søndag 21. april 2019

Nr. 2448: Flere og flere er enig med meg at Tingrettsdommer Edvards Os ble «grepet" og avslørt som løgner i dommen imot meg da han beskrev en telefonsamtale han aldri har hørt!

Nr. 2448:
Flere og flere er enig med meg at Tingrettsdommer Edvards Os ble «grepet" og avslørt som løgner i dommen imot meg da han beskrev en telefonsamtale han aldri har hørt!

Og en som ikke bare sier imot, men også påberoper å vite hva som er blitt sagt i denne samtalen.
Der han gjengir nesten ordrett hva som er blitt «sagt», mens vedkommende (meg).
Sier at det han skriver og kommer med er løgn.
Samt at den andre vedkommende (Kaja Aubert Lange) ikke motsier seg dette, bare sier at hun ikke husker.
Da mener jeg at Tingrettsdommer Edvards Os opptrer på mange måter som han er over både Gud og mennesker, det er faktisk renspikka løgn og oppdiktning han kommer med.

Bl.a. skriver han dette:
Avviket mellom tillatt samlet høyde etter reguleringsplanen (0,5 meter), og den aktuelle støttemuren (1,85 meter) er på ca. 1,35 meter. Dette er forholdsmessig betydelig avvik.
Før muren ble satt opp, var saksøker i kontakt med saksbehandler Lange i kommunen. De hadde to telefonsamtaler. Han spurte bl.a. om oppføring av mur på den gamle muren. Det kan ikke utelukkes at det i samtalen oppsto misforståelser eller uklarheter. Saksøker oppfattet det slik at han ble fikk bekreftet at det tiltaket ikke var søknadspliktig når det allerede var en mur der, og uansett burde kommunen ha veiledet på en annen måte ved å stille spørsmål, samt forklare hva som forutsettes og hva som må sjekkes.
(Sitat slutt.)

Tenk, her lyver, herjer og fabrikkerer Tingrettsdommer løgn på løgn.
Dikter inn ting som aldri er blitt kommunisert.
Det var absolutt ingen misforståelser eller uklarheter.
Tvert imot, alt ble klart fremlagt for oss gjennom flere telefonsamtaler at Å BYGGE OPPÅ GAMMEL MUR VAR IKKE SØKNADSPLIKTIG!

Dette jeg sier blir også bekreftet av klare indiser som forteller at det jeg sier er sant. Mens det som tingrettsdommer Edvards Os fremholder som «sannhet» er ikke noe annet enn oppspinn og uklarheter, som er løgn.

Synes det er meget alvorlig og løgnaktig når Os skriver dette uten noen form for belegg og referanse i en dom: «Det kan ikke utelukkes at det i samtalen oppsto misforståelser eller uklarheter.»

Dette er så langt ifra sannheten det er mulig å komme. Det har aldri under noen omstendigheter vært i nærheten av noen form for misforståelser eller uklarheter. Dette er tatt i fra den løse luften, det er fabrikkert løgn.

Tingrettsdommer Edvards Os fremstår også som lite profesjonell i dommen imot meg da det nesten er en avskrift i fra Fylkesmannens vedtak imot oss. Her legger han overhode ikke vekt på hva som fremkom i rettsaken. Dette er for dårlig.

Dette står det bl.a. i dommen imot oss:
Det er ikke grunnlag for å konstatere brudd på veiledningsplikten etter forvaltningsloven § 11, eller saksbehandlingsfeil.  Videre er det i denne saken ikke rom for noen vurdering av om det foreligger myndighetsmisbruk.
(sitat slutt.)

Dette er også nonsens. Når naboer i samme område som oss får dispensasjon 57 ganger mer enn oss, da med hensyn til utnyttelsesgraden på tomten, og vi må rive. Da er det myndighetsmisbruk.

Videre skriver Edvards Os at det ikke er brudd på veilederplikten når vi bygget i god tro etter råd og anbefalinger fra PBE her i Oslo. Samt at myndighetene oppfordret til å bygge ting på under 15 kvm2 som ikke skulle søkes om. At vi gjorde dette, og kom litt over utnyttelsesgraden på tomten, og vi blir straffet hardest mulig med at vi skal føre tomten tilbake til slik den var før, er helt horribelt.

Videre skriver Edvards Os i dommen følgende:

Når det gjaldt boden vurdert kommunen fordelene og ulempene ved tiltaket opp mot hverandre, og mente det ikke var en klar overvekt av fordeler ved å gi dispensasjon.
(sitat slutt.)

Oslo kommune ved plan og bygningsetaten mente dette skriver Os. Men hvorfor skriver han ikke sannheten? De har ikke kommet med en eneste negativ ting med det vi har bygget, det finnes ikke.
Derfor er dette et narrespill og løgn som hele den offentlige etat holder på med overfor oss. De lyver konstant både i vedtakene imot oss. Om det er fra PBE her i Oslo, Fylkesammen eller Sivilombudsmannen. Samt fra Norsk rett som er med å videreformidle disse løgnene som de enda ikke har kommet med noen negative ting med. Det er kun positive ting og fordeler med det vi har bygget, derfor er vedtakene og dommen imot oss også ikke noe annet enn faktum usannheter de må begrunne alt med.

Sluttkommentar:

Dette er fra hva min advokat så i retten, som er rett og sant:

Det går en bussrute gjennom Stormyrveien. Det har ikke kommet noen tilbakemelding fra busselskapet om at muren har vært til hinder for trafikken. Den har heller ikke vært til hinder for vedlikehold eller snømåking.

I realiteten er det ingen ulemper med muren.
Man står egentlig bare overfor fordeler. Da kan det gis dispensasjon. Muren innebærer ikke at noen bestemmelser i vesentlig grad har blitt overtrådt.  
(sitat slutt.)

Det springende punktet her er at det har foregått en eller flere telefonsamtaler mellom meg og vår daværende saksbehandler, som gav oss lov til å bygge muren vår oppå den gamle muren. Denne avtalen står fast i dag mener vi så lenge dette ikke er tin hinder, sjenanse eller er noe som er «annerledes» enn hva andre har bygget. Slik at det ikke virker støtende, det er det så absolutt ikke, da naboens mur som ligger på samme høydenivå som oss. De har en mur på 2.5 meter, mens vår er over en halv meter lavere, på 185 cm.

Her er et eksempel på hvordan vår daværende saksbehandler da 2 – 3 rabiate naboer begynte å klage på oss med hensyn til utleie, bygging av bod, trapp og mur ble vi forsvart av vår daværende saksbehandler Kaja Aubert Lange.
Se Skjermfoto her:Det er ikke et vitnesbyrd om samtalene mellom meg og Aubert, men et av mange indisier at da var PBE på vår side og var «normale» i sin oppførsel overfor oss. De fem siste årene har de vært rabiate etter vår oppfatning, og løgnaktige og «utjurne», ikke verdig en offentlig etat!

Min advokat har hatt samtale med Kaja Aubert Lange der hun i dag påstår at hun ikke husker noe av disse samtaler. Dette kan jeg ikke motsi selv om jeg tror og er overbevist om det er blank løgn. Hun beskrev t.o.m. hvordan alt var oppe hos oss, og hvis vi bygget en mur på 1.5 – 2 meter og med gjerde på 1 meter ble ikke vår mur høyere enn naboens. At hun ikke husker dette, er for meg ikke noe annet enn en gedigen «hvis» løgn og en bløff.
Alt for å komme seg ut av denne situasjonen!

3 kommentarer:

Anonym sa...

Må du rive alt og det før første mai ?

Jan Kåre Christensen sa...

Nei.

Jan Kåre Christensen sa...

Skal søke på nytt, da har jeg eller vi forhåpninger at alt ordner seg.
At vi får beholde mur og bod urørt, og forandre litt på trappa!