lørdag 6. april 2019

Nr. 2440: Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv!


Nr. 2440:
Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv!

Etter vi fikk tilsagn av PBE her i Oslo å bygge mur, etterpå bestrider de det hele og vinner frem med galskapen sin overalt. Så tenker jeg som så, Norge er mange ganger verre enn et diktatur som Nord Korea. Der får alle «nei», ikke som her i Norge der alle får ja, bortsett fra oss.
At ikke flere reagerer på at slik som her i Oslo at PBE får lov nærmest herje, raljere og fatte vedtak alt etter som det passer dem. På eiendommer som tilhører privatpersoner, og all den uretten bare hva vi har erfart.
Ikke noen reagerer, forteller om et samfunn der mange på kjærlighet, engasjement og omsorg for andre enn seg selv er i ferd med nærmest å bli borte. Det er som Jesu sa det om tiden vi lever i dag.

Matt. 24. 12 Og fordi urettferdigheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kold hos de fleste.

Bilde av Jesus som sa at urettferdigheten tar overhånd, som et tegn på at vi lever i tiden der han skal komme tilbake for å opprette sitt fredsrike. Da, ikke før vil det bli fullkommen rettferdighet, kjærlighet og sannhet.Arnulf Øverland har skrevet dette. Øverland stilte seg svært kritisk til nazismen. I 1936 skrev han diktet Du må ikke sove som slutter med: «Jeg tenkte: Nu er det noget som hender. Vår tid er forbi - Europa brenner». Diktets mest kjente frase er «Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv!»

Den røde front (1937), Du må ikke sove.

Du må ikke sitte trygt i ditt hjem
og si: Det er sørgelig, stakkars dem!
Du må ikke tåle så inderlig vel
den urett som ikke rammer dig selv!
Jeg roper med siste pust av min stemme:
Du har ikke lov til å gå der og glemme!
(Sitat slutt).

Slik som oss her som nå overfor de offentlige myndigheter er blitt utsatt for en heksejakt av dimensjoner. Der urettferdigheten ikke kjenner noen grenser når naboen får lov å utnytte tomten sin med hensyn til utnyttelsesgraden 57 ganger mer enn oss. Samt at en annen nabo har nylig satt opp en 4 – 5 meter høy mur, mens vår som er på det høyeste 185 cm må rives er pålegget av hele den offentlige etat. Selv om både hans og vår ligger imot veibanen, er dette så ille det er mulig som det kan forblitt.

Tar med et spørsmål og svar jeg fikk på den Himmelske blogg som forklarer ganske mye:

Anonym du skriver følgende:

1.)  En dommer blir ikke en løgner fordi han velger å tro kommunes forklaring fremfor din.
I dommen forsøker dommeren å vise hvorfor de kom frem til sin dom i saken, og det er naturlig at de ikke kan vektlegge det du gjengir av en telefonsamtale du ikke kan bevise at du har hatt. Det er nokså utenkelig at en kommuneansatt har gått med på den kolossen av en stygg mur du har oppført her i området.

2.)  Muren strider mot alle regler og forordninger som finnes, og jeg kan umulig tro at denne Kaja Lange har gitt deg tillatelse til å bygge noe som er tre ganger høyere enn forskriftene tillater.

3.)  Muligens du lyver om dette Jan Kåre

Svar spørsmål

1.)   Det lå kun en forklaring til grunn i denne saken. Når han påstår at jeg har misforstått hennes forklaring og legger inn sin egen forklaring. Og totalt overser min forklaring, da ikke bare lyver han. Men han går enda lengre, da han både dikter inn noe som aldri har vært sagt mellom oss. Og fremstiller en forklaring som er helt hinsides. Jo, vi fikk lov å bygge en mur oppå gammel mur som var 1.5 – 2 meter høy med gjerde oppå der. Begrunnelsen hennes var at da kom vi ikke høyere enn naboens. Som har en mur på over 2 meter med gjerde på 1 meter.

2.)  Du må huske på at det er aldri søkt om mur her i Stormyrveien. Bl.a. nabo litt lengre nede i gata har en mur på 4 – 5 meter med gjerde oppå. Bygget opptrent samtidig som oss antar jeg. At vår mur da skal være så høy, og stygg. Det faller for sin egen urimelighet. Muren vår er utsøkt, pen og funksjonell.

3.)  Det er kun Tingrettsdommer Edvard Os og alle andre som både lyver og dikter opp historier at jeg ikke har sagt det jeg har sagt. Samt at vår daværende veileder Kaja Aubert Lange ikke har gitt oss tilsagn å bygge mur. Jeg kan gjengi telefonsamtalene, noe hun ikke bestrider. Men lyver med å si at hun ikke husker dem. Det er kun for å komme se ut av det hele på at hun sier det.


Jeg har vært i langt verre kamper med det offentlige apparatet enn dette. Da de prøvde å manipulere og lyve seg til at vi var dårlige foreldre etc. vi vant frem, på alle punkter da, og fikk beholde barna våre overfor Barnevernet på Karmøy som var gjennområttent og farlige. Slike kamper er uendelige mye større enn denne kampen som tross alt dreier seg kun om en simpel bod, ei trapp og en mur.

Det er trist at så få bryr seg, som Øverland skriver:

«Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv!»

Det som er så ille å vår sak er så mange ting. Ikke minst at vi har blitt veiledet å bygge en mur. Alt det vi har bygget er bare pent, ikke til sjenanse for noen eller noe heft ved det hele. Mens andre bygger murer som er 4 – 5 meter høye og får godkjennelse. Andre igjen setter opp alt de vil på eiendommen med carporter, redskapsboder og alt annet. Slik at de utnytter tomten faktisk 57 ganger mer enn oss. Lista blir langt med å ta frem andre såkalte ulovlighetssaker sendt til Oslo kommune og Oslo tingrett som vi tapte.
Det er vel over 50 forskjellige andre saker vi har sendt, som viser at hele saken imot stinker. Da urettferdigheten i forhold til andre er enorm.

Sluttkommentar:

Vi har vært i kontakt med diverse redaksjoner det være seg aviser og andre. Brennpunkt skrev bl.a. dette:

Takk for ytterligere epost i sakens anledning, - men vi kommer likevel ikke til å prioritere ditt tips - og om det er til noen trøst er du i godt selskap med mange andre som har graverende eksempler på saksbehandling og annen urett i vårt samfunn. 

Beklageligvis må vi prioritere hardtsiden vi kun skal sette søkelys på 10 saker pr. år. Og det ER en høy terskel på hva en times tv-dokumentar og nettrigg skal inneholde.  

Så det var i beste mening å foreslå for deg å kontakte skrivende journalister i dagspresse eller andre som publiserer jevnlig.

Lykke til.
Mvh brennpunktredaksjonen v/wik
(sitat slutt).

Jo, det er dessverre nesten fritt frem for den offentlige etat å gjøre hva de vil ser det ut som.
Det er som Arnulf Øverland beskrev det for godt 80 år siden, og Jesus for 2000 år siden!

6 kommentarer:

Anonym sa...

Trodde du virkelig at din ynkelige byggesak var en sak for Brennpunkt?
Vi snakker her om at du har begått en småkriminell handling med å ta deg til rette.
Hvorfor skulle Brennpunkt omtale din sak?
Kommunen har ikke gjort noe galt
Sivilombudsmann og fylkesmannen har ikke gjort noe galt.
Tingretten har ikke gjort noe galt da de forholder seg til loven.
Lagmannsretten gjorde det eneste riktige. Avvise din sak og spare deg for flere hundre tusen kroner.
Du skal takke din Skaper for at ikke de tok fatt i saken.
Det kunne ha blitt vanvittig dyrt.
Nei Christensen: Den eneste som har gjort noe galt her er deg!


Arnt Arnesen

Jan Kåre Christensen sa...

Arnt Arnesen du skriver så mye rolp at jeg lurer på om du er virkelig i vatter med deg selv.
Det hele startet med at vi fikk lov å bygge vår mur oppå den gamle muren som sto der i fra før.
At de nå har gått tilbake på dette viser bare at vi har med en «Røver-bande» å gjøre etter vår mening!

Jan Kåre Christensen sa...


At vi er blitt forledet av PBE. De har egentlig lagt en fele for oss.

Jan Kåre Christensen sa...

1.) At vi er blitt forledet av PBE (plan- og bygningsetaten).
De har egentlig lagt en fele for oss. Vi ringte ned og fikk klar beskjed. Det hele startet med at vi fikk lov å bygge vår mur oppå den gamle muren som sto der i fra før. At de nå har gått tilbake på dette viser bare at vi har med mennesker å gjøre som skifter meninger og standpunkter.

2.) Vår overskridelse er minimal, at vi ikke får da dispensasjon er uforståelig, urimelig og urettferdig.

3.) I alle skriv står det om småhusbebyggelse som et «mantra». Det blir søkt å dra inn dette da når vi ringte ned, ble aldri dette nevnt. Kun at muren vår ikke ble høyere enn naboens.

4.) Vår mur, trapp og bod er ikke større, mer dominerende eller noe enn andres. At dette ikke kan og bør bli stående, er totalt meningsløst.

5.) Vi har nå fått «ekstra» 4 kvm2 større tomt, da bør vi få dispensasjon. Ikke minst med hensyn til at nabo i Stormyrveien 9 c har fått utnyttet tomten 57 ganger mer enn oss.

6.) Det er uforståelig for oss at PBE og alle andre instanser ikke unner oss å få bygge på vår egen eiendom. Alt det vi har bygget, er på vår eiendom, ikke andres.

7.) Det er en miljøgevinst med det vi har bygget med at boden får fuglene sitte på slik at kattene ikke får tatt dem. Muren ligger nå 20 cm lengre inne på vår eiendom enn den gjorde før vi bygget.

8.) Det er kun plusser med det vi har bygget, ikke noen minuser.

9.) Det er dyrt for oss å rive alt dette, det har vært dyrt for oss å bygge dette. At vi skal kaste bort slik mye penger for egentlig ingenting er meningsløst.

10.) Det vi har bygget passer perfekt inn i terrenget. Det er estetisk pent og funksjonelt. Det er ikke noe negativt med det, bare positivt. Eneste grunn for at dere ønsker at det skal rives, må være at naboer har klaget?

Da spesielt Roar Telje, Randi Lavik og Ragnhild Skramstad.

Men etterpå så gikk han til flere andre naboer (Roar Telje) og lagde en underskriftskampanje imot oss. Som han videresendte til Oslo kommune som en klage på hva vi hadde bygget.
De som ble med på hans hat-kampanje imot oss var Randi Lavik i Stormyrveien 4, og Ragnhild Skramstad i Stormyrveien 6, der ble ikke hennes mann med på denne hat-kampanjen mellom naboer. Som er totalt unyttig og stygg.

Her sitter de i hus som er verd minst 10 Millioner, god pensjon og har det ellers veldig så godt.

Hva gjør de med en gang de kan? Hygge seg og være glad over at de har god helse og ellers det meste på «stell» i livet? Nei, de går til frontalangrep på oss, og innrapporterer oss til PBE her i Oslo.

Sure naboer!

Vi har ikke hatt noen problemer med naboene, til og med fått godkjenning da trapp og bod ble satt opp, alt var greit. Plutselig finner samme nabo ut at nei, han ville heller klage på dette til kommunen og fikk med seg et par koner i nabolaget, som nevnt, som gikk sammen med han om dette.

Ingen tvil om at fordi naboer har satt seg imot dette, etter først å ha vært positive, har gjort at PBE har vært så lite forstelsfulle og urimelige overfor oss. Det er feil og lite profesjonelt av PBE at de lar naboer styre sine rigide og meningsløse avgjørelser.

Hvor stor seriøsitet og etter hvilket mønster jobber PBE her i Oslo? Slik det fremstår så virker det på den måten at hvis ingen kommer med innsigelser, så kan tomten utnyttes om så til 61,3 %. Med innsigelser, så er 0,64 % overskridelse mer enn nok til at PBE gjør det til sin kampsak nr. 1. Her finnes ikke likhet for loven, men for synsing, meninger, følelser og prestisje.

Anonym sa...

Alle vet at PBE aldri gir muntlige tillatelser...

Jan Kåre Christensen sa...

Vi fikk det da, så det er nok det at det er ingen regel uten unntak vet du!