mandag 10. oktober 2016

Nr. 1706: Nettstedet Søkelys hengte ut Emanuel Minos, når jeg gjør det samme er det helt forferdelig!

Nr. 1706:
Nettstedet Søkelys hengte ut Emanuel Minos, når jeg gjør det samme er det helt forferdelig!

Nettstedet Søkelys og Kjell Andersen skriver virkelig bra om den nå avdøde Emanuel Minos.

Men det som er så rart, når jeg har gjort det samme, da har jeg fått på «pukkelen»!

Les her det veldige gode innlegget på nettstedet Søkelys:http://www.sokelys.com/?p=18156

Skjermbilde av Søkelys uthenging av Emanuel Minos!

 Søkelys
                                                           
Øverst i skjemaet
Nederst i skjemaet
Øverst i skjemaet
Nederst i skjemaet

Emanuel Minos tråkker på alle dem som ikke fikk det til


Minos til lykkereligionens høyborg i Uppsala

Emanuel Minos hadde engang vår respekt. Imidlertid har den aldrende pinsepredikanten nå slått inn på en kurs mange av oss beklager. For tjue år siden var Emanuel Minos en av dem som våget å holde fast på gamle sannheter og når trosbevegelsen innførte en rekke nye dogmer, slike som "dere er guder læren" og den omstridte "JDS læren" (Jesus døde åndelig) var Minos en av dem som rykket ut med advarselen "Rokk ikke ved forsoningen". I dag, mens verden skakes av jordskjelv og andre tragedier har Minos glemt sitt tidligere ståsted og hans advarsler fra 10-15 år tilbake gjelder tydeligvis ikke lenger. På 1980 og 1990 tallet var Minos blant dem i pinsebevegelsen som advarte mot vranglæren fra Ulf Ekman og den omstridte trosbevegelsen. I ettertid må vi spør oss hvor mye troverdighet Emanuel Minos egentlig sitter tilbake med. Dersom det han proklamerte da om trosbevegelsen ikke lenger gjelder, hva så med resten av hans forkynnelse? Kanskje er tiden kommet for å stemple hans forkynnelse på samme måte som man gjør med ferskvare eller andre matprodukter? På melkekartonger står det stemplet "holdbar til" og mange andre produkter "best før" og så en dato.

Et religiøst hamskifte

 I likhet med mange andre forhenværende medlemmer av trosbevegelsen føler vi sorg over Emanuel Minos hamskifte, og i dyp sympati med alle dem som ble påført store sår, psykiske problemer og dype anfektelser over Livets Ords herjinger med menneskeskjebner kan vi ikke annet enn å ta avstand fra Emanuel Minos anno 2011. Livets Ord i Uppsala som blir ledet av Ulf Ekman framstod på 1980 og 1990 tallet som Nordens selvmordssekt og vi beklager sterkt at Minos har latt de gamle sannheter fare til fordel for rabiat teologi som står fjernt fra bibelsk kristendom. Selv om Livets Ord s til en viss grad har moderert seg på enkelte områder er realiteten at Ulf Ekman og Livets Ord ikke har gjort annet en kosmetiske forandringer. Enkelte av de mest håpløse sider med bevegelsen er nedtonet, men i sommer var Benny Hinn som blant annet forbanner sine motstandere hovedtaler hos Ulf Ekman. Pastor David Wilkersons kommentar til Benny Hinns forbannelsespraksis kan du høre her. På tross av at Livets Ord har nedtonet deler av sin ekstremitet er det  likevel et faktum at Livets Ord ennå selger bøker og undervisningsmateriell som inneholder læresetninger som står fjernt fra evangelisk kristendom. Minos var engang verd å lytte til, men i ettertidens lys vil vi også stille spørsmål ved mye av det andre Minos har forkynt. Er dette også som gammel og sur melk? - Forlengst utgått på dato og totalt udrikkelig for tørste sjeler? Tilsist vil vi spørre forsiktig om det er denne slags ånd  eller dette som skal prege mister Minos ettermæle på hans gamle dager?


Sist oppdatert: 04.06.10Ingen kommentarer: