mandag 8. april 2019

Nr. 2441: Justismord foregår i Norsk rettssystem mer enn noen gang er jeg overbevist om, samt at dommerstanden er mer arrogante, men de blir aldri stilt til ansvar for hva de gjør, da må det gå som det går!


Nr. 2441:
Justismord foregår i Norsk rettssystem mer enn noen gang er jeg overbevist om, samt at dommerstanden er mer arrogante, men de blir aldri stilt til ansvar for hva de gjør, da må det gå som det går!

Bilde av privatetterforsker Tore Sandberg. Alle som er blitt utsatt for et justismord og dårlig behandling i rettsvesenet trenger en «Tore Sandberg». Det å kjempe alene imot dette systemet er meget tungt og vanskelig. Klare det på egenhånd er nesten en umulighet. En trenger andre som er med og kjemper kampen, eller så tror jeg en aldri klarer å vinne frem. Derfor å stå helt alene er nesten håpløst, her trenger vi alle hverandre som er blitt utsatt for et Justismord og andre som vil være med å kjempe kampen.


Av det «lille» jeg har erfart, tror jeg allikevel at det er betydningsfullt.
Ikke minst gjennom nå tre rettsaker som jeg har erfart selv på «kroppen», som gjør at jeg vet hva jeg skriver om er reelt eller ikke.

Tre rettsaker med at en av dem har havnet i Borgarting Lagmannsrett.
Den siste rettsaken ble avvist, så kan jeg si at jeg egentlig har vært igjennom fire rettsrunder da min andre ble avvist av Norsk Høyesterett, slik at jeg skriver også ut av erfaring, ikke bare noe jeg har lest meg til!

En gang trodde jeg at en dom var rettferdig, aldri i dag!

Nå skal ikke jeg legge malen for hva vi har gått igjennom som «normen», det hadde vært ille.
Hva vi har gått igjennom, er mye mer «vanlig» og skjer en det folk flest er klar over og tror. Et «Justismord» er et for mye, vi er blitt utsatt for 3 meningsløse rettsaker og 2 «Justismord».

La meg kort nevne de to siste rettsakene jeg har vært igjennom som er klart to Justismord, og jeg vil også nevne noen andre som bare forteller at Norge er ikke noe land der ikke «Justismord»» forekommer.

1.)  Første rettsak begynte med at Jan Aage Torp narret politiet med en falsk anmeldelse der han hatet min forkynnelse om gjengifte, da han selv var og er gjengiftet. Han ville ha penger og meg i fengsel, da hans hat imot meg og den Himmelske blogg var og er dypt og intens.
I rettsforhandlingene ble jeg dømt for noe som aldri ble tatt opp, å skrive «for mye». Jeg ble ikke dømt for hva jeg hadde skrevet, selv om det var jeg siktet for. Men skrevet «for mye», som jeg hverken var siktet for eller ble debattert i retten. Dette er vel det største Justismordet som har skjedd i denne verden? Jeg vet ikke om noe større, bortsett fra Jesu på kors. jeg ble dømt for noe som jeg ikke var siktet for eller ble behandlet i retten. Da det kom opp i Borgarting Lagmannsrett, sa jeg klart i fra at de talla som Torp opperte med var løgntall. Det var jeg som er blitt hetset, ikke Torp eller noen andre. Jeg er bl.a. blitt beskyldt av Torp å være en etterfølger og tilhenger av Anders Behring Breivik som er vel mer straffbart enn noet annet som er sagt eller skrevet i saken mellom ham og meg?!

Hør her hva jeg sa i Borgarting Lagmannsrett der jeg avslørte Lagdommer Øystein Hermansen at hans dom imot meg var fiktiv da jeg bestred Torps antall og at han etterpå skriver i dommen at dette ikke er bestridt. Viser desverre at han bygde dommen på løgn, og atter løgn!


 Jan Kåre Christensen avslører dommer Øystein Hermansen som løgner


2.)  I rettsaken imot PBE her i Oslo, Fylkesammen og Regjeringsadvokaten er det siste Justismordet. Jeg fikk lov å bygge oppå gammel mur av PBE her i Oslo, samt at naboen har bygget murer som er samme høyde som vår som er litt under 2 meter. Mens andre naboer har både 4 og 5 meter høye murer bygget etter 2006 da den såkalte småhusplanen begynte. Samt når det gjelder utnyttelsesgraden på boden vår, så bygget nabo rett borti veien også, og utnyttet tomten sin 57 ganger mer enn oss. Selv om det skal være likhetsprinsipp her i Norge, så er dette en så stor urettferdighet at den sprenger alle grenser. At vi tapte denne saken, er kun en ting å si, et stort Justismord, ikke noe annet.

Ønsker kort å nevne også en del andre Justismord her i Norge, som forteller at rettsikkerheten i Norge er langt for god og rettferdig mange ganger.

1.)  Jeg kjenner forholdsvis godt til den såkalte Birgitte Tengs saken. Der hennes fetter ble manipulert og lurt på verst tenkelig måte av en politibetjent til å komme med en falsk tilståelse. Som de brukte for alt det var verdi imot ham både i retten og senere selv om han trakk den. Heldigvis ble han frikjent i Lagmannsretten om han ble dømt i Tingretten. At han måtte betale hennes foreldre penger er en skamplett og helt uforståelig. Dette var et av mange Justismord her i Norge.

2.)  I Kristiansand ble Viggo Kristiansen utsatt for justismord?

Viggo Kristiansen er dømt på indisier som medskyldig i drap på jentene i Baneheia-saken. Han har sonet mange år i fengsel, men hele tiden hevdet sin uskyld. Er han blitt utsatt for justismord? Et av demokratiets kjerneverdier er rettsikkerhet. Etter min mening burde det ikke være mulig å dømme folk som hevder sin uskyld, på grunnlag av indisier. Når folk kan dømmes på grunnlag av indisier, vil det lettere bli begått justismord. Men myndighetene ønsker ikke gjenopptagelse av saken. Hvorfor Ikke? Kan årsaken være at Viggo Kristiansen er uskyldig dømt? Kan vi stå overfor et av Norgeshistoriens verste justismord?
At han er kun dømt for at Jan Helge Andersen skulle få mildere straff med å vitne imot Wiggo Kristiansen ser det hele ut som? Det er ikke noen andres DNA funnet på mordstedet enn Jan Helge Andersen, at han ble dømt da var på sin plass. Men at Wiggo Kristiansen er dømt, er nok et Justismord til her i Norge.

3.)  Fra Wikipedia angående justismordet på psykisk utviklingshemmet Åge Vidar Fjell.

Åge Vidar Fjell (født 16. mars 1951) ble i september 1990 uskyldig dømt til 7 års fengsel og 10 års sikring for «å skjule en annen forbrytelse eller unndra seg straffen for en sådan å ha forvoldt en annens død», det vil si Olav Martinius Fjell i Kilebygda, Skien kommune, i februar samme år. I tillegg ble Fjell dømt for å ha gått tilbake til åstedet dagen etter dødsfallet, før det ble oppdaget, og stjålet avdødes lommebok med 1 100 kroner. Ifølge Fjells advokat avga han fem ulike forklaringer etter at han ble pågrepet.
I 2001 begynte privatetterforsker Tore Sandberg undersøkelser i saken. Sandberg og Jonny Sveen beskriver dommen som et justismord. Fjell har i mange år hevdet sin uskyld.

Åge Vidar Fjell har sonet ferdig dommen, og bor nå i bolig med tilsyn.

I april 2008 begjærte advokatene Jonny Sveen, Ole Martin Meland og privatetterforsker Tore Sandberg den 18 år gamle drapssaken fra Kilebygda i Skien gjenåpnet.

23. oktober 2008 bestemte Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker at saken skal tas opp igjen, og uttalte i den forbindelse at den kan være et justismord. Statsadvokaten bestemte i august 2009 å innstille på at Åge Vidar Fjell var psykisk utviklingshemmet på mordtidspunktet, og således ikke var strafferettslig tilregnelig.
Riksadvokaten innstilte på at Fjell frifinnes uten ny hovedforhandling. Fjell får dermed medhold i at han aldri skulle vært dømt i 1990.
(sitat slutt.)

Man vet ikke om en skal gråte eller le når en leser slikt. Synes det som står på Wikipedia taler sterkt nok for seg selv.

4.)  Det er mange, mange saker som jeg vil karakterisere som Justismord der andre har endret forklaring.

Far frikjent i grov familievoldssak: – Dette er et justismord

I politiavhør og to rettssaker beskrev moren og hennes tre barn et terrorregime gjennom flere år – håndhevet av faren. Nå er mannen frikjent for fysisk og psykisk vold, etter at barna endret forklaring.

I to rettsinstanser sto de tre barna på morens side i en familievoldssak mot faren. Noen måneder etter at faren ble dømt i lagmannsretten i mai 2017, tok barna kontakt med politiet og ba om nye avhør.

I en fersk dom fra lagmannsretten er mannen frikjent for to av tre tiltalepunkter, som går på voldtekter og mishandling av kona og mishandling av barna.

– Det er en utrolig lettelse for han etter så mange år med kamp. Hele saken er en tragedie, ikke bare for han, men for hele familien. Faktum er at dette er et justismord, sier mannens advokat Nils Christian Nordhus til VG.

Sommeren 2015 ble familiefaren pågrepet og siktet for familievold gjennom vel 20 år. Han nektet straffskyld, men politiet festet lit til forklaringene til kona og parets tre felles barn.

Ble løslatt fra fengsel

I august 2017 ble de tre ungene i tenårene avhørt på nytt.

«Vi ville nå fortelle sannheten.», sa de tre barna da de kom til et politihus på Østlandet sommeren 2017.

– Hadde vært utsatt for trusler

Mannen ble imidlertid dømt til et år og seks måneder i fengsel for å ha unndratt barna i tre år fra morens omsorg ved å holde de i Irak. Også dette har mannen nektet for. Denne straffen er allerede sonet ved utholdt varetekt.

– Faktum er at han er domfelt for å ha unndratt barna i over tre år fra morens omsorg i Irak, sier statsadvokat Andreas Schei til VG.

Han vil ikke kommentere Nils Christian Nordhus uttalelse om at dette er et justismord. Statsadvokaten forteller at det var han som trakk tiltalens post en og to, etter at barna endret forklaringene sine.

– Det har vært en del konflikter innad i familien. Vi har forsøkt å etterforske hvorfor døtrene endret forklaring, sier Schei.

Endret fram og tilbake

Statsadvokaten forteller at en av de tre døtrene enda en gang endret forklaring.

– Hun sa våren 2018 at de hadde vært utsatt for trusler, og det var derfor de skulle trekke forklaringene sine. Det nektet de to andre for. Hun endret så igjen forklaringen tilbake til det samme som søstrene, sier Andreas Schei.

Nils Christian Nordhus forteller at disse beskyldningene ble etterforsket og vurdert av påtalemyndigheten.

– Konklusjonen var at det ikke fantes noe hold i anklagen, sier han.

Vil holde foredrag

Advokat Nils Christian Nordhus forteller at mannen i dag har erklært anke til Høyesterett angående rettens avgjørelse om straff.

– Vi mener straffen som er fastsatt uansett er for streng. Vi håper også at dette er en sak som de profesjonelle aktører bør sette seg ned med og analysere, sier Nordhus.

Han forteller videre at hans klient har uttrykk ønske om å delta på seminarer og holde foredrag for norske dommere, for å fortelle sin historie og unngå at noe lignende skjer igjen.

Dømt i tingretten

Oktober 2016 ble trebarnsfaren i 40-årene dømt til syv års fengsel i en tingrett på Østlandet for å ha voldtatt kona gjennom flere år, familievold og omsorgsunndragelse. Han ble også dømt til å betale over 800.000 kroner i oppreisning til kona og parets tre barn.

I tilrettelagte avhør av barna forut for hovedforhandlingen i tingretten, beskrev de vold mot moren og flere voldsepisoder mot dem selv, ifølge dommen:

    Slag og spark mot kroppen.
    Kniv mot halsen.
    Merking av beinet med glovarm kniv.
    Drapstrusler

I lagmannsrettens første runde ble faren dømt til åtte års fengsel – men da under dissens. Flertallet så den gang bort ifra at moren skal ha greid å påvirke døtrene til å forklare seg om oppdiktede hendelser.
(sitat slutt.)

Jeg kunne ha funnet flere tilfeller av samme slag, og også sikkert langt verre. Men denne tar jeg her frem der vi ser at hele dommen bygger utelukkende på en ting. En falsk forklaring, og når den blir trukket eller forandret faller hele dommen i sammen som et «korthus!»

Dette er på et slikt lavmål at det viser at rettsikkerheten i Norge er på et lavmål i alt for mange tilfeller. Det er som å gå på bingo i Norsk rett, utfallet avgjøres ikke ved beviser og annet. Den tiltalte blir ikke trodd eller tvilen kommer den tiltalt til gode, det er om å gjør å få en «syndebukk» og få han dømt, så er saken over!

Det skal ikke være mulig at hvis disse tre døtrene forandret forklaring, så ble faren enten frikjent eller dømt. Dette viser bare at hele saken var en farse og et justismord. At han nå ville holde foredrag for dommere og andre tror jeg dessverre ikke han kommer langt med. Disse er etter min erfaring så arrogante og en beskytter hverandre i dette til dels korrupte system at vi nok vil bare måtte leve med at Justismord og urettferdige dommere vil ikke minske, men øke i antall og omfang hvis ingen dommere og andre blir både bedre opplært og når en gjør feil.
Så får det konsekvenser enten med å bli avskjært for å kunne dømme en stund, en karantenetid. Og i ytterste fall, avskjediget!

5.)  Fritz Moen saken, som Tore Sandberg fikk frikjent. Her er det mye å skrive og si. Men denne saken er så omtalt fra før, at jeg vil ikke si så mye mer enn at verre enn dette er det ikke mulig å komme med hensyn til justismord. Her er den en som nesten er pleietrengende og blir dømt for dobbeltdrap, må sone år i fengsel. Ord strekker ikke til.


6.)  Per Liland saken som er nesten like ille som Fritz Moen saken.

Se her som står på Wikipedia: https://no.wikipedia.org/wiki/Per_Liland


Lilandsaken er en kjent norsk uoppklart drapssak som startet julaften 1969. Den 24. desember klokken 10.45 ble to personer (John Olav Larsen og Håkon Edvard Johansen) funnet myrdet i Glemmengata 73 i Fredrikstad. Begge hadde store skader i hodet, og det var mye blod på åstedet. Det ble antatt at en øks hadde vært mordvåpenet. Adressen var kjent som et sterkt belastet rusmiljø, og ble på folkemunne kalt for «Lille Helvete». Tre medlemmer av rusmiljøet ble pågrepet på vei til åstedet. To av dem ble sluppet fri, mens den tredje, Per Kristian Liland, ble fengslet og senere dømt for å ha utført drapene. Liland hevdet hele tiden at han var uskyldig i drapene.

Etter å ha sonet hele dommen ble han imidlertid frifunnet i 1994, etter at det ble klart at det hadde skjedd et justismord. Saken har forblitt uoppklart og er idag strafferettslig foreldet.

7.)  Fredrik Fasting Torgersen er jeg overbevist om ble utsatt for et Justismord selv om ham aldri har fått oppreisning. Jeg har hilst på han flere ganger, og han var vel Oslos «snilleste» mann som matet duer og andre fugler nede på Galgeberg. Han ble dømt mener jeg feilaktig for å ha drept Rigmor Johnsen i Skippergata 6B i Oslo den 7. desember 1957.

Hvorfor ble han dømt? Som regel er det fordi politiet ikke har en drapsmann. Så «lager» de en drapsmann og syndebukk. Fasting Torgersen er nå død.

Sluttkommentar:

La meg avslutte med at det finnes åpenbart langt flere justismord når det er så vanskelig å avdekke og få medhold etter åpenbart feile dommer. Det er også utrolig mange som er dømt bare på vitneforklaringer og indisier. Det holder ikke, og når et vitne skifter mening, så blir en «automatisk» frikjent!
Har egentlig en eller to bøker i magen om dette, men vet ikke om jeg orker å skrive de?
Urettferdigheten er så stor, og dessverre så ser jeg ikke noen lysning. Har det noe for seg da å kjempe imot et system som egentlig er så falleferdig, og burde ha blitt byttet ut? Har som sagt mye mer å skrive her, men stopper her!
Ingen kommentarer: