søndag 30. juni 2019

Nr. 2491: Måten Plan- og bygningsetaten har forskjellsbehandlet oss, da ovenfor bl.a. naboer, har gjort at saken her er en stor, stor farse der dessverre ingen i PBE noen gang kommer til å bli stilt til ansvar for sine ugjerninger ovenfor oss!


Nr. 2491:
Måten Plan- og bygningsetaten har forskjellsbehandlet oss, da ovenfor bl.a. naboer, har gjort at saken her er en stor, stor farse der dessverre ingen i PBE noen gang kommer til å bli stilt til ansvar for sine ugjerninger ovenfor oss!
Rom. 14. 10 b.  Vi skal jo alle stilles frem for Guds domstol. 11 For det er skrevet: Så sant jeg lever, sier Herren, for mig skal hvert kne bøye seg, og hver tunge skal prise Gud. 12 Så skal da hver av oss gjøre Gud regnskap for seg selv.

Hadde ne levd i USA eller sikkert andre frie og demokratiske land enn Norge, er jeg overbevist om at slike ting at fått et helt annet etterspill. I Norge er det fritt frem for offentlige ansatte, uansett hvor store og grove feil de gjør, så blir de aldri noen gang stilt til ansvar for sin brøde. Dette er dypt, dypt tragisk!


Har sendt denne forespørselen til Plan- og bygningsetaten her i Oslo.Forespørsmål til Plan- og bygningsetaten Oslo.                       30/6-2019
Saksnummer          201510929 - Byggesak


Da vi har en såkalt «ulovlighetsak», men bor noen meter i fra Stormyrveien 9 og Stormyrveien 11.

Vi har ikke lov å utnytte tomten med engang 0,64 % for å få dispensasjon selv om vi bygget i god tro, men her holder de på hele tiden å utnytte tomten inntil nesten 61.3 % det (u)lovlige.

På husene i Stormyrveien som i utgangspunktet har en utnyttelsesgrad på 25 %, har de i dag flere av dem i hvert fall over 40 % ser det ut som?
Kan dere svare oss hvor mye hvert enkelt hus i Stormyrveien 9 og 11 har utmattet tomten, årstall og til hva?
Da flere hus her ser det ut som de har fått dispensasjon ikke bare en gang, men utover det. De garasjene som nå bygges får vel et volum dobbelt så stort som de hadde før?
Har ikke slik ting også noe å si? Her ser det ut som en kommer til områder som er «overbefolket», men hos oss ser en ikke boden før en kommer inn på vår eiendom. Vi skal måtte rive etter deres pålegg, men alle andre får ha sine byggverk stående om de søker om dispensasjon 1, 2 eller flere ganger.

Nå arbeider de på «gamle» boliger som blir omgjort til «nye» boliger selv om det er søkt om dispensasjon flere ganger før her i Stormyrveien 11 c – d – e som det ser ut som det bygges nå.
Uansett, selve volumet på garasjene fra før og slik de bygges nå blir som egentlig 3 hus i forhold til slik de var før. Vi har f.eks. kun en liten sportsbod som er i forhold nesten ikke synlig, og den er pålagt å rive.

Skjønner ikke hvorfor det er mulig å gjøre slik forskjell på folk.

Kunne vi fått oversikt over samtlige eiendommer i Stormyrveien hvorfor utnyttelsesgraden og alt annet er lov å gjøre som en selv vil med.
Men at vi skal tas på strenges mulig måte.

Her er noen eksempler.

Håper vi kan få en oversikt over alt i Stormyrveien, det er kun noen få hus. Slik at vi får en oversikt over hvor stor forskjell det er gjort på forskjellige søknader der PBE har operert med 2 sett med lover etter det vi kan se og forstå.
Et eksempel på utnyttelsesgrad på et hus i Stormyrveien 9 c.


Bilder av gamle bebyggelsen med kart over Stormyrveien 11 med de husene der. Her er det 3 små garasjer, og slik vi har forstått det er alt og det meste søkt om dispensasjon om og innvilget i Stormyrveien 9 og 11. Helt opp til 61.3 % og overskridelsene ligger da faktisk slik at en kan bygge minst et hus til på tomtene. Slik som her, så bygger en egentlig i volum 3 hus. Vi har en liten sportsbod som er bare en brøkdel i volum av disse selv om vi har egentlig en større tomt. Skjønner ikke at det er mulig å gjøre så stor forskjell på innbyggere her Oslo, og disse bygger dette nå, ikke noe som er bygget for lang tid siden.Slik bygges det nå, garasjer som er nesten like store som et hus.Når jeg ser på hva vi har bygget i Krokstien 2 og rundt der, så minner det meg om et pent sted hvor som helst i Norge-

Går en lengre ned i Stormyrveien 9 og 11, så får en følelse av en er i et overbefolket område når det gjelder tetthet av hus, garasjer, biler og det meste. Ikke minst med de 3 nye garasjene som er like stort som et hus og det står som sagt et hus på tomten i fra før.
Men det er da ikke underlig da enkelte hus har overskredet utnyttelsen på tomten 57 ganger mer enn oss. Vi skal rive, demmes skal stå.
Slik forskjellsbehandling med slike resultater som er helt hinsides er umulige å forstå og akseptere! Skjønner ikke at PBE ser dette, og får godkjent det vi har bygget så snart som mulig da vår overskridelse i forhold til andres er som en liten «kinaputt» i forhold til andres overskridelser som er gitt dispensasjon og godkjennelse for. For oss kan de få lov å bygge på egen eiendom hva de vil, men at vi skal måtte rive oppleves som det «glade vanvidd»!Mur i Stormyrveien 6 som ligger kun 20 cm fra veibanen og der parkerer enn også bilen. Det er nesten umulig å gå ut der p.g.a. den muren ikke ligger minst 1 meter fra veibanen som er naturlig. Vi har en mur som ikke er parkeringsplass langs, men skal rives selv om den muren er perfekt.
Hvordan er det mulig å gjøre slik forskjell på folk og hvorfor er dette som jeg her nevner ikke ulovlig og det vi har bygget er ulovlig. Det kan vi ikke skjønne at det er mulig, og forklaringen er at det er bygget under forskjellige år og tider etc. Men når ting ikke er på stel, da er det ikke på stel.

Stormyrveien 6, som er vel det verste eksemplet som vi kan tenkes oss er i Oslo da dette faktisk er til hinder for trafikken da en kan ikke sette bilen inntil veibanen da det ikke er 1 meter fra veibanen som er så langt som er det naturlige over hele Norge så langt som vi kjenner til.

Et eksempel på at bilen må parkere ut i veibanen, men heldigvis har vi mur over på den andre siden 1 meter i fra veibanen. At vi skal rive og naboen i Stormyrveien 6 som har den egentlige ulovlige muren skal ha sin stående. Det er å leve i bakvendtland som PBE gjør. Det er temmelig åpenbart at mur i Stormyrveien 6 er ulovlig, men vår i Krokstien 2 c er vel den mur i Oslo by som skaper minst trafikkfarlige forhold da den er rett og slett både utsøkt og 1 meter fra veibane som ikke den andre muren er. At dere ikke får fjernet den muren i Stormyrveien 6, og bruke krefter på dette som åpenbart er ulovlig. Men bruke både våre og deres tid og krefter på vår mur som skulle hatt vært godkjent for lenge siden, er ingen mening i.
Legg også merke til at nabo i Krokstien 2 b har skråning lengre imot veibanen enn oss. Faktumet er at vi bygget muren er også veibanen blitt større, enn 20 – 30 cm. Med andre ord, muren vår et til gunst for alle. Muren i Stormyrveien som også bilene parkere imot da dette er en enveiskjørt vei, lagger den muren problemer. Eneste riktige må da være å få den muren bygget om igjen lik vår som er perfekt!
Legg merke til at bil er satt 1 meter ekstra ut i veibane p.g.a. mur i Stormyrveien 6 ikke er riktig satt opp, den er alt for langt inn i veibanen.
20 cm fra veibanen er 80 cm for lite, og da bør mur forandres til at den blir 1 meter i fra veibanen. Det er det virkelig problemet, ikke hva PBE holder på med etter vår oppfatning og hva vi opplever daglig her som bor her!Garasje i Stormyrveien 20 som er satt opp i den senere tid som er som en mur på vel 4 – 5 meter? Mot veibanen, som viser bare at murer satt opp også etter 2006 bare her i Stormyrveien som er flere ganger høyere enn vår står.
At vi skal rive vår som er langt lavere enn mange andre, oppleves også som veldig søkt. Ikke minst med hensyn og betraktning av vår mur er bygget under veiledning av PBE, dog muntlig.
Vår mur oppleves helt, helt perfekt. Her går inn ut eller inn heller, den skal rives etter pålegg i fra PBE fordi vi har bygget hus senere.

Men vår mur fungerer alt, det gjør det f.eks. ikke langs mur rett over, den muren er etter vårt skjønn ikke bare ulovlig. Men til hinder for trafikk og når en skal parkere bil der, så smeller dør inn i mur. Denne forskjellsbehandlingen hadde vært greit å fått forklart hvorfor det som er til hinder skal stå, ikke rives.
Det som ikke er til hinder for trafikken, og som er perfekt. Det skal rives, alle ting står i dag i 2019 og bør vurderes deretter. Ikke blindt når det er bygget, selv om en f.eks. bygger ting nå nede i Stormyrveien 11 og det er på eldre tomter, så skal vel ikke alt være lov? Vi har også et hus på en eldre tomt, og de vi har bygget er ikke til hinder for noen, kun til gunst.
Andre har egentlig astronomiske overskridelser og søkte flere ganger, vi har minimal overskridelse og bygget i god tro. At vi skal rive og andre sitt har dispensasjon oppleves som både søkt, urett og meningsløst!
Håper at vi kan få en godkjennelse og dispensasjon fortest mulig slik at all brøde som PBE har gjort, blir rettet opp fortest mulig!

Mvh Jan Kåre og Berit N Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo