mandag 30. desember 2013

Nr. 736: Jan Hanvold står for en billig nåde lære!

Nr. 736:
Jan Hanvold står for en billig nåde lære!

Jeg får her av innsender beskjed om at det er tilgivelse å få. Underforstått fordi jeg advarer imot Jan Hanvold. Dette er å virkelige å bomme på målet. Jeg lever i motsetning til Jan Hanvold rent og hellig. Og har omvendt meg og har fått tilgivelse for mine synder. Bekjennelse og omvendelse er uløselig knyttet i sammen, uten det er det både billig og feilslått nåde!

Bilde av samboerparet Inger og Jan Hanvold, de er samboere pr. bibelens defensjon da Jesus bl.a. sa at den du har nå er ikke din mann til den samaritanske kvinne da dette var hennes sjette i rekken. For Hanvold er dette den tredje i rekken, og da er hun ikke noe mer enn samboer. Hanvold kan vinne x antall mennesker og bekjenne sin synd x antall ganger, uten omvendelse er det ingen sann og ekte nåde å få fra Gud. Dette har jeg sagt før, og sier igjen; «Omvendelse og bekjennelse er uløselig knyttet i sammen. Det er som et nav i et hjul, de er bundet fast til hverandre. Bekjennelse og omvendelse kan ikke skilles fra hverandre. Bekjenner en sin synd og ikke omvender seg, så er det ikke nåde å få heller hos Gud».Spørsmål:

Dette sier jo bare hvor villedet du er. Jeg kjenner litt til Hanvold og det arbeid han gjør. Ikke minst hvor mange han vinner for Gud.

Jeg er oppvokst i ett kristent hjem og kommet godt på avstand av kristendommen pga. religion. Menneskeskapte bud og regler. Men takk til Hanvold for hans direkte og ærlige måte å forkynne på. Jeg tror også nå på en Gud som har tilgitt oss alle våre synder ved Jesu blod på Golgata for snart 2.000 år siden. Om du ber ham om tilgivelse vil han også tilgi deg.

Med vennlig Hilsen

Svar:

Billig nåde!

Hva er det? Ordet nåde betyr jo gratis, hva betyr det så når vi sier den er billig? Noe som er gratis kan da ikke være billig? Her er det noe som ikke stemmer. Mannen som skriver om dette første gang, er Paulus. I Romerbrevet kapittel 6 spør han: «Skal vi fortsette å synde så nåden kan bli enda større?»

Da har han allerede lagt ut om hvor stor og rik Guds nåde er, så rik at det er tilgivelse og nytt liv å hente for de aller største syndere. Guds nåde er så stor at den ikke er til å fatte! Til og med drapsmannen Paulus og alle andre som er kommet bort fra herrens gode vei kan nåden berge! «Der synden ble stor, ble nåden enda større!» (Rom 5,20)

Men billig nåde er noe helt annet. Det er nåde til utsalgspris, det er tilgivelse og trøst på billigsalg og det er rabatterte forståelse av omvendelsen nødvendighet for synds tilgivelse. Billig nåde er nåde som vi med den største letthet kan hente fram hvis jeg velger og fortsatt synde. Et slags kristent skattekammer man lettvint, grenseløst og uten betenkninger øser ut av. Nåde uten noen pris, nåde som ikke koster noe. Det er ingen omvendelse når nåden har blitt en slik tilbudsvare, verken daglig, ukentlig eller årlig.

Billig nåde rettferdiggjør synden, ikke synderen. Ettersom nåden likevel utretter alt av seg selv, kan vi jo bare fortsette som før. Verden er og blir verden, livet mitt er og blir syndig og alt dette er uforanderlig. Selv de mest «vellykkede» befinner seg der. Men Gud har jo nåde…

Billig nåde forklarer oss altså at vi like godt kan leve som resten av verden. Og vi må for all del ikke driste oss til å føre et annet liv under nåden enn under synden! Verden er rettferdiggjort av nåde, derfor – av hensyn til nådens alvor! for ikke å stritte imot denne umistelige nåden! – bør en kristen leve som verden for øvrig! Lever man på billig nåde, utstår man ikke dem som søker hellighet og nytt liv.

I en slik tankegang skal altså ikke en kristen være en etterfølger og disippel, han skal trøste seg til nåden! Å ta sitt kors opp hver dag å følge Ham, blir da et ubehagelig og ubibelsk budskap. Slik er virkningen av den billige nåde. Den rettferdiggjør synden, ikke den botferdige og angrende synderen som kjemper mot sin synd og vender om. Billig nåde er den nåden vi gir oss selv. Det er nåde uten kors, uten oppgjør og uten offer. Men kostbar er den nåden vi mottar for intet, av Kristus. Den kostet alt! Dette er den nåde Gud gir. Guds uendelige og ufattelige nåde er for mennesker som lider under synden, ikke for dem som lever godt under den.

Dette har jeg svart til Hanvold før:

Nr. 599: http://blog.janchristensen.net/2013/05/nr-599-bibelsk-rad-og-veiledning-til.html

Bibelsk råd og veiledning til Inger og Jan Hanvold og deres støttespillere. Da de burde og skulle gjøre da de ikke lever som rette ektefolk etter Guds ord!

Hei!

Du skriver om Pastor Jan Hanvold og hans nye flamme som han har barn med Inger Hanevold. Er enig med deg at de ikke er bibelsk gift, men hva mener du de to skulle gjøre og de som støtter dem, hva bør de gjøre når de først er blitt villedet og forført?

Agnar P

Her er «samboer-paret» Jan og Inger Hanvold avbildet. Skriften sier at de lever i et ugyldig ekteskap etter Guds ord og dermed er det eneste utvei hvis de skal leve i samsvar med bibelen å bryte opp og starte et nytt liv på hver sin kant. Inger Hanvold er egentlig fri, men jeg vil ikke anbefale henne å gifte seg på nytt da hennes brøde er meget stor og stygg i Herrens øyne!

Inger og Jan Hanvold lever pr. bibelens defensjon i et somboerskap og ikke i et bibelsk ekteskap. Skriften taler om at horkarler og horer ikke har adgang og skal arve Guds rike. Ekteparet er et ekteskap som er og forblir urent, de lever i synd og driver hor. Slike skal vi vende oss bort i fra og ikke ta del i deres onde gjerning.

Profetens Esras råd til de ulydige var klart, det var å skille seg fra de «ekteskap» som var inngått som var «ugyldige». Han rev dem t.o.m. i håret og befalte dem å skille seg for å leve enslige og oppdra barn uten en far som ikke var den rette ektemann. Gud har ikke forandret seg, skriften sier i Hebreerbevet 13 8 Jesus Kristus er igår og idag den samme, ja til evig tid.

Esra 10. Mens nu Esras lå gråtende på jorden foran Guds hus og bad og bekjente, samlet det sig om ham en meget stor skare av Israels folk, både menn og kvinner og barn; for folket gråt sårt. 2 Da tok Sekanja, Jehiels sønn, av Olams barn, til orde og sa til Esras: Vi har båret oss troløst at mot vår Gud og tatt fremmede kvinner av de andre folk her i landet til hustruer; men ennu er det håp for Israel i denne sak. 3 Så la oss nu gjøre en pakt med vår Gud om å skille oss med alle disse kvinner og deres barn, således som Herren vil det og de menn som har ærefrykt for vår Guds bud, og la oss gå frem efter loven! 4 Stå op! For det er du som må sørge for dette, og vi skal hjelpe dig; vær frimodig og sett det i verk! 5 Da stod Esras op og lot de øverste prester og levitter og hele Israels høvdinger sverge at de vilde gjøre som sagt var; og de svor på det. 6 Så gikk Esras bort fra plassen foran Guds hus og inn i Johanans, Eljasibs sønns kammer. Og da han var kommet dit, kunde han hverken ete eller drikke, så dypt sørget han over de hjemkomnes utroskap. 7 Derefter lot de utrope i Juda og Jerusalem til alle de hjemkomne at de skulde samles i Jerusalem, 8 og om det var nogen som ikke kom innen tre dager, således som høvdingene og de eldste hadde fastsatt, skulde alt hans gods bannlyses, og han selv utelukkes fra de hjemkomnes menighet. 9 Så samledes alle Judas og Benjamins menn i Jerusalem innen de tre dager; det var den tyvende dag i den niende måned. Alt folket satt på plassen ved Guds hus og skalv både for sakens skyld og for regnbygene. 10 Da stod presten Esras op og sa til dem: I har båret eder troløst at og tatt fremmede kvinner til hustruer, og dermed har I øket Israels skyld. 11 Så bekjenn det nu for Herren, eders fedres Gud, og gjør hans vilje! Skill eder fra de andre folk her i landet og fra de fremmede kvinner! 12 Da svarte hele folket og sa med høi røst: Ja, som du har sagt, så er vi skyldige å gjøre. 13 Men folket er tallrikt, og det er nu regntid, så vi ikke er i stand til å stå her ute, og dette er et arbeid som ikke kan utføres på en dag eller to; for det er mange av oss som har syndet i denne sak. 14 La derfor våre høvdinger stå frem for hele folket, og la alle dem i våre byer som har tatt fremmede kvinner til hustruer, møte til fastsatte tider sammen med de eldste og dommerne i hver by, til vi får vendt vår Guds brennende vrede bort fra oss, og denne sak er avgjort. 15 Bare Jonatan, Asaels sønn, og Jahseja, Tikvas sønn, satte sig imot dette, og Mesullam og levitten Sabbetai støttet dem. 16 De hjemkomne gjorde da som sagt var, og valgte presten Esras og nogen menn som var overhoder for sine familier, og som alle var nevnt ved navn, og de trådte sammen på den første dag i den tiende måned for å granske saken, 17 og de blev ferdig med alle de menn som hadde tatt fremmede kvinner til hustruer, til den første dag i den første måned. 18 Blandt prestenes sønner fant de nogen som hadde tatt fremmede kvinner til hustruer; det var: av Josvas, Josadaks sønns sønner og hans brødre: Ma'aseja og Elieser og Jarib og Gedalja; 19 de gav sin hånd på at de vilde skille sig fra sine hustruer og ofre en vær av hjorden som skyldoffer for den skyld de hadde pådradd sig. 44 Alle disse hadde tatt fremmede kvinner til hustruer, og blandt dem var det nogen som hadde fått barn.

Nehemja 13. 25 Jeg gikk i rette med dem og forbannet dem, ja, nogen av dem slo jeg og rev dem i håret; jeg lot dem sverge ved Gud og sa: I skal ikke gi eders døtre til deres sønner eller ta nogen av deres døtre til hustruer for eders sønner eller for eder selv. 26 Var det ikke med sådant Israels konge Salomo forsyndet sig? Iblandt de mange folk var det ingen konge som han, og han var elsket av sin Gud, og Gud satte ham til konge over hele Israel; men endog ham forførte de fremmede kvinner til synd. 27 Og eder skulde det være tillatt å gjøre denne store ondskap og vise troløshet mot vår Gud ved å ta fremmede kvinner til hustruer! (sitat slutt).

Dette var et betimelig og det kreves et klart svar som nok går langt på utsiden av hva som blir praktisert og etterlevd i dag. Ønsker å sette opp ti (10) punkter som en vei ut for dette kraftig forførte og villedet paret.

1.) Det må ligge en klar bekjennelse, syndserkjennelse bak en omvendelse skal de komme ut av sitt horeri.

Jan Hanvold har flere ganger bekjent at han har syndet og har forvoldt ektespasbrudd. Men han har ikke gjort noe med det. Det hjelper ingenting å bekjenne sin synd hvis en ikke omvender seg. Men at det er en syndserkjennelse, det er første steg i riktig retning. Men så er det å begynne å gå veien som fører til livet. Smal er den port, men bred er den vei som fører til fortapelse sier Jesus i Bergprekenen.

2.) De kan aldri under noen omstendighet dele felles bo og ekteseng da Hanvold er fraskilt og Inge Hanvold er da «gift» med en fraskilt og er under samme dom som ham.

Dette er egentlig ikke så ekstremt. På misjonsmarken som Norske og andre misjonerer har praktisert når det er flerkoneri, så har mannen hatt en kone og forsørget de andre. Det samme kan Jan Hanvold gjøre. Leve enslig eller forlike seg med sin første kone. Og forsørge Inger og barna med barnebidrag som er helt vanlig i Norge. Vi trenger ikke å gjøre det vanskeligere enn det er!

3.) Omvendelse her må bli at de ikke bare bekjenner det som synd. Men at de begynner et nytt liv på hver sin kant da de lever i dag i hor etter hva Guds ord sier og det vil de gjøre så lenge de lever i sammen.

Veien ut for dem begge er å starte på nytt på hver sin kant da de lever i hor etter hva Guds ord sier. Da gjør de det rette og vil få en god samvittighet og fred med Gud. De vil ha mulighet for å nå Himmel landet, slik de nå lever så lever de i synd og er på vei mot fortapelsen, begge to da Inger har innledet et forhold til en person som tilhører en annen. Skriften sier å gifte seg med en fraskilt er å drive eller å leve i hor ved flere anledninger.

Lukas 16. 18 Hver den som skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en annen kvinne, han driver hor, og hver den som gifter sig med en kvinne som er skilt fra sin mann, han driver hor.

4.) Sexuelle synder tiltrekker seg også åndsmakter og vi må regne med at begge to er besjelet om de ikke er inntatt av åndsmakter derfor burde de innledet de nye steg med faste og bønn.

Seksuelle synder er ødeleggende, selv når uheldige virkninger ikke synes med det samme. Det står i Bibelen, 1. Korinterne 6,18. ”Hold dere borte fra hor! All synd som et menneske ellers gjør, er utenfor kroppen. Men den som driver hor, synder mot sin egen kropp.” Hva utgjør ofte første skritt mot seksuelle synder? Det står i Bibelen, Matteus 5,28. ”Men jeg sier dere: Den som ser på en kvinne med begjær etter henne, har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte.” Bibelen forbyr seksuell omgang med fraskilte som er det samme som å drive en form for prostitusjon. Det står i Bibelen, 1. Korinterne 6,15.16. ”Vet dere ikke at deres legemer er Kristi lemmer? Vil du da ta Kristi lemmer og gjøre dem til en skjøges lemmer? Det må ikke skje! Eller vet dere ikke at den som holder seg til en skjøge, blir ett legeme med henne? Det er sagt: ”De to skal være ett”.”

Dette har også pågått over tid, derfor trengs det her noen som går inn og kjemper striden med dem. Det er akkurat slik når noen har lagt på seg for mane kilo. Så trengs det tid for å bli kvitt dem. På samme måte er det her. De er så sterkt og stygt inntatt av urene åndsmakter som de to er blitt. Vil de mer og mer bli inntatt av dem før de omvender seg og bryter opp. Utfrielsen her er uten tvil noe som ikke vil skje på minuttet eller noen sekunder. De trenger å komme tilbake til Gud. Og komme inn i en et liv med legedom, gjennopprettelse og i sammen med andre troende for å bli fri. Så sier også Guds ord at menneske er slikt skadet etter slike feilgrep og synd, at det vil ta tid for å bli fri – virkelig fri! Vi har ikke bare å gjøre med kjød her, men også Ånd da Hanvold er blitt inntatt og besjelet av urene åndsmakter. Akkurat som Todd Bentley, Jan Åge Torp og andre som er gjengiftet som troende.

5.) De trenger hjelp av andre troende i begynnelse på en spesiell måte.

Nå har Inger og Jan Hanvold kommet over på Satans territorium med sine liv som alle andre troende også gjør hvis de gifter seg på nytt mens den første ektefellen lever eller en gifter seg med en fraskilt. At forkynnere og Pastorer gjør det er dobbelt så ille da de er et mønster og forbilde for de andre troende. Skulle Inger skille seg fra Jan eller motsatt, så er det en ting som er sikkert. De trenger hjelp, støtte og forbønn for å gå til et slikt skritt, det er det ingen tvil om.

6.) Det hadde vært naturlig at de hadde også søkt hjelp hos Advokat og ellers forskjellige samfunns institusjoner for å fordele ungene og bo.

Vi er ikke av denne verden som troende, men vi er i denne verden. Så lenge vi er her til «huse» må vi innrette oss etter samfunnet og de forordningen som er der. Derfor ville det vært også rett og naturlig at de hadde søkt råd og veiledning hos Advokat, Kommunen og skole for at de skal legge til rette at de kan begynne åp fungere på hver sin kant, selv om de har felles barn.

7.) Da de har påført seg selv og de ungene så mye smerte vil jeg si at begge to bør leve enslig resten av livet om Inger Hanvold egentlig kan gifte seg da ekteskapet med Jan Hanvold aldri har vært et gyldig ekteskap innforbi Gud.

De har begge to vært ansvarlig for at mange tusener er blitt bedratt og forført, ikke minst gjennom den livstilen de har hatt. Derfor er det noe med å ikke bare omvende seg og begynne på nytt. Men å «sone» for sin brøde, og gjøre rett og skjell for seg etterpå. Derfor vil jeg ikke råde noen av dem egentlig et nytt forhold om enn Inger Hanvold har «rett» til å gifte seg på nytt da hun egentlig kun har vært samboer med Jan Hanvold, ikke bibelsk gift. Skriften lærer klart at Hanvold skulle ha levd alene eller forlike seg med sin første og rette kone, nr. 1. i rekken:

1 Kor. 7. 10 De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille sig fra sin mann; 11 men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike sig med sin mann - og at en mann ikke skal skille sig fra sin hustru.

8.) Hanvold som er mann har et ekstra ansvar. Selv etter omvendelse så er han aldri mer skikket til å stå på en talerstol da han har tatt seg selv slik til rette.

Kong Ussia ble spedalsk resten av sitt liv, slik vil jeg også betrakte Hanvold. Han er spedalsk ved å leve i synd på en slik ekstrem måte. Jan Hanvold og ikke minst Inger kan en se med letthet at de er enten demon besatte eller sterkt besjelet at urene åndsmakter

9.) Jan Hanvold har et ekstra stort ansvar heg da han er både man og forkynner. Han er den som har hovedansvaret for det hele.

Kardinalen her er uten tvil Jan Hanvold som er mann og forkynner. At han gir seg slikt hen til sitt eget kjød vitner om en mann med et meget stort ego og som ikke tar itu med sitt eget kjød og dyrker sin egen buk og lyster.

Fra mine bibelkommentar Filipenser brevet 3. 17 Ha meg som forbilde, dere også, og se på dem som følger det eksempel vi har gitt dere. Paulus store forbilde var Kristus. Men det er noe å ha et forbilde, men noe annet å leve opp til det. Paulus evnet det med sin beslutning og ved Åndens hjelp. Hadde Paulus fortsatt med å følge forskrifter og anordninger hadde det ledet inn i hat, intoleranse og parti sinn. Men Jesu kjærlighet hadde smeltet hans hjerte etter han møtte sin Frelser på vei til Damaskus (Ap.gj.9.). Jesu kjærlighet hadde gjort Paulus til en etterfølger og en kunne også ha ham til forbilde.

18 Jeg har sagt det ofte og må si det igjen med tårer at det er mange som lever som fiender av Kristi kors. Det er en smerte over å se at andre troende kommer til kort, gjerne gang etter gang. Vi er et legeme, når et lem lider og har det vondt smitter det over på alle andre. Salme 119. 158 Jeg ser med avsky på de troløse, som ikke gir akt på ditt ord. Det er dessverre fremdeles ”Judaser” som går blant de troende, som ikke har bryllups kledning på. Men vi må skille mellom villeder og de som blir villedet. Og mellom bedragere og de som det mislykkes for.

19 De ender i fortapelsen, de har magen til gud og setter sin ære i det som er en skam for dem, og de er bare opptatt av jordiske ting. Det viser dessverre gang på gang at det er så altfor mange som tar så lett på alt. Gud er rik nok for alle men en må åpne seg opp og slippe han inn. Når fornøyelse og kjødets gjerninger får slå rot selv i den troendes hjerte og sinn. Da kan og vil en gå fortapt hvis en ikke omvender seg igjen (Esekiel 33).

20 Men vi har vår borgerrett i himmelen, og derfra venter vi Herren, Jesus Kristus, som frelser. Vi er på pilegrims reise her, det himmelske løfteslandet venter. Vi har en borgerrett her ned, men det er midlertidig og ikke vår egentlige borgerrett. Det er det nye Jerusalem og i Himmelen vi har vær borgerrett. Vi venter på Jesus men han venter på at Gud vår Far skal si til Sønnen; dra og hent dem. Hvilken dag det må bli.

21 Han skal forvandle vårt svake og forgjengelige legeme så det blir likt det legeme han har i herligheten. For han har makt til å underlegge seg alt. Etter syndefallet kom død, sykdom og forgjengelighet inn. Det skjedde ikke bare noe med vårt åndsliv som ble formørket og vårt sinn ble uopplyst for åndelige sannheter. Selv vårt legeme er ikke lagget lengre for å leve evig som var Guds tanke med oss. Derfor skal vi få et helt nytt legeme som vi skal bære i all evighet, et helt nytt. For Gud er ingenting umulig. Han som har skapt alt og som opprettholder alt skal også en dag forvandle alt etter sitt eget behag og til vårt beste (sitat slutt).

10.) Det er noe som er viktigere enn alt, det er å nå himmelen en dag, det nye Jerusalem.

Det som ligger i bunn for det hele er at vi alle en dag skal nå frem til det Nye Jerusalem og få bli med og funnet verdige. Vi leser om ham som kom inn til bryllupet uten å ha bryllups kledning på i Matteus 22. 2 Himlenes rike er å ligne med en konge som gjorde bryllup for sin sønn. 3 Og han sendte sine tjenere ut for å be de innbudne komme til bryllupet; men de vilde ikke komme. 4 Atter sendte han andre tjenere ut og sa: Si til de innbudne: Se, jeg har gjort i stand mitt måltid: mine okser og mitt gjø-fe er slaktet, og alt er ferdig; kom til bryllupet! 5 Men de brydde sig ikke om det og gikk sin vei, den ene til sin aker, den annen til sitt kjøbmannskap; 6 og de andre tok fatt på hans tjenere, hånte dem og slo dem ihjel. 7 Men kongen blev harm, og sendte sine krigshærer ut og drepte disse manndrapere og satte ild på deres by. 8 Derefter sier han til sine tjenere: Bryllupet er vel ferdig, men de innbudne var det ikke verd; 9 gå derfor ut på veiskjellene og be til bryllups så mange I finner! 10 Så gikk da disse tjenere ut på veiene og fikk sammen alle dem de fant, både onde og gode, og bryllupshuset blev fullt av gjester. 11 Da nu kongen gikk inn for å se på dem som satt til bords, så han der en mann som ikke hadde bryllupsklædning på. 12 Og han sa til ham: Min venn! hvorledes er du kommet inn her og har ikke bryllupsklædning på! Men han tidde. 13 Da sa kongen til tjenerne: Bind hender og føtter på ham og kast ham ut i mørket utenfor! Der skal være gråt og tenners gnidsel. 14 For mange er kalt, men få er utvalgt.

Jesus spør Inger og Jan Hanvold og alle andre som er fraskilt og gift som troende eller gift med en fraskilt som en kristne følgende: «Min venn! hvorledes er du kommet inn her og har ikke bryllupsklædning på?». Det hjelper ingenting å være «godkjent» av kristen Norge da en ikke har bryllupsklædning på! At slike personer får komme frem vitner om at vi lever mitt i frafalls og Laodikea tider her i vårt kjære Norge!

Sluttkommentar: Nå har jeg gått igjen følgende spørsmål: Du skriver om Pastor Jan Hanvold og hans nye flamme som han har barn med Inger Hanevold. Er enig med deg at de ikke er bibelsk gift, men hva mener du de to skulle gjøre og de som støtter dem, hva bør de gjøre når de først er blitt villedet og forført? Agnar P Har fått svar på alt bortsett fra dette: «hva mener du de to skulle gjøre og de som støtter dem?». Alle som støtter Visjon Norge og tilvarende virksomheter får del i deres synd og åndsmaktene vil begynne å virke på den enkelte. Vi skal ikke engang slike urene og synd belastete mennesker som Jan og Inger Hanvold engang be for oss da deres Ånd fra Satan vil bli «overført» til den og de som kommer i kontakt med dem. Jeg ville ikke uansett for enhver pris latt slike personer som overnevnte bedt og lagt hendene på meg. Fått en slik ond Ånd ville jeg ikke for all verdens penger, mak eller annerkjennelse!

1Tim 5:22 Vær ikke snar til å legge hendene på nogen; gjør dig ikke delaktig i fremmede synder; hold dig selv ren!

Litt utdrag fra en artikkel jeg skrev for noen få år siden: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=er-du-medskyldig

Er du medskyldig?

2. Joh. b. 9 Den som ikke holder seg til Kristi lære, men går ut over den, har ikke samfunn med Gud. Den som holder seg til læren, han har samfunn med Faderen og Sønnen. 10 Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, så ta ikke imot ham i deres hjem, og hils ham ikke vel møtt. 11 For den som hilser ham, blir medskyldig i det onde han gjør.

Jakob 3. 1. Mine brødre! Ikke mange av dere bør bli lærere, for dere vet at vi skal bli så mye strengere dømt.

Lukas 17. 1. Han sa til disiplene: «Det er ikke til å unngå at forførelser kommer, men ve den som de kommer fra! 2 Det ville være bedre for ham å bli kastet i havet med en kvernstein om halsen, enn at han skulle forføre en av disse små. 3a Ta dere i vare!

Det forundrer meg hvor lite opplyst troende mennesker er om disse ting. At vi står i en relasjon til alle andre troende om vi selv ønsker det eller ikke. Vi er som et legeme og tilhører hverandre. Og når et lem ikke lever i takt med hode – som er Kristus – så smitter det over på alle andre. Når et lem er lydig, så blir konsekvensen at det også påvirker de andre. Dette har ikke noe med noe annet en at vi står i direkte livsforbindelse med hverandre pga at vi har det samme liv og den same Ånd. Og den samme frelser, Herre og Far. Alt dette binder oss i sammen som troende på tross av skiller og uenighet. Dette er et faktum og en realitet.

De som er forkynnere og står i et ansvar overfor andre, har dette enda sterkere. Jeg som forkynner har et ekstra stort ansvar, dette gjelder også for alle andre.

Når forkynnere stiller opp i sammen med andre forkynnere som lever i synd eller driver med åpenbar vranglære, så blir vi medskyldige.

Ja, det er så alvorlig i enkelte tilfeller at Jesus sier at det hadde vært bedre å fått en kvernstein om sin hals og blitt kastet med den rundt halsen og da hadde en bare ødelagt for seg selv. Men her ødelegger en ikke bare for seg selv, men også for andre. Vi fører andre til fortapelse, ut i uføre og inn i villfarelse ved selv å påvirke og forkynne for andre. Det står i Rom. 10. 17 at Troen kommer av forkynnelsen. Det gjelder ikke bare troen, men også vranglæren og vantroen kommer også av forkynnelsen, har du tenkt på det? Eller er du av de som godtar alt og ikke har egne standpunkter og holdninger? Alt er ikke fra Gud hvis det ikke er i samsvar med Guds ord. Det er kun det som stemmer med Guds ord, som vi skal innrette oss etter. Alt annet skal vi sky som “pesten”, det vil føre oss borti fra Kristus og den enfoldige troskapen til ham!

Her er en forklaring på hvorfor presten har krage rundt halsen som i overført betydning har mye for seg: Enno i dag blir prestar ofte teikna med den gamle prestekragen. Men kva var tanken bak denne underlege kreasjonen? Ei av forklaringane er at kragen skulle minne presten om kvernsteinen. Ikkje den nede på mølla i bygda, men den steinen som Jesus tala om: «Den som lokkar til fall ein av desse små som trur på meg, han var betre tent med å få ein kvernstein hengd om halsen og søkkt i havsens djup». Det ville altså vera betre å få ein kvernstein om halsen, enn å føre ein som trur på Jesus, på ville vegar. Så alvorleg er det å føre menneske ein annan veg enn det Gud seier. (sitat slutt).

Sluttkommentar:

Det som mange ikke er klar over, så er det mye mer ødeleggende enn oppbyggende å åpne opp for synd og gjengiftede forkynnere i Guds menighet. Det er som å sette en åpen dør opp for Satan og hans demoner!

1 Tim 5:15 For allerede har somme vendt sig bort efter Satan. 1 Tim 1:20 blandt disse er Hymeneus og Aleksander, som jeg har overgitt til Satan, forat de skal tuktes til å la være å spotte.

De som forsvarer Hanvold, går god for han eller stiller opp på hans TV kanal er med å åpner opp for en billig nåde forkynnelse både indirekte og direkte. Samtidig setter de døra åpen for aktivitet som er Satanisk og demonisk da Satan og demonene elsker et slikt liv som Hanvold lever og hva han representerer og står for. Dette er billig nåde og feilslått nådelære som jeg og Guds ord advarer imot på det sterkeste!

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2013/05/nr-601-som-navet-i-hjulet-er-ulselig.html http://blog.janchristensen.net/2012/03/nr-388-skjuler-du-deg-bak-jesus-og.html http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-138-hvem-var-bileam-og-hva-star-hans.html http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-189-falske-profeter-eller-sverter-vi.html http://blog.janchristensen.net/2011/06/nr-149-hvem-er-de-falske-profetene-i.html http://blog.janchristensen.net/2011/03/sprsmal-49-hvorfor-mener-du-at-jan.html http://blog.janchristensen.net/2012/11/nr-512-det-er-forskjell-pa-demonisk.html http://blog.janchristensen.net/2012/07/nr442-er-gjengiftetde-forkynnere-verre.html http://blog.janchristensen.net/2012/04/nr-401-det-er-narsissistisk-og-falsks.html http://blog.janchristensen.net/2012/04/nr-396-evangelist-og-dr-emanuel-minos.html http://blog.janchristensen.net/2012/03/nr-371-det-er-kun-i-jan-age-torps-liv.html http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-360-jeg-angrer-ingenting-ikke-minst.html http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-361-jan-age-torp-skjnner-ikke-og-vil.html http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-254-er-emanuel-minos-og-co-ved-sine.html http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-345-inger-hanvold-snakker-med-to.html http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-345-inger-hanvold-snakker-med-to.html http://blog.janchristensen.net/2011/11/nr-239gjengifte-er-som-en-prvestein-pa.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Ekteskapet

søndag 29. desember 2013

Nr. 735: Statsministeren i Israel Benjamin Netanyahu er ikke noe forbilde i moralsk henseende som dessverre mange høyt på strå ikke er i den vestlige verden!

Nr. 735:

Statsministeren i Israel Benjamin Netanyahu er ikke noe forbilde i moralsk henseende som dessverre mange høyt på strå ikke er i den vestlige verden!

Statsministeren i Israel Benjamin Netanyahu og hans tredje kone foruten alle andre elskere han har hatt, uverdig og lite til å være stolt over for en statsleder


Fra Wikipedia: Netanyahu's first marriage was to Miriam Weizmann, who he met in Israel. Weizmann lived near Yonatan Netanyahu's Jerusalem apartment, where Netanyahu was based during his military service. By the time Netanyahu's service was finished, Weizmann had completed her own military service and a degree in chemistry from the Hebrew University of Jerusalem. In 1972, they both left to study in the United States, where she enrolled in Brandeis University while Netanyahu studied at MIT. They married soon afterward. The couple had one daughter, Noa (born 29 April 1978). In 1978, while Weizmann was pregnant, Netanyahu met a British woman named Fleur Cates at the university library, and began an affair. His marriage ended in divorce soon afterward, when his wife discovered the affair. In 1981, he married Cates, but the couple divorced in 1984. In 1991 Netanyahu married his third wife, Sara Ben-Artzi, a psychology major working as a flight attendant, whom he met while traveling on an El Al flight from New York to Israel. The couple has two sons: Yair, a Corporal in the IDF Spokesperson's Unit, and Avner, a national Bible champion and winner of the prestigious National Bible Quiz for Youth in Kiryat Shmona.

In 1993, Netanyahu confessed on live television to having had an affair with Ruth Bar, his public relations adviser, claiming that a political rival had planted a secret video camera that had recorded him in a sexually-compromising position with Bar, and that he had been threatened with the release of the tape to the press unless he quit the Likud leadership race. The crisis eventually subsided, with Benjamin and Sara repairing their marriage, and Netanyahu was elected. However, in 1996, reports emerged of his "close" 20-year friendship with Katherine Price-Mondadori, a married Italian-American woman.

Oversatt med Google: Netanyahus første ekteskap var med Miriam Weizmann, som han møtte i Israel. Weizmann bodde i nærheten av Yonatan Netanyahu Jerusalem leilighet, der Netanyahu var stasjonert under sin militærtjeneste . Etter den tid Netanyahus tjenesten var ferdig, hadde Weizmann avsluttet sin egen militærtjeneste og tatt en grad i kjemi fra Det hebraiske universitetet i Jerusalem . I 1972, dro begge for å studere i USA , hvor hun gikk i Brandeis University mens Netanyahu studerte ved MIT . De giftet seg snart etterpå. Paret fikk en datter, Noa ( født 29 april 1978 ).

I 1978, mens Weizmann var gravid, møtte Netanyahu en britisk kvinne som heter Fleur Cates på universitetsbiblioteket, og begynte en affære. Hans ekteskap endte i skilsmisse like etterpå , da hans kone oppdaget saken . I 1981 giftet han seg med Cates , men paret skilte seg i 1984 . I 1991 Netanyahu giftet seg med sin tredje kone, Sara Ben - Artzi , en psykolog, jobber som flyvertinne , som han møtte mens han reiser på en El Al fly fra New York til Israel . Paret har to sønner: Yair, en korporal i IDF Pressetalsmann sin Unit, og Avner, en nasjonal bibel mester og vinner av den prestisjetunge National Bible Quiz for ungdom i Kiryat Shmona.

I 1993, Netanyahu tilstått på direktesendt TV til å ha hatt en affære med Ruth Bar, hans PR- rådgiver, hevder at en politisk rival hadde plantet en hemmelig video kamera som hadde spilt ham i et seksuelt kompromittere stilling med Bar, og at han hadde blitt truet med utgivelsen av båndet til pressen hvis han ikke sluttet Likud lederskap rase. Krisen slutt stilnet, med Benjamin og Sara fikk sitt ekteskap tilbake igjen, og Netanyahu ble valgt. Men, i 1996, rapporter dukket opp om hans " close" 20 -års vennskap med Katherine Price- Mondadori, en gift italiensk - amerikansk kvinne . (sitat slutt).

Statsministeren i Israel Benjamin Netanyahu er lik Pastor Jan Hanvold og dessverre mange andre i den vestlige verden. Skilt og gjengiftet, derfor burde de ikke vært ledere!

Det er noe av det dyriske og demoniske som kommer frem her. Der en får tillitt og innpass ved å legge ned mest og flest kvinner som en ender i senga med. Dette er som makt, som det er i dyrenes verden.

Barack Obama og Helle Thorning-Schmidt i het flørt som kona til Obama ikke likte.Michelle Obama oppførte seg som ei «normal» dame, dette ble tatt ille opp. Og bra er det, men hvor mange andre gjør det samme?

Her fra Wikipedia om løvene: Flokkens dominerende hann er den som har rett til å pare seg. Det hender at to hanner danner et forbund for å kunne overta plassen som leder av flokken, og dermed retten til å pare seg. Migrerende hanner som overtar en flokk vil ofte drepe ungene etter andre hanner, siden hunnene da kommer i brunst igjen. Slik sikrer de retten til å føre sine gener videre. Løver parer seg hele året, men oftest i forbindelse med regntiden. Hannen kan pare seg fra den er omkring 5 år gammel. (sitat slutt).

Med andre ord, til flere å parre seg med, til større makt og revir. Dette er i dyrenes verden, og slik er det i ferd med å bli i den vestlige verden. Dette er ille, fordi det dypest sett er Satanisk og demonisk.

Moral og etikk spiller stor rolle i blant oss mennesker uansett hvilken tro og nasjonalitet vi har. Flerkoneri som vi finner flere plasser, ikke minst i Afrika er også en ukultur og som er dypest sett ikke av det gode. La oss som troende være et forbilde i menigheten der gjengifte ikke er tillatt er min klare oppfordring. Jeg vet en ting, Guds ord sier klart at Gud skapte oss til en mann og en kvinne som skal leve livet ut i sammen. alt utenforbi det er også utenforbi Guds gode og hellige vilje, ifølge ham som har skapt oss.

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-217-emanuel-minos-er-gatt-fra-vre-en.html http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-189-falske-profeter-eller-sverter-vi.html http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-138-hvem-var-bileam-og-hva-star-hans.html http://blog.janchristensen.net/2013/02/nr-544-din-dobbeltmoral-eller.html http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-176-guds-domstol.html http://blog.janchristensen.net/2013/07/nr-637-alle-trosbekjennelser-at.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Menigheten-jordens-stoorste-under http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Katolikere-og-karismatikere http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Menigheten http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=treenighetsdogmet http://blog.janchristensen.net/2013/03/nr-572-pave-frans-1-har-hentet-navnet.html http://blog.janchristensen.net/ http://janchristensen.net/ http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/

lørdag 28. desember 2013

Nr. 730: Livet har tre muligheter; gå fortapt, bli frelst eller bli frelst og få full lønn!

Nr. 730:

Livet har tre muligheter; gå fortapt, bli frelst eller bli frelst og få full lønn!

Det er rangordninger i himmelen, etter hvordan du og jeg har forvaltet vårt "pund." Enten så blir vi frelst, og kun frelst. Så får vi lønn, eller belønning etter vår troskap, som kan være lite, noe mer, enda mer og full lønn! Blir mann ikke frelst, så går man fortapt og blir tilintetgjort. Det er ikke grader i fortapelsen, der er det enten eller.

Bilde av Emanuel Minos som etter min overbevisning har gått inn på denne vei: 2 Pet. 2. 15 De har forlatt den bene vei og faret vill, idet de har fulgt Bileams, Beors sønns vei, han som elsket urettferdighets lønn. Alt for å tekkes andre mennesker, og ikke den levende Gud og følge hans ord.La oss kort se på de tre utganger på livet som vi mennesker har.

1.) Fortapt:

Dan 7:11 Mens jeg så på dette, blev dyret drept for de store ords skyld som hornet talte, og dets kropp blev tilintetgjort og kastet i ilden for å brennes. Dan 7:26 Så blir retten satt, og herredømmet skal fratas ham, så han blir ødelagt og tilintetgjort for all tid.

Det står klart i skriften at for Antikrist, Satan og den falske profet skal selv deres kropper bli tilintetgjort og usluttet. Dette er den dom som venter alle mennesker som ikke tar imot frelsen i Kristus Jesus, total utslettelse og tilintetgjørelse.

2.) Frelse

1Pet 1:9 når I vinner frem til endemålet for eders tro, sjelenes frelse.

Det aller største og viktigste er selvfølgelig å bli frelst. Men det er allikevel trist, hvis en ikke får noe lønn og alt det en gjorde og ikke gjorde for Kristus har ingen verdi.

1 Kor. 3. 12 Men om nogen på denne grunnvoll bygger med gull, sølv, kostelige stener, tre, høi, strå, 13 da skal enhvers verk bli åpenbart; for dagen skal vise det, for den åpenbares med ild, og hvordan enhvers verk er, det skal ilden prøve. 14 Om det verk som en har bygget, står seg, da skal han få lønn; 15 om ens verk brenner op, da skal han tape lønnen, men selv skal han bli frelst, dog således som gjennem ild.

Han skal tape lønnen sier Apostelen Paulus, men han skal allikevel bli frelst til slutt, som gjennom ild. Med andre ord, hele livsverket gikk bort, men en frelst sjel fikk han. Dette er både storartet og tragisk på samme tid. Skulle jeg få oppleve å bli frelst, så vil det selvfølgelig være mer enn nok. Men allikevel, skulle alt det som en har gjort for Kristus Jesus, ikke ha noe verdi og en taper lønnen. Det vil være en stor tragedie og virkelig ille.

3.) Bli frelst og få full lønn.

2 Joh. 8 Ta eder i vare at I ikke mister det I har vunnet ved eders arbeide, men at I kan få full lønn!

Å få full lønn, det vil være det absolutt aller største. Både å bli frelst, og bevart. Men samtidig å få full lønn.

Jeg har hatt og har som mål å få full lønn.

Hebr. 11. 27 Ved tro forlot han Egypten, uten å frykte for kongens vrede; for han holdt ut, som om han så den usynlige.

For meg, så lever jeg som Moses: «for han holdt ut, som om han så den usynlige». Det samme var det for Apostelen Paulus.

Apgj 26:19 Derfor, kong Agrippa, blev jeg ikke ulydig mot det himmelske syn.

Jeg fikk se noe i ungdommen, som forvandlet mitt liv. Det er læren om Kristi domstol. Dette fra artikkel: Nr. 176: Guds domstol

Bibelen taler om Guds domstol ved flere anledninger, også for nasjonene. La oss kort se på disse (tre) forskjellige domshandlingene:

Kristi domstol

Dette har jeg hentet fra Toralf Gilbrandt: 1 Kor 3,11-15 leser vi: «For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus. Men om noen på denne grunnvoll bygger med gull, sølv, kostelige steiner, eller med tre, høy, strå, da skal det verk enhver har utført, bli åpenbart. Dagen skal vise det, for den åpenbares med ild. Hvordan det verk er som enhver har utført, det skal ilden prøve. Om det byggverk som en har reist, blir stående, da skal han få lønn. Brenner hans verk opp, da skal han miste lønnen. Men selv skal han bli frelst, men da som gjennom ild.»

Av dette ser vi at bortrykkelsen ikke bare taler om et salig håp og en herlig forrett, bortrykkelsen er også nøye knyttet til den store regnskapsdag da vi skal stå til ansvar innfor den levende Gud. Kristi domstol er dommen over Guds hus. Den representerer en domshandling forskjellig fra den store hvite trones dom som vil finne sted etter tusenårsriket. Ved den hvite trone skal ugudelige mennesker dømmes og gå fortapt, men ved den tid har de troende allerede vært hjemme hos Herren i mer enn tusen år. Kristi domstol er også en domshandling forskjellig fra dommen over folkeslagene som vil finne sted her på jorden før tusenårsriket blir opprettet. Da vil Kongen rense ut av sitt rike dem som volder mén og anstøt - han vil bestemme hvem som skal få del i det gudsrike som skal opprettes på jorden. Denne domshandling gjelder altså mennesker som ennå lever på jorden, mens dommen ved den store hvite trone skildrer de døde som står for Gud etter at himmel og jord er veket bort.

En annen slags dom

Kristi domstol er noe forskjellig fra begge disse domshandlinger. Kristi domstol er en domstol bare for troende.

Nå er det kanskje dem som vil innvende: Men sa ikke Jesus at den som tror på ham ikke kommer til dom? Hvordan kan da Paulus si at vi alle skal åpenbares for Kristi domstol. Jo, begge deler er sant og riktig. Den troende blir ikke dømt sammen med verden. Det er ikke frelse eller fortapelse som skal avgjøres for vår del innfor Kristi domstol, det er spørsmål om å få lønn eller tape lønnen. For å ta et eksempel:

Det er stor forskjell på den dommeren som sitter i en rettssal og dømmer forbrytelser og den dommeren som løper med en fløyte ute på fotballbanen og dømmer om sportsprestasjoner. Bibelen forteller oss at de troende blir dømt på tre forskjellige måter: Som en frelsesøkende synder ble vi dømt ved vår omvendelse, da erkjente vi vår synd og ble rettferdiggjort ved forløsningen i Kristus Jesus. På denne domshandling eller frifinnelsesdom hviler vår frelse. For det andre kan en troende bli dømt som Guds barn eller hans sønner under vår vandring gjennom livet. Paulus sier: «Når vi dømmes, da refses vi av Herren for at vi ikke skal fordømmes sammen med verden.» Gud tukter oss for å føre oss i erkjennelse og for at vi kan få del i hans hellighet. For det tredje kan vi som troende bli dømt som tjenere. Og det er denne dom som finner sted ved Kristi domstol. Gud er ikke bare vår Frelser og vår himmelske Fader, han er også vår Herre. Han vil kreve sine tjenere til regnskap for hva han har overgitt hver enkelt.

Oppgjøret

Denne domshandling kalles i Bibelen Guds domstol, Kristi domstol, «dagen», hin dag, vår Herre Jesu Kristi dag, og i Johannes første brev 4,17 kalles den «dommens dag» - også for de troende kommer det en oppgjørets og dommens dag. Prøven framfor Kristi domstol vil altså finne sted etter bortrykkelsen. Flere ting tyder på at det vil skje ganske kort etter oppløftelsen, iallfall ser vi at før Lammets bryllup skal feires, har bruden iført seg det skinnende hvite lin som er de helliges rettferdige gjerninger - da er altså livsverket prøvet og godkjent av Gud. Og vi finner at endog før trengselen bryter løs på jorden, så har de 24 eldste som sitter på troner for Guds åsyn fått sine kroner utlevert. Det vil skje på «hin dag» sier apostelen Paulus. Når vi framstilles for Kristi domstol er de troende allerede fullendt og forvandlet. Vi har nådd fram til endemålet for vår tro, sjelens evige frelse. Vi står der i våre herlige oppstandelseslegemer. Selv om lønnen ennå ikke er avgjort, så er vår frelse sikret. Vi vil også være fullendte og helliggjort helt igjennom. Derfor vil ingen forsøke å rettferdiggjøre seg eller unnskylde noe feiltrinn hos seg selv. Vi vil selv gi Gud rett i alt og se og dømme som han gjør det.

Denne avgjørelsen innfor Kristi domstol kan ikke finne sted før alle de troende fra den gamle pakt og fra menighetens tid er samlet der oppe. Hele Guds menighet må stå der. Det er spørsmålet om belønning som skal avgjøres, og prisen kan ikke bli utdelt før alle som deltar i løpet har fullført. Derfor venter de hellige som er sovnet inn på at vi skal fullføre vårt løp. Det står også om de hellige fra den gamle tid at de ikke kan nå fullendelsen uten oss. Og apostelen Paulus visste at han også måtte vente inntil «hin dag» før han kunne motta rettferdighetens krans.

Den store regnskapsdagen

Dette blir den store regnskapsdag for oss alle. Den som skal dømme er Herren, den rettferdige dommer. Han skal selv komme og hente oss hjem til seg, og han skal selv avgjøre spørsmålet om belønning til sine tjenere. Det er godt å vite at det kommer en dag da det siste avgjørende og rettferdige ord skal sies i enhver sak. Da skal enhver av oss avlegge Gud regnskap for seg selv.

Det som skal bedømmes er de troenes livsverk. Det er i den betydning ikke våre synder som skal dømmes, men vårt «verk». Synden er ikke der som fordømmelsesgrunn, for den er renset bort i Jesu blod og vi har fått tilgivelse for den. Vi leste at det var det som var bygget på grunnvollen som skulle prøves. Det er vår tjeneste for Gud som skal bedømmes. Våre ord og gjerninger skal prøves. Det kommer til å gå meget nøye for seg, for vi leser at for hvert unyttige ord skal det avlegges regnskap - og hvert beger kaldt vann gitt i kjærlighet skal belønnes (sitat slutt).

Sluttkommentar:

Det er en grunn fordi jeg ikke kan være som Emanuel Minos og resten av kristen Norge. Jeg tror på en belønnings dag for alt det vi gjorde, lærte og ikke lærte og sto for.

Jeg har nevnt dette eksemplet før, men gjør det igjen. Alle «vet» at Pastor Jan Hanvold ikke lever rent, men hva gjør Emanuel Minos? Han tier stilt om Hanvolds åpenbare synd, for å kunne være venn med ham og få forkynne. Dette er virkelig åndelig utroskap. Jeg ønsker og vil ikke være med på dette. Jeg ønsker og har alltid levet som Apostelen Paulus.

2Kor 4:2 men vi har sagt oss løs fra alle skammelige snikveier og farer ikke frem med list, heller ikke forfalsker vi Guds ord, men ved å kunngjøre sannheten anbefaler vi oss til alle menneskers samvittighet for Guds å syn.

Og jeg vet ikke om noe med meg selv som ikke tåler lyset, men Gud er min endelige dommer, ingen andre.

1 Kor. 4. 2 For øvrig kreves det av husholdere at de må finnes tro. 3 Men for mig har det lite å si å dømmes av eder eller av en menneskelig domstol; ja, jeg dømmer mig ikke engang selv; 4 for vel vet jeg intet med mig selv, men dermed er jeg ikke rettferdiggjort; men den som dømmer mig, er Herren. 5 Døm derfor ikke noget før tiden, før Herren kommer, han som også skal føre frem for lyset det som har vært skjult i mørket, og åpenbare hjertenes råd; og da skal enhver få sin ros av Gud.

Til slutt skal vi alle stå innforbi Gud, og han vil ha det siste ordet, også overfor oss:

2 Kor 10:18 for ikke den som gir sig selv skussmål, holder prøve, men den som Herren gir skussmål.

Amen!

Tar med en artikkel fra Sjibbolet: JESU KRISTI DOMSTOL

Det er klart for alle at det vil komme en dom som på folkemunne kalles «dommedag». I dette ligger at på den dagen skal alle mennesker stå frem for Gud Herren, alles Dommer, og gjøre regnskap for sitt liv. Det er helt riktig at alle skal frem for Gud men bildet er nok litt mer nyansert enn som så. I henhold til Guds ord, taler Skriften om fire domstoler, her oppsummert i kronologisk rekkefølge:

1. Dommen over Jesus Kristus som ble eksekvert på Golgata hvor han døde for våre synder (Jes 53:4-5) 2. Kristi domstol (gr. bema) hvor alle de troende skal stilles frem for å få sin lønn (2 Kor 5:10) 3. Dommen over nasjonene som samles i Josafats dal (Matt 25:31, Joel 3:6-7) 4. Dommen for den store hvite trone hvor alle de usalige skal dømmes (Åp.20:12-15)

Det vil gå for langt å skulle gå i detaljer i denne artikkelen og forsøke å berøre alle disse dommene. I stedet vil vi heller konsentrere oss om Kristi domstol og det som skjer der.

Kristi domstol regnskapet over kristenlivet

Når det gjelder Kristi domstol er denne relatert til det liv vi har levd som kristne. Denne delen av Kristi domstol har med vår fortid å gjøre. Ikke vår fortid som syndere uten Kristus, men all den tid, kort eller lang, som ble levde i samfunn med Herren. Det er derfor viktig å forstå at hver dag med Jesus teller i relasjon til Kristi domstol. Vi skal få igjen det som har skjedd ved legemet, enten godt eller ondt (dårlig). 2 Kor 5:10

Kristi domstol tar seg av og av slutter regnskapet for kristenlivet – uten å straffe for feil som ble gjort. Dette fordi alt i mitt liv er lagt inn under nåden og Guds tilgivelse i Kristus Jesus. Det vi står igjen med etter at ilden har prøvd enhvers verk, er det virkelig, det ekte og bestående.

Kristi domstol relatert til vår evige fremtid

Kristi domstol vil også være relatert til fremtiden. For det er klart for oss alle at vi skal fortsette å tjene kongenes Konge og herrenes Herre i all fremtid. Det betyr at Jesu menighet skal ikke tilbringe evigheten på en slag himmelsk sofa eller bare være i evigheten uten å gjøre noen ting. Skriften forteller oss at hans tjenere skal tjene ham (Åp. 22:3) Det nærmeste i så måte må være tjenesten i det 1000-årige fredsrike på jorden. Etter at Kristi menighet har passert gjennom Kristi domstol, skal menigheten selv være med i dommen. Dette er dommen over nasjonene, dommen over Israel og dommen over de falne englene. (Matt 19:28, 1 Kor 6:3). Hvilken ære og hvilken nåde!

Den kommende verden

Paulus og andre taler om den kommende verden. Dette er den verden som etterfølger denne. Igjen en henvisning til Millenniet. Hebreerbrevet sier at det ikke var under engler han (Gud) la den kommende verden. (Hebr. 2:5) Kristus skal herske uinnskrenket. Men han deler sin trone med sine. Jesu disipler var opptatt med dette og selv om Jesus refset deres egoistiske innstilling, sa han dem ikke imot. For Kristus vil virkelig dele sin kongemakt med sine etter den orden Faderen bestemmer. (Matt 20:21-23) I lignelsen om den tro og kloke tjeneren finner vi en fremtidsrettet beretning fra Jesu egen munn. Det er tydelig at han ikke relatert til den nåværende verden men den kommende. I lønnen som gir til de trofaste inngår også løftet om å herske over byer. Jeg er så enfoldig at jeg tror han virkelig mente det han sa: «Og han sa til ham: Godt, du gode tjener! Fordi du har vært tro i smått, skal du herske over ti byer». Luk 19:17 Slike tider og tilstander krever at vi slipper til vår åndelige inspirasjon for det sprenger vårt tankebegrep en god del.

Kristi domstol prøver alt

Kristi domstol vil berøre flere aspekter ved vårt liv som troende. Dommen innfor Kristi domstol vil ført og fremst prøve våre gjerninger, vårt byggverk av handlinger gjennom et langt eller kort kristenliv. Men ikke bare gjerningene blir prøvd gjennom ilden. Selve drivkraften til alle gjerningene vil bli prøvd: Våre motiver og beveggrunner for alt vi har gjort vil også bli testet opp mot den guddommelige standard. Bare kjærligheten er å sammenligne med gull, sølv eller kostelige stener, og bli bestående og gi lønn. «Døm derfor ikke noe før tiden, før Herren kommer. Han skal føre fram i lyset det som er skjult i mørket, og åpenbare hjertenes råd. Da skal enhver få sin ros av Gud». 1Kor 4:5

Jesus er dommeren

Først vil vi ta med et ord av Jesus selv som berører noe av tidsaspektet over dommene som skal være.

- Og han har gitt ham makt til å holde dom, fordi han er menneskesønn. Undre dere ikke over dette! For den time kommer da alle de som er i gravene skal høre hans røst. Og de skal komme ut, – de som har gjort det gode, til livets oppstandelse, men de som har gjort det onde, til dommens oppstandelse. Joh 5:28-29 Først taler Jesus om alle menneskers oppstandelse og deres dom. Det er ikke slik at bare de hellige skal oppstå og dømmes, også de som har gjort ondt skal oppstå og møte din dom. Vi ser at han klart deler dommen i to avdelinger, oppstandelsen til livet det evige, og oppstandelsen som leder til fordømmelse og fortapelse. Alle de som tror hører med i den første kategorien og vil passere gjennom Kristi domstol og gå inn til livet, det evige.

Tidsaspektet

Når tid vil denne domstolen åpenbare seg? Her er Bibelen helt klar. Tiden for denne domstolen vil bli på Jesu Kristi dag. Vi har før sett at Jesu Kristi dag er dagen for hans gjenkomst for å hente menigheten hjem til himmelen. Den dagen han kommer på skyene og menigheten blir bortrykket fra jorden. Om dette sier Paulus: - Han skal også styrke dere inntil enden kommer, så dere må være ulastelige på vår Herre Jesu Kristi dag. 1Kor 1:8 - Så ligger nå rettferdighetens krans rede for meg, den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi meg på den dag – ja, ikke bare meg, men alle som har elsket hans komme. 2Tim 4:8

Hvem er de som dømmes ved Kristi domstol?

De som stilles frem for Kristi domstol er kun de som har tatt imot Jesus som personlig frelse, de hellige fra alle generasjoner, både som har sovnet inn men er blitt oppreist fra de døde og de som lever inntil Herren kommer. Ingen andre usalige er der.

- For vi skal alle åpenbares for Kristi domstol, for at enhver kan få igjen det som er skjedd ved legemet, etter det han gjorde, enten godt eller ondt. 2Kor 5:10 - Men du, hvorfor dømmer du din bror? Eller du, hvorfor forakter du din bror? Vi skal jo alle stilles fram for Guds domstol. Rom 14:10

Den samme Jesus som er vår frelser og Herre, vil også være vår rettferdige dommer. Det er tid for å gjøre opp regnskapet og få lønnen som han har lovet sine.

- Se, jeg kommer snart, og min lønn er med meg, for å gi enhver igjen etter som hans gjerning er. Åp 22:12 Grunnlaget for dommen vil være troskapen Det er visse kriterier som legges til grunn når man står innfor Kristi domstol. En av dem er troskapen mot Jesus og mot kallet i tjenesten. - Av forvaltere blir det ellers krevd at de må vise seg tro. Det som betyr minst for meg, er om jeg dømmes av dere, eller av en menneskelig domstol. Jeg er heller ikke min egen dommer. For selv om jeg ikke vet noe med meg selv, er jeg ikke dermed rettferdiggjort, men den som dømmer meg, er Herren. Døm derfor ikke noe før tiden, før Herren kommer. Han skal føre fram i lyset det som er skjult i mørket, og åpenbare hjertenes råd. Da skal enhver få sin ros av Gud. 1Kor 4:2-5

Jesus selv taler noe om domstolen i forbindelse med lignelsen om den gode og tro tjener. Han er fullstendig klar over at kvaliteten hos tjenerne er forskjellig, noen er gode mens andre er både late og uforstandige. - Hans herre sa til ham: Vel gjort, du gode og tro tjener! Du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over meget. Gå inn til din herres glede! Matt 25:21 - Men hans herre svarte og sa til ham: Du onde og late tjener! Du visste at jeg høster der jeg ikke sådde og sanker hvor jeg ikke strødde. Matt 25:26 Det synes klart her at troskapen mot mesteren er avgjørende for lønnen. Resultatet av denne domstolen vil variere fra person til person i overensstemmelse med hva hver og en har gjort for Herren, enten lønn eller tap av lønn.

- Om det byggverk som en har reist, blir stående, da skal han få lønn. Brenner hans verk opp, da skal han miste lønnen. Men selv skal han bli frelst, men da som gjennom ild. 1Kor 3:14-15

Hovedhensikten Kristi domstol er frelse

La det være sagt med én gang: Ingen som står innfor Kristi domstol vil gå fortapt. Han man blitt bortrykket fra Jorden ved Jesu komme på skyen, er evigheten sikret. Kristi domstol har med lønnen å gjøre. Lønnen beror for en stor del på det liv og den gjerning man har levd ut på jorden. Målet med Kristi domstol er absolutt rettferdighet og rett lønn. Noe hver troende tar med seg i det liv som hver og en skal oppleve i den verden som kommer. - slik at han kunne stille menigheten fram for seg i herlighet, uten flekk eller rynke eller noe slikt, men at den kunne være hellig og ulastelig. Ef 5:27

TIDEN FOR KRISTI DOMSTOL.

Tiden er "Herren Jesu dag", eller "Jesu Kristi dag". Dette uttrykket finner vi seks ganger i NT.

- Han skal også styrke dere inntil enden kommer, så dere må være ulastelige på vår Herre Jesu Kristi dag. 1Kor 1:8 - slik dere jo for en del har forstått oss, nemlig at vi er deres ros, likesom dere er vår ros på Herren Jesu dag. 2Kor 1:14 - Og jeg er fullt viss på dette at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag. Fil 1:6 - slik at dere kan dømme om hva som er rett i de forskjellige spørsmål, for at dere kan stå rene og uten lyte til Kristi dag, Fil 1:10

ET ANNET UTTRYKK ER "PÅ DEN DAG".

Derfor er det også jeg lider dette. Men jeg skammer meg ikke ved det. For jeg vet hvem jeg tror på, og jeg er viss på at han er mektig til å bevare den skatt som er betrodd meg, til dagen kommer.2Tim 1:12 Så ligger nå rettferdighetens krans rede for meg, den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi meg på den dag – ja, ikke bare meg, men alle som har elsket hans komme.2Tim 4:8

ET ANNET UTTRYKK IGJEN ER "NÅR HERREN KOMMER".

- Døm derfor ikke noe før tiden, før Herren kommer. Han skal føre fram i lyset det som er skjult i mørket, og åpenbare hjertenes råd. Da skal enhver få sin ros av Gud. 1Kor 4:5 Denne dagen kommer før 1000-årsriket og er forskjellig fra den dommen som skal finne sted innfor den stotre hvite tronen.

- Salig og hellig er den som har del i den første oppstandelse. Over dem har den annen død ingen makt. De skal være Guds og Kristi prester, og regjere med ham i tusen år. I denne dommen, vil det ikke finnes noen hellige fra det nye testamentets tid. Bare dem som døde uten frelsen. Åp 20:6 Kristi domstol er også annerledes og forskjellig fra dommen over nasjonene som skal finne sted utenfor Jerusalem når Kristus kommer og skal sitte på sin herlighets trone etter at han har opprettet sitt rike.

- Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin herlighets trone. Og alle folkeslag skal samles framfor ham. Han skal skille dem fra hverandre, likesom gjeteren skiller sauene fra geitene. Matt 25:31-32

Dommeren er Kristus selv

Paulus talte om "Herren, den rettferdige dommer". - Så ligger nå rettferdighetens krans rede for meg, den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi meg på den dag – ja, ikke bare meg, men alle som har elsket hans komme. 2Tim 4:8 Jesus sa selv at Faderen hadde gitt ham hele dommen. - For heller ikke dømmer Faderen noen, men har overgitt hele dommen til Sønnen, Joh 5:22

Derfor er også Kristi domstol likeverdig med Guds domstol

- Men du, hvorfor dømmer du din bror? Eller du, hvorfor forakter du din bror? Vi skal jo alle stilles fram for Guds domstol. Rom 14:10

De som skal dømmes er bare de frelste Paulus sa: - For vi skal alle åpenbares for Kristi domstol, for at enhver kan få igjen det som er skjedd ved legemet, etter det han gjorde, enten godt eller ondt. 2Kor 5:10 Selv om mange allerede har gått for å være sammen med Kristus I Paradis og andre fremdeles venter på jorden, så må alle en dag åpenbares innfor Kristi domstol. Ett er sikkert. Dette er ingen fordømmelsesdomstol for Jesus hatt fjernet fordømmelsen ved Golgata kors. - Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. Rom 8:1-2 - Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv. Han kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet. Joh 5:24

Denne dommen bringer lønn eller kan hende også tap av lønn, til alle kristne i overensstemmelse med deres gjerninger på jorden i livet de har levd i troen på Jesus.

Hvorfor er det nødvendig med en slik domstol?

Vi må gi regnskap for våre liv, hvordan vi har levd for Gud på jorden. Videre så har utfallet av dommen betydning for fremtiden og det som skal skje etter bortrykkelsen. Spørsmål vedrørende vår trofasthet må besvares. Det vi har vært i vår tid på jorden vil få betydning for vår stilling i evigheten. Det er derfor nødvendig å gi hver og en riktig lønn som vil ha betydning for vår fremtidige stilling og posisjon med hensyn til Guds videre plan for de tidsaldrene som kommer.

- Så la da enhver se på oss som Kristi tjenere og som forvaltere av Guds hemmeligheter. Av forvaltere blir det ellers krevd at de må vise seg tro. Det som betyr minst for meg, er om jeg dømmes av dere, eller av en menneskelig domstol. Jeg er heller ikke min egen dommer. For selv om jeg ikke vet noe med meg selv, er jeg ikke dermed rettferdiggjort, men den som dømmer meg, er Herren. Døm derfor ikke noe før tiden, før Herren kommer. Han skal føre fram i lyset det som er skjult i mørket, og åpenbare hjertenes råd. Da skal enhver få sin ros av Gud. 1Kor 4:1-5 - Om det byggverk som en har reist, blir stående, da skal han få lønn. 1Kor 3:14 Ta dere i vare, så dere ikke mister det som dere har vunnet med deres arbeid, men kan få full lønn! 2Joh 8

Alt dette vil trenge en egen spesiell dag for at alt skal komme frem i lyset. - I dette er kjærligheten blitt fullkommen hos oss, at vi har frimodighet på dommens dag. For slik som han er, slik er også vi i denne verden. 1Joh 4:17 Selv om lønnen vil variere I hvert enkelt tilfelle, i overensstemmelse med de virkelige fakta i livet, vil der ikke være noen fordømmelse.

DENNE DOMSTOLENS INTENSITET

Kristi domstol har sin egen intensitet, noe som kommer frem i følgende skriftavsnitt. Dagen for Kristi domstol er preget av høy intensitet fra Guds side. - Vi kjenner jo ham som har sagt: Meg hører hevnen til, jeg vil gjengjelde! – Og et annet sted: Herren skal dømme sitt folk. Heb 10:30

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-217-emanuel-minos-er-gatt-fra-vre-en.html http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-189-falske-profeter-eller-sverter-vi.html http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-138-hvem-var-bileam-og-hva-star-hans.html http://blog.janchristensen.net/2013/02/nr-544-din-dobbeltmoral-eller.html http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-176-guds-domstol.html http://blog.janchristensen.net/2013/07/nr-637-alle-trosbekjennelser-at.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Menigheten-jordens-stoorste-under http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Katolikere-og-karismatikere http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Menigheten http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=treenighetsdogmet http://blog.janchristensen.net/2013/03/nr-572-pave-frans-1-har-hentet-navnet.html http://blog.janchristensen.net/ http://janchristensen.net/ http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/

torsdag 26. desember 2013

Nr. 734: Treenighetslæren «kode» er bryt!» Aldri skal de få lure noen inn i denne lære uimotsagt lengre!

Nr. 734:

Treenighetslæren «kode» er bryt!» Aldri skal de få lure noen inn i denne lære uimotsagt lengre!

Jesus selv kalte seg selv for Menneskesønnen. Ikke en eneste gang så han på seg selv og kalte seg for den eneste sanne Gud. Det var Satan som ønsket å bli den eneste sanne Gud, eller for å si det på en annen måte, å ta Gud Faders plass. Hele treenighetslæren har uten tvil et Satanisk og demonisk opphav da treenighetslæren fortsatte der Satan ble stanset. Jesus har aldri påstått om seg selv at han er den eneste sanne Gud og er andre person i Gud: 1 Tim. 4. 1. Men Ånden sier med tydelige ord at i de kommende tider skal nogen falle fra troen, idet de holder sig til forførende ånder og djevlers lærdommer. Du er en «åndelig» tyv hvis du tror på treenighetslæren, Jesus har aldri noen gang påstått at han er Gud Fader lik i rang eller er en andre person i Gud etter Fadere. Dette er noe som Lucifer ville tilrane seg i tidenes morgen, men ikke JesusPastor Christensen, gratulerer med artikkelen din Nr. 733: Jesus var, ble og er et menneske, men også en Gud, men ikke den eneste sanne Gud!

Den vår en døråpner for meg i min forståelse av treenighetslæren. Har lest en god del av hva du har skrevet, nå er «koden» knekket for min del. Det var et kunstykke å gå tilbake til Abraham og gi oss en innsikt i hvorfor Jesus var et menneske, og ikke den eneste sanne Gud. Det var en visdom fra en annen verden som Kong Salomo hadde som ga deg den innsikten. Gratulerer enda igjen, takk for du har åpnet mine øyne for treenighetslæren ikke bygger på bibelen. Men kan du si noe mer om at ordet ble menneske etc.

Takk for gode ord, det varmer og styrker!

Du spør: «Men kan du si noe mer om at ordet ble menneske etc.».

Joh 1:14 Og Ordet blev kjød og tok bolig iblandt oss, og vi så hans herlighet - en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far - full av nåde og sannhet.

Hva ble menneske? Jesus som var Ordet ble menneske. Han er selve Ordet som Gud brukte å skape, og som skaper, fremdeles.

Sal 33:9 For han talte, og det skjedde; han bød, og det stod der

Ja, Jesus fikk «overdradd» alt fra sin Fader og til seg selv. Dette var en utvikling der han etter oppstandelsen fikk «alt». Før det, så hadde han fått delvis «alt». Men Jesus titulerte seg selv stort sett alltid som Menneskesønnen. Hvorfor? Han er den samme personen før han kom til verden, mens han var i verden og etterpå. At treenighetslærene gjør ham til en person som er lik Gud Fader i et og alt, da går de Satans ærend. Hvorfor? Det var det Lucifer gjorde, vil ta Gud Faders plass og ble Satan. Altså, treenighetslæren er fra ham, ingen andre.

Ordet som ble kjød, hva menes med det?

1 Kor. 10. 4 og drakk alle den samme åndelige drikk; for de drakk av den åndelige klippe som fulgte dem, og klippen var Kristus.

Legg merke til at den personen som var med Israels folk i Egypten, i ørkenen og i Kanaans land var Kristus. Med andre ord, gjennom alt det de gjorde, og når Gud åpenbarte seg for dem. Så var det fordi Kristus var med dem. Og vi vet at alle forbilder og bilder i GT. Om det er ofringene, tabernaklet, templet eller hva det enn måtte være. Alt peker hen imot Kristus Jesus som skulle komme sier Apostelen Paulus, da dette var skyggebilder og bilde mot det som skulle komme, når selve virkeligheten kom; Kristus Jesus.

Kol. 2. 16 La derfor ingen dømme eder for mat eller drikke, eller i spørsmål om høitid eller nymåne eller sabbat; 17 disse ting er en skygge av det som skulde komme, men legemet hører Kristus til.

Hebr 9:24 For Kristus gikk ikke inn i en helligdom som var gjort med hender og bare var et billede av den sanne, men inn i selve himmelen, for nu å åpenbares for Guds åsyn for vår skyld.

Hva er så feil med treenighetslæren? Alt, da det er en løgn!

Det er klart at vår forståelse av det meste vil både bli feil, misvisende og i ytterste konsekvens lede oss bort i fra Gud hvis vi bygger på feil lære og ikke riktig lære. Derfor, forkast treenighetslæren!

Når ordet Gud brukes så kunne en trodd at alt ble satt på «autopilot».

Det er her som treenighetslæren er verst synes jeg, at en driver med an ansvarsfraskrivelse. Tvert imot, alle Guds skapninger om det er Jesus, englene, oss eller hvem det nå er. Alle er vi ansvarlige overfor Gud med alt det vi gjør, sier og er. Derfor hadde Jesus sviktet Gud under sitt jordliv, hva hadde da skjedd? Ja, bare tanken gjør oss redd. Men faktisk, da måtte Gud ha sendt en ny frelser som var fullkommen, men heldigvis, Jesus valgte alltid det rette. Og Jesus var ikke den eneste sanne Gud her på jorden da vi leser ved flere anledninger at han hadde begrenset kunnskap og annet som viser at han var et menneske. Ikke 100 % Gud og 100 % menneske, men 100 % menneske. Det var derfor han kunne dø i vårt sted at han hadde «tatt» på seg Adams falne drakt.

Hebr 10:5 Derfor sier han idet han treder inn i verden: Offer og gave vilde du ikke ha, men et legeme laget du for mig.

Jeus hadde et legeme også før dette, og fikk et nytt legeme da han ble som oss. Og etter oppstandelsen fikk han et nytt legeme. Men ble Jesus annerledes etter oppstandelsen? Nei, han var, er og forblir et menneske i all evighet, som vi også skal være. DERFOR HETER DET AT HAN ER DEN FØRSTEFØDTE BLANT – MANGE BRØDRE, HALLELUJAH, GLORY TIL GUD!

Rom 8:29 For dem som han forut kjente, dem har han også forut bestemt til å bli likedannet med hans Sønns billede, forat han skulde være den førstefødte blandt mange brødre.

Jesus er den førstefødte – for vi skal bli ham like. Guds mål med oss er at vi skal bli Konger. Hva menes med det?

Åp 5:10 og gjorde dem til et kongerike og til prester for vår Gud, og de skal være konger på jorden!

Åp 22:5 Og natt skal ikke være mere, og de trenger ikke lys av lampe og lys av sol, for Gud Herren skal lyse over dem; og de skal regjere i all evighet.

Hvem skal regjere? Gud eller oss mennesker? Da vil det bli en sammensmeltning, og vi vil være som Jesus fullt ut og han som oss. Derfor er Jesus den FØRSTEFØDTE!

Når Jesu oppdrag er utført, hva da? Skriften sier at da overgir han alt tilbake til Faderen – den eneste sanne Gud og Far for oss alle.

1 Kor. 15. 24 derefter kommer enden, når han overgir riket til Gud og Faderen, efterat han har tilintetgjort all makt og all myndighet og velde. 25 For han skal være konge inntil han får lagt alle sine fiender under sine føtter. 26 Den siste fiende som tilintetgjøres, er døden; 27 for han har lagt alt under hans føtter. Men når han sier at alt er ham underlagt, så er det klart at han er undtatt som har underlagt ham alt; 28 men når alt er ham underlagt, da skal og Sønnen selv underlegge sig ham som la alt under ham, forat Gud skal være alt i alle.

Selve hovedtanken med frelsen er at Gud Fader vil ha mange, mange som Jesus. Som er som ham, derfor er han den førstefødte, utgått fra Faderen og lik ham. Slik skal vi bli, derfor heter det at vi skal være Konger i all evighet!

Sluttkommentar:

Er glad for dette som her beskrives at nå er treenighetslæren demoniske åk bryt. I hvert fall for den som vil ha sannheten. Selvfølgelig er det mange godtroende, naive og uskyldige troende som blir opplært til å tro på en triade Gud. Men gjennom det vi skriver på bloggen og hjemmesiden vår, så er vi som en motvekt imot dette å tro på tre likeverdige Guder i en Gud.

Og lurer du på noe? Ikke er enig, eller du er enig? Du har fremdeles lov og anledning å både skrive inn til meg spørsmål som jeg vil svare på. Eller å blogge her på bloggen. Du er hjertelig velkommen til å både skrive inn spørsmål og å blogge. Vær velkommen i den Herre Jesu Kristi navn.

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2013/07/nr-637-alle-trosbekjennelser-at.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Menigheten-jordens-stoorste-under http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Katolikere-og-karismatikere http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Menigheten http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=treenighetsdogmet http://blog.janchristensen.net/2013/03/nr-572-pave-frans-1-har-hentet-navnet.html http://blog.janchristensen.net/ http://janchristensen.net/ http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/

onsdag 25. desember 2013

Nr. 742: Jan Hanvold sier at han er en falsk profet!

Nr. 742: 
Jan Hanvold sier at han er en falsk profet! 
https://www.youtube.com/watch?v=Frvhp7h3UNI

Nr. 733: Jesus var, ble og er et menneske, men også en Gud, men ikke den eneste sanne Gud!

Nr. 733:

Jesus var, ble og er et menneske, men også en Gud, men ikke den eneste sanne Gud!

Vi leser i 1 Mosebok at Jesus og to engler kom til Abraham. De blir omtalt som tre menn og Jesus som Herren. Skriften sier at Jesus VAR ET MENNESKE FULLT UT LENGE FØR HAN BLE FØDT INN I DENNE VERDEN FOR 2000 ÅR SIDEN.

Legg merke til at Jesus og de to andre englene blir nevnt som mennesker eller tre menn. Og de alle tre åt. Hvorfor? Ble Jesus et menneske for 2000 år siden? Nei og atter et nei, det ble han i tidens morgen da Faderen fødte ham. Og etterpå, så ble også englene til. Og hvem skapte oss mennesket, i sitt bilde? Jesus og englene lærer skriften. Det står i 1 Mosebok at det var Elohim i grunnteksten som betyr Guder i flertallsform. Med andre ord, englene er også en del av vår skapning, eller for å si det rettere og bedre. Vi mennesker er en del av Englenes verden. Dette er mye å skrive om, men hele treenighetslæren er egentlig en stor misforståelse som har ingen rot i Guds ord og virkeligheten!

Abraham fikk her besøk av tre menn, eller tre mennesker for fire tusen år siden der den ene er Jesus. Legg merke til at det var tre menn som spiste og hadde det akkurat slik vi mennesker lever og har det, også i dag. Jesus er for alltid den samme sier skriften: Hebr. 13. 8 Jesus Kristus er igår og idag den samme, ja til evig tid. (8 Jesus Kristus er i går et menneske og idag et menneske, ja til evig tid et menneske, dog uten synd).Jesus som det fullkomne menneske han var, hadde fått en spesiell makt av sin Fader.

Joh 14:11 Tro mig at jeg er i Faderen og Faderen i mig; men hvis ikke, så tro det dog for selve gjerningenes skyld!

Jesus og hans engler – nevnes som Guder – skapte menneske i sine egne bilder, eller eget bilde, som skriften sier.

Alt som er Jesu hovedoppgave vil kulminere i det kommende 1000 års riket og dommen deretter som Kristus vil være i sentrum av, som det fullkomne menneske og en Gud som han er. Den eneste sanne Gud er Faderen, ingen andre!

Joh 5:22 For Faderen dømmer heller ikke nogen, men har gitt Sønnen hele dommen,

Jesus var et menneske før han ble født inn i denne verden, men da var han «bedre» enn oss da han ikke hadde et legeme som oss. Men Jesus måtte ta på seg en skikkelse som oss som hadde fallets følger i seg. At hvis han syndet, måtte han dø! Derfor står det i skriften, at et legeme laget du for meg.

Jesus og Englene som var med å skape menneske, ble selv et menneske. Han skapte alt ved sitt eget ord, da han er Ordet. Derfor står det at Gud og Ordet ble menneske eller kjød. Uten den forståelsen vil en misforstå. Det var altså han som skapte menneske, som ble kjød. Vi leser flere plasser at det var ikke Faderen, men Jesus som «overtok» for Faderen alt, også skapelsen.

Kol. 1. 15 Og han er et billede av Gud den usynlige, den førstefødte fremfor enhver skapning; 16 for i ham er alle ting skapt, de i himlene og de på jorden, de synlige og de usynlige, enten det så er troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter; alt er det skapt ved ham og til ham.

Jesus sier skriften: «alt er det skapt ved ham». Hva leser vi?

1 Mosebok 1. 26 Og Gud sa: La oss gjøre mennesker i vårt billede, efter vår lignelse, og de skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over feet og over all jorden og over alt kryp som rører sig på jorden. 27 Og Gud skapte mennesket i sitt billede, i Guds billede skapte han det; til mann og kvinne skapte han dem.

Hvordan kan vi vite at dette ikke var Faderen – den enste sanne Gud – som skapte menneske? Dette har jeg nå allerede forklart både her i andre artikler.

Tonaturlæren er løgn i fra Satan

Jesus var et menneske, og ikke den sanne Gud, hverken før skapelsen, eller etter skapelsen og har selv aldri krevd å være det. Det er kun Gud Fader, og ingen andre som er det.

Hva sier Tonaturlæren? At Jesus var Gud 100 %, ble også 100 % menneske. Hva sier skriften? I hvertfall ikke dette. Jesus hadde alle de samme egenskapene før han kom inn i verden, når han var i verden og etterpå. Han drakk og spiste også som menneske før han ble født inn i verden. La oss stoppe ved det eksemplet, og ikke ta alle andre da det å spise, drikke og ta til seg næring er det mest fremtredne med å være menneske.

1 Mosebok 18. Og Herren åpenbarte sig for ham i Mamres terebinte-lund, mens han satt i døren til sitt telt midt på heteste dagen. 2 Da han så op, fikk han se tre menn som stod foran ham; og da han blev dem var, løp han dem i møte fra teltdøren og bøide sig til jorden 3 og sa: Herre! Dersom jeg har funnet nåde for dine øine, så gå ikke din tjener forbi! 4 La oss få hente litt vann, så I kan få tvette eders føtter, og hvil eder under treet! 5 Og la mig hente et stykke brød, så I kan vederkvege eder før I drar videre - siden I nu har lagt veien om eders tjener. De sa: Ja, gjør som du sier! 6 Da skyndte Abraham sig inn i teltet til Sara og sa: Skynd dig og ta tre mål fint mel; elt det og bak kaker! 7 Og selv sprang Abraham bort til buskapen og hentet en fin og god kalv; den gav han til drengen, og han skyndte sig å lage den til. 8 Så tok han rømme og søt melk og kalven som han hadde latt drengen lage til, og satte det for dem; og han stod hos dem under treet mens de åt. 9 Da sa de til ham: Hvor er Sara, din hustru? Han svarte: Hun er der inne i teltet. 10 Da sa han: Jeg vil komme igjen til dig på denne tid næste år, og da skal Sara, din hustru, ha en sønn. Og Sara hørte det i teltdøren, for den var bak ham. / 11 Men Abraham og Sara var gamle og langt ute i årene; Sara hadde det ikke lenger på kvinners vis. 12 Derfor lo Sara ved sig selv og sa: Skulde jeg, nu jeg er blitt gammel, ha attrå, og min mann er også gammel. 13 Da sa Herren til Abraham: Hvorfor ler Sara og tenker: Skal jeg da virkelig få barn, nu jeg er blitt gammel? 14 Skulde nogen ting være umulig for Herren? På denne tid næste år vil jeg komme til dig igjen, og da skal Sara ha en sønn. 15 Men Sara nektet og sa: Jeg lo ikke. For hun var redd. Da sa han: Jo, du lo. 16 Så stod mennene op for å gå derfra, og de tok veien bortimot Sodoma; og Abraham gikk med dem for å følge dem på veien.

Legg merke til at Jesus og de to andre englene blir nevnt som mennesker eller tre menn. Og de alle tre åt. Hvorfor? Ble Jesus et menneske for 2000 år siden? Nei og atter et nei, det ble han i tidens morgen da Faderen fødte ham. Og etterpå, så ble også englene til. Og hvem skapte oss mennesket, i sitt bilde? Jesus og englene lærer skriften. Det står i 1 Mosebok at det var Elohim i grunnteksten som betyr Guder i flertallsform. Med andre ord, englene er også en del av vår skapning, eller for å si det rettere og bedre. Vi mennesker er en del av Englenes verden. Dette er mye å skrive om, men hele treenighetslæren er egentlig en stor misforståelse som har ingen rot i Guds ord og virkeligheten!

Sluttkommentar:

Jeg hadde egentlig tenkt å slutte for en tid å skrive her på bloggen, noe jeg også vil gjøre. Men det kommer opp så mange ting, og jeg har fått inn noen spørsmål som jeg ville svare på. Du har fremdeles god anledning til å komme med spørsmål og skrive inn på bloggen. Men husk, frekke og usmakelige innlegg slipper jeg ikke igjennom lengre, det bare forsurerer debatten og har svært liten nytte. Men saklig innlegg, også motinnlegg, det slipper jeg igjennom.

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2013/07/nr-637-alle-trosbekjennelser-at.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Menigheten-jordens-stoorste-under http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Katolikere-og-karismatikere http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Menigheten http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=treenighetsdogmet http://blog.janchristensen.net/2013/03/nr-572-pave-frans-1-har-hentet-navnet.html http://blog.janchristensen.net/ http://janchristensen.net/ http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/

søndag 22. desember 2013

Nr. 732: Ingvar Torsvik blir ikke leder i Normisjon, sluttet før han begynte. Lederne i Normisjon kaster glør i øynene på Torsvik som er en karismatisk og liberal kristen!

Nr. 732:

Ingvar Torsvik blir ikke leder i Normisjon, sluttet før han begynte. Lederne i Normisjon kaster glør i øynene på Torsvik som er en karismatisk og liberal kristen!

Det var et luftslott fra dag en å satse på en mann som Ingvar Torsvik, tragisk for begge parter. Det eneste rette nå er at lederen i Normisjon Formann Tormod Kleiven går fra sin stilling. Men dessverre, dette tror jeg ikke kommer til å skje da kristne holder på sin stilling og posisjon om de har sviktet Herren til de grader, dessverre!Luftslott

Normisjon, Det norske lutherske Indremisjonsselskap, Langesundsfjordens indremisjonsselskap og Den norske Santalmisjon fusjonerte som ble Normisjon. Har nå trukket stillingen til Ingvar Torsvik som skulle bli den nye lederen fra 1. januar 2014.

Men Torvik og Normisjon, det har vel aldri passet? Hva er Normisjon? En konservativ Luthersk Misjons orgenasjon. Hvem er Torvik? Gjør forskjellige klipp fra nettet der Torvik forteller om seg selv som en karismatisk person med gode lederegenskaper. Her er noe av hva Torvik har ment om seg selv:

1.) Spørsmålet om homofile er et perifert anliggende for meg. Dette er ting som jeg synes er vanskelig.

2.) Jeg liker å tro at jeg er en god strateg.

3.) Jeg kjenner ikke Kjøde så godt, men jeg kjenner uttrykket å hoppe etter Wirkola. De fleste som har hoppet etter ham har hoppet lenger.

4.) Torsvik sier han ser på det som en stor tillitserklæring og en enorm utfordring å bli spurt om å bli generalsekretær i Normisjon.

5.) Det viktigste temaet for meg er nåde, at alt er ferdig.

Torvik synes for meg som en ganske selvsikker person, med stor tro på egne ferdigheter.

At ikke ledelsen i Normisjon som ansatte ham oppfattet det før, er en aldri så liten fadese. De bør ta sin hatt og gå fra sin stilling og overlate den til mer duelige og personer som evner å skille ting. Og som behandler mennesker godt. Dette de har gjort overfor Torvik er å kaste glør i øynene på Torsvik som er en liberal kristen, og var en liberal og homsevennlig mann. Derfor er han ei skikket og duelig til å ha et leder- og ansvarsområde og verv i en kristelig sammenheng og der en legger vekt på å forkynne evangeliet.

Sluttkommentar:

Det som bør skje nå er at Torvik får en skikkelig økonomisk kompensasjon for å ha blitt lovet en jobb som han ikke fikk og at gjennom denne prosessen er hans navn og ryktet blitt svertet. Dernest at Normisjon Formann Tormod Kleiven går fra sin stilling da han har ansvaret for dette samrøret.

Skal ikke kristne lære av sine feil og la det få konsekvenser, eller er det alltid «nok» nåde å få?

Når Normisjon har til de grader «driti på draget» skal dette få konsekvenser, da er det riktig at noen gå. Torvik har ikke gjort noe gærnt, han har kun søkt på en stilling og fått den. At han ikke var rette mann, det burde en ha undersøkt for lenge siden. Og når de i utgangspunktet hentet en slik mann utenforbi, hvorfor var ikke selve prosessen bredere der de hentet inn en tredje part og etikk spørsmål burde virkelig bli vektlagt da Normisjon tross alt står for noe som dessverre de aller fleste kristne har forlatt av standpunkter?

Emanuel Minos og lignede er av samme ulla som Torvik, de skulle nå kunne fått et godt samarbeid? Begge synes at det Guds ord taler klart om er vanskelig. Guds ord har klare svar på det meste, men det som er vanskelig. det er at vi mennesker har så vanskelig for å bøye oss for Guds ord da vi har et så stridlynt og vanskelig kjød. Men for den som bøyer seg for Guds ord og Guds bud, vil erfarer velsignelsen og storheten ved dette, ære være Gud og Lammet fra nå av og inntil evig tid!

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/ http://janchristensen.net/ http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/

fredag 20. desember 2013

Nr. 729: Jeg er blitt stengt ute på samtlige debatt-forum i kristne sammenheng, kastet ut fra møtet etc. fordi jeg har holdt frem en ting; Guds eget ord!

Nr. 729:
Jeg er blitt stengt ute på samtlige debatt-forum i kristne sammenheng, kastet ut fra møtet etc. fordi jeg har holdt frem en ting; Guds eget ord!

En gang, det var i ca. 1985 kom jeg met et profetisk budskap om at vi var i ferd med å gå mer og mer inn i den tiden som Guds ord beskriver som Laodikea tiden. Det var på daværende Karmøy Kristne Senter og Leif Jacobsen beordret meg til å tie stilt og etterpå ble vi, jeg og to-tre andre jaget ut av møte. Av daværende Pastor Sten Sørensen, far til Sten Sørensen jr.

Denne artikkel er dedikert til de som prøvde å si i fra, men som ikke klarte å stå imot presse eller gav opp. Dessverre så er det mange som har sett mye, men å si i fra igjen og igjen. Og ikke gi opp, men holde sannheten og Guds ord frem år ut og år inn, det trengs det en dobbel del av Guds Ånd til og enda mer nåde.

Bilde av Nigeria fossen. En slik foss trenger vi alle å ha i vårt liv og hjerte for å holde ut inntil enden. Det sies om Smith Wiggelsworth sto ved fossen og gråt. Da ba han; slik i min sjel Gud!

Joh. e. 7. 37 Men på den siste, den store dag i høitiden stod Jesus og ropte ut: Om nogen tørster, han komme til mig og drikke! 38 Den som tror på mig, av hans liv skal det, som Skriften har sagt, rinne strømmer av levende vann. 39 Dette sa han om den Ånd som de skulle få som trodde på ham; for Ånden var ennu ikke kommet, fordi Jesus ennu ikke var herliggjort.Mitt møte med de kristne var egentlig veldig naivt, men hvor «godt» jeg hadde det!

Jeg har en bakgrunn der jeg ikke er vokst opp i et hjem med personlig troende foreldre, selv om nok begge trodde på Gud og ville at jeg skulle leve som en statskirkelig mann.

Så ble jeg frelst og født på nytt. Og jeg trodde at de kristne var verdens snilleste mennesker, men, men, det stemmer nok dessverre ikke!

Hva er det som gjør at det finnes så mange onde «kristne» som vil kontrollere og styre andre?

På mange måter er dagens kristendom veldig, veldig hyklerisk og ond. Med det mener jeg at en skal fremstå som veldig snill, tolerant, kjærlighetsfull og god. Men i virkeligheten så er de troende alt annet enn dette. De er motsatt, ja mange ganger mye dårligere enn verdens barn i det meste. Dette er dypt, dypt tragisk. Jeg er også forundres over at ingen reagerer på den måten hundrevis av kristne blir behandlet hvert år i sine egne menigheter. Har selv blitt utsatt for å bli løftet opp den ene øyeblikket for så etterpå å bli behandlet som en kriminell, utsatt for ryktespredning og skittkasting fra menighetens ledere. Min opplevelse er at jeg gjennom mange år som omreisende predikant har møtt mange rundt om kring som ikke blir brukt, som ikke blir tatt på alvor og som blir regelrett kuttet ned og psykisk mishandlet. Hvordan skal det bli forandring her? Selvfølgelig har jeg ikke det fylle og hele svaret her. Men vil gi ti (10) ting i stikkords format hvordan ting kan bli bedre.

1.) Skriften sier: Ef 4:25 Derfor, avlegg løgnen og tal sannhet, enhver med sin næste, fordi vi er hverandres lemmer!

Tal sannhet med dine medmennesker, alltid! Og bær ikke på hemmeligheter og skjulte synder, det vil bli din bane hvis du ikke gjør det opp og tar tak i dette.

2.) Ef 4:29 Ingen råtten tale gå ut av eders munn, men sådan tale som er god til nødvendig opbyggelse, så den kan være til gagn for dem som hører på;

Som kristne skal vår tale være med mening, god og positiv.

3.) Sal 36:10 For hos dig er livets kilde, i ditt lys ser vi lys.

Tal sannhet, og følg det lyset du har i dag, og du vil få mer lys i morgen. Selv kjernen for å utvikle seg på det åndelige område er å følge det lyset en har, og ikke bakke ut.

4.) Matt. 7. 12 Derfor, alt det I vil at menneskene skal gjøre imot eder, det skal også I gjøre imot dem; for dette er loven og profetene.

Å leve etter den gyldne regel har vært en leveregel gjennom hele livet.

5.) Matt. 5. 43 I har hørt at det er sagt: Du skal elske din næste og hate din fiende. 44 Men jeg sier eder: Elsk eders fiender, velsign dem som forbanner eder, gjør vel imot dem som hater eder, og bed for dem som forfølger eder,

Det er når en blir tråkket på, at den vi er kommer frem.

6.) Åp 22:11 La den som gjør urett, fremdeles gjøre urett, og den urene fremdeles bli uren, og den rettferdige fremdeles gjøre rettferdighet, og den hellige fremdeles bli helliggjort!

Å passe sitt eget liv, det er det som fører enn frem på det åndelige område.

7.) 1Kor 6:7 Det er jo i det hele allerede et tap for eder at I har saker mot hverandre. Hvorfor lider I ikke heller urett? hvorfor tåler I ikke heller skade?

Å kunne og evne tåle urett, det er en kristen dyd.

8.) 1 Tess. 4. 2 I vet jo hvilke bud vi gav eder ved den Herre Jesus. 3 For dette er Guds vilje, eders helliggjørelse: at I avholder eder fra hor; 4 at hver av eder vet å vinne sig sin egen make, i helligelse og ære, 5 ikke i lystens brynde, som hedningene, som ikke kjenner Gud.

Hva er Guds vilje? Det trenger vi ikke å lute på. Det er vår helliggjørelse. Og i vår helliggjørelse er kristen etikk som er bygget på Guds ord som er det aller, aller viktigste.

9.) Matt. 6. 33 Men søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal I få alt dette i tilgift! 34 Vær altså ikke bekymret for den dag imorgen! for den dag imorgen skal bekymre sig for sig selv; hver dag har nok med sin egen plage.

Synes dette verset er nydelig, og for et løfte. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal vi få alt annet i tilgift! Bedre løfte enn dette finnes det ikke. Det lønner seg å tro på Gud synger vi, ja sier jeg.

10.) Matt. 18. 15 Men om din bror synder mot dig, da gå bort og irettesett ham i enrum! hører han på dig, da har du vunnet din bror; 16 men vil han ikke høre, da ta ennu en eller to med dig, forat enhver sak skal stå fast ved to eller tre vidners ord. 17 Men hører han ikke på dem, da si det til menigheten! men hører han heller ikke på menigheten, da skal han være for dig som en hedning og en tolder.

Vi skal ikke tillate synd i våre egne liv, det er aller viktigst. Men ikke i andres liv heller, derfor skal vi stille også andre til ansvar for deres synd. Vi må ikke ha overdreven respekt for andre, og ei heller se ned på noen. Men si sannheten til dem.

Sluttkommentar:

Kristen Norge vil fremstå som noe de ikke er, og nok aldri kommer til å bli heller uten en kolossal omveltning som da må skje. De vil fremstå prektige, snille og noen som «får» det til. Men sannheten er at de er i det store og det hele en gjeng med mennesker som lever akkurat motsatt en det en skulle. En har ikke sannhet hverken i lære, liv eller hjerte, derfor blir dagens kristendom patetisk, sløvende og likegyldig.

Dagens kristendom er ikke demokratisk eller styrt av Gud, men av kjødet til de som kaller seg kristne men ikke er det. Alt blir styrt av kjødet, som er det instrumentet som Satan virker i og gjennom. Dette har jeg gjennomskuet for mange, mange år siden. Dagens kristendom er dessverre gjennomsyret av vårt kjød, og ikke Guds ord og Guds Ånd!

Kunne ha skrevet enda mye mer, og mye mer omfattende. Men nevner kort hvordan jeg har blitt stengt ute får bloggen til de forskjellige avisene. Skriver også for deg som holder frem Guds ord og blir motarbeidet og blir skviset ut.

KS eller Korsets Seier begynte med moderering og hensikten var å stenge meg ute. De er så til de grader ute av kontroll, at dagens KS er bare en patetisk avis, dessverre. KS er og forblir en tragisk avis, som vekker forakt da det skal være en pinse avis og er mer liberal en Lutheranere og andre.

Dagen stengte meg ute fordi jeg holdt frem Guds ord. Det samme gjorde VL. Men jeg fikk «skryt» av VL, men mine innlegg og kommentarer er skapte slik forargelse og mostand. At de måtte stenge meg ute!

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/ http://janchristensen.net/ http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/