onsdag 3. april 2019

Nr. 2438: Marit Magdalena Øvretveit mener å vite at jeg har mentale forstyrrelser da jeg repeterer ting mer enn «vanlig»! Mens retten mener det er straffbart!


Nr. 2438:
Marit Magdalena Øvretveit mener å vite at jeg har mentale forstyrrelser da jeg repeterer ting mer enn «vanlig»! Mens retten mener det er straffbart!

Bilde av Marit Magdalena Øvretveit som mener og skriver at jeg er «mental forstyrrelse i sin totale manglende selvinnsikt, og overveldende repetering og offentliggjøring av andre som syndere.»
Dette skriver Marit Magdalena Øvretveit til Anders Torp på hans Facebook side om meg.
Torp senior har ikke blokkert meg. Muligens fordi han i går nevnte mitt fulle navn offentlig, med kritikk og påstår der min fulle støtte til en viss Jan Christensen.
En mann som Torp fikk dømt for sin hetsing. Torps seniors beskyldninger mot meg var totalt misvisende.

Og som jeg skrev litt om her på siden. At jeg overhode ikke støtter måten Christensen hetser i veg på. Heller ikke mot Torp.

Selv om jeg tror på at ekteskapets hellighet. Og hva det innebærer.

Og da jeg her skrev at Torp utleverte meg i total uriktighet, og gjorde dette uten at jeg kunne kommentere og korrigere ham, så skrev han at det kunne jeg. Men det ligger ikke åpent for å kommentarer der for meg. Mulig derfor han ikke sperrer meg dobbelt ute.
Men jeg fikk da forklart meg her. Og vi kan være sikre på at Torp senior leser alt som skrives.
Jeg må også si at jeg støtter Anders Torp, fult ut.
Den formen for exorsisme som praktiseres av enkelte, henger ikke på en greip. Og er til stor skade for både små og store.
(sitat slutt).

Her blir en beskyldt for å være mentalt forstyret, bare fordi en gjentar ting. Men det er mange grunner for å gjenta ting. Jeg vil bare sette opp noen enkle punkter for dette.

1.)  Har en monolog eller diskusjon med forskjellige, flere enn en. Så må en gjenta ting. Da å få høre at en er mentalt forstyrret er virkelige ille!


2.)  Jeg er tross alt en «liten» stemme og aktør. Det er ikke slik at jeg blir hørt første gang jeg skriver eller taler. Derfor er det nødvendig for meg å gjenta budksapet. Da å få høre at en er mentalt forstyrret er virkelige ille!

3.)  Mye av det jeg forkynner, er det ingen andre som tør, vil eller evner å ta opp. Derfor er det nødvendig og riktig for meg å gjenta budskapet. Da å få høre at en er mentalt forstyrret er virkelige ille!

4.)  Det er så mye løgn og Fak News, da er de nødvendig og riktig å gjenta sannheten. Ikke bare en gang, men mange, mange ganger. Da å få høre at en er mentalt forstyrret er virkelige ille!

Sluttkommentar:

Er jeg forstyrret og mangler innsikt p.g.a. dette som Marit Magdalena Øvretveit hevder? I Oslo tingrett ble jeg dømt for mengde av skriverier da de ikke hadde noe annet å dømme meg for.
I mine øyne er det ikke noe feil med hverken meg på det åndelige, sjelelige eller kroppslige planet. At andre hevder og påstår dette er egentlig gammelt nytt!
Men Gud vil i sin tid føre min sak overfor disse menneskene, da skriften sier følgende:

Rom. 12. 19 Hevn eder ikke selv, mine elskede, men gi vreden rum! for det er skrevet: Mig hører hevnen til, jeg vil gjengjelde, sier Herren.

Ingen kommentarer: