torsdag 7. mars 2019

Nr. 2422: Hans Rustad og document.no/ ønsker ikke å skrive om oss da saken er for «liten», men det er tross alt det livet handler mest om, slike «småsaker» der en må ta stilling til om dette er viktig eller ikke!


Nr. 2422:
Hans Rustad og document.no/ ønsker ikke å skrive om oss da saken er for «liten», men det er tross alt det livet handler mest om, slike «småsaker» der en må ta stilling til om dette er viktig eller ikke!

Brødrene Arvid, Lars Peder og Magnus Holøyen fikk først beskjed om at de hadde tjent for mye for å få fri rettshjelp. Nå har Fylkesmannen i Nordland likevel innvilget søknaden. Men alle aviser, nettaviser og andre burde også ha påpekt at dette er unntaket, ikke regelen. De aller fleste slike som oss må bære alle økenomiske kostnader selv.
Dette er også en meget viktig aspekt med vår sak, og hva vi erfarer som er å gjøre slike «små» saker allikevel «store»!
Tolga-brødrene som er blitt utsatt som oss av et overgrep av myndighetene, men de får fri rettshjelp og masse positiv medieomtale.
Det unner jeg dem. Men andre som er i vår situasjon må faktisk ut med både minimum hundretusener, og når denne saken er ferdig hvis vi taper er det snakk om millionbeløp faktisk. Da i tapte verdier og hva vi må betale til advokat, regjeringsadvokat, dommere, gebyrer, arbeidsfolk å fjerne det vi har bygget og penger til å bygge det opp igjen som det var før som vi da er pålagt. Vi lever ikke i et sunt demokrati når myndigheten har slik overdreven stor makt og kan gjøre egentlig nesten hva de vil og de slipper unna med det!

Bilde av penger, tatt av Jan Kåre Christensen, bildet kan du bruke gratis og fritt, jeg krever ingen for penger å bruke bildet eller andre bilder som du kan finne på våre nettsider. Alt gratis!
Jeg sendte denne mailen til document.no/:

Tips!                                                                                             Oslo 6/3-2019

Det er underlig hvor stor forskjell det er på folk.
Vi har bygget i god tro og fått veiledning muntlig av Oslo kommune, og de vil at vi skal rive alt selv om det er en minimal «overtredelse».

Samme folkene har godkjent Kjell Inge Røkkes byggeprosjekter der han har f.eks. dratt tonnevis av stein inn på egen eiendom som er så mye at en nesten kunne ha bygget en «pyramide»!

Snakk om å gjøre forskjell på folk, se her for mer informasjon:

Med beste hilsen
Jan Kåre Christensen

Jeg fikk dette svaret av Hans Rustad og document.no/

Jeg har forståelse for alle som slåss med det offentlige byråkrati, nesten. men det overstiger våre krefter å gå inn i en byggesak

beklager men slik er det, håper du forstår

h (Hans Rustad)

Jeg svarte dette:

Egentlig ikke, når det offentlige kan gjøre det de her gjør i Norge. Ville at jeg skal rive noe som er bygget på vår eiendom og ikke til sjenanse for noen.
Samt at f.eks. Røkke kan dra faktisk hudrevis av tonn med stein inn på sin egen eiendom.
Samme mann sier det er greit, mann, Marius Vamnes som representerte Fylkesmannen i Oslo, vil at vi skal rive mur, trapp og bod på vår eiendom.
Men han godkjente alt som Kjell Inge Røkke har bygget om det var tusen ganger mer «overskridelser» enn våre!

Vi påpeker Tyrkia og andre land som totalitære og som griper inn i menneskers liv som er helt hinsides.
Norge er ikke bedre mange ganger, her kan dere dokumentere dette!

Ha en fortsatt fin dag!

Mvh
Jan Kåre
(Sitat slutt).

Her skriver Hans Rustad at det er ikke så viktig hva som skjer i Norge indirekte, men document.no/ har kilometer med spalteplass hva som skjer i utlandet. Ikke minst den muslimske del, der det er krig, elendighet og opprør.

Dette er viktig og nødvendig å belyse, men hva som skjer i Norge og vår del av verden. Det er også nødvendig å belyse, og hvordan Staten prøver å knekke mennesker her i Norge?

Jeg synes det som har kommet frem gjennom disse såkalte Tolga-brødrene belyser veldig godt hvordan Staten og myndighetene, her med kommunen tar seg til rette. De umyndiggjører flere personer innen en familie, gir de en diagnose og hover inn 7 Millioner og sikkert mer på dette?
Slike avsløringer er da mer spennende og relevante enn veldig mye som skjer ute i verden. Hvorfor?
Det er fordi at dette er relatert til våre forhold, som vi lever her i Norge våre liv.
Vi trenger å få høre og se hva som er relevante problemer for oss som bor her i Norge, ikke bare utenforbi landets grenser.

Her har vi opplevd et overgrep av de statlige myndigheter som er helt uten mening og hinsides. Dette burde da være virkelig relevant, eller?

Det er klart at et menneskeliv om det er i Syria er uendelig mye mer verd enn en mur, trapp og bod her i Norge. Men hva er problemet i Norge i det store og det hele?
Det er mer slike «småsaker» som vi opplever, enn det er slikt det skjer nede i Syria. Derfor er det så viktig, nødvendig og bra at en skriver, debatterer og tar opp slike forhold som vi er kommet opp i. Der myndighetene kjører nesten en kampanje imot oss, for å prøve å knekke oss og vinne over oss.
Helt uten mening og hensikt egentlig, det er egentlig bare for å vise sin makt og de styrer alt gjennom et lovverk og paragrafer for å presse befolkningen til å være underkuet under de som har makt og de stillinger som gir de den makten.

Derfor er egentlig ikke saken imot oss da fullt så liten, men her herjer og holder Regjeringsadvokaten, Oslo kommune, Fylkesmannen og Sivilombudsmannen i sammen nesten som et «lag» for å prøve å vinne over oss.
Tar vi med at domstolene langt på vei er også med på dette «laget», så begynner vi å forstå hvor ille dette er.

Tilbake til Tolga-brødrene, som er egentlig veldig interessant sak.

Hvorfor er dette en så veldig spennende sak? Av flere grunner, jeg nevner noen få som egentlig er det samme når det gjelder vår sak.

1.)  Dette har skjedd i Norge.

2.)  De som skulle hjelpe de, myndigheten ble egentlig deres fiende.

3.)  Kommunen profiterte på dette med penger, «arbeid» og «ære».

Slik er det også med vår sak, at den trengs å belyse både for vår del at vi må bli fri det statlige åket som vi har fått eller vedtak som er uten mål, mening og hensikt.

Dette som også gjør det så viktig å få frem, at dette kan og vil ramme andre. Vi er blitt utsatt for et overgrep, men det kan skje hvem som helst hvis en kommer skjevt ut med myndighetene. Det er nesten som et lotto-spill.
Det vi har bygget skulle vært godkjent for flere år siden, da vi har bygget under veiledning av myndighetene. Men hva gjør de? Setter inn alt på om mulig å knekke oss og vinne saken.

Tolga brødrene fikk fri rettshjelp, men det er like dyrt for oss å kjempe imot staten som det er for dem. Vi får ikke en krone, alt må vi bla opp selv.
Bare dette hvor viktig det er med fri rettshjelp for egentlig 90 % av befolkningen i Norge, da det koster hundretusener og millioner for slike «små-saker» fortere enn du aner!

Sluttkommentar:

Jeg tror at denne saken vi står i er det mye relevant og viktig stoff, som burde ha kommet ut.
Jeg kan fort nevne noe, da det er allerede mange ting som er kommet frem som gjelder veldig mange i Norge både i fortid, nåtid og fremtid som vi oppleve mye av det samme. Det er mange i samme «båt» som oss.

1.)  Vi har bygget etter veiledningen av det offentlige, og da måtte rive så lenge det ikke er til problemer for noen, det er imot all sunn fornuft.

2.)  Vi får ikke penger til å drive denne saken, men må betale hundretusener og før saken er ferdig hvis vi taper er det snakk om millionverdier.

3.)  De samme folka som har godkjent f.eks. Kjell Inge Røkke sitt gedigne palass, vil at vi skal rive det vi har bygget. Det er så ille og meningsløst at ord ikke strekker til.

Jo, dette er veldig interessant og belyser hvordan det egentlig er her i Norge, at regler og paragrafer betyr snart mer enn mennesker og faste verdier. Da er en virkelig ute å kjøre hvis en paragraf er viktigere enn alt annet, som det er i denne saken.
Samt at vi ikke får fri rettshjelp eller hjelp på noen som helst annen måte å kjempe imot dette veldige systemet og åket som den Norske stat er i ferd med å bli!
Jo, «små-saker» er mange ganger «stor-saker», selv om vi i Norge har det meget godt og heldigvis ikke kan sammenlignes oss med store deler av verden. Da gjør saken vår allikevel så relevant, for det er i slike saker de aller fleste kan kjenne seg igjen i!

Ingen kommentarer: