torsdag 29. mai 2014

Nr. 815: Protestantismen er kommet helt ut i den frie nåden som Luther åpnet opp for!

Nr. 815:

Protestantismen er kommet helt ut i den frie nåden som Luther åpnet opp for!

Luther startet sin gjerning som Prest i den katolske kirka, men han brøt med den, og det med rette. Men samtidig åpnet Luther ikke bare opp for Kristus og Guds ord, men for en fri nåde forkynnelse der bl.a. synd og gjengiftet ble tillatt. Dette har i dag slått ut i full blomst i den protestantiske del av verden der de troende er de verste i så måte.

Bilde Sommer Gospel Generalen i Skudeneshavn Karmøy Geir Sommerfeldt. Som gjengiftet skulle han i kristne sammenheng aldri hatt eller ha et lederansvar.I Vesten var det humanisten Erasmus som først lanserte for-tolkningen at den uskyldige part hadde rett til å gifte seg igjen.

Fra Wikipedia: Philipp av Hessens «dobbeltekteskap»

At Luther var seg bevisst betydningen av å holde seg inne med de reformatoriske territorialfyrster, viser hans håndtering av Philipp av Hessens ønske om å inngå et bigamøst ekteskap. I 1539 ga han i en uttalelse landgreven ryggdekning for å gifte seg med sin elskerinne, det ville være bedre enn hor. Han forklarte at selv om bigami ikke burde være lovlig eller en generell ordning, var det tillatt i Moseloven og ikke uttrykkelig forbudt i evangeliene. Ekteskapet fant sted i mars 1540.

Her viser Luther seg fra en meget svak side moral-teologisk. Som ikke det var nok: I Eisenach (Eisenacher Konferenz 1540) møtte han Philipp som nå motsatte seg å holde dette «dobbeltekteskapet» hemmelig. Luther rådet ham ikke bare til hemmelighold, men til å lyve om saken med en «sterk løgn» (stark zu lugen): «Å begå en liten løgn ville være bedre enn å utsette seg for så meget markskrikersk» for «å begå en nødløgn, en nytteløgn, en hjelpeløgn ville ikke være imot Gud» («ein geringe lugen zu thun, wer besser dan sovil mortgeschrei auf sich zu laden», for «ein notlugen, ein nutzlugen, hilflugen zu thun, wer nicht widder Gott.») I et brev til landgreven erklærte han seg beredt til selv å betjene seg av nødløgn for også Jesus hadde jo sagt at Sønnen kjenner ikke timen, og at han ville benytte seg av sin status som skriftefar siden det er forbudt å avdekke hva som er sagt under skriftemålets segl.

Melanchthon Luthers nære medarbeider virket også overfor kurfyrster og andre, der ekteskap nr. 2 var tillatt. Her får vi stoppe om Luther, men kimen til dette gedigne frafallet og forførelsen vi i dag ser. Grunnlaget ble allerede lagt i protestantismen «vugge».

Guds Ord om ekteskap, skilsmisse og gjengifte (Norsk Bibel 1988) Bibelen sier i Ordspråkene 22:6: «Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den når han blir gammel.» Skriftsteder om ekteskap, skilsmisse og gjengifte kommer sjelden frem i forkynnelsen i våre dager. For noen tiår siden var skilsmisse sjeldent i menigheten. Nå er det et stort ras av skilsmisser og behovet for å ta disse bibelordene frem i forkynnelsen burde derfor være stor. Men hvorfor forkynnes det så og si ikke og hva skjer med dem som ikke får høre Guds ord og lære om at ekteskapet er til døden skiller oss? Istedenfor har de nok av eksempler å se til av ekteskap som ender i skilsmisse. Når kristne ledere, som mange mennesker ser opp til, skiller seg, er dette sterke, negative eksempler. 1. Kor 6,9: "Eller vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Verken horkarer eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller de som lar seg bruke til unaturlig utukt, eller menn som øver utukt med menn,....skal arve Guds rike."

1. Tess 4,2-5: "Dere kjenner jo de påbud vi gav dere ved Herren Jesus. For dette er Guds vilje, deres helliggjørelse: Hold dere borte fra hor. Hver av dere må vite å vinne sin egen ektefelle i hellighet og ære, ikke i lidenskapelig begjær slik som hedningene, de som ikke kjenner Gud." Ekteskapet, et bilde på Kristus og menigheten: Ef 5,31-32: "Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød. Denne hemmeligheten er stor - jeg taler her om Kristus og menigheten." Diabolos er djevelens navn på gresk, og betyr: den som splitter!

Han hater det Gud har skapt.

Kjærlige, trofaste ekteskap og familier som splittes, fører MYE sorg og fortvilelse med seg! Verden skulle se på oss kristne og si: "Se hvor de elsker hverandre!" Våre ekteskap skulle være et synlig bilde av kjærligheten mellom Jesus Kristus og hans brud, menigheten. Du skal ikke bryte ekteskapet! Matt 19,4-6: "Han svarte og sa: Har dere ikke lest at han som skapte dem, fra begynnelsen skapte dem til mann og kvinne, og sa: Derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød? Så er de ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har sammenføyd, det skal et menneske ikke skille."

Mark 10,9: "Derfor, det som Gud har sammenføyd, det skal ikke et menneske skille. "

Gjengifte

Bibelen taler også klart om gjengifte. Luk 16,18: "Hver den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, driver hor. Og den som gifter seg med en kvinne som er skilt fra sin mann, driver hor." Rom 7,2-3 "For den gifte kvinne er ved loven bundet til sin mann så lenge han lever. Men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til mannen. Derfor skal hun kalles en horkvinne dersom hun, mens mannen ennå lever, blir en annen manns hustru. Men dersom mannen dør, er hun fri fra loven, og er ingen horkvinne om hun gifter seg med en annen mann." Mark 10,11- 12: "Da de var kommet inn i huset, spurte disiplene ham igjen om dette. Han sier til dem: Den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, gjør seg skyldig i hor mot henne. Og dersom en kvinne skiller seg fra sin mann og gifter seg med en annen, så driver hun hor."

Paulus skriver like klart i 1. Kor 7,10-11: "Til dem som er gift, har jeg dette bud, ikke fra meg selv, men fra Herren: En kvinne skal ikke skille seg fra sin mann. Men er hun skilt fra ham, Skal hun enten fortsette å leve ugift eller forlike seg med mannen. Og en mann skal ikke skille seg fra sin hustru." Vi merker oss at Paulus viser til et ord fra Herren. Det oppgis bare to muligheter for den fraskilte hustru: Å bli værende ugift eller forlike seg med mannen.

Teorien om den uskyldige part

bygger på Matt 19, 9, der Jesus sier: " Men jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, og gifter seg med en annen, han driver hor. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, han driver hor."

Ut fra dette mener man å ha dekning for at en mann som er skilt fra sin hustru fordi hun har drevet hor, kan gifte seg igjen. Men en slik tolkning bryter med de parallelle bibelvers som er sitert ovenfor. Sann bibeltolkning har alltid hatt som ledestjerne at de klare ord må belyse de mindre klare, og i dette tilfelle er det flere klare bibelvers som går imot gjengifte.

Lite bibelkunnskap, lite undervisning om tema og feil veiledning har gjort at mange dessverre har havnet i vanskelige situasjoner, langt borte fra Guds veier og vilje. Men hos Jesus er det tilgivelse og oppreisning for den som vender om og bekjenner sin synd! Jesaja 1,18: "Kom la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø, og om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. "

Jesus sa til kvinnen som var grepet i hor: " Gå bort og synd ikke mer!" Hun kunne altså ikke fortsette som før, å leve i synd (drive hor), men måtte omvende seg. Slik må også vi omvende oss for å få tilgivelse av Gud (Apgj.3,19). Vi kan ikke leve i synd som kristne, det er stor forskjell på å leve i synd og falle i synd.

Hebr 13,4: "La ekteskapet holdes i ære av alle, og ektesengen være usmittet! For Gud skal dømme dem som driver hor og bryter ekteskapet."

Sluttkommentar:

I invasjonen av urene demoniske åndsmakter finner sted i dag, der åpning opp for gjengiftede troende er selve døråpneren for dette.

Satans engler har til oppgave at forføre oss, bl.a. ved falske åpenbaringer. Men for den, der vil se, er det let å skjelne det sanne fra det falske, så vi ikke faller i snaren. Især innenfor spiritisme er der stor aktivitet av løgneånder eller av ånder, der for eks. utgiver seg for at være en afdød person. Sådanne ånder kan fortelle om afdøde personer, fordi der for dem ingenting er der hedder fortid og kan derfor med lethed udgive sig for at være en sådan. Et skuespill, der får folk til at tro på dem.

De kan også utgi seg for å være ”Jesus” eller hans sendebud. Da kan de komme i stråleglans og utdele deres budskaper, som meget vel kan henvise til Bibelen. Men hovedformålet for det alt sammen er at få folk til at fokusere på en falsk Jesus og miste synet for Guds ord og hva bibelen egentlig sier.

Disse falske ånder kan også skyde en av deres løgnelærdomme ind i dit sinn på en sådan måde, så du tror, at det er en av dine egne tanker, du uddyber. Sådanne tanker er farlige, thi derved kan du blive villedt til at tro på de verste, okkulte løgne.

Demoner arbeider på utallige områder, som vi ikke er oppmerksomme på. Vår uvidenhet om dette er en av Satans beste arbeidsområder. Og det hersker en sørgelig uvidenhet derom blant folk i dag, også blindt kristne.

Løgneånder

Et alvorlig bedrag skjer, når Satan får en ordets forkynner til at komme med løgnelærdomme. I 1. Tim. 4:1 står der: ”Ånden siger uttrykkelig, at i de sideste tider skal nogle forlate troen og vende sin oppmerksomhet mod forførende ånder og demoners læresetninger.” Der er mange forkynnere, der rejiser rundt og spreder demoners løgne. Og mange modtager sådanne med åbne arme. Der åpning for gjengifte blant troende, da i særdeles blant forkynnere og de med ansvar er selve døråpneren for alt dette!

I Joh. Åb. ser vi tydelig den sataniske sammenrottelse fra de magter, der vil bekrige Guds folk, som også klart er beskrevet i Ef. 6:10-18.

Jesus forutsagte, at mennesker vil lade seg forføre av disse falske ånders budskaper og sagde: ”Se til at ingen forfører dere! For mange skal komme i mitt navn og si: "Jeg er Kristus" Og de skal forføre mange.” Matt. 24:4-5. Har vi ladet os advare? Enkelte har, men mange har ikke og lader sig bedrage i en forferdende grad av løgneånder.

Det kan koste dyrt at advare mod det falske. Både Paulus og apostelen Johannes blev kastet i fengsel, fordi de ikke ville følge løgneåndernes lære. Paulus nævner to områder i 1. Tim. 4:3, der vil blive fordreiet. Forbud mod at gifte sig, som også er et kjennetegn for katolske prester. Alene det burde få verden til at se, at de nettopp oppholder det, Paulus skrev ville komme. Og avholde sig fra spiser, som især ved påsketid forbydes i den katolske kirke. Millioner av mennesker verden over er gjennom denne kirke indfanget i så graverende løgne, at det ikke er underligt, at antikrist ifølge Bibelen tilsynelatende vil elske denne kirke. Mens protestantene har igjen den frie nåden der gjengifte er den aller største utfordringen å takle da det er blitt så utbredt. Mange overser faren i Satans horder av løgneånder, der udsendes for at få deg til at tro og godtage en lære, der er inspirerte av demoner. Typiske eksempler er pinse karismatikerne og andre protestanter. Du godtar en lære, hvor du ikke hører om blodet, der renser fra all synd eller om betydningen av Jesu død og oppstandelse, og får i stedet en mengde teorier, som er inspirerte av Satan. Du kan leve hyggelig med sådant fyllstoff, men du bliver ikke frelst med det.

Demoners lære er farlig. Derfor påbød Gud dødsstraff for dem, der ikke overholdt hans forbud om ikke at have med en sådan lære at gjøre. Så lenge Israel overholdt dette forbud, gikk det dem godt. Men da Moses og Josva var borte, overholdt Israel ikke mere dette forbud, og det gikk ilde for dem.

Det vil også gå ille for Guds folk i dag, fordi de ikke adlyder de forbud, Gud har gitt i sitt ord, og menigheten har åpnet opp og har ikke en avgjort holdning til demoners lære. Der forkynnes ikke, at Jesus Kristus kom for at sætte demonenes fanger i frihet. Derfor er mange i dag fanget, idet de er ”overveldet av Djevelen.” Apg. 10:38. De kjenner ikke fylden av frelsen ved tro og finner seg i å være Satans slaver. Gjengifte blant de troende er den største døråpner for hele den protestantiske bevegelse.

Det som begynte så uskyldig ved Luther, er blitt som en stor prærie brand! Men det som er «fint» med dette. Er at den eller de som åpner opp for gjengifte blant de troende, de går med Satan er helt åpenbart! Da blir det edle skilte fra det uedle!

Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/ http://janchristensen.net/ http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/

fredag 23. mai 2014

Nr. 812: Skal vi som troende stilles oss overfor verdens synder på samme måte når kristne synder? Hva sier skriften om dette?!

Nr. 812:
Skal vi som troende stilles oss overfor verdens synder på samme måte når kristne synder? Hva sier skriften om dette?!


Kjell Andersen som driver nettstedet Sokelys.com (Søkelys): Jan Kåre. Jeg konstaterer uenighet med deg om akkurat dette. Jeg leser Skriften dithen at enhver som gjør synd skal advares, uansett om de er gjenfødte eller ikke. Synd er og forblir synd uansett hvem som begår den. Den kristne kirkes oppgave i verden er å fortelle menneskene sannheten som innebærer å advare mot konkret synd og ugudelighet.

Bilde av Sveinung Espeland Ramstad med sin nye kone Monica fra Ploiesti i Romania. Hadde han ikke vært en kristen forkynner så hadde jeg på ingen som helst måte brydd med om at han har mislykkes med sitt liv til de grader. Men det er at han er en forkynner og Pastor i Karmøy Apostoliske Menighet. Han skal være et forbilde for andre, men lever etter hva Guds ord sier i hor (synd) med å være gjengiftet som en kristen.

Skal troende tas spesielle hensyn til da de er så svake i troen? Og skrøpelige etc.?

Hørte en historie jeg vil gjengi. Det var en bussjåfør, en kollega av meg som stoppet for to jenter på ca. 10 år i en fotgjengerovergang. Bakfra kom en bil i full fart som kjørte på disse jentene som begge ble heldigvis kun slått bevistløse etter de ble kastet opp i været. Bussjåføren spurte da bilisten hva han holdte på med, og det med god grunn. Men kona kom bestyrtede til å sa at han ikke måtte tales hardt til da han hadde pacemaker. Slutter historien her.

Rettesnor for en troende er kun en ting: Guds ord!

Jeg vet at det er troende mennesker som blir «ledet» av synsing, føling, profetier og alt annet. Men det avgjørende er og forblir en ting, hva sier skriften!

Guds Ord er menighetens og den kristne eneste og fullkomne rettesnor for tro, liv og lære.

Guds ord er rettesnor for livet både i menigheten, familien og samfunnet. Vi vil søke veiledning i Guds ord til å leve et liv som i alle ting er etter Guds vilje. Guds ord er levende og virkekraftig (Hebr. 4,12). Det minner oss om vår synd og peker samtidig på at når vi bekjenner syndene våre får vi tilgivelse fra Jesus og kraft til et nytt liv. Guds ord er en kilde til inspirasjon og styrke i alle livets forhold. Jesus har sagt at ved å bli i hans ord, blir vi værende i fellesskap med han. Bibelen er Guds ord, og vi trenger Den hellige ånds hjelp for å tolke og forstå Ordet. Det er avgjørende for vekst og utvikling at Guds ord forkynnes rett og gjøres relevant for vår tid og for ulike aldersgrupper. Vi har alle et ansvar for å ta til oss av forkynnelsen, og prøve den i lys av Guds ord.

Skal vi som troende stilles oss overfor verdens synder på samme måte når kristne synder?

1 Kor. 5. 9 Jeg skrev i brevet til dere at dere ikke skal ha noe å gjøre med folk som lever i hor. 10 Jeg mente ikke alle i denne verden som driver hor eller er grådige, eller er ransmenn og avgudsdyrkere. Da måtte dere jo gå ut av verden. 11 Det jeg mente med det jeg skrev, var at dere ikke skal omgås en som kalles bror, og som likevel lever i hor eller er grådig, eller som er en avgudsdyrker, spotter, drukkenbolt eller ransmann. Slike skal dere heller ikke spise sammen med. 12 Hva har jeg med å dømme dem som står utenfor? Er det ikke dem som er innenfor, dere skal dømme? 13 Dem som står utenfor, skal Gud dømme. Få da den onde bort fra dere!

Her står det rett frem at vi skal ikke dømme verden, men kun innad i menigheten. Derfor er vårt hovedanliggende å sette standarden i menigheten, ikke i verden!

Her er noe jeg skrev for flere år siden: Bibelens mest misforståtte og feiltolkede skriftsted av troende?!

Rom.7.1. Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt! 2 Etter dommen dere dømmer med, skal dere selv få dom, og i samme mål som dere selv måler opp med, skal det også måles opp til dere. 3 Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til? 4 Eller hvordan kan du si til din bror: 'La meg ta flisen ut av øyet ditt', når det er en bjelke i ditt eget øye? 5 Din hykler! Ta først bjelken ut av ditt eget øye! Da vil du se klart nok til å ta flisen ut av din brors øye.

Jeg har hørt utallige ganger at en ikke skal dømme.

Men er det dette Jesus sier? Nei!

Det Jesus sier er at en først skal ha rent mel i posen selv. Først da har man rett å dømme, ikke før.

Det sammenfatter også med flere andre skriftsteder. Jesus sier om hvem som skal kalles stor i Guds rike. Matt.5. 19 Den som opphever et eneste av disse minste budene og lærer menneskene å gjøre dette, skal regnes som den minste i himmelriket. Men den som holder dem og lærer andre å gjøre det samme, skal regnes som stor i himmelriket.

Videre i Matt.23.2 «På Mose stol sitter de skriftlærde og fariseerne. 3 Alt det de sier, skal dere derfor gjøre og holde. Men det de gjør, skal dere ikke rette dere etter. For de sier ett og gjør noe annet.

Vi møter først her at Jesus lovpriser de menneskene som lærer som de preker i motsetning til fariseerne. Som prekte rett men som levde motsatt.

Hele skriften gir et samlet vitnesbyrd om at vi skal bedømme, spesielt på det åndelige område. Vi skal sågar dømme engler også.

Men skriften, ikke minst Jesus påpeker at forutsetningen for dette er å leve og vandre i lyset selv. Da får en lov også å påpeke andre ting. Men det heter i ordtaket; for mye og for lite skjemmer. Slik er det med alt, derfor skal vi også veie våre ord med omhu. Men å nekte andre å dømme er ikke bibelens lære. Guds ord sier i 1. Kor.2.5 Men det mennesket som har Ånden, kan dømme om alt, og selv kan det ikke bedømmes av noen.

Den som har Ånden og vandrer selv i samsvar med Guds ord kan og skal bedømme hva som er fra Gud og i samsvar med skriften og ikke. Men det er også godt å vite i denne sammenheng at vi alle ser stykkevis og delt.

Sluttkommentar:

Det er helt åpenbart at vi ikke skal dømme verden, men innad i menigheten.

Kardinal synden for ikke troende er ikke hva de gjør eller ikke gjør, men at de ikke tror på Jesus. Derfor sier Jesus:

Joh 16.9 "Synden er at de ikke tror på meg," (NO78)

(NB88 oversettelsen: "Joh 16:8f 8 Og når han (han = Den Hellige Ånd. Red.kom) kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom: 9 Om synd, fordi de ikke tror på meg." )

Men for troende, er det mange synder som må tas hensyn til. Vi skal stadigvek avlegge oss det gamle menneske og ikle oss det nye menneske. Dette er helliggjørelse, noe som varer hele livet.

Rettferdiggjørelsen bringer meg i et rett forhold til Gud som dommer. Gjenfødelsen bringer meg i et rett forhold til Gud som Fader. Helliggjørelsen bringer meg i et rett forhold til Gud som Herre. Rettferdiggjørelsen taler om Kristus for meg. Gjenfødelsen taler om Kristus i meg. Helliggjørelsen taler om Kristus gjennom meg. Rettferdiggjørelsen gir meg en ny stilling for Gud. Gjenfødelsen gir meg en ny natur fra Gud. Helliggjørelsen gir meg en ny vandring med Gud. Helliggjørelsen har sitt utgangspunkt i rettferdiggjørelsen, og sitt mål i herliggjørelsen. Rettferdiggjørelsen er altså helliggjørelsens forutsetning. Først liv i Gud, så liv med Gud. Helliggjørelsen handler om den troendes vandring med Gud i denne verden. Helliggjørelsen har med den etiske siden å gjøre ved vårt praktiske kristenliv.

Hellighet hører med til Guds vesen. Han er den tre ganger hellige Gud. «Like fullt er du hellig, du som troner over Israels lovsanger» (Sal. 22,4). Han er høyt opphøyet over alt og alle, og atskilt fra alt som har med synd og urenhet å gjøre. Han er syndfri og fullkommen. Absolutt ren og god. Alene gjennom forløsningen i Kristus Jesus kan han ha samfunn med menneskenes barn. Jes. 57,15.

Hellighet hører også med til Guds barns karakter. Guds hellighet skal gjenspeiles i hans folk. 1 Pet. 1,14-16. Begrepet «hellighet» minner oss om to ting: A. Atskilt fra synd og urenhet. B. Innviet til Gud. Satt til side for Guds bruk. Å leve hellig vil ikke si å leve isolert, men å leve annerledes.

Helliggjørelsens to sider

A. Stilling. B. Tilstand. Det objektive og det subjektive. Det tilregnede og det tilegnede. Det vi er og det vi blir. Alle troende er hellige i Kristus Jesus. »Ved denne vilje er vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme ble ofret én gang for alle» (Hebr. 10,10). Helliggjørelse er ingen prestasjon. Vi skal ikke prøve å leve hellig for å bli hellig. Som frelste mennesker er vi hellige for Gud i kraft av Kristi enestående og fullkomne offer. Gud har selv sørget for at hans folk, på grunnlag av Kristi fullbrakte verk, er absolutt hellig. 1 Kor. 1,2. Vi er hellige i kraft av Kristi helligelse for oss. Joh. 17,19. Når det gjelder vår stilling i Kristus, er vi uavbrutt i besittelse av en helliggjørelse som tilfredsstiller Gud. »… han som for oss er blitt visdom fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsning» (1 Kor. 1,30).

Alle troende er kalt til å leve et hellig liv. »For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til helliggjørelse» (1 Tess. 4,7). I samme grad som vi erkjenner denne vår høye, verdige stilling i Kristus vil vi virkeliggjøre den praktiske helliggjørelse, og etterkomme formaningen om å jage etter helliggjørelse. Det vil si å innvie vårt liv for Ham.

I helliggjørelsen er det grader og utvikling. Helliggjørelsen er et fremadskridende verk i de troende. Det er en livsprosess, idet den pågår hele livet, all den tid vi lever som kristne i denne verden. Ingen oppnår moralsk fullkommenhet før forløsningens dag. Det er en forvandlingsprosess, som omfatter vår personlighet og, karakter. Forstand, følelse og vilje skal bringes inn under Åndens herredømme. Ja, også legemet skal helliges, ved å tjene Åndens nye liv i oss. Være et redskap i Mesterens hånd til å utføre hans gode vilje med oss. Helliggjørelsen er en Kristusaksjon i oss ved Den Hellige Ånd. Til stadig større likhet med Guds Sønn. Det gamle menneskets gjerninger skal dødes, og det nye mennesket skal åpenbares. Rom. 6,19-22. «En kristen helliggjøres ikke gjennom anstrengelse, ikke gjennom arbeide. Den kristne helliggjøres gjennom liv. Ikke gjennom sitt eget liv, men gjennom Kristi liv» (Lyder Engh). Helliggjørelsens store hemmelighet ligger derfor i å bli i Jesus. «Bli i meg, så blir jeg i dere. Likesom grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg. Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt. For uten meg kan dere intet gjøre» (Joh. 15,4-5).

Helliggjørelsen er Herrens sak. Det er Han som helliggjør. Hengivelsen er vår sak. Det er vårt ansvar å la oss helliggjøre. Stille oss disponible for den Herre som har frelst oss. Rom. 12,1-2. I helliggjørelsen skjer en dypere vekst i nåde og kjennskap til Kristus. Vi bærer Åndens frukt og gjør gode gjerninger. I helliggjørelsen får vi se Herren i Ordets speil. 2 Kor. 3,18. Helliggjørelsen skjer ved daglig etterfølgelse av Kristus. Den viser seg også utad i kjærlighetens tjeneste for våre medmennesker.

Vi helliggjøres ved Guds Ord og Guds Ånd.

«Hellige dem i sannheten! Ditt ord er sannhet» (Joh. 17,17). »…for å hellige den ved å rense den ved vannbadet i Ordet» (Ef. 5,26). Jfr. også 2 Tess. 2,13; Tit. 3,5; 1 Pet. 1,2. Når Ånden får anvende Ordet på våre sjeler, renses og helliges vi i vår vandring. Ved tro og lydighet får Herren gjøre sin gjerning dypt i våre sjeler. La oss stille oss til rådighet for Den Hellige Ånd som bor i oss. La Ham gjennom Ordet få rense oss fra all urenhet på kjød og ånd, så vi fullender vår helliggjørelse i gudsfrykt (2 Kor. 7,1). Av stor betydning er det også å «holde trolig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene» (Ap.gj. 2,42).

Helliggjørelsens hjerteslag er å være grepet av Kristus. Fil. 3,12-14. Når våre øyne er vendt mot Herren får vi se alle ting i det rette lys. Et Kristuspreget og Kristusgrepet menneske er et hellig menneske som søker å leve sitt liv til Guds ære.

«Må han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og legeme bevares fullkomme, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme! Han er trofast som kalte dere, han skal og gjøre det» (1 Tess. 5,23-24).Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/ http://janchristensen.net/ http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/

onsdag 21. mai 2014

Nr. 813: Abortpresten Ludvig Nessa vil på TV Visjon Norge for å advare Jan Hanvold og andre imot gjengifte!

Nr. 813:
Abortpresten Ludvig Nessa vil på TV Visjon Norge for å advare Jan Hanvold og andre imot gjengifte!

I følge Kjell Andersen fra Kristiansand som driver nettstedet Sokelys.com (Søkelys) så skal Abortpresten Ludvig Nessa vil på TV Visjon Norge for å advare Jan Hanvold og andre imot gjengifte. Andersen sier bl.a.: «Jeg snakket med Nessa om akkurat dette, og når kirkeårets tekster berører temaet (gjengifte) vil selvfølgelig Nessa legge fram hva Guds ord sier om saken».

Videre sier en begeistret Andersen, som fremstår som både forført og naiv følgende: «Etter at Jan Hanvold kastet ut Livets Ord fra Visjon Norge da Ulf Ekman konverterte til den katolske kirke tidligere i år har kanalen som både er elsket og hatet sendt forskjellige program i den sendetiden kjetteren Ekman opprinnelig hadde. Det var også denne sendetiden Jan Hanvold lovet Ludvig Nessa og dersom ting ikke skjærer seg vil kanalen fra september måned begynne å sende gudstjenester fra Karmel. Dermed vil Ludvig Nessa få mulighet til å nå betraktelig flere mennesker med sin kompromissløse forkynnelse av Guds Ord».

Bilde av Dr. Rodney Howard Browne som ble utestengt på Visjon Norge siden 2011 da han forkynte imot Hanvolds mange skilsmisser og påfølgende gjengifte. Ludvig Nessa må nok belage seg på samme behandling hvis han skal gå på Hanvolds TV kanal for å forkynne imot gjengifte. Spennende blir det å se om han lever opp til det som Andersen sier han skal gjøre.http://blog.janchristensen.net/2014/05/nr-807-dr-rodney-howard-browne.html

Her fra disputt mellom meg og Herr Andersen:

Meg: Kjell Andersen du skriver: Jan Kåre Christensen. Du vet nøyaktig at jeg mener gjengifte er et brudd på Guds vilje, du vet godt at vi med rette formaner troende som vandrer i synd til å vende om fra sin vei og gjøre bot. Den samme regel gjelder også ikketroende eller ufrelste, også de må advares om at synd fører til evig død, mens omvendelse og tro fører til evig liv. Svar: Men er det ikke en himmelvid forskjell på troende og ikke troende? Troende skal leve etter det kristne budskapet, mens ikke troende kan du håpe på at de vil leve som gode mennesker, noe de svært sjelden evner å gjøre fullt ut da de ikke er født på nytt. Du skriver: Når det gjelder Visjon Norge kan jeg ikke se at Hanvolds livsstil og teologi (som jeg mener er feil) -skal være til hinder for at man skal kunne bruke hans kanal til å nå ut med et sant evangelium. Så lenge som det ikke legges bånd på forkynnelsen tror jeg faktisk at mediet kan brukes selv om halve staben der lever i konflikt med Guds bud. Svar: Den som går inn på Hanvolds kanal forplikter seg å fortie Guds ord, ikke minst med hensyn til gjengifte. Hvis ikke så blir en boikottet. Dette er selvfølgelig en uskreven lov. Du skriver videre: Imidlertid ville jeg ikke i forkynnelsen stikke under en stol hva jeg mener er rett og galt også om gjengifte. Jeg gjentar: Tiden er nå kommet til å legge ned din blogg eller slette alle innlegg hvor du navngir bestemte personer. Svar: Vik bak meg Satan sa Jesus og jeg vil si det samme! Kjell skriver: En ting som slår meg, er at du ser ut til å skåne Nardus sekten fra din kritikk om gjengifte. En rekke sentrale forkynnere også i Nardus er skilt og gift igjen. Jeg kunne også ha nevnt navn. Svar: Kjenner ikke så godt lengre til Nardus bevegelsen. Den er ikke mer enn andre, derfor at du omtaler Nardus som en sekt er ikke bra hvis du mener f.eks. at de andre kristne bevegelser ikke er sekter. For meg er alle kristne bevegelser sekter da ingen lengre bygger på Guds ord. Hvem andre en Jon Welo er gjengiftet som forkynner Guds ord der? Vet ikke om flere om det sikker er det, hvem da? Mvh Jan K

Andersen: Svar: 1 Gjengifte er i strid med Guds bud og dermed synd både for gjenfødte og ugjenfødte. Dette bør være en del av forkynnelsen. Etter mitt syn er alle forpliktet til å leve etter Guds bud, kristne som ikke kristne. 2. Hvis jeg ble tilbudt sendetid på Visjon Norge vil jeg ha forkynt at gjengifte er i strid med Guds bud og ord. Jeg snakket med Nessa om akkurat dette, og når kirkeårets tekster berører temaet vil selvfølgelig Nessa legge fram hva Guds ord sier om saken. 3. Ditt tredje svar vitner om en feil holdning fra din side som du bør gjennomtenke av hensyn til de som rammes. 4. Nardus, flere forkynnere enn han du nevner er skilt og gift igjen. En av de litt yngre forkynner brødrene der fant seg vist ei “frikirke-dame” som hustru nr 2. Jeg vil ikke nevne navn.. Også flere av sektens eldstebrødre er skilt og gift igjen, og dermed er det forplantet ned på “grasrot-nivået” i sekten.

Meg: Svar: 1 Gjengifte er i strid med Guds bud og dermed synd både for gjenfødte og ugjenfødte. Dette bør være en del av forkynnelsen. Etter mitt syn er alle forpliktet til å leve etter Guds bud, kristne som ikke kristne. Svar: ekteskapet som intuisjon er for alle mennesker, men for hedninger flest er det «normalt» å bryte Gods lov. Det ligger en nærmest. Kristne som skille seg, har ikke tillatelse til å gifte seg på nytt, da de er lyset og dagens barn. 2. Hvis jeg ble tilbudt sendetid på Visjon Norge vil jeg ha forkynt at gjengifte er i strid med Guds bud og ord. Jeg snakket med Nessa om akkurat dette, og når kirkeårets tekster berører temaet vil selvfølgelig Nessa legge fram hva Guds ord sier om saken. Dette tror jeg ikke. Selv Hanvolds mentor og store forbilde Rodney Howard Browne ble stengt ute da han forkynte imot gjengifte. Med andre ord, Nessa kommer til å oppleve det samme hvis han tar dette tema opp og belyser det ut i fra Guds ord. Hanvold har selv sagt på Radio her i Oslo; «Til Helvete med alle dem som ikke godtar at jeg er ganger!». 3. Ditt tredje svar vitner om en feil holdning fra din side som du bør gjennomtenke av hensyn til de som rammes. Jesus sa til Peter det samme jeg sier til deg, du har ikke sans for det som hører Gud til, men mennesker. Forkynnere er forbilder og det er dobbel synd for dem å gifte seg på nytt eller gifte seg med en fraskilt. 4. Nardus, flere forkynnere enn han du nevner er skilt og gift igjen. En av de litt yngre forkynner brødrene der fant seg vist ei “frikirke-dame” som hustru nr 2. Jeg vil ikke nevne navn.. Også flere av sektens eldstebrødre er skilt og gift igjen, og dermed er det forplantet ned på “grasrot-nivået” i sekten. Hvem var han yngre? Var det sønn av Rydland? Tenkte jeg skulle skrive en artikkel om Jon Welo, kjenner du til ham?

Andersen: Jeg vet hvem disse er. Jeg syntes du skulle skrive en artikkel på prinsipielt grunnlag. Fortelle verden hva Bibelen lærer, men ikke nevne et eneste navn da du rammer først personen (paret) du vil “refse”. I tillegg rammer du personenens foreldre, søsken, slekt, -og verst av alt. Du rammer barna. Barn kan være utrolig sårbare. Ikke særlig morro for en 10 åring å høre at “din pappa er en horebukk” som ikke kan styre sine drifter. Jeg syntes du skal avpersonifisere sakene du skriver om synd blant kristne= slette alle blogginnlegg hvor du forteller alle at “Per eller Marianne er horer og horebukker. Jeg vet hvem Welo er, men også han har barn som du må ta hensyn til. Derfor mener jeg det er fundamentalt galt å omtale folk med navn og bilde i en slik sammenheng. Lag gjerne flammende innlegg mot gjengifte på prinsipielt grunnlag. Da sårer du ikke barn og uskyldige… Jeg har allerede hørt om barn som er blitt mobbet fordi deres pappa er blitt hengt ut med navn og bilde i din blogg, men hva gjør du dersom en 10-12 åring blir så mobbet på grunn av din “Se og Hør” metode at gutt eller jentungen tar sitt eget liv? Slikt skjer på grunn av mobbing…og jeg tror Gud da vil holde deg ansvarlig.. Til ditt andre svar: Dersom Hanvold kaster ut Nessa fordi han preker over kirkeårets tekst som inneholder avsnittet om gjengifte, har vi litt av en sak. Da sensurerer Hanvold forkynnelsen.

Meg: Kjell kan du svare meg på følgende. Hanvolds store forbilde og mentor inntil for 2-3 år siden var Dr. Rodney Howard Browne som ble utestengt på Visjon Norge siden 2011 da han forkynte imot Hanvolds mange skilsmisser og påfølgende gjengifte!

Andersen: Jan Kåre. Vi kjenner ikke hele historien tenker jeg. I de kretser er det jo mye rart og det var vel en forholdsvis fortrolig relasjon mellom Browne og Hanvold. I andre tilfeller snakker man om et profesjonelt leieforhold av sendetid hvor Hanvold helt klart slipper til mye forkynnelse han ikke er enig i. Selv adventistene er jo på tv visjon Norge, og jeg antar at Hanvold er dypt uenig i mye av det som forkynnes av adventistene. Jeg gav Nessa det råd, gå gjennom de dørene som åpner seg, men gå ikke på kompromiss med hva du forkynner. Han var enig i det og vi konkluderte at så lenge Hanvold ikke legger seg opp i budskapet så er det bare å kjøre på. Dersom han stenger døra fordi Nessa forkynner hva tekstene sier er det en helt annen situasjon.

Meg: Du svarer ikke. Alltid unnvikende overfor grisen Hanvold. Hva synes du at han har stengt Rodney Howard Browne? Tror du at Ludvig Nessa vil bli bedre behandlet hvis han forkynner imot gjengifte?

Andersen: Som jeg har skrevet mange ganger før, jeg kan ikke se at bibelen forsvarer noen former for gjengifte, verken blant gjenfødte eller ugjenfødte. Jeg ser ingen hensikt i å blinke ut navngitte personer. Jeg syntes det er bra at Rodney Howard Browne er stengt ute. Hans forkynnelse og stil har jeg liten sans for. Men grunnlaget han er kastet ut på syntes jeg ikke holder mål dersom det er den eneste grunnen da. Siden Browne har “profetert” over Hanvolds skjegg og at disse to har vært nære åndsfrender i forhold til fremgangsteologien aner jeg at Hanvold har noe personlig i mot Browne som stikker dypere enn en forretningsmessig avtale. Disse to har vært buddies og delt plattform og spådd gode dager over hverandres hue, og dersom noe da skjærer seg blir det ofte verre enn dersom man utelukkende forholder seg til en “deal” om sendetid. På ditt spørsmål gjenstår det jo å se hva som skjer når det eventuelt blir en realitet, men jeg tviler på at Hanvold legger seg veldig bort i forkynnelsen som blir spilt inn i et lokale utenfor visjon Norges tv studier.

Meg: Når på året kommer det om skilsmisse og gjengifte? 1-2 mnd. etterpå for Nessa sparken garantert hvis det blir publisitet om dette. Og det er ikke sikker han får begynt engang hvis han leser min blogg eller din som der tar opp at L Nessa skal tale imot gjengifte. Jeg kjenner disse uskrevne reglene, de er verre en de ti bud! For meg så fremstår du som temmelig naiv og lite reflektert angående dette emne. For Hanvold betyr evangeliet 0 % og hans underliv 100 %! Nessa levetid på Visjon Norge kommer til å bli meget kort hvis han forkynner imot den “store” Høvdingen! Hanvold sa det rett ut her på radio i Oslo. Til helvete med alle som ikke godtar at jeg er gjengiftet. Nessa overlever ikke lenge på visjon Norge. Jan K

Andersen: Den tid den sorg Jan K. Viktig å ikke ta sorgene på forskudd.

Meg: Hanvold er den største kjeltringen jeg har sett på kristenfronten, og han lurer nok snart deg også enda mer trill rundt!

Sluttkommentar:

Noen tror på Julenissen og andre troll, Hanvold er også er troll. Å tro at den store Høvding Hanvold skal godta forkynnelse om gjengifte at ekteskapet skal vare livet ut. Hanvold svaret og boikotter alle som går imot ham, slik må også Ludvig Nessa regne med hvis han ønsker å forkynne Guds ord angående skilsmisse og gjengifte!

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/ http://janchristensen.net/ http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/

søndag 18. mai 2014

Nr. 811: Menigheten driver med menighetstukt på verden, men ikke på seg selv!

Nr. 811:
Menigheten driver med menighetstukt på verden, men ikke på seg selv!

Logikken hos mange som kaller seg kristne og (verdi)konservative er tilsynelatende denne: Avkristningen av Norge er forferdelig og de som tar til motmæle overfor fri abort, homofili, proarabiske/Israel-hets etc. etc. bør ikke kritiseres alt for mye. Men dette er veldig ofte et skalkeskjul for deres egen synd å være positive overfor noe for å unngå selv å bli satt i Guds lys med sitt liv.

Den falske profeten Jan Hanvold er et klassisk eksempel på dette som er akkurat beskrevet overfor. Men selv er både en vranglærer, forfører, lever med sin tredje kone (er en horkarl etter skriften) og på alle måter er det Guds ord beskriver som en falsk profet.Skal vi kristne angripe verdens barn som lever i synd? Nei og atter et nei, kun i ytterste fall og det skal i hvert fall ikke være en hovedsak. Men vi skal ha en indre justis i menigheten, men ikke overfor verdens barn i det store og det hele.

Det er enkelte ting som er viktig å huske. Når Jesus refset jødene i sin samtid så var det med bakgrunn i at Israel i Bibelsk terminologi var datidens “menighet”. Når Paulus avslørte Peter for å hykle, så var det for at de begge tilhørte det kristne felleskapet.

På samme måte sier Paulus at hvis syndere ikke vil omvende seg, så skal dette offentliggjøres i menigheten. Man skal heller ikke omgås noen som går for å være en kristen bror men som lever i synd.

Flere steder i GT beskriver hvordan én synder kan skade hele menigheten. Da Israels folk skulle innta landet hendte det flere ganger at noen syndet. Dette ble årsaken til at de tapte kriger og mistet tusener av menn. Synd ble også årsaken til sykdom, slangeinnvasjoner og mange andre tragedier. Jeg har ofte lurt på om ikke dette er en viktig årsak til kristendommens sterke tilbakegang i Norge.

Men det står også:

1 Kor 5, 12: Hva har jeg med å dømme dem som står utenfor? Er det ikke de som er innenfor dere skal dømme? De som er utenfor skal Gud dømme. Det absolutt farligste man kan gjøre er å dømme de som står utenfor samtidig som man ser gjennom fingrene med synder som begås av de som er innenfor. Da blir hykleriet maksimalt.

Årsaken til at kristendommen har blitt marginalisert kommer ikke utenifra. Den kommer innenifra. Det begynner med litt liberale holdninger til litt mer “uskyldige synder”. Man ser gjennom fingrene med ditt og datt. Men det er slike “aksepterte synder” som åpner veien for de litt større syndene.

De første kristne var «kjent» for å la verdens barn seile sin egen sjø!

Ap.gj. 19. 37 For dere har ført hit disse mennene, som verken er tempelrøvere eller har hånt vår gudinne.

Her var datidens store Gudinne en av verdens syv underverker. Som «hele» verden tilba og de virket der hun sto og var, midt i Efesos. Apostlene nevnte henne ikke med et ord omtrent og når de som ble frelst solgte alt tilbehør med hennes avgudsdyrkelse som kunne gjort dem rike. Så brant de alt opp, og alt gikk til «spille».

Men hvor gikk de første kristnes formaning og rettledning? Utelukkende innad i menigheten, ikke utad til verdens og verdens barn. Hva gjør de kristne i dag? Er med å rette pekefingeren mot verden da de selv ikke tåler og vil ha sin pekefinger rettet mot dem selv som skriften lærer vi skal. Vi er satt til å ha en indre justis i menigheten, ikke utad til verden. Men mørkemenn og mørkekvinner de vandrer i mørke ser det ut som med å være så ubibelsk og langt borte fra hvordan Apostlene opptrådde og var på.

De heter så fromt at hvis kristne ikke vi kan tåle og som vi opplever som ubibelsk og usunne. De skal vi overlate til Gud. Men skriften lærer ikke dette. Vi skal endog dømme Engler, hvor mye mer ikke innad i menigheten? Dette er å gå i Satans tjeneste med å ikke advare, vi er pålagt og for at menigheten skal overleve og gå fremover. Så er det avgjørende viktig at den indre justisen fungerer og at det foregår sunn og bibelsk menighetstukt.

Sluttkommentar:

Hvordan og hva skal vi forkynne overfor verdens barn? Skriften gir klare anvisninger. Vi skal forkynne ordet om Korset og demonstrere Guds rike.

Markus 16. 15 Og han sa til dem: «Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt! 16 Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Men den som ikke tror, skal bli fordømt. 17 Og disse tegnene skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål, 18 og de skal ta slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem, og når de legger hendene på syke, skal de bli friske.»

Men overfor andre troende, hvordan skal vi da være? Helt annerledes, vi skal advare, formane og rettlede. Eller så blir vi delaktig i deres synd og brøde. Ikke overse og overlate dem til «Gud»!

Det er ikke kjærlighet, bibelsk eller sunt å la disse falske profetene få gå fritt i Guds menighet. Og de som advarer imot disse og dette, de blir mistenkeliggjort, boikottet og satt ut mistenkelige og dårlige rykter. Bl.a. at de selv ikke har fremgang, har selv ikke rent mel i posen, skal være opptatt av andre ting og mye, mye mer.

Skriften taler som sagt at vi skal advare imot andre troende som ikke lever og preker i samsvar med Guds ord. Vi skal ikke drive menighetstukt på verden, men innad i menigheten!

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/ http://janchristensen.net/ http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/

torsdag 15. mai 2014

Nr. 809: Demoniske krefter styrer, leder og manipulerer de kristne slik at de ikke ser Guds ord tydelig og klart!

Nr. 809:
Demoniske krefter styrer, leder og manipulerer de kristne slik at de ikke ser Guds ord tydelig og klart!

For de aller fleste er slike tanker, forkynnelse og undervisning jeg kommer med helt fremmed. Men slik var også den forkynnelsen til Jesus og Apostlene. Derfor er jeg i godt selskap hvis jeg bringer noe nytt, annerledes og som i første omgang virker uforståelig, hinsides og bortenfor alt som er normen og vanlig å høre.

Bilde av den falske profet Jan Hanvold som lever 100 % imot Guds ord. 
Hvordan Satan «finter» ut og villeder de troende i homodebatten.

Her er det veldig mye å gripe fatt i. Men det er virkelig ille at en ikke først klargjøre hvem dette dreier seg om før en setter i gang en debatt. Hvis det gjelder de ikke troende som lever ut sine lyster, enten som homo, transe, lesbe eller i mange utenom ekteskapelige forbindelser så har vi som troende egentlig ingenting med dette å gjøre.

Troende kan advare imot de ufrelste synder hvis det blir som en parentes og ikke tar hovedfokus bort som er å formidle Kristus til verden. Og hvis de troende har rent mel selv i posen, noe som de dessverre ikke har.

Skriften sier at de ugudelige (de som ikke tror på Jesus som Guds sonoffer og Guds offerlam). De skal ikke være med i Guds menighet. Kun Jesus troende mennesker. Dette er på ingen som helst måte blitt klarlagt av noen i denne debatten. Det er kun mot og for homoseksuelle. Men en ikke troende som er homo, lesbe, bifil eller heteroseksuell skal ikke være med i Guds menighet, uansett!

Menigheten er kun for de troende, men de kan stort sett operer som de selv vil, for det er alltid nok nåde for dem å få. Tragisk!

Troende mennesker trives og lever ikke i synd, med andre ord er hele denne homodebatten oppkonstruert, ødeleggende og manipulasjon fra den ondes side.

Verdens barn skiller, gifter seg igjen og lever ut sine lyster og kjødelige behov akkurat som på Noahs og Lots tid. Dette har skriften sagt oss på forhånd. Men den kristne, han lever etter Guds ord, og elsker det. Han lever ikke som han selv lyster og verdens barn gjør. Men her blir det hele snudd på hode, og en vet ikke hva som er hva. Derfor er det om å gjøre å skape en oversikt og forståelse om hva som er hva. Her kommer ti punkter som er viktig å ta med seg på veien:

1.) De ikke troende lever og vandrer i mørke om de er hetro, bifile, homoer eller lesber. Ikke troende mennesker lever og vandrer i mørke.

2.) De ikke troende kardinal synd er at de ikke tror på Jesus. Alt annet er underordnet og har egentlig ikke noe med evangeliet å gjøre.

3.) Under vise omstendigheter så kan vi som troende advare imot spesifikke synder. Men i dagens åndsklima og med den lave standarden på de troende er det noe vi bør prøve å unngå da det drar fokuset bort i fra evangeliet.

4.) Den troende lever og vandrer i lyset. Derfor er ekteskapet livslangt for han. Gjengifte er utelukket og leve på en annen måte er også utelukket.

5.) Troende som ikke vil innrette seg etter Guds ord, skal først bli advart på tomanns hånd.

6.) Troende som ikke vil innrette seg etter Guds ord skal dernest bli stil offentlig til ansvar i menigheten.

7.) Vil de ikke da la seg advare skal de bli støtt ut.

8.) Fokuset på spesifikke synder til ufrelste er å bomme på målet stort sett. Vi skal kun peke på Jesus til dem og holde frem Guds ti bud som vi alle har bryt et eller flere av. Har du bryt et av Guds bud, har du bryt dem alle skier skriften. Alle er dermed skyldige inn forbi Gud, ikke bare homser og lesber.

9.) Troende mennesker som vil leve i synd, de kan vi ta frem fra skriften hva Guds ord sier om spesifikke synder.

10.) Standarden for hvordan vi skal leve, er dypest sett kun aktuell for troende mennesker som tror på bibelen og innretter seg etter Guds ord.

Sluttkommentar:

Slik jeg ser det, så er det mest elementære blitt vanskelig da demoniske krefter styrer, leder og manipulerer de kristne slik at de ikke ser Guds ord tydelig og klart!

Dette burde ikke være vanskelig? Slik jeg ser det, så er det langt viktigere å fokusere på gjengifte og synder som i dag er blitt tillatt og akseptert blant de troende. Men dette er ikke akseptert og tillatt for troende ut i fra hva det nye testamente lærer og underviser om. La oss ha dette klinkende klart!Hvis du mener at jeg har en gjerning, oppgave og tjeneste. Så fremfor alt be for meg, min tjeneste, familie og Smyrna Oslo. Dernest støtt opp om virksomheten med å komme på møtene og være med å bygge opp en menighet her i Oslo by.

Dernest, støtt oss også økonomisk.

Se her: Kontonummer i Posten: 0535 06 05845

Vær velsignet i den Herre Jesu Kristi Navn!

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/ http://janchristensen.net/ http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/

tirsdag 6. mai 2014

Nr. 807: Dr. Rodney Howard Browne utestengt på Visjon Norge siden 2011 da han forkynte imot Hanvolds mange skilsmisser og påfølgende gjengifte!

Nr. 807

Dr. Rodney Howard Browne utestengt på Visjon Norge siden 2011 da han forkynte imot Hanvolds mange skilsmisser og påfølgende gjengifte!

Rodney Howard Browne og hans første og eneste kone Adonica i motsetning til Hanvold som lever 100 % imot Guds ord og står for ellers samme herlighets teologi som Dr. Rodney Howard Browne. Men de kan ikke nå samarbeide da Howard Browne holder frem hva Guds ord sier om ekteskap – skilsmisse og gjengifte. At det er ikke tillatt for troende å gifte seg på nytt etter et samlivsbrudd!Det er påfallende og høyst merkverdig at Emanuel Minos og andre kristne såkalte ledere ikke forkynner imot gjengifte da dette er den mest forsømte sannhet og største unnlatelse synd som er i Guds menighet i dag?!

Jeg trodde ikke mine ører da Howard Browne forkynte imot gjengifte i Mjøndalen juni 2011. Men dette ble også siste gang han var i Norge, fordi han forkynte imot gjengifte. Hanvold har selv sagt på Radio her i Oslo følgende:

”Til helvete med alle som ikke godtar at jeg er gjengift!”.

Døperen Johannes mistet hode da han forkynte imot Herodes sitt nye ekteskap som ikke var rett etter Guds ord. Noe av det samme opplever vi i dag blant de såkalte evangeliske kristne at en ikke tåler å forkynne imot gjengifte.

Resultatet av det blir boikott, utestengelse og motarbeidelse.

Er menigheten i dag sannhetens støtte og grunnvoll når gjengifte av både forkynnere og andre kristne enten blir godtatt, forsvart eller at de som advarer imot dette opplever utestengelse, boikott og ikke mulighet til å forkynne bibelens lære om dette?

Jan Hanvolds «åndelige mentor og forbilde» var Rodney Howard-Browne!

Jan Hanvolds «åndelige mentor og forbilde» var Rodney Howard-Browne, som tilhører trosbevegelsen og er kjent for å forkynne herlighetsteologi. TV Visjon Norge hadde i flere år sendt flere programmer med Howard-Browne og andre predikanter innen samme retning.

Ble utestengt da han forkynte imot gjengifte!

Skriftsteder om ekteskap, skilsmisse og gjengifte kommer sjelden frem i forkynnelsen i våre dager. For noen tiår siden var skilsmisse sjeldent i menigheten. Nå er det et stort ras av skilsmisser og behovet for å ta disse bibelordene frem i forkynnelsen burde derfor være stor.

Men hvorfor forkynnes det så og si ikke og hva skjer med dem som ikke får høre Guds ord og lære om at ekteskapet er til døden skiller oss? Istedenfor har de nok av eksempler å se til av ekteskap som ender i skilsmisse. Når kristne ledere, som mange mennesker ser opp til, skiller seg, er dette sterke, negative eksempler.

1.Kor 6,9: "Eller vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Verken horkarer eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller de som lar seg bruke til unaturlig utukt, eller menn som øver utukt med menn,....skal arve Guds rike."

1. Tess 4,2-5: "Dere kjenner jo de påbud vi gav dere ved Herren Jesus. For dette er Guds vilje, deres helliggjørelse: Hold dere borte fra hor. Hver av dere må vite å vinne sin egen ektefelle i hellighet og ære, ikke i lidenskapelig begjær slik som hedningene, de som ikke kjenner Gud."

Ekteskapet, et bilde på Kristus og menigheten:

Ef 5,31-32: "Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød. Denne hemmeligheten er stor - jeg taler her om Kristus og menigheten."

Diabolos er djevelens navn på gresk, og betyr: den som splitter! Han hater det Gud har skapt. Kjærlige, trofaste ekteskap og familier som splittes, fører MYE sorg og fortvilelse med seg!

Verden skulle se på oss kristne og si: "Se hvor de elsker hverandre!" Våre ekteskap skulle være et synlig bilde av kjærligheten mellom Jesus Kristus og hans brud, menigheten.

Du skal ikke bryte ekteskapet!

Matt 19,4-6: "Han svarte og sa: Har dere ikke lest at han som skapte dem, fra begynnelsen skapte dem til mann og kvinne, og sa: Derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød? Så er de ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har sammenføyd, det skal et menneske ikke skille."

Mark 10,9: "Derfor, det som Gud har sammenføyd, det skal ikke et menneske skille.

Gjengifte

Bibelen taler også klart om gjengifte.

Luk 16,18: "Hver den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, driver hor. Og den som gifter seg med en kvinne som er skilt fra sin mann, driver hor."

Rom 7,2-3 "For den gifte kvinne er ved loven bundet til sin mann så lenge han lever. Men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til mannen. Derfor skal hun kalles en horkvinne dersom hun, mens mannen ennå lever, blir en annen manns hustru. Men dersom mannen dør, er hun fri fra loven, og er ingen horkvinne om hun gifter seg med en annen mann."

Mark 10,11- 12: "Da de var kommet inn i huset, spurte disiplene ham igjen om dette. Han sier til dem: Den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, gjør seg skyldig i hor mot henne. Og dersom en kvinne skiller seg fra sin mann og gifter seg med en annen, så driver hun hor."

Paulus skriver like klart i 1.Kor 7,10-11: "Til dem som er gift, har jeg dette bud, ikke fra meg selv, men fra Herren: En kvinne skal ikke skille seg fra sin mann. Men er hun skilt fra ham, Skal hun enten fortsette å leve ugift eller forlike seg med mannen. Og en mann skal ikke skille seg fra sin hustru."

Vi merker oss at Paulus viser til et ord fra Herren. Det oppgis bare to muligheter for den fraskilte hustru: Å bli værende ugift eller forlike seg med mannen.

Teorien om den uskyldige part bygger på Matt 19, 9, der Jesus sier: " Men jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, og gifter seg med en annen, han driver hor. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, han driver hor."

Ut fra dette mener man å ha dekning for at en mann som er skilt fra sin hustru fordi hun har drevet hor, kan gifte seg igjen. Men en slik tolkning bryter med de parallelle bibelvers som er sitert ovenfor. Sann bibeltolkning har alltid hatt som ledestjerne at de klare ord må belyse de mindre klare, og i dette tilfelle er det flere klare bibelvers som går imot gjengifte.

Lite bibelkunnskap, lite undervisning om tema og feil veiledning har gjort at mange dessverre har havnet i vanskelige situasjoner, langt borte fra Guds veier og vilje. Men hos Jesus er det tilgivelse og oppreisning for den som vender om og bekjenner sin synd!

Jesaja 1,18: " Kom la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø, og om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. " Jesus sa til kvinnen som var grepet i hor: " Gå bort og synd ikke mer!" Hun kunne altså ikke fortsette som før, å leve i synd (drive hor), men måtte omvende seg. Slik må også vi omvende oss for å få tilgivelse av Gud (Apgj.3,19). Vi kan ikke leve i synd som kristne, det er stor forskjell på å leve i synd og falle i synd.

Hebr 13,4: "La ekteskapet holdes i ære av alle, og ektesengen være usmittet! For Gud skal dømme dem som driver hor og bryter ekteskapet."

Sluttkommentar:

På mange måter er ting i ferd med å snus på hode. De som lever og preker etter det kristne budskap møter stengte dører ikke bare i verden, men også i Guds menighet. Og slike åpenbare ting at Hanvold stenger sitt største forbilde ute, blir oversett av alle. Hvorfor? Det er slike spørsmål vi tar opp på den Himmelske blogg og du har mulighet for å kommentere og sende inn spørsmål og vil få svar om alt det som du skriver så sant det er åndelig bibelsk relaterte spørsmål!

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/ http://janchristensen.net/ http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/