onsdag 27. mars 2019

Nr. 2434: Kampanjen imot Donald Trump, og den «kampanjen» imot meg har en del til felles, bl.a. at det gjelder å finne feil, og forsterke det til det ugjenkjennelige slik at vi skal fremstå å ha «svarte-Per!»


Nr. 2434:
Kampanjen imot Donald Trump, og den «kampanjen» imot meg har en del til felles, bl.a. at det gjelder å finne feil, og forsterke det til det ugjenkjennelige slik at vi skal fremstå å ha «svarte-Per!»

De har nå holdt på i 2 – 3 år å få Donald Trump stilt for riksrett. Eneste som egentlig har skjedd, er at de som har gått imot ham er selv kommet dårlig ut. Det er helt greit og legitimt å være imot Trump, men en trenger da ikke anstrenge seg for å få ham dømt, for på den måten få han bort. Det finnes bedre måter å gjøre ting på, det er ved sunn og saklig argumentasjon.
Det påstår at han er innblandet med Russland, men ingenting er bedre egentlig. Å ha et godt forhold til Russland er med å stabilisere verdens freden langt mer enn noen er klar over. Faktisk er dette viktigere enn mye annet.Det er underlig med onde og vanskelige mennesker.
De skaper alltid konflikter og kvalme over alt de kommer og er.
Slik også med Jan Aage Torp. Hans ønske med meg da jeg forkynte om gjengifte at han var diskvalifisert som Pastor med å være gjengiftet var ikke å svare med Guds ord. Men med en falsk politianmeldelse og løgner videre i retten som dessverre aldri dommeren slo ned på. Det forteller igjen hvilke mørke krefter som står bak alt av motstand imot meg og min familie, det er den Onde som er ute på ferde.

Har opplevd en såkalt sverte og hat kampanje imot meg og min familie.
Når jeg ser tilbake, så har alt vært en kampanje der det ikke har vært mulig å finne noen feil og spesielle forhold med meg og min familie.
Hva gjør da mine monstandere som åpenbart prøver å felle meg og sette meg og min familie ut av fatning?
Jo, det som tusenvis og millioner av andre gjør, som kanskje er diskuterbart. Det forsterker og setter ut som det er noe feil og veldig ille. Endog straffbart og kriminelt. De prøver å lage meg til å bli et utskudd og en kjeltring,

I USA sier de «Making a Murderer». Det er det som de prøver å lage meg til å bli en «morder» og «kriminell». Sannheten er stikk motsatt!

Slik var det med Jesus også. Vi leser i Jesaja 53. 12 Derfor vil jeg gi ham de mange til del, og sterke skal han få til bytte, fordi han uttømte sin sjel til døden og blev regnet blandt overtredere, han som dog bar manges synd, og han bad for overtrederne.

Ja, Jesus ble regnet blant overtredere, altså kriminelle.
Han som var fullkommen.

Når Jesus har gått igjennom så mye urettferdighet, han led sier skriften. Så må vi som følger han også regne med noe av den samme behandlingen, vi er hans etterfølgere.

1 Pet. 2. 21 For dertil blev I og kalt, fordi også Kristus led for eder og efterlot eder et eksempel, forat I skal følge efter i hans fotspor, 22 han som ikke gjorde synd, og i hvis munn det ikke blev funnet svik, 23 han som ikke skjelte igjen når han blev utskjelt, ikke truet når han led, men overlot det til ham som dømmer rettferdig.

Ja, Jesus truet ingen, det har jeg aldri gjort heller. Men jeg er blitt truet mange ganger, endog ønsket langt verre ting enn jeg ønsker å skrive. Men i alt dette vinner vi mer enn seier skriver Apostelen Paulus.

Rom. 8. 37 Men i alt dette vinner vi mere enn seier ved ham som elsket oss.

Målet til Jan Aage Torp var å få penger av meg, mange penger. Få meg i fengsel. Målet til hans med-samsvorne var at jeg skulle henge meg, og at den Himmelske blogg skulle nedlegges.

Siste rettsaken har også vært stygg, meget stygg. Nabo rett nede i veien har i samme byggeperiode som oss fått dispensasjon 57 ganger i større utstrekning enn oss. Vi hadde også fått muntlig godkjennelse og veiledning av Oslo kommune, dette ønsker ingen å høre. Når en får en dommer som vi fikk i Oslo Tingrett som jeg mener var gjennom korrupt som overhode ikke ønsker å høre eller tro vår versjon. Hva gjør enn da? Selv om min fremstilling av saken ikke er bestridt. Selv da blir ikke min versjon hørt på og lagt vekt på. Tvert imot blir jeg egentlig fremstilt som en løgner, og helt oversett. Med andre ord, tingrettsdommer Edvards Os er en meget ond mann i mine øyne som overhode legger sitt døve øre til sannheten, men vil tro løgnen fremfor sannheten. Slike personer er farlige å ha som dommere, de er helt uberegnelige og farlige for rettsikkerheten.

Den norske stat med dommerstanden i spissen står til knærne i maktmisbruk.

Det er så mange kategorier misbruk og et så stort omfang at en ser ikke skogen for bare trær. Tenk bare nå Eirik Jensen saken der de såkalte fagdommerne satte juryens kjennelse til side, det er en skam. Dommen skulle blitt stående, enda en ny rettsak gir ingen mening. Han er delvis dømt, delvis frikjent, akkurat hva det norske folk tror om den saken, dommen var som den skulle være. Hva gjør juryen? Setter dommen til side og enda en dyr og ny rettsak, dette mot en gammel polte mann som har gjort tross alt så mye godt.

Det som er så trist med sakene mine er at jeg aldri har valgt å komme opp i dem selv. Jeg har aldri søkt til domstolene eller andre ting, men løse opp i problemene mine med personer på en god og minnelig måte. Og er jeg uening, så trekker jeg meg unna, mens Torp og andre «galninger» søker alltid strid. Ikke minst i det offentlige rom.

Tenk også på disse dommerne jeg har møtt som er etter mine meninger frekke og uprofesjonelle som få. Samt en dag skal de selv stå innforbi Gud med sine liv, og når de gir andre så lite nåde og rettferdig behandling. Så har de «løfte» på å møte det samme selv etter Guds ord.

Matt. 7. 2 For med den dommen som dere dømmer, skal dere selv dømmes, og med det målet dere måler, skal dere selv bli tilmålt.

Dommer som vi hadde i Oslo tingrett, Edvard Os skrev disse løgnene inn i dommen:

«Det er videre vist til at det er oppført mange lignende støttemurer og terrengfyllinger i området. Likebehandlingshensyn kan bare få betydning i sammenlignbare tilfeller. Som kommunen påpeker er disse murene oppført før gjeldende reguleringsplan, S4220 småhusplanen, ble vedtatt. Den rettslige situasjonen er derfor ikke lik, og likebehandlingshensynet får ikke betydning.»

Vi har lagt med en mengde med saker, sikkert en 50 stykker som er murer og annet satt opp etter småhusbebyggelse planen gjaldt. Med andre ord, det er direkte løgn, og her «fjusket» dommer Edvards Os i faget med å skrive dette. Det er rett og slett ikke sant, noe som vår ansvarlige søkere Ferdigattest AS påpeker i søknaden at det er murer satt opp etter 2006, samt at før det så var det ingen som hadde søkt. Med andre ord, her prøver dommeren mest mulig å vri alt inn slik at vi skal bli den lidende parten og må rive alt som er helt vanvittig og dypt urettferdig!

Det heter seg følgende:

Tvilen skal komme tiltalte til gode eller at man er uskyldig inntil man er endelig dømt i en straffesak.

Dette fungerer etter min erfaring ikke i det hele tatt i Norsk rett. Der lar en det bli motsatt, at det er alltid den/de som har «tvilen» som blir straffet hardes mulig.
F.eks. her i vår sak der jeg fikk veiledning av PBE til å bygge muren vår oppå gammel mur. I retten ble ikke dette bestridt, men jeg ble ikke trodd. Selv om jeg skulle blitt det og de skulle latt min versjon bli stående. Så gjør de motsatt, holder meg egentlig for å være en løgner, mens motparten går seirende ut av dette. Med andre ord, rettsikkerheten i Norge er lik null!

Donald Trump har de nå hacket på i 2 år, og ikke noe kriminelt finner de han har gjort som er deres mål. Men de fortsetter og fortsetter.

Slik er det også med meg, og min familie. Det er som skriften sier.

Salme 43. 1. Gi mig rett, Gud, og før min sak mot folk uten barmhjertighet, frels mig fra falske og urettferdige menn!

Men hvem er det som står bak disse falske og urettferdige mennesker? Det er Satan og hans Ånd.

Efes. 2. 2 som I fordum vandret i efter denne verdens løp, efter høvdingen over luftens makter, den ånd som nu er virksom i vantroens barn.

Sluttkommentar:

Med andre ord, det er Satan som er vår reelle fiende som står bak alt dette.

Vi har havnet uskyldige oppe i denne situasjonen, det er kjedelig det. Vi ringte ned til PBE og fikk veiledning, dette var grunnen for vi bygget muren.

Oslo kommune velger gang på gang sin egen tolkning, og anklager oss for å ha bygget noe ulovlig.

At vi endog har misforstått da vi fikk ja til å bygge da vi ringte der ved minst 2 – 3 anledninger for fem år siden, og slik de nå gjør pålegger oss å rive er direkte uredelig og villendene fra dem. Vi fikk et klart ja til å bygge oppå gammel mur, uten forbehold, av vår daværende veileder Kaja Aubert Lange hos kommunen som også hadde vært vår veileder da huset ble bygget som vi flyttet inn i 2012.

Vi er blitt som en prygelknabe for Oslo kommune. Det er de som har gjort «feilen». Men det er vi som må ta «straffen». Dette er ikke riktig. Prygelknabe var en som tok straffen for en annen, som vi her må gjøre. Tar med noen ord fra Wikipedia som står om dette forholdet, som passer så godt inn her.
Prügelknabe, også skrevet med fornorsket stavemåte som prygelknabe (tysk for «prylegutt», det vil si gutt som må ta imot prylestraff) var i føydal tid en betegnelse på en gutt av lav rang, som ble straffet ved de europeiske hoffene i stedet for mindreårige adelige når en direkte avstraffelse av den adelige ikke var tillatt fordi personen som utførte avstraffelsen hadde lavere rang. «Pryleguttene» var ofte gutter som vokste opp sammen med de adelige, for eksempel barn av tjenestefolk. Det kunne derfor være sosiale og følelsemessige bånd i form av vennskap mellom dem. Dermed ble avstraffelsen av «pryleguttene» også en indirekte psykologisk straff av det adelige barnet.
I moderne språkbruk brukes «prygelknabe» som et synonym for syndebukk, en person man lar sitt raseri gå ut over.
(sitat slutt.).

Dette forholdet passer helt inn for oss, da vi må ta «straffen» som er blitt påført oss av Oslo kommune ved deres urimelighet imot oss.

De har villedet oss, ikke veiledet oss rett og riktig.
Vi er «syndebukken» selv om feilen ligger hos PBE her i Oslo.
Vi har kommet opp i en situasjon og et forhold som vi ikke har valgt selv, men blitt påført oss. Det er ikke vi, men PBE her i Oslo som er «syndebukken» og de skyldige, og som har overtrådt Norsk lov.

Slik var det også i saken mellom meg og Jan Aage Torp. Han søkte strid og konflikter for at jeg hadde påpekt hans horeri og at han var da diskvalifisert med hensyn til å inneha en tjeneste i Guds rike.

Samme er det med Oslo kommune og oss. Vi ringte til dem, og de veiledet oss. Vi bygget, og nabo får 57 ganger lov mer enn oss å utnytte tomten. Deres skal bli stående, vi skal rive. Slik behandling er så ond, at en vet at det er kun den Onde som står bak slik forskjellsbehandling. Ingen som er ved sine fulle fem og har et sunt sinn og normal tankegang holder på slik.
Det er kun mennesker som er styrt av andre krefter enn det som er gode krefter!

Ingen kommentarer: