel til den andre! 26 Da sa den kvinne som var mor til det levende barn, til kongen - for hennes hjerte brente for hennes barn - hun sa: Hør på mig, herre! Gi henne det levende barn og drep det for all ting ikke! Men den andre sa: Hverken jeg eller du skal ha det; hugg bare til! 27 Da tok kongen til orde og sa: Gi henne det levende barn og drep det ikke! Hun er dets mor. 28 Hele Israel fikk høre om den dom kongen hadde felt, og de hadde ærefrykt for kongen; for de så at Guds visdom var i hans hjerte, så at han dømte rett.

Kong Salomo skulle lede folket, hva trengte han da?
Visdom, det ba han om og fikk.
Alt annet enn hva Norske myndigheter og det offentlige Norge har.
Da må de be, og da vil de også få!

Ingen kommentarer: