torsdag 13. oktober 2016

Nr. 1666: Guds ord taler om tildekkelse – selv om dessverre de kristne damene overser Guds ord på det punktet i trass og åndelig blindhet!

Nr. 1666:
Guds ord taler om tildekkelse – selv om dessverre de kristne damene overser Guds ord på det punktet i trass og åndelig blindhet!

1 Joh. 5. 2 På dette kjenner vi at vi elsker Guds barn, når vi elsker Gud og holder hans bud.  3 For dette er kjærligheten til Gud at vi holder hans bud; og hans bud er ikke tunge.

Skriften er veldig, veldig klar på dette punktet. Under gudstjenesten og når vi som troende er i sammen, skal en kvinne være tildekket. Dette har vi skrevet mye om før, men skal kort forklare hvorfor.

1 Kor. 11. 2 Jeg roser eder for at I kommer mig i hu i alle ting og holder fast ved mine forskrifter, således som jeg gav eder dem.  3 Men jeg vil at I skal vite at Kristus er enhver manns hoved, og mannen er kvinnens hoved, og Gud er Kristi hoved.  4 Hver mann som beder eller taler profetisk med noget på hodet, vanærer sitt hode;  5 men hver kvinne som beder eller taler profetisk med utildekket hode, vanærer sitt hode; for det er aldeles det samme som om hun var raket.  6 For hvis en kvinne ikke tildekker sig, da la henne også klippe håret av; men er det usømmelig for en kvinne å klippe eller rake av sig håret, da la henne tildekke sig.  7 For en mann skal ikke tildekke sitt hode, eftersom han er Guds billede og ære; men kvinnen er mannens ære.  8 For mannen er ikke av kvinnen, men kvinnen er av mannen;  9 mannen blev jo heller ikke skapt for kvinnens skyld, men kvinnen for mannens skyld. 10 Derfor bør kvinnen ha et undergivenhets-tegn på sitt hode for englenes skyld. 11 Dog, i Herren er hverken kvinnen noget fremfor mannen eller mannen noget fremfor kvinnen; 12 for likesom kvinnen er av mannen, så er også mannen ved kvinnen, og alt er av Gud. 13 Døm hos eder selv: passer det sig at en kvinne beder til Gud med utildekket hode? 14 Lærer ikke endog selve naturen eder at dersom en mann lar håret vokse langt, er det ham til vanære, 15 men dersom en kvinne lar håret vokse langt, er det henne til ære? for det lange hår er gitt henne til slør. 16 Men dersom nogen vil være trettekjær, da har ikke vi en sådan skikk, heller ikke Guds menigheter.

Tildekkelse er ikke for menighets skyld men for englene som er usynlig tilstede på våre møter, spesielt under bønn og lovprisning gjelder dette.

Her kommer noen artikler vi har om dette på bl.a. Smyrna Oslo sin hjemmeside og andre plasser:

Joel Barsjø om tildekkelse, les her:


Skjermbilde av artikkelen:

 
 
Les hele artikkelen her:
 
 
Nr. 177:

Tildekkelse!

1. Kor. 11. 2 Dere skal ha ros for at dere husker på meg i alle ting og holder fast på de overleveringer jeg har gitt videre til dere. 3 Jeg vil dere skal vite at Kristus er enhver manns hode, mannen er kvinnens hode, og Kristi hode er Gud. 4 En mann som ber eller taler profetisk med noe på hodet, fører skam over sitt hode. 5 Men en kvinne fører skam over sitt hode når hun ber eller taler profetisk uten å ha noe på hodet. Det er jo det samme som om hun var snauklipt. 6 Hvis hun ikke vil ha noe på hodet, kan hun like godt klippe av seg håret! Men når det nå er en skam for en kvinne å klippe eller barbere av seg håret, da må hun ha noe på hodet. 7 Mannen må ikke dekke hodet, for han er Guds bilde og ære. Men kvinnen er mannens ære. 8 For mannen ble ikke til av kvinnen, men kvinnen av mannen. 9 Mannen ble heller ikke skapt for kvinnens skyld, men kvinnen for mannens. 10 Derfor må kvinnen for englenes skyld ha noe på hodet, som et myndighetstegn. 11 Men i Herren er ikke kvinnen noe uten mannen, og mannen er heller ikke noe uten kvinnen. 12 For som kvinnen ble til av mannen, blir jo mannen født av en kvinne, men alt er fra Gud. 13 Døm selv! Sømmer det seg for en kvinne å be til Gud uten å ha noe på hodet? 14 Lærer ikke naturen selv at det er en skam for en mann å ha langt hår, 15 mens det for kvinnen er en ære? For håret er gitt henne som slør. 16 Hvis nå noen vil lage strid, så skal han vite at vi ikke har en skikk som denne, og heller ikke Guds menigheter.

Dette er egentlig veldig enkelt å forstå noe som de første kristne praktiserte og alle menigheter gjorde. Det har ingenting med tempelskjøger og andre ting å gjøre, dette nevner ikke Paulus med et eneste ord hverken her eller i Korinterbrevene. Det er kun for en grunn, noe vi leser om i v. 10: “Derfor må kvinnen for englenes skyld ha noe på hodet, som et myndighetstegn”.

Forskjellige oversettelser: New International Version (©1984)
For this reason, and because of the angels, the woman ought to have a sign of authority on her head. Et tegn på autoritet
New Living Translation (©2007)
For this reason, and because the angels are watching, a woman should wear a covering on her head to show she is under authority. At hun er under autoritet

English Standard Version (©2001)
That is why a wife ought to have a symbol of authority on her head, because of the angels.

New American Standard Bible (©1995)
Therefore the woman ought to have a symbol of authority on her head, because of the angels.

International Standard Version (©2008)
This is why a woman should have authority over her own head: because of the angels.

GOD'S WORD® Translation (©1995)
Therefore, a woman should wear something on her head to show she is under [someone's] authority, out of respect for the angels.

King James Bible
For this cause ought the woman to have power on her head because of the angels.

American King James Version
For this cause ought the woman to have power on her head because of the angels.

American Standard Version
for this cause ought the woman to have a sign of authority on her head, because of the angels.

Bible in Basic English
For this reason it is right for the woman to have a sign of authority on her head, because of the angels.

Douay-Rheims Bible
Therefore ought the woman to have a power over her head, because of the angels.

Darby Bible Translation
Therefore ought the woman to have authority on her head, on account of the angels.

English Revised Version
for this cause ought the woman to have a sign of authority on her head, because of the angels.

Webster's Bible Translation
For this cause ought the woman to have power on her head, because of the angels.

Weymouth New Testament
That is why a woman ought to have on her head a symbol of subjection, because of the angels.

World English Bible
For this cause the woman ought to have authority on her head, because of the angels.

Young's Literal Translation
because of this the woman ought to have a token of authority upon the head, because of the messengers;

Grunnteksten står det: Med dette får hun autoritet.

Englene er usynlig tilstede og de får respekt av kvinner som er tildekket på hode da de med det bøyer seg under Gud med dette, ved å være tildekket på hode. Når englene får respekt, så vil fienden som er Satan, de falne englene og demonene miste sin innflytelse og autoritet.

Dette er med på å gi kvinnene lov til å delta på møtene og i gudstjenesten, og være under samme gode innflytelse. Noe som igjen åpner opp for mer av Gud i våre liv og sammenkomster.

Jeg har hørt de rareste utleggelser av dette. At det er tidsbetont og gjelder ikke i dag, det er ikke så viktig og andre sære og rare utleggelser. Tror vi skal bøye oss for Guds ord og oppleve velsignelsen, gleden og herligheten ved det, hallelujah! Husk alt Guds ord er viktig, ja meget viktig faktisk, fra 1. Mos.bok til Joh.åp.

Hvorfor dette er viktig

Satan og ca. 1\3 av engleskaren gjorde opprør mot Gud. Det ser ut som det var mest mannlige engler og få eller ingen kvinnelige engler ut i fra 1. Mosebok 6. Derfor viser kvinnene en undergivenhetstegn for Gud i første omgang og som er som et autoritetstegn i andre omgang. Derfor er dette særs viktig, ikke minst i vår tid der opprør imot autoritet er så påfallende sterkt hos så mange.

1. Kor. 11.3, der
det står at ”…hver manns hode er Kristus, kvinnens hode er mannen, og Kristi hode er Gud.”
Dette er Guds styreform, og det grunnleggende prinsippet at enhver mann er underlagt Gud. Gud utnevnte mannen som kvinnens hode. Ved å tildekke sitt hode, viser kvinnene at de aksepterer Guds ordning og står ikke i opprør til hverken Gud, Kristus eller mannen. Dette er tekkelig både for Gud og englene!

Englene er våre tjenere

Hebr. 1. 14 Er ikke alle englene ånder i Guds tjeneste, som sendes ut for å være til hjelp for dem som skal få frelsen?

De ønsker å se inn i vår verden, og ta del i den.

1. Pet. 1. 12 Det ble da åpenbart for dem at det ikke var seg selv de tjente med sitt budskap, men dere. Dette budskapet har dere nå fått høre av dem som forkynte evangeliet for dere ved Den Hellige Ånd, som er sendt fra himmelen. Dette er ting som selv engler gjerne vil se inn i.

Englene er med på å tjene oss, skal ikke vi da komme dem i møte ved å vise lydighet at mannen ikke er tildekket, men kvinnen? Jo, lydighet er bedre enn offer. I dag styrer moter og verdslighet Guds menighet isteden for underdanighet og lydighet mot Guds ord. Det siste på den fronten er en Krf politiker som snakker om å tale i tunger en dag, og neste dag kan få seg til å brette seg ut som en pin-up pike i et ukeblad og på nett og før det med bilde i VG meget lettkledd. Pinsekarismatikerne er så lettlurt at de trykker denne til sitt bryst og roser henne opp i skyene.

1. Sam. 15. 22 Da sa Samuel:
«Bryr Herren seg om brennoffer og slaktoffer
som han bryr seg om lydighet mot Herrens ord?
Nei, lydighet er bedre enn slaktoffer
og villighet bedre enn fett av værer.
23 Trass er jevngodt med spådoms-synd,
gjenstridighet er som avgudsdyrkelse.
Fordi du har forkastet Herrens ord,
har han forkastet deg som konge.»

Hva er Guds mål for oss? At vi skal bli Kristus og englene lik. Det er en verden som vi bør og skal trakte etter. Det er ikke bare englene som skal se inn i vår “verden”. Men vi skal se også inn i deres “verden”. Jeg vet ikke til fulle hvorfor skriften legger slik vekt på det, og hva grunnen er. Men de englene som var ulydige ble dømt av Gud. For englene betyr det å være LYDIG I ETT OG ALT!
Skal ikke vi da ta hensyn og gjøre som ordet lærer og være lydige på dette område også? Det vil jeg anbefale på det sterkeste.

1. Pet. 3. 19 og slik gikk han bort og forkynte for åndene som var i fangenskap.

For englene ser det ut som de elsker å være lydige. Men for de falne englene er det motsatt. Derfor er dette med å ikke tildekke seg å åpne opp direkte for Satan og en mister Guds beskyttelse og Guds nærvær.

Dette gir kvinnen autoritet

Dette med autoritet kan misforstås. Men ved at kvinnen er tildekket blir hun i åndelig henseende “likestilt” med mannen som står over henne. Slik er det også for mannen når han er lydig. Da blir han “likestilt” med Kristus som er hans hode. Tenk på i trafikken, når en f. eks blinker til høyre eller venstre. Da får en autoritet og andre forstår hvor en skal kjøre. Slik er dette også, når vi er lydige. I den åndelige verden er det “kjøreregler” som skal følges. Ved at kvinnen er tildekket viser hun myndighet\autoritet akkurat som en som følger trafikkreglene i trafikken gjør. Den store velsignelsen dette er. Det å følge trafikkreglene gjør en også til en behagelig og trygg aktør i trafikken for andre. Det er slik dette med å være tildekket er til “hjelp” for englene på en måte som Guds ord anbefaler og vektlegger oss å følge!

Salme 119. 4 Du har gitt dine påbud
for at de skal holdes nøye.Til mann og til kvinne skapte han dem “dersom en mann lar håret vokse langt, er det ham iii vanære, men dersom en kvinne lar håret vokse langt er det henne til ære.” 1. Kor. 11.15-16.
Dette skriftavsnitt og hele første del av Korinterbrevet kp. 11 har voldt besvær for mange. For de som ønsker å følge Ordet slik det står skrevet er saken grei. Apostelen utrykker seg ikke i gåter og ord som er egnet til misforståelser. Nei, tvert om, klart og tydelig står det skrevet.
De som derimot ikke ønsker å rette seg etter Bibelen, men heller vil følge tidens skiftende moter og ta seg ut i verdens øyne, har gjennom alle tider lett etter unnskyldninger for sin ulydighet.

De vil si at dette spesielle avsnitt i Skriften kun gjelder korintermenigheten og er knyttet til deres kultur og tid. Men da får en jo lese brevets dedikasjon.
Hvem er det skrevet til?
Brevet er ifølge. Kp.1.2: “- til den Guds menighet som er i Korint, helligede i Kristus Jesus, kalte, hellige, til like med alle dem som på ethvert sted påkaller vår Herre Jesu Kristi navn, deres og vår.”

Så vet vi det at brevet er til alle på ethvert sted, og til enhver tid, som får brevet i hende.
Og forkynnelsen om håret stemmer jo helt med det vi også finner i Bibelen forøvrig.

For de som er interessert i den greske grunntekst er ordet for “tildekke” i vers 6, katakalypto. Strong definerer dette ordet slik: dekke helt, tilhylle. Ordet for “slør” i vers 15 er, peribolaion. Dette ordet betyr ifølge. Strong; noe kastet rundt en, dekke, innhylle, slør. Så vers 5 og 6 sier at en kvinnes hode helt og fullt skulle være tildekket eller innhyllet. Vers 15 sier at det lange hår er gitt henne til dette bruk.
Til de trettekjære, som ikke vil godta denne hans undervisning, sier Paulus klart i vers 16 at vi har ikke en slik skikk at vi tretter om det Gud ved sin Ånd sier til menigheten. Noen tolker dette verset dit hen at Paulus lar hele sin undervisning fare til fordel for trettesyke mennesker. Dette stemmer ikke med vers 2 hvor Paulus sier: “Jeg roser for at dere holder fast ved mine forskrifter, således som jeg gav eder dem.” Gjelder denne ros også deg, søster og bror?

Forkynnerens ansvar

Som forkynner har jeg ingen rett til å luke bort noe av Ordet. De som fjerner første del av 1. Kor. hvorfor fjerner de ikke også siste del og nadverden? En forkynner kan heller ikke stille seg nøytral til Ordet. Han må be til Gud og finne ut hva Skriften mener. En sann hyrde kan vel ikke være leiesvenn? Skal han tale for penger og applaus, eller være tro mot sannheten? De som skal være lærere må være forberedt på at de vil få en hårdere dom. (Jak.3.1)


En gammel strid

Selv i de første århundrer av kirkehistorien kjempet forkynnere mot utglidningen. En av dem var Tertullian som omring år 230 e.Kr. holdt en tale som er meget godt referert. Han taler om kvinners klær, hår, motebølger og jålethet og sier bl.a.: “Hvem av dere kan gjøre hvitt hår svart eller svart hår hvitt? Men så viser kvinner at Gud tok feil i dette. Se hva de sier, “Istedet for hvitt eller svart, gjør vi det gult, en kledeligere og mer ærefull farge.” Også omvendte som har levd til de blir gamle søker å endre sitt hvite hår til å bli sort. Slik dårskap er langt fra visdommens døtre. Dess mer alderdommen prøver å skjule seg, dess mer vil den bli oppdaget. Er dette så din tanke om en sann evighet; hår som alltid er ungt? Er dette uforgjengeligheten som vi må ikle oss for Herrens nye hus, en som er fremkommet ved kosmetikk?”


Ja slik formaner den gamle forkynner de eldre til å la sitt grå hår være grått.

Den samme Tertullian var nok en gammel “stabukk” for han vågde endog å komme med kommentarer til måten kvinnene i menigheten anretta håret. Lytt bare til hva han sier: “Å, hva tjener det din frelse, med all den omhyggelige omsorg dere legger i å stelle til håret? Dere lar det ikke ha hvile et øyeblikk. En dag er det bundet opp bak, en annen dag henger det løst. Nu er det løftet i høyden, nu er det presset flatt. Noen kvinner setter hjertet sitt i å presse frem krøller, andre lar det flagre i lufta på en måte som ikke har ærbarhet i seg. I tillegg har dere festet store bunter falske fletter på hodet, og laget en hatt av dem som rammer inn tildekningen på toppen. Nu stikker det hele ut som en plattform bak nakken!”
I sannhet er det lange hår en kvinne til ære. Jeg takker Gud for hver og en som ser denne sannhet. Jeg tror også at Herren har behag i at håret skal være velstelt og ordnet på en ærbar måte. Som Tertullian tror jeg imidlertid at det også i forbindelse med danderingen av håret må vises måtehold.

Menn også

Ofte vil der innvendes at vi menn alltid skal pirke bort i damenes feil og aldri ta opp det som gjelder menn. Men også til brødrene hadde predikanten i det tredje århundre noen ord: “Du vil nok si, antar jeg, at jeg er mann og at jeg på grunn av kjønnsstolthet driver kvinnene fra sin egen råderett. Er der så noen ting som ikke er tillatelig for menn? Visselig er der det. Mitt eget kjønn har også sine små sjønnhetstriks som er spesielle for oss. F.eks. å trimme sjegget altfor markert. Kjemme og legge håret og skjule gråfargen med toning. Å sette opp håret med kvinnelig pigment, å smøre huden ved hjelp av sminkepudder; å se seg selv i speilet ved hver anledning og se riktig grundig. Men alle disse triks er forkastelige og verdiløse, fiender av kyskhet.” Han taler videre om hvordan menn skal vise seg nøyeregnende i utseende, klær og hele sin fremtreden.

Den kristne prydelsen

Mot slutten av sin tale sier han: “Vi venter på at engler skal bære oss til himmelen. Gå fremad og møt dem kledd, sminket, og pyntet som profetene og apostlene. La din enkelhet gi deg ditt vitnesbyrd. La din røde farge komme av din kjærlighet. MaI dine øyne med tekkelighet og dine lepper med stillhet. Heng Guds Ord i dine ører og fest Kristi åk rundt din hals. Bøy ditt hode fremfor din ektemann. På denne måten vil du ha tilstrekkelig prydelse. La din hånd være opptatt med ullen, la dine føtter være i ro hjemme; da vil du vinne mer yndest enn om du var prydet i gull. Kle deg selv i ærlighetens slike, rettferdighetens fine lin og godhetens purpur. Pyntet på denne måten vil Gud være din kjæreste. Så stor skulle den kristnes overflod av kjærlighet være at den flat frem fra deres klær og strømmet ut fra samvittigheten til deres ytre fremtreden. Sett fra utsiden, måpende på den som det skulle være et fint møbel konstruert og laget for å bevare evig trygghet i troen.”

Ja, i sannhet skulle det ytre være av en slik art at det vernet om troen. Vårt legeme er et tempel for den Hellige Ånd. Det er Herren selv som bestemmer hvordan hans hus skal se ut og dersom vi vil ha en fylde av hans herlighet til å være i oss, må vi akte på hans ord og gjøre etter det. Det følger alltid en mektig velsignelse med det.
1.Kor.11. 2  Dere skal ha ros for at dere husker på meg i alt og holder fast på de overleveringene jeg har gitt videre til dere.  3  Jeg vil dere skal vite at Kristus er enhver manns hode, mannen er kvinnens hode, og Kristi hode er Gud.  4 En mann som ber eller taler profetisk med noe på hodet, fører skam over sitt hode.  5 Men en kvinne som ber eller taler profetisk med utildekket hode, fører skam over sitt hode. Det er jo akkurat det samme som å være snauklipt.  6 Hvis en kvinne ikke vil ha noe på hodet, kan hun like godt klippe av seg håret! Men når det nå er en skam for en kvinne å klippe eller barbere av seg håret, da må hun ha noe på hodet.  7  Mannen skal ikke dekke hodet, for han er Guds bilde og ære. Men kvinnen er mannens ære.  8  For mannen ble ikke til av kvinnen, men kvinnen av mannen.  9  Mannen ble heller ikke skapt for kvinnens skyld, men kvinnen for mannens. 10 Derfor skal kvinnen for englenes skyld ha noe på hodet, som et myndighetstegn. 11 Men i Herren er ikke kvinnen uavhengig av mannen, og mannen er ikke uavhengig av kvinnen. 12 For som kvinnen ble til av mannen, blir mannen født av kvinnen, men alt er fra Gud. 13 Bedøm selv! Sømmer det seg for en kvinne å be til Gud uten noe på hodet? 14 Lærer ikke selve naturen dere at det er en skam for mannen å ha langt hår, 15  mens det for kvinnen er en ære? For håret er gitt henne som slør. 16 Hvis noen vil lage strid om dette, så husk at en slik skikk har ikke vi, og heller ikke Guds menigheter.

Paulus underviser om tildekkelse eller beskytelse.

Den aller mest utbredte forklaringen her går ut på at Paulus snakker til tempelskjøger. Men det utrolige er at han ikke nevner dem med et eneste ord.
Dernest så er dette tidsbestemt. Det blir ikke nevnt med et ord eller en setning heller. Tvert imot sier han i v.2. Dere skal ha ros for at dere husker på meg i alt og holder fast på de overleveringene jeg har gitt videre til dere. Dette forkynte og underviste Paulus overalt han kom da det er Guds bud, også i dag.
Det er utrolig hvordan Satan og kjødet manipulerer og bedrar mennesker.

Hvorfor skal kvinnen tildekke seg når hun ber eller profeterer? Pga Forstanderen, mannen eller Gud?
Skriften gir svar. V. 10 Derfor skal kvinnen for englenes skyld ha noe på hodet, som et myndighetstegn. Eller som det også står i enkelte oversettelser; undergivenhetstegn. Eller; beskytende myndighet over sitt hode eller gir henne sin egen autoritet. Den beste oversettelsen; noe som alle engler legger merke til og gleder seg over. Bedre en Living oversettelse kan det ikke sies.

Det er et tegn at hun er nr. 2, ikke nr. 1 som mannen er.
Dette går tilbake til skapelsen, at hun er skapt som nr. 2. Englene er skapt alle som nr. 1. Derfor skal en i respekt overfor englene når kvinnen deltar i møter med bønn, forkynnelse og annet, være tildekket.
Hvis det er enkelte kvinner som ikke ser dette eller ikke ønsker å følge Guds ord. Disse skal en ikke stride med i menigheten sier Paulus. De går glipp av noe.

Vi står i en åndskamp som vi skal seire i sier Paulus i Efes.6. 12  For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. Da må vi følge Guds ord også her for å vinne en hel og full seier.
Som den nå avdøde Profet Joel Barsjø sa det; hadde jeg vært kvinne hadde jeg hatt 3 hatter.
Hvorfor er tildekkelse påkrevd? Av englenes ”manglende” forståelse at vi mennesker er todelt; mann og kvinne. Som et tegn på dette for englene så skal mannen ikke være tildekt men kvinnen. Da under våre møtesamlinger og spesielt når hun deltar.

Vanskeligere er det ikke. Det gjelder bare å lese som det står og handle som Jakob sier det i sitt brev flere ganger.

Jakob 2.22. Du ser at troen virket sammen med hans gjerninger, og at troen blev fullkommen ved gjerningene. 26. For likesom legemet er dødt uten ånd, så er og troen død uten gjerninger. Vi må bare konstantere at de aller, aller fleste kristne i Norge har en død tro, eller skal en heller si en er blitt villedet i troen.

Norge er blitt et åndelig pygmeer land. Derfor er det så viktig at en ikke ser på de troende i Norge. De er villedet i det store og hele, men til en ting. Til Guds ord og skriften
 alene!
Hvorfor skal kvinnen ha noe på sitt hode i Menigheten ?

Vi er her innom ett tema som ha med vår helliggjørelse å gjøre. I Hebr 12:14 står det at dette er noe som vi skal jage etter, for uten helliggjørelse skal ingen se Herren. Det er altså en forutsetting for å se Herren, og da få ett riktig syn på ham at vi jager etter Helliggjørelse og får del der i ! Så det er ingen bagatell vi her snakker om som enkelte liberal teologer og liberale lekmenn påstår. Den som vil se Herren MÅ helligjøres. Lovet være Gud og Lammet !

Indre forvandling og Åndens verk i oss

Når vi nærmer oss spørsmål om vår YTTRE helliggjørelse er det helt avgjørende at vi er klar over at all sann Guds frykt og helliggjørelse også til legemet skjer etter en indre forvandling og Gudommelig verk som begynner på innsiden av frelste gjenløste mennesker. Når vi blir frelst så skjer det en Gudommelig gjenfødelse der vår Ånd og Guds Ånd smelter sammen ved Guds ord og Gudslivet begynner å pulsere innen i oss. Da begynner helliggjørlsen som er ett stadig pågående verk intil vi bortrykkes og forvandles til fullkommenhet sammen med Jesus. Vi blir mere og mere likedannet med Guds bilde(Guds Ord), og beredes med det til den dagen vi skal tilbringe evigheten sammen med Jesus og de hellige. Lovet være Gud og Lammet. Vår helligjørelse er derfor en del av Guds frelsesplan for oss mennesker. Han ønsker at vi skal komme ut i frihet med våre liv. Helligjørelsens nådeverk er en del av Guds plan for å frigjøre Guds folk/Jesu brud fra denne verden og da gjøre oss himmelvendte. Sannheten/Guds Ord frigjør oss inn i Guds nærhet, mens synd og verdslighet binder oss til denne verdens Herre om er Djevelen.

Ikke eget selvstrev

Så her er det intet snakk om eget selvstrev eller lovgjerninger for å rettferdigjøre seg selv, men det er ett Åndens verk som skjer i ALLE som er født av Ånden. Alle frelste gjenløste sjeler. Her er vi alle fullkomne så langt vi er kommet, så fremt vi blir ved i tro og helligjørelse. Det vil si at vi stadig lar våre liv korrigeres efter skriftene, og tar nye hellighets skritt etter som Guds ordets sannheter blir åpenbart for oss ved forkynnelsen av Guds ord. En Åndelig god levereggel er at vi altid gir Herren og hans ord rett. Gud har medynk med våre skrøpligheter sier skriften, men synden hater han. Så lenge vi gir Gud rett og kommer til ham å ber om nåde og kraft så strekker Guds nåde seg langt, og Herren ser i Nåde til skrøpeligheter, feil, og mangler. For den ydmyke gir Gud nåde, og der synden er stor er Nåden enda større. Lovet være Gud og Lammet. Men den stolte står Gud imot, så stolte mennesker som endog hevder sin rett til å bryte Guds ord kan ikke forvente Guds nåde i den sak før dem ydmyker seg under Guds veldige hånd og erkjenner at Gud har rett.

Helliges helt igjennom

Det står det i 1 Tess 5:23: Men han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og gi deres ånd og sjel og legeme må bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme! Åndens og Nådens Helligjørelse omfatter altså både Ånden, Sjelen, og Kroppen vår. Derfor kan du ikke si at det er det samme hva du gjør med kroppen din for du er hellig på innsida. Fruktene av et frelst og helliget indre vil ALTID også åpenbare seg i yttre Guds frykt/helligjørelse. Som en av våre pinsepionerer Erling Strøm sa det om vår yttre helligjørelse: Nå du ser Revehalen utenfor Revehula, så vet du at Reven er inne. Helliges helt igjennom. Amen !

Bibelen viser vei til alt vi trenger for Liv og Gudsfrykt

Bibelen har gitt oss ALT som tjener til liv og Guds frykt står det. Hvor vidunderlig det er at Herren også har vist en slik forstand at han har talt Gudommelige sannheter også for vår kledning og yttre ferd i Guds frykt. Halleluja. Her levnes ingenting til tilfeldigheter eller tidens vekkslende motebølger og kulturer. Vi har den himmelske kulturen, og den himmelske "mote" som er vår ledestjerne i livet.

Sømelig kledning og måtehold med pynting

Guds folk formanes til å kle seg og pynte seg sømmelig, ærbart, og måteholden. I noen tilfeller gir skriften utrykk for at mannen skal kle seg på en måte mens kvinnen skal kles seg på en annen måte. Allerede i Det Gamle Testamentet får Guds folk beskjed om at det skal være forskjell på mann og kvinne i klesveien. Men i noen tilfeller hvor det ikke gies noen beskjed om annerledes Åndelige lover for mannen en kvinnen, så kan vi med trygghet selvfølgelig ta til oss formaningene som gis både til mann og kvinne.

I 1 Tim 2:9 står det om dette at kvinnene skal pryde sig med sømmelig klædning, i tukt og ære, ikke med fletninger og gull eller perler eller kostbare klær. Her er det snakk om måtehold og det å unngå overdrivelse. Det er altså intet forbud mot å gå i klær, men mot å gå i KOSTBARE klær. Intet forbud mot å flette håret, men å overdrive. Vi ser det står hårflettninger, gull og perler. I den første menighets frafall var det noen som begynte å ha mange fletninger i håret sammen med utspjåka gul og perler i flettningene. I dag er vel kanskje det største frafallet på disse områder at til og med bekjennende kristne tar hull i øra, og spjåker seg ut med øredobber og lignende. I DGT lagde de Gullkalven av sine øredobber og smykker som var tatt med fra Egyptens land. Vi ønsker ikke å ta noe med oss fra Egypten. Derfor ser man at nyfrelste som komer inn i Guds nærhet også kaster av seg disse ting og kommer ut i frihet med livet sitt. Ut i frihet fra usømmelig og overdreven pynting.

Viktig for både menn og kvinner

Dette gjelder selvfølgelig like så meget oss menn selv om det er sagt til kvinnene fordi akkurat Dette er ett området hvor kvinnen har større tilbøyligheter til ulydighet en mannen. Vi menn har mange andre områder i livet hvor vi trenger sterkere formaning en kvinnen. Men kvinnen er ved sin skjønnhet ett lettere offer for å bli opptatt av yttre overdreven pynting

Helligjørelse til legemet er ett resultat av at vi ikledes Kristus

I Rom 13;14 blir vi formant til å iklæ oss den Herre Jesus Kristus, og ikke bære således omsorg for kjødet at det vekkes begjærligheter!

Vår ferd i Guds hus

Videre har vi i 1kor 11:4-16 så taler Guds ord til oss om bestemte føringer for hvorledes vi skal se ut når vi kommer til Guds hus og ber, vittner og taler profetisk. I blandt annet 1kor 11:18 ser vi at det er snakk om Når vi kommer sammen som menighet.

En mann skal ikke ha hodeplagg på seg.

1 Kor 11:4: Hver mann som ber eller taler profetisk med noe på hodet, vanærer sitt hode; I dag så kan man til og med oppleve at menn sitter med kapps på seg under møtet og Guds tjenesten. I tilegg er det i enkelte miljøer nå på mote å bruke kovboyhatt mens man vittner, synger og spiller på plattforma. Dette er å Vanære kristus som er mannens hode. Vi er bruden og Kristus er vår brudgom. Man ønsker ikke å vanære den man elsker, og skal gifte seg med. Nåvell ! Måtte Åndens sverd/Guds ord her trenge igjennom, og kløve Ånd, sjel, ledemot marg og bein, å dømme hjertets tanker og råd så vi menn begynner å vise ærbødighet for den Herre som har frelst oss, og som vi skal tjene.

En kvinne skal bruke en eller annen form for hodebedekning i Guds menighet:

 1 Kor 11:5: men hver kvinne som ber eller taler profetisk med utildekket hode, vanærer sitt hode; for det er aldeles det samme som om hun var raket.

Når du er med i bønnen, står opp og vitner/taler profetisk skal mannen ALDRI ha noe på sitt hode mens kvinnen da skal tildekke sit hode![vers 4-5:Hver mann som beder eller taler profetisk med noget på hodet, vanærer sitt hode; men hver kvinne som beder eller taler profetisk med utildekket hode, vanærer sitt hode; for det er aldeles det samme som om hun var raket.]

Hva betyr det? Vi ser tre ting: V. 7:For en mann skal ikke tildekke sitt hode, eftersom han er Guds billede og ære; men kvinnen er mannens ære. Mannen er Guds ære. Derfor skal han ikke tildekke hodet, for Guds ære skal ikke tildekkes. Kvinnen er mannens ære. Den skal tildekkes. Guds ære skal ikke tildekkes i menigheten. Men mannens ære må tildekkes.

Undergivenhets tegn

I V. 10:Derfor bør kvinnen ha et undergivenhets-tegn på sitt hode for englenes skyld.

At hun har noe på hodet, forteller at hun er underordnet mannen, er under autoritet. Er hun ugift: Mot din far. Gift: Mot din mann. Enke: Eldstebrødrene i menigheten. Når de tildekker sitt hode, sier de: Jeg er underordnet. Noen oversettelser bruker også ordet Myndighet. Den kvinne som tildekker sitt hode får også en Myndighet i Åndens verden som gir makt med Gud.

For englenes skyld

Kanskje det er for at engelene skal se forsjell på menn og kvinner i Guds tjenesten ? Jeg vet ikke sikkert. Det gamle testamentet forteller at kvinner ikke skal gå i mans klær, og omvendt. Men vi skjønner klart av det at dette er en sannhet som også har betydning inn i Åndeverdenen. Det er altså ingen motesak, eller tids eller kulturbestemt sak. Enkelte Evangeliske bibelgranskere mener att det også kan sikte hen imot det som skjedde med de falne engler, og da de som er tilbake, og som ikke gjorde opprør mot Gud Det er de englene som ikke underordnet seg myndigheter, men falt og ble demoner. De demonene går kanskje rundt rundt og vil kontrollere de kvinnene som ikke er under annen autoritet. Gjenstridighet mot Herrens autoritet. Nåvell ! Dette siste blir vel antagelser. Men det at kvinnen skal tildekke hodet for engelenes skyld i Guds menighet forteller ihvertfall at vi her ikke "bare" snakker om en yttre stafasje eller image. Alt Herrens ord er rent, og er oss gitt for liv, gudsfrykt, og Guds saks fremme. Englene spiller en sentral rolle mens vi er her nede, og i Guds tjensten og vi gjør vel i akte også på det.

Langt hår til Ære eller vanære

Ja til og med håret vårt har Gud skapt, og gitt sine forordninger om. 1 Kor 11:14-15: Lærer ikke selve naturen at dersom en mann har langt hår, er det til skam for ham ? Men dersom en kvinne lar håret vokse langt, er det henne til ære, for det lange hår er gitt henne til slør.

Kvinnens lange hår er en ære. Langt hår på en kvinne er både vakkert og skal være ett tegn på Guds frykt for den kvinne som frykter Herren. Derfor burde langt hår og tildekket hode i Menigheten være naturlig for enhver kvinne som ønsker å vandre i pakt med Herrens ord. Likeså vil også den mann som elsker Herren passe seg vel imot å la håret vokkse for langt før han klipper seg.

Hvor langt hår, og hvor mye tildekket ?

Bilder fra den urkristne menighet viser at kvinnene hadde ett skautlignende hodeplagg som dekket hode, og falt ned på skulderen, mens ansiktet var helt åpent. Men hadde dette vært noe snakk om eksagte mål, og regler for HVA som skal brukes så hadde Herren lagt med ett målbånd i Bibelen og det har vi ikke. Så det som teller er at kvinnen, som 1988 bibeloversettelsen utrykker det, har NOE på sitt hode, mens mannen ikke skal ha noe som helst.

Når det gjelder hårets lengder er det ganske åpenbart for den som ikke ønsker å være vrang. Det som er langt på en mann er langt på en kvinne, mens det som er kort på en kvinne er kort på en mann og omvendt. Det skal være forsjell på mann og kvinne. Så får heller dere damer legge litt ekstra på i hårlengden deres, og vi menn kutte litt ekstra hvis vi er i tvil.

Vi skal ikke være trettekjære mot sannheten!

I 1 Kor 11:16 står det at dersom noen vil være trettekjær, så skal han vite at en slik skikk har ikke vi, heller ikke Guds menigheter. En slik skikk å være trettekjær, og i dette tilfellet da skikken at kvinner går barhodet på møte er noe som ikke skal forekomme i Guds menigheter. Grunntekstens ord for trettekjær som brukes her er det samme ordet som i Rom 2:8 oversettes med å være gjenstridige og ulydige mot sannheten. Det er noe som ingen Gudfryktige troende mennesker ønsker å være. Vi ønsker å være kar til Guds ære, og gi han ære ved å lyde hans kjerlighets bud som vi vet tjener oss og Guds sak til gode fordi Gud vet best. Hans tanker er høyere en våre tanker sier skriften. Det er noe å tenke på når Djevelen inbiller deg at noe i Guds ord ikke er så viktig fordi det høres dumt ut i dine, eller mine øyne og hode.

I 1 Kor 11:1 har vi noe som kan sumere alt vi her har talt om: Bli mine efterfølgere, likesom jeg efterfølger Kristus!

Bli en etterfølger av Kristus du også ! Han er mektig til å både gi deg viljen og kraften til å Vandre lydighetens og velsignelsens vei med Kristus ! Lovet være Gud og Lammet ! Han gav den hellige Ånd til de som lyder ham står det. Jeg er overbeivst om at Guds folk mister mye velisignelser og stor kraft ved sin ulydighet. Vekkelsens Ånd og Ild er den samme, men er vi villig til å gå den veien som skal til for att vi skal leve i vekkelsen, og en dag få høre: Vel gjort du gode og TRO tjener.

Så langt vi er kommet og har mulighet til

Her gjelder selvfølgelig å gjøre det man kan. Har du som kvinne en hårsykdom som gjør at Håret ditt ikke vokkser langt, så anklager ikke Herren deg av den grunn. Da kan du be om helbredelse, og i påvente av en eventuell helbredelse, så kan du gjøre det som du har mulighet til, nemmelig ha noe på ditt hode når du går til Guds hus. Har du ikke råd til en vakker hatt, eller ett brodert skaut, så kan du bruke ett enkelt rimelig hodeplagg i en størelse som tilfredstiller betydninge n av å Tildekke hodet. Det er tanken bak handlingen som teller, og att Herren får villige hjerter som ønsker å gå Guds vei så langt de formår.

Det fortelles fra misjonsmarken om en ung nyfrelst mann som hørte forkynnelsen om at man skulle pynte seg og komme ærbart/respektabelt når man gikk til Guds hus. På neste møte hadde han ingen klær bortsett fra ett slipps på seg for det var det fineste han hadde, mens alt annet var stygt. Nå hadde det nok vært bedre om han tok på seg ei gammal utslitt bukse hvis det var det ENESTE han hadde, men handlingen åpenbarte faktisk ett Gudfryktig hjerte som ønsket etter beste evne å lyde Herrens ord. Derfor er det bedre å ta ett lommetørkle på hodet hvis det er det eneste du har kjære søster en å gå barhodet på møte. Gud krever ikke mere en vi kan klare. Han ønsker bare at vi så langt vi er kommet å fått se skal vandre i lydighet til Herrens ord, og bud , selv om det kan virke som ett av hans minste bud.

Jeg er hellig overbevist om at vi her taler om ett emne som er en av disse gjenkastede brønner til velsignelse. En av endetidens gjengrodde gamle stier som leder til hvilens vann for den som finner dem. Han gav den hellige ånd til den som lyder ham sier skriften. Lyde og tro, gir hvile og ro. Lovet være Gud og Lammet som kjøpte oss fri med sitt dyrebare blod som rant på Golgata kors !

Stå på veiene og se til: Spør etter de gamle stier, hvor veien går til det gode. Vandre på den, så skal dere finne hvile for deres sjeler ! (Jer 6:16)


Ingen kommentarer: