torsdag 28. mars 2019

Nr. 2435: Vi har søkt enda en gang til Fylkesmannen for om mulig at de skal ta til fornuft!


Nr. 2435:
Vi har søkt enda en gang til Fylkesmannen for om mulig at de skal ta til fornuft!

Bilde av meg og min kone Berit, er glad for all forbønn og støtte, det varmer.
2 Tim. 1. For Gud gav oss ikke motløshets ånd, men krafts og kjærlighets og sindighets ånd.

I grunnteksten står det ikke sindighets Ånd, men sunnhets Ånd. Med andre ord, at en er balansert og rettferdig.

I tysk så betyr dette ordet ikke syk, altså en får med det motsatte. Disse personene vi har møtt på her i våre saker er åpenbart syke mennesker, ikke sunne mennesker. Ingen åndelig og mentalt friske mennesker holder på slikt.

Når en gir en person lov å bygge 57 ganger mer enn oss, samt at det er blitt forklart ved flere anledninger at vi skal ikke søke, kun bygge. Samt minst hundre andre argumenter i denne saken, og at vi får avslag mens andre får det ikke. Så er det ikke Guds Ånd som står bak, da den virker sunnhet.

Skriften gir et lite flatterende bilde av menneske uten Gud og hans Ånd.


Legg merke til disse negativ ladet ordene:

«vandrer i sitt sinns tomhet, formørket i sin tanke, fremmedgjort for Guds liv ved den vankundighet som er i dem på grunn av deres hjertes forherdelse, de som følelsesløse har overgitt seg til skamløshet, så de driver all urenhet tillikemed havesyke.»

Det passer perfekt på disse menneskene som vi har kamp og konflikt med. Men hvordan reagerer overfor disse? Hva sier skriften?

2 Kor. 10. 3 For om vi enn vandrer i kjødet, så strider vi dog ikke på kjødelig vis; 4 for våre stridsvåben er ikke kjødelige, men mektige for Gud til å omstyrte festnings-verker, 5 idet vi omstyrter tankebygninger og enhver høide som reiser sig mot kunnskapen om Gud, og tar enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus, 6 og er rede til å straffe all ulydighet, når først eders lydighet er blitt fullkommen.

Vi tar enhver negativ tanke, ja alle tanker til fange og kontrollerer dem med Guds ord. Vi gjengjelder ikke ondt med ondt, eller skjellsord og straff. Vi påpeker hva som er rett og galt, men fremfor alt, vi ber.

Derfor kjære troende Jesus venner, be at saken og alle andre saker vil løse seg og disse menneskene vil ta til fornuften og la rettferdigheten seire. Med at alt det vi har bygget ikke blir rørt. Men det får stå der og at de innser at de har behandlet oss totalt feilaktig og urettferdig.
Det koster også penger å hyre inn advokater og annet. Er glad for alle som har sått med. Og vil du fortsette eller bli med? Du kan da støtte oss på konto:

Den Danske Bank: 85300502674

onsdag 27. mars 2019

Nr. 2434: Kampanjen imot Donald Trump, og den «kampanjen» imot meg har en del til felles, bl.a. at det gjelder å finne feil, og forsterke det til det ugjenkjennelige slik at vi skal fremstå å ha «svarte-Per!»


Nr. 2434:
Kampanjen imot Donald Trump, og den «kampanjen» imot meg har en del til felles, bl.a. at det gjelder å finne feil, og forsterke det til det ugjenkjennelige slik at vi skal fremstå å ha «svarte-Per!»

De har nå holdt på i 2 – 3 år å få Donald Trump stilt for riksrett. Eneste som egentlig har skjedd, er at de som har gått imot ham er selv kommet dårlig ut. Det er helt greit og legitimt å være imot Trump, men en trenger da ikke anstrenge seg for å få ham dømt, for på den måten få han bort. Det finnes bedre måter å gjøre ting på, det er ved sunn og saklig argumentasjon.
Det påstår at han er innblandet med Russland, men ingenting er bedre egentlig. Å ha et godt forhold til Russland er med å stabilisere verdens freden langt mer enn noen er klar over. Faktisk er dette viktigere enn mye annet.Det er underlig med onde og vanskelige mennesker.
De skaper alltid konflikter og kvalme over alt de kommer og er.
Slik også med Jan Aage Torp. Hans ønske med meg da jeg forkynte om gjengifte at han var diskvalifisert som Pastor med å være gjengiftet var ikke å svare med Guds ord. Men med en falsk politianmeldelse og løgner videre i retten som dessverre aldri dommeren slo ned på. Det forteller igjen hvilke mørke krefter som står bak alt av motstand imot meg og min familie, det er den Onde som er ute på ferde.

Har opplevd en såkalt sverte og hat kampanje imot meg og min familie.
Når jeg ser tilbake, så har alt vært en kampanje der det ikke har vært mulig å finne noen feil og spesielle forhold med meg og min familie.
Hva gjør da mine monstandere som åpenbart prøver å felle meg og sette meg og min familie ut av fatning?
Jo, det som tusenvis og millioner av andre gjør, som kanskje er diskuterbart. Det forsterker og setter ut som det er noe feil og veldig ille. Endog straffbart og kriminelt. De prøver å lage meg til å bli et utskudd og en kjeltring,

I USA sier de «Making a Murderer». Det er det som de prøver å lage meg til å bli en «morder» og «kriminell». Sannheten er stikk motsatt!

Slik var det med Jesus også. Vi leser i Jesaja 53. 12 Derfor vil jeg gi ham de mange til del, og sterke skal han få til bytte, fordi han uttømte sin sjel til døden og blev regnet blandt overtredere, han som dog bar manges synd, og han bad for overtrederne.

Ja, Jesus ble regnet blant overtredere, altså kriminelle.
Han som var fullkommen.

Når Jesus har gått igjennom så mye urettferdighet, han led sier skriften. Så må vi som følger han også regne med noe av den samme behandlingen, vi er hans etterfølgere.

1 Pet. 2. 21 For dertil blev I og kalt, fordi også Kristus led for eder og efterlot eder et eksempel, forat I skal følge efter i hans fotspor, 22 han som ikke gjorde synd, og i hvis munn det ikke blev funnet svik, 23 han som ikke skjelte igjen når han blev utskjelt, ikke truet når han led, men overlot det til ham som dømmer rettferdig.

Ja, Jesus truet ingen, det har jeg aldri gjort heller. Men jeg er blitt truet mange ganger, endog ønsket langt verre ting enn jeg ønsker å skrive. Men i alt dette vinner vi mer enn seier skriver Apostelen Paulus.

Rom. 8. 37 Men i alt dette vinner vi mere enn seier ved ham som elsket oss.

Målet til Jan Aage Torp var å få penger av meg, mange penger. Få meg i fengsel. Målet til hans med-samsvorne var at jeg skulle henge meg, og at den Himmelske blogg skulle nedlegges.

Siste rettsaken har også vært stygg, meget stygg. Nabo rett nede i veien har i samme byggeperiode som oss fått dispensasjon 57 ganger i større utstrekning enn oss. Vi hadde også fått muntlig godkjennelse og veiledning av Oslo kommune, dette ønsker ingen å høre. Når en får en dommer som vi fikk i Oslo Tingrett som jeg mener var gjennom korrupt som overhode ikke ønsker å høre eller tro vår versjon. Hva gjør enn da? Selv om min fremstilling av saken ikke er bestridt. Selv da blir ikke min versjon hørt på og lagt vekt på. Tvert imot blir jeg egentlig fremstilt som en løgner, og helt oversett. Med andre ord, tingrettsdommer Edvards Os er en meget ond mann i mine øyne som overhode legger sitt døve øre til sannheten, men vil tro løgnen fremfor sannheten. Slike personer er farlige å ha som dommere, de er helt uberegnelige og farlige for rettsikkerheten.

Den norske stat med dommerstanden i spissen står til knærne i maktmisbruk.

Det er så mange kategorier misbruk og et så stort omfang at en ser ikke skogen for bare trær. Tenk bare nå Eirik Jensen saken der de såkalte fagdommerne satte juryens kjennelse til side, det er en skam. Dommen skulle blitt stående, enda en ny rettsak gir ingen mening. Han er delvis dømt, delvis frikjent, akkurat hva det norske folk tror om den saken, dommen var som den skulle være. Hva gjør juryen? Setter dommen til side og enda en dyr og ny rettsak, dette mot en gammel polte mann som har gjort tross alt så mye godt.

Det som er så trist med sakene mine er at jeg aldri har valgt å komme opp i dem selv. Jeg har aldri søkt til domstolene eller andre ting, men løse opp i problemene mine med personer på en god og minnelig måte. Og er jeg uening, så trekker jeg meg unna, mens Torp og andre «galninger» søker alltid strid. Ikke minst i det offentlige rom.

Tenk også på disse dommerne jeg har møtt som er etter mine meninger frekke og uprofesjonelle som få. Samt en dag skal de selv stå innforbi Gud med sine liv, og når de gir andre så lite nåde og rettferdig behandling. Så har de «løfte» på å møte det samme selv etter Guds ord.

Matt. 7. 2 For med den dommen som dere dømmer, skal dere selv dømmes, og med det målet dere måler, skal dere selv bli tilmålt.

Dommer som vi hadde i Oslo tingrett, Edvard Os skrev disse løgnene inn i dommen:

«Det er videre vist til at det er oppført mange lignende støttemurer og terrengfyllinger i området. Likebehandlingshensyn kan bare få betydning i sammenlignbare tilfeller. Som kommunen påpeker er disse murene oppført før gjeldende reguleringsplan, S4220 småhusplanen, ble vedtatt. Den rettslige situasjonen er derfor ikke lik, og likebehandlingshensynet får ikke betydning.»

Vi har lagt med en mengde med saker, sikkert en 50 stykker som er murer og annet satt opp etter småhusbebyggelse planen gjaldt. Med andre ord, det er direkte løgn, og her «fjusket» dommer Edvards Os i faget med å skrive dette. Det er rett og slett ikke sant, noe som vår ansvarlige søkere Ferdigattest AS påpeker i søknaden at det er murer satt opp etter 2006, samt at før det så var det ingen som hadde søkt. Med andre ord, her prøver dommeren mest mulig å vri alt inn slik at vi skal bli den lidende parten og må rive alt som er helt vanvittig og dypt urettferdig!

Det heter seg følgende:

Tvilen skal komme tiltalte til gode eller at man er uskyldig inntil man er endelig dømt i en straffesak.

Dette fungerer etter min erfaring ikke i det hele tatt i Norsk rett. Der lar en det bli motsatt, at det er alltid den/de som har «tvilen» som blir straffet hardes mulig.
F.eks. her i vår sak der jeg fikk veiledning av PBE til å bygge muren vår oppå gammel mur. I retten ble ikke dette bestridt, men jeg ble ikke trodd. Selv om jeg skulle blitt det og de skulle latt min versjon bli stående. Så gjør de motsatt, holder meg egentlig for å være en løgner, mens motparten går seirende ut av dette. Med andre ord, rettsikkerheten i Norge er lik null!

Donald Trump har de nå hacket på i 2 år, og ikke noe kriminelt finner de han har gjort som er deres mål. Men de fortsetter og fortsetter.

Slik er det også med meg, og min familie. Det er som skriften sier.

Salme 43. 1. Gi mig rett, Gud, og før min sak mot folk uten barmhjertighet, frels mig fra falske og urettferdige menn!

Men hvem er det som står bak disse falske og urettferdige mennesker? Det er Satan og hans Ånd.

Efes. 2. 2 som I fordum vandret i efter denne verdens løp, efter høvdingen over luftens makter, den ånd som nu er virksom i vantroens barn.

Sluttkommentar:

Med andre ord, det er Satan som er vår reelle fiende som står bak alt dette.

Vi har havnet uskyldige oppe i denne situasjonen, det er kjedelig det. Vi ringte ned til PBE og fikk veiledning, dette var grunnen for vi bygget muren.

Oslo kommune velger gang på gang sin egen tolkning, og anklager oss for å ha bygget noe ulovlig.

At vi endog har misforstått da vi fikk ja til å bygge da vi ringte der ved minst 2 – 3 anledninger for fem år siden, og slik de nå gjør pålegger oss å rive er direkte uredelig og villendene fra dem. Vi fikk et klart ja til å bygge oppå gammel mur, uten forbehold, av vår daværende veileder Kaja Aubert Lange hos kommunen som også hadde vært vår veileder da huset ble bygget som vi flyttet inn i 2012.

Vi er blitt som en prygelknabe for Oslo kommune. Det er de som har gjort «feilen». Men det er vi som må ta «straffen». Dette er ikke riktig. Prygelknabe var en som tok straffen for en annen, som vi her må gjøre. Tar med noen ord fra Wikipedia som står om dette forholdet, som passer så godt inn her.
Prügelknabe, også skrevet med fornorsket stavemåte som prygelknabe (tysk for «prylegutt», det vil si gutt som må ta imot prylestraff) var i føydal tid en betegnelse på en gutt av lav rang, som ble straffet ved de europeiske hoffene i stedet for mindreårige adelige når en direkte avstraffelse av den adelige ikke var tillatt fordi personen som utførte avstraffelsen hadde lavere rang. «Pryleguttene» var ofte gutter som vokste opp sammen med de adelige, for eksempel barn av tjenestefolk. Det kunne derfor være sosiale og følelsemessige bånd i form av vennskap mellom dem. Dermed ble avstraffelsen av «pryleguttene» også en indirekte psykologisk straff av det adelige barnet.
I moderne språkbruk brukes «prygelknabe» som et synonym for syndebukk, en person man lar sitt raseri gå ut over.
(sitat slutt.).

Dette forholdet passer helt inn for oss, da vi må ta «straffen» som er blitt påført oss av Oslo kommune ved deres urimelighet imot oss.

De har villedet oss, ikke veiledet oss rett og riktig.
Vi er «syndebukken» selv om feilen ligger hos PBE her i Oslo.
Vi har kommet opp i en situasjon og et forhold som vi ikke har valgt selv, men blitt påført oss. Det er ikke vi, men PBE her i Oslo som er «syndebukken» og de skyldige, og som har overtrådt Norsk lov.

Slik var det også i saken mellom meg og Jan Aage Torp. Han søkte strid og konflikter for at jeg hadde påpekt hans horeri og at han var da diskvalifisert med hensyn til å inneha en tjeneste i Guds rike.

Samme er det med Oslo kommune og oss. Vi ringte til dem, og de veiledet oss. Vi bygget, og nabo får 57 ganger lov mer enn oss å utnytte tomten. Deres skal bli stående, vi skal rive. Slik behandling er så ond, at en vet at det er kun den Onde som står bak slik forskjellsbehandling. Ingen som er ved sine fulle fem og har et sunt sinn og normal tankegang holder på slik.
Det er kun mennesker som er styrt av andre krefter enn det som er gode krefter!

søndag 24. mars 2019

Nr. 2433: Kong Harald ber folk være snillere mot hverandre i sin nyttårstale, men min erfaring er at det er fritt frem i Norge, ikke minst for den Norske Stat!


Nr. 2433:
Kong Harald ber folk være snillere mot hverandre i sin nyttårstale, men min erfaring er at det er fritt frem i Norge, ikke minst for den Norske Stat!

Vi ha erfart at flere her i plan- og bygning i Oslo har vært så frekke og urettferdige imot oss i sine vedtak. Bl.a. Lisbeth Nordli, Karen Marie Glad Visnes og Lena Catrine Amdal når de tillater nabo å bygge akkurat som de vil.
Med bl.a. å utnytte tomten sin 57 ganger mer enn oss, men de har ikke enda blitt stilt til ansvar for sine ugjerninger, men en dag kommer det også for dem. Får håpe det skjer før de skal stilles til ansvar for Gud, for da vil det være for sent. Det er FØR vi skal møte Gud, at vi må gjøre opp vår synd. Den dagen vi skal møte Gud, er det for sent.
Bilde av Karen Marie Glad Visnes som har skrevet under på disse horrible papirene som er å anse som ugjerninger når en pålegger oss å rive mens naboer kan sette opp 5 høye murer og gjøre ellers hva de vil. Her pålegger de oss å rive mens andre kan boltre seg fritt, dette er en urettferdighet som er både ond, stygg og åpenbart en vemmelse for både Gud og mennesker.Dette fremholdt Kong Harald av mange ting:
Kongen oppfordret i årets nyttårstale folk til å være vennlige mot hverandre og til å føre en respektfull samtale på tross av uenighet.

Kongen innledet årets nyttårstale med et sitat fra Salomos Ordspråk 4:23:

«Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det.»

– Så hvordan bevarer vi hjertet vårt? Vi gjør det ved å være vennlige mot hverandre. Ved å føre en respektfull samtale på tross av uenighet. Ved å løfte andre fram, sa kong Harald i talen.

Kongen understreket at vi alle har en mulighet, hver dag, til å påvirke både vår egen og andres følelse av verdi og livsglede.

– Til dem som tenker at ingen bryr seg om hva jeg gjør fra eller til, vil jeg si: Akkurat ditt smil kan utgjøre en forskjell for et menneske du møter på gaten, akkurat ditt vennlige ord kan skape en bedre dag for en annen. Og akkurat din omtanke kan utløse nye gode handlinger.

Kompromisser

Kongen trakk fram at Norge er bygget på evnen til å inngå kompromisser, og at vi ved å diskutere oss fram til noe vi kan samles om kan legge fundamentet for et godt samfunn.

–Betydningen av denne evnen ser vi også ute i verden – ikke minst når nasjoner skal samarbeide om å verne naturen og redde kloden vår, sa kong Harald.
(Sitat slutt).

Dette er hentet ut i fra Jonas Stava, som skriver meget godt om dette emne, les selv:

En bibelsk forståelse av rettferdig rettferdighet!

Det er idag mye snakk om sosial rettferdighet. Men hva er egentlig sosial rettferdighet? Og hvordan kan vi forstå og anvende det Bibelen sier om rettferdighet?

Bibelen og rettferdighet

Ordspråkene 14:34 sier at rettferdighet løfter et folkeslag, men synd er en skam for folket. Når en nasjon mister sin forståelsen av rettferdighet så vil også resten av samfunnet bli dysfunksjonelt. Så det å forstå rettferdighet er derfor veldig viktig.

3 Mosebok 19:15, «Dere skal ikke gjøre urett når dere dømmer. Du skal ikke holde den svake parten og ikke ta parti med den mektige. Du skal dømme landsmannen din rettferdig.»

Det Bibelen her påpeker er at rettferdighet skal være likt for alle uansett bakgrunn.

Favoriser hverken den sterke eller den svake i retten

Først kan det å behandle alle likt virke selvinnlysende. Men likevel er prinsippet om rettferdighet for alle uavhengig av rase, klasse, kjønn og religion ikke fullt så selvinnlysende i dagens samfunn som en kanskje kan tro.

En kan ende opp i to fallgruver. Den ene gjør at en favoriserer den rike eller mektige mens den andre favoriserer den fattige. Og begge deler er eksempler på en rettferdighet som er urettferdig.

Og for å forstå dette bedre så kan vi se på to eksempler på feil forståelse av rettferdighet for deretter å gå inn på Bibelens korrekte forståelse av rettferdighet.

Et eksempel på å favorisere den fattige i retten finner vi ved den norske dekningen av den amerikanske høyesterettsdommeren som ble beskyldt for voldtektsforsøk i 1982 av Catherine Ford.

Selv tar jeg ikke stillingen til om dommen var rett eller gal. Det er irrelevant i denne sammenhengen. Poenget er at hvordan saken ble dekket av norske medier. Et eksempel på dette er Linn Winsnes Rosenberg som skriver for Nettavisen at hudfargen til Kavanaugh fungerte til hans fordel ettersom han var hvit.

På den amerikanske nyhetskanalen CNN så ble det stilt spørsmål om hvite menn kunne forstå denne saken. Denne typen argumentasjon tilsier at en må tro offeret på grunn av kjønn og motparten sin hudfarge.

En må altså være mer kritisk til hvite menn på grunn av deres hudfarge. Her vil da kvinner favoriseres som en historisk undertrykt minoritet, og ikke på grunn av bevisene som blir fremlagt.

Dette strider imot det Bibelen lærer om rettferdighet. En rettssal skal kun bry seg om beviser. Hudfarge, kjønn, religion og klasse skal være totalt irrelevant.

Et eksempel på det motsatte er hvite rasister som frihetskampen.net som argumenterer for at etnisk hvitt samfunn i likhet med nazistene. Denne typen tenkning vil da favorisere den hvite rasen på grunn av deres hudfarge. En vil da også her favorisere mennesker på grunn av deres hudfarge.

Begge disse eksemplene er eksempler på en urettferdig rettferdighet. Og denne urettferdige sosiale rettferdigheten favoriserer enten den fattige eller den rike i retten. Dette er derfor to ulike måter å diskriminere på. Denne typen sosial rettferdighet er derfor en måte å fordreie retten på. Sosial rettferdighet blir derfor urettferdig.

Bibelsk rettferdighet er løsningen

Løsningen vil da være å følge Bibelens forståelse av rettferdighet. Nemlig at mennesker uavhengig av rase, klasse, kjønn og religion skal behandles helt likt under loven. Galaterbrevet 3:28 påpeker denne sannheten at det ikke er forskjell på slave, fri, mann, kvinne i Kristus.

Samfunnet som helhet må alltid favorisere, og å hjelpe dem som trenger det mest. Mens retten bør være rettferdig uavhengig av rase, klasse, kjønn og religion.

En må derfor unngå å både favorisere den rike og den fattige og i stedet fremme rettferdighet som er lik for alle. I en tid der hudfarge, kjønn, rase og klasse er sentralt for status i debatter så bør vi minnes på at Bibelens forståelse er at dette irrelevant når det kommer til rettferdighet.

Alle mennesker er skapt i Guds bilde og er verdifulle. Og mennesker som er skapt i Guds bilde er den eneste identiteten som teller. Vi må derfor være klasse, rase, og kjønns blinde og behandle alle mennesker likt. Fordi dette er en rettferdig rettferdighet som er Bibelsk.
(Sitat slutt.)

Men det er en Åndskamp som ligger til grunn, det har vi som familie erfart at det er Satan og hans demoner som har vært på ferde hver gang i de 3 rettsakene vi har vært igjennom. Derfor er Kong Haralds ord ikke mulig å bli oppfylt uten at vi også har en kamp imot Satan og hans Åndehær. Da han vil så splid blant oss mennesker og han går alltid på angrep på de gode menneskene, fremfor de onde og som fortjener det!

Jeg skriver dette bl.a. for at andre skal få opp øynene for hvor mye urett det begås i Norge mot landets egne innbyggere. Ikke minst at det lages saker som lett kan løses med noen enkle samtaler og enkle grep. Et lite problem blir gjort til noe som nærmest er uløselig. Dette er selvfølgelig Satan og hans allierte som står bak, ingen andre.

Her gjør enn en mygg til en elefant, da er det ille!
En hauser opp noe som ikke er relevant i det hele tatt!

Sluttkommentar:

Vi lever i en absurd verden, som vi som troende må takle på best mulig måte. Det er ikke alltid like lett, derfor sier Guds ord følgende:

Jakob 1. 5 Men dersom nogen av eder mangler visdom, da bede han Gud, han som gir alle villig og uten onde ord, og den skal gis ham.

Hva vi har erfart er bl.a. usanne rykter om såkalt barnemishandling ble vi dratt i retten for, som uten tvil var kristendomsforfølgelse de lux. Det fantes ikke fnugg av sannhet i dette, og det lille som ikke var bra. Det ble rettet opp med en enkel samtale. Med andre ord, en enkel samtale var nok, men Satan fikk laget en rettsak ut av det hele!

Slik kan jeg fortsette, hvordan ei mus blir til en stor elefant for ingenting!

Tenk bare på abort som er drap. Men hva sier Satan det er? Det er kun en sæleklump, når skriften sier flere plasser at dette er drap. Bl.a. Salme 139 og mange andre plasser.

Kong Harald har helt rett, vi må bli snillere med hverandre. Men samtidig, det må og skal være konsekvenser for f.eks. statlige ansatt som holder på som verst.
Men det er det dessverre stort sett ikke i dag, de kan og får holde på som den Onde selv, men blir aldri stilt til ansvar for sine gjerninger, eller for å si det mer korrekt, ugjerninger!
Du som troende Jesus venn, be og støtt oss i en vanskelig og prøvsom tid!