søndag 31. mars 2019

Nr. 2437: Problemet her i Norge er at ingen i den offentlige etat under noen omstendighet vil bli stilt til ansvar for sine ugjerninger – Sivilombudsmannen er en gedigen bløff, det forteller at Norge er et mangelfullt demokrati!


Nr. 2437:
Problemet her i Norge er at ingen i den offentlige etat under noen omstendighet vil bli stilt til ansvar for sine ugjerninger – Sivilombudsmannen er en gedigen bløff, det forteller at Norge er et mangelfullt demokrati!


Klage til Sivilombudsmannen

Du kan klage til Sivilombudsmannen hvis du mener å ha vært utsatt for urett eller feil fra den offentlige forvaltningen. Dette kan for eksempel være hvis du mener at et vedtak eller en avgjørelse er feil, eller at saken din har vært behandlet på en uriktig eller uforsvarlig måte av myndighetene. Ombudsmannen foretar en rettslig og objektiv vurdering av klagen din. Det er gratis å klage.
(sitat slutt.)

Dette høres så flott ut, men i realiteten er dette en gedigen bløff, ikke minst i vårt tilfelle!

I realiteten er rettsvesenet så "korrupt", kammaderi og de beskytter hverandre.
Der Fylkesmannen beskytter PBE her i Oslo.
Igjen så beskytter Sivilombudsmannen Fylkesmannen og PBE her i Oslo.

Tar en sak til retten, så forsvarer/beskytter rettsvesen absolutt alt og alle, selv her i vår sak lyver de t.o.m. i dommen flere plasser.
Men gjennom de troendes bønner og et godt arbeid skal og vil vi vinne denne saken. Skulle vi tape, så vet vi at dette er atter et justismord!

Hvem skal en klage til hvis en ikke vinner frem? I realiteten er systemet, menneskene og alt så til de grader innvevd i hverandre. Det er i realiteten bukken som passer på havresekken, og da er sjansene for å vinne deretter.
Men vi som troende har en forrett, vi har med universets hersker og skaper. Derfor vil aldri noe i denne verden kunne ødelegge for oss.

Det eneste som vil kunne ødelegge for oss, er at vi lar dritten i fra denne verden påvirke oss negativt. Det gjør jeg ikke. Skrev en artikkel under feiden med Torp av en psykolog som hadde og har mye visselig å si. Ønsker å ta med den til slutt, her er det mye visdom.
 
Nr. 1105:
Slik som jeg har gjort, å anmelde Jan Aage Torp for falske anklager da han åpenbart en falsk apostel, narsissistisk og manipulerende. Så var det en tvungen nødvendighet, som jeg gjorde som siste utvei!

Og den personen som skriver under psynonym navnet som har raljert med mailer og på blogger uten noen har stoppet vedkommende. Og det er sikkert også samme person som skriver under flere psynonym navn som Jens B Jensen som tyner også min og min kones arbeidsgivere, kolleger og på konas jobbmail!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeg har egentlig opp gjennom prenes løp etter jeg ble en troende og begynte å følge Guds ord nøye. Alltid opplevd motstand. Men samtidig, jeg tror jeg kan si at i det store og det hele har jeg vendt det andre kinnet til og oversett det aller meste!

Bilde av psykolog Jan Atle Andersen som har en undervisning som går ut på er ikke HVA SOM BLIR SAGT, MEN HVORDAN VI TAKLER DET SOM BLIR SAGT!
 
Jeg er imot å anmelde mennesker da Guds ord fraråder dette, Gud skal «kjøre» vår sak og er alles dommer. Samtidig skal vi troende ha en indre justis der vi retter opp i slike ting. Da det som regel alltid er mer en åndelig konflikt enn hva en ser med det blotte øye. Men som nødtvunget kan man anmelde og hvis det er selvfølgelig noen veldig kriminelle handlinger etc.

Jeg har hørt så mye om meg, ikke minst i den senere tid av Jan Aage Torp og nettstedet Søkelys. Bl.a. at jeg er en Demon, falsk profet, trenger behandling, er evneveik, har aspargeser syndrom, vranglærer, nedrige blogger, lystløgner, snart dømt og sitter i fengsel, stalker, ser evneveik ut, trenger behandling, farlig, lider av en sinnslidelse, mangler empati, skyldig i økonomisk kriminalitet og så mye annet det vil ta for langt tid å nevne mer.

Hvordan reagerer jeg? Jeg prøver den enkelte utsagn, og spør meg, er det noe hold i det. Alt dette som her er nevnt er det ikke det, derfor lar jeg meg ikke prege av dette i det hele tatt!

Jeg har hørt på en psykolog Jan Atle Andersen som har veldig mye lærerikt å si oss.

Det som hans undervisning bl.a. går ut på er ikke HVA SOM BLIR SAGT, MEN HVORDAN VI TAKLER DET SOM BLIR SAGT!

Jeg har hørt ham på P2 på radio programmet Ekko der han har sagt utrolig mye godt, og har lest litt om ham i ettertid. Her er noe av hva han har svart under et intervju:

- Når jeg får slike meldinger, er jeg glad jeg har lært meg å ikke la meg krenke av ord, sier Andersen til bt.no i dag.

Hovedpoengene til Andersen er at mobbeofre lar seg krenke av mobberen.

For å redusere mobbing, må man tidlig lære barn å ta ansvar for seg selv og sine egne reaksjoner. Barn må også lære at ord ikke kan såre, stikke eller drepe. Å tro noe annet er ren voodoo, sier Andersen.

«Missing link»

- Jeg hadde forventet mye mer pepper enn jeg fikk for disse utspillene. Overraskende mange har gitt meg støtte, sier Andersen.

- Hvilke tilbakemeldinger fikk du?

- Noen mener min måte å tenke på er et slags «missing link» i mobbeproblematikken. Noen mener dette er måten å tenke på fremover, sier Andersen.

Men Andersen har også fått hard kritikk. En lærer ba Andersen være stille.

«Mobbing fører til angst, depresjon og selvmord. Det er en grunn til at voodoo virker. Bruk ordene dine til å oppmuntre, hjelpe, rose, veilede - eller vær stille»

- Noen av meldingene har vært fulle av skjellsord, gjerne fra personer som sier de har vært mobbeofre. De reagerer i affekt, og det er gjerne det som er problemet. De lar seg krenke uten at det har vært meningen fra min side å krenke dem. De har ikke lært å ta ansvar for sine egne følelser. Det er ikke jeg som irriterer dem, men de som irriterer seg selv, sier Andersen.

- Hvilken tilbakemelding har du fått fra fagfolk?

- Der er det veldig liten støtte. Jeg er blitt anklaget for å si dette for å få PR rundt egen person. Jeg tenker heller at de snakker om seg selv, sier Andersen.

- Du har fått noen henvendelser fra mobbeofre som har fortalt sin historie. Hvilket inntrykk gjør det på deg?

- Jeg tenker at det har vært så forferdelig mange unødige tragedier. Jeg svarer de fleste av de som har henvendt seg, dersom det ikke er for mange skjellsord involvert. Min oppfatning er: Dersom jeg viser medynk med mobbeofferet, så sylter jeg dem inn i offerrollen. Dersom jeg sier de må finne veien ut av offerrollen, så opplever de det som krenkende, sier Andersen.

- Hva med dem som ikke er i stand til å reise seg ut av en eventuell offerrolle?

- Det beste vi kan gjøre er å lære dem å ta ansvar i eget liv, men det er lettere sagt enn gjort, sier Andersen.

- De lar seg krenke uten at det har vært meningen fra min side å krenke dem. De har ikke lært å ta ansvar for sine egne følelser, psykolog Jan Atle Andersen

Diskusjon med Bekkemellem


Lørdag var psykologen i radiodebatt med Karita Bekkemellem i forbindelse med utspillet sitt. Den forhenværende Arbeiderparti-ministeren har tidligere stått frem i media og fortalt hvordan hun ble mobbet av etablerte AP-kvinner da hun kom som ung 24-åring til Stortinget.

- Men Bekkemellem har en ganske sterk historie om hvordan hun skal ha blitt fryst ut av en ganske bisk kvinnegruppe i Arbeiderpartiet. Hva skulle hun ha gjort i en slik situasjon?

- Kort og godt ikke bry seg om det de sa. Folk har ansvar for sine egne følelser. Jeg tror heller ikke det nødvendigvis er riktig at de damene i Arbeiderpartiet nødvendigvis var så fæle som Karita vil ha det til. Fra min erfaring som konfliktrådgiver i arbeidslivet, har jeg aldri opplevd en situasjon med mange slemminger som går mot et uskyldig offer, sier Andersen.

- Som regel har en person som er i konflikt fått både ett og to og tre gule kort, før det røde kommer, sier psykologen.

Generelt mener Andersen at de aller fleste personer som blir kastet ut av et parti eller en arbeidsplass, har bidratt selv til situasjonen de har havnet i.

- Jeg tror ikke arbeidsplasser er fulle av psykopater. Når man får kollektive reaksjoner, så har man svært ofte bidratt selv, enten ved å opptre illojalt eller utfordret normene. Veldig ofte skyldes det hele mangel på sosial intelligens, sier psykologen.

Sjåvinistisk hersketeknikk

Selv sier Bekkemellem til BT at hun reagerte sterkt på psykolog Andersens opptreden i radioprogrammet.

- Jeg vil ha meg frabedt at jeg lot meg provosere. Han må tåle motargumenter til synet sitt. Å hevde at jeg åpenbart lot meg provosere er ikke noe annet en sjåvinistisk hersketeknikk, sier Bekkemellem.

- Det er helt greit at han uttaler seg om min bakgrunn, men jeg reagerer sterkt på signaleffekten i at en fra hans profesjon går ut og fremstiller det som om mobbeofre kan lastes for det de blir utsatt for, sier Bekkemellem.

Hun sier hun er blitt møtt med mange støtteerklæringer etter sitt radiomøte med psykologen.

- Facebook-veggen min er full av hilsener, sier hun.
- Gjør seg selv til et offer i livet

Andersen har også kommet med flere kommentarer om KrFs tidligere nestleder Inger Lise Hansen.

- Generelt tror jeg på at den som tar ansvar, styrker seg selv. Den som skylder på andre, svekker seg selv og gjør seg selv til et offer i livet. Etter 26 år som konfliktbehandler, har jeg fremdeles til gode å høre et menneske si «Jeg har rotet meg inn i en konflikt med noen på jobben. Jeg lurer på om jeg kan ha oppført meg dumt. Kanskje skal jeg gå og be noen om unnskyldning»

- Det er alltid «de andre» som har skylden, sier Andersen.
(sitat slutt).

Sluttkommentar:

2 Kor. 6. 3 Vi gir ikke mennesker noen grunn til å bli støtt bort, så tjenesten ikke skal bli spottet.  4 Nei, vi viser oss som Guds tjenere på alle måter: med stor tålmodighet i motgang, nød og angst, 5 under mishandling, i fengsel og i opptøyer, i hardt arbeid, i nattevåk og sult.  6 Vi går fram med redelighet og visdom, med tålmodighet og godhet, i Den hellige ånd, med oppriktig kjærlighet, 7 med sannhets ord og i Guds kraft, med rettferds våpen i høyre og venstre hånd, 8 i ære og vanære, baktalt og hedret. De sier vi leder folk vill, men vi taler sant, 9 vi er miskjent, men likevel anerkjent, vi er døende, men se, vi lever! Vi blir slått, men ikke slått i hjel, 10 vi sørger, men er alltid glade, vi er fattige, men gjør mange rike, vi har ingenting, men eier alt.
    11 Vi har nå talt rett ut til dere, korintere. Dere har stort rom i hjertet vårt. 12 Dere har det ikke trangt hos oss, det er i deres eget hjerte det er trangt. 13 Men jeg snakker som til barn: Gjør gjengjeld! Åpne dere for oss.

Hva er det egentlig Apostelen Paulus sier her? Nøkkel setningen er i midten her:
«i ære og vanære, baktalt og hedret. De sier vi leder folk vill, men vi taler sant, vi er miskjent, men likevel anerkjent, vi er døende, men se, vi lever!».

Som kristne, ikke minst som offentlige forkynnere må vi regne med at dette er «normalen». Å erfare ære og vanære, ikke alle vil like oss. Baktalt og hedret, Jesus fikk høre både hosianna og korsfest, slik vil det nok være for oss også!

De sier vi leder folk vill, men vi taler sant. Det vil aldri bli «in» å være en sann forkynner av Ordet, motstanden vil mange ganger være størst fra de såkalt troende.

Vi er miskjent, men likevel anerkjent, Guds anerkjennelse og velbehag er mer dyrebar og viktigere enn menneskers ros og annerkjennelse.

Vi er døende, men se, vi lever! Vi dør bort i fra vårt eget, og denne verden. Til mer og mer blir vi frigjort, glade og levende. Det er smerten og gjennom smerten vi får erfare våre største seirer og hva som bor i oss blir åpenbart og det kommer frem!

Så la aldri hva andre mennesker syns og mener styre deg, eller meg. Men hva Guds ord sier, og hva som bor i våre hjerter, følge det og legg vinn på å ha en uskadd og ren samvittighet! Da vil vi vinne seier, ja, mer enn seier er Herrens ord og Herrens løfter til oss!

Ap.gj. 23. 1. Paulus så rett på Rådet og sa: «Brødre, med helt god samvittighet har jeg levd mitt liv for Gud fram til i dag.»

Rom. 8. 31 Hva skal vi så si til dette? Er Gud for oss, hvem er da mot oss? 32 Han som ikke sparte sin egen Sønn, men ga ham for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alt sammen med ham?
    33 Hvem kan anklage dem Gud har utvalgt? Gud er den som frikjenner. 34 Hvem kan da fordømme? Kristus Jesus er den som døde, ja, mer enn det, han sto opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han ber for oss. 35 Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd? 36 Som det står skrevet:
           For din skyld drepes vi dagen lang,
           Vi regnes som slaktesauer.
37 Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss. 38 For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, 39 verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.

lørdag 30. mars 2019

Nr. 2436: Plan- og bygningsetaten her i Oslo fremstår som mennesker som krever det umulige av andre, men selv klarer de ikke engang å ha orden i egne papirer eller noe annet!

Nr. 2436:
Plan- og bygningsetaten her i Oslo fremstår som mennesker som krever det umulige av andre, men selv klarer de ikke engang å ha orden i egne papirer eller noe annet!

I kristne miljøer og menigheter blir vi ofte beskyldt for dobbeltmoral, hykleri, ukjærlighet, hardhet og mye annet.
Ingen er verre enn ikke troende mennesker som oftest, for her finnes ikke hverken nåde, barmhjertighet, selvironi, selvinnsikt og erkjennelse av egne feil og tilkortkommenheter.

Bare tenk i vår sak med PBE og de offentlige etater her i Oslo, der vi er blitt behandlet på et nivå der faktisk i et diktatur hadde det som oftest ikke vært så ille og urettferdige. Dette er Norge 2019, på et slikt nivå.

Jeg går ikke rundt og synes synd på meg selv, til det er urettferdigheten for stor. Jeg vet hvem som står bak dette, så dette går ganske så greit å takle med Guds og gode menneskers hjelp.

Et av mange ille ting de har gjort, er å ta våre fortrolige papirer og spredd de over hele nettet. Saker er nummeret, det de gjør er nesten en umulighet å spre det slik de gjør uten de går inn for det. Naboen har også en konflikt med PBE. Våre papirer er gjennom lang tid lagt inn både i vår sak og i den saken. Det er helt utrolig hva de har fått til av uredelige og en elendig jobb.
Men de kan bare «slappe» av, de blir aldri stilt til ansvar for hva de gjør, uansett! Nå har de slettet mesteparten da jeg har påpekt dette og andre.

Her beklager selv andre seg over dette.Her viser et av mange eksempler at de har dradd mitt navn inn i helt andre saker, aldri en unnskyldning eller de må stå til ansvar for noe!Sluttkommentar:

Skal slutte her, en kort artikkel denne gangen, men viktig!
Her viser det bare hvilket Norge vi lever i, at den offentlige etat blir aldri stilt til ansvar for sine ugjerninger. Små eller store, de lever i en slags immunitet her i Norge. Det er ikke rett, og langt fra Gud velbehagelig og til gang for oss landets innbyggere!

torsdag 28. mars 2019

Nr. 2435: Vi har søkt enda en gang til Fylkesmannen for om mulig at de skal ta til fornuft!


Nr. 2435:
Vi har søkt enda en gang til Fylkesmannen for om mulig at de skal ta til fornuft!

Bilde av meg og min kone Berit, er glad for all forbønn og støtte, det varmer.
2 Tim. 1. For Gud gav oss ikke motløshets ånd, men krafts og kjærlighets og sindighets ånd.

I grunnteksten står det ikke sindighets Ånd, men sunnhets Ånd. Med andre ord, at en er balansert og rettferdig.

I tysk så betyr dette ordet ikke syk, altså en får med det motsatte. Disse personene vi har møtt på her i våre saker er åpenbart syke mennesker, ikke sunne mennesker. Ingen åndelig og mentalt friske mennesker holder på slikt.

Når en gir en person lov å bygge 57 ganger mer enn oss, samt at det er blitt forklart ved flere anledninger at vi skal ikke søke, kun bygge. Samt minst hundre andre argumenter i denne saken, og at vi får avslag mens andre får det ikke. Så er det ikke Guds Ånd som står bak, da den virker sunnhet.

Skriften gir et lite flatterende bilde av menneske uten Gud og hans Ånd.


Legg merke til disse negativ ladet ordene:

«vandrer i sitt sinns tomhet, formørket i sin tanke, fremmedgjort for Guds liv ved den vankundighet som er i dem på grunn av deres hjertes forherdelse, de som følelsesløse har overgitt seg til skamløshet, så de driver all urenhet tillikemed havesyke.»

Det passer perfekt på disse menneskene som vi har kamp og konflikt med. Men hvordan reagerer overfor disse? Hva sier skriften?

2 Kor. 10. 3 For om vi enn vandrer i kjødet, så strider vi dog ikke på kjødelig vis; 4 for våre stridsvåben er ikke kjødelige, men mektige for Gud til å omstyrte festnings-verker, 5 idet vi omstyrter tankebygninger og enhver høide som reiser sig mot kunnskapen om Gud, og tar enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus, 6 og er rede til å straffe all ulydighet, når først eders lydighet er blitt fullkommen.

Vi tar enhver negativ tanke, ja alle tanker til fange og kontrollerer dem med Guds ord. Vi gjengjelder ikke ondt med ondt, eller skjellsord og straff. Vi påpeker hva som er rett og galt, men fremfor alt, vi ber.

Derfor kjære troende Jesus venner, be at saken og alle andre saker vil løse seg og disse menneskene vil ta til fornuften og la rettferdigheten seire. Med at alt det vi har bygget ikke blir rørt. Men det får stå der og at de innser at de har behandlet oss totalt feilaktig og urettferdig.
Det koster også penger å hyre inn advokater og annet. Er glad for alle som har sått med. Og vil du fortsette eller bli med? Du kan da støtte oss på konto:

Den Danske Bank: 85300502674