tirsdag 15. august 2017

Nr. 2044: Jeg har null synspunkter på om Jan Hanvold nå er blitt Doktor, det er hans ubibelske teologi og at han lever i hor som jeg er imot!

Nr. 2044:
Jeg har null synspunkter på om Jan Hanvold nå er blitt Doktor, det er hans ubibelske teologi og at han lever i hor som jeg er imot!

Jan Hanvold ble doktor her forje uke, det bryr meg ikke en plass.
Han går fortapt og de som går med ham, de går også fortapt!
Om han er nå blitt doktor eller ikke, det her jeg egentlig null synspunkter på dette da Hanvold driver med vranglære og lever i hor.

Det er hans feilaktige og ubibelske teologi på de fleste områder, da han egentlig er herlighetsteolog, og lever i hor.
Det er her hoved synden til Hanvold, da blir alt annnet underordnet dette!

Når personen angriper Jan Hanvold for alt annet enn hans sexuelle affærene, med at han er gjengiftet flere ganger. Så bommer de i kritikken imot denne falske profeten.
Det er at han er oppadgiftet som en kristen, som gjør ham til en falsk forkynner. Dernest all hans ubibelsk lære.
At han nå er doktor, eller ikke doktor. Det blåser jeg i, men ikke at han er oppadgiftet som en troende. Det er horeri!

Her er en artikkel jeg har skrevet om noenlunde det samme som er nå aktuelt med Hanvold etter hans famøse Doktor-stunt!


Nr. 1790:

Det er greit å debattere Hanvolds forhold til økonomi og annet!

Men om Hanvold tjener 1 Million eller 10 Millioner, det er et «fett» for Gud. Også for Satan!

Det er hans moral, eller mangel på moral som er kluet her!
At det er kun jeg og den Himmelske blogg som fronter dette, er tragisk!

1 Samuelsbok 15. 22 Da sa Samuel:
          «Har Herren sin glede i brennoffer og slaktoffer
          like mye som i lydighet mot Herrens ord?
          Nei, å adlyde er bedre enn slaktoffer,
          å lytte er bedre enn fett av værer.
         
    23 For trass er som spådomssynd,
          ulydighet er som avgudsdyrkelse.
          Fordi du har forkastet Herrens ord,
          har han forkastet deg som konge.»

Hva er det som styrer Jan Kaare Hanvold? Skriften sier klart.

Fil. 3. 18 For, som jeg ofte har sagt og nå gjentar med tårer: Mange lever som fiender av Kristi kors. 19 Fortapelse er deres mål og magen deres gud, skam gjør de til ære, og de søker bare det jordiske.

Hanvold lever som en fiende av Jesu kors, og lar seg styre av sin naturlige og mannlige lyster. Og ikke av Guds ord, derfor er han på fortapelsen vei. Gud tillater ikke at hans forkynnere og hans barn tar seg slik til rette. Dette er selvtekt, og dette hater Gud. Jo, det finnes også tilgivelse for ham, da må han enten forlike seg med sin første og rette kone. Eller leve singel, hvis ikke går han fortapt og leder andre ditt som følger i hans fotspor.

Her er noe av hva jeg har skrevet om Jan Kaare Hanvold før programmet «pengepredikanten» som så mange har snakket om i etterkant, men for meg som en Guds mann så skrev og talte jeg imot dette lenge, lenge før det ble allment kjent!

Hva er det med Jan Kaare Hanvold som er så annerledes enn med alle andre?
Han skal være en forkynner, apostel og forbilde.
Med andre ord, han har forpliktet seg selv å leve etter Guds ord, for å kunne være en forkynner, apostel og et forbilde.

Hvor ligger lista da for Hanvold? Vi leser i pastoral brevene til apostelen Paulus, både i 1. Tim. og Titus.

Skriften er klar, han skal være èn kvinnes mann. Ikke flere som Hanvold er.
Han er i sannhet en horkarl, ekteskapsbryter og falsk profet etter hva Guds ord sier og lærer.

Her er noe jeg har skrevet om Jan Kaare Hanvold før avsløringene på NRK Brennpunkt:

Nr. 1704:
Å være opptatt med Jan Kaare Hanvolds kjøreferdigheter med bil, og ikke hans «kjøreferdigheter» på det moralske område, er en total avsporing!

Bilde av Jan Kaare Hanvold som helt utrolig ikke noen kristne aviser, forkynnere eller noen andre enn meg og den Himmelske blogg påpeker hva som er Hanvolds «store» brøde. 
Det er ikke at han som nyfrelst kjørte på rødt lys om det ikke er bra, men at han er skilt og gjengiftet ørten ganger.

Da som en kristen og såkalt forkynner, Apostel og Pastor, dette er helt, helt vilt!

Dette er ikke kaptein Sorte Bill, men Apostel, Pastor og Redaktør for Visjon Norge, Jan Kaare Hanvold som etter Guds ord lever som Satan ønsker at hans redskap skal leve, i synd!

Matt. 23. 23 Ve eder, I skriftlærde og fariseere, I hyklere, I som gir tiende av mynte og anis og karve, og ikke enser det som veier tyngre i loven: rett og barmhjertighet og trofasthet! Dette burde gjøres, og det andre ikke lates ugjort. 24 I blinde veiledere, som avsiler myggen, men sluker kamelen!

Den vise Kong Salomo sa følgende: Forkynneren 1. 9 Det som har vært, er det som skal bli, og det som har hendt, er det som skal hende, og det er intet nytt under solen.

Vi ser i dag at kristenfolket er opptatt med om Jan Kaare Hanvold har kjørt på rødt lys eller ikke.
Men at han er gjengiftet som en troende ørten ganger, blir ikke nevnt med et eneste ord!
Dette forteller oss at slik det var på Jesu tid.
Der hyrdene og lederne var opptatt med det som var helt ute i periferien, det var de overopptatt av.

Men det som var vesentlig, det var helt ute i periferien for dem.
Akkurat som i dag, intet nytt under solen sa den vise Salomo!

Jan Hanvold er rett og slett diskvalifisert til å være forkynner, Apostel og Pastor da han ikke har evnet å leve etter de kravene og betingelsene som Gud gir i sitt eget ord for å være forkynner, Apostel og eller Pastor!
At kristen Norge helt bevist ikke tar opp dette, er for meg helt uforståelig og at jeg og den Himmelske blogg tar dette opp. Og får høre at vi er dømmende, kverulerende og alt annet, bare vitner at det er belgmørkt på det kristne og åndelige område her i Norge!

Det blir som om Norge hadde tapt hver kamp, og så hadde en sakt at forandring på lateutakk eller annet er helt uaktuelt. Det er klart, at noe måtte da gjøres, men hva gjør kristenfolket?
Forsvarer synd, galskap og Satans verk som dette med gjengifte egentlig er. Ingen som er gjengiftet som en troende hverken kan eller skal ha en tjeneste i Guds menighet. De har rett og slett diskvalifisert seg selv, og satt seg selv utenforbi å ha en slik tjeneste!
At dette er noe som kristenfolket helt bevist ikke tar opp hverken i avisspalter, forkynnelse eller andre steder, er for meg totalt uforståelig og ikke noe annet enn å være med å forvrenge og manipulere sannheten.
Det burde vært og skulle vært en selvfølge at dette var en hovedsak både i forkynnelse og i avispaltene når kristenfolket diskuterer og samtaler om ting som er viktig og nødvendig!

Jeg blir trett av dagens kristenhet, den er bare helt ute å kjøre!

Her er noen artikkler der vi har skrevet om dette emne før:Av Evangelist og bibellærer Jan Kåre Christensen, Smyrna Oslo.


Jeg har prøvd å ha litt fokus på Hanvold, for hvis en ikke ser at han er en falsk profet, da ser en ikke heller andre som er det men mer fordekt. Hvis en ikke klarer å se at han er det, da tror jeg en er så forført og lurt, at en må virkelig revurdere alle sin holdninger og synspunkt. For å nevne kort 10 punkter for ordens skyls som gjør Hanvold, Pastor Jan Hanvold til en falsk profet i enighet med skriften:

1.) Hanvold er fraskilt og lever da i hor sier skriften. Lukas 16. 18 Hver den som skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en annen kvinne, han driver hor, og hver den som gifter sig med en kvinne som er skilt fra sin mann, han driver hor.

2.) Hanvold selv sier han er en falsk profet, da får vi tro hans egne ord: 
En profet er en person eller budbringer som anses å kunne formidle og åpenbare et religiøst budskap fra Gud.
Jan Hanvold sa jo selv, når han profeterte på Visjon Norge at fru Clinton ble neste president, at vist ikke dette går i oppfyllelse, så er jeg en falsk profet, noe han hadde helt rett i.

Mine kjære, tro ikke enhver ånd! Prøv åndene om de er av Gud! For det er gått mange falske profeter ut i verden.
Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill.
For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre selv de utvalgte vill.


3.) Hans pengetigging er manipulerende og ubibelsk. Han lover på vegne av Gud, noe som ingen har myndighet og makt til å gjøre.

4.) Han snakker om såing og høste, som et mantra. 1000 kr til ham, så får du 10.000 tilbake. Dette har Gud aldri lovet i sitt ord.

5.) Han skor seg på godtroende og forførte menneskers gavmildenhet, skremmende at han håver inn millioner på dette, som han også puter rikelig ned i sin egen lomme.

6.) Fordømmer andre og irettesetter andre men selv lever i synd og driver med ubibelsk lære. Dette er stikk i strid med Jesu Bergpreken og Guds ord lære. Det er først når vi har skikket vårt eget liv at vi skal kunne være frimodige å avsløre og irettesette andre. Her er bibelen virkelig radikal, les selv! Matt. 5. 19 Derfor, den som bryter et eneste av disse minste bud og lærer menneskene således, han skal kalles den minste i himlenes rike; men den som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike. 20 For jeg sier eder: Dersom eders rettferdighet ikke overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer I ingenlunde inn i himlenes rike.

7.) Hanvold er en karismatiker og trosbevegelsen mann. Åpner en opp for ham, så får en også med disse forkynnerne og disse lærene på “lasset”. Dette er virkelig å gå i ledertog med satan og de onde åndsmakter, noe jeg vil på det sterkeste advare imot. 2. Kor. 6. 14 Trekk ikke i ulikt spann, sammen med vantro! For hva har rettferd med urett å gjøre, og hva samfunn har lyset med mørket? 15 Hvordan kan Kristus og Beliar være enige? Hva forener en troende og en vantro? 16 Hvordan kan Guds tempel og avgudene forlikes? For vi er den levende Guds tempel. Gud har jo sagt:
        Jeg vil bo og ferdes blant dem,
        jeg skal være deres Gud,
        og de skal være mitt folk.
    17 Derfor sier Herren:
        Dra bort fra dem,
        og skill dere fra dem,
        rør ikke noe urent!
        Da vil jeg ta imot dere,
    18 jeg skal være deres far,
        og dere skal være mine sønner og døtre,
        sier Herren, Den Allmektige.
7. 1. Mine kjære, når vi har disse løftene, så la oss rense oss for all urenhet på kropp og sjel og fullføre vår helliggjørelse i frykt for Gud.


8.) Dette punket er et meget vanskelig punkt å ta opp da denne mann har skaffet seg enda en ny kone og barn, men det må allikevel sies i fra da han er en offentlig person og som promoterer seg selv og sin egen virksomhet som få og ingen andre. Når ha står for det han står og lever i hor, så vil ha dra alle andre med seg i den samme dom som alle andre falske profeter til alle tider har gjort. Først sin egen nye familie, sine medarbeidere og alle som stiller opp på hans kanal som David Østby, Emanuel Minos, Lise Karlsen, Arvid Bentsen, Vebjørn Selbak og alle andre som med vitende vilje stiller opp i sammen med ham.
        

2. Joh. b. 9 Den som ikke holder seg til Kristi lære, men går ut over den, har ikke samfunn med Gud. Den som holder seg til læren, han har samfunn med Faderen og Sønnen. 10 Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, så ta ikke imot ham i deres hjem, og hils ham ikke vel møtt. 11 For den som hilser ham, blir medskyldig i det onde han gjør.

9.) En meget viktig grunn for å advare imot Hanvold som bl.a. Kong David ble dømt så strengt av Gud for var at ved det han gjorde, gav han fienden eller hedningen en grunn til å spotte Gud. Dette vil ikke Herren gjøre seg bekjent ved. Her kunne jeg tatt flere og mange eksempler men jeg nevner kun et eksempel hva Hegner og Kapital skrev om Hanvold. For Gud så betyr vårt vitnesbyrd ovenfor den døende og fortape verden mye. Se her hva Kapital skrev: Predikant Jan Hanvold med fattigfolk som sponsor
Stiftelsen VBC, med Jan Hanvold i spissen, brukte seks av fem innsamlede nødhjelpsmillioner til eiendom i 2003. Nå har de nettopp svidd av 6,5 millioner på nye lokaler til TV Visjon Norge.


10.) Det siste punket er også meget viktig som jeg vil ta opp. Når Hanvold og Visjon Norge får så stor plass og så mye økonomisk støtte vil de ta opp meget stor plass som går på bekostning av andre. Derfor finner vi i Guds ord igjen og igjen at Herren vil ha førsteplassen og ikke avgudene. Og Herren ville at hans sanne Profeter skulle ha førsteplassen, ikke de flakse profeten. Dette er et mønster som gjør seg gjeldende. Ved alle midler, tid og krefter mange oppriktige, godtroende og naive mennesker bruker på ham. Som de skulle og kunne brukt på andre, blir da forbigått og de vil ikke få lønn for det hos Himmelens Gud, men heller dom og miste sin lønn. Hvis de blir frelst. 

2. Krøn. 20. 20 Morgenen etter brøt de tidlig opp og drog ut til Tekoa-ødemarken. Med det samme de drog ut, trådte Josjafat fram og sa: «Hør på meg, dere menn fra Juda og Jerusalem! Tro på Herren deres Gud, så skal dere holde stand! Tro på hans profeter, så skal dere ha lykken med dere!»
Nå har jeg ikke tatt med fruktene av hans arbeid og “tjeneste”. Har så vidt hvert innom dommen over det, men slik kunne jeg har fortsatt, men dette må være mer en nok for at en skulle ta 100 % avstand overfor ham og Visjon Norge! 
Relaterte artikler:

søndag 13. august 2017

Nr. 2041: Profeten Jeremy Hoff mener at Jan Aage Torp har avslørt seg selv ved å politianmelde meg, som er stikk i strid med hva Guds ord sier, da vi som troende skal dømme mellom brødre, ikke verdslige myndigheter!

Nr. 2041:
Profeten Jeremy Hoff mener at Jan Aage Torp har avslørt seg selv ved å politianmelde meg, som er stikk i strid med hva Guds ord sier, da vi som troende skal dømme mellom brødre, ikke verdslige myndigheter!

Bilde av profeten Jeremy Hoff som støtter meg og som mener at narreApostelen og «Pastor» Jan Aage Torp har avslør seg selv foran hele kristen Norge og alle andre som en mann som ikke følger Guds ord. Skriften sier klart at en hverken skal gifte seg på nytt etter en skilsmisse. 
Samt skriften advarer imot å anmelde hverandre, da dette er noe som Herren gjennom menigheten eller selv skal rydde opp i!
Ikke verdslige myndigheter som ikke kjenner Gud eller har forutsetninger å forstå åndelige og teologiske spørsmål og håndterer det deretter!Eller for å si det på en annen måte, min kamp er ikke imot Torp, men imot Satan da Satan og de forførende ånder bruker Torp fremfor noen andre.
Det er et angrep imot meg og den Himmelske blogg p.g.a. min forkynnelse imot oppadgiftede forkynnere som Satan hater mer enn noe annet!

Derfor, at Torp lar seg bruke, det viser at han er som Kong Saul, en frafallen.
Skriften sier klart at en hverken skal politianmelde andre troende eller gifte seg på nytt etter en skilsmisse.
Hva gjør Jan Aage Torp?

Jesus sa at enten er dere med eller mot meg, ikke en gylden middelvei.
Jan Aage Torp er ingen kristen, han lever i hor og står for ubibelsk lære med å gi seg selv ut for å være apostel.
Han har fått denne ugudelige verden i sitt race imot meg og den Himmelske blogg.
Skriften advarer imot å anmelde hverandre i apostelen Paulus brev til Korinterne.
Det koster Jan Aage Torp ingenting å bryte Guds bud og gå imot Guds befaling hvis det er til fordel for ham selv som Kong Saul gjorde det!
Alliansen imot meg og den Himmelske blogg er det forførende Ånder som står bak.

Skriften er veldig klar på at vi ikke skal anmelde hverandre, men innbyrdes i menigheten skal vi behandle ting.
Det er klart at for å få meg frikjent, så er dette nå en «kamp» mellom Meling og domstolene.
Men den som står bak hele denne elendigheten, og som skal svare innforbi Gud med dette.
Så er jeg overbevist det er Jan Aage Torp fremfor noen andre.
Poltiet og alle andre, er egentlig hans «lydige» lakeier.
Men hvem tjener Torp i bunn og grunn? Det er da enten Satan eller Gud. Da snakker vi om på det åndelige område, hvilken av disse to han tilhører.
Er det Gud? Nei, det er Satan.
Hvordan vite det?
Det er to riker som står imot hverandre. Tilhører du Gud og hans rike, så følger du hans lover og lever som en borger av Guds rike.
Torp lever akkurat som en borger av Satan og hans rike. Slik som Kong Saul som kortet svingene i sitt liv hvis det var til hans fordel.
Ellers så gjorde han som det passet ham, rett og slett levde etter sitt kjød og det gamle menneske.
Nå anser jeg politiet og de folkene rundt der som ugudelige og som dypest sett «lydige» pudler til den Onde.
Med andre ord, skriften advarer oss imot å blande verdens barn inn i våre konflikt, dette er noe vi som troende skal ordne opp oss imellom!
Jan Aage Torp bryr seg overhode ikke om Gud og hans ord. Alt gjør han som han lyster, bare det er til hans fordel!

1 Kor. 6. 1. Våger nogen av eder, når han har sak mot sin næste, da å søke dom hos de urettferdige og ikke hos de hellige?  2 Eller vet I ikke at de hellige skal dømme verden? og dersom verden blir dømt ved eder, er I da uverdige til å dømme i de ringeste saker?  3 Vet I ikke at vi skal dømme engler? hvor meget mere da i timelige ting!  4 Når I da har saker om timelige ting, så setter I dem til dommere som ikke aktes for noget i menigheten!  5 Til skam for eder sier jeg det. Så finnes det da ikke nogen vis mann iblandt eder, ikke en eneste én, som kan skille tretten for sin bror?  6 men bror fører sak mot bror, og det for vantros domstol!  7 Det er jo i det hele allerede et tap for eder at I har saker mot hverandre. Hvorfor lider I ikke heller urett? hvorfor tåler I ikke heller skade?  8 Men I gjør urett og skade, og det mot brødre!  9 Eller vet I ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike?

Her har Jan Aage Torp gjort urett som han også har gjort med å inngå et nytt ekteskap. Da sier skriften at han ikke skal arve Guds rike!

Da jeg påpekte dette var å leve i hor, skrev om dette. Så gjorde Satan gjennom Jan Aage Torp «kort prosess» å kom med en fiktiv politianmeldelse.
Hadde han fulgt Guds ord, så hadde han gått til menigheten og lagt det frem i forbønn. Og bedt dem tatt seg av saken. Alt annet enn å politianmeldelse, men her avslørte han seg som Jeremy Hoff påpeker så klart.

Tar vi med at Torp har sendt drøssevis med personlige mailer til meg og mine støttespillere. Så skjønner vi at vi har med en person som overhode ikke selv er krenket, men krenker andre. Her er noen personlige mailer han sendte til mine venner på Sørlandet:

Dette skriver Torp:

Jeg merker meg at de offentlige medstifterne (2 av 4 stiftere) av partiet i 2013, Randi & Johnny Ingwersen, er sterke forsvarere av bloggeren Jan Kåre Christensen, som jo sjikanerer, ærekrenker, mobber og netthetser alle som er skilt, gjengift, og som han for øvrig misliker (og det er mange). Her er det en grumsete samhørighet mellom “Norges Kristne”/Magnar Tanem på den ene side, og Jan Kåre Christensens u-himmelske blogg på den andre siden, sammenbundet ved Randi & Johnny Ingwersen.

Kanskje det er enda flere som er med i dette samrøret?

Å stifte et politisk parti er ikke en privat, skjult sak. Politikk er offentlig. Et parti, registrert i Brønnøysund, er offentlig. Særdeles underlig at du ikke har gjennomtenkt dette. Er du like overfladisk i alt annet også?
At du som sentral stifter av et parti som programfestet kriminalisering av skilsmisse, samtidig er den eneste åpne støttespiller av JKCs selekterte mobbing av skilte/gjengiftede - det er uhyre interessant. Og du er en offentlig person, fru Ingwersen, uten at JKC påpeker din skilsmisse og gjengifte. Interessant.... Her tyter det ut av dobbeltmoral....
---
Jan-Aage Torp

Kjør på, fru Ingwersen!
Du får sikkert gode råd fra JKC, Magnar Tanem og andre av samme kaliber og dømmekraft.

Jeg har merket meg dine sanseløse støtte-erklæringer til JKC. Det sier vel det meste. Da jeg oppdaget i morges deres sentrale rolle i fjor i stiftelsen av Norges Kristne, skjønte jeg at vi har å gjøre med et lite miljø med særdeles ubibelske holdninger og standpunkter. Tror det er greit å belyse disse sammenhenger så vi skjønner hvor patetiske slike de er. Ingen tvil om at du hører hjemme hos JKC og Norges Kristne, utfra dine egne skriverier og ferske stiftelses-handlinger.
---
Jan-Aage Torp

Kjør på, fru Ingwersen!
Du får sikkert gode råd fra JKC, Magnar Tanem og andre av samme kaliber og dømmekraft.
Jeg har merket meg dine sanseløse støtte-erklæringer til JKC. Det sier vel det meste. Da jeg oppdaget i morges deres sentrale rolle i fjor i stiftelsen av Norges Kristne, skjønte jeg at vi har å gjøre med et lite miljø med særdeles ubibelske holdninger og standpunkter. Tror det er greit å belyse disse sammenhenger så vi skjønner hvor patetiske slike de er. Ingen tvil om at du hører hjemme hos JKC og Norges Kristne, utfra dine egne skriverier og ferske stiftelses-handlinger.
---
Jan-Aage Torp

Sluttkommentar:

Jan Aage Torp har aldri følt seg krenket, men han er den krenkende. Samt at han hater meg og den Himmelske blogg fordi vi har påpekt hans dobbeltmoralen. Han kan advare imot de homofile, og det i sterkeste ordelag.
Samt leve selv i synd med å være gjengiftet!

Han kan ta imot 1.5 Millioner av nevnte Serber, og etterpå si han skal beholde pengene som han har brukt opp. Når vi sier han skal betale tilbake pengene, så får vi høre at nevnte Petar K er veldig syk! Med andre ord, vi står overfor en ulv i fåreklær i «Pastor» Jan Aage Torp. En av «sjefene» i mørkets rike!

tirsdag 8. august 2017

Nr. 2036: Når artisten Ole Paus leker Gud, og dømmer andre til å være Satans løpegutter, må det bli så feil det kan få blitt!

Nr. 2036:
Når artisten Ole Paus leker Gud, og dømmer andre til å være Satans løpegutter, må det bli så feil det kan få blitt!

Bilde av Sylvia Listhaug som bader i Middelhavet. Dette mener Ole Paus gjør henne til Satans løpegutt, men tror nok her er det motsatt at det er Paus som mer er den Ondes løpegutt. Sylvia Listhaug gjør en utmerket jobb.


 


Dette skriver ABS nyheter og jeg går ut ifra at de siterer Ole Paus rett:
«Det som opprører meg mest nå er folk som Listhaug som løper den ondes ærend og hevder at det er kristendom. Jeg har aldri sett et så obskønt bilde som det av Listhaug som bader i Middelhavet hvor tusenvis av flyktninger dør. Det er en sjofelhet som man aldri har sett, i et format man aldri har kunnet drømme om tidligere.»

For det første, at Listhaug bader i Middelhavet som millioner andre gjør, at dette er Satans gjerning er selvfølgelig ikke noe annet enn oppe i Ole Paus sitt rare hode. Sylvia Listhaug gjør for øvrig en utmerket jobb i det store og det hele som Innvandrings- og integreringsminister i Justis- og beredskapsdepartementet i Erna Solbergs regjering, en ministerpost som ble opprettet med virkning fra 16. desember 2015 for øvrig.

Hvem er det som gjør Satans gjerning og som løper den Ondes ærend som Ola Paus mener å ha monopol på å vite?

Dette er selvfølgelig et spørsmål med flere svar i den forstand at vi alle faktisk er den Ondes løpegutter eller jenter når vi gjør den Ondes gjerning. Men for å prøve å være mer konkret, så er det først og fremst de som har forkastet Jesus som sin personlige frelser som løper den Ondes ærend.

Her fra minebibelkommentarer Efeserbrevet 2. 2 Dere levde på den nåværende verdens vis og lot dere lede av herskeren i luftens rike, den ånd som nå er virksom i de ulydige. 

Paulus tar seg selv med: ”Ja, vi levde en gang alle som de. Vi fulgte lystene i vår syndige natur og lot oss lede av den og av våre egne tanker. Slik var vi av naturen under Guds vrede, likesom de andre”. Ef.2,2-3. Det må bli et før og nå i et menneskes liv dersom de vil høre Kristus til. Det er ikke tale om å bli bedre enn andre, men å bli en kristen betinger et brudd med denne verdens syndige vesen, og en overgivelse til Kristus.” Det var før sin omvendelse at Paulus mente om seg selv at han var bedre enn alle andre. I Filipperbrevet skriver han: ”Jeg har riktignok det jeg kan vise til av menneskelige fortrinn. Om noen mener seg at han kan stole på slikt, kan jeg det enda mer.” Men etter sin omvendelse har tonen blitt en annen: ”Vi har vår ros i Kristus og setter ikke vår lit til noe menneskelig.” Ved denne klare Kristusbekjennelse kom han i motsetningsforhold til folket og til tidens religiøse ledere. Men etter møte med den oppstandne Jesus Kristus var det en umulighet for ham å forkynne noe annet evangelium enn det han hadde mottatt. Den Hellige Ånd hadde klart avslørt for Paulus hvem han var. ”Jeg vet at i meg, det vil si slik jeg er i meg selv bor det ikke noen godt.” Han fastholder både for seg selv og for alle andre at eneste vei til frelse var å vende seg til Jesus Kristus for å ta imot den ufortjente nåde og tilgivelse fra ham. Han fikk selv oppleve den forfølgelse som han tidligere hadde satt i gang overfor de kristne. Men han som tidligere brente av hat mot de kristne, brenner nå av kjærlighet til både jøder og hedninger. ”Jeg har en stor sorg i hjertet. Noe som alltid piner meg. Jeg skulle gjerne være forbannet og skilt fra Kristus, var det bare til hjelp for mine brødre og landsmenn.” Rom.9,3.
Det er ikke vanskelig å registre at de antikristelige krefter er virksomme i dag. Det går både på forkynnelse og former. De mest aktive til å forfølge kristne er nettopp de som mener om seg selv: ”Jeg har riktig-nok det jeg kan vise til av menneskelig fortrinn.” Når både ordførere, politikere, bispedømmerådet og media motarbeider en bispekandidat fordi han velger å stå på Skriftens ord, er de alle med på å avsløre det store skille det er mellom denne verden og Guds rike. Egentlig er dette bare naturlig skriver Paulus i Korinterbrevet: ”Slik et menneske er i seg selv, tar det ikke imot det som hører Guds Ånd til. For ham er det uforstand, og han kan ikke fatte det; det kan bare bedømmes på åndelig vis.” ”Så snart motsetningsforholdet tages bort er det at være kristen vrøvel.”

3 Ja, vi levde en gang alle som de. Vi fulgte lystene i vår syndige natur og lot oss lede av den og av våre egne tanker. Slik var vi av naturen under Guds vrede, likesom de andre.
     
Alle mennesker er ikke åndsnøytrale. Enten er vi påvirket av Gud eller Satan. Ved syndefallet så ble alle mennesker “solgt” til Satan. På Golgata ble alle mennesker “vunnet” tilbake til Gud.

4. 17 Så ber jeg dere inntrengende i Herrens navn: Lev ikke lenger slik som hedningene. Deres tanker er tomhet,

Guds ord stiller det ugjenfødte og kjødelige menneske veldig lavt. Derfor blir vi oppfordret til å leve helt motsatt. Dessverre så preger verden mange ganger menigheten en menigheten preger verden. Gud vil at vi skal sette spor etter oss.

18 deres forstand formørket, og de er fremmede for livet i Gud. For deres hjerter er blitt forherdet, så de ikke kjenner ham.
”For denne verdens gud (Satan) har forblindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, Han som er Guds bilde.” (2. Korinter 4:4)
”Alt er rent for den rene. Men for dem som er urene og vantro, er ingenting rent, men både deres sinn og deres samvittighet er urene.”
Sjelen og sinnet er derfor en kampplass! Og det er jeg og du som avgjør hvem som skal vinne!
”Den ugudelige må forlate sin vei og den urettferdige sine tanker og omvende seg til Herren, så skal Han forbarme seg over ham, og til vår Gud, for Han vil gjerne forlate alt. For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. For som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker.”     (Jesaja 55:7-9)
Som vi ser, er det en stor kontrast mellom den ugudeliges tanker og Guds tanker. Den ugudelige skal forlate sine tanker og veier, og få del i Guds tanker, planer og veier. Dette taler om en totalforvandling av tankelivet.
”Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som Han har behag i, det fullkomne.” (Romerne 12:2)
Ordet forvandle (gresk: metamorphosis) taler om en totalforvandling. Det taler også om å være annerledes enn det alle andre er.

19 Avstumpet er de blitt, de har kastet seg ut i utsvevelser, gir seg hen til all slags umoral og jager etter penger.

Guds tanker er først og fremst åpenbart i Guds Ord. Derfor må vi lese mye i Guds Ord, slik at Ordet får lov til å virke i våre liv. Det vil gradvis begynne å forvandle våre tanker, holdninger og hele vår forstand. Det er dette som er hele nøkkelen.
”Hvordan skal den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg etter ditt Ord. Jeg søker deg av hele mitt hjerte, la meg ikke fare vill fra dine bud! I mitt hjerte har jeg gjemt ditt Ord for at jeg ikke skal synde mot deg.” (Salme 119:9-11)
”Ditt Ord er en lykt for min fot og et lys på min sti.” (Salme 119:105)
 Guds Ord er levende Ord. Derfor er de livsforvandlende. Når Guds Ord trenger inn i sinnet, er det levende og virkekraftig, og hjelper deg å skille mellom Guds tanker og det menneskelige.
”For Guds Ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver (skiller mellom) sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd.” (Hebreerne 4:12)
 Vi må derfor la Guds Ord få rettlede oss, undervise oss, overbevise oss og oppdra oss. Da blir vi istandsatt til tjeneste i Guds rike.
”Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning.” (2. Timoteus 3:16-17)
 Da Jesus ble fristet av djevelen i ørkenen, var Hans sinn bunnsolid. Han svarte med Guds Ord. Når vi lar våre sinn fornyes, så kan også vi takle både prøvelser og fristelser ved å holde fokus på Guds Ord.
 Mennesket i seg selv gjør kjødets ufruktbare gjerninger og trives med det.
(sitat slutt).

Sluttkommentar:

Når politiet f.eks. indirekte forsvarer nazismen med å anholde de som vil komme med motprotest imot dette. Og samtidig gjør alt for å få tatt meg og den Himmelske blogg. Tror nok dette er mye mer å være den Ondes løpegutter en at Sylvia Listhaug tar noen svømmetak i Middelhavet.

mandag 7. august 2017

Nr. 2007: Vladimir Putin går inn i Ukraina, Saddam Hussein gjorde det samme i Kuwait, og ble angrepet av USA og den vestlige verden, hvorfor gjøre en slik forskjell?

Nr. 2007:
Vladimir Putin går inn i Ukraina, Saddam Hussein gjorde det samme i Kuwait, og ble angrepet av USA og den vestlige verden, hvorfor gjøre en slik forskjell?

Vi lever i en korrupt og rar verden, der enkelte kan gjøre det meste. Mens andre blir straffet for det meste. Det kan sies mye om Muammar al-Gaddafi, men han hadde bygget på Libya til å nærmest være et vestlig land i levestandard.
Så bombet vi i vesten han og landet sønder og sammen, og han ble avsatt og drept. Dette har vist seg å være så feilslått noe er mulig å bli men ikke en eneste vestlig leder som var med på denne galskapen og Sadismen er blitt stilt til regnskap, ikke engang Jens Stoltenberg som gav den Norske ordren. Verden er rar og uforsigbar.
Bilde av Muammar al-Gaddafi til høyre og Italias tidligere Statsminister Silvio Berlusconi.
I 1990 gikk Saddam Hussein inn i Kuwait og med sin hær så inntok han hele Kuwait og gjorde det samme som Vladimir Putin gjorde i 2014 på Krim-halvøya som var en del av Ukraina, like ulovlig som det som Saddam Hussein.

Men hva gjorde verdenssamfunnet? De oppførte seg totalt annerledes, hvorfor? Ja, en kan spørre seg.
Slik er verden, langt fra slik Gud vil det skal være med rettferdighet og kjærlighet. Verden lever egentlig i et selvbedrag, der alt vil få sin ende.

Er da demokratiet løsningen på alt? Og fører demokratiet alltid frem? De er enkelte ganger så urettferdige det er mulig å være. Hvorfor er det slikt?

Menneskehjerte er hovedproblem nr. 1.

Den som tror på fullt ut rettferdig i denne verden før Jesus kommer igjen, forregner seg, og det noe veldig!

Guds ord sier:

1 Mosebok 49. 10 Ikke skal kongespir vike fra Juda, ikke herskerstav fra hans føtter, inntil fredsfyrsten kommer, og folkene blir ham lydige.

Før dette vil Antikrist og den falske profet komme å skape en falsk fred.
Som kun vil vare en liten tid, før Ragnaroket bryter løs.
Anbefaler dere å lese mine bibelkommentarer Johannes Åpenbaring.

Etterpå dette, vil Jesus komme og opprette sitt fredsrike som vil vare i 1000 år, før det hele blir avløst av Guds Faders Kongerike som vil vare i all evighet.
Dette riket vil aldri ta slutt.

Jeg skrev en artikkel om dette, de to forskjellige rikene. Som faktisk har vært lite lest på den Norske bloggen, men mest lest på den engelske bloggen.

Her er artikkelen:


Nr. 536:
Guds Faders Kongerike er evig og himmelsk. Jesu Kristi Kongerike er midlertidig og jordisk. Kristi Kongerike vil gå over i Guds Faders rike når han overgir alt til den eneste sanne Gud; Faderen!http://blog.janchristensen.net/2013/01/nr-536-guds-faders-kongerike-er-evig-og.html

En som har tatt opp dette med forskjell på Kristi Kongerike og Guds Faders Kongerike er den eminente og utrolig innholdsrike studiebibelen til Finis Jennings Dake. Anbefaler alle, ikke minst de som forkynner Guds ord å skaffe, lese og studere i akkurat denne studie bibelen. Den er veldig bra; se her: http://www.dake.com/
20 aspekter som viser forskjellen på Kristi Kongerike og Guds Faders Kongerike. Jeg går ikke så mye inn på hvorfor Jesus forkynte så mye om Guds rike i oss, men fokuset mitt er på den synlige delen av Kristi Kongerike og Guds Faders Kongerike, ikke bare den rent åndelige. Rent åndelig er det egentlig likt, da både i Kristi Kongerike og Guds Faders Kongerike er det alltid Guds vilje som skjer, Amen, Hallelujah og Takk og Lov for det! Ordet "rike" eller "kongedømme" kommer av det greske ordet "basileia". Det kan ikke være noe rike uten at det har en konge (gr.basilevs). På hebraisk er disse ordene "maluk" og "malak". I de forskjellige fasene av Guds rike er det enten Gud eller Messias som er kongen. Når kongen er til stede, da fungerer riket slik som det var tiltenkt.

1.) Guds Faders Kongerike er evig, uforanderlig og himmelsk. Når vi leser Åpenbaringsboken fra kapitel 21-22 så møter vi den evige tilstanden. Det er da vi til fulle får se; den eneste sanne Gud. Møte ham og være nær han for alltid. 1. Tim. 1. 17 Men den evige konge, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, være ære og pris i all evighet! Amen. Hos Adam kom Gud på besøk, da vil ha bo i sammen med oss, for alltid!

2.) Jesu Kristi Kongerike er jordisk, tidsbegrenset og vil opphøre. Jesu Kristi Kongerike blir vidunderlig når lov og rett skal utgå i fra Jerusalem av. Men det vil allikevel ha sine begrensninger. Og det vil være først og fremst av jordisk og ikke himmelsk art. Og etter 1000 år vil det ta slutt. Selvfølgelig, 1000 seiersrike og herlige år! Det alle despoter og Antikrist ville ønske seg og aldri klarte og kunne, det vil Jesus Kristus få til. Hitlers tredje rike var egentlig forskudd på Antikrist`s rike. Likesom Kong David og Kong Salomos Kongedømme var en forløper til 1000 års rike. Studerer vi Hitlers tredje rike, så der vi der forløperen til det vi snart vil se når Antikrist vil tre frem for å prøve å overta hele verden, ikke minst Europa.

Forestillingen om at alle folkeslag skal komme til Jerusalem for å lære Herrens lov dukker først opp i de senere tekster i Det gamle testamentet. De mest kjente av disse tekstene er Jesaja 2 og Mika 4 som ligner hverandre: I de siste dager skal det skje at Herrens tempelberg skal stå grunnfestet høyt over alle fjell og løfte seg opp over høydene. Dit skal alle folkeslag strømme. Mange folk drar av sted og sier: «Kom, la oss gå opp til Herrens fjell, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi kan ferdes på hans stier!» For Herrens lov skal gå ut fra Sion, Herrens ord fra Jerusalem. Han skal skifte rett mellom folkeslag, felle dom for mange folk. De skal smi sine sverd om til plogskjær og spydene til vingårdskniver. Folk skal ikke mer løfte sverd mot folk og ikke lenger lære å føre krig. Jesaja 2:2-4

Denne tanken kan man også finne flere andre steder i Det gamle testamentet som i Salme 22:29; 66:8 og 98:3. Denne forestillingen om Jerusalem som verdens senter, og som valfartssted for alle folkeslag utgjør den siste stasjon i utviklingen av Jødedommen som egentlig kristendommen er kommet ut av og fra. Slik da kan en si at kristendommen vender tilbake til Jødedommen. (Les Rom. 9-11).

3.) Ved Jesu Kristi Kongerike vil Kong David sitt ved Kristus høyre hånd. Slik jeg ser det, så var Kong David og Kong Salomos et forbilde på det kommende 1000 års riket og det herligste jordiske rike som noen gang har vært til nå, før Jesus kommer med sine hellige og oppretter sitt 1000 års fredsrike.

Esek 37:25 Og de skal bo i det land jeg gav min tjener Jakob, det som eders fedre bodde i; de skal bo i det, de og deres barn og deres barnebarn, til evig tid, og David, min tjener, skal være deres fyrste evindelig. Esek 37:24 Og min tjener David skal være konge over dem, og én hyrde skal det være for dem alle, og mine lover skal de følge, og mine bud skal de holde og gjøre efter dem. Esek 34:24 Og jeg, Herren, vil være deres Gud, og min tjener David skal være fyrste blandt dem; jeg, Herren, har talt. Esek 34:23 Og jeg vil opreise én hyrde over dem, og han skal røkte dem - min tjener David; han skal røkte dem, han skal være deres hyrde.

4.) Ved Guds Faders Kongerike som er evig, vil Kristus sitte ved hans høyre hånd.

Jesu rettmessige plass i det evige rike er ved Gud Faders høyre hånd, og på den måten har han også underordnet seg Faderen. Hebr 1:3 han som er avglansen av hans herlighet og avbilledet av hans vesen og bærer alle ting ved sin krafts ord, og som derfor, da han hadde gjort renselse for våre synder, satte sig ved Majestetens høire hånd i det høie, Luk 22:69 Men fra nu av skal Menneskesønnen sitte ved Guds krafts høire hånd. Apgj 2:34 For David fór ikke op til himmelen, men han sier selv: Herren sa til min herre: Sett dig ved min høire hånd, Mark 14:62 Jesus sa: Jeg er det, og I skal se Menneskesønnen sitte ved kraftens høire hånd og komme med himmelens skyer. Mark 16:19 Så blev den Herre Jesus, efterat han hadde talt til dem, optatt til himmelen, og satte sig ved Guds høire hånd. Mark 12:36 David selv har jo sagt i den Hellige Ånd: Herren sa til min herre: Sett dig ved min høire hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter! Kol 3:1 Er I da opreist med Kristus, da søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høire hånd! Ef 1:20 som han viste på Kristus da han opvakte ham fra de døde og satte ham ved sin høire hånd i himmelen, Hebr 1:13 Men til hvem av englene har han nogen tid sagt: Sett dig ved min høire hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter?

5.) Ved Jesus Kristis Kongerike vil Israel bli løftet opp. Jødene skal være prester og konger i dette riket: Jesus skal være kongen, og de 12 apostlene skal sitte i templet i Jerusalem og styre over Israels 12 stammer. (Mat.19,28.) Den kristne menighet skal ha overordnede oppgaver i rikets tid. Jesus skal være hodet for den kristne menigheten. Jesus skal styre både ut ifra himmelen og ut ifra Jerusalem.

Her er noe fra Esekiel som viser den storhetstid Israel som nasjon og Israelittene som folk går i møte: Esekiel 36. 16 Og Herrens ord kom til mig, og det lød så: 17 Menneskesønn! Israels hus bodde i sitt land, og de gjorde det urent ved sin ferd og sine gjerninger; som en kvinnes månedlige urenhet var deres ferd for mitt åsyn. 18 Da utøste jeg min harme over dem for det blods skyld som de hadde utøst over landet, og fordi de hadde gjort det urent med sine motbydelige avguder. 19 Og jeg spredte dem blandt folkene, og de blev strødd omkring i landene; efter deres ferd og deres gjerninger dømte jeg dem. 20 Og da de kom til de folk som de kom til, vanhelliget de mitt hellige navn, og det blev sagt om dem: Dette er Herrens folk, og allikevel måtte de dra ut av hans land! 21 Da ynkedes jeg over mitt hellige navn, som Israels hus hadde vanhelliget blandt de folk som de var kommet til. 22 Derfor skal du si til Israels hus: Så sier Herren, Israels Gud: Ikke for eders skyld, Israels hus, gjør jeg det, men for mitt hellige navns skyld, som I har vanhelliget blandt de folk som I er kommet til. 23 Jeg vil hellige mitt store navn, som er blitt vanhelliget blandt folkene, det som I har vanhelliget blandt dem, og folkene skal kjenne at jeg er Herren, sier Herren, Israels Gud, når jeg åpenbarer min hellighet på eder for eders øine. 24 Jeg vil hente eder fra folkene og samle eder fra alle landene, og jeg vil la eder komme til eders eget land. 25 Og jeg vil sprenge rent vann på eder, og I skal bli rene; fra alle eders urenheter og fra alle eders motbydelige avguder vil jeg rense eder. 26 Jeg vil gi eder et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi inneni eder, og jeg vil ta bort stenhjertet av eders kjød og gi eder et kjødhjerte. 27 Min Ånd vil jeg gi inneni eder, og jeg vil gjøre at I følger mine bud og holder mine lover og gjør efter dem. 28 I skal bo i det land jeg gav eders fedre, og I skal være mitt folk, og jeg vil være eders Gud. 29 Jeg vil fri eder fra alle eders urenheter, og jeg vil kalle på kornet og gjøre det foldrikt og ikke la hungersnød komme over eder. 30 Jeg vil mangfoldiggjøre trærnes frukt og markens grøde, så I ikke mere for hungers skyld skal lide hån blandt hedningefolkene. 31 Da skal I komme i hu eders onde ferd og eders gjerninger, som ikke var gode, og I skal vemmes ved eder selv for eders misgjerninger og eders vederstyggeligheter. 32 Ikke for eders skyld gjør jeg det, sier Herren, Israels Gud, det skal I vite! Blues og skam eder over eders ferd, Israels hus! 33 Så sier Herren, Israels Gud: Den dag jeg renser eder fra alle eders misgjerninger, vil jeg la det bo folk igjen i byene, og ruinene skal bygges op igjen, 34 og det land som var lag øde, skal bli dyrket i stedet for at det var en ørken for hver manns øine som gikk forbi. 35 Da skal de si: Dette land som var lagt øde, er blitt som Edens have, og de herjede og ødelagte og nedrevne byer er gjenreist og har fått murer. 36 Og de folk som blir igjen rundt omkring eder, skal kjenne at jeg, Herren, har bygget op igjen det som var revet ned, og tilplantet det ødelagte land. Jeg, Herren, har sagt det, og jeg skal gjøre det. 37 Så sier Herren, Israels Gud: Også i dette vil jeg bønnhøre Israels hus, så jeg gjør det for dem: Jeg vil gjøre det så rikt på folk som en fårehjord; 38 som en hellig hjord, som Jerusalems hjord på dets høitider, således skal de ødelagte byer bli fulle av menneskehjorder, og de skal kjenne at jeg er Herren. 37. 21 Si så til dem: Så sier Herren, Israels Gud: Se, jeg henter Israels barn fra de folk som de drog bort til, og jeg vil samle dem fra alle kanter og føre dem til deres eget land. 22 Og jeg vil gjøre dem til ett folk i landet, på Israels fjell, og én konge skal være konge for dem alle, og de skal ikke mere være to folk og ikke mere dele sig i to riker. 23 Og de skal ikke mere gjøre sig urene med sine motbydelige avguder og med sine vederstyggeligheter eller med nogen av sine misgjerninger, og jeg vil utfri dem fra alle deres bosteder, hvor de har syndet, og rense dem, og de skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud. 24 Og min tjener David skal være konge over dem, og én hyrde skal det være for dem alle, og mine lover skal de følge, og mine bud skal de holde og gjøre efter dem. / 25 Og de skal bo i det land jeg gav min tjener Jakob, det som eders fedre bodde i; de skal bo i det, de og deres barn og deres barnebarn, til evig tid, og David, min tjener, skal være deres fyrste evindelig. 26 Og jeg vil gjøre en fredspakt med dem - en evig pakt med dem skal det være; og jeg vil bosette dem i mitt land og la dem bli tallrike, og jeg vil sette min helligdom midt iblandt dem for evig tid. 27 Og min bolig skal være over dem, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. 28 Og folkene skal kjenne at jeg er Herren, som helliger Israel, når min helligdom blir midt iblandt dem til evig tid.

6.) Når Guds Faders Kongerike trer frem vil alle og enhver bli løftet opp og det vil aldri være forskjell på noen, hverken jøder eller grekere, hedninger eller kjødelige Israelitter. Da vil rase, hudfarge, kjønn, nasjonalitet, utdannelse, anseelse eller noe skille mer. Da er vi alle like, stiler likt og det vi ikke være mulig å falle, svikte eller komme utenforbi nåden. Edens have og noe utenforbi vil ikke være mulig. Alt vil være Livet tre. Selve universet vil være som en stor katedral, tempel og menighet og Gud Fader ved sin Ånd, allmakt og vesen vil ikke bare være tilstede. Men regjere ved sin lover, engler, oss frelste og alt! Vi er de kommende arvinger – til alt.

1 Kor. 3. 21 Derfor rose ingen sig av mennesker! for alt hører eder til, 22 enten det er Paulus eller Apollos eller Kefas, enten det er verden eller liv eller død, enten det er det som nu er, eller det som komme skal - alt hører eder til, 23 men I hører Kristus til, og Kristus hører Gud til.

Det er herlig når Israel og Jødene blir løftet opp, ikke minst med den tanken på all urett som er begått imot dem. Men Guds tanke og mening er at alle skal bli løftet opp, det vil til fulle skje med dem som får del i denne verden der Gud Fader er på tronen og Sønnen Jesus Kristus sitter ved hans høyre hånd.

7.) Jesus Kristi Kongerike vil vare i 1000 år, Kong David og Kong Salamo «varte» i 80 år, det viser deres alle at her var det begrensninger og ikke er det fullkomment. Som sagt før, det at ting har også begrensning i tid, med hensyn til steder og tar slutt viser at det ikke er fullkomment, uansett hvor herlig det har vært. Slik var det også med den gamle og den nye pakt, den gamle pakt var herlig, men tok slutt, og den nye pakt overtok.

Hebreerbrevet 7. 7 Men uten all motsigelse er det den ringere som velsignes av den høiere. 8 Og her er det dødelige mennesker som tar tiende, men der en som har det vidnesbyrd at han lever. 9 Og om jeg så må si: Ved Abraham er endog Levi, som tar tiende, blitt lagt i tiende; 10 for han var ennu i sin fars lend dengang da Melkisedek møtte ham. 11 Var det da fullkommenhet å vinne ved det levittiske prestedømme - for dette var folket bundet til ved loven - hvad trang hadde det da vært til at en annen prest skulde opstå efter Melkisedeks vis og ikke nevnes efter Arons vis? 12 Omskiftes prestedømmet, da går jo nødvendigvis også en omskiftelse av loven for sig; 13 for han som dette sies om, hørte til en annen stamme, hvorav ingen har tatt vare på alteret; 14 det er jo kjent nok at vår Herre er oprunnet av Juda, og til denne stamme har Moses ikke talt noget om prester. 15 Og enn mere klart er det når det opstår en annen prest efter Melkisedeks vis, 16 som ikke er blitt det ifølge et kjødelig buds lov, men ifølge et uforgjengelig livs kraft;

8.) Guds Faders Kongerike er det aller herligste og største da det ingen ende har. Hans Kongerike er evig, uforanderlig og vil kunne bestå av gjenfødte og troende mennesker. Fallet følger er total utslettet og alt er fullendt og fullkomment.

9.) Jesus Kristi Kongerike vil ende i et opprør mot ham og de som har styrt under 1000 års riket. Dette riket vil ha Jerusalem og Israel som sitt utgangspunkt som allerede nevnt og det vil strekke seg over hele verden. Det vil heller ikke være et rike som helt ut greier å underkaste seg hele verden. På slutten av dette rikets tid vil det bli et verdensomspennende opprør mot riket. Denne tidsperioden vil ende med dom.

Fra mine bibelkommentarer Johannes Åpenbaring 20. 7 Når de tusen år er til ende, skal Satan slippes løs fra sitt fengsel. Satan legger vi merke til er ikke i ildsjøen med Antikrist og den falske profet. 1000 år i fengsel i avgrunnen har bare gjort ham mer innbitt, hatefull og rebelsk. Satan er uforbederlig, han er ondskapen personifisert, han er mørke og hate i en og samme person. 8 Han skal dra ut og forføre folkene ved de fire verdenshjørner, Gog og Magog, og samle dem til strid, utallige som havets sand. Her må vi ikke blande Gog krigen omtalt i Esekiel 36-39 med denne krigen. Dette blir egentlig ingen krig, det er bare Satan og alle som ikke vil bøye kne og hjerte for Jesus under 1000 års riket som får en siste anledning å vise hva som bor i dem. Mennesket er også uforbederlig ondt hvis ikke evangeliet kommer til. 9 De drog opp på jordens høyslette og omringet de helliges leir og den elskede by. Men ild falt ned fra himmelen og fortærte dem. Denne siste revolten vil også skje i Israel, der Satan største og fremste hat er imot. Det var i Midt-Østen alle store begivenheter har skjedd på det åndelige område. Der ble mennesket drevet ut i fra Edens hage. Mennesket fikk de ti bud, Jesus døde og Ånden kom på Pinsefestens dag osv.

10.) Utstrekningen på Guds Faders Kongerike er uendelig, mens under Kong David og Salomo var begrenset, Jesus Kristi Herredømme vil omfatte nesten hele jorden, men ikke himmelene. Henviser til mine bibelkommentarer Johannes Åpenbaring og da her spesielt kapitel 21-22.

11.) Jesu Kristi Kongerike vil ta slutt, er begrenset og innflytelsen er begrenset. Det er ikke noe negativt i dette da Gud Fader har en plan og en vilje og en hensikt med dette. Han vil se hva som bor i den enkelte, oss mennesker og alle andre av hans skapte versner. Det inkluderer også Satan, Antikrist, den falske profet, de falne englene, demonen og alt det skapte. Alle vil bli stilt til ansvar for hvordan en forholdt seg og brukte de muligheten den enkelte hadde og fikk.

12.) Standarden på menneskene under Kristi Kongerike er variabel, under Guds Faders Kongerike er standarden «satt». Vi leser om at den som dør ung under 1000 års riket dør når han er 100 år. Og i Guds Faders evige Kongedømme dør ingen. Det er her små, men allikevel store vesensforskjeller. Jes 65:20 Det skal ikke mere komme derfra noget diebarn som bare lever få dager, eller en gammel mann som ikke fyller sine dagers mål; nei, en ung mann skal den være som dør hundre år gammel, og hundre år gammel skal den synder bli som forbannes.

13.) Standarden på menneskene, englene og alt under Guds Faders Kongerike er fullkommen som han er fullkommen. Da skal Gud Fader ved sin Ånd være alt i alle, da, først da vil alt være fullendt og fullkomment.

1 Kor. 15. 24 derefter kommer enden, når han overgir riket til Gud og Faderen, efterat han har tilintetgjort all makt og all myndighet og velde. 25 For han skal være konge inntil han får lagt alle sine fiender under sine føtter. 26 Den siste fiende som tilintetgjøres, er døden; 27 for han har lagt alt under hans føtter. Men når han sier at alt er ham underlagt, så er det klart at han er undtatt som har underlagt ham alt; 28 men når alt er ham underlagt, da skal og Sønnen selv underlegge sig ham som la alt under ham, forat Gud skal være alt i alle.

14.) Under Guds Faders Kongerike vil det aldri bli noe opprør eller sykdom, for da er alt det onde og de onde tilintetgjort. Vi leser om at det vil komme en dom FØR den evige hvile, ikke ETTERPÅ! Da må vi skjønne at etterpå dommen er alle onde og den onde blitt tilintetgjort i ildsjøen der alle som har stått Gud imot og Kristus imot vil ende.

Her fra mine bibelkommentarer Johannes Åpenbaring 20. 10 Og djevelen som forførte dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel, hvor også dyret og den falske profeten er. Der skal de pines dag og natt i all evighet. Her blir Satan og alle som fulgte ham siste endelikt. At de skal pines dag og natt er biledelelig tale da natt skal opphøre når Gud skaper en ny himmel og en ny jord. Bibelen taler ikke om bokstavelig evig pine, men når en har vendt seg bort i fra Gud og anledning er gått forbi. Så blir det en pinefull og smertefull inngang inn i intet og tilintelse - gjørelsen! 11 Jeg så en stor, hvit trone og ham som satt på den. Jord og himmel svant bort for hans åsyn og var ikke lenger til. Her står vi foran den endelige dom. At tronen er hvit taler om at den er guddommelig og ren. Samtidig at her vil alle ting komme frem, ikke bare gjerningene men motivene også. At jord og himmel svant bort taler om at nå kommer alt frem og ingen av den gamle skapning ikke vil få et oppgjør. 12 Og jeg så de døde, både store og små: De stod foran tronen, og bøker ble åpnet. Så ble en annen bok åpnet, livets bok. Og de døde ble dømt etter det som stod skrevet i bøkene, etter sine gjerninger. Enhver vil få en fullkommen rettferdig dom og et oppgjør hos Gud. Det er kun gud selv som kan holde en 100 % rettferdig dom. Vi mennesker kan ikke det om vi tror at myndigheten er av Gud og at det også for oss skal det være noe som er rett og noe som er feil. Men vår dom er alltid mangelfull og begrenset. Det er den aller siste og avgjørende dom. Her vil alle mennesker komme frem for Gud som ikke har vært det før. Og en vil bli dømt, selv de som ikke har hørt evangeliet vil få en rettferdig dom om jeg ikke vet hvordan. Rom. 2. 6 Han skal lønne enhver etter det han har gjort. 7 De som utrettelig gjør det gode og søker ære, herlighet og uforgjengelighet, skal få evig liv. 8 Men de som bare tenker på seg selv, som lar seg lede av uretten og er ulydige mot sannheten, har vrede og harme i vente. 9 Trengsel og angst skal komme over hvert menneske som gjør det onde, jøde først og så greker. 10 Men herlighet, ære og fred skal den få som gjør det gode, jøde først og så greker. 11 For Gud gjør ikke forskjell på folk. 12 Alle de som syndet uten å ha loven, skal gå fortapt uten loven. Og alle de som syndet og hadde loven, skal dømmes etter loven. 13 For ikke de som hører lovens ord, blir rettferdige for Gud, men de som gjør det loven sier, skal godtas som rettferdige. 14 For når hedninger som ikke har loven, av naturen gjør det den sier, er de sin egen lov, enda de ikke har loven. 15 De viser med dette at lovens krav står skrevet i deres hjerter. Om det vitner også deres egen samvittighet, når deres tanker enten anklager eller forsvarer dem. 16 Dette skal bli klart den dagen Gud ved Jesus Kristus dømmer det som skjuler seg i menneskene, slik jeg har forkynt i mitt evangelium. 13 Havet gav nå sine døde tilbake, og døden og dødsriket gav tilbake de døde som var der, og enhver ble dømt etter sine gjerninger. Her blir ingen glemt. Dette er den siste revolt, dette er den aller siste og viktigste dom. Ingen kan stå innfor Gud og leve. Slev havet gir alle tilbake. Dødsriket er det ikke bruk for lengre. Alt vil bli målt opp imot Gud selv. Hva han har sagt er rett og galt. At de ti bud også innbefatter i hans vilje. Men det er også mer en det, enhver vil bli dømt etter det lys og den mulighet han eller hun hadde i sitt liv. Hebr. 9. 27 Likeså visst som det er menneskenes lodd å dø én gang og siden komme for dommen. 14 Så ble døden og dødsriket kastet i ildsjøen – og ildsjøen, det er den annen død. Her kommer vi til en sannhet som har voldt strid for mange, selv i dag. For dem som ikke har sine navn skrevet i livets bok, hva skjer? Det vil oppleve den annen død. Første gang vi møter dette i Guds ord er i skapelsesberetning til mennesket. Vi mennesker får lagt foran oss livets eller dødens vei. Valget er vårt! Vi avgjør her i tiden om vi vil være en medborger av himmelen eller oppleve døden, når vi går ut av tiden er det for sent og vi har gjort vårt valt. 1. Mosebok 2. 15 Så tok Herren Gud mannen og satte ham i Eden til å dyrke og passe hagen. 16 Og Herren Gud gav mannen dette påbud: «Du kan spise av alle trærne i hagen. 17 Men treet som gir kunnskap om godt og ondt, må du ikke spise av; for den dagen du spiser av det, skal du dø.» 15 Og om noen ikke var skrevet inn i livets bok, ble han kastet i ildsjøen. Hva er ildsjøen eller helvete, det er samme sak. Det er å bli overlatt til ilden og total til Intels gjørelse og et opphør av liv og eksistens. Når ilden har gjort sin virkning, så er alt forbi. Slik vil det gå med Satan, Antikrist, den Falske Profet, demonen og alle mennesker som unnlot å ta imot Guds frelses tilbud i Jesus Kristus. Nå når menneskene dør så kommer de enten til Paradiset eller dødsriket og venter på enten frelse eller dom. De troende til Paradis og ikke troende til dødsriket. Men helt til slutt, hva da? Jeg er blitt lært opp til å tro (jeg har min bakgrunn i fra frie venner\pinsebevegelsen) at menneskene skal pines i all evighet. Og lærer og tror en ikke det er en vranglære. Men hva lærer Guds ord? Jesus sier det selv. Matt. 10. 28 Vær ikke redde for dem som dreper kroppen, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller ham som kan ødelegge både sjel og kropp i helvete. Her står det rett ut at Faderen kan ødelegge, utslette og tilintetgjøre menneskene i ildsjøen eller helvete. Vi leser fra grunnteksten at det står slik at menneske kan drepe og slå i hjel legemet. Men kun Gud kan døde\drepe\tilintetgjøre\utslette dem begge; sjel og legeme! Vi ser også Paulus sier noenlunde det samme. Rom. 6. 23 Syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Når syndens lønn er døden som betyr atskillelse så må det menes en evig atskillelse fra Gud. Og når vi begynner å sammenligne andre skriftsteder kommer vi frem til at det ikke er snakk om evig bokstavelig pine som en evig avstraffelse. Men en utslettelse av alle som ikke har sine navn skrevet i Livets bok hos Lammet, også Satan og alle onde ånder inkludert. Hva så med evig pine i Åpenbaringen 20.10 som må være det siste ordet som eventuelt de som tror på at Gud skal pine og ikke utslette menneskene og alle demoner og Satan til slutt? Det finnes ikke noe ord på hebraisk eller gresk som betyr "evig" (noe som aldri opphører). Etter jødisk tankegang, hvorav skriftene har sitt opphav, blir alt sett i tidsaldere/n/ne/adj; tidsalderlig. ...- Ef. 2; 7: Slik vill Han (YHWH) i de kommende tidsaldrene (gr: en tois aiosin) vise Sin overveldende Nådes Rikdom på Godhet mot oss i Yeshua HaMashiavch.. / 2. Tess. 1, 9: ..deres straff (de ugjenfødte) blir en tidsalderlig (aionion) undergang bort fra Adonay`s Ansikt og fra Hans Herlighet og Makt. Det hebraiske; olam, og det greske, aion (eon), betegner noe som "svinner i horisonten. Noe for mennesket "uoverskuelig". Det er kun YHWH&Yeshua som vet tidsspennet`s lengde, for hver tidsalder - og tidslengden på flere tidsaldre etter hverandre: samt de Han åpenbarer det for ved Sin Ånd, når det er gagnlig. Når det gjelder tidsalderlig pine for djevel ånder og ugjenfødte/ulydige) - i den tidsalderlige (eoniske) ild, så betegner dette en smertefull utslettelsesprosess (ved ild ), som resulterer i fullstendig utslettelse/tilintetgjørelse. Det er kun YHWH som vet varigheten (tidslengden) på denne straffen/utslettelsesprosessen. Denne oversettelsesfadesen henger til dels igjen etter kirkens behov for å ("forsterke frykten" - skremme befolkningen til å betale avlat og støtte (underordne seg) kirken og kirkens lære. - Samt er et produkt av gresk-hedensk-filosofisk tenkning. I vår tid er faktisk de kirkelige bibeloversetterne fremdeles for feige til å oversette Olam/Aion, korrekt; tidsalder/eon/tids-spenn/ adjektiv; tidsalderlig/eonisk/vedvarende/(lang)varig. Det er jo kirkene og menigheten som betaler lønnen deres, og kirkene er avhengige av å opprettholde "tradisjonene" for å eksistere, også de u-bibelske og feilaktige - mot bedre vitende! Jeg har i hvert fall kommet fram til at ordene aion og olam begge taler om en uendelig lang tidsepoke, som også oversettes med evig, slik vi legger i ordet. Når det gjelder ordet aionos, så ser dette ut til å anvendes i betydningen uendelig uten slutt. Men dette er som sagt vanskelig. Jeg ser at mange (flertallet) av bibellærere og skriftgranskere har landet på at aionos betyr evig og uendelig. Så har vi da uttrykket "aionas ton aionon" som betyr "i all evighet" eller "i evigheters evigheter". Det jeg mener er at denne "utslettelsesprosessen" vil være så langvarig, at det er naturlig å sammenligne det med en evighet - fordi ilden brenner hele tiden, så lenge der er noe å brenne. Det er derfor ikke forunderlig at det kan være vanskelig å tolke dette med ”helvetes ild”. Det var et sted utenfor Jerusalem, en avfallsplass som het ”Helvete”(Gehenna). På denne avfallsplassen brant det kontinuerlig en ild, for å brenne opp avfallet. Her ble det også brent lik av kriminelle. Dette stedet blir i Det Nye Testamentet og oppover i historien, brukt som et bilde på straffen som skulle komme over mennesker som gjør onde gjerninger. - Det var mye ondt i livet, og håpet hos mange var at Gud ville holde en rettferdig dom. I et samfunn preget av vold og urettferdighet, som f. eks. antikkens Israel, syns jeg ikke det er så merkelig at mennesker utbroderer dette med helvetets ild og straff til å virke så forferdelig grusomt som det er overhodet mulig å forestille seg. Straff skal også virke avskrekkende, og har til hensikt å få mennesker med en ”ond agenda” til å avstå fra sine handlinger. For meg vil ikke en forestilling om en god Gud kunne forenes med at han skulle la mennesker bli torturert kontinuerlig i all evighet, selv om disse menneskene har vært skyldig i onde handlinger. – Men så har vi dette med rettferdighet. Det at Gud skal holde en rettferdig dom? Hvordan skal dette tolkes? Jeg tror dette med dommen at den er ”endelig”, at den er en avslutning, ikke ”evigvarende”. Konklusjon: Evig er en lang til og evig 2x korrekt oversatt fra hebraisk\grsk blir en tidsalder av tid. Eller en tid som kun Gud Fader vet. Som Jesus sier om sin gjenkomst at dette vet kun min Fader når han kommer igjen. Jesus kommer tilbake når denne tidsalder er slutt. Slik er det også med Faderens endelige utslettelse og tilintelsesgjørelse av alle onde og Satan med sine demoner. Det vil ta en tidsalder\epoke\(gr: en tois aiosin) å utføre denne gjerning. Vi leser i skriften at natten skal opphøre som står for det onde, være biledelig tale på at en dag er alt spor etter den onde og de ondes gjerninger og dem selv være borte. Åpenb. 22. 5 Natten skal ikke være mer, og de skal ikke ha bruk for lys av lampe eller av sol, for Herren Gud skal lyse over dem. Og de skal herske som konger i all evighet. Gud Fader selv vet tid og på hvilken måte dette skal skje, men bibelens lære er ikke evig pine for alltid. Men en bokstavelig utslettelse som det skjedde med Sodoma og Gomarra sier Judas i sitt brev. Judas 7 likesom Sodoma og Gomorra og byene der omkring, som på samme måte som disse drev hor og gikk efter fremmed kjød, ligger for våre øine som et eksempel, idet de lider en evig ilds straff. Hva skjedde med Sodoma og Gomarra? De fikk en dødelig straff som utslettet dem pga demmes levesett. 1. Mos.b.19. 24 Da lot Herren det regne svovel og ild - fra Herren, fra himmelen - ned over Sodoma og Gomorra. 25 Og han ødela disse byer og hele sletten og alle dem som bodde i byene, og det som vokste på marken. 27 Tidlig om morgenen gikk Abraham til det sted hvor han hadde stått for Herrens åsyn. 28 Og han så utover Sodoma og Gomorra og utover hele landet på sletten; da fikk han se at røken steg op fra landet som røken fra en smelteovn. Her ble Sodoma og Gomarra utslettet med en evig ild. Etter hva Guds ord lærer oss om den evige ild! Det har alle mennesker i vente som ikke har sine navn skrevet i Livets bok hos Lammet. En evig utslettelse som de fikk. Det var som en smelteovn. Slik vil det skje med alle ugudelige på dommens dag innfor den hvite trone som ikke har sitt navn skrevet i Livets bok. Alt som kom oppi der smeltet og ble ”et” med badet. Slik vil det skje med de ugudelige på dommens dag. Matt.3. 12 han har sin kasteskovl i sin hånd, og han skal rense sin låve og samle sin hvete i laden, men agnene skal han brenne op med uslukkelig ild. Når det gjelder troende, så skal vi ikke innfor dom. Men våre liv skal bedømmes og vi kan tape lønn eller få full lønn! Dette er bibelens lære om den evige ild. Det jeg mener er at denne "utslettelsesprosessen" vil være så langvarig, at det er naturlig å sammenligne det med en evighet - fordi ilden brenner hele tiden, så lenge der er noe å brenne. Og det vil smerte Guds Faders hjerte noe veldig som har tilveiebrakt en løsning for alle mennesker. Og Jesus vil også lide da hans offer var for alle. For oss mennesker må den desidert største lidelse og kvalene være med dette hvis vi ikke får vår kjødelige familie med på himmelveien og alle andre mennesker som vi bryr oss om og er glad i! 1. Som dere sikkert vet, står ikke ordet "HELVETET" i grunnteksten. I grunnteksten står det "Gehenna" som altså var en søppelplass utenfor Jerusalem. Her brant man søppel og kroppene til dyr samt døde kriminelle som ikke var verdig noen begravelse. Når Jesus snakket om at man skulle "brenne i Gehenna" forsto jødene at han mente at liksom søplet og de døde kroppene brennes opp og tilintetgjøres, slik skal Gud brenne opp og tilintetgjøre de menneskene som nekter å omvende seg til Gud. Ingen jøder så for seg pine når de tenkte på Gehenna. Hverken søplet eller de døde kroppene "skrek om nåde" eller ble pint. 2. Når vi nå vet hva Gehenna er, nemlig en søppelplass hvor man brenner opp søppel og døde kropper, blir det lettere å forstå sannheten om Helvetet. For hva skjer i Helvetet? Jo, Matt. 10.28 sier: "Frykt ikke for dem som dreper legemet, men ikke dreper sjelen. Frykt heller for Ham (Gud) som kan ødelegge både sjel og legeme i Helvetet". Her ser vi altså at i Helvetet blir kropp og sjel ødelagt eller gjort til intet. Slik som en maur blir pulverisert dersom du legger den mellom håndflatene dine og gnikker. Den blir borte. Eller for å bruke Jesu eksempel: dersom noe kastes i Gehenna brennes det simpelt henn opp. 3. Den tradisjonelle Helveteslæren går ut på at Gud skal kaste mennesker i Helvetet (Ildsjøen). Det er riktig at han skal gjøre dette iflg. Bibelen, men det den tradisjonelle læren sier er at Gud skal da pine disse menneskene i all evighet. Det som ikke stemmer her er at dette krasjer med Guds moral og syn på rettferdighet. La meg forklare: I bibelen sier Gud at han ønsker "Øye for øye. Tann for tann! Dette var en lov som var rettferdig. Dersom du tok en ku av meg måtte du gi en ku tilbake dersom du ble tatt for ugjerningen. Dersom jeg skadet ditt øye, ja da kunne du skade mitt osv. Dette var altså en lov bygd på rettferdighet. Så må man da spørre seg: Er det rettferdig at en kjærlig og rettferdig Gud straffer en 3 års gammel Afghansk baby med tortur en hel evighet? Er det rett at en 20 år gammel bush-mann skal bli pint av Gud år ut og år inn i all uendelighet fordi han ikke visste noe om Jesus? Er det rett å gi en evig tortur som dom når overtredelsen var å gå i mot Guds vilje? Nei. Dom og straffeutmåling må stå i proporsjon til hverandre. Dessuten kan en kjærlig Gud være delaktig i et "Evig Auschwitz"? Sunt fornuft sier at vi skal sperre inne torturister! Gud er ikke slik. Det Guds Ord sier er at "Syndens lønn er: Døden" (Rom.6:23). Dersom noen dør i sine synder skal han altså ikke bli torturert, men han skal dø (Jamfør Gehenna og bli ødelagt for alltid - Matt.10:28). For hvordan kan en kjærlig Gud som ber oss ELSKE våre fiender samtidig PINE sine fiender i all evighet? 4. Når det står Evig pine i våre bibler, kunne det like gjerne stått Evig straff. Det som er viktig å forstå med dette ordet er at det kan bety både pine og straff (pluss noen betydninger til). Det er ikke torturen som er Evig, det er straffen. La oss se på mauren igjen. Den blir ikke torturert for evig, men straffen er evig da den aldri mer kommer tilbake som maur. Den er borte. Den er tilintetgjort. Se for eksempel Judas brev kap 1 vers 7. Der står det at "Sodoma og Gomorra ligger som eksempel for våre øyne og lider straffen for en evig ild". Men er ilden der nå? Nei. Skulle det være en evig ild? Ja. Hva stemmer? Jo: Straffen Sodoma og Gomorra fikk var en "evig ilds straff" - noe som betyr at disse byene ble brent opp, men når de var brent opp, sluttet selvfølgelig ilden å brenne (vi ser jo ikke noe ild eller røyk der Sodoma og Gomorra ligger i dag - ikke sant, dessuten er det ingen som roper å trygler om Nåde i disse byene i dag - de er borte - alle mann...). 5. Et siste kjapt argument: Dersom Ildsjøen/Helvetet var en plass man ble pint av Gud, hvorfor sier Johannes Åpenbaring at "Døden og Dødsriket" blir kastet ned der? Man kan jo ikke PINE Døden eller PINE dødsriket!!!! Nei, dette skriftstedet forteller oss isteden at "Døden og Dødsriket" skal bli tilintetgjort - utslettes. Det skal altså ikke finnes død eller dødsrike i Paradiset! Jamfør Åp.21. Resultatet av en slik lære renvasker Jahve Gud fra anklagen om at Han skulle være ond, urettferdig og ufølsom. Den viser hvor kjærlig, rettferdig og barmhjertig Han er. Dessuten vil denne lære føre til at de ufrelste ikke får anstøt av Gud, men kanskje heller lettere ser Hans rettferdighetssans. DET gjør de definitivt ikke med den tradisjonelle Helveteslæren. Vel, her var noen av mine argument. Det er verdt å merke seg at det var Katolikkene som oppfant denne læren og at de frafalne kristne kirkesamfunnene har preket disse med brask og med bram. Mulig at det burde ringe noen bjeller hos oss.

15.) Gud har alltid en progressiv og planmessig utvikling. Hele bibelen gir det vitnesbyrdet at alt det Gud gjør starter en plass, går gjennom en utvikling og så fullendes det. Det finner vi over alt, i naturen, årstidene, med alt det skapte etc.

Det finner vi ikke minst i det såkalte oppstandelse kapitelet i 1. Kor. 15. 36 Du dåre! det du sår, blir ikke levendegjort uten det dør. 37 Og når du sår, sår du ikke det legeme som skal bli, men et nakent korn, kan hende av hvete eller av noget annet slag; 38 men Gud gir det et legeme efter sin vilje, og hvert slags sæd sitt eget legeme. 39 Ikke alt kjøtt er det samme kjøtt, men ett er kjøtt i mennesker, et annet i fe, et annet i fugler, et annet i fisker. 40 Og der er himmelske legemer, og der er jordiske legemer; men én herlighet har de himmelske legemer, en annen de jordiske. 41 Én glans har solen, og en annen månen, og en annen stjernene; for den ene stjerne skiller sig fra den andre i glans. 42 Så er det og med de dødes opstandelse. Det såes i forgjengelighet; det opstår i uforgjengelighet; 43 det såes i vanære, det opstår i herlighet; det såes i skrøpelighet, det opstår i kraft; 44 der såes et naturlig legeme, der opstår et åndelig legeme. Så visst som det gis et naturlig legeme, gis det og et åndelig legeme. 45 Således er det og skrevet: Det første menneske, Adam, blev til en levende sjel; den siste Adam er blitt til en levendegjørende ånd. 46 Men det åndelige er ikke det første, men det naturlige, derefter det åndelige. 47 Det første menneske var av jorden, jordisk; det annet menneske er av himmelen. 48 Sådan som den jordiske var, så er og de jordiske, og sådan som den himmelske er, så skal og de himmelske være, 49 og likesom vi har båret den jordiskes billede, så skal vi og bære den himmelskes billede. 50 Men dette sier jeg, brødre, at kjød og blod kan ikke arve Guds rike, heller ikke arver forgjengelighet uforgjengelighet. 51 Se, jeg sier eder en hemmelighet: Vi skal ikke alle hensove, men vi skal alle forvandles, 52 i et nu, i et øieblikk, ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal opstå uforgjengelige, og vi skal forvandles. 53 For dette forgjengelige skal bli iklædd uforgjengelighet, og dette dødelige bli iklædd udødelighet. 54 Og når dette forgjengelige er iklædd uforgjengelighet, og dette dødelige er iklædd udødelighet, da opfylles det ord som er skrevet: Døden er opslukt til seier. 55 Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? 56 Men dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven; 57 men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus! 58 Derfor, mine elskede brødre, vær faste, urokkelige, alltid rike i Herrens gjerning, da I vet at eders arbeide ikke er unyttig i Herren!

16.) En dag vil Kristus overgi alt til Faderen, den eneste sanne Gud. Etter at Jesus har styrt i riket for Israel i 1000 år, skal han underlegge sitt rike under Guds evige rike, og Gud skal være alt i alle. "deretter kommer enden (på oppstandelsen), når han overgir riket (riket for Israel) til Gud og Faderen, når han har tilintetgjort all makt og all myndighet og alt velde. For han (Jesus) skal være konge inntil han får lagt alle sine fiender under sine føtter." 1. Kor.15,24-25.) Denne fasen av Guds rike vil igjen bli delt inn i flere perioder, som vi ikke har kjennskap til i dag. Det er de kommende tidsaldere. (Ef.2,7.)

17.) Denne tidshusholdningen er en prøvelsens tid, en testens tid. For de som skal være med i den kommende verden, derfor er det å bli frelst å kjenne den kommende verdens krefter. Vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler og det er for å bli testet, prøvet og for å bli stilt til ansvar for alle våre handlinger, meninger og hva vi har talt. Og ved det vi vil vi bli dømt, bedømt og får vår lønn.

2Kor 4:17 For vår trengsel, som er kortvarig og lett, virker for oss en evig fylde av herlighet i overmål på overmål,

18.) Satan, demone og de falne englene var aktiv under Kong David og Salomo styre. Under Kristi styre vil han være bundet og når Guds Faders Kongerike trer frem er de utryddet. Her anbefaler jeg mine bibelkommentarer Johannes Åpenbaring f.eks. Kap. 20 for at denne artikkelen ikke skal bli alt for lang!

19.) Kjødet og det falne menneske vil være aktivt og til stede under 1000-årsriket. Og den som dør ung vil dø 100 år gammel. Her anbefaler jeg mine bibelkommentarer Johannes Åpenbaring f.eks. Kap. 20 for at denne artikkelen ikke skal bli alt for lang!

20.) Under Guds Faders Kongerike vil han ved sin Ånd fylle alt i alle! Her anbefaler jeg mine bibelkommentarer Johannes Åpenbaring f.eks. Kap. 21-22for at denne artikkelen ikke skal bli alt for lang! Og mine bibelkommentarer for Kolossenserbrevet og Efeserbrevet passer også meget godt inn kjære venn!

Sluttkommentar: Dette kunne jeg ha skrevet så mye mer om, men det er fremdeles mulig å blogge og send inn spørsmål angående dette emne og andre emner! Send inn her mail til meg: Jk.chris@online.no På mange måter kan en si at Kong David og Kong Salomo styre var som forgården, Jesus Kristi Kongerike som det hellige i GT. Og Guds Faders Kongerike som det aller helligste da alt vil være det aller helligste og det vil ikke lengre være noe tempel eller noe annet Guds hus da jorden og himlene og alt vil være et stor «Guds hus»! Alle rikene vi har nevnt er ikke av denne jorden og jordisk størrelse, men omfanget er av forskjellig omfang, betydning og varighet!

Eller SMS: 99598070.

Relaterte linker: 
http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-Johannes-aapenbaring http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-195-1000-ars-riket.html http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-73-er-faderen-og-jesus-den-samme.html http://blog.janchristensen.net/2010/10/nr-29.html http://blog.janchristensen.net/2010/10/nr-19.html http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-97-er-jesus-en-engel-hadde-jesus-en.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-317-ezekiels-tempel-under-1000-ars.html http://blog.janchristensen.net/2013/01/nr-533-etter-jeg-forkastet.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=linjene-i-esekiel-40-48 http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=israel-guds-oyensten http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=himmelen