onsdag 26. oktober 2016

Nr. 1729: Å utale forbannelse og onde ønsker over hverandre er dessverre vanlig blant de troende da hatet og intriger er noe som er veldig utbredt!

Nr. 1729:
Å utale forbannelse og onde ønsker over hverandre er dessverre vanlig blant de troende da hatet og intriger er noe som er veldig utbredt!

Bilde av Jan Aage Torp, som er nok mange ganger verre enn Jan Hanvold som smiler fra øret til øret. Men som lurer på å få knekt de menneskene som går med Gud! Men Gud skal lønne og dømme ham også, vær du sikker.


Rundt 1990 husker jeg at Leif Jacobsen kom her til Oslo og begynte i Oslo Kristne Senter som bibelskolelærer. Han ville da bli 2. Pastor som Arne Bakken var.
Da utalte Leif Jacobsen offentlig at han skulle knuse Arne Bakken, noe som han da klarte med å få Arne Bakken ut av menigheten. Og han senere døde av overdose. Det er ikke bare heksedoktoren i Afrika som utaler forbannelser, men det er dessverre vanlig blant troende mennesker.

Jeg har regnet med å hørt flere tusen ganger forbannelser utalt over mitt liv og min families liv av såkalt andre troende.
De to verste har vært Torodd Fuglesteg og Ansgar Braut, men det har sannelig også vært mange andre.

Har hørt dette ordet utalt over meg utallige ganger.

Salme 105. 15 Rør ikke ved mine salvede, og gjør ikke mine profeter noe ondt!

Dette har jeg som sagt hørt utalt over meg så mange ganger av såkalt åndsdøpte pinsevenner da jeg har påpekt feil lære og annet enten ved dem eller en forkynner de har satt sin litt til.

Nå er det Jan Hanvold som driver med dette. Å utaler forbannelser over sine medarbeidere, og det er ille.

Han utaler forbannelser også over de fleste både på radio og tv, se her for et eksempel.

Men er det ikke verre når noen smiler fra øret til øret, men Satan styrer deres liv?
Jeg tenker f.eks. på hva jeg har de siste 2 årene erfart med Jan Aage Torp som har klart å lure både poltiet og Oslo tingrett med sitt renkespill.
Det er verre egentlig, eller likeså ille!

Det er gjennom dette at evangeliet går frem! Så du som vil tjene Herren, så er det bare å stålsette seg selv!


Nr. 1552:

Jeg hevder her i denne artikkelen og andre at Jan Aage Torp er åpenbart kriminell!

Bilde av det tidligere ekteparet Jan Aage og Ann-Christin Torp, nå Ann-Christin Düring Woll.
Etter Guds ord er disse to gift så lenge de lever, det er kun og alene død som opphører et ekteskap for kristne mennesker!

Det er åpenbart etter den grove omsorgssvikten som er blitt avdekket rundt dette tidligere ekteparet som barnevernet på en uforståelig måte ikke hentet barna her som åpenbart har lidd noe voldsomt?
At dette bør få et etterspill hvis det skal være noe rettferdighet over disse forsømte barna.


Jeg skrev allerede i går konkret at disse barna og andre bør og skal få oppreisning av Jan Aage Torp, se her:

http://blog.janchristensen.net/2016/06/nr-1551-jan-aage-torp-er-ingen-kristen.html

Se her for hva denne forstandige Njål Kristiansen skriver på Verdidebatt:


«Pastoren som er omtalt i denne tråden har tiltatt seg rundkrave. Jeg tror det er på sin plass om han frivillig legger av seg "kappe og krave". Pastor er ingen beskyttet tittel, men det gir en del assosiasjoner for den som møter en pastor ved at man tror man møter en forstandig person det går an å snakke med på basis av en utstrakt kunnskap om menneskelige temaer. 

Jeg tror tiden må være kommet for å innse at i denne sammenhengen er det ikke slik. Pastoren er så belastet at han ikke kan ha tillit hos andre enn likedannede. En logisk konsekvens må være å legge av seg de ytre tegnene og finne seg egnet arbeide annet steds enn i en forsamling. 

En helt annen sak er om dette bør gå upåaktet hen for ordensmakten. Nå finnes det to kilder i samme sak som forteller om en grusom barndom. Det er for sent med Barnevernet, men er disse forholdene straffbare? Jeg tror politiet bør se på disse sakene for å vurdere om overgrepene mot barna er av en slik natur at han skal straffeforfølges. Av særlig betydning er om virkemidlene i oppdragelsen kan kalles skadelige eller ødeleggende, og om det er tatt for hardt i. Kandidaten selv vil nok fryde seg over å få rampelyset på seg i retten. For kristne i forsamlinger og de som bedriver menighetsarbeide kan det være fornuftig å få en rettslig gjennomgang på hva man kan gjøre i en forsamling og ikke, men særlig overfor egne barn i hjemmet. Det finnes nok rettspraksis på dette allerede som kan komme til anvendelse som presedens for vurderingene. For egen del tyder alt som jeg har lest på at det er langt i overkant av hva som er egnet å benevne som barneoppdragelse. Psykisk vold ser ut til å være et mer naturlig navn.»

Sluttkommentar:

I mine øyne har Jan Aage Torp vært en kriminell lenge da han løy til poltiet og ble «trodd» da han anmeldte meg for det som er falske anklager.

http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1132-pastor-jan-aage-torp-er-tatt-i.html
Det var Jan Aage Torps hat til meg og den Himmelske blogg at vi skrev og talte imot at han var gjengiftet som ligger til grunn for det hele!

http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1129-skal-mte-apostel-jan-aage-torp.html
Men Torp evnet å trikse og manipulere det hele. Og nå er det ikke hva jeg skrev, men mengden. At nå er minst 99 % av det som er skrevet av Jan Aage Torp skrevet etter hans fiktive anmeldelse, det unnlater både han og det kriminelle poltiet på Manglerud å nevne. Her står vi åpenbart overfor erkekjeltringer!
Nå kommer også barnemishandling inn som Njål Kristiansen så treffende kaller for: «For egen del tyder alt som jeg har lest på at det er langt i overkant av hva som er egnet å benevne som barneoppdragelse. Psykisk vold ser ut til å være et mer naturlig navn!»

Med andre ord, det som jeg har hevdet hele tiden kommer nå frem. Når vil poltiet reagerer? Eller overbeskytter de Torp som de gjør med Norges 2 største og verste nettroll? Ansgar Braut og Torodd Fuglesteg? Her er det et politi som gjør en så dårlig jobb at det er helt ufattelig at det går an i Norge i 2016?

Som sagt, Jan Aage Torp er kriminell, nå er det flere enn meg som begynner å hevde det samme!

Boka til Edin Løvås om maktmennesker og psykopater blant kristne er mer aktuell enn noen gang. Les den gratis her:
Relaterte linker: 
http://blog.janchristensen.net/2016/06/nr-1543-ansgar-braut-har-totalt.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1438-det-er-pafallende-at.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1372-tingrettens-dom-viser-med-all.html
http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1502-jeg-vet-ikke-hvorfor.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1506-det-er-min-dd-som-er-jan-aage.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1509-torodd-fuglesteg-sender-mailer.html

http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1522-det-er-hva-jan-aage-torp-har.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1378-her-er-de-10000-hatmeldigner.html
http://blog.janchristensen.net/2014/10/nr-903-pastor-jan-aage-torp-har.html
http://blog.janchristensen.net/2015/11/nr-1284-torodd-fuglesteg-norges.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1522-det-er-hva-jan-aage-torp-har.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1539-har-det-klikka-for-norges.html
http://blog.janchristensen.net/2015/11/nr-1277-ansgar-braut-blir-overbeskyttet.html
http://blog.janchristensen.net/2015/11/nr-1281-jan-aage-torp-og-ansgar-braut.html
http://blog.janchristensen.net/2015/11/nr-1284-torodd-fuglesteg-norges.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1344-nettheten-fortsetter-imot-meg.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1346-jan-aage-torp-legger-ut.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1346-jan-aage-torp-legger-ut.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1346-jan-aage-torp-legger-ut.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1357-kjre-troende-venner-be-om-at.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1367-netthetsen-imot-min-familie.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1375-her-er-de-10000-hatmeldinger.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1379-mannen-med-pseudonymet-ansgar.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1382-en-kort-dokumentasjon-pa-jan.html
http://blog.janchristensen.net/2016/03/nr-1392-hetsen-og-mobbingen-imot-meg-og.html
http://blog.janchristensen.net/2016/03/nr-1425-manglerud-politiet-lar-norges.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1435-ansgar-braut-eller-na-som-en.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1434-tror-ikke-det-er-noen-er-blitt.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1437-jeg-tror-at-det-er-ikke-en.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1437-jeg-tror-at-det-er-ikke-en.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1496-christian-rosland-i-retten-i.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1499-hvorfor-blir-ikke-norges-2.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1506-det-er-min-dd-som-er-jan-aage.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1509-torodd-fuglesteg-sender-mailer.html

Ingen kommentarer: